Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по обеспечению выполнения утвержденных на двенадцатую пятилетку заданий по развитию материально-технической базы социально-культурной сферы

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление от 12.05.1987 № 172
редакция действует с 15.10.1992

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 12 травня 1987 р. N 172

Київ

Про заходи по забезпеченню виконання затверджених на дванадцяту п'ятирічку завдань по розвитку матеріально-технічної бази соціально-культурної сфери1

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
від 15 жовтня 1992 року N 587

Відповідно до виробленої XXVII з'їздом партії соціальної політики в дванадцятій п'ятирічці передбачено істотне підвищення народного добробуту, створення умов для більш плідної трудової діяльності радянських людей. Значно збільшені капітальні вкладення на розвиток матеріальної бази соціально-культурної сфери. Переборюється залишковий принцип у формуванні планів житлово-цивільного будівництва. У першому році п'ятирічки в республіці виконані плани введення в експлуатацію житлових будинків, загальноосвітніх шкіл, дитячих дошкільних закладів, професійно-технічних училищ, лікарень і амбулаторно-поліклінічних закладів.

Разом з тим гострота питання не знижується. Докорінного перелому в зміцненні матеріально-технічної бази соціально-культурної сфери не сталося. Значною мірою це пояснюється тим, що у міністерств і відомств УРСР, виконкомів місцевих Рад народних депутатів усе ще проявляється недооцінка політичної значимості розв'язання соціальних завдань. Багато керівників радянських і господарських органів не перебудували свою роботу, як і раніше ставляться до зміцнення матеріально-технічної бази соціально-культурної сфери як до справи другорядної, не привели в дію всі резерви по нарощуванню обсягів будівництва і введення в експлуатацію житлових будинків та інших об'єктів соціально-культурного призначення.

Зовсім нестерпним є те, що спрямовувані на ці цілі кошти не освоюються. В 1986 році виділені ліміти капіталовкладень на кооперативне житлове будівництво використані на 83 проценти та об'єктів соціально-культурного призначення - на рівні 70 - 92 процентів. У 13 областях не забезпечено введення в експлуатацію будинків житлово-будівельних кооперативів, у 11 - клубів і будинків культури, в Одеській області - лікарень, у Кіровоградській, Сумській і Хмельницькій - амбулаторно-поліклінічних закладів.

У поточному році на низькому рівні використовуються ліміти державних капітальних вкладень на будівництві загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ, дитячих дошкільних закладів, лікарень і поліклінік, клубів та будинків культури.

З метою якнайшвидшого подолання відставання в розвитку матеріально-технічної бази соціально-культурної сфери, прискорення розв'язання житлової проблеми в республіці та на виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 10 квітня 1987 р. N 429 Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР постановляють:

1. Затвердити на 1988 - 1990 роки завдання по введенню в експлуатацію об'єктів соціально-культурної сфери за рахунок усіх джерел фінансування згідно з додатком, із збільшенням обсягів житлового будівництва з 24079 до 26041 тис. кв. метрів і рівномірнішим розподілом на ці роки завдань по будівництву інших об'єктів соціально-культурного призначення.

Раді Міністрів УРСР затвердити на 1988 - 1990 роки завдання міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам по введенню в експлуатацію об'єктів соціально-культурної сфери.

2. Обкомам і Київському міськкому Компартії України, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, міністерствам і відомствам УРСР, партійним, радянським, профспілковим і комсомольським організаціям вважати виконання встановлених на дванадцяту п'ятирічку завдань по введенню в експлуатацію житлових будинків, шкіл, дошкільних закладів, професійно-технічних училищ, лікарень, поліклінік, клубів, будинків культури, кінотеатрів, навчальних закладів культури та інших об'єктів соціально-культурного призначення справою першорядної політичної ваги. Вжити вичерпних заходів по докорінному поліпшенню стану справ у будівництві об'єктів соціально-культурної сфери і забезпечити надолуження допущеного відставання.

Організувати безпосередньо на місцях, у трудових колективах ретельний розгляд і розробку заходів по реалізації цих завдань, вважаючи їх мінімальними. Посилити організаторську роботу по поширенню ініціативи колективів Горьковського автомобільного заводу, виробничого об'єднання "АвтоВАЗ" та інших передових підприємств по широкому використанню додаткових можливостей для прискореного розв'язання соціальних проблем. Установити дійовий і предметний контроль за виконанням планів житлового та культурно-побутового будівництва, посилити гласність у роботі по їх реалізації.

Попередити керівників міністерств і відомств УРСР, місцевих партійних і радянських органів про їх особисту відповідальність за виконання встановлених планів житлового і соціального будівництва, за використання для цього всіх резервів. Діяльність партійних, радянських і господарських працівників по перетворенню в життя соціальної політики партії оцінювати за результатами практичного здійснення цих планів у суворо намічені строки.

3. Держплану УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам вжити заходів по дальшому розвитку на основі територіально-галузевого принципу потужностей будівельних організацій, які виконують роботи господарським способом.

4. Держплану УРСР, Держбуду УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

включати будівництво об'єктів соціально-культурної сфери до річних планів економічного і соціального розвитку та забезпечувати їх необхідними обсягами підрядних робіт у суворій відповідності з діючими нормами тривалості будівництва;

прискорити здійснення заходів по широкому впровадженню безперервного дворічного планування будівництва об'єктів соціально-культурної сфери з установленням у річних планах підрядним будівельним організаціям, а також об'єднанням і підприємствам завдань по введенню в експлуатацію цих об'єктів з розбивкою по місяцях;

забезпечувати своєчасну розробку проектно-кошторисної документації та створення необхідних будівельних заділів для спорудження об'єктів соціально-культурної сфери, суворе додержання норм тривалості цього будівництва, не допускаючи розпорошення капітальних вкладень, матеріальних і трудових ресурсів;

здійснювати будівництво житлових будинків, загальноосвітніх шкіл, дошкільних закладів, лікарень, поліклінік та інших об'єктів соціально-культурної сфери за типовими проектами у межах встановленої середньої кошторисної вартості спорудження цих об'єктів;

забезпечувати пускові будови соціально-культурної сфери технологічним, електротехнічним устаткуванням і кабельною продукцією, а також іншими матеріально-технічними ресурсами, необхідними для дальшої експлуатації цих об'єктів, не пізніше як за 3 місяці до встановленого строку введення їх в експлуатацію;

абзац сьомий пункту 4 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 15.10.92 р. N 587)

передбачати у проектах планів на 1988 - 1990 роки встановлені цією постановою завдання по будівництву і введенню в експлуатацію об'єктів соціально-культурної сфери в межах загальних обсягів капітальних вкладень та будівельно-монтажних робіт, передбачених відповідно міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам на ці роки в Державному плані економічного і соціального розвитку Української РСР на 1986 - 1990 роки;

спрямовувати в 1988 - 1990 роках додатково на будівництво житлових будинків та інших об'єктів соціально-культурної сфери не менше 10 процентів капітальних вкладень (на будівельно-монтажні роботи), передбачених на будівництво об'єктів виробничого призначення, за рахунок усіх джерел, без зменшення завдань по введенню в дію виробничих потужностей, основних фондів і випуску промислової продукції.

5. Для своєчасного виконання встановлених на 1988 рік цією постановою завдань дозволити, як виняток, міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам при будівництві за типовими проектами житлових будинків, дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ, лікарень, поліклінік та інших об'єктів соціально-культурної сфери здійснити в 1987 році підготовчі роботи, пов'язані з прив'язкою будинків до ділянок будівництва, прокладкою комунікацій, влаштуванням шляхів, та інші роботи за робочими кресленнями й кошторисами на окремі об'єкти і види робіт до затвердження проектів.

Дозволити, як виняток, виконкомам місцевих Рад народних депутатів, підприємствам і організаціям-замовникам передавати підрядним будівельним організаціям до 1 липня 1987 р. проектно-кошторисну документацію на будівництво об'єктів соціально-культурної сфери, включених до плану на 1987 рік, і до 1 вересня 1987 р. - об'єктів, включених до плану на 1988 рік, за умови визначення і погодження в установлені строки договірних цін на їх будівництво.

6. Держплану УРСР при розробці проектів планів на 1988 - 1990 роки передбачати необхідні обсяги капітальних вкладень для виконання встановленого цією постановою на 1988 - 1989 роки завдання по додатковому введенню в експлуатацію загальноосвітніх шкіл і прибудов до них.

7. Вважати за необхідне посилити громадський контроль за ходом виконання програми будівництва житлових будинків та інших об'єктів соціально-культурної сфери, затвердженої на дванадцяту п'ятирічку. Будівництво цих об'єктів повинно широко обговорюватися на зборах трудових колективів, у пресі, по радіо й телебаченню. Гострій критиці піддавати тих, хто зриває виконання намічених завдань, виявляє недооцінку розв'язання соціальних питань. Систематично узагальнювати і пропагувати передовий досвід житлового і соціально-культурного будівництва.

8. Взяти до відома, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 10 квітня 1987 р. N 429 "Про заходи по забезпеченню виконання затверджених на дванадцяту п'ятирічку завдань по розвитку матеріально-технічної бази соціально-культурної сфери":

1) Звернули увагу Держбуду СРСР, міністерств будівельного комплексу на незадовільну роботу по спорудженню лікарень, дитячих дошкільних закладів, клубів, професійно-технічних училищ, необгрунтоване зниження темпів житлово-цивільного будівництва у ряді регіонів країни, повільний перехід на економічні методи господарювання, погане використання потужностей виробничої бази будівництва та зажадали вжиття дійових заходів по усуненню цих недоліків.

2) Доручили Держбуду СРСР розробити й затвердити в першому півріччі 1987 р. нормативи заділів для будівництва в 1988 - 1990 роках об'єктів соціально-культурної сфери.

Держбуду СРСР разом з Міністерством освіти СРСР і Державним комітетом СРСР по професійно-технічній освіті запропоновано прискорити завершення розробки нормативів питомих капітальних вкладень на будівництво дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних училищ та затвердити за погодженням з Держпланом СРСР ці нормативи не пізніше II кварталу 1987 року.

3) Зобов'язали Державний комітет СРСР по професійно-технічній освіті з участю заінтересованих міністерств і відомств СРСР, Рад Міністрів союзних республік і Держплану СРСР завершити розробку і затвердити в 1987 році схему розміщення професійно-технічних училищ на території країни на період до 2000 року.

4) Дозволили керівникам будівельно-монтажних трестів і прирівняних до них організацій використовувати за погодженням із замовником економію, одержувану від зниження кошторисної вартості будівництва об'єктів соціально-культурної сфери, на збільшення суми премії за введення в експлуатацію зазначених об'єктів у строк або достроково в розмірі до 50 процентів коштів, передбачених на ці цілі в кошторисах на будівництво.

9. Обкомам і Київському міськкому Компартії України доповісти Центральному Комітетові Компартії України до 1 березня 1989 р., а міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам подати Держплану УРСР до 15 лютого 1989 р. інформацію про хід виконання цієї постанови.

Держплану УРСР у тижневий строк узагальнити подані матеріали і доповісти Раді Міністрів УРСР.

* * *

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР висловлюють тверду впевненість у тому, що партійні, радянські, господарські органи, трудові колективи, профспілкові й комсомольські організації розгорнуть широку і повсюдну боротьбу за зміцнення матеріально-технічної бази соціально-культурної сфери, забезпечать виконання встановлених цією постановою завдань, що стане суттєвим етапом перетворення в життя соціальної політики партії, в підвищенні добробуту радянських людей.

____________
1 Додаток не наводиться.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України
 

 
В. ЩЕРБИЦЬКИЙ
 

Голова Ради Міністрів
Української РСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Опрос