Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Министерстве хлебопродуктов УССР

Совет Министров УССР
Положение, Постановление от 16.04.1987 № 134
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 16 квітня 1987 р. N 134

Київ

Про затвердження Положення про Міністерство хлібопродуктів УРСР

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 грудня 1991 року N 365)

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Міністерство хлібопродуктів УРСР, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Ради Міністрів УРСР від 15 квітня 1971 р. N 172 "Про затвердження Положення про Міністерство заготівель УРСР" (ЗП УРСР, 1971 р., N 4, ст. 37);

пункти 1 - 4 постанови Ради Міністрів УРСР від 13 березня 1970 р. N 152 "Питання Міністерства заготівель УРСР".

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство хлібопродуктів Української РСР

1. Міністерство хлібопродуктів Української РСР є союзно-республіканським міністерством, входить до системи агропромислового комплексу республіки і підлягає в своїй діяльності Раді Міністрів УРСР і Міністерству хлібопродуктів СРСР. 

Міністерство хлібопродуктів УРСР здійснює керівництво елеваторною, борошномельною, круп'яною, хлібопекарською, макаронною та комбікормовою промисловістю.

Міністерство хлібопродуктів УРСР несе відповідальність за використання в установленому порядку і повне збереження державних хлібних ресурсів, забезпечення прискореного розвитку елеваторної, борошномельної, круп'яної, хлібопекарської, макаронної та комбікормової промисловості, прискорення науково-технічного прогресу в галузі, підвищення якості вироблюваної продукції та найбільш повне задоволення потреб народного господарства республіки в хлібопродуктах і комбікормах.

2. Головними завданнями Міністерства хлібопродуктів УРСР є:

забезпечення (відповідно до державних планів) закупок зерна, насіння олійних культур, сортового і гібридного насіння зернових та олійних культур, насіння трав, сіна і трав'яного борошна за договорами контрактації, що укладаються хлібоприймальними й зернопереробними підприємствами з колгоспами, радгоспами та іншими сільськогосподарськими підприємствами;

забезпечення утворення, обробки й зберігання державного страхового фонду насіння ярових та перехідного фонду насіння озимих зернових культур, а також виконання завдань по реалізації їх у встановленому порядку колгоспам і радгоспам республік, вивезення до інших союзних республік та на експорт;

організація нагромадження, раціонального розміщення і зберігання державних хлібних ресурсів;

здійснення в установленому порядку використання державних хлібних ресурсів, забезпечення постачання населення хлібобулочними і макаронними виробами;

виконання завдань державного плану, забезпечення суворого дотримання державної дисципліни;

розробка і здійснення заходів по всемірній інтенсифікації виробництва, прискоренню науково-технічного прогресу, технічному переозброєнню діючих підприємств, економному використанню матеріальних ресурсів, підвищенню і якості продукції, що випускається, вдосконалення техно-хімічного контролю і проведення єдиної технічної політики в галузі;

ефективне використання наявного виробничо-економічного потенціалу, і насамперед основних фондів, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, інтенсивний розвиток елеваторної, борошномельної, круп'яної, хлібопекарської, макаронної та комбікормової промисловості, забезпечення високих темпів розвитку виробництва і зростання продуктивності праці;

удосконалення економічних методів господарювання і госпрозрахункових відносин, впровадження прогресивних форм і методів організації та оплати праці працівників з максимальною орієнтацією їх на досягнення високих кінцевих результатів, широке застосування нормативних методів планування та матеріально-технічного постачання;

раціональне використання капітальних вкладень і підвищення їх ефективності, зниження вартості й скорочення строків будівництва, своєчасне введення у дію та освоєння в установлені строки виробничих потужностей і основних фондів;

удосконалення наукової організації праці й управління, забезпечення об'єднань, підприємств, установ і організацій системи Міністерства кваліфікованими кадрами, створення умов для найкращого використання знань і досвіду працівників, висування на керівну роботу молодих спеціалістів, які добре зарекомендували себе;

здійснення комплексних заходів по поліпшенню житлових і культурно-побутових умов робітників, службовців та спеціалістів об'єднань, підприємств, установ і організацій системи Міністерства, забезпечення здорових і безпечних умов їх праці;

всемірний розвиток соціалістичного змагання за досягнення високих виробничо-економічних показників роботи, забезпечення широкої участі трудових колективів в управлінні виробництвом.

3. Міністерство хлібопродуктів УРСР здійснює керівництво дорученою йому галуззю, як правило, через обласні виробничі управління хлібопродуктів, обласні управління державних хлібних інспекцій та керує безпосередньо об'єднаннями, установами й організаціями республіканського підпорядкування.

Міністерство хлібопродуктів УРСР, обласні виробничі управління хлібопродуктів, обласні управління державних хлібних інспекцій, республіканські промислові об'єднання "Укрхлібпром" і "Укрмакаронпром", виробничі об'єднання хлібопекарської промисловості, хлібокомбінати, хлібоприймальні, борошномельні, круп'яні, хлібопекарські, макаронні, комбікормові підприємства, елеватори та інші підвідомчі організації становлять систему Міністерства хлібопродуктів УРСР.

4. Міністерство хлібопродуктів УРСР керується в своїй діяльності законами СРСР, іншими рішеннями Верховної Ради СРСР та її Президії, законами УРСР, іншими рішеннями Верховної Ради УРСР та її Президії, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів УРСР, наказами, інструкціями та вказівками Міністерства хлібопродуктів СРСР, цим Положенням, а також іншими нормативними актами і забезпечує правильне застосування чинного законодавства в об'єднаннях, на підприємствах, в установах та організаціях системи Міністерства.

Міністерство хлібопродуктів УРСР узагальнює практику застосування законодавства в системі Міністерства, розробляє пропозиції по його вдосконаленню та вносить їх у встановленому порядку до Ради Міністрів УРСР і Міністерства хлібопродуктів СРСР, здійснює заходи щодо поліпшення правової роботи в об'єднаннях, на підприємствах, в установах і організаціях системи Міністерства.

5. Міністерство хлібопродуктів УРСР відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі функції:

а) доводить контрольні цифри по встановлених показниках до обласних виробничих управлінь хлібопродуктів, об'єднань, організацій і установ для розробки ними проектів планів економічного і соціального розвитку;

розробляє проекти річних і п'ятирічних планів економічного і соціального розвитку по системі Міністерства за встановленими показниками та подає їх Держагропрому УРСР, Держплану УРСР і Міністерству хлібопродуктів СРСР;

доводить затверджені показники плану економічного і соціального розвитку за встановленим переліком до об'єднань, установ і організацій;

б) визначає потребу млинарських, круп'яних, хлібопекарських, макаронних і комбікормових підприємств системи Міністерства в сировині;

готує в установленому порядку розрахунки потреби та зведені заявки за встановленою номенклатурою на матеріально-технічні ресурси;

забезпечує проведення єдиної технічної політики в галузі комбікормової промисловості, розподіл і правильне використання відповідних ресурсів та організацію виробництва на підвідомчих підприємствах комбікормів в обсягах, передбачених у планах економічного і соціального розвитку республіки;

в) складає розрахунки державних ресурсів зерна і продуктів його переробки, бере участь у розробці проектів планів їх використання та здійснює контроль за виконанням відповідних завдань;

г) забезпечує реалізацію в установленому порядку зерна і насіння олійних культур, борошна, крупи, хлібобулочних і макаронних виробів, комбікормів, сортового і гібридного насіння зернових та олійних культур, насіння трав, сіна і трав'яного борошна;

доводить обласним виробничим управлінням хлібопродуктів завдання по поставці на експорт хлібопродуктів і насіння, здійснює контроль за виконанням цих завдань;

забезпечує зміцнення договірних відносин по поставках продукції та наданню послуг, а також суворе виконання підвідомчими об'єднаннями, підприємствами, установами й організаціями їх зобов'язань;

д) установлює обласним виробничим управлінням хлібопродуктів завдання по вивезенню з Української РСР до інших союзних республік, а також по ввезенню і вивезенню з одних областей до інших насіння, зерна і продуктів його переробки, концкормів і сіна та здійснює контроль за виконанням цих завдань;

доводить до обласних виробничих управлінь хлібопродуктів порядок розміщення і переміщення зерна, продуктів його переробки, насіння олійних культур та іншої сільськогосподарської продукції на підприємствах і в організаціях системи Міністерства, забезпечує подання в установленому порядку підприємствами й організаціями системи Міністерства заявок на перевезення хлібних та інших вантажів, вживає заходів до забезпечення своєчасного перевезення цих вантажів;

розробляє і здійснює заходи по комплексній механізації й автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт, скороченню простою транспорту під вантаженням і розвантаженням та усуненню нераціональних перевезень;

є) бере участь у розробці державних стандартів на продукцію, вироблювану в галузі;

ж) бере участь у розробці пропозицій про закупочні ціни на зерно, насіння олійних культур, сортове і гібридне насіння зернових та олійних культур, насіння трав, сіно і трав'яне борошно, проектів розрахункових, оптових, відпускних та роздрібних цін на зерно, продукти його переробки, хлібобулочні і макаронні вироби, зерно олійних культур та комбікорми;

з) здійснює контроль за якістю заготовлюваного зерна, всіх видів сировини, що поставляється для вироблення комбікормів, білково-вітамінних добавок, преміксів та карбамідного концентрату, а також продукції, вироблюваної борошномельно-круп'яними та комбікормовими підприємствами системи Міністерства;

забезпечує визначення якості зерна державних ресурсів і продуктів його переробки, видачу обов'язкових для всіх підприємств, установ і організацій, незалежно від їх відомчої належності, висновків та інших документів про якість цього зерна і продуктів його переробки;

здійснює інспектування якості хлібопродуктів і комбікормової сировини при експортно-імпортних операціях з видачею сертифікатів про їх якість, обов'язкових для всіх підприємств, установ і організацій, незалежно від їх відомчої належності;

бере участь у розробці норм втрат зерна при його обробці, борошна, крупи, хлібобулочних та макаронних виробів і комбікормів при їх виробництві та розфасовці на підприємствах системи Міністерства, а також бере участь у розробці норм природного убутку хлібопродуктів і комбікормів при їх транспортуванні й зберіганні;

і) бере участь у вирішенні питань, пов'язаних з районуванням і технологічною оцінкою сортів зернових культур, насіння бобових і олійних культур, використовуваних підприємствами борошномельної, круп'яної, хлібопекарської, макаронної та комбікормової промисловості;

проводить щорічно вивчення якості зерна, що закуповується державою, та складає його технологічну характеристику;

проводить заходи по доведенню до встановлених кондицій та забезпеченню повної схоронності закупленого зерна, насіння олійних культур, сортового й гібридного насіння зернових та олійних культур і насіння трав;

к) за дорученням Ради Міністрів УРСР і за погодженням з Держпланом УРСР і Держагропромом УРСР розробляє схеми розвитку й розміщення підприємств галузі та подає їх на затвердження Міністерства хлібопродуктів СРСР;

розробляє та в установленому порядку затверджує плани розвитку науки і техніки, прогнози, науково-технічні й цільові програми з найважливіших напрямів науково-технічного прогресу, перспективні й річні плани розвитку патентної, ліцензійної, винахідницької і раціоналізаторської роботи в елеваторній, борошномельній, круп'яній, хлібопекарській, макаронній та комбікормовій промисловості, а також здійснює заходи по їх виконанню;

організує будівництво нових, реконструкцію і технічне переозброєння діючих хлібоприймальних, борошномельних, круп'яних, хлібопекарських, макаронних, комбікормових та інших підприємств системи Міністерства;

л) організує на підвідомчих підприємствах, у межах установлених планом обсягів, виробництво обладнання, виробів, конструкцій та запасних частин для діючих і будованих хлібоприймальних, борошномельних, круп'яних, хлібопекарських, макаронних та комбікормових підприємств системи Міністерства;

м) здійснює разом з органами Держагропрому УРСР і Держпостачу УРСР за встановленою номенклатурою комплектування й матеріально-технічне постачання обладнанням, приладами, кабельними та іншими виробами будованих і діючих хлібоприймальних, зернопереробних, хлібопекарських та макаронних підприємств системи Міністерства;

н) здійснює заходи по забезпеченню збереження соціалістичної власності, по боротьбі з безгосподарністю, та втратами продукції й сировини в об'єднання, на підприємствах, в установах і організаціях системи Міністерства, організує контроль за раціональним і економним використанням у системі Міністерства матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів, впровадженням прогресивних норм їх витрати, забезпечує виявлення резервів зниження матеріаломісткості виробництва;

о) здійснює заходи по впровадженню на підприємствах нової техніки та досконалішої технології, механізації й автоматизації виробничих процесів, підвищенню продуктивності праці, зниженню собівартості продукції;

організує на підвідомчих базових підприємствах випробування зразків нової техніки і прогресивної технології, а також підконтрольну експлуатацію обладнання, приладів і засобів автоматизації, що випускаються серійно;

керує справою розвитку винахідництва та раціоналізації, забезпечує впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій та організує поширення передового досвіду з цих питань;

здійснює заходи по проведенню науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних робіт, контролює хід виконання цих робіт, розглядає і приймає рішення по проміжних і кінцевих результатах досліджень і розробок, організує їх виробничу перевірку та широке впровадження у виробництво; 

у встановленому порядку здійснює заходи по науково-технічному й економічному співробітництву з відповідними організаціями і підприємствами зарубіжних країн;

п) здійснює капітальне будівництво в системі Міністерства, забезпечує ефективне використання капітальних вкладень, раціональне розміщення нового будівництва; затверджує в установленому порядку титульні списки і проектно-кошторисну документацію; забезпечує фінансування будівництва і своєчасне введення у дію об'єктів; призначає в межах своєї компетенції державні комісії по прийманню в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів; організує капітальний ремонт основних фондів, забезпечує поліпшення технічного стану будинків і споруд;

р) проводить заходи по зміцненню фінансової дисципліни, господарського розрахунку, підвищенню рентабельності і максимальному збільшенню нагромаджень обласних виробничих управлінь хлібопродуктів, об'єднань, підприємств, установ і організацій системи Міністерства, ефективному використанню основних фондів, оборотних коштів та банківських кредитів;

фінансує в установленому порядку підприємства, організації та установи Міністерства, керує їх фінансовою діяльністю, здійснює контроль за використанням фінансових ресурсів;

забезпечує виконання підприємствами, організаціями й установами системи Міністерства фінансових планів, збереження власних оборотних коштів, своєчасні розрахунки з робітниками і службовцями, бюджетом, постачальниками, підрядчиками, банком, перерахування організаціями і підприємствами власних коштів, призначених на фінансування капітального будівництва, капітального ремонту та на інші цілі, передбачені фінансовим планом;

утворює в установленому порядку фонди економічного стимулювання;

відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки;

с) здійснює керівництво і контроль за постановкою бухгалтерського обліку та звітності в обласних виробничих управліннях хлібопродуктів, об'єднаннях, підприємствах, установах і організаціях, безпосередньо підпорядкованих Міністерству, одержує в установленому порядку статистичну та бухгалтерську звітність; здійснює заходи по вдосконаленню бухгалтерського обліку, централізації та механізації обліково-обчислювальних робіт;

т) затверджує звіти і баланси обласних виробничих управлінь хлібопродуктів, об'єднань, установ та організацій, безпосередньо підпорядкованих Міністерству, подає в установленому порядку зведені звіти і баланси по видах діяльності Міністерства;

у) організує контрольно-ревізійну роботу в системі Міністерства, забезпечує регулярне проведення ревізій, всебічний аналіз стану економіки, перевірку збереження коштів і матеріальних цінностей, додержання режиму економії; здійснює контроль за правильним веденням і достовірністю обліку та звітності в системі Міністерства;

ф) виявляє потребу і забезпечує обласні виробничі управління хлібопродуктів, об'єднання, підприємства, установи й організації системи Міністерства кваліфікованими кадрами працівників, організує підготовку кадрів і підвищення їх кваліфікації; вивчає кадри, створює дійовий резерв їх, забезпечує поєднання досвідчених кадрів і молодих здібних працівників, висування на керівну роботу політично зрілих спеціалістів, які добре знають свою справу й користуються авторитетом і довір'ям у колективі; вживає заходів до раціонального використання молодих спеціалістів і створення постійних кадрів у системі Міністерства;

х) керує роботою по впровадженню наукової організації праці й управління, колективного підряду, інших прогресивних форм організації та оплати праці, забезпечує проведення заходів по дальшому поліпшенню й оздоровленню умов праці, впровадженню засобів і методів запобігання виробничому травматизму й аваріям, суворому додержанню правил з техніки безпеки та вимог виробничої санітарії, а також протипожежних правил;

ц) забезпечує розвиток демократичних засад в управлінні, створює умови для виявлення ініціативи й активної участі трудящих та їх громадських організацій в роботі по вдосконаленню виробництва й усуненню недоліків у діяльності Міністерства і підвідомчих йому підприємств, організацій та установ;

ч) розробляє і здійснює заходи по вдосконаленню структури та скороченню чисельності апарату управління;

забезпечує правильне застосування діючих умов оплати праці й преміювання, а також правильне співвідношення між зростанням продуктивності праці і зростанням заробітної плати; здійснює контроль за витрачаннями фондів заробітної плати і заохочувальних фондів;

ш) організує своєчасний розгляд листів, заяв і скарг трудящих, добиваючись правильного вирішення поставлених у цих листах питань, а також вживає заходів до усунення недоліків у діяльності підвідомчих підприємств, організацій і установ, що наводяться в листах трудящих;

щ) у встановленому порядку утворює, реорганізує і ліквідує об'єднання, підприємства, установи й організації, затверджує статути (положення) про ці об'єднання, підприємства, установи й організації;

е) разом з Українським республіканським комітетом профспілки працівників агропромислового комплексу:

керує укладанням колективних договорів і здійснює контроль за їх виконанням;

організує роботу по перегляду галузевих нормативів з праці з урахуванням удосконалення техніки, технології, організації виробництва й праці, широкий розвиток і впровадження в галузі ефективніших форм організації та стимулювання праці, здійснює заходи по вдосконаленню нормування праці;

розробляє і здійснює заходи по розвитку соціалістичного змагання та руху за високу культуру виробництва;

затверджує умови республіканського соціалістичного змагання колективів об'єднань, підприємств, установ і організацій, підбиває підсумки змагання і присуджує колективам-переможцям перехідні Червоні прапори та грошові премії; організує вивчення, узагальнення і поширення передових методів праці та передового досвіду;

нагороджує в установленому порядку передових працівників об'єднань підприємств, установ і організацій системи Міністерства нагрудними значками, почесними грамотами та застосовує інші види заохочень;

ю) забезпечує з участю Українського республіканського комітету профспілки працівників агропромислового комплексу поліпшення житлових і культурно-побутових умов для працівників об'єднань, підприємств, установ і організацій системи Міністерства, а також проведення оздоровчих заходів, контролює виконання планів соціального розвитку колективів підприємств і організацій;

я) здійснює заходи по розвитку підсобного сільськогосподарського виробництва підприємств і організацій системи Міністерства для поліпшення забезпечення працівників цих підприємств і організацій продукцією тваринництва.

6. Міністерство хлібопродуктів УРСР має право одержувати від ЦСУ УРСР, а також у порядку, погодженому з ЦСУ УРСР, від відповідних міністерств і відомств УРСР звітні дані, необхідні Міністерству для здійснення покладених на нього функцій.

7. Міністерство хлібопродуктів УРСР очолює Міністр, який призначається відповідно до Конституції УРСР Верховною Радою УРСР, а в період між сесіями - Президією Верховної Ради УРСР з наступним поданням на затвердження Верховної Ради УРСР.

Міністр хлібопродуктів УРСР має заступників, які призначаються Радою Міністрів УРСР. Розподіл обов'язків між заступниками Міністра провадиться Міністром.

9. У Міністерстві хлібопродуктів УРСР утворюється колегія в складі Міністра (голова колегії) і заступників Міністра за посадою, а також інших керівних працівників Міністерства.

Члени колегії Міністерства затверджуються Радою Міністрів УРСР.

9. Міністр хлібопродуктів УРСР несе персональну відповідальність за виконання покладених на Міністерство завдань і здійснення ним своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності заступників Міністра і керівників структурних підрозділів Міністерства за керівництво окремими галузями діяльності Міністерства, а також за роботу об'єднань, підприємств, установ та організацій системи Міністерства.

10. Міністерство хлібопродуктів УРСР в межах своєї компетенції на основі і на виконання законів СРСР, інших рішень Верховної Ради СРСР та її Президії, законів УРСР, інших рішень Верховної Ради УРСР та її Президії, постанов і розпоряджень Ради Міністрів СРСР, постанов і розпоряджень Ради Міністрів УРСР, наказів та інструкцій Міністерства хлібопродуктів СРСР видає накази, інструкції і дає вказівки, обов'язкові для об'єднань, підприємств, установ, організацій системи Міністерства, організує та перевіряє їх виконання.

Вказівки Міністерства хлібопродуктів УРСР з питань якості, централізованого переміщення і використання державних хлібних ресурсів, що входять до його компетенції, є обов'язковими для всіх організацій республіки, незалежно від їх відомчої належності.

Міністерство хлібопродуктів УРСР у необхідних випадках видає спільні з іншими міністерствами і відомствами УРСР накази та інструкції.

11. Колегія Міністерства хлібопродуктів УРСР на своїх засіданнях, що проводяться регулярно, розглядає основні питання розвитку елеваторної, борошномельної, круп'яної, хлібопекарської, макаронної та комбікормової промисловості, обговорює питання практичного керівництва об'єднаннями, підприємствами, установами й організаціями системи Міністерства перевірки виконання, добору і використання кадрів, проекти нормативних та інших важливих документів, заслуховує звіти керівників структурних підрозділів Міністерства, директорів підприємств, начальників обласних виробничих управлінь хлібопродуктів, об'єднань, установ і організацій системи Міністерства, а також розглядає інші питання, що належать до діяльності Міністерства.

Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами Міністра. В разі розбіжностей між Міністром і колегією Міністр проводить у життя своє рішення, доповідаючи про розбіжності, що виникли, Раді Міністрів УРСР, а члени колегії, в свою чергу, можуть повідомити свою думку в Раду Міністрів УРСР. 

12. Для розгляду пропозицій з основних напрямів розвитку науки і техніки, визначення науково обгрунтованої єдиної технічної політики в елеваторній, борошномельній, круп'яній, хлібопекарській, макаронній та комбікормовій промисловості, розробки рекомендацій по використанню і впровадженню у виробництво найновіших досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки та передового досвіду в Міністерстві хлібопродуктів УРСР створюється науково-технічна рада з учених, висококваліфікованих спеціалістів, новаторів виробництва, а також представників науково-технічних товариств та інших організацій.

Склад науково-технічної ради та положення про неї затверджуються Міністром хлібопродуктів УРСР.

13. Міністерство хлібопродуктів УРСР має у своєму складі арбітраж для розгляду господарських спорів між підприємствами, установами й організаціями системи Міністерства. 

Положення про арбітраж затверджується Міністром хлібопродуктів УРСР.

14. Структура і чисельність працівників центрального апарату Міністерства хлібопродуктів УРСР затверджуються Радою Міністрів УРСР за погодженням з Міністерством хлібопродуктів СРСР.

Штатний розпис центрального апарату Міністерства, а також положення про його структурні підрозділи затверджуються Міністром хлібопродуктів УРСР.

Структурні підрозділи центрального апарату Міністерства можуть бути переведені Міністром хлібопродуктів УРСР на господарський розрахунок.

15. Міністерство хлібопродуктів УРСР має печатку з зображенням Державного герба УРСР і з своїм найменуванням.

____________

Опрос