Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об изменении и признании утратившими силу постановлений ЦК Компартии Украины и Совета Министров УССР в связи с Основными направлениями реформы общеобразовательной и профессиональной школы и утверждением новой редакции Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о народном образовании

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление от 10.02.1987 № 38

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 10 лютого 1987 р. N 38

Київ

Про зміну і визнання такими, що втратили чинність, постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР у зв'язку з Основними напрямами реформи загальноосвітньої і професійної школи та затвердженням нової редакції Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про народну освіту

У зв'язку з Основними напрямами реформи загальноосвітньої і професійної школи та затвердженням нової редакції Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про народну освіту, відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 листопада 1986 р. N 1350 Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Затвердити зміни, що вносяться до постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР /додаються/.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР згідно з переліком, що додається.

3. Взяти до відома, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 12 листопада 1986 р. N 1350 визнали такими, що втратили чинність, постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР згідно з переліком, що додається.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України
 

 
В. ЩЕРБИЦЬКИЙ
 

Голова Ради Міністрів
Української РСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Інд. 28

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР

1. У підпункті "б" пункту 6 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 4 вересня 1956 р.N 1086 "Про проведення збирання врожаю кукурудзи в колгоспах і радгоспах Української РСР у 1956 році" виключити слова: "учнів 7, 8 і 9 класів середніх шкіл і учнів ремісничих училищ".

2. У постанові ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 3 червня 1969 р. N 366 "Про заходи по дальшому поліпшенню підготовки кваліфікованих робітників у навчальних закладах системи професійно-технічної освіти" /ЗП УРСР, 1969 р., N 6, ст. 67/:

а) пункт 4 визнати таким, що втратив чинність;

б) у підпункті 2 пункту 21 слова: "учням професійно-технічних училищ, що підготовляють кваліфікованих робітників з середньою освітою" і "пунктом "б" статті 35" замінити відповідно словами: "учням середніх професійно-технічних училищ, які одержують в них загальну середню освіту" і "пунктом 2 статті 35".

3. У постанові ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 7 липня 1972 р. N 326 "Про завершення переходу до загальної середньої освіти молоді і дальший розвиток загальноосвітньої школи Української РСР" /ЗП УРСР, 1972 р., N 7, ст. 56/:

а) в останньому абзаці пункту 3 виключити слова: "розширювати і закріпляти практику продовження загальної освіти учнями одно- і дворічних професійно-технічних училищ";

б) пункти 5 і 6 визнати такими, що втратили чинність.

 

ПЕРЕЛІК
постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР, що втратили чинність

1. Пункти 3, 6, 7 і 9 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 26 листопада 1957 р. N 1422 "Про залучення в промислове і сільськогосподарське виробництво молоді, яка закінчила середні загальноосвітні школи".

2. Пункт 20 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 25 квітня 1961 р. N 585 "Про електрифікацію сільського господарства Української РСР в 1961 - 1965 роках".

3. Пункти 2, 3, абзац другий пункту 4, пункти 5, 6, абзаци другий і п'ятий пункту 7, пункт 9, абзац другий пункту 12, абзаци другий, сьомий і дев'ятий пункту 13 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 19 серпня 1961 р. N 1224 "Про поліпшення виробничого навчання учнів середніх загальноосвітніх шкіл Української РСР".

4. Пункт 1 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 лютого 1962 р. N 158 "Про поліпшення справи підготовки механізаторських кадрів для сільського господарства".

5. Пункт 6 постанови ЦК Компартії України, Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 21 жовтня 1964 р. N 1080 "Про підвищення заробітної плати працівників освіти, охорони здоров'я, житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування і інших галузей народного господарства, які безпосередньо обслуговують населення".

6. Підпункти "г" і "д" пункту 2, підпункт "а" пункту 5, абзаци другий і третій підпункту "а" пункту 17 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 4 березня 1966 р. N 206 "Про заходи по розширенню навчання і влаштуванню на роботу в народне господарство молоді, яка закінчує загальноосвітні школи Української РСР в 1966 році" /ЗП УРСР, 1966 р., N 3, ст. 31/.

7. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 29 квітня 1966 р. N 349 "Про часткову зміну трудової підготовки у середній загальноосвітній школі" /ЗП УРСР 1966 р., N 4, ст. 41/.

8. Пункт 9 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 8 грудня 1966 р. N 900 "Про заходи дальшого поліпшення роботи середньої загальноосвітньої школи в Українській РСР" /ЗП УРСР, 1966 р., N 12, ст. 122/.

9. Підпункти 1 і 5 пункту 6 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 24 липня 1972 р. N 344 "Про дальше вдосконалення системи професійно-технічної освіти Української РСР" /ЗП УРСР, 1972 р., N 8, ст. 72/, а також підпункт "г" пункту 3 заходів, затверджених цією постановою.

10. Абзац перший пункту 17 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 28 серпня 1973 р. N 395 "Про заходи по дальшому поліпшенню умов роботи сільської загальноосвітньої школи в Українській РСР" /ЗП УРСР, 1973 р., N 9, ст. 67/ і примітка 3 додатка N 10 до цієї постанови в частині оплати праці*.

11. Абзац другий пункту 2 і пункт 3 заходів, затверджених постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 11 жовтня 1977 р. N 513 "Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 30 серпня 1977 р. N 793 "Про дальше вдосконалення процесу навчання і виховання учнів системи професійно-технічної освіти", а також пункт 8 цих заходів у частині подання пропозицій про передачу будинків загальноосвітніх шкіл.

12. Пункт 5, абзаци перший і останній пункту 6 заходів, затверджених постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 31 січня 1978 р. N 63 "Про заходи по організації виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 22 грудня 1977 р. N 1111 "Про дальше вдосконалення навчання, виховання учнів загальноосвітніх шкіл і підготовки їх до праці".

13. Пункт 6 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 лютого 1979 р. N 77 "Про заходи по дальшому поліпшенню підготовки кваліфікованих кадрів і закріпленню їх у будівництві".

____________
* Втрачає чинність з 1 вересня 1987 р.

 

ПЕРЕЛІК
постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР, що втратили чинність

/Витяг/

1. Додаток N 4 до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 9 квітня 1959 р. N 377 "Про переведення на семигодинний робочий день, підвищення і впорядкування заробітної плати працівників підприємств машинобудівної і металообробної промисловості" /додаток N 3 до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 16 травня 1959 р. N 701/ із збереженням передбаченого приміткою цього додатка розміру підвищення посадових окладів в училищах для навчання по професіях художніх ремесел.

2. Додаток N 10 до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 2 червня 1959 р. N 600 "Про переведення на семи- і шестигодинний робочий день і про впорядкування заробітної плати працівників підприємств нафтової і газової промисловості" /додаток N 9 до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 16 липня 1959 р. N 1074/.

3. Таблиця 50 додатка N 2 до постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 19 вересня 1959 р. N 1120 "Про строки завершення переводу на семи- і шестигодинний робочий день і впорядкування заробітної плати робітників і службовців у всіх галузях народного господарства СРСР" /таблиця 50 додатка N 2 до постанови ЦК Компартії України, Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 15 грудня 1959 р. N 1904/ із збереженням передбаченого приміткою 2 цієї таблиці розміру підвищення посадових окладів в училищах для навчання по професіях художніх ремесел.

4. Додатки N 21 і 22 до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 15 лютого 1960 р. N 175 "Про переведення на семигодинний робочий день і про впорядкування заробітної плати працівників рибної промисловості" /додатки N 21 і 22 до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 5 квітня 1960 р. N 508 - ЗП УРСР, 1960 р., N 4, ст. 42/.

5. Пункт 10 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 6 лютого 1976 р. N 108 "Про надання додаткових пільг працівникам вугільної і сланцевої промисловості і шахтного будівництва" /підпункт 10 пункту 3 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 17 березня 1976 р. N 137/.

6. Пункт 13 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 9 червня 1977 р. N 502 "Про надання додаткових пільг працівникам підприємств, шахтопрохідницьких і ремонтних організацій системи Міністерства чорної металургії СРСР" /пункт 12 вступної частини постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 23 серпня 1977 р. N 443/.

____________

Опрос