Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении дополнений и изменений в постановления Правительства УССР по вопросам обеспечения граждан жилыми помещениями

Совет Министров УССР
Постановление от 03.07.1986 № 241

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
І УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

ПОСТАНОВА

від 3 липня 1986 р. N 241

Київ

Про внесення доповнень і змін до постанов Уряду УРСР з питань забезпечення громадян жилими приміщеннями

У зв'язку з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 12 травня 1986 р. "Про внесення доповнень до Житлового кодексу Української РСР" і з метою дальшого вдосконалення житлового законодавства Рада Міністрів Української РСР і Українська республіканська рада професійних спілок постановляють:

Внести до постанов Уряду УРСР з питань забезпечення громадян жилими приміщеннями доповнення і зміни, що додаються.

 

Голова Ради Міністрів
Української РСР
 

 
О. ЛЯШКО

Голова Української
республіканської ради
професійних спілок
 

 
 
В. СОЛОГУБ
 

 

ДОПОВНЕННЯ І ЗМІНИ,
які вносяться до постанов Уряду УРСР з питань забезпечення громадян жилими приміщеннями

1. У Правилах обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. N 470 (ЗП УРСР, 1984 р., N 12, ст. 80):

1) доповнити пункт 14 абзацом такого змісту:

"За рішенням трудових колективів підприємств і організацій у колективних договорах можуть передбачатися для робітників та службовців, які мають право на першочергове одержання жилих приміщень, а також новаторів і передовиків виробництва, що добилися високих показників у праці й беруть активну участь у громадському житті, пільгові підстави визнання їх потребуючими поліпшення житлових умов при забезпеченні жилою площею за місцем роботи";

2) з підпункту 4 пункту 29 виключити слова "(крім випадків, коли сім'ю було взято на облік на пільгових підставах, а у члена сім'ї нема такого права)";

3) з абзаца першого пункту 30 виключити останнє речення;

4) доповнити абзац перший пункту 36 таким реченням: "Відповідно до чинного законодавства на підприємствах, в організаціях кількість жилої площі, що виділяється для цих цілей, за рішенням трудових колективів може передбачатися у колективних договорах";

5) доповнити підпункт 9 пункту 44 абзацом такого змісту:

"У колективному договорі може бути передбачено надання жилих приміщень у першочерговому порядку новаторам і передовикам виробництва, вказаним у пункті 14 цих Правил".

2. У підпункті 2 абзаца третього пункту 9 Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 30 квітня 1985 р. N 186 (ЗП УРСР, 1985 р., N 5, ст. 41), слова "відповідно до статті 45 Житлового кодексу УРСР" замінити словами "відповідно до частини другої статті 21 і статті 45 Житлового кодексу УРСР".

3. У Правилах обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 5 червня 1985 р. N 228 (ЗП УРСР, 1985 р., N 6, ст. 46);

1) доповнити пункт 8 абзацом такого змісту:

"Потребуючими поліпшення житлових умов при взятті на кооперативний облік за місцем роботи визнаються також робітники і службовці, для яких колективним договором установлені пільгові підстави визнання їх потребуючими поліпшення житлових умов при забезпеченні жилою площею в будинках державного і громадського житлового фонду";

2) з підпункту 4 пункту 25 виключити слова: "(крім випадків, коли сім'ю було взято на облік на підставах, передбачених підпунктом 8 пункту 8 цих Правил, а у члена сім'ї нема такого права)";

3) з абзаца першого пункту 26 виключити останнє речення.

____________

Опрос