Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об организации исполнения в республике постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 мая 1986 г. N 540 "О мерах по коренному повышению качества продукции"

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление от 08.07.1986 № 246
редакция действует с 25.02.1991

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 8 липня 1986 р. N 246

Київ

Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 травня 1986 р. N 540 "Про заходи по докорінному підвищенню якості продукції"1

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Рад Міністрів Української РСР
 від 25 лютого 1991 року N 43

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР постановляють:

1. Постанову ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 травня 1986 р. N 540 "Про заходи по докорінному підвищенню якості продукції" прийняти до керівництва і практичного виконання. Заходи по організації виконання вказаної постанови затвердити (додаються).

2. Обкомам і Київському міськкому Компартії України, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, міністерствам і відомствам УРСР, Укрпрофраді, ЦК ЛКСМ України, первинним партійним організаціям і господарським керівникам об'єднань, підприємств і організацій забезпечити своєчасне і повне здійснення завдань, викладених у постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 травня 1986 р. N 540.

3. Міністерствам і відомствам УРСР, партійним і профспілковим організаціям провести необхідну роботу по посиленню ролі й відповідальності трудових колективів об'єднань, підприємств і організацій - розроблювачів за забезпечення високого технічного рівня і якості промислової продукції й товарів народного споживання, підвищенню технічного рівня виробництва та його технологічної оснащеності, перебудові системи технічного контролю і поданню допомоги в утворенні органів Державного приймання на підприємствах, укомплектуванню їх висококваліфікованими кадрами.

4. Міністерствам і відомствам УРСР, Укрпрофраді, ЦК ЛКСМ України, господарським керівникам, профспілковим і комсомольським організаціям об'єднань, підприємств та організацій наполегливо розвивати трудову і громадську ініціативу трудящих, ті, що виправдали себе на практиці, індивідуальні й колективні форми соціалістичного змагання за досягнення високих показників якості вироблюваної продукції та праці, прискорення освоєння нових видів матеріалів, машин, устаткування і високоякісних товарів для населення. При цьому всемірно підвищувати роль моральних і матеріальних стимулів, поліпшувати роботу по використанню передового досвіду, прискоренню його впровадження, зміцнювати виконавську і трудову дисципліну.

5. Українському республіканському управлінню Держстандарту і його територіальним органам підвищити ефективність державного нагляду в об'єднаннях, на підприємствах і в організаціях за дотриманням стандартів, технічних умов та метрологічних норм при розробці й випуску продукції.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Ради Міністрів Української РСР від 25.02.91 р. N 43)

6. Комітетові народного контролю УРСР, правоохоронним органам республіки посилити контроль в об'єднаннях, на підприємствах і в організаціях за станом технічного рівня, якості розробок та вироблюваної продукції, підвищити вимоги до осіб, які допускають випуск недоброякісних виробів.

7. Державному комітетові УРСР по телебаченню і радіомовленню, редакціям журналів, республіканських та місцевих газет широко пропагувати передовий досвід роботи колективів об'єднань, підприємств і організацій, новаторів виробництва по забезпеченню високих показників якості продукції для народного господарства і населення. Рішуче розкривати й показувати причини, які породжують випуск неякісної продукції, піддавати різкій критиці бракоробів та порушників трудової і технологічної дисципліни. Частіше висвітлювати правові питання, пов'язані з якістю продукції.

____________
1 Пункти 5, 8 - 11 заходів не наводяться.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України
 

 
В. ЩЕРБИЦЬКИЙ
 

Голова Ради Міністрів
Української РСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

 

ЗАХОДИ
по організації виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 травня 1986 р. N 540 "Про заходи по докорінному підвищенню якості продукції"

1. Завершити розробку галузевих і регіональних програм поліпшення якості продукції (програма "Якість") на поточну п'ятирічку, передбачивши в них завдання по підвищенню технічного рівня, якості, надійності продукції та доведення техніко-економічних показників виробів, що випускаються, до світового рівня. Встановити дійовий контроль за ходом реалізації вказаних програм.

2. Переглянути республіканські стандарти та іншу нормативно-технічну документацію, які не відповідають сучасним вимогам, що пред'являються до технічного рівня і якості продукції, ефективного використання сировини, матеріалів та паливно-енергетичних ресурсів.

3. Завершити впровадження на промислових підприємствах комплексної системи управління якістю продукції та ефективним використанням ресурсів.

4. Передбачити в планах на дванадцяту п'ятирічку оновлення основних, виробничих фондів у промисловості республіканського підпорядкування та забезпечити щорічне списання застарілого і малоефективного устаткування в розмірах, передбачених постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 травня 1986 р. N 540.

6. Здійснити на кожній шахті, підприємстві, виробничому об'єднанні комплекс заходів по зниженню зольності вугілля і підвищенню його сортності за рахунок широкого впровадження нової гірничої техніки і технології, а також збільшенню обсягів збагачення вугілля.

7. Забезпечити докорінне поліпшення якості металопродукції на основі технічного переозброєння і реконструкції підприємств, застосування найновіших досягнень науки і техніки.

12. Ввести до навчальних програм вищих і середніх спеціальних учбових закладів, професійно-технічних училищ, а також установ по підвищенню кваліфікації спеціалістів і робітників вивчення технічних, економічних і правових проблем підвищення якості продукції та підготувати необхідні навчальні посібники.

13. Організувати на ВДНГ УРСР тематичні виставки, семінари, школи передового досвіду, огляди-конкурси, які відображають передовий досвід в галузі підвищення технічного рівня та якості продукції.

____________

Опрос