Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О дополнительных мерах по совершенствованию капитального строительства в целях ускорения научно-технического прогресса в народном хозяйстве Украинской ССР

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление от 08.04.1986 № 120
Утратил силу

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 8 квітня 1986 р. N 120

Київ

Про додаткові заходи по вдосконаленню капітального будівництва з метою прискорення науково-технічного прогресу в народному господарстві Української РСР

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Ради Міністрів Української РСР
 від 11 серпня 1988 року N 235
,
 постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР
 від 13 грудня 1988 року N 380
,
 постановою Ради Міністрів Української РСР
 від 29 жовтня 1990 року N 325

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 9 грудня 1992 року N 690)

Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 13 березня 1986 р. N 328 відзначили, що з метою реалізації рішень XXVII з'їзду партії з питань прискорення соціально-економічного розвитку країни на основі науково-технічного прогресу вимагається вжиття додаткових заходів по вдосконаленню капітального будівництва та підвищенню його ефективності. Необхідно піднести на новий індустріальний та організаційний рівень весь будівельний комплекс, мінімум у два рази скоротити інвестиційний цикл як при реконструкції підприємств, так і при спорудженні нових об'єктів.

Зовсім неприпустимо, що в народному господарстві продовжується розпорошення капітальних вкладень, не забезпечується введення в дію в установлені строки багатьох підприємств і об'єктів. Унаслідок цього старіють передбачувані в проектах технологічні процеси й устаткування. Все це в кінцевому підсумку стримує темпи науково-технічного прогресу.

Держпланом СРСР, міністерствами і відомствами СРСР, Радами Міністрів союзних республік, об'єднаннями і підприємствами не приділяється належної уваги технічному переозброєнню і реконструкції діючих виробництв. Повільно збільшується частка коштів, що виділяються на цю мету в загальному обсязі капітальних вкладень. Недостатньо оновлюється на базі досягнень науки і техніки активна частина основних фондів.

Низькими темпами нарощуються обсяги будівельних робіт, виконуваних господарським способом. Не повною мірою реалізуються сприятливі можливості, що надаються підприємствам і організаціям по використанню фондів розвитку виробництва, соціально-культурних заходів та житлового будівництва. Справляє негативний вплив на розв'язання виробничих завдань і соціальний розвиток трудових колективів.

Керуючись рішеннями XXVII з'їзду КПРС, на виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 13 березня 1986 р. N 328 "Про додаткові заходи по вдосконаленню капітального будівництва з метою прискорення науково-технічного прогресу в народному господарстві країни" Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Обкомам і Київському міськкому Компартії України, міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, усім партійним, радянським, господарським, профспілковим і комсомольським організаціям:

розглядати підвищення ефективності капітального будівництва як одне з найважливіших господарсько-політичних завдань, спрямованих на прискорення темпів соціально-економічного розвитку країни, впровадження досягнень науково-технічного прогресу, переведення народного господарства на інтенсивний шлях розвитку, реалізацію основних програмних цілей КПРС - зміцнення економічного потенціалу і швидке зростання народного добробуту;

забезпечити відповідно до вимог XXVII з'їзду КПРС по вдосконаленню інвестиційної політики підвищення ефективності використання капітальних вкладень, концентрацію їх на вирішальних ділянках, перенесення центру ваги з нового будівництва на технічне переозброєння і реконструкцію діючих виробництв, скорочення строків та підвищення якості будівництва, мобілізацію внутрішніх резервів підприємств для одержання найбільшого приросту продукції та раціонального доходу на кожний карбованець затрат.

Про додаткові заходи по забезпеченню спорудження підприємств і об'єктів у нормативні строки

2. Вважати одним з головних завдань міністерств і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів, виробничих об'єднань, підприємств і організацій перехід у дванадцятій п'ятирічці до спорудження підприємств і об'єктів у суворій відповідності з установленими нормами тривалості будівництва та введення їх у дію в строк і достроково.

Планування будівництва об'єктів відповідно до норм тривалості здійснюється по будовах, що заново розпочинаються, з 1986 року та по перехідних будовах з 1987 року.

3. Держплану УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, виробничим об'єднанням, підприємствам та організаціям при розробці планів капітального будівництва і титульних списків будов неухильно додержуватись норм тривалості будівництва підприємств, будинків і споруд.

Заборонити міністерствам і відомствам УРСР, виробничим об'єднанням, підприємствам і організаціям погоджувати плани підрядних робіт, якщо вони не відповідають затвердженим титульним спискам будов.

Якщо в минулому році роботи були виконані в меншому обсязі, ніж передбачено у плані й титульному списку, допущене відставання повинно бути надолужене, як правило, в наступному році (без зміни строків введення у дію потужностей і об'єктів), з внесенням відповідних змін до титульного списку та плану підрядних робіт.

Взяти до відома, що по особливо великих та унікальних об'єктах, які включаються до плану капітального будівництва і не мають затверджених норм тривалості будівництва, строк їх спорудження та розподіл обсягів капітальних вкладень і будівельно-монтажних робіт по роках визначаються у проектах на будівництво цих об'єктів відповідними міністерствами і відомствами та затверджуються Держпланом СРСР і Держбудом СРСР.

Держбуду СРСР і Держплану СРСР доручено з участю міністерств і відомств уточнити в 6-місячний строк норми тривалості будівництва підприємств, будинків і споруд на дванадцяту п'ятирічку з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу, підвищення ефективності капітального будівництва, індустріалізації та вдосконалення організації будівельного виробництва, а також розширити перелік об'єктів, для яких установлюються такі норми.

4. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам з участю міністерств-підрядчиків при підготовці проекту плану на дванадцяту п'ятирічку:

а) визначити черговість будівництва підприємств і об'єктів, які перейшли на дванадцяту п'ятирічку, виходячи з намічуваних на 1986 - 1990 роки лімітів капітальних вкладень та будівельно-монтажних робіт і затверджених норм тривалості будівництва, маючи на увазі забезпечити введення у дію в першу чергу об'єктів соціально-культурної сфери, виробничих потужностей, які визначають пропорціональний розвиток економіки республіки та галузей, і на яких передбачається випуск найважливішої для народного господарства продукції;

б) прийняти рішення про тимчасову консервацію будованих підприємств і об'єктів, технічний рівень яких не відповідає сучасним вимогам, які не можуть бути забезпечені капітальними вкладеннями для введення їх у дію відповідно до норм тривалості будівництва. Рішення про консервацію підприємств і об'єктів, титульні списки яких затверджені Радою Міністрів УРСР, повинні бути погоджені з Держпланом УРСР.

Держплану УРСР внести до Ради Міністрів УРСР пропозиції про тимчасову консервацію будованих підприємств і об'єктів, титульні списки яких затверджені Радою Міністрів УРСР за погодженням з Держпланом СРСР.

Взяти до відома, що Держплану СРСР доручено узагальнити пропозиції про консервацію будов і про зміну строків введення у дію потужностей і об'єктів, будівництво яких передбачене раніше прийнятими рішеннями Уряду СРСР, та подати відповідні пропозиції до Ради Міністрів СРСР, виходячи з того, що намічені на дванадцяту п'ятирічку потужності повинні бути введені у дію в повному обсязі.

5. Пункт 5 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 29.10.90 р. N 325)

6. Держплану УРСР здійснювати дальше вдосконалення методів планування, маючи на увазі забезпечити починаючи з 1987 року раціональне поєднання та ув'язку галузевих і територіальних планів.

Держплану УРСР разом з Держбудом УРСР, міністерствами і відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами забезпечувати ретельне опрацювання питань розміщення нових і реконструкції діючих підприємств у районах зосередженого будівництва.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 13.12.88 р. N 380)

Будівельним міністерствам і відомствам УРСР для виконання планових завдань по будівництву і введенню у дію підприємств та об'єктів у нормативні строки забезпечити своєчасний розвиток виробничих потужностей будівельно-монтажних організацій.

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 13.12.88 р. N 380)

Міністерствам і відомствам УРСР, виробничим об'єднанням, підприємствам і організаціям при розробці проектів планів капітального будівництва розглядати й вирішувати разом з виконкомами обласних Рад народних депутатів питання своєчасного введення у дію підприємств і об'єктів, укомплектування їх та будівельних організацій трудовими ресурсами й освоєння введених у дію потужностей в нормативні строки.

7. Міністерствам і відомствам УРСР, Держпостачу УРСР, його укрголовкомплектам і територіальним органам забезпечити комплектну поставку на будови конструкцій, матеріалів і устаткування за графіками, суворо ув'язаними зі строками виконання будівельно-монтажних робіт і введення у дію виробничих потужностей та об'єктів.

Держпостачу СРСР доручено здійснити в 1987 - 1988 роках заходи по вдосконаленню матеріально-технічного забезпечення будов, маючи на увазі організувати постачання будівельних підрозділів, виробничих об'єднань і підприємств за їх замовленнями відповідно до виділених фондів безпосередньо через територіальні органи Держпостачу СРСР.

8. Пункт 8 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 13.12.88 р. N 380)

9. Пункт 9 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 13.12.88 р. N 380)

10. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам розробляти і здійснювати заходи по забезпеченню ритмічності спорудження підприємств і об'єктів як найважливішої умови скорочення тривалості будівництва і введення у дію виробничих потужностей в установлені нормативні строки. Послідовно знижувати питомі капітальні вкладення на одиницю потужностей, що вводяться у дію. Вжити заходів по дальшому розвитку госпрозрахункових відносин між підрядними організаціями і замовниками та іншими учасниками будівництва.

Про заходи по підвищенню заінтересованості будівельно-монтажних організацій та інших учасників будівництва у здійсненні робіт по технічному переозброєнню та реконструкції діючих виробництв

11. Вважати технічне переозброєння і реконструкцію діючих виробництв на якісно новій технічній основі одним з головних напрямів розвитку й оновлення основних виробничих фондів народного господарства. Забезпечити у практичній роботі, щоб реконструкція підприємств була економічно вигідною як замовнику, так і підрядчику.

12. Держплану УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам передбачити у проекті плану на дванадцяту п'ятирічку збільшення частки коштів, спрямовуваних на технічне переозброєння і реконструкцію діючих виробництв, у цілому по народному господарству не менш як до 50 процентів загального обсягу капітальних вкладень на будівництво об'єктів виробничого призначення. При цьому враховувати, що перш за все на цю мету об'єднаннями і підприємствами спрямовуються кошти фонду розвитку виробництва.

13. Пункт 13 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 13.12.88 р. N 380)

14. Підвищити відповідальність територіальних органів Держпостачу УРСР, об'єднань і підприємств - постачальників устаткування й матеріалів за своєчасну за графіками поставку устаткування та матеріалів для технічного переозброєння і реконструкції діючих виробництв, яка забезпечує введення у дію потужностей і об'єктів у встановлені строки.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 13.12.88 р. N 380)

15. Міністерствам і відомствам УРСР разом з відповідними республіканськими комітетами профспілок при розробці умов республіканського соціалістичного змагання на дванадцяту п'ятирічку серед колективів виробничих об'єднань і підприємств, будівельно-монтажних та проектно-розвідувальних організацій передбачити оцінку їх діяльності з урахуванням якості і строків виконання планових завдань по технічному переозброєнню й реконструкції діючих виробництв.

16. Довести до відома, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 13 березня 1986 р. N 328:

1) Абзац перший підпункту 1 пункту 16 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 13.12.88 р. N 380)

Виробничі об'єднання і підприємства-замовники, будівельно-монтажні і проектні організації одночасно з розробкою проектів на технічне переозброєння й реконструкцію діючих виробництв складають проекти провадження робіт та визначаюсь методи і послідовність їх виконання з урахуванням конкретних умов. Установлюють розміри і форми компенсації додаткових затрат, пов'язаних з проведенням робіт в умовах діючого виробництва, порядок і умови направлення будівельно-монтажним організаціям робітників з основного виробництва, передачі необхідного технологічного устаткування та надання різних послуг.

Абзац третій підпункту 1 пункту 16 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 13.12.88 р. N 380)

Дозволили виробничим об'єднанням, підприємствам і проектним організаціям при складанні кошторисної документації на технічне переозброєння і реконструкцію діючих виробництв:

застосовувати індивідуальні кошторисні норми, розцінки та калькуляції або підвищувальні коефіцієнти до кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт і накладні витрати за підвищеними нормами;

включати резерв коштів на непередбачені роботи і затрати у розмірах згідно з додатком;

передбачати кошти на преміювання за введення у дію в строк і достроково виробничих потужностей та об'єктів за нормативами, збільшеними до 50 процентів проти діючих;

включати затрати, пов'язані з преміюванням робітників за виконання акордних завдань за збільшеними нормативами та поширенням на будівельників пільг при роботі в діючих цехах з шкідливими умовами праці.

Поклали персональну відповідальність за обгрунтованість і правильність застосування індивідуальних кошторисних норм, розцінок та калькуляцій, накладних витрат на керівників підприємств-замовників і проектних організацій.

Доручили Держбуду СРСР і Держплану СРСР підготувати і затвердити в місячний строк нормативно-методологічні документи, необхідні для розробки кошторисів на технічне переозброєння і реконструкцію діючих виробництв, у тому числі по визначенню накладних витрат.

Державному комітетові СРСР по праці і соціальних питаннях, Держбуду СРСР і ВЦРПС доручено в місячний строк внести до відповідних нормативних документів зміни, що випливають з цього пункту.

2) Дозволили проектним і розвідувальним організаціям приймати додатково протягом року замовлення від виробничих об'єднань і підприємств на розробку проектно-кошторисної документації на технічне переозброєння з передачею замовниками, у разі необхідності, відповідних лімітів чисельності працівників і фонду заробітної плати.

3) Дозволили керівникам виробничих об'єднань і підприємств:

а) за погодженням з профспілковими комітетами перераховувати в розпорядження будівельно-монтажних організацій частину коштів фонду матеріального заохочення для преміювання працівників за дострокове проведення робіт по реконструкції окремих установок, агрегатів, систем, яке дає змогу підприємству одержати додаткову продукцію або додатковий прибуток;

б) передавати матеріально-технічні ресурси (за рахунок їх економії), одержані в плановому порядку для основної діяльності, будівельно-монтажним організаціям для прискорення виконання робіт по технічному переозброєнню і реконструкції діючих виробництв без шкоди для виконання затвердженого плану виробництва.

4) Дозволили керівникам будівельно-монтажних організацій у період виконання робіт по технічному переозброєнню і реконструкції діючих виробництв:

установлювати працівникам, які здійснюють роботу в діючих цехах з шкідливими умовами праці без зупинки виробництва, додаткові відпустки з урахуванням фактично відпрацьованого часу і скорочений робочий день, видавати безплатно лікувальне харчування, а також спецодяг за нормативами, встановленими для експлуатаційного персоналу вказаних цехів.

абзац третій підпункту 4 пункту 16 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 13.12.88 р. N 380)

Про заходи по дальшому розвитку господарського способу будівництва

17. Вважати за необхідне забезпечити у дванадцятій п'ятирічці дальший розвиток і вдосконалення господарського способу будівництва і в першу чергу для здійснення технічного переозброєння та реконструкції діючих виробництв.

Зосередити увагу на провадженні робіт господарським способом, виконуваних головним чином за рахунок коштів фонду розвитку виробництва і фонду соціально-культурних заходів та житлового будівництва.

Держплану УРСР передбачити в проекті плану на 1986 - 1990 роки завдання міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам по збільшенню обсягів будівельно-монтажних робіт, здійснюваних господарським способом, у середньому на 25 - 30 процентів. Конкретні обсяги будівництва, здійснюваного господарським способом, установлюються диференційовано для різних галузей народного господарства, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів.

Зобов'язати міністерства і відомства УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми, виробничі об'єднання й підприємства розробити і здійснити конкретні заходи, які забезпечують виконання зростаючих обсягів робіт господарським способом. Виробити і здійснити заходи по підвищенню рівня індустріалізації, механізації та якості будівництва, вдосконаленню технології будівельно-монтажних робіт, широкому використанню передового вітчизняного і зарубіжного досвіду.

18. Будівельним міністерствам і відомствам УРСР, Міністерству енергетики і електрифікації УРСР, Міністерству вугільної промисловості УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР передбачати без шкоди для виконання встановлених їм планів підрядних робіт:

виготовлення і поставку виробничим об'єднанням та підприємствам, які виконують роботи господарським способом, за їх замовленнями металевих, збірних залізобетонних і бетонних конструкцій, товарного бетону і розчину, дерев'яних та інших будівельних виробів за умови передачі їм замовниками необхідних для цього матеріалів;

(абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно
 з постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 13.12.88 р. N 380)

надання в оренду виробничим об'єднанням і підприємствам, які виконують роботи господарським способом, будівельних машин та механізмів, а також здійснення окремих видів механізованих робіт за прямими договорами з ними з включенням цих робіт в обсяг підрядних робіт.

Виконкомам Рад народних депутатів виділяти виробничим об'єднанням і підприємствам місцеві будівельні матеріали та вироби з них, необхідні для виконання робіт господарським способом.

19. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам для здійснення зростаючих обсягів будівельно-монтажних робіт по технічному переозброєнню і реконструкції діючих виробництв, а також по будівництву об'єктів соціально-культурного й побутового призначення створювати:

а) підпункт "а" пункту 19 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 13.12.88 р. N 380)

б) підсобні виробництва по виготовленню матеріалів, конструкцій та виробів, необхідних для виконання робіт господарським способом, якщо потреба в них не може бути забезпечена підприємствами будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів. Ширше використовувати для цих цілей фонди розвитку виробництва підприємств і об'єднань, кредити банку.

Абзац другий підпункту "б" пункту 19 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 13.12.88 р. N 380)

20. Довести до відома, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 13 березня 1986 р. N 328:

1) Підпункт 1 пункту 20 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 13.12.88 р. N 380)

2) Надали право виробничим об'єднанням і підприємствам, які виконують за рахунок власних коштів роботи по технічному переозброєнню і реконструкції діючих виробництв господарським способом, самостійно встановлювати строки розробки і видачі проектно-кошторисної документації залежно від конкретних умов провадження робіт.

3) Зобов'язали Держплан СРСР і Держпостач СРСР передбачати в планах виділення міністерствам і відомствам СРСР і Радам Міністрів союзних республік для виконання робіт господарським способом будівельних матеріалів, машин, автомобільного транспорту та інших матеріально-технічних ресурсів за нормативами, які визначаються виходячи із структури робіт, у порядку, встановленому для підрядних організацій будівельних міністерств.

4) Дозволили Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР, Міністерству транспортного будівництва, іншим будівельним міністерствам СРСР і Міністерству енергетики і електрифікації СРСР виконувати спеціалізовані та будівельні роботи на об'єктах, не передбачених у планах підрядних організацій цих міністерств, за прямими договорами з виробничими об'єднаннями та підприємствами, які ведуть будівництво господарським способом, у першу чергу за рахунок коштів фонду розвитку виробництва і фонду соціально-культурних заходів та житлового будівництва.

Включати вказані роботи в обсяг виконаних підрядних робіт без збільшення плану по цих організаціях.

5) Надали право керівникам виробничих об'єднань і підприємств та інших організацій, які виконують роботи по технічному переозброєнню і реконструкції діючих виробництв господарським способом, зберігати в установленому порядку за працівниками, які тимчасово направляються на ці роботи, середньомісячну заробітну плату, одержувану за основним місцем роботи, за умови виконання ними встановлених завдань.

6) Доручили Міністерству юстиції СРСР, Держплану СРСР, Держбуду СРСР, Державному комітетові СРСР по праці і соціальних питаннях і Міністерству фінансів СРСР подати в 6-місячний строк до Ради Міністрів СРСР пропозицію про внесення в чинне законодавство змін, що випливають з вказаної постанови.

21. Обкомам і Київському міськкому Компартії України, міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, профспілковим та комсомольським органам, керівникам об'єднань, підприємств і організацій широко розгорнути організаторську і політичну роботу безпосередньо на будовах та підприємствах з метою вдосконалення капітального будівництва на основі прискорення науково-технічного прогресу, індустріалізації будівельного виробництва, підвищення його ефективності. Забезпечувати високу дисципліну і злагодженість у роботі всіх учасників інвестиційного процесу, рішуче припиняти прояви відомчості і місництва у капітальному будівництві. У ході організації соціалістичного змагання будівельників, проектувальників, працівників підприємств-замовників особливу увагу приділяти розвиткові масового руху трудящих за глибоку реконструкцію народного господарства на базі найновіших досягнень науки і техніки у світлі рішень XXVII з'їзду КПРС.

* * *

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР висловлюють тверду впевненість у тому, що господарські, партійні та радянські організації, трудові колективи будов, об'єднань і підприємств зроблять усе необхідне для дальшого вдосконалення капітального будівництва з метою прискорення науково-технічного прогресу в народному господарстві і внесуть гідний вклад у перетворення в життя рішень XXVII з'їзду КПРС.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України
 

 
В. ЩЕРБИЦЬКИЙ
 

Голова Ради
Міністрів Української РСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

 

ГРАНИЧНІ РОЗМІРИ
резерву коштів на непередбачені роботи і затрати, який включається у зведені кошторисні розрахунки вартості до проектів на технічне переозброєння та реконструкцію діючих виробництв
(установлені постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 13 березня 1986 р. N 328)

У зведених кошторисних розрахунках вартості до проектів на технічне переозброєння та реконструкцію діючих виробництв резерв коштів на непередбачені роботи і затрати повинен передбачатися в таких розмірах (у процентах від кошторисної вартості будівництва):

по підприємствах чорної і кольорової металургії, атомних електростанціях - до 12 процентів;

по підприємствах по виробництву і переробці хімічної продукції і теплових електростанціях - до 10 процентів;

по підприємствах по переробці сільськогосподарської продукції, машинобудівного комплексу, промисловості будівельних матеріалів - до 7 процентів;

по підприємствах інших галузей народного господарства - до 6 процентів.

____________

Опрос