Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О дальнейшем совершенствовании проектно-сметного дела и повышении роли экспертизы и авторского надзора в строительстве

Совет Министров УССР
Постановление от 07.03.1985 № 104
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 7 березня 1985 р. N 104

Київ

Про дальше вдосконалення проектно-кошторисної справи і підвищення ролі експертизи та авторського нагляду в будівництві1

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Ради Міністрів Української РСР
 від 31 грудня 1987 року N 436
,
від 11 серпня 1988 року N 235
,
від 12 серпня 1989 року N 214

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 9 грудня 1992 року N 690)

З метою дальшого вдосконалення проектно-кошторисної справи, підвищення ролі експертизи та авторського нагляду в будівництві, на виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 28 січня 1985 р. N 96 Рада Міністрів Української РСР постановляє:

1. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, проектним, розвідувальним, науково-дослідним, конструкторським і технологічним організаціям здійснити заходи по докорінному поліпшенню якості проектування, широкому застосуванню в проектах прогресивних технологій, устаткування, матеріалів і конструкцій, передових методів організації виробництва, праці й управління, що забезпечують до часу введення в дію об'єктів відповідність їх новітнім досягненням науки і техніки.

2. Установити, що основними критеріями оцінки діяльності проектних і розвідувальних організацій та стимулювання їх працівників є забезпечення високого техніко-економічного рівня проектованих об'єктів, підвищення продуктивності праці та скорочення витрати матеріальних ресурсів при їх будівництві й експлуатації, зниження частки будівельно-монтажних робіт і вартості об'єктів, поліпшення якості містобудівельних та архітектурно-планувальних рішень.

У матеріалах, які обгрунтовують необхідність і доцільність будівництва об'єктів, у проектах та експертних висновках повинні наводитися дані про відповідність прийнятих технологій, устаткування, будівельних рішень, організації виробництва і праці новітнім досягненням вітчизняної та зарубіжної науки й техніки і прогресивним питомим показникам.

З цією метою міністерствам і відомствам УРСР, Київському міськвиконкому, науково-дослідним та проектним організаціям забезпечити:

у галузі технологічного проектування - широке використання високоефективних процесів виробництва, маловідхідної та ресурсозберігаючої технології, комплексної механізації, автоматичних ліній, промислових роботів, гнучких автоматизованих систем та іншого прогресивного устаткування, а також підвищення коефіцієнта змінності його роботи, зростання продуктивності праці;

у галузі будівельного проектування - зниження матеріаломісткості, трудомісткості і вартості будівництва, скорочення його тривалості, за рахунок високої технологічності конструктивних рішень будинків та споруд, впровадження прогресивних виробів і матеріалів, укрупнених монтажних блоків, конструкцій високої заводської готовності й передових методів організації будівництва.

При розробці проектів забезпечувати високий рівень архітектурних і містобудівельних рішень, передбачати поліпшення умов праці й побуту працюючих з урахуванням останніх досягнень промислової естетики. Враховувати необхідність удосконалення планування і підвищення якості житлових будинків та об'єктів соціально-побутового призначення, а також створення кращих умов для проведення культурно-масової роботи.

Заборонити застосування у проектах технологічних процесів і устаткування, які не відповідають новітнім досягненням науки і техніки. Міністерствам і відомствам УРСР, Київському міськвиконкому забезпечити суворий контроль за додержанням цієї вимоги.

3. Держплану УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам затверджувати в складі п'ятирічних планів переліки об'єктів, що підлягають проектуванню в черговій і наступній п'ятирічках і на яких застосовуватимуться нові технологічні процеси, а також машини й устаткування з тривалим циклом розробки, конструювання та виготовлення.

Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам розробляти й затверджувати разом з машинобудівними міністерствами комплексні плани-графіки виконання для вказаних об'єктів науково-дослідних, конструкторських та проектних робіт, маючи на увазі, що розробка проектів на будівництво таких об'єктів повинна здійснюватись на підставі затверджених технічних проектів на машини й устаткування.

4. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечити дальше підвищення ролі проектів у вдосконаленні організації будівництва і розвитку господарського розрахунку. З цією метою:

установлювати в проектно-кошторисній документації нормативну трудомісткість будівництва об'єктів. Держбуду СРСР з участю заінтересованих міністерств і відомств СРСР доручено розробити і затвердити в 1985 році відповідні нормативні документи;

передбачати в проектах великих підприємств і споруд виділення пускових комплексів (включаючи необхідні житлові будинки та об'єкти соціально-побутового призначення) з визначенням по них лімітів капітальних вкладень та будівельно-монтажних робіт, потреби в устаткуванні, матеріалах і в трудових ресурсах;

забезпечувати при розробці проектів організації будівництва (які повинні бути обов'язковими для всіх його учасників) виділення технологічних вузлів та етапів робіт, визначення черговості виконання підготовчих і основних робіт по спорудженню будинків та споруд, календарних строків будівництва і доставки устаткування та конструкцій, потреби в матеріалах, трудових ресурсах і засобах механізації;

передбачати в проектах виконання робіт по окремих будинках і спорудах графіки виконання робіт, рішення по застосуванню бригадного підряду, а також заходи по здійсненню контролю за якістю будівництва.

Вважати обов'язковою участь проектних організацій міністерств і відомств, які здійснюють будівництво, у розробці вказаних проектів.

Покласти на керівників головних територіальних управлінь по будівництву, комбінатів і будівельно-монтажних трестів персональну відповідальність за своєчасну розробку й забезпечення будов проектами виконання робіт. Дозволити розробку проектів виконання робіт по великих і складних об'єктах за рахунок коштів на проектно-розвідувальні роботи.

Міністерствам УРСР - підрядчикам, Київському міськвиконкому створювати при необхідності у складі головних територіальних управлінь по будівництву, комбінатів і великих будівельно-монтажних трестів підрозділи для розгляду проектно-кошторисної документації, що підлягає погодженню, а також для розробки пропозицій по вдосконаленню будівельних рішень та організації будівництва виходячи з конкретних умов. Підрозділи створюються в межах установлених міністерствам і міськвиконкому загальної чисельності працівників та фонду заробітної плати.

5. Зобов'язати Держбуд УРСР, міністерства, відомства УРСР і Київський міськвиконком:

переглянути у 1985 році перелік діючих типових проектів і каталоги типових будівельних конструкцій та виробів, виключивши з них проекти, конструкції та вироби, які не відповідають сучасним досягненням науки і техніки;

забезпечити розробку економічних зональних типових проектів на будівництво об'єктів житлово-цивільного та сільськогосподарського призначення, що враховують місцеві умови;

розробляти типові проекти, як правило, на конкурсній основі і затверджувати їх у встановленому порядку після експертизи та розгляду науково-технічною радою або колегією міністерства, відомства.

Дозволити міністерствам і відомствам УРСР, Київському міськвиконкому здійснювати починаючи з 1986 року за рахунок коштів державного бюджету за планами, затверджуваними Держбудом СРСР:

розробку зональних типових проектів на будівництво об'єктів житлово-цивільного та сільськогосподарського призначення, а також галузевих типових проектів на будівництво основних і допоміжних об'єктів виробничого призначення;

складання відомчих і республіканських прейскурантів та укрупнених кошторисних нормативів на будівництво;

розробку галузевих програмних засобів для обчислювальної техніки, систем автоматизованого проектування та систем обробки інформації;

роботи, пов'язані з виконанням функцій головних розвідувальних організацій.

Держплану СРСР доручено передбачати в проектах п'ятирічних та річних планів економічного і соціального розвитку СРСР ліміти бюджетних коштів, необхідних для виконання цих робіт.

6. З метою підвищення заінтересованості проектних та розвідувальних організацій у виконанні проектно-розвідувальних робіт по реконструкції і технічному переозброєнню діючих підприємств дозволити міністерствам і відомствам УРСР, Київському міськвиконкому встановлювати надбавку в розмірі до 50 процентів до вартості цих робіт і відповідно збільшувати відрахування до фондів економічного стимулювання та розміри премій працівникам вказаних організацій.

Держплану УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечити першочергове виділення підприємствам, на яких передбачається реконструкція або технічне переозброєння, лімітів на проектно-розвідувальні роботи, а також включення вказаних робіт до планів проектних організацій.

7. Вважати за необхідне підвищити роль головних інженерів та головних архітекторів проектів, які повинні нести відповідальність за техніко-економічний рівень і архітектурні рішення споруджуваних підприємств, будинків і споруд, за якість проектів і правильне визначення кошторисної вартості, а також за досягнення підприємствами проектних показників у встановлені строки.

Установити, що головний інженер (головний архітектор) проекту забезпечує формування складу розробників проекту, розподіл між ними завдань по розділах і частинах проекту та обсягів робіт з відповідним фондом заробітної плати, контролює технічний і економічний рівень проектних рішень, що приймаються, та строки розробки проектно-кошторисної документації.

Надати право проектним організаціям залишити в своєму розпорядженні резерв у розмірі до 5 процентів річного обсягу робіт по конкретних проектах, який може використовуватися за рішенням головного інженера (головного архітектора) проекту протягом року.

Головний інженер (головний архітектор) проекту призначається з числа найбільш кваліфікованих спеціалістів по великих і складних об'єктах - міністерствами і відомствами УРСР, а по інших об'єктах - керівниками проектних організацій.

Дозволити керівникам організацій - генеральних проектувальників вводити у штати в разі необхідності при проектуванні найважливіших об'єктів посаду заступника головного інженера проекту.

Надати право міністерствам і відомствам УРСР і Київському міськвиконкому при прийнятті рішення про проектування та будівництво об'єкта призначати в необхідних випадках керівників майбутніх підприємств (виробництв) як осіб, які здійснюють контроль за вирішенням технічних питань по проектованих об'єктах.

8. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечити правильне визначення кошторисної вартості будівництва і суворе додержання її у процесі розробки проектної документації, планування та виконання будівельно-монтажних робіт. З цією метою встановити персональну відповідальність:

відповідних працівників проектних організацій - за правильне визначення кошторисної вартості будівництва, складу пускових комплексів і черговості виконання робіт. При перевищенні кошторисної вартості будівництва з вини проектних організацій позбавляти повністю або частково премій головних інженерів (головних архітекторів) проектів, керівників цих організацій та інших винних осіб;

керівних працівників міністерств, відомств, виконкомів, підприємств і організацій - за додержання нормативних строків тривалості будівництва об'єктів при плануванні капітальних вкладень, укладанні договорів підряду та виконанні будівельно-монтажних робіт.

У разі збільшення затвердженої кошторисної вартості будівництва розглядати ці питання, в тому числі й на засіданнях колегій, виконкомів, та вживати суворих заходів до винних осіб.

9. Міністерствам і відомствам УРСР, Київському міськвиконкому підвищити відповідальність проектних організацій за здійснення авторського нагляду за будівництвом підприємств, будинків і споруд. Надати право проектним організаціям давати вказівки, обов'язкові для організацій замовника і підрядчика, про припинення проведення робіт, виконуваних з порушенням вимог проекту і нормативних документів.

Абзац другий пункту 9 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 11.08.88 р. N 235)

10. З метою підвищення якості експертизи проектів зобов'язати міністерства і відомства УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми:

зміцнити кваліфікованими кадрами експертні підрозділи, підпорядкувавши їх, як правило, міністрові, керівнику відомства або їх першим заступникам;

розглядати проекти по великих і складних будовах на засіданнях колегій міністерств і відомств, виконкомів, а також забезпечити суворий контроль за якістю проектів, затверджуваних підвідомчими організаціями;

систематично розглядати результати експертизи і контролю за якістю проектів та вживати заходів до усунення виявлених недоліків.

Держбуду УРСР посилити контроль за якістю експертизи, що здійснюється міністерствами і відомствами УРСР, виконкомами. Дозволити Держбуду УРСР залучати за погодженням з керівниками відповідних організацій для розгляду проектів спеціалістів міністерств і відомств УРСР, у тому числі Держплану УРСР, Державного комітету УРСР по праці і Державного комітету УРСР по цінах.

Держплану УРСР підвищити відповідальність державних експертних комісій за обгрунтованість результатів експертизи по об'єктах, намічуваних до будівництва, а також експертизи схем розвитку й розміщення галузей народного господарства та галузей промисловості, схем розвитку і розміщення продуктивних сил по республіці та економічних районах і техніко-економічних обгрунтувань будівництва великих і складних підприємств та споруд.

Держбуду УРСР, Держплану УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечити при проведенні експертизи техніко-економічних обгрунтувань і розрахунків, проектів (робочих проектів) контроль за комплексним розв'язанням питань будівництва об'єктів виробничого призначення, житлових будинків, об'єктів соціально-побутового призначення й охорони навколишнього середовища.

11. Міністерствам і відомствам УРСР, Київському міськвиконкому:

розробляти і затверджувати починаючи з 1986 року безперервні дворічні тематичні плани проектно-розвідувальних робіт;

залишати при доведенні планових завдань до підвідомчих проектних організацій резерв у розмірі до 5 процентів обсягу робіт, фонду заробітної плати й фонду матеріального заохочення з правом використання його протягом усього планового періоду.

Рада Міністрів СРСР установила, що затрати, що зроблені за рахунок державних централізованих капітальних вкладень, на розробку проектно-кошторисної документації, не використаної в будівництві у плановий строк, відшкодовуються в союзний бюджет по новому будівництву - за рахунок резерву міністерств і відомств для подання фінансової допомоги (по будовах виконкомів місцевих Рад народних депутатів - за рахунок сум перевищення доходів над видатками по відповідних бюджетах), по будівництву на діючих підприємствах - за рахунок результатів їх господарської діяльності.

(абзац четвертий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 31.12.87 р. N 436)

12. Міністерствам і відомствам УРСР, Київському міськвиконкому зосереджувати у спеціалізованих проектних організаціях розробку відповідних розділів проектів великих і складних об'єктів.

На Центральний науково-дослідний і проектний інститут будівельних металоконструкцій імені М. П. Мельникова Держбуду СРСР як головну проектну організацію покладено відповідальність за проведення єдиної технічної політики в проектуванні будівельних стальних конструкцій. Держбуду СРСР доручено затвердити порядок розробки цих конструкцій проектними інститутами міністерств і відомств.

13. Зосередити виконання інженерних досліджень:

у великих проектно-розвідувальних організаціях міністерств і відомств УРСР - для будівництва об'єктів енергетики, транспорту, зв'язку, меліорації і водного господарства, магістральних трубопроводів, підприємств гірничодобувної, металургійної та лісозаготівельної промисловості й лісового господарства, а також для обладнання промислів по добуванню нафти і газу;

у територіальних розвідувальних організаціях - для будівництва об'єктів інших галузей промисловості, сільськогосподарського й житлово-цивільного призначення та об'єктів, розміщуваних у промислових вузлах, для розробки проектів планування й забудови міст та інших населених пунктів, проектів охоронних зон, схем інженерного захисту територій і для сейсмічного мікрорайонування.

Держбуду УРСР, Держплану УРСР разом з територіальною інспекцією Державного геодезичного нагляду України і Молдавії, міністерствами і відомствами УРСР, Київським міськвиконкомом до 1 серпня 1985 р. подати Раді Міністрів УРСР на затвердження переліки:

підвідомчих міністерствам, відомствам УРСР і Київському міськвиконкому організацій, що здійснюють комплексне проектування, розробку спеціальних розділів проектів, проектування об'єктів житлово-цивільного призначення та інженерні розвідування для будівництва;

проектно-конструкторських контор, бюро та інших підрозділів організацій і підприємств, яким надається право виконання проектних робіт, передбачених підпунктом "а" пункту 18 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 26 травня 1981 р. N 290, а також пов'язаних з прив'язкою до майданчиків будівництва типових проектів нескладних будинків і споруд, з обов'язковим додержанням діючих норм і правил по проектуванню та будівництву.

Українським республіканським конторам Будбанку СРСР і Держбанку СРСР не фінансувати будівництво за проектною документацією, розробленою після затвердження вказаних переліків організаціями, які в них не передбачені.

14. Держплану УРСР, Держбуду УРСР, Міністерству фінансів УРСР разом з Міністерством сільського господарства УРСР, Міністерством плодоовочевого господарства УРСР, Держкомсільгосптехнікою УРСР, Головплодвинпромом УРСР, Укрміжколгоспбудом у квітні 1985 р. подати до Ради Міністрів УРСР пропозиції про впорядкування мережі проектних організацій сільськогосподарського профілю.

15. Міністерствам і відомствам УРСР, Київському міськвиконкому розширити застосування прогресивних методів і засобів автоматизації при виконанні проектних робіт.

Держбуду УРСР і Держплану УРСР розробляти й подавати на затвердження до Ради Міністрів УРСР починаючи з 1986 року погоджені з Держбудом СРСР п'ятирічні та річні плани створення і використання у проектуванні програмних засобів для обчислювальної техніки, систем автоматизованого проектування й систем обробки інформації галузевого (відомчого) призначення.

16. Держпостачу УРСР передбачати починаючи з 1986 року в планах збільшення поставки для розвідувальних організацій високопродуктивного обладнання, геофізичних і топографо-геодезичних приладів та інструменту.

17. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам провести інвентаризацію наявної в незавершеному будівництві проектно-кошторисної документації, виконаної по об'єктах, капіталовкладення на які виділяються Радою Міністрів УРСР, і в квітні 1985 р. подати дані Держплану УРСР.

Держплану УРСР, Держбуду УРСР і Міністерству фінансів УРСР у червні 1985 р. внести до Ради Міністрів УРСР погоджені з Держпланом СРСР, Держбудом СРСР і Міністерством фінансів СРСР пропозиції щодо застарілої та не намічуваної до використання в дванадцятій п'ятирічці документації для прийняття рішень.

18. Довести до відома міністерств і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів, що Рада Міністрів СРСР постановою від 28 січня 1985 р. N 96 "Про дальше вдосконалення проектно-кошторисної справи і підвищення ролі експертизи та авторського нагляду в будівництві";

1) З метою вдосконалення діючих норм і правил, пов'язаних з проектуванням та будівництвом об'єктів, доручила переглянути й затвердити в 1985 році:

міністерствам і відомствам СРСР та Радам Міністрів союзних республік за погодженням з Держбудом СРСР і Державним комітетом СРСР по науці і техніці - загальносоюзні та відомчі норми технологічного проектування;

Держбуду СРСР - нормативні документи з будівельного проектування та виконання робіт;

органам державного нагляду за погодженням з Держбудом СРСР - норми і правила, в яких поряд з поліпшенням виробничих умов праці і підвищенням безпеки робіт передбачити усунення різного роду надмірностей, дбайливе ставлення до земельного фонду, якнайповніше використання обсягів і площ будинків з метою зниження на цій основі затрат на будівництво й експлуатацію об'єктів.

Міністерствам і відомствам СРСР, Радам Міністрів союзних республік і органам державного нагляду доручено затвердити у місячний строк за погодженням з Держбудом СРСР графіки виконання вказаних робіт.

2) Установила, що рішення про проектування будівництва об'єктів приймаються:

по великих і складних підприємствах і спорудах, визначуваних Держпланом СРСР і Держбудом СРСР, - на підставі техніко-економічних обгрунтувань будівництва;

(абзац другий підпункту 2 пункту 18 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 31.12.87 р. N 436)

по інших підприємствах, будинках і спорудах - на підставі техніко-економічних розрахунків, які обгрунтовують господарську необхідність та економічну доцільність їх будівництва;

по найважливіших народногосподарських об'єктах - на підставі рішень Уряду.

У техніко-економічних обгрунтуваннях і техніко-економічних розрахунках визначається такий порядок розробки проектно-кошторисної документації: у дві стадії - проект і робоча документація або в одну стадію - робочий проект.

Розробка техніко-економічних обгрунтувань і техніко-економічних розрахунків на будівництво об'єктів здійснюється за рахунок капітальних вкладень по відповідній галузі, а на будівництво найважливіших народногосподарських об'єктів - за рахунок бюджетних асигнувань.

Доручила Держплану СРСР і Держбуду СРСР визначити в 3-місячний строк порядок розробки та затвердження техніко-економічних розрахунків.

3) Зобов'язала міністерства і відомства забезпечити дальше вдосконалення системи матеріального стимулювання проектувальників з метою посилення її впливу на підвищення заінтересованості трудових колективів проектних і розвідувальних організацій у поліпшенні результатів своєї роботи, виходячи з установлених основних критеріїв оцінки діяльності цих організацій.

Установила, що преміювання працівників проектних і розвідувальних організацій повинно здійснюватись передусім за досягнення високого техніко-економічного рівня розроблювальних проектів і зниження кошторисної вартості будівництва.

Провадити починаючи з 1986 року додаткові відрахування у фонд матеріального заохочення проектних і розвідувальних організацій, поряд з діючим порядком його утворення, за рахунок:

коштів на складання техніко-економічних обгрунтувань (розрахунків) і проектів на будівництво об'єктів у розмірі до 15 процентів вартості їх розробки. Конкретний розмір відрахувань з указаних коштів визначається замовником залежно від якості й економічної ефективності виконаних проектних рішень;

економії порівняно з кошторисною вартістю будівництва об'єктів у затвердженому проекті, досягнутої при розробці робочої документації. Замовник відраховує на вказану мету до 20 процентів одержаної економії.

Доручила Держплану СРСР, Держбуду СРСР, Міністерству фінансів СРСР і Державному комітетові СРСР по праці і соціальних питаннях уточнити й затвердити у II кварталі 1985 р. порядок утворення та використання фондів економічного стимулювання проектних і розвідувальних організацій.

Доручила Державному комітетові СРСР по праці і соціальних питаннях і Держбуду СРСР з участю ВЦРПС переглянути з урахуванням вказаного порядку й затвердити у III кварталі 1985 р. типове положення про преміювання працівників проектів розвідувальних організацій.

4) З метою підвищення заінтересованості проектних і розвідувальних організацій у виконанні встановленого їм обсягу робіт з меншою чисельністю працівників (при фонді заробітної плати, обчисленому за стабільними нормативами на п'ятирічку) надала право керівникам цих організацій за погодженням з профспілковими комітетами:

а) встановлювати за рахунок економії фонду заробітної плати керівним та інженерно-технічним працівникам (включаючи головних інженерів і головних архітекторів проектів), зайнятим на проектних і розвідувальних роботах, надбавки до заробітної плати у розмірі до 50 процентів за виконання найбільш складних і відповідальних робіт з урахуванням особистого внеску працівників, а іншим інженерно-технічним працівникам, спеціалістам і службовцям - до 30 процентів посадового окладу за високу кваліфікацію. Керівникам проектних і розвідувальних організацій надбавки до заробітної плати можуть встановлюватися за рішенням вищестоящої організації;

провадити без погодження з вищестоящою організацією доплати за суміщення професій (посад) працівників, які належать до різних категорій персоналу, за рахунок економії фонду заробітної плати.

Установила, що вказані надбавки і доплати зменшуються або скасовуються повністю при погіршенні показників роботи.

Доручила Державному комітетові СРСР по праці і соціальних питаннях, Держбуду СРСР і Міністерству фінансів СРСР затвердити в місячний строк за погодженням з ВЦРПС порядок застосування вказаних надбавок та доплат з урахуванням досвіду роботи конструкторських і технологічних організацій відповідно до розпорядження Ради Міністрів СРСР від 11 березня 1983 р. N 441;

б) встановлювати у межах фонду заробітної плати інженерно-технічних працівників посадові оклади цим працівникам без обов'язкового додержання середніх окладів за схемами посадових окладів і співвідношень у чисельності окремих категорій працівників;

в) вводити для працівників виробничих підрозділів колективні (бригадні) форми організації праці та оплати її за кінцевими результатами роботи.

5) Поширила на працівників розвідувальних організацій і розвідувальних підрозділів проектних інститутів установлені постановою Ради Міністрів СРСР від 18 березня 1988 р. N 351 "Про службові відрядження у межах СРСР" порядок і норми відшкодування витрат по найму житлових приміщень при направленні їх у складі розвідувальних експедицій (партій, загонів) для проведення розвідувальних робіт.

(абзац перший підпункту 5 пункту 18 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 12.08.89 р. N 214)

Доручила Державному комітетові СРСР по праці і соціальних питаннях разом з ВЦРПС у 1985 році уточнити порядок та умови оплати праці пенсіонерів з числа висококваліфікованих спеціалістів, які залучаються для роботи в проектних і розвідувальних організаціях, і подати пропозиції до Ради Міністрів СРСР.

6) Зобов'язала Держбуд СРСР, міністерства і відомства розробити і затвердити в 1986 році в установленому порядку ціни на проектні роботи для будівництва виходячи з основних показників проектованих об'єктів (потужність, протяжність, місткість, площа та ін.), які виключають залежність цін від вартості будівельно-монтажних робіт і враховують затрати на розробку варіантів проектів, макетне проектування, необхідність глибшого опрацювання технологічних, об'ємно-планувальних конструктивних та архітектурних рішень. Передбачати в цих цінах економічно обгрунтований рівень рентабельності.

Держбуду СРСР доручено розробити в I кварталі 1985 р. з участю міністерств і відомств СРСР і Рад Міністрів союзних республік індекси зміни вказаних цін.

Держплану СРСР доручено розробити і затвердити в III кварталі 1985 р. диференційовані нормативи граничних затрат на проектно-розвідувальні роботи по міністерствах і відомствах СРСР і Радах Міністрів союзних республік на дванадцяту п'ятирічку.

7) Доручила Держбуду СРСР, Держплану СРСР, Державному комітетові СРСР по науці і техніці, Державному комітетові СРСР по стандартах, Державному комітетові СРСР по праці і соціальних питаннях, Міністерству сільського господарства СРСР, Держбанку СРСР, Будбанку СРСР, ЦСУ СРСР і Державному комітетові по цивільному будівництву і архітектурі при Держбуді СРСР з участю Державного комітету СРСР по цінах, ВЦРПС та заінтересованих міністерств і відомств СРСР розробити нормативні акти згідно з додатком.

____________
1 Додатки не наводяться.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Опрос