Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по дальнейшему развитию коллективного садоводства и огородничества

Совет Министров УССР
Постановление от 23.06.1986 № 229
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 23 червня 1986 р. N 229

Київ

Про заходи по дальшому розвитку колективного садівництва і городництва

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Ради Міністрів Української РСР
 від 20 червня 1989 року N 166
,
 постановою Кабінету Міністрів Української РСР
 від 22 серпня 1991 року N 166

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 липня 2015 року N 468)

З метою дальшого розвитку колективного садівництва і городництва, на виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 15 травня 1986 р. N 562 Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Прийняти пропозиції виконкомів обласних Рад народних депутатів, Держагропрому УРСР і Держплану УРСР про забезпечення в 1986 - 1990 роках приросту садових ділянок у колективних садах згідно з додатком N 1.

2. Пункт 2 втратив чинність

 (пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Ради Міністрів Української РСР від 20.06.89 р. N 166,
 втратив чинність згідно з постановою Кабінету
 Міністрів Української РСР від 22.08.91 р. N 166)

3. Держагропрому УРСР, Держбуду УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, виконкомам місцевих Рад народних депутатів забезпечити:

розробку і затвердження в 1986 році схем розміщення колективних садів;

складання /розробку/ по договорах із садівницькими товариствами проектів організації та забудови території колективних садів;

проведення за рахунок коштів садівницьких товариств меліоративних, агрохімічних та інших робіт по поліпшенню земель, виділених цим товариствам.

4. Покласти на Держагропром УРСР та його органи на місцях організацію забезпечення садівницьких товариств і колективів городників /за їх заявками/ садивним матеріалом і насінням плодових, ягідних, овочевих, квіткових та інших культур.

Держагропрому УРСР забезпечити виробництво садивного матеріалу плодових і ягідних культур для продажу населенню в 1986 - 1990 роках у кількості згідно з додатком N 2.

5. Держплану УРСР передбачити в річних планах завдання міністерствам і відомствам УРСР по виробництву літніх садових будиночків в обсягах, визначених Держпланом СРСР, а також по випуску відповідно до заявок торговельних організацій комплектів будівельних деталей для таких будиночків.

6. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР зобов'язала Держплан СРСР і Держпостач СРСР починаючи з 1987 року передбачати в проектах планів виділення Міністерству торгівлі СРСР за ринковими фондами основних видів лісових, будівельних, лакофарбових матеріалів та санітарно-технічного обладнання в обсягах, які повністю забезпечують потребу населення в цих матеріалах і обладнанні.

Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, міністерствам і відомствам УРСР, які мають торговельні підприємства, організувати продаж вказаних матеріалів і обладнання за попередніми заявками громадян, маючи на увазі забезпечити виконання цих заявок /при необхідності з доставкою матеріалів і обладнання покупцям/, як правило, протягом 2-тижневого строку.

7. Держплану УРСР, виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів, міністерствам і відомствам УРСР забезпечити:

здійснення необхідних заходів для повного задоволення починаючи з 1987 року попиту населення на цеглу, вапно, гравій, щебінь, пісок та інші місцеві будівельні матеріали;

розширення обсягів робіт і послуг по будівництву літніх садових будиночків та інших будівель у колективних садах, у тому числі на умовах "під ключ", по торговельному, транспортному і побутовому обслуговуванню садівницьких товариств і колективів городників;

продаж зрідженого газу в балонах для потреб садоводів, а також організацію його доставки /за їх заявками/ безпосередньо в садівницькі товариства.

8. Міністерству автомобільного транспорту УРСР, Головрічфлоту УРСР, управлінням залізниць і виконкомам місцевих Рад народних депутатів поліпшити транспортне обслуговування членів садівницьких товариств та колективів городників, здійснюючи при необхідності уточнення розкладу руху транспортних засобів, зміну й відкриття нових транспортних маршрутів до місць розташування колективних садів і городів.

9. Установити, що роботи по будівництву і ремонту літніх садових будиночків та інших будівель, меліорації земель, будівництву доріг, електрифікації, водопостачанню, транспортному обслуговуванню та інші роботи, виконувані для садівницьких товариств підприємствами й організаціями, для яких надання платних послуг населенню не є основною діяльністю, здійснюються в порядку, передбаченому постановою Ради Міністрів СРСР від 31 липня 1985 р. N 716 "Про заходи по розширенню платних послуг населенню, що надаються підприємствами й організаціями, для яких надання цих послуг не є основною діяльністю" - ЗП СРСР, 1985 р., N 25, ст. 128 /постанова Ради Міністрів УРСР від 13 вересня 1985 р. N 347 - ЗП УРСР, 1985 р., N 10, ст. 78/, і враховуються в обсязі реалізації платних послуг населенню, що надаються цими підприємствами й організаціями.

10. Укоопспілці, виконкомам місцевих Рад народних депутатів:

забезпечити закупівлю лишків сільськогосподарської продукції у членів садівницьких товариств, колективів городників та інших громадян;

організувати укладення підприємствами й організаціями споживчої кооперації договорів із садівницькими товариствами, які передбачають взаємні зобов'язання сторін по прийманню, продажу та вивезенню сільськогосподарської продукції, одержаної в колективних садах і городах.

Виконкомам місцевих Рад народних депутатів, підприємствам, установам і організаціям сприяти садівницьким товариствам в організації добровільної безплатної передачі лишків виробленої сільськогосподарської продукції дитячим будинкам, будинкам-інтернатам для престарілих і інвалідів, а також дитячим дошкільним закладам.

11. Міністерству юстиції УРСР, Держагропрому УРСР, Держбуду УРСР, Міністерству житлово-комунального господарства УРСР разом з Укрпрофрадою у 2-місячний строк подати до Ради Міністрів УРСР пропозиції про внесення за погодженням з ВЦРПС до Типового статуту садівницького /виноградарського/ товариства робітників і службовців змін і доповнень, що випливають з цієї постанови.

12. Держагропрому УРСР, Міністерству фінансів УРСР, Державному комітетові УРСР по праці за погодженням з Укрпрофрадою до 1 серпня 1986 р. внести пропозиції про вдосконалення керівництва діяльністю садівницьких товариств.

13. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 14 лютого 1985 р. N 65 "Про впорядкування організації колективного садівництва і городництва" /ЗП УРСР, 1985 р., N 3, ст. 15/.

14. Довести до відома міністерств і відомств УРСР, виконкомів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів, що Рада Міністрів СРСР постановою від 15 травня 1986 р. N 562 "Про заходи по дальшому розвитку колективного садівництва і городництва":

1) Прийняла пропозицію Міністерства торгівлі СРСР про виробництво в 1986 - 1990 роках для продажу населенню не менше 530 тис. літніх садових будиночків.

Держплану СРСР запропоновано передбачити в річних планах завдання міністерствам і відомствам СРСР і Радам Міністрів союзних республік по виробництву вказаної кількості літніх садових будиночків, а також по випуску відповідно до заявок торговельних організацій комплектів будівельних деталей для таких будиночків.

Дозволила підприємствам, які виготовляють літні садові будиночки, реалізовувати їх у першу чергу робітникам і службовцям даних підприємств - членам садівницьких товариств.

Міністерству торгівлі СРСР за погодженням з Держпланом СРСР у місячний строк доручено встановити порядок продажу літніх садових будиночків робітникам і службовцям згаданих підприємств.

2) Установила, що прийом непрацюючих учасників Великої Вітчизняної війни та інших бойових операцій по захисту СРСР із числа військовослужбовців, які проходили службу у військових частинах, штабах та установах, що входили до складу діючої армії, та партизанів, а також ветеранів Збройних Сил СРСР - непрацюючих пенсіонерів із числа осіб офіцерського складу, які бездоганно прослужили на військовій службі не менше 25 календарних років, звільнених з дійсної військової служби за віком, хворобою, скороченням штатів або обмеженим станом здоров'я, провадиться в організовувані в установленому порядку садівницькі товариства, незалежно від їх відомчої належності, за поданнями виконкомів міських /районних/ Рад народних депутатів у межах до 20 процентів від кількості членів садівницького товариства.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Інд. 22

 

ПРИРІСТ
садових ділянок у колективних садах в 1986 - 1990 роках

/тис. садових ділянок/

Області 

1986 рік 

1987 рік 

1988 рік 

1989 рік 

1990 рік 

Вінницька 

Волинська 

Ворошиловградська 

14 

14 

14 

14 

14 

Дніпропетровська 

18 

20 

22 

24 

26 

Донецька 

16 

18 

20 

36 

41 

Житомирська 

Закарпатська 

2,8 

2,8 

2,8 

2,5 

Запорізька 

14 

14 

15 

13 

14 

Івано-Франківська 

Київська* 

24 

29 

33 

38 

41 

Кіровоградська 

Кримська 

10 

10 

11 

11 

11 

Львівська 

Миколаївська 

Одеська 

22 

23 

23 

21 

21 

Полтавська 

Ровенська 

3,8 

2,7 

2,6 

1,6 

0,9 

Сумська 

Тернопільська 

Харківська 

14 

16 

17 

15 

18 

Херсонська 

Хмельницька 

Черкаська 

3,2 

3,5 

3,6 

3,6 

3,6 

Чернівецька 

Чернігівська 

м. Севастополь 

Всього 

210 

221 

231 

241 

252 

____________
* В обсяги приросту садових ділянок включено потреби м. Києва.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ОБСЯГ
виробництва садивного матеріалу плодових і ягідних культур для продажу населенню в 1986 - 1990 роках

/тис. штук/

Області 

Середньорічне виробництво садивного матеріалу в 1986 - 1990 роках 

зерняткових культур 

кісточкових культур 

ягідників 

суниці 

Вінницька 

160 

240 

550 

8300 

Волинська 

60 

80 

100 

1000 

Ворошиловградська 

280 

325 

70 

600 

Дніпропетровська 

85 

150 

220 

500 

Донецька 

370 

550 

1285 

12000 

Житомирська 

55 

85 

220 

500 

Закарпатська 

205 

240 

20 

3000 

Запорізька 

280 

625 

200 

100 

Івано-Франківська 

25 

75 

15 

400 

Київська 

200 

220 

1000 

3000 

Кіровоградська 

125 

150 

250 

100 

Кримська 

370 

800 

30 

2500 

Львівська 

55 

90 

2500 

5000 

Миколаївська 

120 

250 

200 

200 

Одеська 

200 

450 

30 

200 

Полтавська 

75 

105 

400 

3000 

Ровенська 

55 

65 

250 

300 

Сумська 

55 

65 

200 

300 

Тернопільська 

20 

60 

30 

300 

Харківська 

175 

175 

800 

500 

Херсонська 

140 

250 

150 

200 

Хмельницька 

90 

190 

100 

200 

Черкаська 

125 

150 

600 

2500 

Чернівецька 

100 

150 

380 

1000 

Чернігівська 

75 

60 

300 

300 

Всього 

3500 

5600 

9900 

46000 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Опрос