Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об усовершенствовании работы в Совете Министров УССР и структуре его аппарата

Совет Министров УССР
Постановление от 08.12.1987 № 401
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 8 грудня 1987 р. N 401

Київ

Про вдосконалення роботи у Раді Міністрів УРСР і структуру її апарату

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 травня 2000 року N 761)

Рада Міністрів Української РСР відзначає, що реалізація схвалених червневим (1987 р.) Пленумом ЦК КПРС напрямів по докорінній перебудові управління економікою має якнайважливіше значення у здійсненні стратегічного курсу партії на прискорення соціально-економічного розвитку країни, підвищення добробуту народу, якісне оновлення усіх сфер життя радянського суспільства.

Розроблена відповідно до рішень XXVII з'їзду КПРС цілісна система управління економікою спрямована на глибокі перетворення в народному господарстві, перехід від переважно адміністративних до економічних методів керівництва на всіх рівнях, дальшу інтенсифікацію суспільного виробництва, ефективне використання науково-технічного потенціалу, підвищення соціальної активності трудящих.

Основою перебудови управління є Закон СРСР про державне підприємство (об'єднання), який створює необхідні умови для успішного функціонування нового господарського механізму, розширення самостійності підприємств, переведення їх на повний господарський розрахунок і самофінансування.

Висунута партією програма перетворень потребує докорінного поліпшення діяльності Ради Міністрів УРСР. Принципові настанови по перебудові роботи найвищого виконавчого та розпорядчого органу державної влади визначені постановою ЦК Компартії України від 27 листопада 1987 р. "Про вдосконалення роботи Ради Міністрів УРСР по реалізації економічної стратегії партії".

Перед Урядом УРСР поставлено завдання забезпечити всебічний розвиток продуктивних сил, комплексне розв'язання економічних і соціальних завдань на території республіки, динамічний розвиток народного господарства і соціально-культурної сфери, збільшення вкладу республіки в зміцнення єдиного народногосподарського комплексу країни, підвищення рівня керівництва галузями народного господарства, ефективне використання науково-технічного потенціалу, розв'язання великих народногосподарських завдань, здійснення виробленої партією сильної соціальної політики, проведення і підвищення ефективності заходів по охороні природи та раціональному природокористуванню, всемірне сприяння поглибленню загальносоюзного поділу праці на основі дальшої спеціалізації та інтеграції господарства галузей і регіонів, правильного поєднання загальнодержавних і територіальних інтересів, здійснення заходів по розвитку економічного та науково-технічного співробітництва із зарубіжними країнами.

У цих умовах необхідно істотно поліпшити роботу Президії Ради Міністрів УРСР, Урядового апарату, докорінно змінити стиль і методи їх діяльності, надавши їй більш конкретного і ділового характеру. Суворо припиняти будь-які факти формалізму, бюрократизму, відомчості та місництва як проявів, зовсім неприпустимих у роботі органів державного управління.

На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 20 серпня 1987 р. N 984 "Про вдосконалення роботи в Раді Міністрів СРСР і структуру її апарату" і постанови ЦК Компартії України від 27 листопада 1987 р. "Про вдосконалення роботи Ради Міністрів УРСР по реалізації економічної стратегії партії" Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Президії Ради Міністрів УРСР, Держагропрому УРСР, центральним економічним органам, міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам Рад народних депутатів прийняти до неухильного керівництва і виконання зазначені постанови Ради Міністрів СРСР і ЦК Компартії України. З цією метою:

Президії Ради Міністрів УРСР, виконкомам Рад народних депутатів сконцентрувати свої зусилля на комплексному розвитку народного господарства республіки, областей, районів, забезпеченні дальшого зростання ефективності науки, всемірному підвищенні рівня культури, охорони здоров'я, освіти. Першочергову увагу приділяти задоволенню потреб громадян у продовольчих і промислових товарах, послугах насамперед за рахунок максимального використання місцевих ресурсів і можливостей, забезпеченню збалансованості грошових доходів і витрат населення, поліпшенню організації будівництва і зміцненню матеріально-технічної бази соціально-культурної сфери;

заступникам Голови Ради Міністрів УРСР, Держагропрому УРСР підвищити відповідальність, проявляти більше самостійності в практичній реалізації виробленої партією радикальної реформи економіки, стати справжніми організаторами ефективного і збалансованого розвитку народного господарства. Зосередити увагу на реалізації основних напрямів науково-технічного прогресу, що забезпечують різке підвищення продуктивності праці, якісно новий рівень суспільного виробництва, на розв'язанні міжгалузевих проблем і добиватися на цій основі стійкого нарощування випуску продукції та надання послуг населенню;

Держплану УРСР, іншим центральним економічним органам перенести центр ваги у своїй діяльності на визначення перспектив розвитку народного господарства, розв'язання принципових економічних і соціальних завдань, забезпечення збалансованості державних планів. Піднести рівень наукової обгрунтованості державних планів, цільових комплексних програм і довгострокових прогнозів, своєчасно і якісно організовувати роботу по переходу до економічних методів керівництва, постійно розвивати і вдосконалювати їх, проводити активну структурну та інвестиційну політику, послідовно здійснювати заходи по підвищенню добробуту народу;

міністерствам і відомствам УРСР спрямувати практичну діяльність на повне задоволення потреб народного господарства у засобах виробництва і населення в товарах народного споживання високої якості на основі розвитку і вдосконалення структури галузей, поліпшення використання науково-технічного потенціалу, поглиблення спеціалізації та кооперації, посилення режиму економії, розширення зовнішньоекономічних зв'язків і всемірного розвитку ініціативи трудових колективів. Істотно поліпшити підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів. Забезпечити раціональне розміщення виробництв, ефективне розв'язання поставлених завдань у тісній взаємодії з територіальними органами управління.

Рада Міністрів УРСР звертає увагу всіх органів державного управління на те, що вони несуть повну відповідальність за додержання положень Закону СРСР про державне підприємство (об'єднання) при розв'язанні питань загальнодержавного і місцевого значення і повинні будувати свої відносини з підприємствами у суворій відповідності з цим Законом.

I. Про перебудову організаційної структури апарату Ради Міністрів УРСР

2. Вважати головним у діяльності Урядового апарату всебічне забезпечення ефективної роботи Ради Міністрів УРСР по неухильному перетворенню в життя економічної стратегії партії.

3. Установити, що апаратом Уряду УРСР є Управління Справами Ради Міністрів УРСР, Відділ капітального будівництва і промисловості будівельних матеріалів, Секретаріат Голови Ради Міністрів УРСР і радники при Раді Міністрів УРСР.

Затвердити нову структуру Ради Міністрів УРСР і апарату Ради Міністрів УРСР згідно з додатками N 1 і 2.

Управління Справами Ради Міністрів УРСР є апарат Голови Ради Міністрів УРСР і Президії Ради Міністрів УРСР. Управління Справами Ради Міністрів УРСР підпорядковується Голові Ради Міністрів УРСР і працює під його керівництвом.

4. Вважати необхідним змінити функції Управління Справами Ради Міністрів УРСР, значно підвищити його роль і відповідальність у розв'язанні завдань, покладених на Урядовий апарат.

Управлінню Справами основну увагу зосередити на глибокому аналізі і підготовці для розгляду в Раді Міністрів УРСР пропозицій, що вносяться, по забезпеченню ефективного і збалансованого функціонування народного господарства республіки, по розв'язанню принципових питань, які виникають на стиках роботи окремих галузей, розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки, забезпеченню виходу народного господарства республіки на найпередовіші рубежі у світі, комплексному розвитку областей, вдосконаленню планування, управління і господарського механізму, матеріально-технічного постачання, фінансово-кредитної системи і ціноутворення, розширенню зовнішньоекономічних зв'язків, а також по вирішенню питань, пов'язаних з поліпшенням умов праці, життя і побуту радянських людей.

5. Привести структуру Управління Справами Ради Міністрів УРСР у відповідність з покладеними на нього новими завданнями, сформувати структурні підрозділи за функціональним принципом і як основні підрозділи мати відділи.

Затвердити структуру Управління Справами згідно з додатком N 3.

6. З метою приведення у відповідність зі структурою Управління Справами Ради Міністрів УРСР:

а) утворити:

Економічний відділ на базі Відділу по плану, фінансах, праці і заробітній платі, частини референтур Відділу по матеріально-технічному постачанню і зовнішніх економічних зв'язках, Групи інформаційно-статистичної, а також референтур інших підрозділів Управління Справами;

Відділ удосконалення управління народним господарством, розміщення продуктивних сил і охорони природи на базі референтур підрозділів Управління Справами;

Відділ галузей важкої промисловості на базі Відділу важкої промисловості і Відділу хімічної промисловості;

Відділ адміністративних органів і оборонної роботи на базі Другого відділу, Десятого відділу, Відділу адміністративних органів і соціального забезпечення;

Відділ промислових товарів народного споживання, торгівлі і платних послуг населенню на базі Відділу легкої і харчової промисловості, Відділу торгівлі і громадського харчування, частини референтур Відділу місцевої промисловості, комунального господарства та побутового обслуговування населення;

Відділ науково-технічного прогресу, машинобудування і зовнішньоекономічних зв'язків на базі Відділу науки і нової техніки, Відділу машинобудування, частини референтур Відділу по матеріально-технічному постачанню і зовнішніх економічних зв'язках;

Юридичний відділ на базі Юридичної групи Загального відділу, референтур інших відділів Управління Справами;

б) перетворити Відділ культури, освіти і охорони здоров'я у Відділ культури, освіти, охорони здоров'я і соціального забезпечення;

в) перейменувати Відділ агропромислового комплексу у Відділ агропромислових галузей, Відділ місцевої промисловості, комунального господарства та побутового обслуговування населення у Відділ житлово-комунального господарства і комплексного використання водних ресурсів, Відділ організаційно-інструкторський у Відділ по роботі радянських органів, Групу листів, заяв і скарг трудящих у Групу листів і прийому громадян;

г) зберегти в Управлінні Справами як самостійні структурні підрозділи Відділ транспорту і зв'язку, Загальний відділ, Господарське управління;

д) ліквідувати в Управлінні Справами Ради Міністрів УРСР Відділ важкої промисловості, Відділ машинобудування, Відділ хімічної промисловості, Відділ легкої та харчової промисловості, Відділ по плану, фінансах, праці і заробітній платі, Відділ торгівлі і громадського харчування, Другий відділ, Десятий відділ, Відділ по матеріально-технічному постачанню і зовнішніх економічних зв'язках, Відділ адміністративних органів і соціального забезпечення, Групу інформаційно-статистичну.

Керуючому Справами Ради Міністрів УРСР у тримісячний строк подати до Ради Міністрів УРСР проекти Положення про Управління Справами і Загального положення про Відділ Управління Справами, виходячи з нових завдань, поставлених перед Урядовим апаратом.

II. Про організацію роботи Урядового апарату

7. Президії Ради Міністрів УРСР і Управлінню Справами вжити заходів до значного підвищення ефективності діяльності Урядового апарату, в найкоротші строки перебудувати стиль, форми і методи його роботи. Чітко визначити роль і місце кожного структурного підрозділу апарату, добиватися злагодженої їх роботи, не допускати проявів відомчості й місництва у практичній діяльності. Забезпечувати тісну взаємодію підрозділів Урядового апарату з партійними, радянськими і центральними економічними органами, міністерствами і відомствами УРСР.

8. Вважати найважливішими завданнями Урядового апарату:

здійснення ефективних практичних заходів, спрямованих на виконання рішень Партії і Уряду, забезпечення із загальнодержавних позицій комплексного підходу до підготовки питань, що розглядаються в Раді Міністрів УРСР, не допускаючи будь-яких проявів відомчості й бюрократизму;

систематичний аналіз стану розвитку економіки і соціальної сфери, стану справ у галузях і областях республіки, своєчасну, об'єктивну і точну інформацію про це Ради Міністрів УРСР і підготовку пропозицій по поліпшенню роботи й усуненню наявних недоліків;

оперативну і якісну підготовку проектів постанов та розпоряджень Уряду УРСР, виконання доручень Ради Міністрів УРСР, її Президії, Голови Ради Міністрів УРСР і його заступників;

всебічне і ретельне опрацювання проектів державних планів економічного і соціального розвитку республіки, що подаються до Ради Міністрів УРСР, виходячи з вимог економічної стратегії і соціальної політики партії і держави, уточнення цих проектів спільно з центральними економічними органами, міністерствами і відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами;

наполегливе проведення роботи по широкому застосуванню міністерствами і відомствами УРСР, виконкомами Рад народних депутатів економічних методів управління, своєчасному переведенню об'єднань, підприємств і організацій на повний господарський розрахунок і самофінансування;

активну участь в реалізації заходів по розширенню прав і підвищенню відповідальності місцевих органів за комплексний розвиток території, розв'язання завдань нарощування і вдосконалення наукового, освітнього та культурного потенціалу, задоволення потреб населення в продовольчих, промислових товарах і послугах;

розгляд листів і заяв громадян, що надходять до Ради Міністрів УРСР, узагальнення пропозицій, що містяться в них, і розробку заходів по усуненню причин, які породжують обгрунтовані скарги й зауваження населення, контроль за своєчасністю і правильністю вирішення поставлених у них питань.

Урядовому апарату всемірно сприяти тому, щоб міністерства і відомства УРСР, виконкоми Рад народних депутатів, інші органи державного управління повною мірою використовували надані їм права для самостійного вирішення питань, віднесених до їх компетенції, неухильно проводили в життя вимоги Закону СРСР про державне підприємство (об'єднання). Не допускати до розгляду в Раді Міністрів УРСР всіляких дрібних, другорядних питань.

9. Найважливішим обов'язком апарату Ради Міністрів УРСР є своєчасна і якісна підготовка матеріалів до засідань Ради Міністрів УРСР та її Президії. При опрацюванні найважливіших і принципових питань у Раді Міністрів УРСР використовувати різноманітні форми - створення під керівництвом відповідальних працівників Урядового апарату спеціальних робочих груп і комісій з числа керівних працівників міністерств і відомств УРСР, провідних учених і спеціалістів, виїзди на місця, активну участь в роботі колегій міністерств і відомств УРСР, засідань облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів, науково-практичних конференцій.

10. Управлінню Справами Ради Міністрів УРСР кардинально перебудувати роботу по контролю і перевірці виконання рішень Партії і Уряду та завдань державних планів, маючи на увазі, щоб вона повною мірою відповідала новим принципам господарювання, суті економічних методів, не замикалась на відомчих і місницьких інтересах, проводилась систематично і мала попереджувальний характер. Вживати рішучих заходів до припинення фактів зайвих, непотрібних перевірок, суворо стежити за тим, щоб перевірка виконання здійснювалась на основі ленінських принципів соціалістичного контролю, була підпорядкована державним, загальнонародним інтересам, зміцненню законності. При їх проведенні подавати практичну допомогу в поліпшенні стану справ.

Не допускати, щоб контроль за виконанням рішень здійснювався формально, по паперах, коли від міністерств і відомств УРСР, центральних економічних органів, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів запитується велика кількість різних довідок, інформацій, звітних даних. Добиватися, щоб керівники відділів, відповідальні працівники апарату частіше бували в об'єднаннях, на підприємствах і в організаціях, зустрічалися з господарським активом, знали людей, які відповідають за справу, і розглядали питання в тісному контакті з ними.

11. Апарату Ради Міністрів УРСР у своїй роботі над урядовими документами суворо виходити з того, що вони мають бути короткими, цілеспрямованими, а передбачені в них завдання повинні підкріплятися необхідними розрахунками і техніко-економічними обгрунтуваннями. Не допускати внесення до Уряду питань, які повинні вирішуватися міністерствами і відомствами УРСР, виконкомами Рад народних депутатів самостійно або за погодженням з іншими організаціями. Добиватися того, щоб кожне нове рішення приймалось тільки в тих випадках, коли виконано попереднє або виникли нові обставини.

12. З метою скорочення строків розгляду пропозицій у Раді Міністрів УРСР, всебічного й ретельного їх вивчення із заінтересованими організаціями визнати за необхідне, щоб проекти рішень, які вносяться Міністерствами і відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами, попередньо опрацьовувалися з питань:

діяльності великих народногосподарських комплексів і груп однорідних галузей та регіональних проблем - з Держпланом УРСР;

розвитку соціально-культурної сфери, задоволення платоспроможного попиту населення, виробництва промислових товарів народного споживання, поліпшення умов праці й побуту трудящих, інших соціальних питань - з Комісією Президії Ради Міністрів УРСР по товарах і послугах;

здійснення зовнішньоекономічних зв'язків - із Зовнішньоекономічною комісією Президії Ради Міністрів УРСР;

дальшого поліпшення форм і методів управління і господарського механізму - з Комісією Президії Ради Міністрів УРСР по удосконаленню управління і підвищенню ефективності народного господарства.

13. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від 20 серпня 1987 р. N 984 встановила, що пропозиції міністерств, відомств СРСР і Рад Міністрів союзних республік про підвищення розмірів заробітної плати, преміювання, надання пільг і переваг розглядаються в Раді Міністрів СРСР окремо, після попереднього погодження з Держпланом СРСР, Державним комітетом СРСР по праці і соціальних питаннях та Міністерством фінансів СРСР, і не повинні включатися до загальних проектів рішень Уряду СРСР.

Пропозиції по розвитку народногосподарських комплексів, окремих галузей і регіонів країни, пов'язані з виділенням на ці цілі капітальних вкладень і матеріально-технічних ресурсів, не передбачених у п'ятирічному плані, розглядаються лише в тих виняткових випадках, коли це викликається необхідністю якнайшвидшого впровадження науково-технічних досягнень, збільшення виробництва продукції, і перш за все товарів народного споживання. Всі рішення, що приймаються з цих питань, повинні бути в межах загальних обсягів ресурсів і коштів п'ятирічного плану.

III. Про поліпшення добору, розстановки та виховання кадрів апарату Ради Міністрів УРСР

14. Рада Міністрів УРСР відзначає, що в нових умовах господарювання, дальшої демократизації суспільства істотно підвищуються вимоги до кадрів органів державного управління.

Управлінню Справами докорінно поліпшити добір, розстановку і виховання кадрів Урядового апарату. Керуватися в цій роботі ленінськими принципами кадрової політики, звертати особливу увагу на укомплектування апарату політично зрілими, компетентними й ініціативними працівниками, які володіють високими морально-політичними якостями, почуттям нового, спроможні критично й відповідально оцінювати стан справ у галузях народного господарства, бачити перспективу і головні напрями їх розвитку, наполегливо втілювати у життя рішення Партії і Уряду.

При доборі і висуванні кадрів обов'язково враховувати результати роботи на попередніх посадах, їхній особистий вклад у вирішення поставлених завдань, організаторські здібності, вміння застосовувати на практиці науково-технічні й економічні досягнення, використовувати сучасні методи економічного аналізу, самокритично оцінювати свою діяльність.

15. З метою поповнення і систематичного оновлення Урядового апарату визнати за необхідне мати надійний резерв кадрів.

Управлінню Справами зараховувати до резерву кадрів висококваліфікованих і авторитетних працівників з партійних і радянських органів областей, господарських керівників та провідних спеціалістів об'єднань і підприємств. Практикувати стажування працівників, зарахованих до резерву, на різних посадах в апараті Ради Міністрів УРСР. Організувати там, де це доцільно, конкурсну систему добору й заміщення керівників і спеціалістів.

16. Враховуючи кардинальну зміну в характері роботи Урядового апарату, необхідність більш глибокого комплексного опрацювання питань, ввести до штатів підрозділів апарату Ради Міністрів УРСР замість існуючих посад старшого референта і референта посади головного і старшого спеціалістів, а також посаду консультанта.

17. Управлінню Справами разом з іншими структурними підрозділами апарату Ради Міністрів УРСР продовжити проведення атестації відповідальних працівників. Розглядати атестацію як дійову форму колективного контролю за роботою кадрів, стимулювання зростання їх ділової кваліфікації, виховання принциповості і сумлінного ставлення до покладених на них обов'язків.

За результатами атестації приймати рішення про заохочення окремих працівників за досягнуті ними успіхи, про підвищення (пониження) їх у посаді, про зміну окладів, про переведення на іншу роботу, а в необхідних випадках і про звільнення із займаної посади.

18. Визнати за необхідне значно поліпшити в апараті Ради Міністрів УРСР систему перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів. Повною мірою використати для цих цілей можливості Інституту управління народним господарством, Головного науково-дослідного й інформаційно-обчислювального центру Держплану УРСР, галузевих інститутів.

Управлінню Справами Ради Міністрів УРСР з участю партійного комітету апарату в найкоротший строк розробити і здійснити відповідні заходи з цих питань.

Керуючому Справами Ради Міністрів УРСР вжити заходів до оснащення підрозділів Урядового апарату засобами механізації й автоматизації управлінської праці, забезпечити відповідальних працівників сучасними видами оргтехніки і персональними комп'ютерами.

19. У зв'язку з перебудовою організаційної структури апарату Ради Міністрів УРСР встановити, що відповідальні працівники апарату Ради Міністрів УРСР, які входять до номенклатури Секретаріату ЦК Компартії України, призначаються на посади Радою Міністрів УРСР, а відповідальні працівники, включені до обліково-контрольної номенклатури ЦК Компартії України, - наказами по Управлінню Справами.

20. Скоротити штатну чисельність працівників Управління Справами Ради Міністрів УРСР на 27 процентів.

21. Управлінню Справами Ради Міністрів УРСР з участю заінтересованих міністерств і відомств УРСР внести необхідні зміни до відповідних актів та інструкцій з урахуванням вимог цієї постанови, а також підготувати та подати до Ради Міністрів УРСР пропозиції про внесення необхідних змін у чинне законодавство.

22. Центральним економічним органам, міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, Урядовому апарату забезпечити чітке і послідовне втілення в життя історичних рішень червневого (1987 р.) Пленуму ЦК КПРС, а також рішень липневого (1987 р.) Пленуму ЦК Компартії України, добиватися повної реалізації поставлених партією завдань по докорінній перебудові управління економікою.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
В. МАСОЛ
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

РАДА МІНІСТРІВ УРСР
(СТРУКТУРА І СХЕМА УПРАВЛІННЯ) 
  

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

СТРУКТУРА
апарату Ради Міністрів УРСР

I. Управління Справами Ради Міністрів УРСР

II. Відділ капітального будівництва і промисловості будівельних матеріалів

III. Секретаріат Голови Ради Міністрів УРСР

IV. Радники при Раді Міністрів УРСР.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

СТРУКТУРА
Управління Справами Ради Міністрів УРСР

Економічний відділ

Відділ удосконалення управління народним господарством, розміщення продуктивних сил і охорони природи

Відділ галузей важкої промисловості

Відділ адміністративних органів і оборонної роботи

Відділ транспорту і зв'язку

Відділ агропромислових галузей

Відділ промислових товарів народного споживання, торгівлі і платних послуг населенню

Відділ культури, освіти, охорони здоров'я і соціального забезпечення

Відділ житлово-комунального господарства і комплексного використання водних ресурсів

Відділ науково-технічного прогресу, машинобудування і зовнішньоекономічних зв'язків

Відділ по роботі радянських органів

Юридичний відділ

Загальний відділ

Група листів і прийому громадян

Господарське управління

____________ 

Секретаріат Комісії по встановленню персональних пенсій при Раді Міністрів УРСР

Апарат Комісії по радянських традиціях, святах і обрядах при Раді Міністрів УРСР.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Опрос