Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений к Уставу Украинского общества кролиководов и звероводов-любителей

Совет Министров УССР
Постановление от 10.11.1987 № 366

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 10 листопада 1987 р. N 366 

Київ

Про внесення змін і доповнень до Статуту Українського товариства кролівників і звірівників-любителів

Рада Міністрів Української РСР постановляє:

Затвердити внесені II з'їздом Українського товариства кролівників і звірівників-любителів зміни та доповнення до Статуту Товариства, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 5 лютого 1981 р. N 80 (ЗП УРСР, 1981 р., N 2, ст. 12), що додаються.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
В. МАСОЛ
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до Статуту Українського товариства кролівників і звірівників-любителів, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 5 лютого 1981 р. N 80 (ЗП УРСР, 1981 р., N 2, ст. 12)

1. У пункті 3:

підпункт "б" викласти в такій редакції:

"б) вивчає й узагальнює передові методи розведення кролів і хутрових звірів та поширює їх серед кролівників і звірівників-любителів, організує соціалістичне змагання серед членів і організацій Товариства за краще виконання завдань, що стоять перед Товариством";

у підпункті "г" слово "організує" замінити словом "провадить";

підпункт "д" викласти в такій редакції:

"д) провадить закупку живих кролів в особистих підсобних господарствах громадян на контрагентських засадах за договорами, що укладаються з організаціями споживчої кооперації";

підпункт "к" викласти в такій редакції:

"к) організує виробництво необхідних для розведення кролів і хутрових звірів кліток, іншого обладнання та інвентаря, продаж їх, а також концентрованих і соковитих кормів членам Товариства через склади-магазини та ларки, що відкриваються ним у встановленому порядку".

2. У підпункті "а" пункту 7 слова: "16 років" замінити словами "18 років".

3. Абзац перший пункту 8 викласти в такій редакції:

"8. Прийом громадян у члени Товариства провадиться загальними зборами (зборами уповноважених) первинної організації на підставі письмової або усної заяви бажаючого вступити до Товариства".

4. Абзац третій пункту 12 викласти в такій редакції:

"нагородження грамотою, почесною грамотою, дипломом, цінним подарунком, грошовою премією відповідно до положення, яке затверджується президією Республіканської ради Товариства".

5. У пункті 18:

підпункт "в" після слова "обласним" доповнити словами: "і Київській міській";

підпункт "з" викласти в такій редакції:

"з) організує разом з Українським республіканським комітетом профспілки працівників агропромислового комплексу соціалістичне змагання організацій і членів Товариства, затверджує умови змагання, засновує перехідні Червоні прапори, дипломи, грамоти і почесні грамоти для нагородження переможців у соціалістичному змаганні".

6. Абзац другий пункту 20 після слів: "радою обласної організації" доповнити словами: "за погодженням з президією Республіканської ради".

7. Абзац третій пункту 24 визнати таким, що втратив чинність.

8. У пункті 25:

абзац перший викласти в такій редакції:

"25. Вищим органом первинної організації Товариства є загальні збори (збори уповноважених), які скликаються в міру необхідності, але не менш як два рази на рік";

абзац другий доповнити словами: "(збори уповноважених)";

у підпунктах "а" і "б" слово "бюро" замінити словом "правління".

9. У пункті 26:

абзац перший викласти в такій редакції:

"26. У період між загальними зборами (зборами уповноважених) діяльністю первинної організації керує правління, засідання якого скликаються не менш як один раз на квартал. Правління обирає із свого складу голову, заступника голови і секретаря:";

в абзаці другому слово "бюро" замінити словом "правління";

підпункт "б" після слова "зборами" доповнити словами: "(зборами уповноважених)".

10. Пункт 27 доповнити абзацом такого змісту:

"Члени ревізійних комісій не можуть бути членами рад або штатними працівниками Товариства".

11. Пункт 32 викласти в такій редакції:

"32. Щорічні членські внески встановлюються в таких розмірах:

для індивідуальних членів Товариства - 1 карбованець;

для колективних членів Товариства - від 3 до 15 карбованців.

Члени юнацьких секцій від сплати членських внесків звільняються".

____________

Опрос