Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О работе Главнефтехимпрома УССР по увеличению производства, расширению ассортимента и улучшению качества товаров народного потребления и развитию сферы услуг

Совет Министров УССР
Постановление от 24.02.1986 № 68

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 24 лютого 1986 р. N 68

Київ

Про роботу Головнафтохімпрому УРСР по збільшенню виробництва, розширенню асортименту і поліпшенню якості товарів народного споживання і розвитку сфери послуг

Рада Міністрів Української РСР відзначає, що Головнафтохімпром УРСР здійснив ряд заходів по розвитку виробництва товарів народного споживання. За 1981 - 1985 роки введено в дію потужності по випуску 3 млн. пар гумового взуття на Горлівському заводі гумотехнічних виробів, реконструйовано діючі цехи і дільниці на інших підприємствах. Освоєно виробництво 32 нових виробів, щорічно оновлювалась третина моделей і фасонів гумового взуття.

Обсяг виробництва товарів народного споживання за п'ятирічку збільшився на 49,3 процента, виконано завдання по їх випуску. В 1985 році на один карбованець фонду заробітної плати вироблено товарів на 2 карбованці 81 копійку.

Проте рівень роботи Головного управління по збільшенню виробництва, розширенню асортименту і поліпшенню якості товарів народного споживання і розвитку сфери послуг не повною мірою відповідає сучасним вимогам.

Незадовільно використовується для прискореного нарощування випуску і розширення асортименту товарів для населення наявна в галузі матеріально-технічна база. Ряд підприємств виготовляють цих товарів дуже мало, а на Лисичанському нафтопереробному заводі виробництво їх зовсім не організовано. Не повністю завантажені потужності по виробництву гумового взуття.

Головнафтохімпром УРСР повільно вирішує питання збільшення випуску товарів, які користуються підвищеним попитом у населення, зокрема надувних матраців, калош, рибальських чобіт, ізоляційної стрічки. Досі не налагоджено виготовлення чобіток із вставною панчохою, дитячих ластів і масок, велокамер тощо. Протягом тривалого часу не вносяться істотні зміни у моделі і конструкції клеєних та гумотекстильних чобіток, шапочок для купання та інших товарів.

Окремі підприємства не виконали у 1985 році плани і додаткові завдання по випуску товарів народного споживання в заданому асортименті.

Серйозні недоліки допускаються в організації роботи по поліпшенню якості продукції. Внаслідок порушень технологічної і виробничої дисципліни мали місце відхилення від вимог стандартів і технічних умов. У 1985 році торговельними організаціями знижено в сортності і повернуто підприємствам на виправлення понад 45 тис. пар гумового взуття. Багато скарг і рекламацій надходить на автомобільні шини, гумові чоботи й чобітки.

Мало уваги приділяється вивченню і прогнозуванню попиту на товари, організації їх широкої реклами. Істотного поліпшення потребує упаковка продукції.

Повільно перебудовується робота по розширенню платних послуг населенню.

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Зобов'язати Головнафтохімпром УРСР:

керуючись рішеннями квітневого і жовтневого /1985 р./ Пленумів ЦК КПРС, XXVII з'їзду Компартії України, відповідно до завдань Програми УРСР по товарах і послугах спрямувати зусилля працівників центрального апарату і керівників підприємств на більш ефективне використання наявних резервів для прискореного нарощування випуску високоякісних товарів і розвитку сфери послуг;

вжити невідкладних заходів до виконання планів і додаткових завдань по виробництву товарів всіма підприємствами та поставки їх в асортименті, погодженому з торговельними організаціями. Поліпшити використання потужностей по випуску гумового взуття.

Забезпечити виробництво в 1986 - 1990 роках товарів народного споживання в обсягах згідно з додатком N 1;

здійснити протягом дванадцятої п'ятирічки докорінне технічне переозброєння гумовзуттєвих заводів і цехів із застосуванням сучасної технології, зокрема максимальне переведення виробництва взуття на метод литва під тиском з використанням нових полімерних матеріалів і тканин поліпшених структур. З цією метою встановити 25 багатопозиційних литтєвих агрегатів, у тому числі 10 у 1986 році. Освоїти масове виробництво двоколірних чобіток із вставною панчохою, курортних сандалій та взуття типу "крос". Збільшити в 1986 - 1990 роках обсяг виробництва гумового взуття у 1,4 раза, в тому числі калош у 1,6 раза;

вжити заходів до значного розширення асортименту і збільшення випуску товарів спортивного і туристського призначення, в першу чергу виробів для дітей і молоді, спортивного взуття, надувних човнів і матраців. Організувати виробництво велокамер, запасних гумових частин для автомобілів і сантехнічного устаткування, кольорових килимків та інших товарів побутового призначення, попит населення на які не задовольняється. Для цього розширити на підприємствах діючі цехи і дільниці та ввести у дію нові потужності по випуску 100 тис. матраців у 1989 році на Донецькому, товарів для спорту і туризму на суму 10 млн. крб. у 1990 році на Лисичанському заводах гумотехнічних виробів.

Забезпечити освоєння і випуск нових видів товарів народного споживання згідно з додатком N 2;

докорінно поліпшити якість споживчих товарів, підвищити їх технічний і естетичний рівень, ширше використовувати кращі зразки фурнітури та сучасні методи оздоблення у виробництві взуття. Підвищити надійність упаковки товарів, поліпшити її художнє оформлення. Довести в 1990 році питому вагу гумового взуття з індексом "Н" до 30 процентів, а виробів культурно-побутового призначення і господарського вжитку з державним Знаком якості до 25 процентів;

провести роботу по широкому залученню нафтопереробних заводів до випуску товарів для населення, зокрема розфасованих у дрібну тару розчинників, масел, мастил та інших засобів по догляду за автомобілями. Збільшити виробництво таких товарів на діючих дільницях цих заводів. Ввести у дію в 1989 році цехи по розфасовці 2 тис. тонн масел на Кременчуцькому і випуску товарів народного споживання на суму 2 млн. крб. на Лисичанському нафтопереробних заводах;

налагодити тісні зв'язки з науково-дослідними інститутами, проектно-конструкторськими організаціями, машинобудівними та іншими підприємствами у вирішенні питань розробки й освоєння випуску нових видів товарів для населення, забезпечення їх виробництва устаткуванням, оснасткою і необхідними матеріалами;

поліпшити роботу відділів технічного контролю, лабораторій, конструкторських бюро і відділів моделювання підприємств, зміцнити їх кваліфікованими кадрами;

вжити заходів до економного витрачання сировини й матеріалів, поліпшити використання гумових і гумотканинних відходів та довести у 1990 році обсяг виробництва з них товарів народного споживання до 5 млн. карбованців;

ширше використовувати можливості підвідомчих підприємств для надання населенню платних послуг, зокрема по ремонту житла, технічному обслуговуванню і ремонту транспортних засобів, зведенню будівель і споруд для садівницьких товариств, а також транспортних та інших послуг. Збільшити у 1990 році обсяги платних послуг для населення у 2 рази.

2. Прийняти пропозиції Держплану УРСР і Головнафтохімпрому УРСР про додаткове виробництво і поставку в 1986 році товарів народного споживання на суму 10 млн. крб. у роздрібних цінах в асортименті згідно з додатком N 3.

Головному управлінню у двотижневий строк розподілити вказані завдання по підприємствах і повідомити облвиконкоми і Київський міськвиконком.

3. Головнафтохімпрому УРСР і Міністерству торгівлі УРСР поліпшити роботу по вивченню попиту і формуванню потреб населення на товари, що випускаються підприємствами нафтопереробної і нафтохімічної промисловості, а також по їх рекламі.

Головнафтохімпрому УРСР забезпечити відкриття у 1986 році в м. Києві фірмового магазину "Еластик" для вивчення попиту на товари, які виробляються підвідомчими підприємствами, та організації виставок-продажу товарів, у першу чергу нових зразків, що готуються до серійного випуску.

Міністерству торгівлі УРСР передбачити виділення необхідних ринкових фондів на вказані товари для продажу їх у фірмовому магазині. 

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на відділ хімічної промисловості Управління Справами Ради Міністрів УРСР.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Інд. 32

 

ЗАВДАННЯ
Головнафтохімпрому УРСР по виробництву товарів народного споживання на 1986 - 1990 роки

  

Одиниця виміру 

Обсяг виробництва 

1986 рік 

1987 рік 

1988 рік 

1989 рік 

1990 рік 

Товари народного споживання, в роздрібних цінах 

млн. карбованців 

389,2* 

405 

414 

460 

530 

в тому числі: 

  

  

  

  

  

  

товари культурно-побутового призначення і господарського вжитку 

- " - 

197* 

202 

210 

240 

270 

гумове взуття 

млн. пар 

31* 

32,2 

34,1 

35,0 

40 

____________
* З урахуванням завдання по виробництву товарів, установленого в додатку N 3 до цієї постанови.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ЗАВДАННЯ
Головнафтохімпрому УРСР по освоєнню і випуску нових видів товарів народного споживання на 1986 - 1990 роки

Найменування виробів 

Одиниця
виміру 

Випуск 

1986 рік 

1987 рік 

1988 рік 

1989 рік  

1990 рік 

Туфлі з полімерних матеріалів типу "крос" 

тис. пар 

1700 

2000 

2200 

2400 

2500 

Чобітки литі двоколірні 

- " - 

150 

350 

550 

700 

1000 

Туфлі курортні 

- " - 

597 

700 

800 

1000 

1300 

Сандалії для басейну полегшені 

- " - 

400 

450 

500 

550 

600 

Човни гумотканинні одномісні 

тис. штук 

10 

10 

10 

10 

Човни гумотканинні надувні типу "язь" 

- " - 

дослідна партія 

18 

40 

40 

Човни гумотканинні надувні під підвісний мотор 

- " - 

дослідна партія 

0,5 

1,0 

2,0 

3,0 

Маски дитячі для підводного плавання 

- " - 

10 

12 

15 

17 

20 

Шапочки гумові литі для купання 

- " - 

300 

450 

450 

Намети для рибалок 

- " - 

дослідна партія 

0,5 

1,0 

1,5 

Костюми для мототуризму і мисливців 

- " - 

дослідна партія 

1,0 

1,5 

2,0 

Ласти гумові дитячі для підводного плавання 

тис. пар 

10 

10 

15 

35 

40 

Декоративні свічки 

тис. наборів  

19 

84 

86 

91 

97 

Запасні частини для легкових автомобілів 

тис. комплектів 

10 

15 

25 

35 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ЗАВДАННЯ
Головнафтохімпрому УРСР по додатковому виробництву у 1986 році товарів народного споживання

Найменування виробів 

Одиниця виміру 

Кількість 

Товари народного споживання - всього 

тис. карбованців 

10000 

в тому числі: 

  

  

гумове взуття 

тис. пар 

760 

з нього: 

  

  

калоші 

- " - 

500 

спортивне взуття 

- " - 

200 

чобітки з полівінілхлориду 

- " - 

30 

чоботи рибальські 

- " - 

30 

човни гумотканинні надувні 

тис. штук 

човни дитячі гумові 

- " - 

ласти для підводного плавання 

тис. пар 

10 

мастило 

тонн 

25 

інші товари народного споживання 

тис. карбованців 

700 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Опрос