Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О признании утратившими силу и изменении постановлений ЦК Компартии Украины и Советы Министров УССР по вопросам материально-технического снабжения, капитального строительства, учета и отчетности

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление от 12.01.1988 № 3
Утратил силу

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 12 січня 1988 р. N 3

Київ

Про визнання такими, що втратили чинність, і зміну постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань матеріально-технічного постачання, капітального будівництва, обліку та звітності

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 9 грудня 1992 року N 690
,
від 23 листопада 2016 року N 1066

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 серпня 2017 року N 631)

У зв'язку з Законом СРСР "Про державне підприємство (об'єднання)" та іншими рішеннями про перебудову управління економікою, відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 26 жовтня 1987 р. N 1202 Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Визнати такими, що втратили чинність, постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань матеріально-технічного постачання, капітального будівництва, обліку та звітності згідно з переліком, що додається.

2. Пункт 2 втратив чинність

 (пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.12.92 р. N 690,
втратив чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 р. N 1066)

3. Довести до відома, що Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 26 жовтня 1987 р. N 1202 визнали такими, що втратили чинність з 1 січня 1988 р., постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР з питань матеріально-технічного постачання, капітального будівництва, обліку та звітності згідно з переліком, що додається.

4. Цю постанову ввести в дію з 1 січня 1988 року.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України
 

 
В. ЩЕРБИЦЬКИЙ
 

Голова Ради Міністрів
Української РСР
 

 
В. МАСОЛ
 

Інд. 37

 

ПЕРЕЛІК
постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР, що втратили чинність, з питань матеріально-технічного постачання, капітального будівництва, обліку та звітності

1. Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК Компартії України від 9 грудня 1953 р. N 2576 "Про заходи по забезпеченню виконання постанови Ради Міністрів Союзу РСР і ЦК КПРС від 6 жовтня 1953 року "Про дальше поліпшення роботи залізничного транспорту по перевезеннях вантажів, особливо товарів народного споживання".

2. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 травня 1957 р. N 444 "Про зміну строків обліку поголів'я худоби" (ЗП УРСР, 1957 р., N 9, ст. 95).

3. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 29 грудня 1959 р. N 2013 "Про порядок використання продукції, що виробляється і заготовляється понад план" (ЗП УРСР, 1959 р., N 12, ст. 162).

4. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 листопада 1961 р. N 1579 "Про впорядкування матеріально-технічного постачання народного господарства та нормування витрати матеріальних ресурсів" (ЗП УРСР, 1961 р., N 11, ст. 145).

5. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 4 травня 1962 р. N 493 "Питання Держплану УРСР".

6. Пункт 15 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 9 жовтня 1962 р. N 1183 "Про додаткові заходи по поліпшенню торгівлі в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1962 р., N 10, ст. 132).

7. Пункт 61 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 30 червня 1966 р. N 520 "Про широкий розвиток меліорації земель для одержання високих і сталих урожаїв зернових та інших сільськогосподарських культур в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1966 р., N 7, ст. 73).

8. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 23 червня 1969 р. N 379 "Про вдосконалення планування капітального будівництва і про посилення економічного стимулювання будівельного виробництва" (ЗП УРСР, 1969 р., N 6, ст. 69) в частині підприємств, об'єднань і організацій, переведених на повний господарський розрахунок і самофінансування.

9. Підпункт "д" пункту 1 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 12 жовтня 1970 р. N 544 "Про взаємне використання науково-технічних досягнень міністерствами і відомствами УРСР та підвідомчими їм підприємствами і організаціями".

10. Абзац перший пункту 10 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 28 червня 1971 р. N 301 "Про розвиток виробництва продуктів тваринництва на промисловій основі" (ЗП УРСР, 1971 р., N 7, ст. 61).

11. Абзац другий пункту 23 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 2 грудня 1971 р. N 526 "Про поліпшення проектування і будівництва сільськогосподарських об'єктів та зміцнення виробничої бази сільських будівельних організацій".

12. Пункт 3 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 20 листопада 1973 р. N 543 "Про поліпшення використання діючих та будівництво нових міжгосподарських комбікормових заводів".

13. Останній абзац пункту 2 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 17 квітня 1974 р. N 197 "Про деякі невідкладні заходи по прискоренню введення в дію і розвитку потужностей на підприємствах металургійного машинобудування, розташованих в Українській РСР".

14. Підпункт "в" пункту 6 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 17 березня 1976 р. N 136 "Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про заходи по розвитку вугільної промисловості Донецького басейну в 1976 - 1980 роках".

15. Пункт 15 (в частині першочергової поставки) і підпункт 6 пункту 24 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 9 квітня 1976 р. N 164 "Про заходи по розвитку промисловості мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин у 1976 - 1980 роках".

16. Пункт 4 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 9 квітня 1976 р. N 166 "Про заходи по запобіганню забрудненню басейнів Чорного і Азовського морів".

17. Абзац перший пункту 14 Заходів по виконанню постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 13 грудня 1979 р. "Про дальше зміцнення трудової дисципліни та скорочення плинності кадрів у народному господарстві", схвалених постановою ЦК Компартії України, Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 8 січня 1980 р. N 13.

18. Пункт 9 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 8 квітня 1980 р. N 221 "Про додаткові заходи по збільшенню виробництва грубих і соковитих кормів у 1980 році та підвищенню їх якості".

19. Пункт 9 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 15 травня 1981 р. N 276 "Про додаткові заходи по стимулюванню виробництва і закупок зерна гречки, проса і квасолі".

20. Пункт 4 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 12 квітня 1983 р. N 158 "Про організацію виконання постанови Центрального Комітету КПРС і Ради Міністрів СРСР від 13 січня 1983 р. N 40 "Про заходи по дальшому підвищенню технічного рівня і якості технологічного устаткування для продовольчих галузей промисловості та збільшенню його виробництва у 1983 - 1990 роках".

21. Пункт 7 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 травня 1983 р. N 226 "Про організацію виконання постанов Центрального Комітету КПРС і Ради Міністрів СРСР від 4 квітня 1983 р. N 271 і від 21 квітня 1983 р. N 351".

22. Пункти 6 і 15 та підпункт 11 пункту 22 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 8 липня 1986 р. N 248 "Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 23 травня 1986 р. "Про докорінне поліпшення використання сировинних, паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів у 1986 - 1990 роках і в період до 2000 року".

 

ПЕРЕЛІК
постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР, що втратили чинність, з питань матеріально-технічного постачання, капітального будівництва, обліку та звітності

(Витяг)

1. Пункт 13 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 10 липня 1967 р. N 660 "Про заходи по дальшому розвитку виробничо-технічної бази м'ясної і молочної промисловості" (підпункт 9 пункту 11 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 30 серпня 1967 р. N 577).

2. Пункт 11 додатка N 4 до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 20 липня 1967 р. N 730 "Про заходи по забезпеченню високих темпів розвитку чорної металургії у відповідності з Директивами XXIII з'їзду КПРС по п'ятирічному плану розвитку народного господарства на 1966 - 1970 рр." (підпункт 5 пункту 14 додатка N 3 до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 30 серпня 1967 р. N 576).

3. Пункт 6 додатка N 7 до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 23 травня 1968 р. N 370 "Про заходи по розвитку промисловості мінеральних добрив у 1968 - 1972 роках" (пункт 3 додатка N 7 до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 20 червня 1968 р. N 305).

4. Пункт 5 додатка N 10 до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 28 серпня 1970 р. N 715 "Про заходи по розвитку промисловості мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин у 1971 - 1975 роках" (підпункт 14 пункту 19 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 жовтня 1970 р. N 549).

5. Абзац третій пункту 3 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 10 листопада 1970 р. N 937 "Про підвищення ролі стандартів у поліпшенні якості продукції, що випускається" - ЗП СРСР, 1970 р., N 20, ст. 154 (підпункт 3 пункту 8 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 5 січня 1971 р. N 8).

6. Пункт 3 додатка N 22 до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 серпня 1971 р. N 565 "Про заходи по розвитку промисловості хімічних волокон і сировини для них в 1971 - 1975 роках" (підпункт 11 пункту 14 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 24 вересня 1971 р. N 459).

7. Пункт 45 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 29 грудня 1972 р. N 898 "Про посилення охорони природи і поліпшення використання природних ресурсів" - ЗП СРСР, 1973 р., N 2, ст. 6 (підпункт 9 "б" пункту 26 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 8 травня 1973 р. N 223 - ЗП УРСР, 1973 р., N 5, ст. 35).

8. Пункт 16 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 29 грудня 1973 р. N 946 "Про заходи по підвищенню ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у народному господарстві" (підпункт 3 пункту 16 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 8 жовтня 1974 р. N 484).

9. Пункт 6 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 23 серпня 1976 р. N 683 "Про заходи по збільшенню виробництва і закупок зерна гречки і проса" (підпункт 2 "б" пункту 6 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 14 вересня 1976 р. N 445).

10. Пункт 29 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 23 грудня 1976 р. N 1056 "Про розвиток в 1976 - 1980 роках виробництва товарів масового попиту і про заходи по підвищенню їх якості" (абзац четвертий пункту 7 та підпункт 4 пункту 11 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 25 січня 1977 р. N 41).

11. Пункт 11 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 14 вересня 1977 р. N 843 "Про особисті підсобні господарства колгоспників, робітників, службовців та інших громадян і колективне садівництво і городництво" (підпункт 4 пункту 23 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 28 жовтня 1977 р. N 543) в частині підприємств, об'єднань і організацій, переведених на повний господарський розрахунок і самофінансування.

12. Абзац третій пункту 5 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 13 жовтня 1977 р. N 933 "Про дальше вдосконалення системи підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів народного господарства" (підпункт 8 пункту 13 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 січня 1978 р. N 9).

13. Абзац другий пункту 15 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 1 грудня 1978 р. N 984 "Про додаткові заходи по посиленню охорони природи і поліпшенню використання природних ресурсів" - ЗП СРСР, 1979 р., N 2, ст. 6 (абзац другий підпункту 8 пункту 19 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 23 січня 1979 р. N 36 - ЗП УРСР, 1979 р., N 1, ст. 3) в частині підприємств, об'єднань і організацій, переведених на повний господарський розрахунок і самофінансування.

14. Пункт 11 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 29 січня 1980 р. N 78 (пункт 6 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 11 березня 1980 р. N 180).

15. Пункт 15 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 5 червня 1980 р. N 441 "Про дальший розвиток і технічне переозброєння підшипникової промисловості" (підпункт 9 пункту 3 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 15 липня 1980 р. N 420).

16. Пункт 28 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 19 жовтня 1981 р. N 1019 "Про збільшення виробництва і поставки сільському господарству мінеральних добрив в 1981 - 1985 роках", а також пункти 9 і 10 додатка N 19 до цієї постанови (підпункти 7 "а", 13 "а" і 13 "б" пункту 19 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 8 грудня 1981 р. N 595).

17. Абзац третій пункту 3 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 24 травня 1982 р. N 437 "Про заходи по дальшому поліпшенню житлових, комунально-побутових і соціально-культурних умов життя сільського населення" - ЗП СРСР, 1982 р., N 17, ст. 93 (абзац третій пункту 2 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 19 жовтня 1982 р. N 501 - ЗП УРСР, 1982 р., N 10, ст. 83).

18. Пункт 15 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 квітня 1984 р. N 314 "Про поліпшення трудового виховання, навчання, професійної орієнтації школярів і організацію їх суспільно-корисної, продуктивної праці" (підпункт 8 пункту 14 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 липня 1984 р. N 282 - ЗП УРСР, 1984 р., N 9, ст. 51).

19. Абзац третій пункту 8 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 30 серпня 1984 р. N 926 "Про заходи по впорядкуванню використання відомчих автобусів" (підпункт 3 пункту 12 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 25 вересня 1984 р. N 388).

20. Абзац третій пункту 5 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 23 січня 1985 р. N 76 "Про заходи по зміцненню матеріально-технічної бази і розвитку послуг телефонного зв'язку, що надаються населенню, в 1986 - 1990 роках і в період до 2000 року" - ЗП СРСР, 1985 р., N 5, ст. 22 (абзац третій підпункту 2 пункту 15 постанови Ради Міністрів УРСР від 26 лютого 1985 р. N 92 - ЗП УРСР, 1985 р., N 4, ст. 25).

21. Пункт 25 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 11 вересня 1985 р. N 874 "Про заходи по розвитку промисловості мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин і збільшенню поставок їх сільському господарству в 1986 - 1990 роках" (підпункт 8 пункту 15 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 22 жовтня 1985 р. N 379).

____________

Опрос