Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О продаже гражданам товаров длительного пользования в кредит

Совет Министров УССР
Постановление от 30.07.1985 № 299
редакция действует с 21.07.1992

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 30 липня 1985 р. N 299

Київ

Про продаж громадянам товарів тривалого користування в кредит

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 липня 1992 року N 412

Взяти до відома, що з метою розширення продажу товарів тривалого користування і створення громадянам найбільших зручностей у придбанні цих товарів, а також усунення множинності нормативних актів з питань продажу товарів у кредит Рада Міністрів СРСР постановою від 5 липня 1985 р. N 622:

1) Визначила, що товари тривалого користування можуть продаватися громадянам роздрібними підприємствами державної та кооперативної торгівлі в кредит /з розстрочкою платежу/.

Продаж товарів провадиться за цінами, що діють на день продажу. Наступна зміна цін на продані в кредит товари не тягне за собою перерахунку.

2) Встановила, що передача покупцям товарів, що придбаються ними в кредит, провадиться при оплаті не менш як 25 процентів, а товарів за ціною понад 3 тис. карбованців - не менш як 50 процентів їх вартості. Решта вартості товарів повинна сплачуватись покупцями в строк від 6 місяців до 3 років, а товарів за ціною понад 3 тис. карбованці в - у строк до 4 років.

При продажу товарів у кредит справляється з покупців на користь торговельних підприємств 2 проценти, при продажу товарів за ціною понад 3 тис. карбованців - 3 проценти суми наданого кредиту.

3) Встановила, що розрахунки за продані в кредит товари тривалого користування здійснюються шляхом внесення покупцями грошей готівкою на погашення чергового платежу в каси торговельних підприємств.

Для зручності покупців на підставі їх письмових доручень підприємства, установи і організації відраховують із заробітної плати громадянина, який видав доручення, суми чергових платежів за придбані ним товари тривалого користування в кредит і перераховують відповідним торговельним підприємствам.

У разі неповного відрахування з покупців на підставі їх письмових доручень чергових платежів за товари тривалого користування, придбані в кредит, з вини підприємства, установи та організації або несвоєчасного перерахування торговельним підприємствам відрахованих сум на погашення кредиту, а також порушення строку повідомлення торговельним підприємствам про осіб, які звільнилися з роботи і мають заборгованість за куплені в кредит товари, підприємства, установи і організації сплачують відповідним торговельним підприємствам пеню в розмірі 0,1 процента невідрахованої /неперерахованої/ суми за кожний день затримки.

4) Зобов'язала торговельні підприємства при продажу громадянам товарів тривалого користування в кредит включати у звіт про роздрібний товарооборот повну вартість проданих товарів. Грошові суми, фактично одержані від покупців у рахунок оплати вартості проданих у кредит товарів, вказуються у звіті про роздрібний товарооборот окремим рядком.

5) Визнала такими, що втратили чинність:

розпорядження Ради Міністрів СРСР від 4 грудня 1959 р. N 3405 /розпорядження Ради Міністрів УРСР від 15 грудня 1959 р. N 1718/;

пункт 17 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 8 серпня 1960 р. N 851 "Про заходи по дальшому поліпшенню торгівлі" - ЗП СРСР, 1960 р., N 14, ст. 114 /абзаци восьмий і дев'ятий пункту 29 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 вересня 1960 р. N 1563/;

постанову Ради Міністрів СРСР від 30 листопада 1962 р. N 1202 "Про зміну порядку і розміру справляння з покупців процентів на користь торговельних організацій при продажу товарів в кредит" - ЗП СРСР, 1962 р., N 20, ст. 163 /постанова Ради Міністрів УРСР від 14 грудня 1962 р. N 1386 - ЗП УРСР, 1962 р., N 12, ст. 176/.

Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 5 липня 1985 р. N 622 "Про продаж громадянам товарів тривалого користування в кредит" Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Бланки довідок на придбання товарів тривалого користування в кредит є бланками суворої звітності і видаються управліннями торгівлі обл/міськ/виконкомів та облспоживспілками на вимогу підприємств, установ і організацій.

2. Керівники, головні /старші/ бухгалтери підприємств, установ і організацій несуть персональну відповідальність за порушення встановленого порядку видачі довідок на придбання товарів тривалого користування в кредит, їх зберігання, облік і своєчасне повідомлення торговельним організаціям про осіб, які звільняються з роботи і мають заборгованість перед магазином за придбані в кредит товари.

Забороняється видавати робітникам, службовцям і колгоспникам повторні довідки до повної сплати ними заборгованості за раніше придбані в кредит товари, а також довідки громадянам, які працюють тимчасово або із строком випробування.

3. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

встановити суворий контроль за додержанням порядку видачі довідок на придбання товарів у кредит і своєчасним перерахуванням підприємствами, установами і організаціями торговельним організаціям чергових платежів, відрахованих за товари, придбані в кредит;

виявляти і притягати до суворої відповідальності осіб, винних у порушенні встановленого порядку видачі та обліку довідок на придбання товарів тривалого користування в кредит.

4. Керівники підприємств, установ і організацій:

здійснюють контроль за своєчасним відрахуванням із заробітної плати робітників, службовців і колгоспників платежів за продані в кредит товари тривалого користування і перерахунком їх торговельним організаціям за належністю;

передають у 5-денний строк торговельним організаціям документи, на підставі яких провадиться відрахування заборгованості за продані в кредит товари, у випадках, коли робітник чи службовець звільняється або переходить на іншу роботу;

залучають громадські організації до роботи по контролю за видачею довідок і своєчасністю сплати заборгованості робітниками, службовцями і колгоспниками за придбані в кредит товари.

5. Торговельним організаціям дозволяється залишати в своєму розпорядженні суми пені, стягнутої з покупців товарів у кредит за несвоєчасну сплату ними чергових внесків, для:

тимчасового покриття простроченої дебіторської заборгованості, що не кредитується установами Держбанку СРСР;

відшкодування збитків від списання нереальної дебіторської заборгованості покупців товарів у кредит.

6. Перелік товарів тривалого користування, що продаються в кредит, визначається Міністерством торгівлі УРСР. В перелік можуть включатися товари /крім ювелірних виробів/, що є в достатній кількості в роздрібній торговельній мережі. 

7. Внести такі зміни і доповнення до рішень Уряду Української РСР:

у пункті 2 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 18 вересня 1962 р. N 1555 слова: "постановою Ради Міністрів УРСР від 14 вересня 1959 р. N 1436" замінити словами: "постановою Ради Міністрів від 30 липня 1985 р. N 299";

Інструкцію про порядок продажу товарів тривалого користування в кредит, затверджену постановою Ради Міністрів УРСР від 15 листопада 1979 р. N 532 /ЗП УРСР, 1979 р., N 11, ст. 83; 1982 р., N 4, ст. 35; 1984 р., N 3, ст. 19/, викласти в новій редакції /додається/.

8. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду Української РСР згідно з переліком, що додається.

 

Заступник Голови
Ради Міністрів УРСР
 

 
Є. КАЧАЛОВСЬКИЙ
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Інд. 27

 

ПЕРЕЛІК
рішень Уряду Української РСР, що втратили чинність

1. Постанова Ради Міністрів УРСР від 14 вересня 1959 р. N 1436 "Про продаж робітникам і службовцям в кредит товарів тривалого користування" /ЗП УРСР, 1959 р., N 9, ст. 126/.

2. Постанова Ради Міністрів УРСР від 8 квітня 1960 р. N 527 "Про облік роздрібного товарообороту при продажу робітникам і службовцям товарів в кредит" /ЗП УРСР, 1960 р., N 4, ст. 50/.

3. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 2 грудня 1960 р. N 1653 /ЗП УРСР, 1960 р., N 12, ст. 196/.

4. Постанова Ради Міністрів УРСР від 19 березня 1962 р. N 305 "Про поліпшення діючої практики продажу товарів тривалого користування в кредит" /ЗП УРСР, 1962 р., N 3, ст. 50/.

5. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 20 липня 1962 р. N 1159.

6. Постанова Ради Міністрів УРСР від 4 травня 1964 р. N 429 "Про впорядкування розрахунків за продані в кредит товари" /ЗП УРСР, 1964 р., N 5, ст. 54/.

7. Постанова Ради Міністрів УРСР від 3 листопада 1964 р. N 1116 "Про порядок витрачання сум пені, стягнутої з покупців за несвоєчасну сплату чергових внесків за товари, куплені в кредит" /ЗП УРСР, 1964 р., N 11, ст. 146/.

8. Постанова Ради Міністрів УРСР від 15 вересня 1965 р. N 897 "Про надання дозволу торговельним організаціям продавати населенню товари тривалого користування в кредит на строк до 24 місяців" /ЗП УРСР, 1965 р., N 9, ст. 130/.

9. Пункти 1 і 2 Змін, що вносяться до рішень Ради Міністрів УРСР у зв'язку з затвердженням Інструкції про порядок продажу товарів тривалого користування в кредит, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР від 15 листопада 1979 р. N 532 /ЗП УРСР, 1979 р., N 11, ст. 83/.

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок продажу громадянам товарів тривалого користування в кредит

1. Ця Інструкція регулює порядок продажу товарів тривалого користування в кредит /з розстрочкою платежу/ робітникам, службовцям, колгоспникам, аспірантам і пенсіонерам підприємствами державної торгівлі.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.07.92 р. N 412)

2. Продаж товарів у кредит здійснюється магазинами, що визначаються для цієї мети управліннями /відділами/ торгівлі виконкомів обласних /міських/ Рад народних депутатів.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.07.92 р. N 412)

3. Продаж товарів у кредит провадиться робітникам, службовцям /у тому числі офіцерам і військовослужбовцям надстрокової служби/, колгоспникам, аспірантам, пенсіонерам, які проживають у місті або в іншому населеному пункті, де знаходиться магазин.

Неповнолітнім робітникам, службовцям і колгоспникам продаж товарів у кредит провадиться за згодою батьків /усиновителів, опікунів/ відповідно до статті 13 Цивільного кодексу Української РСР.

Товари в кредит продаються громадянам, які мають прописку.

Громадянам, які мають тимчасову прописку, продаж товарів у кредит дозволяється на строк до закінчення тимчасової прописки.

Робітникам і службовцям, які проживають в одному населеному пункті, а працюють в іншому, товари в кредит продаються магазинами в населених пунктах, де води працюють, а також, де вони проживають.

Абзац шостий пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 21.07.92 р. N 412)

4. Перелік товарів тривалого користування, що продаються в кредит, визначається Міністерством торгівлі УРСР. В перелік можуть включатися товари /крім ювелірних виробів/, що є в достатній кількості в роздрібній торговельній мережі.

5. Продаж товарів у кредит провадиться при пред'явленні покупцем паспорта /для військовослужбовців - посвідчення особи/ і довідки з місця роботи /навчання/ або з органу, що виплачує пенсію, за формою згідно з додатками N 1 і 2.

Довідки видаються підприємствами, установами і організаціями лише тим працівникам, які працюють на постійній роботі не менше 12 місяців.

Довідки не видаються особам, у яких відрахування по виконавчих листах та інших виконавчих документах становлять 50 процентів заробітної плати /стипендії, пенсії/, а також особам, що працюють на тимчасовій, сезонній роботі або із строком випробування, і тим, які звільняються з роботи.

6. Підприємства, установи і організації можуть видавати працівникам /аспірантам/ і пенсіонерам лише одну довідку на придбання товарів тривалого користування в кредит.

Наступного разу довідка може бути видана працівникам /аспірантам/ тільки після повного розрахунку за товари, придбані в кредит по раніше одержаній довідці, а пенсіонерам - після пред'явлення ними зобов'язання з відміткою торговельного підприємства про повний розрахунок за товари, придбані по раніше одержаній довідці.

Керівники і головні /старші/ бухгалтери підприємств, установ і організацій несуть персональну відповідальність за порушення встановленого порядку видачі довідок на придбання товарів тривалого користування в кредит. 

7. При купівлі товарів тривалого користування в кредит покупець дає магазину зобов'язання-доручення за формою, що встановлюється Міністерством торгівлі УРСР.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.1992 р. N 412)

Зобов'язання-доручення заповнюється в трьох примірниках, один з яких залишається у магазині, другий видається покупцеві, а третій надсилається підприємству, установі, організації, де працює /навчається/ покупець.

Пенсіонер заповнює зобов'язання в двох примірниках, один з яких залишається в магазині, а другий видається покупцеві.

8. Передача покупцям товарів, що придбаються ними в кредит, провадиться при оплаті не менш як 25 процентів, а товарів за ціною понад 3 тис. карбованців - не менш як 50 процентів їх вартості. Решта вартості товарів повинна сплачуватись покупцями в строк від 6 місяців до 3 років, а товарів за ціною понад 3 тис. карбованців - у строк до 4 років.

Покупці, які здали старі радіотелеапарати, відповідно до Правил прийому цих апаратів, при оформленні купівлі нового апарату, дозволеного до продажу в кредит, звільняються від внесення готівкою первісного внеску. Проценти за кредит відраховуються з покупців одночасно з першим платежем на погашення кредиту.

9. При продажу товарів у кредит справляється з покупців на користь торговельних організацій /підприємств/ 2 проценти, при продажу товарів за ціною понад 3 тис. карбованців - 3 проценти суми наданого кредиту.

З інвалідів Великої Вітчизняної війни справляється 1 процент від суми наданого кредиту незалежно від вартості придбаних ними товарів.

10. Розмір щомісячних чергових платежів на погашення кредиту не повинен перевищувати 50 процентів заробітної плати /стипендії, пенсії/ покупця.

У тих випадках, коли з осіб, які купують товари в кредит, відрахування по виконавчих листах та інших виконавчих документах провадиться в розмірі менш як 50 процентів їх заробітної плати /стипендії, пенсії/, торговельні підприємства при продажу товарів у кредит зменшують суму кредиту, що надається цим покупцям, з таким розрахунком, щоб загальна сума відрахувань по виконавчих листах та інших виконавчих документах, а також на погашення кредиту, що надається, не перевищувала 50 процентів заробітної плати /стипендії, пенсії/.

У випадках, коли вартість товару, за винятком первісного внеску, перевищує граничну суму кредиту, різниця між ними повинна бути сплачена покупцем готівкою при одержанні товару.

11. На підставі письмового доручення покупця розрахунки за придбані ним у кредит товари провадяться підприємством, установою, організацією, де працює /навчається/ покупець, шляхом відрахування із заробітної плати /стипендії/ працівника /аспіранта/ суми чергового платежу в строки і в розмірах, передбачених зобов'язанням-дорученням. 

При виплаті за чергову відпустку, допомоги по тимчасовій непрацездатності та в інших подібних випадках розмір чергового платежу може змінюватися пропорційно сумі виплати. Сума недоплати включається у наступний платіж.

Пенсіонери, а також громадяни, які звільнились з роботи і тимчасово не працюють, вносять платежі за придбані в кредит товари безпосередньо торговельним підприємствам готівкою.

За несвоєчасне внесення покупцями чергових платежів за придбані в кредит товари з них на користь торговельної організації /підприємства/ стягується пеня в розмірі 0,1 процента від простроченої суми за кожний день прострочки.

12. Підприємства, установи, організації перераховують торговельним організаціям /підприємствам/ відраховані згідно з зобов'язаннями-дорученнями суми один раз на місяць, не пізніше ніж через 3 дні після виплати заробітної плати /стипендії/ за другу половину місяця.

13. У разі звільнення працівника /аспіранта/, який ще повністю не оплатив вартість товару, придбаного в кредит, адміністрація підприємства, установи, організації зобов'язана в 5-денний строк надіслати торговельній організації /підприємству/, з якою ведуться розрахунки за продані в кредит товари, третій примірник зобов'язання-доручення разом з довідкою про звільнення, а в разі переведення працівника /аспіранта/ на інше підприємство або в іншу установу, організацію - вказати його нове місце роботи /навчання/.

14. У разі неповного відрахування з покупців на підставі їх письмових доручень чергових платежів за товари тривалого користування, придбані в кредит, з вини підприємства, установи та організації або несвоєчасного перерахування торговельним організаціям /підприємствам/ відрахованих сум на погашення кредиту, а також порушення строку повідомлення торговельним організаціям /підприємствам/ про осіб, які звільнилися з роботи і мають заборгованість за куплені в кредит товари, підприємства, установи і організації сплачують відповідним торговельним організаціям /підприємствам/ пеню в розмірі 0,1 процента невідрахованої /неперерахованої/ суми за кожний день затримки.

15. В окремих випадках, якщо покупець не сплатив чергового платежу за придбані в кредит товари в строк, зазначений в зобов'язанні-дорученні, з поважних причин /хвороба або смерть членів сім'ї, перебування на військовій перепідготовці тощо/, керівних торговельної організації /підприємства/ може надати відстрочку платежів, але не більше ніж на 12 місяців, про що надсилається повідомлення на місце роботи /навчання/ покупця.

Якщо покупцем допущена прострочка сплати трьох чергових платежів, вся сума заборгованості і пеня стягуються в примусовому порядку шляхом одержання виконавчого напису нотаріальної контори.

16. У випадках, коли покупець виїхав з постійного місця проживання, не сплативши заборгованості за придбані в кредит товари і не повідомивши адреси свого нового місця проживання, і, незважаючи на вжиті заходи, не було можливості встановити місце проживання боржника, торговельна організація /підприємство/ передає матеріали /заяву, довідку підприємства, установи, організації про звільнення з роботи /навчання/ працівника /аспіранта/, довідку адресного бюро про непроживання в даному місті або іншому населеному пункті, виконавчий напис/ в народний суд для вирішення питання про розшук покупця-боржника. 

17. Продаж товарів провадиться за цінами, що діють на день продажу. Наступна зміна цін на продані в кредит товари не тягне за собою перерахунку.

18. На товари, придбані в кредит, поширюються гарантійні строки користування і порядок обміну, встановлені для товарів, куплених у роздрібній торговельній мережі за готівку.

19. Інструкція про порядок ведення обліку операцій та розрахунків по продажу товарів у кредит затверджується Міністерством торгівлі УРСР за погодженням з Українською республіканською конторою Держбанку СРСР.

(пункт 19 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.07.92 р. N 412)

 

Штамп підприємства,
установи, організації 

  

  

Довідка дійсна протягом одного
місяця з дня її видачі 

ДОВІДКА N
на придбання товарів тривалого користування в кредит

Видана __________________________________________________________
                                                                  /прізвище, ім'я та по батькові/
в тому, що він /вона/ дійсно працює /навчається/ _______________________
____________________ і його /її/ середньомісячна заробітна плата /стипендія/
за останні 3 місяці становить ________________________________________
                                                                                                            /сума прописом/
___________________________ крб.

З указаної заробітної плати /стипендії/ провадяться щомісячні відрахування по виконавчих листах та інших виконавчих документах у розмірі ____________ процентів.

Проживає за адресою ______________________________________________
паспорт серії __________ N ____ ____________, виданий ________________
_________________________________________ "___" _____________ 19__ р.

Зобов'язання-доручення гр. __________________________________________
для відрахування із заробітної плати /стипендії/ надіслати за адресою:
__________________________________________________________________
телефон N _____________________.

Керівник 

________________ 

Головний бухгалтер  

________________ 

Печатка підприємства, установи, організації 

  

До відома керівників і головних /старших/ бухгалтерів підприємств, установ, організацій

Підприємства, установи і організації можуть видавати працівникам /аспірантам/ лише одну довідку на придбання товарів у кредит. Повторна довідка може бути видана тільки після повного розрахунку за товари, придбані в кредит по раніше одержаній довідці.

Довідки видаються підприємствами, установами і організаціями лише тим працівникам, які працюють на постійній роботі не менш як 12 місяців.

Довідки не видаються особам, у яких відрахування по виконавчих листах та інших виконавчих документах становлять 50 процентів заробітної плати /стипендії/, а також особам, які працюють на тимчасовій, сезонній роботі або із строком випробування, і тим, які звільняються з роботи.

Керівники і головні /старші/ бухгалтери підприємств, установ і організацій несуть персональну відповідальність за порушення встановленого порядку видачі довідок на придбання товарів тривалого користування в кредит.

  

/З Інструкції про порядок продажу громадянам товарів тривалого користування в кредит/ 

 

Штамп установи 

  

  

Довідка дійсна протягом одного
місяця з дня її видачі 

ДОВІДКА N
на придбання товарів тривалого користування в кредит

Видана пенсіонеру _______________________________________________
                                                                                  /прізвище, ім'я та по батькові/
в тому, що йому /їй/ виплачується пенсія в розмірі _____________________
_____________________________ крб. на місяць.
                     /сума прописом/ 

Пенсія встановлена довічно або на строк до "___" ______________ 19__ р.

З указаної суми пенсії провадяться щомісячні утримання по виконавчих листах та інших виконавчих документах у розмірі _____ процентів.

Пенсійне посвідчення N ______, видане _____________________________
________________________________________________________________
                                     /назва установи, яка видала пенсійне посвідчення/
"___" ____________ 19__ р.

Постійно прописаний/а/ і проживає за адресою: _______________________
________________________________________________________________
паспорт серії __________ N ___________, виданий ____________________
________________________________________ "___" ____________ 19__ р.

Поштова адреса установи, яка видала довідку ________________________
______________________________________ телефон N ________________

Керівник 

________________ 

Головний бухгалтер  

________________ 

Печатка установи 

  

До відома керівників і головних /старших/ бухгалтерів установ

Установи можуть видавати пенсіонерам лише одну довідку на придбання товарів у кредит. Повторна довідка може бути видана тільки після пред'явлення ними зобов'язання з відміткою торговельного підприємства про повний розрахунок за товари, придбані в кредит по раніше одержаній довідці.

Довідки не видаються особам, у яких відрахування по виконавчих листах та інших виконавчих документах становлять 50 процентів пенсії.

Керівники і головні /старші/ бухгалтери установ несуть персональну відповідальність за порушення встановленого порядку видачі довідок на придбання товарів тривалого користування в кредит.

  

/З Інструкції про порядок продажу громадянам товарів тривалого користування в кредит/. 

____________ 

Опрос