Идет загрузка документа (83 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственном плане экономического и социального развития Украинской ССР на 1986 год

Совет Министров УССР
Постановление от 22.11.1985 № 420
редакция действует с 19.10.1991

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 22 листопада 1985 р. N 420

Київ

Про Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1986 рік

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Ради Міністрів Української РСР
 від 16 грудня 1987 року N 414
,
 від 15 лютого 1988 року N 44
,
 від 23 серпня 1988 року N 256
,
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 19 жовтня 1991 року N 280

На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 21 листопада 1985 р. N 1100 "Про Державний план економічного і соціального розвитку СРСР на 1986 рік" Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Прийняти підготовлений Держпланом УРСР виходячи із схваленого ЦК КПРС проекту Основних напрямів економічного і соціального розвитку СРСР на 1986 - 1990 роки і на період до 2000 року, а також проектів планів, поданих міністерствами і відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами, Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1986 рік згідно з додатками N 1 - 139.

Установити такі основні завдання по економічному і соціальному розвитку господарства, підпорядкованого Раді Міністрів УРСР, на 1986 рік:

  

Одиниця виміру 

1986 рік 

Продукція промисловості (в цінах і тарифах на 1 січня 1982 р.) - всього* 

в процентах до 1985 року 

103,4 

в тому числі: 

  

  

виробництво засобів виробництва (група "А") 

в процентах до 1985 року 

103,3 

виробництво предметів споживання (група "Б") 

в процентах до 1985 року 

103,5 

____________
* У цілому по території республіки. 

Електроенергія 

млн. кВт.год. 

215800 

Вугілля 

тис. тонн 

187600 

Чавун 

тис. тонн 

47750 

Сталь 

тис. тонн 

52738,85 

Прокат чорних металів (готовий) 

тис. тонн 

38105 

Труби стальні 

тис. тонн 

6838 

Машини сільськогосподарські 

млн. карбованців 

109,216 

Устаткування ремонтно-технологічне для сільського господарства 

млн. карбованців 

51,48 

Машини й устаткування для тваринництва і кормовиробництва 

млн. карбованців 

94,09 

Деревина ділова 

тис. куб. метрів 

6472 

Плити деревностружкові 

тис. умовних куб. метрів 

15 

Плити деревноволокнисті 

тис. умовних кв. метрів 

4500 

Картон 

тис. тонн 

19 

Цемент 

млн. тонн 

22,05 

Тканини бавовняні 

млн. кв. метрів 

532,13 

Тканини шерстяні 

млн. кв. метрів 

66,33 

Тканини шовкові 

млн. кв. метрів 

284,03 

Взуття 

млн. пар 

184,74 

Трикотаж білизняний 

млн. штук 

240,16 

Трикотаж верхній 

млн. штук 

75,26 

Цукор-пісок (з цукрових буряків) 

тис. тонн 

5745 

Олія з сировини державних ресурсів 

тис. тонн 

932 

М'ясо з сировини державних ресурсів 

тис. тонн 

2137,4 

Масло тваринне з сировини державних ресурсів 

тис. тонн 

357 

Товарна харчова рибна продукція, включаючи консерви рибні* 

тис. тонн 

113,5 

____________
* Включаючи міжреспубліканський виробничий оборот. 

Борошно із зерна державних ресурсів 

тис. тонн 

7743 

Комбікорми, що виробляються на державних промислових підприємствах 

тис. тонн 

8920 

Комбікорми, що виробляються в колгоспах, радгоспах, на інших державних сільськогосподарських підприємствах і міжгосподарських підприємствах на основі білково-вітамінних добавок промислового виготовлення 

тис. тонн 

8331 

Товари культурно-побутового і господарського призначення (у роздрібних цінах) - всього 

млн. карбованців 

4461,55 

в тому числі: 

  

  

меблі (у роздрібних цінах) 

млн. карбованців 

1455,2 

посуд фарфоро-фаянсовий і майоліковий (у роздрібних цінах) 

млн. карбованців 

270,2 

посуд сортовий (у роздрібних цінах) 

млн. карбованців 

163,47 

Закупки сільськогосподарської продукції і сировини: 

  

  

зернові культури 

тис. тонн 

17500 

цукрові буряки 

тис. тонн 

48000 

картопля 

тис. тонн 

3350 

льоноволокно 

тис. тонн 

127 

насіння соняшнику 

тис. тонн 

2200 

овочі 

тис. тонн 

5250 

плоди і ягоди 

тис. тонн 

1650 

виноград 

тис. тонн 

600 

худоба і птиця, включаючи залік племінної худоби (у живій вазі) 

тис. тонн 

3890 

молоко 

тис. тонн 

15900 

яйця 

млн. штук 

9700 

вовна (у чистому волокні) 

тис. тонн 

12,8 

Обсяг нормативно-очищених вод* 

млн. куб. метрів 

2873,4 

Обсяг оборотної і послідовно використовуваної води* 

млн. куб. метрів 

297,2 

Рекультивація земель* 

га 

9725 

____________
* По республіканських міністерствах і відомствах УРСР. 

Державні капітальні вкладення (в кошторисних цінах з 1 січня 1984 р.) - всього 

млн. карбованців 

11887,21 

в тому числі будівельно-монтажні роботи 

млн. карбованців 

6217,63 

Із державних капітальних вкладень - на технічне переозброєння і реконструкцію діючих підприємств 

млн. карбованців 

3200,86 

Введення в дію основних фондів за рахунок державних капітальних вкладень (за кошторисною вартістю в цінах відповідних років) 

млн. карбованців 

10960,76 

Роздрібний товарооборот державної і кооперативної торгівлі, включаючи оборот споживчої кооперації по продажу сільськогосподарських продуктів, закуплених за цінами згідно з домовленістю 

млн. карбованців 

56700 

Обсяг реалізації платних послуг населенню 

млрд. карбованців 

7,59 

Чисельність робітників і службовців республіканських та непромислових союзно-республіканських міністерств і відомств УРСР 

тис. чоловік 

7811,43 

Продуктивність праці в цілому по УРСР:  

  

  

у промисловості 

в процентах до 1985 року 

103,2 

у будівництві 

в процентах до 1985 року 

103,5 

Прибуток від промислової діяльності республіканських і непромислових союзно-республіканських міністерств і відомств УРСР 

млн. карбованців 

813,1 

2. Внести Державний план економічного і соціального розвитку УРСР на 1986 рік на розгляд Верховної Ради Української РСР.

3. Враховуючи особливе значення 1986 року - стартового року дванадцятої п'ятирічки - для втілення в життя курсу на докорінний перелом в інтенсифікації народного господарства і прискорення соціально-економічного розвитку країни, наміченого квітневим (1985 р.) Пленумом ЦК КПРС і нарадою в ЦК КПРС з питань прискорення науково-технічного прогресу, а також виходячи з рішень травневого і липневого (1985 р.) Пленумів ЦК Компартії України, зобов'язати міністерства і відомства УРСР, облвиконкоми, Київський та Севастопольський міськвиконкоми розробити й здійснити необхідні заходи по перебудові стилю і методів господарського керівництва відповідно до нових вимог, по виконанню та перевиконанню завдань, встановлених у Державному плані економічного і соціального розвитку УРСР на 1986 рік, а також взятих трудовими колективами зустрічних планів та соціалістичних зобов'язань.

При цьому забезпечити:

широкомасштабне використання найновіших досягнень науки, техніки і передового досвіду, передусім прогресивних засобів механізації та автоматизації і технологічних процесів, зняття з виробництва застарілих і випереджаюче зростання випуску нових видів виробів, всемірне підвищення результативності наукових досліджень та розробок, дальший розвиток дослідних і експериментальних заводів, виробництв, цехів і дільниць;

прискорення темпів зростання продуктивності праці, активне впровадження наукової організації, поліпшення нормування та вдосконалення форм оплати праці, розширення і підвищення рівня роботи по атестації та раціоналізації робочих місць, зміцнення трудової і виробничої дисципліни, рішуче усунення втрат робочого часу;

значне зростання ефективності суспільного виробництва, істотне зниження витрати ресурсів, поліпшення якості продукції, більш повне використання створеного виробничого потенціалу, підвищення фондовіддачі й коефіцієнта змінності роботи машин і устаткування, прискорення освоєння потужностей, що заново вводяться в дію, суворе додержання зобов'язань по поставках продукції споживачам;

докорінне поліпшення стану справ у капітальному будівництві, підвищення рівня індустріалізації будівельного виробництва і ефективності капітальних вкладень, концентрацію сил і засобів на технічному переозброєнні та реконструкції підприємств, безумовне введення в дію пускових об'єктів 1986 року в установлені строки;

сталу роботу всіх видів транспорту, особливо залізничного, поліпшення організації перевезень вантажів, ефективне і раціональне використання транспортних засобів;

збільшення виробництва і закупок продукції сільського господарства, значне скорочення її втрат при заготівлі, транспортуванні, зберіганні й переробці, прискорення переведення сільського господарства на інтенсивний шлях розвитку за рахунок широкого впровадження прогресивних технологій вирощування зерна, соняшнику, цукрових буряків та інших сільськогосподарських культур, повсюдний перехід до зональних науково обгрунтованих систем землеробства, підвищення ефективності роботи усього агропромислового комплексу;

більш повне задоволення потреб населення у товарах та послугах на основі вдосконалення структури роздрібного товарообороту, збільшення виробництва, поліпшення асортименту й підвищення якості товарів, залучення в товарооборот наднормативних запасів їх, значного розширення сфери платних послуг, особливо в сільській місцевості, залучення до розв'язання цих завдань усіх об'єднань і підприємств, незалежно від їх спеціалізації;

посилення режиму економії й неухильне проведення лінії на ресурсозбереження, і насамперед зниження матеріаломісткості виробництва та собівартості продукції, усунення непродуктивних витрат і втрат, прискорення оборотності оборотних коштів, широке використання вторинних матеріальних ресурсів і супутніх продуктів, ліквідацію збитковості виробництва на тих підвідомчих підприємствах, де її допущено;

раціональне використання фонду заробітної плати і коштів, що виділяються на преміювання працівників, суворе додержання нормативних співвідношень між приростом продуктивності праці й приростом середньої заробітної плати;

активне впровадження в практику нових форм і методів господарювання, повсюдне зміцнення госпрозрахунку, підвищення ролі економічних важелів і стимулів, посилення їх впливу на прискорення науково-технічного прогресу, дальше вдосконалення господарського механізму, структури і спрощення апарату управління, усунення паралелізму в роботі окремих ланок;

послідовне поліпшення умов праці і техніки безпеки в народному господарстві.

До розв'язання вказаних завдань широко залучати трудові колективи об'єднань, підприємств і організацій, всемірно підтримуючи їх ініціативу по залученню у виробництво всіх наявних резервів, повному використанню прав, наданих Законом СРСР про трудові колективи, з метою підвищення ефективності виробництва, забезпечення гідної зустрічі XXVII з'їзду КПРС і XXVII з'їзду Компартії України.

4. Надаючи першочергового значення практичній реалізації настанов, вироблених на нараді в ЦК КПРС з питань прискорення науково-технічного прогресу, зобов'язати міністерства і відомства УРСР, облвиконкоми, Київський та Севастопольський міськвиконкоми покласти їх в основу всієї подальшої діяльності і забезпечити у дванадцятій п'ятирічці кардинальне підвищення технічного рівня виробництва, передусім за рахунок випереджаючого розвитку машинобудування як галузі, якій належить ключова роль у розв'язанні завдань по технічному переоснащенню галузей народного господарства і переведенню економіки країни на рейки інтенсифікації, а також концентрацію ресурсів на пріоритетних напрямах науково-технічного прогресу з метою виграшу в часі та досягнення високої економічної віддачі.

5. Облвиконкомам, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству плодоовочевого господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству заготівель УРСР, Держкомсільгосптехніці УРСР, Головплодвинпрому УРСР і Південному відділенню ВАСГНІЛ, керуючись настановами, даними на нараді партійно-господарського активу в м. Цілинограді з питань реалізації Продовольчої програми СРСР і прискорення науково-технічного прогресу в сільському господарстві та інших галузях агропромислового комплексу:

вжити всіх необхідних заходів до виконання встановлених планів і завдань по виробництву й закупках зерна, цукрових буряків, соняшнику, м'яса, молока та іншої сільськогосподарської продукції, успішному проведенню зимівлі худоби;

розробити і здійснити заходи з метою надання сільськогосподарському виробництву більшої сталості, підвищення віддачі від використання в агропромисловому комплексі створеного виробничого і науково-технічного потенціалу, а також матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, що виділяються на дальший розвиток цього комплексу.

Концентрувати при цьому сили і засоби на забезпеченні:

широкого застосування нової, прогресивної техніки і технології виробництва;

значного підвищення культури землеробства, зростання ефективності використання зрошуваних і осушених земель та поліпшення стану меліорованих угідь, посилення робіт по реконструкції зрошувальних і осушувальних систем;

всемірної інтенсифікації тваринництва і підвищення продуктивності худоби і птиці;

різкого скорочення втрат сільськогосподарської продукції і сировини, раціонального використання продовольчих та фуражних ресурсів;

дальшого підвищення ролі та ефективності роботи науково-дослідних установ, рівня і результативності наукових досліджень, якнайшвидшого впровадження у виробництво передового досвіду господарювання, вдосконалення підготовки й навчання спеціалістів і кадрів масових професій.

6. Зобов'язати міністерства і відомства УРСР, облвиконкоми, Київський та Севастопольський міськвиконкоми розглянути, з урахуванням несприятливих погодних умов у листопаді ц. р., питання про готовність галузей народного господарства, областей і міст до роботи в зимових умовах 1985/86 року та вжити рішучих заходів до усунення виявлених недоліків.

7. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському та Севастопольському міськвиконкомам:

а) затвердити на 1986 рік підвідомчим об'єднанням, підприємствам, організаціям та будовам диференційовані завдання по економії і середньому зниженню норм витрати палива й енергії, сировини і матеріалів, ввести у дію з 1 січня 1986 р. норми їх витрати та забезпечити додержання цих норм;

б) здійснити розробку і проведення в 1986 році об'єднаннями, підприємствами, організаціями та будовами організаційно-технічних заходів з метою виконання затверджених завдань по економії палива й енергії, сировини і матеріалів та додержання норм їх витрати, а також виконання завдань по використанню вторинної сировини, передбачивши при цьому здійснення в необхідних випадках спільної роботи замовників і підрядчиків по перегляду й вдосконаленню об'ємно-планувальних і конструктивних проектних рішень по об'єктах, що будуються;

в) розробити і подати до 10 березня 1986 р. Держплану УРСР норми витрати матеріальних ресурсів на 1986 рік за номенклатурою матеріалів і виробів, установленою Держпланом СРСР, виходячи з необхідності забезпечення виконання завдань по середньому зниженню норм витрати цих ресурсів.

Держплану УРСР узагальнити матеріали і до 1 квітня 1986 р. подати їх Держплану СРСР;

г) забезпечити в 1986 році за рахунок посилення роботи по економії і скороченню непродуктивної витрати паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів, зниження втрат продукції від браку, при перевезеннях і зберіганні, а також уточнення структури й асортименту виробів, що випускаються:

додаткове зниження витрати вказаних ресурсів (проти виділених відповідно до норм їх витрати) у середньому в таких розмірах: котельно-пічного палива на 2 - 3,5 процента, електричної і теплової енергії, прокату чорних і кольорових металів, стальних труб та інших видів металопродукції не менше 3 процентів, цементу не менше 3 процентів, лісних матеріалів не менше 5 процентів, соди кальцинованої і каустичної, кислоти сірчаної, полімерних матеріалів та інших хімічних продуктів не менше 3 процентів;

економію проти рівня 1984 року автомобільного бензину й дизельного палива на перевезеннях вантажів автомобільним транспортом у промисловості, сільському господарстві, будівництві і на транспорті не менше 6 процентів, а також зниження річної витрати автомобільного бензину й дизельного палива на машини і механізми в промисловості, сільському господарстві, будівництві й на транспорті не менше 9 процентів.

Держплану СРСР доручено встановити міністерствам і відомствам СРСР та Радам Міністрів союзних республік диференційовані, виходячи з вказаних завдань, ліміти витрати палива й нафтопродуктів, теплової і електричної енергії, прокату чорних і кольорових металів та інших матеріальних ресурсів на 1986 рік.

8. Зобов'язати міністерства і відомства УРСР, облвиконкоми, Київський та Севастопольський міськвиконкоми:

а) розробити й здійснити в місячний строк на підвідомчих підприємствах, будовах і в організаціях заходи по зниженню наднормативних і зайвих запасів товарно-матеріальних цінностей та по залученню їх у господарський оборот, маючи на увазі забезпечити в 1986 році заплановане зростання обсягів виробництва, робіт і послуг без приросту запасів товарно-матеріальних цінностей (крім заготівель сільськогосподарської продукції та створення сезонних запасів);

б) з участю укрголовкомплектів при Держпостачі УРСР вжити заходів до значного скорочення на підприємствах та будовах наднормативних залишків невстановленого устаткування, особливо імпортного, і про результати проведеної роботи повідомити Держплан УРСР, Держпостач УРСР і Міністерство фінансів УРСР до 15 лютого 1986 року.

Держплану УРСР, Держпостачу УРСР і Міністерству фінансів УРСР узагальнити матеріали і про результати проведеної роботи повідомити до 1 березня 1986 р. Держплан СРСР, Держпостач СРСР і Міністерство фінансів СРСР;

в) забезпечити всебічну оцінку технічного стану основних виробничих фондів і подати до 10 березня 1986 р. Держплану УРСР, Держпостачу УРСР зведені доповіді про хід роботи по оновленню основних фондів промислових підприємств і поліпшенню використання устаткування, що при цьому вивільнюється.

Держплану УРСР і Держпостачу УРСР узагальнити матеріали та подати до 1 квітня 1986 р. зведену доповідь Державному комітетові СРСР по науці і техніці, Держпостачу СРСР, Держплану СРСР.

9. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському та Севастопольському міськвиконкомам:

а) терміново завершити роботу, що проводиться відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 29 квітня 1984 р. N 387 (постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 12 червня 1984 р. N 242) по перегляду та уточненню проектно-кошторисної документації, забезпечивши при цьому зниження кошторисної вартості будов, перехідних на дванадцяту п'ятирічку, не менше як на 3 проценти. Про результати проведеної роботи подати до 25 грудня 1985 р. доповіді Держбуду УРСР і Держплану УРСР. Держбуду УРСР і Держплану УРСР узагальнити матеріали і до 31 грудня 1985 р. подати доповідь Держбуду СРСР і Держплану СРСР.

Держбуду УРСР і Держплану УРСР посилити контроль за проведенням вказаної роботи.

Українській республіканській конторі Будбанку СРСР і Українській республіканській конторі Держбанку СРСР не допускати в 1986 році фінансування будов, проектно-кошторисна документація яких не переглянута відповідно до вказаних вимог;

б) вишукувати в ході виконання плану на 1986 рік додаткові внутрігосподарські грошові ресурси для спрямування їх на фінансування державних капітальних вкладень у сумах, передбачених у додатку N 7 до цієї постанови;

в) забезпечити спрямування підприємствами в 1986 році на фінансування капітальних вкладень, здійснюваних по державному плану, частини амортизаційних відрахувань, призначених для проведення в 1986 році капітального ремонту, в сумах, врахованих у Державному бюджеті УРСР на 1986 рік;

г) уточнити до 1 березня 1986 р. разом з Держпостачем УРСР і Держкомсільгосптехнікою УРСР кількість усього одержуваного підприємствами та будовами в 1986 році устаткування (за типами і марками), а також його вартість, забезпечивши повне пов'язання вартості одержуваного устаткування і завдань по використанню складських залишків невстановленого устаткування з лімітами капітальних вкладень і розмірами асигнувань на оплату устаткування, передбаченими по підприємствах та будовах на 1986 рік.

Держплану СРСР доручено разом з Держпостачем СРСР, Будбанком СРСР, Держбанком СРСР і Міністерством фінансів СРСР розглянути уточнені дані вартісного балансу устаткування по міністерствах і відомствах СРСР і Радах Міністрів союзних республік і в разі необхідності внести в нього зміни;

д) розробити та затвердити на 1986 рік план здачі устаткування в монтаж, довести його до підприємств і будов та подати до 5 березня 1986 р. Держплану УРСР відповідні зведені дані, відобразивши в них технологічну структуру капітальних вкладень і завдання по обсягах складських залишків невстановленого устаткування в капітальному будівництві на кінець планованого року.

Держплану УРСР узагальнити матеріали і до 20 березня 1986 р. подати їх Держплану СРСР.

10. Держплану УРСР подати Раді Міністрів УРСР погоджені з Держпланом СРСР пропозиції:

а) про уточнення в 1985 році завдань, установлених на 1986 рік у титульних списках будов виробничого призначення кошторисною вартістю 4 млн. крб. і вище. Уточнення до завдань у титульних списках, затвердження яких провадиться Радою Міністрів УРСР без погодження з Держпланом СРСР, подаються без погодження з вказаним Комітетом.

Держплану СРСР доручено уточнити в разі необхідності в 1985 році на основі пропозицій міністерств і відомств СРСР і Рад Міністрів союзних республік завдання, встановлені на 1986 рік у титульних списках найважливіших будов виробничого призначення, затверджених Радою Міністрів СРСР;

б) про встановлення в 1985 році завдань на 1986 рік по будовах виробничого призначення кошторисною вартістю 4 млн. крб. і вище, розпочатих будівництвом до 1981 року, титульні списки яких були затверджені тільки на 1981 - 1985 роки.

11. Держплану УРСР подати Раді Міністрів УРСР до 15 лютого 1986 р. в разі необхідності пропозиції про уточнення завдань, установлених на 1986 рік у титульних списках будов виробничого призначення кошторисною вартістю 4 млн. крб. і вище, у зв'язку з підсумками виконання плану капітального будівництва в 1985 році і додатковим включенням до плану будов і об'єктів виробничого призначення, які підлягали введенню, але фактично не введені в дію в 1985 році.

Про внесені уточнення повідомити Держплан СРСР, Будбанк СРСР, Держбанк СРСР, Міністерство фінансів СРСР і ЦСУ СРСР.

12. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському та Севастопольському міськвиконкомам:

внести в 1985 році за погодженням з Держпланом УРСР в разі необхідності уточнення до завдань, установлених на 1986 рік у титульних списках будов виробничого призначення кошторисною вартістю від 2 млн. до 4 млн. крб., а також будов невиробничого призначення, титульні списки яких затверджені Радою Міністрів УРСР.

Уточнення до завдань, установлених на 1986 рік у титульних списках будов виробничого і невиробничого призначення, які затверджені міністерствами і відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським та Севастопольським міськвиконкомами, вносяться в установленому ними порядку;

внести у такому ж порядку до 15 лютого 1986 р. в разі необхідності уточнення до завдань, установлених на 1986 рік у титульних списках будов виробничого призначення кошторисною вартістю менше 4 млн. крб. та будов невиробничого призначення, у зв'язку з підсумками виконання плану капітального будівництва в 1985 році та додатковим включенням до плану будов і об'єктів, які підлягали введенню, але фактично не введені в дію в 1985 році.

13. Міністерствам і відомствам УРСР спрямовувати в 1986 році кошти у розмірі до 0,5 процента загального ліміту капітальних вкладень на розвиток виробництва цегли та інших місцевих будівельних матеріалів понад кошти, передбачені в плані на ці цілі у зв'язку з пунктом 2 постанови Ради Міністрів СРСР від 1 жовтня 1981 р. N 959 (підпункт 1 пункту 21 постанови Ради Міністрів УРСР від 12 листопада 1981 р. N 559).

14. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському та Севастопольському міськвиконкомам забезпечити починаючи з 1986 року на основі впровадження нової техніки і дальшого вдосконалення організації виробництва, праці та управління щорічне зменшення чисельності промислово-виробничого персоналу діючих підприємств на 1 - 3 проценти, із здійсненням за рахунок цього укомплектування робочою силою нових підприємств і об'єктів.

15. Схвалити подані Держпланом УРСР розрахунки балансів грошових доходів і витрат населення та розрахунки балансів трудових ресурсів у цілому по республіці, областях і містах республіканського підпорядкування на 1986 рік.

Держплану УРСР довести до облвиконкомів, Київського та Севастопольського міськвиконкомів зазначені розрахунки по відповідних областях і містах.

Облвиконкомам забезпечити розробку балансів грошових доходів і витрат населення по районах і містах обласного підпорядкування.

Держплану УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, облвиконкомам, Київському та Севастопольському міськвиконкомам забезпечити необхідну відповідність між доходами й витратами населення, планами товарообороту і товарними фондами.

16. Облвиконкомам, Київському та Севастопольському міськвиконкомам разом з міністерствами і відомствами розробити та здійснити заходи:

по збільшенню обсягів виробництва товарів народного споживання на підприємствах і в організаціях, розташованих на території відповідної області (міста), незалежно від їх відомчої підпорядкованості, за рахунок більш раціонального використання матеріальних ресурсів, максимального залучення місцевих матеріалів і сировини та внутрівиробничих резервів, у розмірах, які забезпечують безумовне виконання встановленого на 1986 рік завдання по роздрібному товарообороту;

по розширенню платних послуг населенню, що надаються підприємствами і організаціями, для яких надання цих послуг не є основною діяльністю.

Звернути увагу міністерств і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського та Севастопольського міськвиконкомів на особливу важливість забезпечення товарами і платними послугами зростаючих грошових доходів населення в умовах посилення боротьби з пияцтвом й алкоголізмом, різкого скорочення у дванадцятій п'ятирічці виробництва і споживання спиртних напоїв.

17. Схвалити основні завдання на 1986 рік, передбачені республіканськими цільовими комплексними науково-технічними програмами "Праця", "Агрокомплекс", "Метал", "Енергокомплекс", "Матеріаломісткість" і "Транспорт", а також науковою програмою "Біотехнологія", поданими Держпланом УРСР і Академією наук УРСР.

Держплану УРСР, Академії наук УРСР разом з заінтересованими міністерствами і відомствами УРСР доопрацювати вказані програми та подати їх в остаточній редакції разом з проектом Державного плану економічного і соціального розвитку Української РСР на дванадцяту п'ятирічку.

18. Держплану УРСР, облвиконкомам, Київському та Севастопольському міськвиконкомам передбачати в планах починаючи з 1986 року виділення для продажу населенню місцевих будівельних матеріалів у розмірі 10 - 15 процентів усієї кількості вказаних матеріалів, що виробляються розташованими на території відповідної області (міста) об'єднаннями і підприємствами, незалежно від їх відомчої підпорядкованості.

19. Держплану УРСР затверджувати починаючи з 1986 року республіканським і непромисловим союзно-республіканським міністерствам і відомствам УРСР, Київському міськвиконкому, яким затверджується завдання по зростанню продуктивності праці в промисловості, будівництві й на транспорті, нормативні співвідношення між приростом продуктивності праці й приростом середньої заробітної плати.

Зобов'язати республіканські і непромислові союзно-республіканські міністерства і відомства УРСР, яким у рішеннях Уряду УРСР не затверджуються завдання по зростанню продуктивності праці, встановлювати підвідомчим об'єднанням, підприємствам і організаціям поряд із завданням по зростанню продуктивності праці нормативні співвідношення між приростом продуктивності праці й приростом середньої заробітної плати на умовах, передбачених постановою Ради Міністрів СРСР від 1 вересня 1983 р. N 862 (постанова Ради Міністрів УРСР від 23 вересня 1983 р. N 400).

20. Держплану УРСР затверджувати починаючи з 1986 року по міністерствах і відомствах УРСР та Київському міськвиконкому завдання по скороченню застосування ручної праці.

21. Держплану УРСР у 2-тижневий строк довести до облвиконкомів плани закупок сільськогосподарських продуктів на 1986 рік згідно з додатком N 4.

Облвиконкомам довести вказані плани до районних агропромислових об'єднань і до 25 грудня 1985 р. подати Держплану УРСР затверджені по категоріях господарств плани закупок сільськогосподарських продуктів на 1986 рік.

Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерству плодоовочевого господарства УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ і облвиконкомам забезпечити складання в колгоспах, радгоспах та в інших державних сільськогосподарських підприємствах виробничо-фінансових планів на 1986 рік.

Зведені плани розвитку сільського господарства на 1986 рік подати Держплану УРСР у такі строки: облвиконкомам - до 1 лютого 1986 року, міністерствам, Головплодвинпрому УРСР і Південному відділенню ВАСГНІЛ - до 15 лютого 1986 року.

Держплану УРСР узагальнити матеріали і до 15 березня 1986 р. подати Держплану СРСР і Міністерству сільського господарства СРСР зведений план розвитку сільського господарства Української РСР на 1986 рік.

22. Держплану УРСР у 2-тижневий строк після одержання від Держплану СРСР:

установити на 1986 рік по міністерствах і відомствах УРСР та Київському міськвиконкому ліміт (граничний рівень) матеріальних затрат (у грошовому виразі) на карбованець продукції (робіт) у промисловості, будівництві й на транспорті в складі завдань по собівартості продукції (робіт);

затвердити на 1986 рік і довести до міністерств і відомств УРСР та Київського міськвиконкому чисельність і фонд заробітної плати працівників установ та організацій науки і наукового обслуговування;

затвердити в розрізі областей і міста Києва ліміт чисельності робітників і службовців, установлений в розрахунках до плану на 1986 рік по міністерствах і відомствах УРСР.

23. Установити, що доведення до міністерств і відомств УРСР, обл(міськ)виконкомів, об'єднань, підприємств та будов планових показників і завдань, затверджених цією постановою, а також розробка, затвердження, доведення до виконавців та повідомлення заінтересованим організаціям інших планових показників і завдань на 1986 рік здійснюються в порядку та строки, передбачені пунктами 16 і 17, підпунктом "а" пункту 18, пунктами 19 - 21 та підпунктом 3 пункту 22 постанови Ради Міністрів УРСР від 27 жовтня 1981 р. N 531.

24. Держплану УРСР перевірити своєчасність доведення міністерствами і відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським та Севастопольським міськвиконкомами завдань Державного плану економічного і соціального розвитку УРСР на 1986 рік до об'єднань, підприємств організацій та будов, а також відповідність показників, доведених до об'єднань, підприємств, організацій та будов, указаним завданням. Про результати перевірки доповісти Раді Міністрів УРСР у січні 1986 року.

25. Затвердити перелік рішень, що додається, строк чинності яких продовжується на 1986 рік.

26. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від 21 листопада 1985 р. N 1100:

1) Дозволила Радам Міністрів союзних республік здійснювати в 1986 році будівництво й реконструкцію автомобільних шляхів і шляхових споруд загального користування понад ліміти державних капітальних вкладень на шляхове будівництво, передбачені їм у плані, межах цільових джерел фінансування, що спрямовуються відповідно до чинного законодавства на розвиток шляхового господарства.

У зв'язку з цим установила Радам Міністрів союзних республік на 1986 рік додатковий ліміт капітальних вкладень на будівництво й реконструкцію автомобільних шляхів і шляхових споруд, здійснювані понад ліміт державних капітальних вкладень і забезпечувані основними матеріально-технічними ресурсами в централізованому порядку, в розмірі 1000 млн. крб., у тому числі 910 млн. крб. на будівельно-монтажні роботи, і завдання по введенню в дію за рахунок цих коштів автомобільних шляхів загального користування протяжністю 8845 кілометрів з розподілом по союзних республіках згідно з додатком N 6 до вказаної постанови.

Дозволила, як виняток, Радам Міністрів союзних республік встановлювати в 1986 році (з наступним повідомленням Держплану СРСР) ліміт проектно-розвідувальних робіт, а також ліміт чисельності робітників і службовців та фонд заробітної плати для виконання робіт по проектуванню, будівництву й реконструкції автомобільних шляхів і шляхових споруд, здійснюваних понад ліміти державних капітальних вкладень в міру вишукання матеріально-технічних ресурсів з місцевих джерел.

2) Підпункт 2 пункту 26 втратив чинність

 (згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 23.08.88 р. N 256)

3) Надала міністерствам і відомствам СРСР і Радам Міністрів союзних республік право спрямовувати в 1986 році на житлове будівництво та будівництво дитячих дошкільних закладів капітальні вкладення в розмірі до 5 процентів загального обсягу будівельно-монтажних робіт, передбаченого на будівництво об'єктів виробничого призначення на цей рік (з них до 2,5 процента використовувати відповідно до пункту 4 постанови Ради Міністрів СРСР від 10 липня 1967 р. N 642 і підпункту "в" пункту 8 постанови Ради Міністрів СРСР від 10 липня 1967 р. N 643), без зменшення завдань по введенню в дію виробничих потужностей, об'єктів та основних фондів і завдань по виробництву продукції й наданню послуг (постанови Ради Міністрів УРСР від 17 серпня 1967 р. N 546 та від 9 серпня 1967 р. N 524).

Установила, що в разі передачі капітальних вкладень у межах вказаного розміру виконкомам місцевих Рад народних депутатів у порядку дольової участі в житловому будівництві одночасно повинні передаватися капітальні вкладення на будівництво об'єктів комунального господарства, використання яких на цю мету передбачено зазначеними постановами. При цьому сума їх повинна становити не менше 20 процентів загальної суми капітальних вкладень, що передаються на житлове будівництво.

4) Підпункт 4 пункту 26 втратив чинність

 (згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 16.12.87 р. N 414)

5) Підпункт 5 пункту 26 втратив чинність

 (згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 16.12.87 р. N 414)

6) Дозволила, як виняток, керівникам підприємств (організацій) торгівлі й громадського харчування здійснювати в 1986 році виплату премій працівникам вказаних підприємств (організацій) при виконанні плану роздрібного товарообороту та прибутку не менш як на 98,5 процента, забезпеченні випереджаючого зростання продуктивності праці порівняно із зростанням середньої заробітної плати і високої культури обслуговування населення.

Держплану СРСР, Міністерству фінансів СРСР і Державному комітетові СРСР по праці і соціальних питаннях доручено встановити відповідну шкалу преміювання працівників торгівлі й громадського харчування залежно від виконання плану роздрібного товарообороту, маючи на увазі, що максимальний розмір премій не повинен перевищувати 50 процентів посадового окладу.

7) Надала об'єднанням, підприємствам, організаціям і установам право приймати у межах установленого фонду заробітної плати громадян на роботу на неповний робочий день або неповний робочий тиждень та для роботи вдома понад установлений ліміт чисельності робітників і службовців на даний рік (квартал).

Визнала таким, що втратив чинність, пункт 18 постанови Ради Міністрів СРСР від 8 жовтня 1981 р. N 990 (підпункт 7 пункту 16 постанови Ради Міністрів УРСР від 27 жовтня 1981 р. N 530).

8) Доручила Держплану СРСР разом з Міністерством фінансів СРСР внести у разі необхідності до Ради Міністрів СРСР пропозиції про уточнення встановлених на 1986 рік завдань по виробництву продукції легкої і харчових галузей промисловості з урахуванням підсумків закупки сільськогосподарської сировини в 1985 році.

9) Встановила, що у зв'язку з переведенням на нові методи господарювання підприємств, підвідомчих Міністерству електротехнічної промисловості, Міністерству важкого і транспортного машинобудування, Міністерству енергетичного машинобудування, Міністерству верстатобудівної та інструментальної промисловості, Міністерству приладобудування, засобів автоматизації і систем управління, Міністерству тракторного і сільськогосподарського машинобудування, Міністерству хімічного і нафтового машинобудування, Міністерству кольорової металургії СРСР, Міністерству хімічної промисловості, Міністерству по виробництву мінеральних добрив, Міністерству суднобудівної промисловості, Міністерству промисловості засобів зв'язку, Міністерству зв'язку СРСР, Міністерству автомобільної промисловості, Міністерству машинобудування для тваринництва і кормовиробництва, Міністерству будівельного, шляхового і комунального машинобудування, Міністерству машинобудування для легкої і харчової промисловості та побутових приладів, Міністерству легкої промисловості СРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості СРСР, Міністерству харчової промисловості СРСР, Міністерству рибного господарства СРСР, Міністерству медичної промисловості та Державному комітетові СРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, по цих міністерствах і Комітету до числа затверджуваних планових показників, лімітів і нормативів на 1986 рік належать тільки показники, ліміти і нормативи, вказані у додатку N 1 до зазначеної постанови.

10) Доручила Державному комітетові СРСР по науці і техніці організувати з участю Держплану СРСР перевірку своєчасності доведення міністерствами і відомствами СРСР і Радами Міністрів союзних республік завдань Державного плану економічного і соціального розвитку СРСР на 1986 рік по розділу "Розвиток науки і техніки", до об'єднань, підприємств, організацій та будов, а також відповідності показників, доведених до об'єднань, підприємств, організацій та будов, указаним завданням.

11) Затвердила перелік рішень, що додається, строк чинності яких продовжується на 1986 рік.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО 

 

ПЕРЕЛІК
рішень, строк чинності яких продовжується на 1986 рік

1. Пункт 23 постанови Ради Міністрів УРСР від 29 листопада 1975 р. N 530 в частині дозволу міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам провадити в межах установлених їм обсягів капітальних вкладень будівництво будинків, а також реконструкцію і пристосування приміщень для районних (міських) машинолічильних та інформаційно-обчислювальних станцій (центрів) системи ЦСУ УРСР і централізованих бухгалтерій.

2. Пункт 7 постанови Ради Міністрів УРСР від 27 жовтня 1981 р. N 531.

3. Пункти 7 і 11 постанови Ради Міністрів УРСР від 26 листопада 1982 р. N 560.

4. Пункт 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 22 квітня 1983 р. N 179.

5. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 29 лютого 1984 р. N 77.

6. Абзац третій пункту 3 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 15 січня 1985 р. N 27.

 

ПЕРЕЛІК
рішень, строк чинності яких продовжується на 1986 рік

1. Постанова Ради Міністрів СРСР від 10 травня 1967 р. N 405 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 17 травня 1967 р. N 501).

2. Пункт 10 постанови Ради Міністрів СРСР від 1 грудня 1969 р. N 920 (підпункт 1 "б" пункту 42 постанови Ради Міністрів УРСР від 11 грудня 1969 р. N 660).

3. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 13 листопада 1975 р. N 2521 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 21 листопада 1975 р. N 892).

4. Пункт 20 постанови Ради Міністрів СРСР від 21 жовтня 1976 р. N 871 (підпункт 2 пункту 34 постанови Ради Міністрів УРСР від 12 листопада 1976 р. N 521).

5. Пункт 10 постанови Ради Міністрів СРСР від 22 грудня 1977 р. N 1104 (підпункт "ж" пункту 9 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 27 грудня 1977 р. N 626).

6. Пункт 34 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 7 вересня 1978 р. N 756 (пункт 17 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 19 вересня 1978 р. N 467).

7. Абзац третій пункту 13 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 3 січня 1979 р. N 3 (абзац третій підпункту 6 пункту 13 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 лютого 1979 р. N 77).

8. Пункти 14 і 17 постанови Ради Міністрів СРСР від 8 жовтня 1981 р. N 990 (підпункт 4 пункту 16 і пункт 14 постанови Ради Міністрів УРСР від 27 жовтня 1981 р. N 530).

9. Пункт 13 постанови Ради Міністрів СРСР від 15 грудня 1983 р. N 1200 (підпункт 2 пункту 28 постанови Ради Міністрів УРСР від 27 грудня 1983 р. N 520).

 

ДОВІДКА
до постанови Ради Міністрів УРСР від 22 листопада 1985 р. N 420 "Про Державній план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1986 рік" щодо продовження чинності раніше прийнятих рішень Уряду

Пункт 23

Пунктами 16 і 17 постанови Ради Міністрів УРСР від 27 жовтня 1981 р. N 531 зобов'язано:

пунктом 16 - Держплан УРСР у 2-тижневий строк після одержання від Держплану СРСР показників плану затвердити на 1982 рік і довести до міністерств і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів:

плани виробництва промислової продукції, баланси і плани розподілу промислової і сільськогосподарської продукції по номенклатурі, що планується Держпланом УРСР;

розподіл завдань Державного плану економічного і соціального розвитку УРСР на 1982 рік по кварталах;

плани товарної будівельної продукції та будівельно-монтажних робіт, які виконуються підрядним і господарським способами;

завдання по зростанню продуктивності праці по будівельних міністерствах, ліміти чисельності та фонд заробітної плати працівників, зайнятих у будівництві, проектних і ремонтно-будівельних організаціях, у межах затверджених чисельності робітників і службовців і загального фонду заробітної плати в народному господарстві;

завдання по зниженню собівартості і по прибутку у будівництві;

плани проектно-розвідувальних робіт, розвитку мережі і матеріально-технічної бази проектних і розвідувальних організацій;

плани виробництва та впровадження обчислювальної техніки;

плани виробництва та поставок будівельних металевих конструкцій;

фонд заробітної плати працівників, зайнятих у торгівлі і громадському харчуванні, в процентах до роздрібного товарообороту;

завдання по собівартості товарної продукції;

показники по вдосконаленню управління народним господарством;

найважливіші завдання по впровадженню наукової організації праці /доводяться за участю Державного комітету УРСР по праці, а також Держбуду УРСР в частині будівництва/;

пунктом 17 - Держбуд УРСР у 2-тижневий строк після одержання від Держбуду СРСР затвердити та довести до міністерств і відомств УРСР план впровадження досягнень науки і техніки в галузі будівництва та план комплексної механізації й автоматизації будівельних і монтажних робіт на 1982 рік.

Підпунктом "а" пункту 18 постанови Ради Міністрів УРСР від 27 жовтня 1981 р. N 531 зобов'язано міністерства і відомства УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми у 3-тижневий строк довести плани і завдання на 1982 рік до об'єднань, підприємств, будов, науково-дослідних, проектно-конструкторських та інших організацій, з розподілом завдань по кварталах, звернувши особливу увагу на недопустимість заниження завдань на перші місяці та квартали року.

Пунктами 19 - 21 і підпунктом 3 пункту 22 постанови Ради Міністрів УРСР від 27 жовтня 1981 р. N 531 зобов'язано:

пунктом 19 - міністерства і відомства УРСР у 2-місячний строк:

а/ повідомити Держплану УРСР основні показники планів на 1982 рік /за переліком показників, встановленим Держпланом СРСР/ з розподілом завдань по економічних районах і областях, містах Києву і Севастополю;

б/ забезпечити подання підвідомчими виробничими об'єднаннями, підприємствами, організаціями та будовами за місцем їх знаходження основних показників планів на 1982 рік /за переліком показників, встановленим Держпланом СРСР/ обласним, міським та районним плановим комісіям;

пунктом 20 - Держплан УРСР:

а/ розробити Державний план економічного і соціального розвитку УРСР на 1982 рік, з розподілом по економічних районах, включивши в нього основні показники по виробничих об'єднаннях, підприємствах, організаціях і будовах союзного підпорядкування, розташованих на території республіки;

б/ забезпечити розробку Державного плану економічного і соціального розвитку УРСР на 1982 рік у територіальному розрізі по господарству, підпорядкованому Раді Міністрів УРСР, включаючи господарство союзно-республіканських міністерств і відомств УРСР, і довести його до облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів;

пунктом 21 - облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми забезпечити розробку планів економічного і соціального розвитку на 1982 рік в областях, містах і районах;

підпунктом 3 пункту 22 - міністерства і відомства СРСР:

а/ у місячний строк після доведення до них Держпланом СРСР завдань Державного плану економічного і соціального розвитку СРСР на 1982 рік повідомити Радам Міністрів союзних республік основні показники плану на 1982 рік /за переліком показників, установленим Держпланом СРСР/ в цілому по виробничих об'єднаннях, підприємствах, організаціях та будовах союзного підпорядкування /крім показників по виробництву оборонної продукції в натуральному виразі/, які знаходяться на території відповідної республіки, з виділенням показників по Українській РСР по економічних районах;

б/ забезпечити подання підвідомчими виробничими об'єднаннями, підприємствами, організаціями та будовами за місцем їх знаходження основних показників планів на 1982 рік /за переліком показників, установленим Держпланом СРСР/ в обласні, міські та районні планові комісії.

Пункт 26 підпункт 4

Пунктом 16 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 14 липня 1978 р. N 611 /підпункт 3 пункту 14 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 22 серпня 1978 р. N 426/ дозволяється Держбанку СРСР надавати міністерствам зв'язку союзних республік, які не мають обласного поділу, республіканським /АРСР/, крайовим і обласним виробничо-технічним управлінням зв'язку і окремим підприємствам за клопотаннями Міністерства зв'язку СРСР або міністерств зв'язку союзних республік і під їх гарантію кредити на строк до 6 років на затрати по обладнанню обмінних поштових пунктів, по придбанню і установці збірно-розбірних будинків для організації обробки пошти, а також по впровадженню на підприємствах поштового зв'язку нової техніки, засобів механізації та автоматизації виробничих процесів, придбанню і установці поштово-технологічного і підйомно-транспортного устаткування, що здійснюються понад план державних капіталовкладень у міру вишукування матеріальних ресурсів.

Кредити надавати при умові окупності затрат і погашення позичок у вказаний строк за рахунок прибутку, що утворюється в результаті проведення заходу, що кредитується.

Пункт 25

Пунктом 7 постанови Ради Міністрів УРСР від 27 жовтня 1981 р. N 531 дозволено Міністерству меліорації і водного господарства УРСР використовувати в 1982 році на створення зрошуваних культурних пасовищ, проведення робіт по технічному вдосконаленню меліоративних систем, будівництво дамб обвалування та інших споруд по захисту земель від затоплення, а також на будівництво зрошувальних систем для овочевих культур у колгоспах і радгоспах до 5 процентів загального ліміту капітальних вкладень, який виділяється йому на меліорацію земель по галузі "Сільське господарство", без зміни планів введення в дію виробничих потужностей та основних фондів.

Пункти 7 і 11 постанови Ради Міністрів УРСР від 26 листопада 1982 р. N 560 передбачають:

пункт 7 - зобов'язати Держпостач УРСР, Міністерство внутрішніх справ УРСР, Міністерство місцевої промисловості УРСР, Міністерство чорної металургії УРСР, Головнафтохімпром УРСР і Держкомсільгосптехніку УРСР забезпечити відповідно поставку сільському господарству в 1983 році:

грунтообробних і посівних машин та іншої техніки /за номенклатурою, погодженою з Міністерством сільського господарства СРСР і Держкомсільгосптехнікою СРСР/, необхідної для проведення весняних польових робіт, до 25 червня у кількості не менше 50 процентів річних фондів;

машин і устаткування /за номенклатурою, погодженою з Міністерством сільського господарства СРСР, Міністерством заготівель СРСР і Держкомсільгосптехнікою СРСР/, необхідних для збирання, заготівлі сільськогосподарських продуктів і кормів, до 25 вересня у кількості не менше 75 процентів річних фондів;

запасних частин до тракторів, автомобілів і сільськогосподарських машин, автотракторного електрообладнання, підшипників кочення, втулково-роликових ланцюгів та гумотехнічних виробів /за номенклатурою, погодженою з Держкомсільгосптехнікою СРСР/ до 15 жовтня у кількості не менше 80 процентів річних фондів;

25,5 тис. вантажних автомобілів /крім автомобілів типів УАЗ, "Москвич" і спеціалізованих/ у рахунок річних фондів до 25 вересня, в тому числі 17,9 тис. вантажних автомобілів до 15 липня /включаючи поставку автомобілів для радгоспів Міністерства плодоовочевого господарства УРСР і Міністерства харчової промисловості УРСР/;

шин для вантажних автомобілів до 10 вересня у кількості не менше 75 процентів річних фондів і до 15 листопада повністю по річних фондах;

прокату чорних металів, металевих виробів, сінопресувального дроту і синтетичного шпагату до 15 листопада повністю по річних фондах;

пункт 11 - з метою підвищення ролі житлово-будівельних кооперативів у дальшому поліпшенні житлових умов населення:

а/ зобов'язати міністерства і відомства УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми вжити заходів до створення при підприємствах, установах і організаціях житлово-будівельних кооперативів з участю робітників та службовців, які потребують поліпшення житлових умов;

б/ дозволити підприємствам, установам, організаціям і виконкомам місцевих Рад народних депутатів передавати в установленому порядку в 1983 році житлово-будівельним кооперативам розпочаті будівництвом і збудовані за рахунок державних капітельних вкладень жилі будинки, а також проектно-кошторисну документацію на будівництво жилих будинків, з відшкодуванням вартості фактично зроблених затрат за рахунок коштів житлово-будівельних кооперативів, із залученням кредитів Будбанку СРСР та Держбанку СРСР.

Доручити Будбанку СРСР, Держбанку СРСР і Міністерству фінансів СРСР в місячний строк розробити та за погодженням з Держпланом СРСР затвердити вказівки про порядок передачі житлово-будівельним кооперативам жилих будинків, які будуються і збудовані за рахунок державних капітальних вкладень, а також відповідної проектно-кошторисної документації.

Дозволити виконкомам місцевих Рад народних депутатів приймати в містах, де єдиним замовником по житловому будівництву є виконком місцевої Ради народних депутатів, від міністерств, відомств, підприємств, установ і організацій установлені їм ліміти капітальних вкладень на будівництво кооперативних жилих будинків у порядку дольової участі.

Зобов'язати міністерства, відомства, підприємства, установи й організації при передачі виконкомам місцевих Рад народних депутатів лімітів капітальних вкладень на будівництво кооперативних жилих будинків одночасно передавати їм державні капітальні вкладення на відшкодування в установленому порядку затрат, пов'язаних із звільненням майданчиків під будівництво кооперативних жилих будинків.

Пунктом 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 22 квітня 1983 р. N 179 дозволено, як виняток, у 1983 році водогосподарським будівельно-монтажним і ремонтно-будівельним організаціям системи Міністерства меліорації і водного господарства УРСР перевиконувати при необхідності встановлені обсяги робіт по поточному і капітальному ремонту, а також по очистці міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем, поточному ремонту і технічному обслуговуванню внутрігосподарської меліоративної мережі та об'єктів сільськогосподарського водопостачання, первинному окультуренню сільськогосподарських угідь, по заготівлі, транспортуванню і використанню торфу та видавати заробітну плату працівникам, зайнятим на будівельно-монтажних роботах і в підсобних виробництвах, по затвердженому Міністерством меліорації і водного господарства СРСР нормативу, незалежно від річного фонду заробітної плати.

Розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 29 лютого 1984 р. N 77 дозволено Мінводгоспу УРСР за погодженням з Мінсільгоспом УРСР та облвиконкомами спрямувати у 1984 році на ремонт внутрігосподарської меліоративної мережі і водогосподарських споруд у низькорентабельних і збиткових господарствах капітальні вкладення в обсязі, що буде визначений Мінводгоспом СРСР разом з Мінсільгоспом СРСР, без зменшення завдань по введенню в дію виробничих потужностей і основних фондів. 

Абзац третій пункту 3 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 15 січня 1985 р. N 27 дозволяє Укрконторі Будбанку СРСР фінансувати в 1985 році роботи по спорудженню пунктів по періодичному огляду балонів для стиснутого природного газу і випробуванню паливних систем автомобілів, що працюють на цьому газі за проектами і кошторисами на окремі об'єкти і види робіт.

Пункт 26

Постановою Ради Міністрів СРСР від 10 травня 1967 р. N 405 /розпорядження Ради Міністрів УРСР від 17 травня 1967 р. N 501/ установлено:

1/ на 1968 - 1970 роки, що замовники, незалежно від їх відомчого підпорядкування, повинні передавати підрядним будівельним організаціям загальносоюзних і союзно-республіканських міністерств і виконкомів Рад депутатів трудящих для заселення будівельниками 10 процентів введеної в експлуатацію жилої площі в будинках, споруджених цими підрядними організаціями, за винятком жилої площі в гуртожитках підприємств, організацій і учбових закладів /в тому числі учбових закладів системи професійно-технічної освіти і шкіл-інтернатів/, в будинках для престарілих і інвалідів і для лінійного експлуатаційного персоналу, в будинках організацій і підприємств системи Мінмонтажспецбуду СРСР, житлово-будівельних кооперативів, а також у будинках, споруджених за рахунок коштів підприємств і організацій, на які поширюється Положення про соціалістичне державне виробниче підприємство, і за рахунок інших нецентралізованих джерел фінансування.

Жила площа, передана підрядним будівельним організаціям, розподіляється між загальнобудівельними, монтажними і спеціалізованими організаціями пропорціонально кількості працівників цих організацій, зайнятих на будівництві вказаних жилих будинків;

2/ що жила площа, виділена у відповідності з цією постановою підрядним будівельним організаціям в будинках виконкомів Рад депутатів трудящих, міністерств і відомств, закріплюється за цими підрядними будівельними організаціями.

Пунктом 10 постанови Ради Міністрів СРСР від 1 грудня 1969 р. N 920 /підпункт 1 "б" пункту 42 постанови Ради Міністрів УРСР від 11 грудня 1969 р. N 660/ надано право Міністерству сільського будівництва СРСР вирішувати в 1970 році питання організації на умовах, передбачених постановою Ради Міністрів СРСР від 6 червня 1963 р. N 629, пересувних механізованих колон для здійснення будівництва на селі при наявності необхідних будівельних механізмів та іншого обладнання для укомплектування цих колон.

Розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 13 листопада 1975 р. N 2521 /розпорядження Ради Міністрів УРСР від 21 листопада 1975 р. N 892/, продовжено на 1976 - 1980 роки строк дії розпоряджень Ради Міністрів СРСР від 24 вересня 1965 р. N 1922 і від 30 листопада 1965 р. N 2307 про порядок витрачення непридатної для харчових цілей соняшникової олії, що закуповується організаціями споживчої кооперації, для вироблення оліфи та олійних фарб.

Дозволено підприємствам місцевої промисловості закупати в 1976 - 1980 роках у колгоспів, колгоспників та інших громадян вказану соняшникову олію за цінами згідно з домовленістю з ними, але не вище 1750 карбованців за тонну.

Пунктом 20 постанови Ради Міністрів СРСР від 21 жовтня 1976 р. N 871 /підпункт 2 пункту 34 постанови Ради Міністрів УРСР від 12 листопада 1976 р. N 521/ дозволено Будбанку СРСР фінансувати в 1977 році роботи по будівництву об'єктів Міністерства вугільної промисловості СРСР в Кузнецькому, Донецькому, Карагандинському і Печорському вугільних басейнах, а також об'єктів Міністерства нафтової промисловості в межах річних асигнувань, незалежно від квартального розподілу їх, і в разі необхідності видавати в I - III кварталах 1977 р. цим міністерствам кредити на проведення зазначених робіт, з погашенням кредитів за рахунок амортизаційних відрахувань на капітальне будівництво, нараховуваних у наступних кварталах.

Держпостачу СРСР забезпечити поставку в I - III кварталах 1977 р. матеріальних ресурсів для будівництва підприємств нафтової промисловості, а також підприємств вугільної промисловості в Кузнецькому, Донецькому, Карагандинському і Печорському вугільних басейнах по фондах, виділених для цієї мети на 1977 рік.

Пунктом 10 постанови Ради Міністрів СРСР від 22 грудня 1977 р. N 1104 /підпункт "ж" пункту 9 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 27 грудня 1977 р. N 626/ дозволено, як виняток, Міністерству вугільної промисловості СРСР виплачувати в 1978 - 1979 роках працівникам організацій, зайнятим на будівництві підприємств вугільної промисловості, і працівникам підприємств і організацій по ремонту, наладці та монтажу гірничо-шахтного устаткування, які живуть на значній відстані від місця роботи, надбавки у розмірі до 20 процентів місячної тарифної ставки /окладу/ в порядку, встановленому постановою Ради Міністрів СРСР від 3 вересня 1974 р. N 691.

Пунктом 34 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 7 вересня 1978 р. N 756 /пункт 17 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 19 вересня 1978 р. N 467 /установлено, як виняток, що виробничі об'єднання, підприємства та будівельні організації системи Міністерства вугільної промисловості СРСР у 1978 - 1982 роках передають місцевим Радам народних депутатів і будівельним організаціям п'ять процентів жилої площі в будинках, що вводяться в експлуатацію заново, і звільняються від передачі жилої площі для інших цілей. 

Абзац третій пункту 13 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 3 січня 1979 р. N 3 /абзац третій підпункту 6 пункту 13 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 лютого 1979 р. N 77/ дозволяє Міністерствам-замовникам надавати в 1979 - 1980 роках підрядним будівельно-монтажним організаціям 10 процентів місць у введених в експлуатацію дитячих дошкільних закладах, побудованих цими підрядними організаціями.

Пунктами 14 і 17 постанови Ради Міністрів СРСР від 8 жовтня 1981 р. N 990 /підпункт 4 пункту 16 і пункт 14 постанови Ради Міністрів УРСР від 27 жовтня 1981 р. N 530/ передбачено:

пунктом 14 - дозволити Держбанку СРСР надавати в 1981 - 1985 роках колгоспам у межах плану довгострокового кредитування, а також обсягів капітальних вкладень, передбачених по колгоспах у розрахунках обсягів до планів економічного і соціального розвитку, довгостроковий кредит на будівництво внутрігосподарських автомобільних шляхів з твердим покриттям на строк до 15 років з погашенням починаючи з п'ятого року після видачі кредиту;

пунктом 17 - запропонувати Державному комітету СРСР з лісового господарства і Радам Міністрів союзних республік забезпечити відведення і передачу лісозаготівельним підприємствам Міністерства лісової, целюлозно-паперової і деревообробної промисловості СРСР і Міністерства внутрішніх справ СРСР лісосічного фонду на 1982 - 1985 роки в місцях, де є виробничі потужності по вивезенню деревини, в обсягах, необхідних для виконання встановленого плану виробництва круглих лісоматеріалів.

Пунктом 13 постанови Ради Міністрів СРСР від 15 грудня 1983 р. N 1200 /підпункт 2 пункту 28 постанови Ради Міністрів УРСР від 27 грудня 1983 р. N 520/ надано Раді Міністрів Української РСР, Раді Міністрів Білоруської РСР, Раді Міністрів Казахської РСР, Раді Міністрів Грузинської РСР, Раді Міністрів Литовської РСР та Раді Міністрів Таджикської РСР право здійснювати в 1984 році роботи по реконструкції і будівництву злітно-посадочних смуг, будівель і споруд в аеропортах місцевих повітряних ліній в обсязі до 2,5 млн. карбованців по кожній республіці понад обсяги державних капітальних вкладень, передбачуваних у річному плані, за рахунок коштів, що утворюються від перевищення доходів над видатками по бюджетах республік, в міру вишукання матеріальних ресурсів з місцевих джерел.

 

Зав. відділом по плану,
фінансах, праці і заробітній
платі УС РМ УРСР
 

 
 
В. Письменний
 

Опрос