Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О генеральном плане развития города Сумы

Совет Министров УССР
Постановление от 29.03.1985 № 139

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 29 березня 1985 р. N 139

Київ

Про генеральний план розвитку міста Сум

З метою забезпечення дальшого планомірного, економічно обгрунтованого і комплексного розвитку міста Сум, підвищення рівня його благоустрою і створення найсприятливіших умов для праці, побуту і відпочинку населення Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Схвалити розроблені інститутом "КиївНДІПмістобудівництва" генеральний план розвитку міста Сум і проект планування його приміської та зеленої зон.

Затвердити Основні положення генерального плану розвитку міста Сум і проекту планування його приміської та зеленої зон, що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Ради Міністрів УРСР від 24 червня 1969 р. N 596.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Інд. 24

 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
генерального плану розвитку міста Сум і проекту планування його приміської та зеленої зон

I

Генеральним планом розвитку міста Сум передбачається:

1. По основних напрямах розвитку міста:

а) дальше зростання м. Сум як адміністративного, промислового і культурного центру Сумської області з чисельністю населення на розрахунковий період /2005 рік/ 285 тис. чоловік /на початок 1984 року - 254,5 тис. чоловік/;

б) зміцнення ролі міста як одного з центрів машинобудівної, приладобудівної та хімічної промисловості з одночасним розвитком промислових підприємств, необхідних для безпосереднього обслуговування населення міста і приміської зони та забезпечення потреб житлово-цивільного будівництва.

2. По територіальному розвитку міста і його забудові:

а) дальший розвиток міста за рахунок використання для забудови 36 га сільськогосподарських земель у північній частині міста та включення в межі міста 642 га земель державного лісового фонду для організації зони відпочинку міського населення з одночасним виключенням з міської межі 1580 га сільськогосподарських земель;

б) припинення в наступній п'ятирічці розробки піщаних кар'єрів у північно-східному напрямку в заплаві р. Псел з метою забезпечення дальшого перспективного територіального розвитку міста;

в) розміщення нового житлового будівництва на намивних територіях лівого берега р. Псел та вільних від забудови ділянках у західній і північній частинах міста, а також за рахунок часткової реконструкції малоцінної існуючої забудови в центрі міста;

г) забудова міста переважно 9-поверховими житловими будинками, а на окремих найважливіших у містобудівному відношенні ділянках - будинками більшої поверховості при одночасному спорудженні закладів культурно-побутового обслуговування населення, з повним благоустроєм, інженерним обладнанням та озелененням території.

3. По архітектурно-планувальній організації міста:

а) удосконалення і розвиток архітектурно-планувальної структури міста відповідно до вимог сучасного містобудівництва;

б) реконструкція існуючого загальноміського центру із збереженням історичної забудови;

в) встановлення зон охорони пам'яток історії та культури;

г) упорядкування житлових районів і мікрорайонів із створенням необхідного комплексу закладів культурно-побутового обслуговування населення та зелених насаджень;

д) упорядкування промислових та комунально-складських районів;

є) розвиток системи зелених насаджень у заплаві р. Псел, створення парків і скверів у житлових районах, організація зелених зон уздовж річок Сумка та Стрілка і в міських зонах відпочинку.

4. По зовнішньому транспорту:

а) по залізничному транспорту - завершення реконструкції залізничної станції Суми;

б) по автомобільному транспорту і автошляховій мережі - реконструкція автомобільних шляхів, спорудження розв'язок руху в різних рівнях, будівництво нового приміського автовокзалу в районі центрального ринку;

в) по повітряному транспорту - завершення будівництва комплексу нового аеропорту.

5. По міському транспорту і магістральній мережі:

а) створення на базі існуючої мережі вулиць системи міських транспортних магістралей, що дасть змогу поліпшити зв'язок житлових масивів з центром і промисловими районами;

б) комплексний розвиток масового пасажирського міського транспорту /тролейбуса, автобуса/ із збільшенням протяжності тролейбусної та автобусної мережі;

в) будівництво тролейбусного депо, автобусного і таксомоторного парків, приміського автовокзалу.

6. По інженерному обладнанню території:

а) дальший розвиток водопостачання міста за рахунок освоєння нових підземних джерел, будівництво системи технічного водопостачання;

б) розширення міських каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі з використанням стічних вод після повної біологічної очистки і знешкодження для технічного водопостачання й поливу;

в) будівництво заводу по переробці і знешкодженню побутових відходів у районі с. Піщаного;

г) дальший розвиток зливової каналізації;

д) електропостачання від енергосистеми "Харківенерго";

є) теплопостачання від ТЕЦ, а також районних та промислових котелень;

ж) газопостачання від магістрального газопроводу Бєльськ - Суми;

з) дальший розвиток телефонізації та радіофікації міста.

7. По інженерній підготовці території:

Здійснення комплексу заходів по інженерному захисту міста від підтоплення території /гідронамив, створення нових набережних, будівництво системи дренажів, регулювання стоку річок Сумка та Стрілка, а також благоустрій водоймищ у межах міста/.

8. По поліпшенню зовнішнього середовища і охороні природи:

а) ліквідація забруднення зовнішнього середовища за рахунок впровадження на існуючих промислових підприємствах технологічних заходів по очищенню шкідливих викидів і доведенню їх показників до нормативних параметрів, а також впровадження маловідхідних та безвідхідних технологій;

б) винесення промислових, комунальних та складських об'єктів, які знаходяться в сельбищній зоні міста і погіршують її санітарно-гігієнічний стан, на нові ділянки, передбачені генеральним планом у промислових районах міста і в приміській зоні;

в) організація санітарно-захисних зон між промисловими підприємствами і житловими районами відповідно до діючих норм з урахуванням проведення необхідного комплексу санітарно-захисних заходів на підприємствах, поступове винесення з цих зон існуючого житлового фонду;

г) закриття діючих кладовищ та благоустрій Баранівського міського кладовища, розташованого за межами сельбищної зони;

д) дальший розвиток системи санітарної очистки міста.

9. Першочергові заходи:

а) будівництво та реконструкція промислових підприємств відповідно до плану економічного і соціального розвитку;

б) здійснення житлового будівництва переважно на вільних від забудови територіях у західному та лівобережному районах, а також за рахунок часткової реконструкції існуючої малоцінної забудови в центральній частині міста;

в) одночасно з будівництвом житла спорудження закладів культурно-побутового обслуговування населення, здійснення благоустрою, інженерного обладнання й озеленення територій;

г) будівництво та реконструкція магістральних вулиць, спорудження підземних переходів і транспортних розв'язок у різних рівнях, розвиток масового міського транспорту;

д) завершення будівництва аеровокзального комплексу та південної ділянки об'їзної автомагістралі;

є) будівництво тролейбусного депо, автобусного парку і приміського автовокзалу;

ж) розвиток системи інженерного забезпечення міста;

з) створення зелених насаджень загального користування;

і) здійснення заходів, спрямованих на охорону й поліпшення міського середовища;

к) припинення розробки піщаних кар'єрів у північно-східному напрямку в заплаві р. Псел.

II

Проектом планування приміської та зеленої зон м. Сум передбачається:

1. По організації території та розселенню населення:

а) утворення навколо м. Сум приміської зони загальною площею 210 тис. га з населенням 63 тис. чоловік на території Сумського і частково Тростянецького та Краснопільського районів з використанням її для розміщення зв'язаних з народногосподарським комплексом міста промислових підприємств, розвитку приміського сільського господарства, організації позаміського масового відпочинку населення, створення лісопаркового поясу;

б) розселення населення, яке має трудові зв'язки з м. Сумами, у прилеглих населених пунктах.

2. По розміщенню промислових підприємств і спеціалізації приміського господарства:

а) розміщення промислових підприємств і складів, які виносяться з м. Сум, у приміській зоні на передбачених для цього ділянках;

б) забезпечення потреб м. Сум у ранніх овочах, картоплі, фруктах, яйцях, молочній та м'ясній продукції шляхом виробництва їх у приміських спеціалізованих господарствах.

3. По організації зеленої зони і місць відпочинку:

а) створення зеленої зони навколо м. Сум загальною площею зелених насаджень 30,9 тис. га;

б) розвиток системи закладів і місць масового відпочинку населення з організацією зон відпочинку.

4. По організації транспортних зв'язків:

Удосконалення мережі автомобільних шляхів за рахунок реконструкції ділянок існуючих автошляхів та будівництва нових.

5. По інженерному обладнанню території:

а) водопостачання населених пунктів - централізоване з підземних вод місцевих джерел;

б) каналізація - з повною біологічною очисткою стічних вод;

в) теплопостачання - централізоване, від районних і групових котелень;

г) газопостачання від газопроводу Бєльськ - Суми;

д) електропостачання від енергосистеми "Харківенерго";

є) здійснення комплексу робіт по регулюванню стоку і впорядкуванню русел річок, залісенню не придатних для сільського господарства територій, протиерозійних та гідромеліоративних заходів.

6. По поліпшенню зовнішнього середовища і охороні природи:

а) проведення робіт по ліквідації забруднення водоймищ та повітряного басейну, створення водоохоронних зелених насаджень, організація і впорядкування звалищ побутових відходів;

б) збереження цінних природних ландшафтів і відновлення ландшафтів, порушених господарською діяльністю.

7. Першочергові заходи:

а) спорудження і реконструкція промислових підприємств, а також будівництво житла та закладів обслуговування населення у населених пунктах відповідно до плану економічного і соціального розвитку;

б) будівництво і реконструкція автомобільних шляхів;

в) розвиток систем інженерного забезпечення;

г) організація місць та закладів масового відпочинку;

д) збільшення площі зелених насаджень у приміській зоні за рахунок насадження садів, ягідників, залісення ярів, балок та інших не придатних для сільського господарства земель.

Основні техніко-економічні показники розвитку міста Сум

Найменування показників

Одиниця виміру

Існуючий стан /1984 р./

Перша черга
/1990 р./

Розрахунковий період /2005 р./

Населення міста 

тис. чол. 

254,5 

277 

285 

Територія міста 

тис. га 

9,34 

9,34 

8,4 

Житловий фонд 

тис. кв. м загальної площі

3478,7 

4436 

5200 

Середня житлозабезпеченість на одного жителя 

кв. м загальної площі

13,7 

16 

18 

Рівень культурно-побутового обслуговування: 

  

  

  

  

дитячі дошкільні заклади 

місць 

16390 

18000 

19950 

загальноосвітні школи

- " - 

24000 

30230 

37090 

Будинки культури, клуби, кінотеатри 

- " - 

8000 

13870 

17570 

підприємства громадського харчування 

посадочних місць 

6700 

8100 

11850 

підприємства побутового обслуговування 

робочих місць 

1260 

1355 

2235 

магазини продовольчих товарів 

кв. м торгової площі 

21626 

23220 

27050 

магазини непродовольчих товарів 

- " - 

23762 

31440 

43060 

лікарні 

ліжок 

3600 

4620 

5660 

поліклініки 

відвідувань на день 

7240 

8200 

11175 

Інженерне обладнання території: 

  

  

  

  

Водопостачання: 

  

  

  

  

потужність споруд водопостачання 

тис. куб. м на добу 

185 

265 

325 

протяжність водопровідної мережі 

км 

243 

248,5 

277 

Каналізація: 

  

  

  

  

потужність споруд каналізації 

тис. куб. м на добу 

89 

164 

200 

протяжність колекторів та мережі 

км 

85 

98 

111 

Теплопостачання: 

  

  

  

  

потужність джерел 

Гкал на годину

1897 

2395 

2495 

протяжність мережі 

км 

1520 

2053 

2320 

Газопостачання 

км мережі 

380,6 

385 

400 

Електропостачання 

мегават 

238 

281 

383 

Протяжність міських транспортних мереж: 

  

  

  

  

автобусних 

км 

81,5 

89 

102,3 

тролейбусних 

- " - 

38,5 

40,4 

47,8 

____________

Опрос