Идет загрузка документа (70 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О государственном плане экономического и социального развития Украинской ССР на 1986 - 1990 годы

Совет Министров УССР
Постановление от 11.07.1986 № 250
редакция действует с 04.12.1992

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 11 липня 1986 р. N 250

Київ

Про державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1986 - 1990 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Ради Міністрів Української РСР
 від 15 вересня 1988 року N 278
,
 від 22 вересня 1990 року N 277
,
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 грудня 1992 року N 685

(На часткову зміну цієї постанови на 1987 - 1990 роки окремим міністерствам і відомствам УРСР затверджено нормативи створення фонду розвитку виробництва відповідно до додатку постанови Ради Міністрів Української РСР від 19 травня 1987 року N 186)

(Розпорядженням Ради Міністрів Української РСР від 11 грудня 1987 року N 648-р передбачено зміни до цієї постанови)

На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 16 червня 1986 р. N 700 "Про Державний план економічного і соціального розвитку СРСР на 1986 - 1990 роки" Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Прийняти розроблений відповідно до рішень XXVII з'їзду КПРС, червневого (1986 р.) Пленуму ЦК КПРС і Основних напрямів економічного і соціального розвитку СРСР на 1986 - 1990 роки і на період до 2000 року та рішень XXVII з'їзду Компартії України Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1986 - 1990 роки.

Затвердити основні завдання по економічному і соціальному розвитку Української РСР на 1986 - 1990 роки згідно з додатками N 1 - 16, включаючи такі:

  

1986 рік 

1987 рік 

1988 рік 

1989 рік 

1990 рік 

Продукція промисловості (в оптових цінах підприємств на 1 січня 1982 р.) по території УРСР у процентах до 1985 року - всього 

103,4 

107,1 

111,4 

116 

121,1 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

виробництво засобів виробництва (група "А") 

103,5 

107,1 

111,4 

116 

121 

виробництво предметів споживання (група "Б") 

103,4 

107,2 

111,6 

116,2 

121,3 

Державні централізовані капітальні вкладення по підвідомчому Раді Міністрів УРСР господарству, млн. карбованців 

11282,54 

11387,48 

11494,1 

11113,34 

11197,57 

Обсяг перевезення (відправлення) вантажів річним транспортом, млн. тонн 

56,7 

58 

59,3 

60,5 

61,8 

Обсяг перевезення (відправлення) вантажів автомобільним транспортом загального користування, млн. тонн 

1165 

1185 

1223 

1273 

1331 

Пасажирооборот автобусів загального користування, млн. пасажирокілометрів 

87100 

88150 

89400 

90700 

92010 

Продуктивність праці по території УРСР, у процентах до 1985 року:  

  

  

  

  

  

в цілому по народному господарству 

103,6 

107,5 

111,4 

115,7 

120,2 

у промисловості 

103,2 

106,7 

110,9 

115,2 

120 

у будівництві 

103,5 

106,7 

110 

113,4 

117 

Граничний рівень затрат на 1 карбованець товарної продукції промисловості республіканського підпорядкування, копійок 

84,4 

83,56 

82,68 

81,77 

80,69 

Роздрібний товарооборот державної і кооперативної торгівлі (без обсягу реалізації алкогольних напоїв), у порівнянних цінах 1985 року, млрд. карбованців 

49,96 

52,86 

55,9 

58,8 

61,54 

Обсяг реалізації платних послуг населенню, млн. карбованців 

6400 

6780 

7220 

7730 

8450 

Затвердити на 1986 - 1990 роки завдання по приросту валової продукції сільського господарства в розмірі 14 процентів і продуктивності праці в суспільному секторі сільського господарства у розмірі 24 проценти в середньорічному обчисленні (порівняно з рівнем одинадцятої п'ятирічки).

2. Внести Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1986 - 1990 роки на розгляд Верховної Ради Української РСР.

3. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, керуючись рішеннями XXVII з'їзду КПРС і XXVII з'їзду Компартії України, настановами Політичної доповіді ЦК партії з'їздові і Основними напрямами економічного і соціального розвитку СРСР на 1986 - 1990 роки і на період до 2000 року, розгорнути організаторську роботу по виконанню й перевиконанню завдань п'ятирічного плану з метою практичної реалізації генерального курсу партії на прискорення соціально-економічного розвитку країни, виходячи з того, що у дванадцятій п'ятирічці повинен бути забезпечений докорінний перелом в інтенсифікації виробництва, в усій господарській діяльності. При цьому звернути особливу увагу на необхідність:

забезпечення перебудови у всіх ланках суспільного виробництва, удосконалення стилю і методів діяльності органів господарського управління, створення кращих умов для ефективної роботи основної виробничої ланки - об'єднань і підприємств;

кардинального підвищення технічного рівня виробництва і здійснення рішучих заходів, спрямованих на досягнення передових рубежів науково-технічного прогресу, істотного збільшення випуску сучасних високоякісних машин і устаткування, прискореного оновлення активної частини основних виробничих фондів, різкого поліпшення технічного рівня та якості продукції;

повнішого використання науково-технічного і виробничого потенціалу країни, мобілізації наявних можливостей та резервів для інтенсифікації виробництва, насамперед поліпшення організації виробництва і праці, значного підвищення коефіцієнта змінності роботи устаткування, всебічного посилення режиму економії, забезпечення раціонального витрачання палива, енергії, сировини й матеріалів, та прискорення на цій основі темпів розвитку економіки і зростання її ефективності;

підвищення рівня економічної роботи в усіх ланках народного господарства, значного прискорення темпів зростання продуктивності праці, зниження собівартості продукції та робіт, транспортних витрат, ліквідації втрат і непродуктивних затрат, прискорення оборотності оборотних коштів, скорочення наднормативних запасів товарно-матеріальних цінностей;

наполегливого проведення роботи по впровадженню економічних методів управління народним господарством, посилення у зв'язку з цим ролі стабільних економічних нормативів, завершення переведення всіх галузей на нові умови господарювання, всебічного розвитку самостійності об'єднань і підприємств та підвищення їх відповідальності за кінцеві результати діяльності, вдосконалення організаційних структур управління;

забезпечення стійкого енерго- і паливопостачання народного господарства й населення на основі ефективного розвитку паливно-енергетичного комплексу країни та раціонального використання паливних ресурсів, послідовного розв'язання завдань, передбачених Енергетичною програмою СРСР;

істотного підвищення ефективності роботи агропромислового комплексу, нарощування виробництва продовольчих товарів і закупівель сільськогосподарської продукції, зменшення її втрат, дальшого розвитку підсобних сільських господарств об'єднань, підприємств і організацій та особистих підсобних господарств населення. Забезпечити відповідно до Продовольчої програми УРСР значне поліпшення постачання населенню продуктів харчування;

докорінного поліпшення організації будівельного виробництва, концентрації капітальних вкладень і завершення переходу в 1987 році на планування будівництва об'єктів у суворій відповідності з нормативними строками, модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази будівельної індустрії, особливо у районах інтенсивного будівництва нових підприємств і об'єктів;

збільшення випуску, поліпшення якості і розширення асортименту товарів народного споживання, зростання обсягів платних послуг, що надаються населенню (в тому числі на підприємствах і в організаціях, для яких надання цих послуг не є основною діяльністю), виходячи із завдань, поставлених у Комплексній програмі розвитку виробництва товарів народного споживання і сфери послуг в Українській РСР на 1986 - 2000 роки, та мінливої структури платоспроможного попиту населення;

здійснення якісної перебудови зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням нових умов розвитку економічних і науково-технічних зв'язків із зарубіжними країнами, значного збільшення виробництва продукції для експорту, підвищення ефективності імпорту товарів, дальшого зміцнення соціалістичної економічної інтеграції, послідовної реалізації Комплексної програми науково-технічного прогресу країн - членів РЕВ до 2000 року;

поліпшення організації роботи всіх видів транспорту, усунення нераціональних перевезень вантажів, підвищення ефективності використання транспортних засобів;

створення умов для реалізації заходів, передбачених реформою загальноосвітньої і професійної школи;

посилення охорони навколишнього середовища, підвищення ефективності експлуатації очисних споруд і установок, раціонального використання й відтворення природних ресурсів;

збільшення вкладу кожної області, кожного міністерства і відомства УРСР у розв'язання соціальної програми та розвиток матеріально-технічної бази соціально-культурної сфери.

4. Надаючи важливого значення розв'язанню поставленого XXVII з'їздом КПРС і XXVII з'їздом Компартії України завдання зміцнення матеріально-технічної бази соціально-культурної сфери, зобов'язати міністерства і відомства УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми забезпечити безумовне виконання встановлених на 1986 - 1990 роки завдань по будівництву житлових будинків, закладів охорони здоров'я, народної освіти, культури та інших об'єктів цієї сфери.

Забезпечити будівництво дошкільних закладів виходячи з необхідності повного задоволення потреб у них у дванадцятій п'ятирічці. Дозволити будівництво дошкільних закладів за рахунок будь-яких джерел фінансування.

Посилити роль зароблюваних трудовими колективами коштів у розв'язанні соціальних завдань. Рекомендувати виробничим об'єднанням (підприємствам) послідовно збільшувати у дванадцятій п'ятирічці за згодою трудових колективів частку коштів фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва, спрямовуваних на будівництво житлових будинків та об'єктів соціального і культурно-побутового призначення, маючи на увазі довести її не менш як до 50 процентів загального розміру коштів цього фонду. Держплану УРСР, Держпостачу УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам передбачати у річних планах виділення у першочерговому порядку матеріальних та інших ресурсів для будівництва житлових будинків та об'єктів соціального і культурно-побутового призначення за рахунок коштів указаного фонду, а при необхідності - і лімітів підрядних робіт.

Держплану УРСР, Держпостачу УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам передбачати у річних планах необхідні матеріальні і фінансові ресурси для забезпечення встановлених п'ятирічним планом завдань по зміцненню матеріально-технічної бази соціально-культурної сфери.

5. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, керуючись вказівками XXVII з'їзду КПРС і XXVII з'їзду Компартії України про необхідність радикальної перебудови господарського механізму, розробити і здійснити заходи по забезпеченню кардинального підвищення ефективності роботи на кожній виробничій дільниці, посилення впливу економічних методів господарського механізму й сучасних методів управління на прискорення науково-технічного прогресу, зростання заінтересованості працівників у постійному поліпшенні кінцевих результатів праці, розвитку ініціативи та соціалістичної підприємливості в усіх ланках народного господарства, в усіх трудових колективах. Особливу увагу приділяти:

практичному здійсненню рішучого переходу до економічних методів господарського управління, широкому використанню з цією метою стабільних довгочасних економічних нормативів, що дають змогу забезпечувати залежність розмірів матеріальної винагороди трудових колективів і можливостей у розв'язанні соціальних питань від кінцевих результатів їх роботи;

поглибленню господарського розрахунку, забезпеченню поступового переходу об'єднань і підприємств на повне самофінансування;

максимальній інтеграції науки з виробництвом, передачі значної частини науково-дослідних, проектно-конструкторських і технологічних організацій до складу науково-виробничих та виробничих об'єднань і підприємств, зміцненню заводського сектору науки;

розширенню господарської самостійності об'єднань і підприємств при одночасному підвищенні їх відповідальності за досягнення високих кінцевих результатів роботи, з урахуванням необхідності рішучої відмови від втручання вищестоящих органів в оперативну діяльність об'єднань і підприємств;

удосконаленню організаційних структур управління виходячи з сучасних тенденцій концентрації, спеціалізації і кооперування виробництва, усуненню зайвих ланок управління, забезпеченню переходу, як правило, на 2-ланкову систему управління;

підвищенню ефективності роботи апарату управління, його спрощенню та здешевленню.

Держплану СРСР доручено розробити і в 2-місячний строк подати Раді Міністрів СРСР пропозиції про здійснення у дванадцятій п'ятирічці поетапного переведення всіх галузей народного господарства на нові методи господарювання.

6. Для розв'язання поставленого XXVII з'їздом КПРС і XXVII з'їздом Компартії України завдання докорінного підвищення якості продукції, здійснення рішучого перелому в цій справі, яка має найважливіше економічне і політичне значення, зобов'язати міністерства і відомства УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми невідкладно розгорнути роботу по організації виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 травня 1986 р. N 540 "Про заходи по докорінному підвищенню якості продукції" (постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 8 липня 1986 р. N 246), мобілізації зусиль трудових колективів з метою досягнення високого, такого, що відповідає сучасним вимогам, технічного рівня і якості продукції (робіт) у кожному об'єднанні, підприємстві, організації, в кожному цеху, бригаді, на дільниці.

Забезпечити, щоб питання підвищення якості стали предметом постійної уваги і контролю як на виробництві, так і в усіх ланках управління, а рівень якості продукції (робіт) був визначальним фактором у системі матеріального і морального стимулювання працівників та підвищення їх відповідальності за доручену справу. Створювати всі необхідні умови для ефективної роботи служб технічного контролю та заново організовуваних органів Державного приймання.

Роботу по підвищенню якості продукції повсюдно взяти під особливий контроль.

7. Надаючи особливої важливості практичній реалізації виробленої XXVII з'їздом КПРС і XXVII з'їздом Компартії України лінії на ресурсозбереження, істотне зниження матеріаломісткості суспільного виробництва, задоволення не менше 65 - 70 процентів приросту потреб у паливі, енергії, сировині й матеріалах за рахунок їх економії, забезпеченню чіткої, ритмічної роботи об'єднань і підприємств, суворому додержанню дисципліни поставок, зобов'язати міністерства і відомства УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми:

розробити і здійснити комплекс заходів по докорінному поліпшенню використання в усіх об'єднаннях, на підприємствах і в організаціях сировинних, паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів за рахунок впровадження безвідхідних технологій, інших найновіших досягнень науки і техніки, розширення застосування вторинних ресурсів та відходів. Забезпечити на цій основі безумовне виконання передбачених у Державному плані економічного і соціального розвитку Української РСР на 1986 - 1990 роки завдань по економії ресурсів;

установити найсуворіший контроль за здійсненням указаних заходів, підвищити відповідальність керівників об'єднань, підприємств і організацій та інших службових осіб за раціональне використання ресурсів, тісніше ув'язувати шляхом удосконалення господарського механізму оцінку кінцевих результатів діяльності трудових колективів із забезпеченням ними економного витрачання матеріальних ресурсів;

при розгляді результатів роботи об'єднань, підприємств і організацій виходити з того, що 100-процентне виконання завдань і зобов'язань по поставках продукції споживачам відповідно до укладених договорів (замовлень-нарядів) повинно бути починаючи з 1987 року обов'язковою умовою позитивної оцінки їх діяльності.

8. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, виходячи із завдань підвищення ефективності капітальних вкладень і забезпечення введення в дію об'єктів у нормативні строки:

а) забезпечити відповідність технологічних, конструкторських і будівельних рішень, що приймаються у проектах, сучасним вимогам науки і техніки. Не допускати застосування проектів, технічний рівень яких не відповідає вказаним вимогам, добиватися максимального здешевлення будівництва й економії ресурсів.

Держбуду УРСР і Держплану УРСР докорінно перебудувати всю роботу по експертизі проектів та кошторисів, значно розширити обсяг експертизи великих і складних підприємств, будівель та споруд, а також посилити контроль за якістю експертизи проектів і кошторисів, здійснюваної міністерствами і відомствами;

б) заборонити починаючи з 1987 року реконструкцію діючих та будівництво нових підприємств і об'єктів у випадках, коли технічний рівень та будівельні рішення у проектах по цих підприємствах і об'єктах не відповідають сучасним досягненням науково-технічного прогресу. В ході виконання постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 8 квітня 1986 р. N 120 в частині скорочення кількості одночасно споруджуваних об'єктів забезпечити консервацію передусім тих об'єктів, проекти на будівництво яких не відповідають вказаним вимогам;

в) при розробці і затвердженні в складі п'ятирічного плану титульних списків перехідних будов, а також переліків підприємств та інших об'єктів, намічуваних до будівництва, реконструкції і розширення, передбачати здійснення заходів по будівництву об'єктів експериментальної і дослідно-виробничої бази міжгалузевих науково-технічних комплексів, об'єднань та підприємств для створення у дванадцятій п'ятирічці принципово нової техніки і технології виробництва.

9. Міністерствам і відомствам УРСР, Київському міськвиконкому з метою виконання завдання по повному переходу на будівництво і введення в дію об'єктів суворо в нормативні строки здійснити заходи:

по зміцненню матеріально-технічної бази будівельних організацій, прискоренню індустріалізації будівництва на базі заводського виробництва комплектів будівель і споруд різного призначення, по забезпеченню комплектної поставки інженерного й технологічного обладнання будовам, впровадженню прогресивних бригадних форм організації праці, вдосконаленню господарського механізму та підвищенню відповідальності замовників і підрядчиків за своєчасне введення у дію підприємств та об'єктів;

по реалізації у повному обсязі завдань, передбачених постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 24 вересня 1985 р. N 354 "Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 15 серпня 1985 р. N 776 "Про дальший розвиток індустріалізації і підвищення продуктивності праці в капітальному будівництві".

10. Дозволити Міністерству будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР за погодженням з Держпланом УРСР в 1987 - 1990 роках здійснювати будівництво і реконструкцію автомобільних шляхів та шляхових споруд загального користування і відповідні проектно-розвідувальні роботи понад ліміти капітальних вкладень на шляхове будівництво, передбачені в плані, у межах цільових джерел фінансування, спрямовуваних відповідно до чинного законодавства на розвиток шляхового господарства, у міру вишукання матеріально-технічних ресурсів з місцевих джерел.

11. Міністерствам і відомствам УРСР:

а) передбачати в планах на 1987 - 1990 роки виділення щорічно Держагропрому УРСР на розвиток виробничої бази його будівельних організацій лімітів капітальних вкладень і будівельно-монтажних робіт у розмірі до 3 процентів від обсягу підрядних робіт, виконуваних організаціями Держагропрому УРСР для міністерств і відомств, які не входять до агропромислового комплексу;

б) спрямовувати в 1987 - 1990 роках кошти у розмірі 0,5 процента від загального ліміту капітальних вкладень і будівельно-монтажних робіт на розвиток виробництва цегли та інших місцевих будівельних матеріалів.

Міністерствам і відомствам СРСР доручено передавати кошти, що спрямовуються ними на вказані цілі, Радам Міністрів союзних республік, на території яких ці міністерства і відомства СРСР здійснюють капітальне будівництво.

12. Вважати найважливішим завданням кожного міністерства і відомства УРСР, обл(міськ)виконкому, об'єднання, підприємства й організації забезпечення якнайповнішого задоволення потреб населення в необхідних товарах і послугах.

Доручити міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

розробити і здійснити в 1986 - 1990 роках заходи по значному збільшенню виробництва, докорінному поліпшенню асортименту й підвищенню якості товарів народного споживання і послуг населенню, оперативно перебудовувати роботу виробничих об'єднань, підприємств і організацій на випуск виробів з високими споживчими властивостями, звернувши особливу увагу на забезпечення задоволення попиту населення на товари першої необхідності;

прискорити створення в галузях промисловості групи "А" спеціалізованих виробництв, цехів і дільниць по випуску товарів народного споживання, що користуються попитом населення;

докорінно перебудувати роботу в усіх сферах платних послуг, що надаються населенню, здійснювати прискорений розвиток індустрії послуг спеціалізованих міністерств і відомств, створити ефективну систему платних послуг в об'єднаннях і на підприємствах усіх міністерств і відомств, незалежно від їх основної діяльності;

вишукувати в ході виконання плану резерви й додаткові можливості для збільшення обсягів виробництва товарів народного споживання і надання послуг населенню за рахунок більш раціонального використання матеріальних та сировинних ресурсів і внутрівиробничих резервів, максимального залучення місцевих ресурсів.

Держплану УРСР і Держпостачу УРСР передбачати у проектах планів на 1987 - 1990 роки виділення відповідно до заявок Міністерства торгівлі УРСР лісових та будівельних матеріалів, маючи на увазі забезпечити повне задоволення потреб населення в цих матеріалах.

Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, Держпостачу УРСР вжити необхідних заходів до значного скорочення у дванадцятій п'ятирічці використання товарів народного споживання на позаринкові потреби.

Абзац дев'ятий пункту 12 втратив чинність

 (згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 15.09.88 р. N 278)

13. Затвердити основні завдання на 1986 - 1990 роки, передбачені республіканськими цільовими комплексними науково-технічними програмами "Праця", "Агрокомплекс", "Метал", "Енергокомплекс", "Матеріаломісткість" і "Транспорт", а також науковою програмою "Біотехнологія", розробленими Держпланом УРСР разом з Академією наук УРСР, відповідними міністерствами, відомствами УРСР та обл(міськ)виконкомами.

Заступникам Голови Ради Міністрів УРСР - керівникам науково-технічних програм забезпечити чітку організацію виконання встановлених завдань і продовжити роботу по дальшому удосконаленню системи і структури програм.

Держплану УРСР, Держпостачу УРСР, міністерствам, відомствам УРСР і обл(міськ)виконкомам передбачати в річних планах першочергове виділення фінансових і матеріальних ресурсів, необхідних для своєчасного і якісного виконання програм.

14. Схвалити подані Держпланом УРСР розрахунки балансів грошових доходів і витрат населення та розрахунки балансів трудових ресурсів у цілому по республіці, областях і містах республіканського підпорядкування на 1986 - 1990 роки.

Держплану УРСР повідомити облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми про зазначені розрахунки по відповідних областях і містах.

Облвиконкомам розробити баланси грошових доходів і витрат населення по районах та містах обласного підпорядкування і довести їх до райвиконкомів і міськвиконкомів, забезпечивши відповідність між доходами і витратами населення, планами товарообороту, платних послуг та необхідними товарними ресурсами.

15. З метою посилення режиму економії та підвищення ефективності суспільного виробництва зобов'язати Міністерство вугільної промисловості УРСР, Міністерство чорної металургії УРСР, Міністерство лісової і деревообробної промисловості УРСР, Міністерство легкої промисловості УРСР, Міністерство хлібопродуктів УРСР, Міністерство місцевої промисловості УРСР, будівельні та інші міністерства і відомства УРСР, Держагропром УРСР, Головнафтохімпром УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми провести ретельний аналіз роботи планово-збиткових підприємств та організацій, розробити і здійснити конкретні заходи:

по усуненню недоліків у їх фінансово-господарській діяльності, всякого роду втрат, надмірностей і непродуктивних затрат, з тим щоб уже в дванадцятій п'ятирічці забезпечити ліквідацію збитковості вироблюваної продукції та виконуваних робіт на всіх підвідомчих підприємствах і в організаціях, зміцнення фінансового стану народного господарства;

по посиленню впливу господарського механізму й економічних нормативів на поліпшення кінцевих результатів діяльності підприємств і організацій.

16. Держплану УРСР:

а) затвердити у 2-тижневий строк міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам на 1986 - 1990 роки (з розподілом по роках) після доведення Держпланом СРСР:

завдання по середньому зниженню норм витрат найважливіших видів матеріально-технічних ресурсів, використанню вторинної сировини;

завдання по розвитку спеціалізації і кооперування виробництва з країнами - членами РЕВ;

б) довести у місячний строк до міністерств і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів завдання Державного плану економічного і соціального розвитку Української РСР на 1986 - 1990 роки по колу показників, затверджених Радою Міністрів УРСР, Держпланом УРСР або Держпланом УРСР разом з іншими відомствами УРСР, а також стабільні економічні нормативи;

в) розробити виходячи із завдань Державного плану економічного і соціального розвитку Української РСР на 1986 - 1990 роки і на основі проектів планів, поданих міністерствами і відомствами СРСР і УРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами, й затвердити Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1986 - 1990 роки, з включенням до нього основних показників по виробничих об'єднаннях, підприємствах, організаціях та будовах союзного підпорядкування, що знаходяться на території республіки;

г) розробити й затвердити в територіальному розрізі плани на 1986 - 1990 роки по всьому підвідомчому Раді Міністрів УРСР господарству, включаючи господарства союзно-республіканських міністерств і відомств УРСР, і довести показники цих планів до облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів.

17. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

а) установити у 2-тижневий строк після доведення їм завдань Державного плану економічного і соціального розвитку Української РСР на 1986 - 1990 роки відповідні завдання підвідомчим об'єднанням, підприємствам і організаціям (з розподілом по роках);

б) забезпечити, виходячи із завдань Державного плану економічного і соціального розвитку Української РСР на 1986 - 1990 роки і стабільних економічних нормативів, завершення у 2-місячний строк роботи по складанню п'ятирічних планів (з розподілом завдань по роках) кожним об'єднанням, підприємством, організацією;

в) довести в місячний строк до підвідомчих об'єднань, підприємств, будов, науково-дослідних, проектних, конструкторських, технологічних та інших організацій диференційовані завдання по зниженню норм витрати й економії матеріальних ресурсів на 1986 - 1990 роки, забезпечити перегляд з цією метою діючих в об'єднаннях, на підприємствах і в організаціях норм та нормативів витрати сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, паливно-енергетичних ресурсів, допоміжних матеріалів та інших матеріальних ресурсів.

Союзно-республіканським міністерствам і відомствам СРСР доручено, виходячи з передбачених на 1986 - 1990 роки завдань по технічному переозброєнню і реконструкції діючих підприємств у цілому по міністерству, відомству СРСР, встановити у 2-тижневий строк завдання відповідним союзно-республіканським міністерствам і відомствам союзних республік.

18. Міністерствам і відомствам УРСР:

а) у місячний строк після доведення до них завдань Державного плану економічного і соціального розвитку Української РСР на 1986 - 1990 роки подати Держплану УРСР основні показники плану на 1986- 1990 роки (за переліком показників, установленим Держпланом СРСР) у цілому по підвідомчих виробничих об'єднаннях, підприємствах, організаціях та будовах з виділенням показників по областях, містах Києву і Севастополю та економічних районах;

б) забезпечити подання підвідомчими виробничими об'єднаннями, підприємствами, організаціями та будовами за місцем їх знаходження основних показників планів на 1986 - 1990 роки (за переліком показників, установленим Держпланом СРСР) в обласні, міські і районні планові комісії. У тих випадках, коли виконкоми місцевих Рад народних депутатів здійснюють функції єдиного замовника, в числі показників по житловому будівництву та по будівництву дошкільних закладів повинні бути передбачені ліміти капітальних вкладень, будівельно-монтажних і підрядних робіт та обсяги введення в експлуатацію житлової площі і дошкільних закладів, які підлягають передачі в установленому порядку в річних планах відповідним виконкомам місцевих Рад народних депутатів.

19. Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

а) розробити, виходячи із завдань Державного плану економічного і соціального розвитку Української РСР на 1986 - 1990 роки і на основі показників планів, поданих виробничими об'єднаннями, підприємствами, організаціями та будовами міністерств і відомств СРСР і УРСР, розташованими на території області (міста), основні показники проекту зведеного плану на 1986 - 1990 роки по всьому господарству області (міста), з виділенням показників по господарству союзного й республіканського підпорядкування, і до 1 жовтня 1986 р. подати їх Держплану УРСР;

б) забезпечити розробку зведених планів економічного і соціального розвитку на 1986 - 1990 роки по території міст та районів.

20. Держагропрому УРСР, Міністерству хлібопродуктів УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству лісового господарства УРСР, Головному управлінню рибного господарства внутрішніх водойм УРСР, Укоопспілці, Південному відділенню ВАСГНІЛ до 1 жовтня 1986 р. та облвиконкомам до 20 вересня 1986 р. забезпечити розробку планів розвитку агропромислового комплексу на 1986 - 1990 роки по підвідомчому господарству, з виділенням показників по сільському господарству, та подати їх Держплану УРСР, а міністерствам і відомствам, що входять в систему агропромислового комплексу республіки, - також Держагропрому УРСР.

Держплану УРСР і Держагропрому УРСР розробити зведений план розвитку агропромислового комплексу на 1986 - 1990 роки по республіці, з виділенням показників по сільському господарству, для подання його до 16 листопада 1986 р. Держплану СРСР і Держагропрому СРСР.

Держплану УРСР вносити в разі необхідності до лімітів капітальних вкладень по союзно-республіканських і республіканських міністерствах і відомствах зміни в межах агропромислового комплексу, з повідомленням про це одночасно Держагропрому СРСР та відповідним міністерствам і відомствам СРСР.

21. Міністерствам і відомствам УРСР подати до 1 вересня 1986 р. Держплану УРСР уточнені розрахунки використання виробничих потужностей, виходячи з затверджених завдань на 1986 - 1990 роки по введенню у дію виробничих потужностей та обсягів виробництва промислової продукції в натуральному вираженні за формами й переліком видів продукції, передбаченими до проекту п'ятирічного плану.

22. Держплану УРСР перевірити своєчасність і правильність доведення міністерствами і відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами завдань Державного плану економічного і соціального розвитку Української РСР на 1986 - 1990 роки і стабільних економічних нормативів до об'єднань, підприємств, організацій та будов.

Про результати перевірки доповісти Раді Міністрів УРСР у вересні 1986 року.

23. Держплану УРСР разом з міністерствами і відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами з метою забезпечення високих показників ефективності виробництва, більш інтенсивного використання досягнень науково-технічного прогресу на основних напрямах розвитку народного господарства при розробці річних планів здійснювати необхідні зміни в межах коштів і ресурсів, передбачених п'ятирічним планом.

24. Продовжити на 1987 - 1990 роки строк чинності пункту 23 постанови Ради Міністрів УРСР від 29 листопада 1975 р. N 530 в частині дозволу міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам провадити в межах установлених їм обсягів капітальних вкладень будівництво будинків, а також реконструкцію і пристосування приміщень для районних (міських) машинолічильних та інформаційно-обчислювальних станцій (центрів) системи ЦСУ УРСР і централізованих бухгалтерій.

25. Взяти до відома і керівництва, що Рада Міністрів СРСР постановою від 16 червня 1986 р. N 700:

1) Визнала за необхідне:

з метою виконання прийнятої XXVII з'їздом КПРС програми соціального розвитку, підвищення рівня життя народу здійснити в дванадцятій п'ятирічці в централізованому порядку такі заходи з затратами на загальну суму 16 млрд. карбованців (у розрахунку на 1990 рік):

підвищити у виробничих галузях народного господарства поетапно, в міру створення необхідних умов і вишукування ресурсів, головним чином за рахунок коштів самих об'єднань, підприємств і організацій, тарифні ставки і посадові оклади робітників і службовців;

завершити проведення початих в одинадцятій п'ятирічці заходів по підвищенню заробітної плати вчителям та іншим працівникам народної освіти;

приступити до поетапного підвищення заробітної плати працівникам охорони здоров'я, культури і вищої школи;

посилити зв'язок заробітної плати працівників науково-дослідних установ, конструкторських, технологічних і проектних організацій з ефектом від розробки та впровадження нової техніки і прогресивної технології;

ввести виплату надбавок до заробітної плати робітників і службовців за неперервний стаж роботи на підприємствах, в установах і організаціях, що знаходяться в районах Далекого Сходу і Східного Сибіру;

установити районні коефіцієнти до заробітної плати робітників і службовців, для яких вони не введені, на Уралі, в північних і східних районах Казахстану і північних районах Вологодської та Кіровської областей;

посилити матеріальне заохочення робітників і службовців, зайнятих на роботах у другій і третій змінах, перш за все в машинобудуванні, розширити пільги й переваги для цих працівників за рахунок коштів підприємств і організацій;

скасувати податки із заробітної плати до 80 карбованців на місяць і зменшити їх із заробітної плати від 80 до 100 карбованців на місяць;

здійснити поетапно, по районах країни, збільшення тривалості частково оплачуваної відпустки жінкам-матерям по догляду за дитиною до досягнення нею віку півтора року, з одночасним наданням права на додаткову неоплачувану відпустку до досягнення дитиною віку двох років;

збільшити тривалість дородової відпустки працюючим жінкам з 56 до 70 календарних днів і оплачуваної відпустки по догляду за хворою дитиною до 14 днів;

збільшити з 8 до 12 років вік дітей, на яких виплачується допомога малозабезпеченим сім'ям;

збільшити норми витрат на харчування в дошкільних закладах, забезпечувати безплатними лікувальними засобами дітей у віці до 3 років;

скасувати стягнення з молодожонів податку на малосімейних громадян протягом першого року з моменту реєстрації шлюбу;

абзац шістнадцятий підпункту 1 пункту 25 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.12.92 р. N 685)

абзац сімнадцятий підпункту 1 пункту 25 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.12.92 р. N 685)

здійснити заходи по збільшенню розмірів допомоги інвалідам з дитинства і поліпшенню умов їх життя;

підвищити норми забезпечення харчуванням і медикаментами в госпіталях для інвалідів Великої Вітчизняної війни, в родильних будинках, центральних, міських і районних лікарнях, а також медикаментами в амбулаторно-поліклінічних установах;

підвищити в будинках-інтернатах для престарілих і інвалідів норми витрат на харчування, медикаменти та інші потреби.

Продовжити погашення державних внутрішніх позик.

Державному комітетові СРСР по праці і соціальних питаннях, Держплану СРСР і Міністерству фінансів СРСР доручено за участю ВЦРПС, заінтересованих міністерств і відомств забезпечувати підготовку та подання Раді Міністрів СРСР пропозицій про порядок і строки здійснення вказаних заходів.

Держплану СРСР запропоновано передбачати в проектах планів на 1987 - 1990 роки, а Міністерству фінансів СРСР - проектах Державного бюджету СРСР на ці роки виділення ресурсів, необхідних для проведення відповідних заходів по підвищенню рівня життя народу.

2) Зобов'язала Державний комітет СРСР по стандартах систематично, не рідше одного разу на півріччя, доповідати Уряду СРСР про стан справ з якістю продукції в міністерствах і відомствах.

Враховуючи особливу роль машинобудування в справі переозброєння і розвитку виробничого потенціалу країни на передовій технічній базі, доручено Бюро Ради Міністрів СРСР по машинобудуванню і машинобудівним міністерствам розробити і в 2-місячний строк затвердити по кожному міністерству комплексні програми докорінного підвищення технічного рівня і якості продукції галузей машинобудування на основі використання найновіших досягнень науково-технічного прогресу і світового досвіду.

3) Визнала за необхідне для забезпечення виконання в дванадцятій п'ятирічці встановлених планів підрядних робіт і зростання продуктивності праці в організаціях будівельних міністерств, яким встановлені підвищені завдання по зростанню обсягів підрядних робіт, доручити Держплану СРСР, Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії СРСР, Міністерству промислового будівництва СРСР, Міністерству будівництва СРСР і Міністерству будівництва в районах Далекого Сходу і Забайкалля за участю заінтересованих міністерств і відомств СРСР розробити в місячний строк і здійснити заходи:

по своєчасному нарощуванню потужностей будівельно-монтажних організацій в районах, де передбачається значне зростання обсягів підрядних робіт;

по збільшенню поставок необхідних для потреб будівництва прогресивних матеріалів, виробів і конструкцій, забезпеченню підрядних організацій високопродуктивною будівельною технікою і переобладнанню бази будівельної індустрії;

по забезпеченню в пріоритетному порядку матеріально-технічними ресурсами будівельно-монтажних організацій, яким передбачаються більш високі темпи зростання обсягів робіт, особливо будівельно-монтажних організацій Казахстану, Поволжя, Уралу, Сибіру і Далекого Сходу.

4) Дозволила, як виняток:

а) Міністерству енергетики і електрифікації СРСР, Міністерству газової промисловості і Міністерству нафтової промисловості включати в титульні списки будов на дванадцяту п'ятирічку завдання по будівництву окремих об'єктів відповідних галузей, і в першу чергу атомних електростанцій, незалежно від лімітів капітальних вкладень по вказаних міністерствах.

Будбанку СРСР здійснювати фінансування будівництва таких об'єктів в міру виконання плану капітального будівництва, незалежно від розподілу капітальних вкладень, установлених по роках п'ятирічки по відповідному міністерству;

б) Міністерству кольорової металургії СРСР здійснювати в 1987 - 1990 роках будівництво об'єктів Норільського гірничо-металургійного комбінату імені А. П. Завенягіна понад ліміти капітальних вкладень та будівельно-монтажних робіт, що виділяються на розвиток кольорової металургії в дванадцятій п'ятирічці.

Держплану СРСР і Міністерству фінансів СРСР визначати за участю перелічених міністерств джерела необхідних додаткових асигнувань на фінансування вказаного будівництва, передбачати в річних планах відповідні обсяги підрядних робіт.

5) Вказала на необхідність звернути особливу увагу на підвищення ефективності зовнішньоекономічних зв'язків, активне використання їх для прискорення соціально-економічного розвитку країни.

Доручила Держплану СРСР за участю Міністерства зовнішньої торгівлі, Державного комітету СРСР по зовнішніх економічних зв'язках, Державного комітету СРСР по науці і техніці та інших заінтересованих міністерств і відомств СРСР у процесі реалізації Державного плану економічного і соціального розвитку СРСР на 1986 - 1990 роки забезпечити дальший розвиток та поглиблення співробітництва СРСР з іншими країнами - членами РЕВ в галузі кооперації і спеціалізації виробництва, випуску товарів народного споживання та розвитку сфери послуг на основі реалізації рішення Економічної наради країн - членів РЕВ на найвищому рівні (червень 1984 р.) і Комплексної програми науково-технічного прогресу країн - членів РЕВ до 2000 року.

Держплану СРСР доручено за участю міністерств і відомств СРСР і Рад Міністрів союзних республік розробити і в 3-місячний строк подати Раді Міністрів СРСР пропозиції по вдосконаленню системи управління зовнішньоекономічною діяльністю на всіх рівнях.

6) Зобов'язала міністерства і відомства СРСР:

а) у місячний строк після доведення до них Держпланом СРСР завдань Державного плану економічного і соціального розвитку СРСР на 1986 - 1990 роки повідомити Ради Міністрів союзних республік про основні показники плану на 1986 - 1990 роки (за переліком показників, установленим Держпланом СРСР) у цілому по виробничих об'єднаннях, підприємствах, організаціях та будовах союзного підпорядкування, що знаходяться на території відповідної республіки (крім показників по виробництву оборонної продукції в натуральному вираженні), з виділенням показників по областях (по Українській РСР, крім того, по економічних районах);

б) забезпечити подання підвідомчими виробничими об'єднаннями, підприємствами, організаціями та будовами за місцем їх знаходження основних показників планів на 1986 - 1990 роки (за переліком показників, установленим Держпланом СРСР) в обласні, міські і районні планові комісії. У тих випадках, коли виконкоми місцевих Рад народних депутатів здійснюють функції єдиного замовника, в числі показників по житловому будівництву та по будівництву дошкільних закладів повинні бути передбачені ліміти капітальних вкладень, будівельно-монтажних і підрядних робіт та обсяги введення в експлуатацію житлової площі і дошкільних закладів, які підлягають передачі в установленому порядку в річних планах відповідним виконкомам місцевих Рад народних депутатів.

7) Доручила Держплану СРСР перевірити своєчасність і правильність доведення міністерствами і відомствами СРСР і Радами Міністрів союзних республік завдань Державного плану економічного і соціального розвитку СРСР на 1986 - 1990 роки і стабільних економічних нормативів до об'єднань, підприємств, організацій та будов.

Про результати перевірки доповісти Раді Міністрів СРСР у вересні 1986 року.

8) Затвердила перелік рішень, що додається, строк чинності яких продовжується на 1987 - 1990 роки.

* * *

Рада Міністрів Української РСР зобов'язує міністерства і відомства УРСР, виконкоми місцевих Рад народних депутатів, всі господарські органи посилити, виходячи з рішень XXVII з'їзду КПРС і XXVII з'їзду Компартії України, свою діяльність з метою успішного перетворення у життя поставленого з'їздами завдання по прискоренню соціально-економічного розвитку республіки, забезпечення з першого ж року п'ятирічки чіткого, напруженого ритму роботи, підвищення інтенсифікації й ефективності суспільного виробництва на основі науково-технічного прогресу, вдосконалення управління і впровадження нових методів господарювання, дальшого зміцнення порядку й дисципліни в усіх ланках народного господарства, всемірного підвищення ініціативи і творчої активності трудових колективів об'єднань, підприємств і організацій для досягнення високих кінцевих результатів при найменших затратах.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ПЕРЕЛІК
рішень, строк чинності яких продовжується на 1987 - 1990 роки

1. Постанова Ради Міністрів СРСР від 10 травня 1967 р. N 405 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 17 травня 1967 р. N 501).

2. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 13 листопада 1975 р. N 2521 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 21 листопада 1975 р. N 892).

3. Пункт 34 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 7 вересня 1978 р. N 756 (пункт 17 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 19 вересня 1978 р. N 467).

4. Абзац третій пункту 13 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 3 січня 1979 р. N 3 (абзац третій підпункту 6 пункту 13 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 лютого 1979 р. N 77).

5. Пункт 4 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 30 липня 1981 р. N 734 (підпункт 1 пункту 12 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 15 вересня 1981 р. N 467) - строк чинності продовжується на 1986 - 1990 роки.

6. Пункти 14, 15 (строк чинності продовжується на 1986 - 1990 роки) і 17 постанови Ради Міністрів СРСР від 8 жовтня 1981 р. N 990 (відповідно підпункти 4, 5 пункту 16 і пункту 14 постанови Ради Міністрів УРСР від 27 жовтня 1981 р. N 530).

7. Пункт 17 постанови Ради Міністрів СРСР від 28 грудня 1982 р. N 1128 (підпункт 2 "а" пункту 4 постанови Ради Міністрів УРСР від 27 січня 1983 р. N 42) - строк чинності продовжується на 1986 - 1990 роки.

8. Пункт 13 постанови Ради Міністрів СРСР від 15 грудня 1983 р. N 1200 (підпункт 2 пункту 28 постанови Ради Міністрів УРСР від 27 грудня 1983 р. N 520).

 

ДОВІДКА
до постанови Ради Міністрів УРСР від 11 липня 1986 р. N 250 "Про Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1986 - 1990 роки" в частині продовження чинності раніше прийнятих рішень Уряду

Підпункт 8 пункту 25

Постановою Ради Міністрів СРСР від 10 травня 1967 р. N 405 /розпорядження Ради Міністрів УРСР від 17 травня 1967 р. N 501/ установлено:

1) на 1968 - 1970 роки, що замовники, незалежно від їх відомчого підпорядкування, повинні передавати підрядним будівельним організаціям загальносоюзних і союзно-республіканських міністерств і виконкомів Рад депутатів трудящих для заселення будівельниками 10 процентів введеної в експлуатацію жилої площі в будинках, споруджених цими підрядними організаціями, за винятком жилої площі в гуртожитках підприємств, організацій і учбових закладів /в тому числі учбових закладів системи професійно-технічної освіти і шкіл-інтернатів/, в будинках для престарілих і інвалідів і для лінійного експлуатаційного персоналу, в будинках організацій і підприємств системи Мінмонтажспецбуду СРСР, житлово-будівельних кооперативів, а також у будинках, споруджених за рахунок коштів підприємств і організацій, на які поширюється Положення про соціалістичне державне виробниче підприємство, і за рахунок інших нецентралізованих джерел фінансування.

Жила площа, передана підрядним будівельним організаціям, розподіляється між загальнобудівельними, монтажними і спеціалізованими організаціями пропорціонально кількості працівників цих організацій, зайнятих на будівництві вказаних жилих будинків;

2) що жила площа, виділена у відповідності з цією постановою підрядним будівельним організаціям в будинках виконкомів Рад депутатів трудящих, міністерств і відомств, закріплюється за цими підрядними будівельними організаціями.

Розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 13 листопада 1975 р. N 2521 /розпорядження Ради Міністрів УРСР від 21 листопада 1975 р. N 892/ продовжено на 1976 - 1980 роки строк чинності розпоряджень Ради Міністрів СРСР від 24 вересня 1965 р. N 1922 і від 30 листопада 1965 р. N 2307 про порядок витрачення непридатної для харчових цілей соняшникової олії, що закуповується організаціями споживчої кооперації, для вироблення оліфи та олійних фарб.

Дозволено підприємствам місцевої промисловості закупати в 1976 - 1980 роках у колгоспів, колгоспників та інших громадян вказану соняшникову олію за цінами згідно з домовленістю з ними, але не вище 1750 карбованців за тонну.

Пунктом 34 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 7 вересня 1978 р. N 756 /пункт 17 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 19 вересня 1978 р. N 467/ установлено, як виняток, що виробничі об'єднання, підприємства та будівельні організації системи Міністерства вугільної промисловості СРСР у 1978 - 1982 роках передають місцевим Радам народних депутатів і будівельним організаціям п'ять процентів жилої площі в будинках, що вводяться в експлуатацію заново, і звільняються від передачі жилої площі для інших цілей.

Абзац третій пункту 13 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 3 січня 1979 р. N 3 /абзац третій підпункту 6 пункту 13 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 лютого 1979 р. N 77/ дозволяє міністерствам-замовникам надавати в 1979 - 1980 роках підрядним будівельно-монтажним організаціям 10 процентів місць у введених в експлуатацію дитячих дошкільних закладах, побудованих цими підрядними організаціями.

Пунктом 4 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 30 липня 1981 р. N 734 /підпункт 1 пункту 12 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 15 вересня 1981 р. N 467/ дозволено, як виняток, міністерствам і відомствам СРСР та Радам Міністрів союзних республік здійснювати в 1981 - 1985 роках за погодженням з Держпланом СРСР розширення і реконструкцію підприємств, що виробляють товари масового попиту, розміщених в містах, які перелічені в постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 18 червня 1981 р. N 567 /постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 30 червня 1981 р. N 341/, як правило, без збільшення чисельності працівників цих підприємств.

Пунктами 14, 15 і 17 постанови Ради Міністрів СРСР від 8 жовтня 1981 р. N 990 /підпункти 4, 5 пункту 16 і пункт 14 постанови Ради Міністрів УРСР від 27 жовтня 1981 р. N 530/ передбачено:

пунктом 14 - дозволити Держбанку СРСР надавати в 1981 - 1985 роках колгоспам у межах плану довгострокового кредитування, а також обсягів капітальних вкладень, передбачених по колгоспах у розрахунках до планів економічного і соціального розвитку, довгостроковий кредит на будівництво внутрігосподарських автомобільних шляхів з твердим покриттям на строк до 15 років з погашенням починаючи з п'ятого року після видачі кредиту;

пунктом 15 - запропонувати Будбанку СРСР надавати в 1981 - 1985 роках Держпостачу СРСР на будівництво підприємств по заготівлі та переробці вторинної сировини /у комплексі з об'єктами невиробничого призначення/ кредит на умовах, передбачених пунктом 2 постанови Ради Міністрів СРСР від 12 травня 1981 р. N 454 /підпункт 2 пункту 8 постанови Ради Міністрів УРСР від 19 червня 1981 р. N 323/.

Дозволено Держпостачу СРСР використовувати для будівництва підприємств по заготівлі та переробці вторинної сировини, що здійснюється відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 25 січня 1980 р. N 65, а також для будівництва тароремонтних підприємств оборотні матеріальні ресурси, що є на підвідомчих підприємствах по поставках продукції, у відповідності з потребою, яка визначається проектами і кошторисами;

пунктом 17 - запропонувати Державному комітетові СРСР по лісовому господарству і Радам Міністрів союзних республік забезпечити відведення і передачу лісозаготівельним підприємствам Міністерства лісової, целюлозно-паперової і деревообробної промисловості СРСР і Міністерства внутрішніх справ СРСР лісосічного фонду на 1982 - 1985 роки в місцях, де є виробничі потужності по вивезенню деревини, в обсягах, необхідних для виконання встановленого плану виробництва круглих лісоматеріалів.

Пунктом 17 постанови Ради Міністрів СРСР від 28 грудня 1982 р. N 1128 /підпункт 2 "а" пункту 4 постанови Ради Міністрів УРСР від 27 січня 1983 р. N 42/ дозволяється Міністерству лісової, целюлозно-паперової і деревообробної промисловості СРСР, Державному комітетові СРСР по лісовому господарству і Раді Міністрів РРФСР /для підприємств лісозаготівельної промисловості Міністерства паливної промисловості РРФСР/, як виняток, спрямовувати в 1983 - 1985 роках на будівництво жилих будинків для працівників діючих лісозаготівельних, лісосплавних підприємств і хімлісгоспів капітальні вкладення в розмірі до 5 процентів загального ліміту будівельно-монтажних робіт, передбаченого їм на будівництво об'єктів виробничого призначення /включаючи спрямування капітальних вкладень, передбачених відповідно в підпункті "в" пункту 8 постанови Ради Міністрів СРСР від 10 липня 1967 р. N 643/ підпункт 8 "в" пункту 5 постанови Ради Міністрів УРСР від 9 серпня 1967 р. N 524/ і в пункті 4 постанови Ради Міністрів СРСР від 10 липня 1967 р. N 642/ пункт 4 розділу II постанови Ради Міністрів УРСР від 17 серпня 1967 р. N 546/, без зменшення завдань по введенню в дію виробничих потужностей і основних фондів.

Пунктом 13 постанови Ради Міністрів СРСР від 15 грудня 1983 р. N 1200 /підпункт 2 пункту 28 постанови Ради Міністрів УРСР від 27 грудня 1983 р. N 520/ надано Раді Міністрів Української РСР, Раді Міністрів Білоруської РСР, Раді Міністрів Казахської РСР, Раді Міністрів Грузинської РСР, Раді Міністрів Литовської РСР та Раді Міністрів Таджицької РСР право здійснювати в 1984 році роботи по реконструкції і будівництву злітно-посадочних смуг, будівель і споруд в аеропортах місцевих повітряних ліній в обсязі до 2,5 млн. карбованців по кожній республіці понад обсяги державних капітальних вкладень, передбачуваних у річному плані, за рахунок коштів, що утворюються від перевищення доходів на видатками по бюджетах республік, в міру вишукання матеріальних ресурсів з місцевих джерел.

 

Зав. відділом по плану,
фінансах, праці і заробітній платі
УС РМ УРСР
 

 
 
В. Письменний
 

Опрос