Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об усилении роли экспертизы проектов на строительство больших народнохозяйственных объектов с целью предупреждения негативных экологических последствий

Совет Министров УССР
Постановление, Перечень от 24.06.1987 № 227
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 24 червня 1987 р. N 227

Київ

Про посилення ролі експертизи проектів на будівництво великих народногосподарських об'єктів з метою запобігання негативним екологічним наслідкам

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 25 жовтня 1992 року N 598)

Рада Міністрів Української РСР відмічає, що міністерства і відомства УРСР при розв'язанні питань розвитку і розміщення народногосподарських об'єктів, розробці проектів на їх будівництво й реконструкцію в багатьох випадках не враховують завдання забезпечення охорони навколишнього середовища. Це стало однією з причин того, що темпи зменшення викидів шкідливих речовин залишаються низькими.

Незадовільно впроваджуються маловідхідні й безвідхідні технологічні процеси і виробництва, що забезпечують найбільш ефективне розв'язання проблеми в галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів. Повільно вирішуються ці питання в чорній металургії, енергетиці, вугільній і нафтохімічній промисловості. Не проводиться необхідної екологічної оцінки нової техніки, технології та матеріалів.

При проведенні експертизи схем розвитку і розміщення галузей народного господарства та галузей промисловості, техніко-економічних обгрунтувань і проектів та будівництво великих народногосподарських об'єктів не здійснюється комплексної оцінки впливу виробничої діяльності на природне середовище.

Держбуд УРСР, Держплан УРСР, Державний комітет УРСР по охороні природи, міністерства і відомства УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми не забезпечили виконання рішення Президії Ради Міністрів УРСР від 4 листопада 1976 р. "Про підвищення якості комплексної екологічної експертизи проектів на будівництво або реконструкцію підприємств і споруд".

На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 26 травня 1987 р. N 599 "Про посилення ролі експертизи проектів на будівництво великих народногосподарських об'єктів з метою запобігання негативним екологічним наслідкам" Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Держплану УРСР, Держбуду УРСР, Державному комітетові УРСР по охороні природи, міністерствам і відомствам УРСР:

при проведенні експертизи і погодженні схем розвитку й розміщення галузей народного господарства і галузей промисловості, схем розвитку й розміщення продуктивних сил по економічних районах і областях, техніко-економічних обгрунтувань, проектів, нормативних та інших матеріалів забезпечувати комплексний аналіз можливих негативних екологічних і економічних наслідків від експлуатації намічуваних до будівництва великих народногосподарських об'єктів та комплексів;

забезпечити повніше опрацювання в схемах розвитку і розміщення галузей народного господарства та галузей промисловості питань охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів, а також попередження можливих аварійних ситуацій і ліквідації наслідків їх впливу на навколишнє середовище.

2. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

передбачати в схемах розвитку й розміщення галузей народного господарства та галузей промисловості комплексне вирішення питань охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів, звернувши особливу увагу на впровадження безвідхідних і маловідхідних технологічних процесів та виробництв;  

при розробці й експертизі передпроектних матеріалів і проектів на будівництво об'єктів передбачати технічні рішення і заходи, що забезпечують запобігання забрудненню навколишнього середовища, а також попередження аварійних ситуацій і ліквідацію наслідків їх впливу на навколишнє середовище;

не допускати затвердження передпроектних і проектних матеріалів, що не забезпечують додержання природоохоронних вимог і не містять у повному обсязі технічних рішень та заходів по попередженню можливих аварійних ситуацій і ліквідації наслідків їх впливу на навколишнє середовище;

зміцнити експертні підрозділи висококваліфікованими спеціалістами в галузі охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів з метою підвищення якості експертизи передпроектних і проектних матеріалів.

3. Держбуду УРСР, Держплану УРСР, Державному комітетові УРСР по охороні природи, міністерствам і відомствам УРСР при здійсненні експертизи техніко-економічних обгрунтувань та проектів на будівництво великих і складних об'єктів забезпечувати перевірку достатності технічних рішень по охороні навколишнього середовища, застосуванню маловідхідних і безвідхідних технологічних процесів та залученню у виробництві вторинних ресурсів.

4. Довести до відома міністерств і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів, що Рада Міністрів СРСР постановою від 26 травня 1987 р. N 599:

1) Доручила Державному комітетові СРСР по гідрометеорології і контролю природного середовища, Держгіртехнагляду СРСР, Державному комітетові СРСР по нагляду за безпечним веденням робіт в атомній енергетиці, Держагропрому СРСР, Міністерству охорони здоров'я СРСР, Міністерству внутрішніх справ СРСР, Міністерству рибного господарства СРСР, Міністерству меліорації і водного господарства СРСР і Державному комітетові СРСР по лісовому господарству з участю Держбуду СРСР та інших заінтересованих міністерств і відомств СРСР уточнити чинні нормативні документи, що регламентують додержання вимог по охороні навколишнього середовища і раціональному використанню природних ресурсів при проектуванні, будівництві та експлуатації народногосподарських об'єктів, з урахуванням зрослих вимог по охороні природи.

2) Зобов'язала Державний комітет СРСР по гідрометеорології і контролю природного середовища, Академію наук СРСР, Міністерство охорони здоров'я СРСР, Міністерство меліорації і водного господарства СРСР, Міністерство геології СРСР, Державний комітет СРСР по лісовому господарству, Держгіртехнагляд СРСР, Держагропром СРСР та інші заінтересовані міністерства і відомства СРСР розробити і за погодженням з Держпланом СРСР, Держбудом СРСР і Державним комітетом СРСР по науці і техніці затвердити в 1988 році нормативні матеріали по комплексній оцінці екологічних наслідків впливу експлуатації підприємств та інших об'єктів на навколишнє середовище для використання їх при плануванні, проектуванні та прийнятті рішень з господарських питань.

3) Доручила Держгіртехнагляду СРСР і Державному комітетові СРСР по нагляду за безпечним веденням робіт в атомній енергетиці підготувати разом із заінтересованими міністерствами і відомствами СРСР і затвердити в 1987 році перелік видів виробництв, при проектуванні яких повинні розроблятися спеціальні заходи по попередженню можливих аварійних ситуацій і ліквідації наслідків їх впливу на навколишнє середовище.

4) Зобов'язала Державний комітет СРСР по науці і техніці та Академію наук СРСР з участю Рад Міністрів союзних республік та заінтересованих міністерств і відомств СРСР розробити і затвердити в 1987 році за погодженням з Держпланом СРСР порядок проведення екологічної експертизи нової техніки, технології та матеріалів, передбачивши в необхідних випадках комплексну позавідомчу експертизу.

5) З метою комплексної переробки природних ресурсів і сировини, впровадження і вдосконалення ресурсозберігаючих технологій, зниження викиду шкідливих речовин у навколишнє середовище до встановлених норм та забезпечення переходу в основному до 1995 року на безвідхідне виробництво поклала функції базових підприємств по відпрацюванню, прискореному впровадженню і вдосконаленню маловідхідних та безвідхідних технологічних процесів і виробництв на підприємства, розташовані на території Української СРСР, згідно з додатком.

Державному комітетові СРСР по науці і техніці, Держпостачу СРСР і Держплану СРСР доручено розробити з участю Державного комітету СРСР по гідрометеорології і контролю природного середовища, Міністерства меліорації і водного господарства СРСР та інших заінтересованих міністерств і відомств СРСР і Рад Міністрів союзних республік та затвердити в 1987 році типове положення про базове підприємство по відпрацюванню, прискореному впровадженню і вдосконаленню маловідхідних та безвідхідних технологічних процесів і виробництв.

6) Доручила Державному комітетові СРСР по гідрометеорології і контролю природного середовища разом з Міністерством меліорації і водного господарства СРСР, Міністерством геології СРСР, Державним комітетом СРСР по лісовому господарству і Держагропромом СРСР завершити в 1987 році формування фонду даних про стан навколишнього середовища та на 1 січня 1988 р. надавати міністерствам і відомствам СРСР і Радам Міністрів союзних республік необхідну для планування, проектування і розв'язання господарських питань інформацію про стан навколишнього середовища в різних регіонах та містах країни.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ПЕРЕЛІК
базових підприємств по відпрацюванню, прискореному впровадженню і вдосконаленню маловідхідних та безвідхідних технологічних процесів і виробництв

(Затверджений постановою Ради Міністрів СРСР
від 26 травня 1987 р. N 599)

Міненерго СРСР

Харківська ТЕЦ N 5

Ворошиловградська ДРЕС

Мінвуглепром СРСР

Центральна збагачувальна фабрика "Чумаківська" виробничого об'єднання "Донецьквуглезбагачення" 

Мінчормет СРСР

Ждановський металургійний комбінат "Азовсталь"

Дніпродзержинський коксохімічний завод

Мінкольормет СРСР

Верхньодніпровський гірничо-металургійний комбінат

Побузький нікелевий завод, Кіровоградська область

Запорізький титано-магнієвий комбінат

Артемівський завод по обробці кольорових металів, Донецька область

Міннафтохімпром СРСР

Кременчуцький нафтопереробний завод

Міндобрив СРСР

Сєверодонецьке виробниче об'єднання "Азот"

Первомайське виробниче об'єднання "Хімпром", Харківська область

Немирівський рудник яворівського виробничого об'єднання "Сірка"

Мінбудматеріалів СРСР

Виробниче об'єднання "Ворошиловграднерудпром"

Краматорський цементно-шиферний комбінат

Кам'янець-Подільський цементний завод

Мінліспапірпром СРСР

Херсонський целюлозно-паперовий комбінат

Виробниче об'єднання "Прикарпатліс", м. Івано-Франківськ

Держагропром СРСР

Яготинський імені Ілліча цукровий завод, Київська область

Вінницький олійно-жировий комбінат

Дніпропетровський комбінат харчових концентратів

____________

Опрос