Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О признании утратившими силу постановлений ЦК Компартии Украины и Совета Министров УССР по вопросам финансов, кредита и расчетов в народном хозяйстве

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление от 30.12.1987 № 433
действует с 01.01.1988

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 30 грудня 1987 р. N 433

Київ

Про визнання такими, що втратили чинність, постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань фінансів, кредиту і розрахунків в народному господарстві

У зв'язку з Законом СРСР "Про державне підприємство /об'єднання/" та іншими рішеннями про перебудову управління економікою, відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 20 жовтня 1987 р. N 1186 Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Визнати такими, що втратили чинність з 1 січня 1988 р., постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР згідно з переліком, що додається.

2. Довести до відома, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 20 жовтня 1987 р. N 1186 визнали такими, що втратили чинність з 1 січня 1988 р., постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР згідно з переліком, що додається.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України
 

 
В. ЩЕРБИЦЬКИЙ
 

Голова Ради Міністрів
Української РСР
 

 
В. МАСОЛ
 

Інд. 26

 

ПЕРЕЛІК
постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР, що втратили чинність, з питань фінансів, кредиту і розрахунків в народному господарстві

1. Абзац п'ятий вступної частини і пункт 3 постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК КП/б/У від 17 травня 1951 р. N 1171 "Про заходи по виконанню плану заготівлі лому і відходів кольорових металів по Українській РСР в 1951 році".

2. Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК Компартії України від 14 вересня 1954 р. N 1451 "Про недоліки в роботі установ Державного банку".

3. Пункти 18 і 22 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 25 вересня 1962 р. N 1132 "Про дальше поліпшення побутового обслужування населення" /ЗП УРСР, 1962 р., N 10, ст. 131/.

4. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 8 серпня 1963 р. N 937 "Про хід виконання постанови ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР від 19 червня 1959 р. N 949 "Про заходи по дальшому розвитку дитячих дошкільних установ, поліпшенню виховання та медичного обслуговування дітей дошкільного віку".

5. Пункт 1 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 30 листопада 1965 р. N 1129 "Про внесення змін до постанов ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР в зв'язку зі зміною порядку кредитування затрат на розширення виробництва товарів народного споживання і поліпшення побутового обслуговування населення, а також на проведення заходів по технічному удосконаленню виробництва" /ЗП УРСР, 1965 р., N 11, ст. 142/.

6. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 11 січня 1966 р. N 38 "Про обслуговування службовими легковими автомобілями підприємств і організацій промисловості, сільського господарства, будівництва і транспорту".

7. Пункт 2 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 15 липня 1969 р. N 409 "Про зміну та визнання такими, що втратили силу, постанов ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР у зв'язку із зміною порядку кредитування і розрахунків в народному господарстві".

8. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 21 листопада 1969 р. N 628 "Про заходи по удосконаленню і здешевленню апарату управління" /ЗП УРСР, 1969 р., N 11, ст. 140/.

9. Абзац другий пункту 9 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 11 серпня 1981 р. N 414 "Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 червня 1981 р. N 548 "Про заходи по збільшенню виробництва товарів першої необхідності в 1981 - 1985 роках та більш повному задоволенню попиту населення на ці товари" в частині порядку, передбаченого абзацом першим пункту 9 постанови Ради Міністрів СРСР від 14 жовтня 1976 р. N 845.

10. Абзац другий пункту 7, пункт 11, абзац другий пункту 20 та підпункт 8 пункту 26 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 вересня 1983 р. N 377 "Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 5 серпня 1983 р. N 759 "Про підвищення ефективності використання автотранспортних засобів у народному господарстві, посилення боротьби з приписками при перевезеннях вантажів автомобільним транспортом і забезпечення збереження пально-мастильних матеріалів".

11. Пункт 7 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 11 вересня 1984 р. N 369 "Про заходи по дальшому розвитку в 1984 - 1990 роках матеріально-технічної бази телевізійного мовлення в Українській РСР".

 

ПЕРЕЛІК
постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР, що втратили чинність, з питань фінансів, кредиту і розрахунків в народному господарстві

/Витяг/

1. Пункти 11 - 13 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 31 липня 1957 р. N 931 "Про розвиток житлового будівництва в СРСР" /ЗП СРСР, 1957 р., N 9, ст. 102/ в частині підприємств, об'єднань і організацій, переведених на повний господарський розрахунок і самофінансування /підпункти "б" - "г" пункту 7 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 24 серпня 1957 р. N 988 - ЗП УРСР, 1957 р., N 12, ст. 154/.

2. Пункт 23 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 9 лютого 1959 р. N 134 "Про заходи по дальшому зміцненню риболовецьких колгоспів і реорганізації моторно-риболовних станцій" - ЗП СРСР, 1959 р., N 2, ст. 11 /підпункт "і" пункту 2 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 24 березня 1959 р. N 435 - ЗП УРСР, 1959 р., N 3, ст. 19/.

3. Підпункт "б" пункту 3 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 21 травня 1959 р. N 558 "Про заходи по дальшому розвитку дитячих дошкільних установ, поліпшенню виховання та медичного обслуговування дітей дошкільного віку" /ЗП СРСР, 1959 р., N 12, ст. 70/ в частині підприємств, об'єднань і організацій, переведених на повний господарський розрахунок і самофінансування /пункт 5 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 19 червня 1959 р. N 949/.

4. Останній абзац пункту 1 додатка N 15 до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 2 червня 1962 р. N 534 "Про заходи по збільшенню добичі риби і виробництва рибної продукції" /підпункт "в" пункту 33 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 26 червня 1962 р. N 738/.

5. Пункт 20 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 17 вересня 1964 р. N 804-330 /абзаци 47 і 48 вступної частини постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 19 грудня 1964 р. N 1259-53/.

6. Абзац другий пункту 10 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 26 серпня 1967 р. N 822 "Про заходи по дальшому розвитку побутового обслуговування населення" /ЗП СРСР, 1967 р., N 23, ст. 160/, а також пункти 6 і 8 цієї постанови в частині підприємств і організацій, переведених на повний господарський розрахунок і самофінансування /абзац другий підпункту "д" пункту 22 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 23 вересня 1967 р. N 626 - ЗП УРСР, 1967 р., N 9, ст. 100, а також підпункти "а" і "в" пункту 22 цієї постанови у відповідній частині/.

7. Абзац третій пункту 8 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 5 липня 1968 р. N 517 "Про заходи по дальшому поліпшенню охорони здоров'я і розвитку медичної науки в країні" /ЗП СРСР, 1968 р., N 13, ст. 82/ в частині підприємств, об'єднань і організацій, переведених на повний господарський розрахунок і самофінансування /абзац перший підпункту "б" пункту 36 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 8 жовтня 1968 р. N 525 - ЗП УРСР, 1968 р., N 10, ст. 127/.

8. Абзац перший пункту 7 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 15 травня 1969 р. N 353 /абзац перший підпункту 2 пункту 10 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 7 липня 1969 р. N 405/.

9. Пункт 3 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 17 липня 1969 р. N 573 "Про поліпшення організації роботи лісової і деревообробної промисловості" /підпункт "в" пункту 12 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 7 жовтня 1969 р. N 572/.

10. Пункт 4 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 26 лютого 1971 р. N 165 "Про заходи по дальшому збільшенню виробництва яєць і м'яса птиці на промисловій основі" в частині порядку фінансування, встановленого пунктом 19 постанови Ради Міністрів СРСР від 30 листопада 1966 р. N 1000 /абзац третій підпункту "а" пункту 22 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 травня 1971 р. N 216/.

11. Абзац третій пункту 4 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 16 квітня 1971 р. N 226 "Про розвиток виробництва продуктів тваринництва на промисловій основі" /ЗП СРСР, 1971 р., N 8, ст. 66/ з частині порядку фінансування, встановленого пунктом 19 постанови Ради Міністрів СРСР від 30 листопада 1966 р. N 1000 /абзац третій підпункту 2 пункту 30 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 28 червня 1971 р. N 301 - ЗП УРСР, 1971 р., N 7, ст. 61/.

12. Пункт 5 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 16 вересня 1971 р. N 682 "Про заходи по розвитку матеріально-технічної бази галузей харчової промисловості, які переробляють сільськогосподарські продукти і сировину" /підпункт 2 пункту 10 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 22 жовтня 1971 р. N 480/.

13. Пункти 26 і 34 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 7 січня 1972 р. N 30 "Про деякі заходи по поліпшенню торгівлі та її технічної оснащеності" /підпункти 7 і 8 пункт 33 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 22 лютого 1972 р. N 88/.

14. Пункт 37 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 лютого 1976 р. N 117 "Про заходи по розвитку промисловості мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин у 1976 - 1980 роках /підпункт 7 пункту 24 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 9 квітня 1976 р. N 164/.

15. Пункт 26 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 26 жовтня 1976 р. N 868 "Про заходи по дальшому розвитку виробництва, розширенню асортименту, підвищенню якості рибної продукції і по поліпшенню торгівлі рибними товарами" /підпункт 7 пункту 14 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 9 грудня 1976 р. N 549/.

16. Абзац четвертий пункту 6, пункт 10 та підпункт "г" пункту 37 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 5 липня 1977 р. N 611 "Про заходи по дальшому розвитку торгівлі" /абзац четвертий підпункту 1, підпункти 3 і 7 пункту 36 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 9 серпня 1977 р. N 417/.

17. Пункт 16 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 14 липня 1978 р. N 611 "Про заходи по дальшому поліпшенню обслуговування населення і народного господарства країни поштовим зв'язком" /підпункт 3 пункту 14 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 22 серпня 1978 р. N 426/.

18. Пункти 5 і 8 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 4 грудня 1978 р. N 985 "Про підсобні сільські господарства підприємств, організацій і установ" - ЗП СРСР, 1979 р., N 3, ст. 14 /підпункти 2 і 4 пункту 9 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 25 грудня 1978 р. N 586 - ЗП УРСР, 1979 р., N 4, ст. 22/.

19. Підпункт "в" пункту 12 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 9 серпня 1979 р. N 766 "Про заходи по дальшому розвитку промисловості первинної переробки льону в 1980 - 1985 роках" в частині умов, передбачених абзацом першим пункту 8 постанови Ради Міністрів СРСР від 18 жовтня 1976 р. N 849 /підпункт 3 "б" пункту 12 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 25 вересня 1979 р. N 461/.

20. Пункт 11 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 червня 1980 р. N 705 "Про дальше поліпшення психоневрологічної і наркологічної допомоги населенню" /підпункт "б" пункту 19 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 14 жовтня 1980 р. N 563/.

21. Пункт 4 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 23 липня 1981 р. N 715 "Про заходи по дальшому поліпшенню заготівлі /здачі/, переробки лому і відходів кольорових металів і підвищенню технічного рівня підприємств вторинної кольорової металургії" в частині підприємств, об'єднань і організацій, переведених на повний господарський розрахунок і самофінансування /підпункт 2 пункту 18 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 1 вересня 1981 р. N 448/.

22. Абзац другий пункту 16 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 1 березня 1982 р. N 165 "Про додаткові заходи по закріпленню кадрів у виробничих об'єднаннях і на підприємствах текстильної та деяких інших галузей промисловості системи Міністерства легкої промисловості СРСР" в частині порядку та умов, установлених абзацом першим пункту 9 постанови Ради Міністрів СРСР від 14 жовтня 1976 р. N 845 /абзац другий підпункту 8 пункту 6 постанови Ради Міністрів УРСР від 13 квітня 1982 р. N 186/.

23. Пункт 21 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 серпня 1982 р. N 747 "Про зміцнення матеріально-технічної бази борошномельно-круп'яної промисловості та прискорення розвитку її потужностей у 1982 - 1990 роках" /підпункт 5 пункту 8 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 14 вересня 1982 р. N 461/.

24. Пункт 6 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 23 січня 1985 р. N 76 "Про заходи по зміцненню матеріально-технічної бази і розвитку послуг телефонного зв'язку, що надаються населенню, в 1986 - 1990 роках і в період до 2000 року" - ЗП СРСР, 1985 р., N 5, ст. 22 /підпункт 3 пункту 15 постанови Ради Міністрів УРСР від 26 лютого 1985 р. N 92 - ЗП УРСР, 1985 р., N 4, ст. 25/.

25. Пункт 11 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 5 серпня 1985 р. N 724 "Про заходи по дальшому розвитку матеріально-технічної бази торгівлі і громадського харчування в 1986 - 1990 роках та з період до 2000 року" /підпункт 1 пункту 19 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 27 серпня 1985 р. N 332/.

26. Абзац перший пункту 5 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 20 березня 1986 р. N 359 "Про заходи по розширенню будівництва та зміцненню матеріально-технічної бази районних будинків культури і клубів у сільській місцевості" /абзац перший підпункту 1 пункту 12 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 22 квітня 1986 р. N 150/.

27. Пункт 11 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 10 квітня 1986 р. N 442 "Про заходи по дальшому поліпшенню концертної діяльності в країні та зміцненню матеріально-технічної бази концертних організацій" /підпункт 6 пункту 17 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 травня 1986 р. N 176/.

____________

Опрос