Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по улучшению работы колхозных рынков

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление от 14.04.1987 № 124
Утратил силу

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ І
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 14 квітня 1987 р. N 124

Київ

Про заходи по поліпшенню роботи колгоспних ринків

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 липня 1992 року N 412

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 листопада 2016 року N 1066)

Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР у постанові від 26 лютого 1987 р. N 265 "Про заходи по поліпшенню роботи колгоспних ринків" відмітили, що у розв'язанні поставленого XXVII з'їздом КПРС завдання по повному задоволенню потреб радянських людей у різноманітних продуктах харчування істотну роль покликані відіграти колгоспні ринки. Нові умови господарювання в агропромисловому комплексі країни, розширення прав колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств по реалізації сільськогосподарської продукції організаціям споживчої кооперації та на колгоспних ринках створили додаткові можливості для дальшого збільшення продажу в містах і промислових центрах цієї продукції, поліпшення постачання населення продовольством.

Проте організація роботи колгоспних ринків у містах і промислових центрах не відповідає сучасним вимогам. Виконкоми місцевих рад народних депутатів і організації споживчої кооперації виявляють інертність і неоперативність у вирішенні питань збільшення реалізації на ринках сільськогосподарської продукції. Багато колгоспних ринків не упорядковані, не забезпечені холодильними місткостями та складськими приміщеннями, засобами механізації, транспортом, готелями, підприємствами громадського харчування. У той же час капітальні вкладення, що виділяються на будівництво і благоустрій ринків, повністю не освоюються.

Колгоспи, радгоспи та інші сільськогосподарські підприємства практично не використовують право продажу на колгоспних ринках із заліком у виконання плану за цінами згідно з домовленістю частини планового обсягу закупівель картоплі, овочів, баштанних культур, плодів і ягід, столового винограду, а також понадпланової сільськогосподарської продукції. Не подають їм необхідної допомоги в цій справі організації споживчої кооперації.

Центроспілка, республіканські і обласні споживспілки не добиваються встановлення тісних господарських зв'язків організацій споживчої кооперації з колгоспами, радгоспами та іншими сільськогосподарськими підприємствами, громадянами, які мають особисті підсобні господарства, садівницькими товариствами. В ряді місць навіть при наявності достатньої кількості сільськогосподарської продукції вона не надходить на колгоспні ринки, згодовується худобі або гине.

Незадовільно організовано взаємообмін сільськогосподарською продукцією між окремими областями і республіками. Вплив кооперативної торгівлі на зниження рівня ринкових цін залишається незначним.

Партійні, радянські та господарські органи на місцях недооцінюють роль торгівлі на колгоспних ринках як важливого додаткового джерела поліпшення постачання населення міст і промислових центрів картоплею, овочами, фруктами, м'ясом, молочними та іншими продуктами, не виявляють необхідної турботи про вдосконалення роботи колгоспних ринків, розвиток їх матеріально-технічної бази, про зміцнення кадрів ринків ініціативними, політично зрілими працівниками, які добре знають справу.

З метою дальшого розвитку і поліпшення роботи колгоспних ринків і більш повного задоволення потреб населення у продуктах харчування, на виконання постанови Центрального Комітету КПРС і Ради Міністрів СРСР від 26 лютого 1987 р. N 265 Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ

1. Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, Укоопспілці, Держагропрому УРСР і Міністерству торгівлі УРСР у своїй практичній діяльності звернути особливу увагу на істотне поліпшення постачання населення в першу чергу продуктами харчування через систему колгоспних ринків. Здійснити у 1987 - 1990 роках заходи по докорінному поліпшенню роботи колгоспних ринків, маючи на увазі:

значно збільшити привіз сільськогосподарської продукції на колгоспні ринки, поліпшити організацію торгівлі, подавати необхідну допомогу колгоспам, радгоспам, іншим сільськогосподарським підприємствам і громадянам у реалізації сільськогосподарської продукції;

забезпечити створення фірмових магазинів колгоспів, радгоспів, інших сільськогосподарських підприємств, агропромислових об'єднань і комітетів, а також організацій споживчої кооперації по продажу сільськогосподарської продукції, розвиток матеріально-технічної бази ринків, оснащення їх сучасним обладнанням, інвентарем та іншими технічними засобами. Звернути особливу увагу на розширення будівництва холодильних місткостей для тимчасового розміщення та зберігання продукції, що швидко псується, а також готелів, підприємств громадського харчування і побутового обслуговування населення з метою створення громадянам, які торгують на ринках, необхідних умов для відпочинку і харчування;

організувати широкий продаж на колгоспних ринках промислових товарів масового попиту, садово-городнього інвентарю, насіння овочевих і баштанних культур, садивного матеріалу плодово-ягідних культур, мінеральних добрив та інших товарів у широкому асортименті.

2. Міністерству торгівлі УРСР передати в установленому порядку протягом II кварталу 1987 р. колгоспні ринки у відання організацій споживчої кооперації.

Передачу колгоспних ринків провадити безоплатно.

У зв'язку з цим ліквідувати у центральному апараті Міністерства торгівлі УРСР управління колгоспними ринками і плодоовочевої торгівлі. Зменшити чисельність центрального апарату Міністерства на 11 одиниць і граничні асигнування на його утримання на 31 тис. крб. у розрахунку на рік, передавши їх Укоопспілці для створення відповідного структурного підрозділу в її центральному апараті.

Позитивно поставитися до пропозиції Київського міськкому Компартії України і Київського міськвиконкому про передачу ринків м. Києва у безпосереднє підпорядкування Укоопспілки.

Виконавчі комітети обласних, міських і районних Рад народних депутатів поряд з організаціями споживчої кооперації несуть всю повноту відповідальності за керівництво колгоспними ринками, забезпечення необхідних умов для їх роботи та зміцнення матеріально-технічної бази. Робота колгоспних ринків, їх насичення необхідними продуктами повинні бути в центрі уваги місцевих органів управління.

3. Укоопспілці, обласним споживспілкам, виконкомам місцевих Рад народних депутатів:

значно поліпшити роботу організацій споживчої кооперації по закупівлі сільськогосподарської продукції, що виробляється колгоспами, радгоспами та іншими сільськогосподарськими підприємствами в особистих підсобних господарствах громадян і садівницьких товариствах, а також по розширенню послуг, які надаються населенню і господарствам при продажу ними вказаної продукції, що привозиться на ринки;

забезпечити використання коштів колгоспних ринків за цільовим призначенням, маючи на увазі, що разовий збір, плата за послуги та інші доходи ринків повинні повністю використовуватись на будівництво, розширення, благоустрій і на покриття витрат по експлуатації колгоспних ринків. Звернути першочергову увагу на обладнання ринків водопроводом, каналізацією, встановлення освітлення, асфальтування територій, проведення інших робіт відповідно до санітарних вимог;

вжити заходів до вдосконалення і розвитку договірних відносин між організаціями споживчої кооперації та громадянами, які мають особисті підсобні господарства, по виробництву й закупівлі картоплі, овочів, плодів і ягід, баштанних культур та іншої сільськогосподарської продукції та здійснювати контроль за виконанням укладених договорів;

забезпечити розвиток мережі приймально-заготівельних пунктів, особливо у глибинних районах, а також створення на колгоспних ринках госпрозрахункових підприємств споживчої кооперації по закупівлі сільськогосподарської продукції та торгівлі нею.

Рекомендувати колгоспам, радгоспам та іншим сільськогосподарським підприємствам реалізовувати передбачувані ними для продажу на колгоспних ринках відповідно до пункту 12 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 20 березня 1986 р. N 358 (ЗП СРСР, 1986 р., N 17, ст. 90) обсяги картоплі, овочів, баштанних культур, плодів і ягід, столового винограду та іншої сільськогосподарської продукції, як правило, через організації споживчої кооперації.

4. Пункт 4 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 21.07.92 р. N 412)

5. Укоопспілці, Держагропрому УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам вжити заходів до будівництва організаціями споживчої кооперації, сільськогосподарськими підприємствами (організаціями) на колгоспних ринках власних магазинів, палаток і кіосків.

Залучати для будівництва, реконструкції та благоустрою колгоспних ринків кошти промислових підприємств (об'єднань) і місцевих бюджетів.

6. Міністерству автомобільного транспорту УРСР, Держагропрому УРСР, Укоопспілці, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечувати виділення автотранспортних засобів для доставки на колгоспні ринки сільськогосподарської продукції, що виробляється колгоспами, радгоспами та іншими сільськогосподарськими підприємствами, в особистих підсобних господарствах громадян і садівницьких товариствах і направляється для продажу на ринках. Розглянути питання про створення спеціалізованих автоколон для обслуговування вказаних ринків.

Рекомендувати колгоспам, радгоспам та іншим сільськогосподарським підприємствам подавати допомогу колгоспникам, робітникам радгоспів та іншим громадянам у доставці сільськогосподарської продукції, яка їм належить, на колгоспні ринки.

7. Пункт 7 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 21.07.92 р. N 412)

8. Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, Держагропрому УРСР, Укоопспілці та Міністерству торгівлі УРСР забезпечити:

систематичне проведення ярмарків по продажу сільськогосподарської продукції з участю в них колгоспів, радгоспів, інших підприємств агропромислового комплексу, підприємств державної та кооперативної торгівлі, широко використовуючи місцеву пресу, радіо і телебачення для інформування населення про їх підготовку, строки, місце проведення й асортимент продукції, наміченої до продажу;

активне поширення передового досвіду роботи колгоспних ринків по організації закупівель, доставці та реалізації сільськогосподарської продукції.

9. У зв'язку з тим, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР визнали за доцільне звільнити протягом 1987 - 1990 років організації споживчої кооперації від виконання функцій по державних закупівлях і поставках у загальносоюзний і республіканський фонди картоплі, овочів (крім цибулі ріпчастої та часника), баштанних культур і плодів, покладаючи здійснення цих функцій на підприємства і організації системи Держагропрому СРСР в міру їх готовності до виконання вказаних функцій, Держагропрому УРСР і Укоопспілці до 1 листопада 1987 р. розробити та подати Раді Міністрів УРСР пропозиції по здійсненню цього заходу в республіці.

Сільськогосподарська продукція, що закуповується організаціями споживчої кооперації у населення, колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств за цінами згідно з домовленістю, направляється для продажу через кооперативну торговельну мережу і на колгоспних ринках, а також для переробки.

Встановлено, що Рада Міністрів СРСР, як виняток, розглядає просьби союзних республік про закупівлю у населення організаціями споживчої кооперації картоплі, овочів, баштанних культур і плодів та приймає рішення про поставку їх у загальносоюзний і республіканський фонди.

10. Держагропрому УРСР, міністерствам й відомствам УРСР, підприємства яких переробляють сільськогосподарську продукцію, забезпечувати вироблення на підвідомчих підприємствах за заявками організацій споживчої кооперації (на давальницьких засадах) продовольчих товарів з сировини, що закуповується у населення, в колгоспах і радгоспах та інших сільськогосподарських підприємствах за цінами згідно з домовленістю.

11. Обкомам, міськкомам, райкомам партії, виконкомам місцевих Рад народних депутатів подавати колгоспним ринкам повсякденну активну допомогу, підвищити їх роль у забезпеченні населення продуктами харчування, більш широкому залученні до товарообороту сільськогосподарської продукції, яка виробляється в колгоспах, радгоспах та інших сільськогосподарських підприємствах, в особистих підсобних господарствах громадян і садівницьких товариствах, подати допомогу організаціям споживчої кооперації у розвитку матеріально-технічної бази колгоспних ринків, зміцненні їх кваліфікованими ініціативними кадрами, підвищити організованість, дисципліну й відповідальність працівників колгоспних ринків за доручену справу.

12. Взяти до відома, що Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 26 лютого 1987 р. N 265 "Про заходи по поліпшенню роботи колгоспних ринків":

1) Зобов'язали Держбуд СРСР і Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР розробити у 1987 - 1988 роках типові проекти ринкових торговельних павільйонів з легких металевих конструкцій на 150, 300, 600, 900 і 1500 кв. метрів торговельної площі, оснащених необхідним технологічним обладнанням для приймання, зберігання, транспортування і реалізації сільськогосподарської продукції.

Держплану СРСР, Держбуду СРСР, Держпостачу СРСР разом з Центроспілкою і Міністерством монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР доручено визначити обсяги будівництва у 1988 - 1990 роках і в період до 2000 року ринкових торговельних павільйонів з легких металевих конструкцій, а також обсяги виробництва вказаних конструкцій, необхідних для цього будівництва.

2) Доручили Держагропрому СРСР, Центроспілці і Державному арбітражу СРСР розробити з урахуванням нагромадженого в ряді союзних республік, країв і областей досвіду і затвердити у 3-місячний строк типовий договір на реалізацію господарствами сільськогосподарської продукції на колгоспних ринках, передбачивши у ньому відповідальність сторін за недотримання взятих зобов'язань.

3) Запропонували Центроспілці, Міністерству торгівлі СРСР, Держплану СРСР і Міністерству юстиції СРСР з участю заінтересованих міністерств і відомств СРСР і Рад Міністрів союзних республік подати до Ради Міністрів СРСР пропозиції про внесення в діюче законодавство змін, що випливають із вказаної постанови.

***

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів УРСР висловлюють тверду впевненість, що партійні, радянські і господарські органи на місцях розгорнуть широку організаторську роботу, спрямовану на докорінне поліпшення діяльності колгоспних ринків, підвищать їх роль у поліпшенні постачання населення продуктами харчування.

 

Секретар Центрального Комітету
Компартії України
 

 
В. ЩЕРБИЦЬКИЙ
 

Голова Ради Міністрів
Української РСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Інд. 27

Опрос