Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О дальнейшем совершенствовании повышения квалификации руководящих кадров и специалистов системы агропромышленного комплекса

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление от 15.02.1985 № 68
Утратил силу

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 15 лютого 1985 р. N 68

Київ

Про дальше вдосконалення підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів системи агропромислового комплексу1

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР
 від 11 червня 1990 року N 139

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 липня 2015 року N 468)

(Зміни, передбачені постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 11 червня 1990 року N 139, внесені частково у зв'язку з відсутністю підпункту 2 пункту 5 цієї постанови)

(Зміни, передбачені постановою Ради Міністрів Української РСР від 20 жовтня 1990 року N 316, не внесені у зв'язку з відсутністю підпункту 2 пункту 5 цієї постанови)

Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР у постанові від 3 січня 1985 р. N 4 відзначили, що партійними, радянськими і господарськими органами проводиться певна робота по організації систематичного підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів сільського господарства та інших галузей агропромислового комплексу на базі створеної мережі інститутів, факультетів, шкіл і курсів.

Разом з тим система підвищення кваліфікації, що склалася, ще не повною мірою відповідає вимогам і завданням, які випливають з вказівок Центрального Комітету партії з питань сучасної кадрової політики.

Існуюча мережа учбових закладів по підвищенню кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів агропромислового комплексу не забезпечує встановленої періодичності і повного охоплення навчанням усіх категорій зазначених працівників.

Серйозні недоліки є в організації навчального процесу. Учбові плани і програми по підвищенню кваліфікації нерідко перевантажені питаннями загального характеру, не пов'язаними з конкретними завданнями інтенсифікації виробництва. До проведення навчального процесу недостатньо залучаються провідні вчені і спеціалісти, керівники партійних, радянських та господарських органів, передових підприємств і організацій.

З метою дальшого вдосконалення підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів системи агропромислового комплексу, на виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 3 січня 1985 р. N 4 Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР постановляють:

1. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству плодоовочевого господарства УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству заготівель УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерству лісового господарства УРСР, Міністерству сільського будівництва УРСР, Держкомсільгосптехніці УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Укоопспілці, Укрміжколгоспбуду, Укрголоврибгоспу, Південному відділенню ВАСГНІЛ, обкомам партії і облвиконкомам, агропромисловим об'єднанням, виходячи з рішень травневого (1982 р.) і наступних Пленумів ЦК КПРС, розробити і здійснити конкретні заходи, спрямовані на дальше вдосконалення підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів системи агропромислового комплексу, звернувши особливу увагу:

на впорядкування і розвиток мережі учбових закладів, що здійснюють підготовку та підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів;

на зосередження зусиль колективів інститутів, факультетів, шкіл і курсів підвищення кваліфікації на постійному вдосконаленні навчального процесу та забезпеченні глибокого вивчення слухачами економічної політики КПРС, найновіших досягнень науки, техніки і передового досвіду, сучасних ефективних методів планування й управління виробництвом, питань наукової організації праці, впровадження господарського розрахунку та колективного підряду;

на поліпшення організації виробничого навчання слухачів та їх стажування, використовуючи для цього передові колгоспи, радгоспи та інші підприємства й організації агропромислового комплексу;

на підвищення відповідальності керівників агропромислових об'єднань, підприємств і організацій за забезпечення своєчасного направлення керівних працівників та спеціалістів у відповідні учбові заклади для підвищення кваліфікації та їх правильного використання після навчання;

на здійснення постійного контролю за роботою учбових закладів по підвищенню кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів системи агропромислового комплексу, подання їм допомоги у зміцненні матеріально-технічної бази, доборі професорсько-викладацьких кадрів, а також у всемірному підвищенні ефективності діяльності цих учбових закладів.

2. Організувати в 1985 році Республіканську вищу школу управління агропромисловим комплексом Міністерства сільського господарства УРСР.

Покласти на Республіканську вищу школу управління агропромисловим комплексом підвищення кваліфікації керівних кадрів та спеціалістів міністерств і відомств, які входять до складу агропромислового комплексу республіки, обласних і районних агропромислових об'єднань, колгоспів, радгоспів та інших підприємств і організацій агропромислового комплексу, а також директорів шкіл управління сільським господарством, шкіл підвищення кваліфікації сільськогосподарських кадрів, технікумів, радгоспів-технікумів та учбово-курсових комбінатів.

Абзац третій пункту 2 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 11.06.90 р. N 139)

Контингент слухачів Республіканської вищої школи управління агропромисловим комплексом визначається щороку Радою Міністрів УРСР за погодженням з Міністерством сільського господарства СРСР та відповідними міністерствами і відомствами СРСР, що входять до складу агропромислового комплексу.

Розмістити Республіканську вищу школу управління агропромисловим комплексом Міністерства сільського господарства УРСР на території Української сільськогосподарської академії, маючи на увазі використати учбово-наукову базу академії для навчання слухачів школи.

Держплану УРСР і Міністерству фінансів УРСР передбачати виділення необхідних фінансових і матеріально-технічних ресурсів для Республіканської вищої школи управління агропромисловим комплексом Міністерства сільського господарства УРСР.

3. З метою дальшого вдосконалення підготовки і підвищення кваліфікації керівників виробничих підрозділів колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств і організацій, а також спеціалістів сільського господарства з середньою спеціальною освітою (агрономів, зоотехніків, ветеринарних фельдшерів, механіків, техніків-будівельників, гідротехніків та інших спеціалістів) Міністерству сільського господарства УРСР разом з іншими міністерствами і відомствами УРСР, що входять до складу агропромислового комплексу республіки, і облвиконкомами у 3-місячний строк внести до Ради Міністрів УРСР пропозиції про впорядкування мережі шкіл управління сільським господарством та шкіл підвищення кваліфікації сільськогосподарських кадрів, маючи на увазі при необхідності об'єднати зазначені школи у школи управління сільським господарством або перетворити школи підвищення кваліфікації сільськогосподарських кадрів на школи управління сільським господарством. Мати, як правило, у зазначених школах управління сільським господарством відділення підготовки керівників виробничих підрозділів колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств і організацій та відділення підвищення кваліфікації керівників виробничих підрозділів колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств і організацій та спеціалістів сільського господарства.

Новостворювані школи управління сільським господарством керуються у своїй діяльності постановою Ради Міністрів СРСР від 27 червня 1975 р. N 562 (постанова Ради Міністрів УРСР від 1 вересня 1975 р. N 417).

4. Держплану УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, що входять до складу агропромислового комплексу республіки, і облвиконкомам здійснити в 1985 - 1990 роках необхідні заходи по створенню та зміцненню учбово-матеріальної бази інститутів і факультетів підвищення кваліфікації, шкіл управління сільським господарством та інших учбових закладів по підвищенню кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів системи агропромислового комплексу.

5. Довести до відома, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 3 січня 1985 р. N 4 "Про дальше вдосконалення підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів системи агропромислового комплексу":

1) Прийняли пропозицію Міністерства сільського господарства СРСР про перетворення Вищої школи управління сільським господарством Міністерства сільського господарства СРСР на Всесоюзну вищу школу управління агропромисловим комплексом.

Поклали на цю школу підвищення кваліфікації керівних працівників міністерств і відомств СРСР, які входять до складу агропромислового комплексу, органів управління агропромисловим комплексом у союзних республіках і областях, керівників науково-дослідних установ, сільськогосподарських вищих учбових закладів та республіканських вищих шкіл управління агропромисловим комплексом.

Поширили на керівний і професорсько-викладацький склад цієї школи умови оплати праці, передбачені постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 24 грудня 1976 р. N 1057.

(абзац третій підпункту 1 пункту 5 у редакції постанови
 Центрального Комітету Компартії України і
 Ради Міністрів Української РСР від 11.06.90 р. N 139)

3) Доручили Міністерству сільського господарства СРСР за погодженням з Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти СРСР, Міністерством фінансів СРСР, Академією народного господарства при Раді Міністрів СРСР та іншими заінтересованими міністерствами і відомствами СРСР у 6-місячний строк розробити й затвердити Положення про Всесоюзну вищу школу управління агропромисловим комплексом і Типове положення про республіканську вищу школу управління агропромисловим комплексом.

4) Для забезпечення необхідної періодичності підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів сільського господарства та інших галузей агропромислового комплексу вирішили збільшити прийом слухачів на факультети підвищення кваліфікації керівних кадрів колгоспів і радгоспів та спеціалістів сільського господарства сільськогосподарських вузів, організовані відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 15 січня 1966 р. N 38 (постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 квітня 1966 р. N 306), у 1986 році до 58 тис. чоловік і довести його до 1990 року до 80 тис. чоловік на рік.

Установили строк навчання на відділеннях підготовки керівних кадрів колгоспів і радгоспів зазначених факультетів 5 місяців і на відділеннях підвищення кваліфікації керівних кадрів колгоспів та радгоспів і спеціалістів сільського господарства цих факультетів від 1 до 3 місяців.

Доручили Міністерству сільського господарства СРСР щороку затверджувати плани прийому слухачів на факультети підвищення кваліфікації керівних кадрів колгоспів і радгоспів та спеціалістів сільського господарства сільськогосподарських вузів за погодженням з міністерствами і відомствами СРСР, що входять до складу агропромислового комплексу, і Радами Міністрів союзних республік.

5) Установили, що починаючи з 1985 року підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів сільського господарства підсобних сільських господарств підприємств, установ та організацій, незалежно від їх відомчої належності, здійснюються на факультетах підвищення кваліфікації керівних кадрів колгоспів і радгоспів та спеціалістів сільського господарства сільськогосподарських вузів, у школах управління сільським господарством і школах підвищення кваліфікації сільськогосподарських кадрів.

Підвищення кваліфікації спеціалістів-технологів по заготівлях, зберіганню і переробці сільськогосподарської продукції, які працюють у колгоспах, радгоспах, на інших сільськогосподарських підприємствах і в організаціях, а також в агропромислових об'єднаннях, проводиться, як правило, в учбових закладах по підвищенню кваліфікації відповідних міністерств і відомств агропромислового комплексу.

6) Визнали за необхідне, щоб заново обрані або призначені керівники господарств, керуючі відділками, бригадири і завідуючі фермами колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств і організацій, які не пройшли раніше навчання в учбових закладах по підвищенню кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів системи агропромислового комплексу, проходили спеціальну місячну підготовку на відповідних відділеннях факультетів підвищення кваліфікації керівних кадрів колгоспів і радгоспів та спеціалістів сільського господарства сільськогосподарських вузів або шкіл управління сільським господарством.

7) Поклали на Всесоюзну вищу школу управління агропромисловим комплексом Міністерства сільського господарства СРСР науково-методичне керівництво роботою республіканських вищих шкіл управління агропромисловим комплексом, факультетів підвищення кваліфікації керівних кадрів колгоспів і радгоспів та спеціалістів сільського господарства сільськогосподарських вузів, шкіл управління сільським господарством і шкіл підвищення кваліфікації сільськогосподарських кадрів, а також проведення і координацію наукових досліджень з питань підвищення кваліфікації керівних кадрів та спеціалістів системи агропромислового комплексу.

8) Установили, що учбові плани і програми навчання для Всесоюзної вищої школи управління агропромисловим комплексом, а також типові учбові плани і програми навчання для республіканських вищих шкіл управління агропромисловим комплексом, факультетів підвищення кваліфікації керівних кадрів колгоспів і радгоспів та спеціалістів сільського господарства сільськогосподарських вузів, шкіл управління сільським господарством та шкіл підвищення кваліфікації сільськогосподарських кадрів розробляються і затверджуються Міністерством сільського господарства СРСР за погодженням з Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти СРСР, Академією народного господарства при Раді Міністрів СРСР та відповідними міністерствами і відомствами СРСР, що входять до складу агропромислового комплексу.

9) Визнали за доцільне встановити з 1 січня 1986 р. єдиний порядок матеріального забезпечення слухачів учбових закладів по підвищенню кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів системи агропромислового комплексу (крім Всесоюзної вищої школи управління агропромисловим комплексом Міністерства сільського господарства СРСР і республіканських вищих шкіл управління агропромисловим комплексом та їх філіалів) на умовах, встановлених для слухачів факультетів підвищення кваліфікації керівних кадрів колгоспів і радгоспів та спеціалістів сільського господарства сільськогосподарських вузів постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 15 січня 1966 р. N 38.

(абзац перший підпункту 9 пункту 5 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 11.06.90 р. N 139)

Доручили Державному комітетові СРСР по праці і соціальних питаннях, Міністерству фінансів СРСР і Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти СРСР розробити з участю Держплану СРСР, Міністерства сільського господарства СРСР та інших міністерств і відомств СРСР, що входять до складу агропромислового комплексу, та затвердити Положення про порядок матеріального забезпечення слухачів учбових закладів по підвищенню кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів системи агропромислового комплексу.

10) Доручили Міністерству сільського господарства СРСР, іншим міністерствам і відомствам СРСР, що входять до складу агропромислового комплексу, і Державному комітетові СРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі забезпечити розробку та видання необхідних навчальних посібників для слухачів учбових закладів по підвищенню кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів системи агропромислового комплексу.

* * *

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів УРСР висловлюють впевненість у тому, що міністерства і відомства УРСР, які входять до складу агропромислового комплексу республіки, обкоми партії і облвиконкоми, агропромислові об'єднання вживуть усіх необхідних заходів до дальшого вдосконалення організації та поліпшення якості підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів, забезпечать їх активну участь у виконанні завдань, поставлених травневим (1982 р.) і наступними Пленумами ЦК КПРС по інтенсифікації сільського господарства та інших галузей агропромислового комплексу і реалізації Продовольчої програми СРСР.
____________
1 Підпункт другий пункту 5 не наводиться.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України
 

 
В. ЩЕРБИЦЬКИЙ
 

Голова Ради Міністрів
Української РСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Опрос