Идет загрузка документа (272 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по дальнейшему развитию потребительской кооперации

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление от 29.01.1986 № 22
редакция действует с 21.07.1992

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 29 січня 1986 р. N 22

Київ

Про заходи по дальшому розвитку споживчої кооперації

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР
 від 21 жовтня 1988 року N 330
,
 від 14 червня 1989 року N 160
,
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 липня 1992 року N 412

З метою дальшого розвитку і вдосконалення діяльності споживчої кооперації, підвищення її ролі у розв'язанні соціально-економічних завдань на селі, на виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 9 січня 1986 р. N 40 Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Вважати головним завданням Укоопспілки і обласних споживспілок максимальне задоволення потреб населення в продуктах харчування, інших товарах і послугах. З цією метою:

спрямувати зусилля організацій і підприємств споживчої кооперації на збільшення закупівель та переробки сільськогосподарської продукції і сировини, активно й наполегливо проводити роботу по реалізації Продовольчої програми СРСР і Комплексної програми розвитку виробництва товарів народного споживання і сфери послуг, всемірно сприяти соціально-культурному перетворенню села. Забезпечити дальше зміцнення матеріально-технічної бази організацій і підприємств споживчої кооперації, широке впровадження у практику їх роботи досягнень науково-технічного прогресу й передового досвіду;

розвивати й зміцнювати внутрікооперативну демократію, підвищувати роль і активність пайовиків в управлінні справами споживчої кооперації, всіляко сприяти поліпшенню роботи груп уповноважених, ревізійних комісій, інших органів управління та контролю в системі споживчої кооперації. Особливу увагу звернути на виховання у працівників почуття бережливого і дбайливого ставлення до соціалістичної власності, непримиренності до фактів безгосподарності, розтрат і крадіжок, хабарництва, порушень трудової дисципліни й правил торгівлі, до інших негативних явищ.

Виконавчим комітетам обласних, міських і районних Рад народних депутатів підвищити рівень керівництва діяльністю організацій і підприємств споживчої кооперації, подавати їм необхідну допомогу в розвитку матеріально-технічної бази, дальшому поліпшенні обслуговування трудівників села.

2. Прийняти пропозиції Укоопспілки:

а) про збільшення у дванадцятій п'ятирічці закупівель організаціями споживчої кооперації у населення м'яса і м'ясопродуктів на 21 процент, картоплі на 6 процентів, овочів на 17 процентів, плодів на 20 процентів і олії на 19 процентів, виробництва на підприємствах споживчої кооперації ковбасних виробів на 23 проценти, консервів на 10 процентів і безалкогольних напоїв на 21 процент, а також про збільшення обсягу роздрібного товарообороту кооперативної торгівлі на 18 - 22 проценти;

б) про встановлення на 1986 - 1990 роки завдань:

по введенню в дію у споживчій кооперації магазинів, підприємств громадського харчування, загальнотоварних складів, розподільних холодильників, сховищ для картоплі, овочів і фруктів, підприємств хлібопечення, магазинів /баз/ по продажу лісних і будівельних матеріалів, універсальних приймально-заготівельних пунктів згідно з додатками N 1 - 8;

по закупівлі організаціями споживчої кооперації у населення м'яса і м'ясопродуктів за цінами згідно з домовленістю, картоплі, овочів, плодів, олії, сухофруктів і меду згідно з додатками N 9 - 15;

по виробництву підприємствами споживчої кооперації непродовольчих товарів народного споживання, консервів, ковбасних і кондитерських виробів, безалкогольних напоїв, швидкозамороженої плодоовочевої продукції та картоплепродуктів згідно з додатками N 16 - 22.

Укоопспілці та облвиконкомам розглядати встановлені в цій постанові завдання по закупівлях сільськогосподарських продуктів і виробництву товарів народного споживання як мінімальні. Передбачати при розробці проектів річних планів більш повне використання можливостей споживчої кооперації для збільшення товарних ресурсів.

3. Укоопспілці і обласним споживспілкам розробити й здійснити у дванадцятій п'ятирічці заходи по розвитку торговельної, заготівельної і виробничої діяльності організацій і підприємств споживчої кооперації, передбачивши в них:

докорінне поліпшення організації торгівлі в сільській місцевості, вдосконалення системи товаропостачання роздрібної торговельної мережі, більш повне задоволення потреб населення у товарах культурно-побутового й господарського призначення і будівельних матеріалах;

прискорений розвиток підприємств громадського харчування на селі, забезпечення гарячою їжею сільського населення за місцем роботи і навчання, збільшення випуску та реалізації кулінарних виробів, м'ясних, рибних і овочевих напівфабрикатів на 25 процентів;

збільшення закупівель сільськогосподарських продуктів і сировини, зміцнення господарських зв'язків з колгоспами, радгоспами, громадянами, які мають особисті підсобні господарства, з добровільними садівницькими й іншими товариствами, впровадження прогресивних методів транспортування і зберігання плодоовочевої продукції, скорочення втрат, більш повне використання ресурсів дикорослих плодів, ягід, грибів, лікарських рослин;

дальший розвиток мережі стаціонарних заготівельних пунктів у колгоспах і радгоспах, а також сезонних заготівельних пунктів при садівницьких товариствах;

збільшення виробництва м'яса й іншої сільськогосподарської продукції в підсобних господарствах організацій і підприємств споживчої кооперації;

розширення в містах і промислових центрах, в спеціалізованих магазинах і на колгоспних ринках кооперативної торгівлі м'ясом, ковбасними й копченими виробами, м'ясними напівфабрикатами, овочами, картоплею, фруктами, медом, дикорослими плодами, ягодами, грибами й іншими продуктами, що закуповуються за цінами згідно з домовленістю.

Виконкомам місцевих Рад народних депутатів сприяти у виділенні організаціям споживчої кооперації приміщень для відкриття магазинів по продажу сільськогосподарських продуктів, а також торговельних місць, холодильних місткостей і складських приміщень на колгоспних ринках;

нарощування виробничих потужностей підприємств споживчої кооперації по виробленню консервів, сушених і швидкозаморожених плодів і овочів, продуктів з картоплі, безалкогольних напоїв, соків, хлібобулочних, кондитерських і ковбасних виробів, інших продуктів, значне підвищення їх якості та поліпшення асортименту, а також розширення виробництва будівельних матеріалів, товарів господарсько-побутового призначення, сувенірів, національних видів одягу і взуття з місцевої й вторинної сировини;

розвиток мережі скотобійних пунктів у місцях закупівель худоби і птиці та приймання їх від населення для переробки на давальницьких засадах;

проведення комплексної раціоналізації роботи підприємств споживчої кооперації, їх реконструкції і технічного переозброєння, впровадження передової технології, наукової організації праці, економію матеріальних, трудових і паливно-енергетичних ресурсів.

4. Укоопспілці і облвиконкомам розробити й здійснити у 1986 - 1990 роках заходи по розвитку потужностей і зміцненню матеріально-технічної бази будівельних і ремонтних організацій споживчої кооперації та збільшенню обсягів виконуваних ними робіт по будівництву, реконструкції й технічному переозброєнню підприємств споживчої кооперації.

5. Держплану УРСР передбачати організаціям автотранспорту загального користування, а Держагропрому УРСР - сільськогосподарським організаціям і підприємствам завдання по вивезенню продукції, що закуповується у населення, в колгоспах і радгоспах організаціями споживчої кооперації, відповідно до встановлених їм планів закупівель сільськогосподарських продуктів і сировини.

6. Держагропрому УРСР передбачати в планах починаючи з 1986 року:

виділення для організацій і підприємств споживчої кооперації молочних /алюмінієвих/ фляг на виробничо-експлуатаційні потреби /включаючи заготівлю меду/;

вироблення на підвідомчих підприємствах за заявками організацій споживчої кооперації /на давальницьких засадах/ ковбасних і копчених виробів з м'яса, що закуповується цими організаціями за цінами згідно з домовленістю.

7. У зв'язку з утворенням фонду міжреспубліканської кооперативної торгівлі збільшити на 1986 рік план поставки м'яса і м'ясопродуктів у загальносоюзний фонд на 27 тис. тонн, з розподілом по областях згідно з додатком N 23.

Облвиконкомам забезпечити поставку вказаної кількості м'яса і м'ясопродуктів за рахунок закупівель худоби й птиці у населення організаціями споживчої кооперації.

Абзац третій пункту 7 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 21.07.92 р. N 412)

Абзац четвертий пункту 7 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 21.07.92 р. N 412)

Виконавчим комітетам обласних Рад народних депутатів всемірно сприяти організаціям споживчої кооперації у збільшенні закупок м'яса і м'ясопродуктів у населення і поставок їх у фонди міжреспубліканської і міжобласної кооперативної торгівлі.

8. Схвалити ініціативу ЦК ЛКСМ України про направлення у дванадцятій п'ятирічці 20 тис. комсомольців і молоді з числа випускників середніх шкіл для роботи в організаціях і на підприємствах споживчої кооперації.

9. Державному комітетові УРСР по телебаченню і радіомовленню, Державному комітетові УРСР по кінематографії, Міністерству культури УРСР, редакціям газет і журналів активніше висвітлювати досвід роботи передових колективів організацій та підприємств споживчої кооперації, їх участь у здійсненні Продовольчої програми СРСР і Комплексної програми розвитку виробництва товарів народного споживання і сфери послуг, у збільшенні товарних ресурсів, задоволенні потреб трудівників села в товарах і послугах, наочніше розкривати трудові досягнення працівників, важливість і необхідність їх праці, піднімати престижність роботи в галузях споживчої кооперації.

10. Обкомам, міськкомам, райкомам партії посилити увагу до питань добору і розстановки кадрів, організаторської та масово-політичної роботи в колективах організацій і підприємств споживчої кооперації, підвищити відповідальність їх керівників за виконання планових завдань і взятих соціалістичних зобов'язань, вишукання і використання резервів. Поліпшити керівництво первинними партійними організаціями цих колективів, подавати їм допомогу в мобілізації працівників споживчої кооперації на успішне виконання поставлених перед ними завдань.

11. Взяти до відома, що Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР:

- постановою від 9 січня 1986 р. N 40 "Про заходи по дальшому розвитку споживчої кооперації":

1) Доручили Держплану СРСР при розробці проектів планів на 1986 - 1990 роки передбачити виділення:

а) Радам Міністрів союзних республік для організацій і підприємств споживчої кооперації:

вантажних автомобілів загальною вантажопідйомністю 190 тис. автотонн, у тому числі загальною вантажопідйомністю 65 тис. автотонн за рахунок надходження нових автомобілів;

50 тис. вантажних малотоннажних автомобілів ИЖ-2715 і 27151.

Встановили, що Держплан СРСР за поданням Центроспілки визначає в річних планах розподілу вантажних автомобілів по союзних республіках у цілому кількість автомобілів, що виділяються, в тому числі для республіканських споживспілок;

б) Центроспілці 600 комплектів збірних будинків з легких металевих конструкцій /модулів/.

2) Зобов'язали Держпостач СРСР забезпечити виділення в 1986 - 1990 роках Центроспілці для підприємств харчової і хлібопекарської промисловості, підприємств по випуску непродовольчих товарів технологічного та підйомно-транспортного обладнання й запасних частин.

3) Надали право правлінням споживспілок союзних республік затверджувати технічну документацію на виготовлення продовольчих товарів, вироблюваних підприємствами споживчої кооперації з сировини, що закуповується у населення, в колгоспах і радгоспах за цінами згідно з домовленістю, та реалізовуваних в кооперативній торгівлі, якщо на ці товари немає стандартів або технічних умов, затверджених у встановленому порядку.

4) Звільнили починаючи з 1986 року організації і підприємства споживчої кооперації від сплати в бюджет податку на доход, одержаного від реалізації непродовольчих товарів народного споживання, виготовлених з місцевої і вторинної сировини, незалежно від рівня рентабельності виробництва цієї продукції, з використанням вивільнених коштів на розширення матеріально-технічної бази для виробництва вказаних товарів.

(підпункт 4 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.92 р. N 412)

5) Встановили з 1986 року пільги у вигляді знижок з суми податку з обороту /крім виробництва виноградних, плодово-ягідних вин і пива/ для підприємств споживчої кооперації, розташованих:

у віддалених і гірських районах, - у розмірі 50 процентів;

у містах районного підпорядкування, селищах міського типу і сільській місцевості, - у розмірі 25 процентів.

6) Зобов'язали Міністерство фінансів СРСР і Державний комітет СРСР по цінах збільшити з 1 січня 1986 р. за погодженням з Центроспілкою розміри торговельних знижок на деякі види товарів народного споживання, що реалізуються підприємствами роздрібної торгівлі і громадського харчування споживчої кооперації, на суму 200 млн. крб. у розрахунку на рік. Встановили, що залишки товарів на вказаних підприємствах на суму різниці в торговельних знижках не переоцінюються.

7) Підпункт 7 пункту 11 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 21.07.92 р. N 412)

8) Прийняли пропозицію Центроспілки:

а) про направлення в разі необхідності на будівництво житлових будинків, об'єктів комунального господарства, охорони здоров'я і народної освіти капітальних вкладень у розмірі до 10 процентів загального обсягу будівельно-монтажних робіт, передбаченого на будівництво об'єктів виробничого призначення і забезпеченого матеріально-технічними ресурсами в централізованому порядку;

б) підпункт 8 "б" пункту 11 втратив чинність

 (згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 14.06.89 р. N 160)

в) про забезпечення молодих спеціалістів, які закінчили вищі і середні спеціальні навчальні заклади, і випускників професійно-технічних училищ, які направляються на постійну роботу в організації і на підприємства споживчої кооперації, розташовані в сільській місцевості /при недостатності власного житлового фонду/, житловими приміщеннями, орендованими у громадян, з доплатою до ставок квартирної плати за рахунок організацій і підприємств споживчої кооперації в порядку і в розмірі, встановлених підпунктом "в" пункту 4 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 24 травня 1982 р. N 438 - ЗП СРСР, 1982 р., N 17, ст. 94 /підпункт 2 "в" пункту 8 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 3 червня 1982 р. N 309 - ЗП УРСР, 1982 р., N 8, ст. 68/;

г) про прийом без вступних екзаменів до середніх спеціальних навчальних закладів споживчої кооперації на навчання без відриву від виробництва керівних працівників і спеціалістів організацій та підприємств споживчої кооперації /за направленнями вказаних організацій і підприємств/ при наявності у цих осіб стажу роботи на посаді, яку вони займають, не менше двох років.

9) Продовжили на 1986 - 1990 роки строк чинності пункту 3 постанови Ради Міністрів СРСР від 8 квітня 1975 р. N 271 /підпункт "в" пункту 3 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28 квітня 1975 р. N 275/;

- постановою від 9 січня 1986 р. N 41 "Про порядок оплати праці окремих категорій працівників організацій і підприємств споживчої кооперації" поширили:

на організації і підприємства споживчої кооперації чинність пункту 11 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 18 квітня 1985 р. N 333 - ЗП СРСР, 1985 р., N 16, ст. 72 /підпункт 3 пункту 10 постанови Ради Міністрів УРСР від 16 травня 1985 р. N 206 - ЗП УРСР, 1985 р., N 7, ст. 51/;

абзац четвертий підпункту 9 пункту 11 втратив чинність

 (згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 21.10.88 р. N 330)

* * *

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР висловлюють тверду впевненість у тому, що працівники споживчої кооперації при постійній підтримці партійних, радянських, профспілкових і комсомольських організацій вживуть всіх заходів до забезпечення безумовного виконання завдань, встановлених цією постановою, внесуть вагомий вклад у справу підвищення добробуту трудівників села і поліпшення торговельного обслуговування населення.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України
 

 
В. ЩЕРБИЦЬКИЙ
 

Голова Ради Міністрів
Української РСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Інд. 27

 

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію магазинів у споживчій кооперації УРСР на 1986 - 1990 роки

/тис. кв. метрів торгової площі/

Області 

1986 - 1990 роки - всього 

в тому числі 

1986 рік 

1987 рік 

1988 рік 

1989 рік 

1990 рік 

Вінницька 

29 

5,1 

5,3 

5,8 

6,2 

6,6 

Волинська 

15 

2,6 

2,7 

3,0 

3,2 

3,5 

Ворошиловградська 

1,6 

1,7 

1,8 

1,9 

2,0 

Дніпропетровська 

17 

3,0 

3,2 

3,4 

3,6 

3,8 

Донецька 

11 

2,0 

2,0 

2,1 

2,3 

2,6 

Житомирська 

18 

3,2 

3,3 

3,6 

3,8 

4,1 

Закарпатська 

20 

3,5 

3,7 

4,0 

4,3 

4,5 

Запорізька 

15 

2,6 

2,8 

2,9 

3,2 

3,5 

Івано-Франківська 

19 

3,3 

3,5 

3,7 

4,0 

4,5 

Київська 

27 

4,7 

5,0 

5,4 

5,7 

6,2 

Кіровоградська 

16 

2,8 

3,0 

3,2 

3,4 

3,6 

Кримська 

22 

3,9 

4,1 

4,4 

4,7 

4,9 

Львівська 

30 

5,3 

5,6 

5,9 

6,4 

6,8 

Миколаївська 

20 

3,5 

3,7 

3,9 

4,3 

4,6 

Одеська 

29 

5,0 

5,4 

5,8 

6,2 

6,6 

Полтавська 

21 

3,6 

3,9 

4,2 

4,5 

4,8 

Ровенська 

17 

2,8 

3,1 

3,4 

3,6 

4,1 

Сумська 

21 

3,7 

3,9 

4,2 

4,6 

4,6 

Тернопільська 

27 

4,7 

5,0 

5,4 

5,7 

6,2 

Харківська 

23 

4,0 

4,3 

4,6 

4,9 

5,2 

Херсонська 

12 

2,4 

2,3 

2,3 

2,5 

2,5 

Хмельницька 

24 

4,2 

4,4 

4,8 

5,2 

5,4 

Черкаська 

18 

3,0 

3,3 

3,7 

3,8 

4,2 

Чернівецька 

12 

2,1 

2,2 

2,3 

2,6 

2,8 

Чернігівська 

18 

3,1 

3,3 

3,7 

3,8 

4,1 

Всього 

490 

85,7 

90,7 

97,5 

104,4 

111,7 

 

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію підприємств громадського харчування у споживчій кооперації УРСР на 1986 - 1990 роки

/тис. місць/

Області 

1986 - 1990 роки - всього 

в тому числі 

1986 рік 

1987 рік 

1988 рік 

1989 рік 

1990 рік 

Вінницька 

0,17 

0,19 

0,20 

0,21 

0,23 

Волинська 

0,17 

0,19 

0,20 

0,21 

0,23 

Ворошиловградська 

2,5 

0,34 

0,48 

0,50 

0,58 

0,60 

Дніпропетровська 

1,7 

0,36 

0,32 

0,34 

0,36 

0,32 

Донецька 

0,25 

0,37 

0,40 

0,42 

0,56 

Житомирська 

1,2 

0,20 

0,22 

0,24 

0,25 

0,29 

Закарпатська 

0,6 

0,24 

0,11 

0,12 

0,06 

0,07 

Запорізька 

0,50 

0,36 

0,35 

0,42 

0,37 

Івано-Франківська 

0,5 

0,12 

0,09 

0,10 

0,10 

0,09 

Київська 

2,5 

0,28 

0,48 

0,53 

0,57 

0,64 

Кіровоградська 

1,8 

0,25 

0,36 

0,37 

0,38 

0,44 

Кримська 

1,8 

0,26 

0,36 

0,38 

0,38 

0,42 

Львівська 

1,9 

0,27 

0,35 

0,38 

0,40 

0,50 

Миколаївська 

0,50 

0,10 

0,15 

0,15 

0,10 

Одеська 

1,5 

0,15 

0,27 

0,30 

0,32 

0,46 

Полтавська 

2,4 

0,20 

0,46 

0,50 

0,58 

0,66 

Ровенська 

0,8 

0,14 

0,14 

0,16 

0,16 

0,20 

Сумська 

1,7 

0,30 

0,31 

0,34 

0,36 

0,39 

Тернопільська 

0,6 

0,22 

0,10 

0,12 

0,08 

0,08 

Харківська 

2,4 

0,25 

0,48 

0,50 

0,58 

0,59 

Херсонська 

1,5 

0,39 

0,28 

0,30 

0,32 

0,21 

Хмельницька 

0,42 

0,18 

0,18 

0,11 

0,11 

Черкаська 

1,3 

0,25 

0,24 

0,26 

0,27 

0,28 

Чернівецька 

0,8 

0,27 

0,14 

0,12 

0,15 

0,12 

Чернігівська 

2,3 

0,20 

0,42 

0,46 

0,58 

0,64 

Всього 

37,8 

6,7 

7,5 

8,6 

 

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію загальнотоварних складів у споживчій кооперації УРСР на 1986 - 1990 роки

/тис. кв. метрів складської площі/

Області 

1986 - 1990 роки - всього 

в тому числі 

1986 рік 

1987 рік 

1988 рік 

1989 рік 

1990 рік 

Вінницька 

36 

  

34 

  

  

Волинська 

1,7 

  

0,3 

  

Ворошиловградська 

1,8 

1,8 

  

0,6 

0,8 

Дніпропетровська 

  

2,5 

  

2,7 

0,8 

Донецька 

  

  

0,9 

2,1 

Житомирська 

1,2 

0,4 

  

3,4 

  

Закарпатська 

  

0,8 

  

3,8 

2,4 

Запорізька 

18 

  

10 

  

  

Івано-Франківська 

  

  

  

Київська 

25 

2,5 

  

19,5 

  

Кіровоградська 

12 

8,2 

3,8 

  

  

  

Кримська 

14 

1,8 

  

  

1,8 

10,4 

Львівська 

10 

  

1,2 

  

  

8,8 

Миколаївська 

21 

6,9 

14,1 

  

  

  

Одеська 

27 

19 

  

  

Полтавська 

28 

12 

16 

  

  

  

Ровенська 

  

  

  

0,5 

6,5 

Сумська 

36 

6,4 

10 

16,6 

  

Тернопільська 

  

2,2 

  

1,8 

  

Харківська 

15 

4,8 

0,9 

  

1,7 

7,6 

Херсонська 

20 

  

  

  

  

20 

Хмельницька 

17 

0,9 

  

  

16,1 

  

Черкаська 

28 

  

  

  

28 

  

Чернівецька 

10 

  

10 

  

  

  

Чернігівська 

13 

  

  

  

  

13 

Господарство Укоопспілки 

20 

3,1 

  

  

  

16,9 

Всього 

400 

70,1 

73,9 

79,6 

85,1 

91,3 

 

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію розподільних холодильників у споживчій кооперації УРСР на 1986 - 1990 роки

/тис. тонн одночасного зберігання/

Області 

1986 - 1990 роки - всього 

в тому числі 

1986 рік 

1987 рік 

1988 рік 

1989 рік 

1990 рік 

Вінницька 

1,4 

  

0,2 

0,6 

0,3 

0,3 

Волинська 

0,4 

  

  

0,4 

  

  

Ворошиловградська 

0,7 

0,7 

  

  

  

  

Дніпропетровська 

0,4 

  

  

  

0,3 

0,1 

Донецька 

0,4 

  

0,25 

0,15 

  

  

Житомирська 

0,8 

  

  

0,3 

0,1 

0,4 

Закарпатська 

0,8 

0,7 

0,1 

  

  

  

Запорізька 

0,4 

0,4 

  

  

  

  

Івано-Франківська 

1,3 

  

0,24 

0,24 

0,06 

0,76 

Київська 

1,2 

  

0,7 

  

0,25 

0,25 

Кіровоградська 

0,4 

  

  

0,16 

  

0,24 

Кримська  

 

 

 

 

 

 

Львівська 

1,8 

  

0,7 

0,16 

0,30 

0,64 

Миколаївська 

0,6 

0,6 

  

  

  

  

Одеська 

1,6 

  

0,4 

0,6 

0,40 

0,20 

Полтавська 

0,8 

  

  

  

0,23 

0,57 

Ровенська 

0,6 

0,4 

  

  

0,20 

  

Сумська 

0,6 

0,6 

  

  

  

  

Тернопільська 

0,8 

0,1 

0,14 

0,38 

0,18 

  

Харківська 

0,6 

  

0,1 

  

0,50 

  

Херсонська 

0,8 

  

  

0,4 

  

0,40 

Хмельницька 

1,2 

  

  

  

0,70 

0,50 

Черкаська 

0,7 

  

0,25 

0,25 

0,20 

  

Чернівецька 

0,4 

  

0,4 

  

  

  

Чернігівська 

1,3 

  

0,12 

0,36 

0,58 

0,24 

Всього 

20 

3,5 

3,6 

4,3 

4,6 

 

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію сховищ для картоплі, овочів і фруктів у споживчій кооперації УРСР на 1986 - 1990 роки

/тис. тонн одночасного зберігання/

Області 

1986 - 1990 роки - всього 

в тому числі 

1986 рік 

1987 рік 

1988 рік 

1989 рік 

1990 рік 

Вінницька 

  

  

  

  

  

  

Волинська 

  

  

  

  

  

  

Ворошиловградська 

1,5 

  

0,5 

  

  

Дніпропетровська 

  

  

  

  

Донецька 

  

  

  

  

  

  

Житомирська 

1  

0,5 

  

0,5 

Закарпатська 

  

  

  

  

  

  

Запорізька 

  

  

  

  

  

  

Івано-Франківська 

  

  

  

Київська 

0,5 

  

  

0,5 

  

  

Кіровоградська 

  

  

0,5 

  

0,5 

Кримська 

  

  

  

  

Львівська 

0,5 

  

  

0,5 

  

Миколаївська 

  

  

0,5 

0,5 

  

Одеська 

  

  

Полтавська 

  

  

Ровенська 

  

  

Сумська 

  

  

  

Тернопільська 

2,5 

0,5 

  

0,5 

0,5 

Харківська 

0,5 

  

0,5 

  

  

  

Херсонська 

  

  

  

  

Хмельницька 

  

Черкаська 

  

  

  

  

  

  

Чернівецька 

  

  

  

  

Чернігівська 

  

  

  

Всього 

36 

8,5 

8,5 

 

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію підприємств хлібопечення у споживчій кооперації УРСР на 1986 - 1990 роки

/тонн на добу/

Області 

1986 - 1990 роки - всього 

в тому числі 

1986 рік 

1987 рік 

1988 рік 

1989 рік 

1990 рік 

Вінницька 

105 

40 

  

28 

26,2 

10,8 

Волинська 

26,4 

  

  

26,4 

  

  

Ворошиловградська 

78,6 

  

39,3 

  

  

39,3 

Дніпропетровська 

32 

  

16 

16 

  

  

Донецька 

39,3 

  

  

  

26,2 

13,1 

Житомирська 

78,6 

  

  

  

39,3 

39,3 

Закарпатська 

52,3 

  

  

39,3 

13 

  

Запорізька 

50 

25 

  

  

25 

  

Івано-Франківська 

62,7 

13 

49,7 

  

  

  

Київська 

39,3 

  

39,3 

  

  

  

Кіровоградська 

78,3 

39 

  

39,3 

  

  

Кримська 

84,3 

45 

  

13 

18,3 

Львівська 

26,2 

  

  

  

26,2 

  

Миколаївська 

65,3 

26 

  

13 

  

26,3 

Одеська 

85 

  

42,3 

13 

4,8 

24,9 

Полтавська 

26,2 

  

  

  

26,2 

  

Ровенська 

78,6 

49 

  

26 

3,6 

  

Сумська 

35,1 

  

  

12,6 

13 

9,5 

Тернопільська 

39,3 

  

13 

  

26,3 

  

Харківська 

52,4 

39 

  

13,4 

  

  

Херсонська 

39,3 

  

  

  

26,2 

13,1 

Хмельницька 

39,3 

  

39,3 

  

  

  

Черкаська 

39,3 

  

  

  

  

39,3 

Чернівецька 

39 

  

  

39 

  

  

Чернігівська 

78,2 

  

39,1 

  

  

39,1  

Всього 

1370 

276 

278 

274 

269 

273 

 

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію магазинів /баз/ по продажу лісних і будівельних матеріалів у споживчій кооперації УРСР на 1986 - 1990 роки

/одиниць/

Області 

1986 - 1990 роки - всього 

в тому числі 

1986 рік 

1987 рік 

1988 рік 

1989 рік 

1990 рік 

Вінницька 

Волинська 

  

  

  

Ворошиловградська 

Дніпропетровська 

Донецька 

  

Житомирська 

  

  

  

  

Закарпатська 

  

  

  

Запорізька 

Івано-Франківська 

Київська 

  

Кіровоградська 

Кримська 

  

Львівська 

Миколаївська 

Одеська 

Полтавська 

Ровенська 

  

Сумська 

Тернопільська 

  

Харківська 

Херсонська 

Хмельницька 

  

Черкаська 

  

Чернівецька 

  

  

  

Чернігівська 

Всього 

110 

17 

22 

22 

22 

27 

 

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію універсальних приймально-заготівельних пунктів у споживчій кооперації УРСР на 1986 - 1990 роки

/одиниць/

Області 

1986 - 1990 роки - всього 

в тому числі 

1986 рік 

1987 рік 

1988 рік 

1989 рік 

1990 рік 

Вінницька 

185 

32 

34 

37 

39 

43 

Волинська 

105 

18 

19 

21 

22 

25 

Ворошиловградська 

55 

10 

10 

11 

12 

12 

Дніпропетровська 

90 

16 

18 

18 

19 

19 

Донецька 

65 

11 

12 

13 

14 

15 

Житомирська 

160 

28 

30 

32 

34 

36 

Закарпатська 

95 

17 

18 

19 

20 

21 

Запорізька 

80 

14 

14 

16 

17 

19 

Івано-Франківська 

105 

18 

19 

21 

22 

25 

Київська 

175 

31 

32 

35 

37 

40 

Кіровоградська 

90 

16 

18 

18 

19 

19 

Кримська 

75 

13 

14 

15 

16 

17 

Львівська 

160 

28 

29 

32 

34 

37 

Миколаївська 

85 

15 

16 

16 

18 

20 

Одеська 

110 

18 

21 

23 

23 

25 

Полтавська 

100 

17 

18 

20 

21 

24 

Ровенська 

95 

17 

17 

19 

20 

22 

Сумська 

120 

21 

22 

24 

26 

27 

Тернопільська 

150 

26 

27 

29 

32 

36 

Харківська 

130 

23 

24 

26 

28 

29 

Херсонська 

70 

12 

13 

13 

15 

17 

Хмельницька 

160 

28 

30 

32 

34 

36 

Черкаська 

140 

25 

26 

28 

30 

31 

Чернівецька 

60 

11 

11 

12 

13 

13 

Чернігівська 

140 

25 

26 

27 

31 

31 

Всього 

2800 

490 

518 

557 

596 

639 

 

ЗАВДАННЯ
по закупівлі організаціями споживчої кооперації УРСР у населення по цінах згідно з домовленістю м'яса і м'ясопродуктів на 1986 - 1990 роки

/тис. тонн у забійній вазі/

Області 

1986 - 1990 роки - всього 

в тому числі 

1986 рік 

1987 рік 

1988 рік 

1989 рік 

1990 рік 

Вінницька 

120,1 

23,7 

23,9 

24 

24,1 

24,4 

Волинська 

57,9 

11 

11,3 

11,6 

11,9 

12,1 

Ворошиловградська 

43,15 

8,4 

8,5 

8,6 

8,75 

8,9 

Дніпропетровська 

90,1 

17,5 

17,75 

18 

18,3 

18,55 

Донецька 

82,05 

16 

16,2 

16,45 

16,6 

16,8 

Житомирська 

77 

15 

15,2 

15,4 

15,6 

15,8 

Закарпатська 

38,5 

7,4 

7,5 

7,6 

7,9 

8,1 

Запорізька 

56,8 

11 

11,2 

11,35 

11,55 

11,7 

Івано-Франківська 

73,2 

14,3 

14,5 

14,7 

14,8 

14,9 

Київська 

64,05 

12,3 

12,5 

12,75 

13,1 

13,4 

Кіровоградська 

61,7 

11,75 

12,1 

12,35 

12,6 

12,9 

Кримська 

67,6 

13,1 

13,3 

13,5 

13,75 

13,95 

Львівська 

121,7 

23,7 

24,1 

24,45 

24,6 

24,85 

Миколаївська 

60,5 

11,7 

11,9 

12,1 

12,3 

12,5 

Одеська 

69,75 

13,4 

13,6 

13,9 

14,3 

14,55 

Полтавська 

83,6 

16,2 

16,45 

16,7 

17 

17,25 

Ровенська 

68,6 

13,5 

13,6 

13,7 

13,85 

13,95 

Сумська 

57,8 

11 

11,3 

11,5 

11,9 

12,1 

Тернопільська 

64,6 

12,5 

12,7 

12,9 

13,15 

13,35 

Харківська 

60,25 

11,5 

11,7 

12,0 

12,4 

12,65 

Херсонська 

56,5 

10,9 

11,1 

11,3 

11,5 

11,7 

Хмельницька 

93,15 

18,4 

18,5 

18,6 

18,75 

18,9 

Черкаська 

73,7 

14,5 

14,6 

14,7 

14,9 

15 

Чернівецька 

41,4 

8,1 

8,25 

8,45 

8,6 

Чернігівська 

53,3 

10,25 

10,4 

10,6 

10,95 

11,1 

Всього 

1737 

337 

342 

347 

353 

358 

 

ЗАВДАННЯ
по закупівлі організаціями споживчої кооперації УРСР у населення картоплі на 1986 - 1990 роки

/тис. тонн/

Області 

1986 - 1990 роки - всього 

в тому числі 

1986 рік 

1987 рік 

1988 рік 

1989 рік 

1990 рік 

Вінницька 

445 

86 

88 

89 

90 

92 

Волинська 

480 

92 

94 

96 

98 

100 

Ворошиловградська 

5,4 

1,2 

1,2 

Дніпропетровська 

0,7 

0,1 

0,1 

0,1 

0,2 

0,2 

Донецька 

1,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,3 

0,3 

Житомирська 

489 

94 

95 

97 

100 

103 

Закарпатська 

12 

Запорізька 

5,4 

1,2 

1,2 

Івано-Франківська 

63 

12 

12 

13 

13 

13 

Київська 

298 

57 

58 

59 

61 

63 

Кіровоградська 

79 

14 

15 

15 

17 

18 

Кримська 

1,9 

0,3 

0,3 

0,3 

0,5 

0,5 

Львівська 

289 

57 

57 

58 

58 

59 

Миколаївська 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

Одеська 

10 

Полтавська 

31 

Ровенська 

343 

65 

68 

69 

70 

71 

Сумська 

344 

65 

68 

69 

70 

72 

Тернопільська 

384 

75 

76 

77 

78 

78 

Харківська 

42 

Херсонська 

5,4 

1,2 

1,2 

Хмельницька 

458 

88 

90 

92 

93 

95 

Черкаська 

146 

28 

28 

29 

30 

31 

Чернівецька 

40 

Чернігівська 

525 

99 

102 

106 

108 

110 

Всього 

4500 

860 

880 

900 

920 

940 

 

ЗАВДАННЯ
по закупівлі організаціями споживчої кооперації УРСР у населення овочів на 1986 - 1990 роки

/тис. тонн/

Області 

1986 - 1990 роки - всього 

в тому числі 

1986 рік 

1987 рік 

1988 рік 

1989 рік 

1990 рік  

Вінницька 

32,9 

6,2 

6,5 

6,6 

6,7 

6,9 

Волинська 

10,4 

2,2 

2,2 

Ворошиловградська 

50,7 

9,3 

10 

10,2 

10,5 

10,7 

Дніпропетровська 

58,6 

11 

11,6 

11,8 

12 

12,2 

Донецька 

24 

4,6 

4,7 

4,8 

4,9 

Житомирська 

7,8 

1,5 

1,5 

1,6 

1,6 

1,6 

Закарпатська 

33,8 

6,5 

6,8 

7,5 

Запорізька 

173,1 

33 

33,2 

34,9 

35,3 

36,7 

Івано-Франківська 

8,4 

1,6 

1,6 

1,6 

1,8 

1,8 

Київська 

45,6 

8,8 

9,2 

9,6 

10 

Кіровоградська 

25,6 

4,8 

5,1 

5,3 

5,4 

Кримська 

41 

8,5 

8,5 

Львівська 

9,4 

1,8 

1,8 

1,8 

Миколаївська 

29 

5,5 

5,6 

5,8 

6,1 

Одеська 

37,3 

7,1 

7,3 

7,5 

7,6 

7,8 

Полтавська 

46,3 

8,5 

9,2 

9,6 

10 

Ровенська 

11,6 

2,2 

2,2 

2,3 

2,4 

2,5 

Сумська 

17,6 

3,4 

3,4 

3,5 

3,6 

3,7 

Тернопільська 

33,9 

6,4 

6,6 

6,8 

7,1 

Харківська 

12,4 

2,3 

2,4 

2,5 

2,6 

2,6 

Херсонська 

44,1 

8,3 

8,5 

8,7 

9,1 

9,5 

Хмельницька 

16,6 

3,2 

3,2 

3,3 

3,4 

3,5 

Черкаська 

30,1 

5,5 

5,8 

6,3 

6,5 

Чернівецька 

8,4 

1,6 

1,6 

1,7 

1,7 

1,8 

Чернігівська 

16,4 

3,2 

3,2 

3,3 

3,3 

3,4 

Всього 

825 

155 

160 

165 

170 

175 

 

ЗАВДАННЯ
по закупівлі організаціями споживчої кооперації УРСР у населення плодів на 1986 - 1990 роки

/тис. тонн/

Області 

1986 - 1990 роки - всього 

в тому числі 

1986 рік 

1987 рік 

1988 рік 

1989 рік 

1990 рік 

Вінницька 

225 

45 

45 

45 

45 

45 

Волинська 

28,5 

6,5 

Ворошиловградська 

17,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

Дніпропетровська 

33 

6,5 

7,5 

Донецька 

20 

3,5 

4,5 

Житомирська 

120,5 

23 

23,5 

24 

25 

25 

Закарпатська 

181 

35 

35,5 

36,5 

37 

37 

Запорізька 

19,5 

3,5 

3,5 

4,5 

Івано-Франківська 

60 

11 

12 

12 

12,5 

12,5 

Київська 

52 

10 

10 

10,5 

10,5 

11 

Кіровоградська 

14,5 

2,5 

2,5 

3,5 

Кримська 

71,5 

14 

14 

14 

14,5 

15 

Львівська 

36 

7,5 

7,5 

Миколаївська 

21 

3,5 

4,5 

4,5 

4,5 

Одеська 

33,5 

6,5 

6,5 

7,5 

Полтавська 

38,5 

7,5 

7,5 

8,5 

Ровенська 

39 

7,5 

7,5 

Сумська 

36 

6,5 

8,5 

Тернопільська 

47,5 

10 

10,5 

Харківська 

13 

2,5 

3,5 

Херсонська 

18,5 

3,5 

3,5 

4,5 

Хмельницька 

183,5 

35 

36 

37 

37,5 

38 

Черкаська 

109,5 

20 

21,5 

22 

22,5 

23,5 

Чернівецька 

86 

16 

17 

17,5 

17,5 

18 

Чернігівська 

45 

8,5 

9,5 

10 

Всього 

1550 

292 

301 

310 

319 

328 

 

ЗАВДАННЯ
по закупівлі організаціями споживчої кооперації УРСР у населення олії на 1986 - 1990 роки

/тонн/

Області 

1986 - 1990 роки - всього 

в тому числі 

1986 рік 

1987 рік 

1988 рік 

1989 рік 

1990 рік 

Вінницька 

1310 

250 

250 

270 

270 

270 

Ворошиловградська 

7650 

1500 

1500 

1550 

1550 

1550 

Дніпропетровська 

21150 

4100 

4150 

4300 

4300 

4300 

Донецька 

20700 

4050 

4050 

4200 

4200 

4200 

Закарпатська 

530 

100 

100 

110 

110 

110 

Запорізька 

17050 

3350 

3350 

3450 

3450 

3450 

Київська 

1030 

200 

200 

210 

210 

210 

Кіровоградська 

11950 

2400 

2350 

2400 

2400 

2400 

Кримська 

6400 

1250 

1250 

1300 

1300 

1300 

Миколаївська 

11400 

2250 

2250 

2300 

2300 

2300 

Одеська 

11150 

2200 

2200 

2250 

2250 

2250 

Полтавська 

10900 

2150 

2150 

2200 

2200 

2200 

Сумська 

4560 

900 

900 

920 

920 

920 

Харківська 

14300 

2800 

2800 

2900 

2900 

2900 

Херсонська 

10300 

2000 

2000 

2100 

2100 

2100 

Черкаська 

2090 

400 

400 

430 

430 

430 

Чернігівська 

530 

100 

100 

110 

110 

110 

Всього 

153000 

30000 

30000 

31000 

31000 

31000 

 

ЗАВДАННЯ
по закупівлі організаціями споживчої кооперації УРСР у населення сухофруктів на 1986 - 1990 роки

/тонн/

Області 

1986 - 1990 роки - всього 

в тому числі 

1986 рік 

1987 рік 

1988 рік 

1989 рік 

1990 рік 

Вінницька 

43450 

8650 

8650 

8650 

8700 

8800 

Волинська 

250 

50 

50 

50 

50 

50 

Ворошиловградська 

2300 

400 

400 

450 

500 

550 

Дніпропетровська 

12500 

2400 

2450 

2500 

2550 

2600 

Донецька 

2250 

450 

450 

450 

450 

450 

Житомирська 

2550 

450 

450 

500 

550 

600 

Закарпатська 

3150 

550 

600 

650 

650 

700 

Запорізька 

4400 

800 

850 

900 

900 

950 

Івано-Франківська 

2000 

350 

400 

400 

400 

450 

Київська 

4250 

850 

850 

850 

850 

850 

Кіровоградська 

3500 

600 

650 

700 

750 

800 

Кримська 

1250 

250 

250 

250 

250 

250 

Львівська 

1250 

250 

250 

250 

250 

250 

Миколаївська 

1950 

350 

350 

400 

400 

450 

Одеська 

2000 

350 

400 

400 

400 

450 

Полтавська 

7800 

1550 

1550 

1550 

1550 

1600 

Ровенська 

700 

100 

100 

150 

150 

200 

Сумська 

1900 

350 

350 

350 

400 

450 

Тернопільська 

4600 

900 

900 

900 

950 

950 

Харківська 

3800 

760 

760 

760 

760 

760 

Херсонська 

1400 

250 

250 

250 

300 

350 

Хмельницька 

28050 

5550 

5550 

5600 

5650 

5700 

Черкаська 

5800 

1050 

1150 

1150 

1200 

1250 

Чернівецька 

24650 

4840 

4890 

4940 

4940 

5040 

Чернігівська 

2250 

400 

450 

450 

450 

500 

Всього 

168000 

32500 

33000 

33500 

34000 

35000 

 

ЗАВДАННЯ
по закупівлі організаціями споживчої кооперації УРСР у населення меду на 1986 - 1990 роки

/тонн/

Області 

1986 - 1990 роки - всього 

в тому числі 

1986 рік 

1987 рік 

1988 рік 

1989 рік 

1990 рік 

Вінницька 

4890 

900 

930 

970 

1020 

1070 

Волинська 

100 

20 

20 

20 

20 

20 

Ворошиловградська 

5000 

900 

950 

1000 

1050 

1100 

Дніпропетровська 

3300 

600 

630 

660 

690 

720 

Донецька 

2430 

440 

460 

490 

510 

530 

Житомирська 

75 

15 

15 

15 

15 

15 

Закарпатська 

1605 

290 

300 

320 

340 

355 

Запорізька 

4485 

800 

850 

900 

945 

990 

Івано-Франківська 

150 

30 

30 

30 

30 

30 

Київська 

325 

60 

60 

65 

70 

70 

Кіровоградська 

3940 

700 

750 

790 

830 

870 

Кримська 

800 

140 

150 

160 

170 

180 

Львівська 

570 

100 

110 

115 

120 

125 

Миколаївська 

3305 

600 

630 

660 

690 

725 

Одеська 

7395 

1330 

1410 

1480 

1550 

1625 

Полтавська 

1250 

230 

240 

250 

260 

270 

Ровенська 

235 

45 

45 

45 

50 

50 

Сумська 

1520 

270 

290 

305 

320 

335 

Тернопільська 

800 

140 

150 

160 

170 

180 

Харківська 

1520 

270 

290 

305 

320 

335 

Херсонська 

3305 

600 

630 

660 

690 

725 

Хмельницька 

850 

150 

160 

170 

180 

190 

Черкаська 

750 

130 

140 

150 

160 

170 

Чернівецька 

700 

120 

130 

140 

150 

160 

Чернігівська 

700 

120 

130 

140 

150 

160 

Всього 

50000 

9000 

9500 

10000 

10500 

11000 

 

ЗАВДАННЯ
по виробництву підприємствами споживчої кооперації УРСР непродовольчих товарів народного споживання на 1986 - 1990 роки

/млн. карбованців у роздрібних цінах/

Області 

1986 - 1990 роки - всього 

в тому числі 

1986 рік 

1987 рік 

1988 рік 

1989 рік 

1990 рік 

Вінницька 

35,1 

6,3 

6,4 

6,6 

7,2 

8,6 

Волинська 

12,7 

2,3 

2,35 

2,4 

2,55 

3,1 

Ворошиловградська 

4,95 

0,8 

0,85 

0,9 

1,0 

1,4 

Дніпропетровська 

6,7 

1,2 

1,25 

1,3 

1,4 

1,55 

Донецька 

29,2 

5,2 

5,3 

5,5 

6,0 

7,2 

Житомирська 

17,5 

3,1 

3,2 

3,3 

3,6 

4,3 

Закарпатська 

135,2 

24,1 

24,2 

25,25 

27,6 

34,05 

Запорізька 

7,8 

1,4 

1,45 

1,5 

1,6 

1,85 

Івано-Франківська 

26,4 

4,7 

4,8 

5,0 

5,4 

6,5 

Київська 

37,6 

6,7 

6,9 

7,1 

7,7 

9,2 

Кіровоградська 

25,1 

4,5 

4,6 

4,8 

5,2 

6,0 

Кримська 

3,0 

0,5 

0,55 

0,6 

0,65 

0,7 

Львівська 

14,5 

2,6 

2,65 

2,7 

3,0 

3,55 

Миколаївська 

6,0 

1,1 

1,15 

1,2 

1,25 

1,3 

Одеська 

61,8 

11,1 

11,4 

11,6 

12,7 

15,0 

Полтавська 

9,4 

1,7 

1,75 

1,8 

1,9 

2,25 

Ровенська 

7,2 

1,3 

1,35 

1,4 

1,45 

1,7 

Сумська 

8,0 

1,4 

1,45 

1,5 

1,7 

1,95 

Тернопільська 

25,6 

4,6 

4,7 

4,8 

5,2 

6,3 

Харківська 

56,1 

10,0 

10,3 

10,6 

11,4 

13,8 

Херсонська 

4,0 

0,7 

0,75 

0,8 

0,8 

0,95 

Хмельницька 

9,55 

1,7 

1,75 

1,8 

1,9 

2,4 

Черкаська 

79,4 

14,2 

14,5 

15,0 

16,2 

19,5 

Чернівецька 

17,4 

3,1 

3,2 

3,3 

3,5 

4,3 

Чернігівська 

14,6 

2,6 

2,7 

2,75 

3,0 

3,55 

Трест промпідприємств 

26,2 

4,8 

4,9 

5,0 

5,2 

6,3 

"Укоопторгреклама" 

19,0 

3,3 

3,6 

3,5 

3,9 

4,7 

Всього 

700 

125 

128 

132 

143 

172 

 

ЗАВДАННЯ
по виробництву підприємствами споживчої кооперації УРСР консервів на 1986 - 1990 роки

/млн. умовних банок/

Області 

1986 - 1990 роки - всього 

в тому числі 

1986 рік 

1987 рік 

1988 рік 

1989 рік 

1990 рік 

Вінницька 

176,7 

32,2 

33 

35,5 

37,5 

38,5 

Волинська 

136,3 

25 

25,3 

27 

29 

30 

Ворошиловградська 

45,1 

8,3 

8,3 

9,5 

10 

Дніпропетровська 

70 

13 

13 

14 

15 

15 

Донецька 

95,4 

17,4 

18 

19 

20 

21 

Житомирська 

137,2 

25,2 

25,5 

27,5 

29 

30 

Закарпатська 

145 

28 

28 

29 

30 

30 

Запорізька 

78 

13,0 

13,5 

15,5 

17 

19 

Івано-Франківська 

43,1 

8,1 

8,2 

8,8 

Київська 

192,6 

35,6 

36 

38,5 

40,5 

42 

Кіровоградська 

108,1 

19,5 

20 

21,6 

23 

24 

Кримська 

97,8 

17,8 

18 

19,5 

21 

21,5 

Львівська 

60,3 

11,4 

11,4 

12,5 

12,5 

12,5 

Миколаївська 

46,5 

9,5 

9,5 

9,5 

Одеська 

84 

14,5 

15 

17 

18,5 

19 

Полтавська 

293,8 

56,3 

56,5 

58,5 

60,5 

62 

Ровенська 

114,9 

21,4 

21,5 

23 

24 

25 

Сумська 

118,6 

22,7 

22,7 

23,7 

24,5 

25 

Тернопільська 

174,7 

33,2 

33,5 

35 

36 

37 

Харківська 

110,4 

20,6 

20,8 

22 

23 

24 

Херсонська 

74 

13 

13 

15 

16 

17 

Хмельницька 

279,9 

53,6 

53,4 

55,9 

58 

59 

Черкаська 

281 

54 

54 

56 

58 

59 

Чернівецька 

188 

37 

37 

38 

38 

38 

Чернігівська 

104,6 

19,2 

19,4 

21 

22 

23 

Уманський консервний завод

189 

36 

36 

38 

39 

40 

Всього 

3445 

645 

650 

690 

720 

740 

 

ЗАВДАННЯ
по виробництву підприємствами споживчої кооперації УРСР ковбасних виробів на 1986 - 1990 роки

/тис. тонн/

Області 

1986 - 1990 роки - всього 

в тому числі 

1986 рік 

1987 рік 

1988 рік 

1989 рік 

1990 рік 

Вінницька 

50,85 

10,0 

10,05 

10,1 

10,2 

10,5 

Волинська 

15,85 

3,0 

3,05 

3,1 

3,2 

3,5 

Ворошиловградська 

9,1 

1,65 

1,7 

1,75 

1,85 

2,15 

Дніпропетровська 

19,35 

3,7 

3,75 

3,8 

3,9 

4,2 

Донецька 

13,1 

2,45 

2,5 

2,55 

2,65 

2,95 

Житомирська 

25,85 

5,0 

5,05 

5,1 

5,2 

5,5 

Закарпатська 

13,7 

2,65 

2,7 

2,7 

2,75 

2,9 

Запорізька 

16,7 

3,25 

3,3 

3,3 

3,35 

3,5 

Івано-Франківська 

19,35 

3,7 

3,75 

3,8 

3,9 

4,2 

Київська 

13,85 

2,6 

2,65 

2,7 

2,8 

3,1 

Кіровоградська 

14,9 

2,85 

2,85 

2,9 

3,0 

3,3 

Кримська 

11,85 

2,2 

2,25 

2,3 

2,4 

2,7 

Львівська 

37,6 

7,4 

7,45 

7,5 

7,55 

7,7 

Миколаївська 

13,15 

2,55 

2,55 

2,6 

2,65 

2,8 

Одеська 

12,7 

2,45 

2,5 

2,5 

2,55 

2,7 

Полтавська 

21,6 

4,2 

4,25 

4,3 

4,35 

4,5 

Ровенська 

18,15 

3,55 

3,55 

3,6 

3,65 

3,8 

Сумська 

12,6 

2,35 

2,4 

2,45 

2,55 

2,85 

Тернопільська 

23,4 

4,6 

4,6 

4,65 

4,7 

4,85 

Харківська 

12,1 

2,25 

2,3 

2,35 

2,45 

2,75 

Херсонська 

14,95 

2,9 

2,95 

2,95 

3,0 

3,15 

Хмельницька 

27,15 

5,35 

5,35 

5,4 

5,45 

5,6 

Черкаська 

26,85 

5,2 

5,25 

5,3 

5,4 

5,7 

Чернівецька 

15,85 

3,0 

3,05 

3,1 

3,2 

3,5 

Чернігівська 

16,45 

3,15 

3,2 

3,2 

3,3 

3,6 

Всього 

477 

92 

93 

94 

96 

102 

 

ЗАВДАННЯ
по виробництву підприємствами споживчої кооперації УРСР кондитерських виробів на 1986 - 1990 роки

/тонн/

Області 

1986 - 1990 роки - всього 

в тому числі 

1986 рік 

1987 рік 

1988 рік 

1989 рік 

1990 рік 

Вінницька 

15980 

3070 

3110 

3140 

3170 

3490 

Волинська 

3870 

690 

710 

740 

770 

960 

Ворошиловградська 

9480 

1810 

1850 

1900 

1920 

2000 

Дніпропетровська 

11540 

2260 

2290 

2320 

2330 

2340 

Донецька 

5780 

1090 

1100 

1120 

1170 

1300 

Житомирська 

7120 

1360 

1400 

1420 

1440 

1500 

Закарпатська 

1900 

280 

310 

360 

400 

550 

Запорізька 

6320 

1200 

1210 

1240 

1270 

1400 

Івано-Франківська 

4460 

770 

800 

840 

900 

1150 

Київська 

14430 

2750 

2780 

2860 

2870 

3170 

Кіровоградська 

6180 

1200 

1230 

1240 

1250 

1260 

Кримська 

5380 

1040 

1070 

1080 

1090 

1100 

Львівська 

6840 

1200 

1260 

1310 

1370 

1700 

Миколаївська 

6260 

1180 

1210 

1280 

1290 

1300 

Одеська 

6130 

1130 

1160 

1200 

1240 

1400 

Полтавська 

8680 

1680 

1700 

1720 

1730 

1850 

Ровенська 

5670 

1000 

1040 

1060 

1170 

1400 

Сумська 

7200 

1370 

1380 

1420 

1450 

1580 

Тернопільська 

4530 

870 

880 

900 

920 

960 

Харківська 

4620 

820 

850 

900 

950 

1100 

Херсонська 

4000 

760 

780 

800 

810 

850 

Хмельницька 

7230 

1410 

1440 

1450 

1460 

1470 

Черкаська 

5570 

1060 

1090 

1130 

1140 

1150 

Чернівецька 

4750 

920 

940 

950 

960 

980 

Чернігівська 

5580 

1080 

1110 

1120 

1130 

1140 

Всього 

169500 

32000 

32700 

33500 

34200 

37100 

 

ЗАВДАННЯ
по виробництву підприємствами споживчої кооперації УРСР безалкогольних напоїв на 1986 - 1990 роки

/млн. декалітрів/

Області 

1986 - 1990 роки - всього 

в тому числі 

1986 рік 

1987 рік 

1988 рік 

1989 рік 

1990 рік 

Вінницька 

9,19 

1,7 

1,75 

1,79 

1,9 

2,05 

Волинська 

3,78 

0,64 

0,7 

0,74 

0,8 

0,9 

Ворошиловградська 

4,29 

0,76 

0,8 

0,83 

0,9 

1,0 

Дніпропетровська 

6,72 

1,24 

1,3 

1,33 

1,4 

1,45 

Донецька 

4,06 

0,66 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

Житомирська 

7,17 

1,35 

1,4 

1,42 

1,45 

1,55 

Закарпатська 

4,74 

0,85 

0,9 

0,94 

1,0 

1,05 

Запорізька 

3,01 

0,41 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

Івано-Франківська 

4,09 

0,69 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

Київська 

8,7 

1,6 

1,65 

1,7 

1,8 

1,95 

Кіровоградська 

5,0 

0,9 

0,95 

1,0 

1,05 

1,1 

Львівська 

8,28 

1,56 

1,6 

1,62 

1,7 

1,8 

Миколаївська 

4,78 

0,86 

0,9 

0,92 

1,0 

1,1 

Одеська 

5,66 

1,03 

1,05 

1,08 

1,2 

1,3 

Полтавська 

6,55 

1,2 

1,25 

1,3 

1,35 

1,45 

Ровенська 

4,53 

0,82 

0,85 

0,86 

0,95 

1,05 

Сумська 

4,66 

0,83 

0,85 

0,88 

1,0 

1,1 

Тернопільська 

7,96 

1,5 

1,55 

1,56 

1,65 

1,7 

Харківська 

5,0 

0,85 

0,9 

0,95 

1,1 

1,2 

Херсонська 

4,06 

0,66 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

Хмельницька 

7,52 

1,4 

1,45 

1,47 

1,55 

1,65 

Черкаська 

7,36 

1,38 

1,4 

1,43 

1,5 

1,65 

Чернівецька 

2,14 

0,37 

0,4 

0,42 

0,45 

0,5 

Чернігівська 

4,05 

0,74 

0,75 

0,76 

0,85 

0,95 

Всього 

133,3 

24 

25 

26 

28 

30,3 

 

ЗАВДАННЯ
по виробництву підприємствами споживчої кооперації УРСР швидкозамороженої плодоовочевої продукції на 1986 - 1990 роки

/тонн/

Області 

1986 - 1990 роки - всього 

в тому числі 

1986 рік 

1987 рік 

1988 рік 

1989 рік 

1990 рік 

Дніпропетровська 

350 

  

50 

100 

100 

100 

Закарпатська 

800 

  

200 

200 

200 

200 

Запорізька 

350 

  

50 

100 

100 

100 

Київська 

350 

  

50 

100 

100 

100 

Полтавська 

350 

  

50 

100 

100 

100 

Черкаська 

6500 

1300 

1300 

1300 

1300 

1300 

Всього 

8700 

1300 

1700 

1900 

1900 

1900 

 

ЗАВДАННЯ
по виробництву підприємствами споживчої кооперації УРСР картоплепродуктів на 1986 - 1990 роки

/тонн/

Області 

1986 - 1990 роки - всього 

в тому числі 

1986 рік 

1987 рік 

1988 рік 

1989 рік 

1990 рік 

Волинська 

640 

  

35 

155 

210 

240 

Житомирська 

465 

  

  

40 

185 

240 

Ровенська 

640 

  

35 

155 

210 

240 

Чернігівська 

465 

  

  

40 

185 

240 

Всього 

2210 

  

70 

390 

790 

960 

 

ЗБІЛЬШЕННЯ
плану поставки м'яса і м'ясопродуктів у загальносоюзний фонд за рахунок закупівлі худоби і птиці у населення організаціями споживчої кооперації УРСР на 1986 рік

/тис. тонн в перерахунку на м'ясо/

Області 

Кількість 

Вінницька 

2,7 

Волинська 

1,5 

Ворошиловградська 

0,8 

Дніпропетровська 

0,6 

Донецька 

1,0 

Житомирська 

0,9 

Закарпатська 

0,3 

Запорізька 

0,5 

Івано-Франківська 

1,3 

Київська 

1,3 

Кіровоградська 

0,55 

Кримська 

0,9 

Львівська 

2,5 

Миколаївська 

0,6 

Одеська 

1,1 

Полтавська 

1,3 

Ровенська 

1,8 

Сумська 

0,7 

Тернопільська 

0,8 

Харківська 

0,9 

Херсонська 

0,6 

Хмельницька 

2,0 

Черкаська 

1,2 

Чернівецька 

0,6 

Чернігівська 

0,55 

Всього 

27,0 

____________

Опрос