Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении организации коллективного садоводства и огородничества

Совет Министров УССР
Постановление от 14.02.1985 № 65
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 14 лютого 1985 р. N 65

Київ

Про впорядкування організації колективного садівництва і городництва

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Ради Міністрів Української РСР
 від 23 червня 1986 року N 229
,
 від 7 липня 1989 року N 180
,
 
постановами Кабінету Міністрів Української РСР
 від 22 серпня 1991 року N 163
,
 від 22 серпня 1991 року N 166

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 липня 2015 року N 468)

Рада Міністрів СРСР постановою від 29 грудня 1984 р. N 1286 відзначила, що колективне садівництво і городництво сприяють додатковому виробництву сільськогосподарської продукції, розумному використанню вільного часу трудящих та їх сімей.

Проте в ряді областей мають місце серйозні недоліки й перекручення в розвитку колективного садівництва і городництва.

Під колективні сади і городи нерідко надаються рілля та інші цінні сільськогосподарські угіддя колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств та організацій, землі, які є місцями відпочинку населення. Мають місце випадки самовільного захоплення земельних ділянок.

Серйозні порушення допускаються при будівництві літніх садових будиночків та інших будівель. На їх спорудження, а також благоустрій і огорожу території колективних садів у ряді випадків незаконно придбаються будівельні матеріали, залучаються неспеціалізовані будівельні організації, використовуються за заниженими тарифами транспортні засоби й механізми. Спорудження літніх садових будиночків та інших садових будівель часто ведеться за проектами, не погодженими в установленому порядку. Є випадки будівництва споруд, не передбачених типовими статутами садівницьких товариств. Під виглядом літніх садових будиночків інколи ведеться будівництво особняків дачного типу з гаражами і лазнями. Все це не тільки завдає економічної шкоди народному господарству, але й призводить до серйозних порушень моральних норм радянського способу життя, перекручення суті колективного садівництва і городництва.

Згадані порушення стали можливими внаслідок відсутності належного контролю за організацією і діяльністю садівницьких товариств з боку виконавчих комітетів обласних, міських і районних Рад народних депутатів, міністерств і відомств, підприємств, установ та організацій.

З метою впорядкування організації колективного садівництва і городництва, на виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 29 грудня 1984 р. N 1286 Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Пункт 1 втратив чинність

 (згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 23.06.86 р. N 229)

2. Освоєння території колективного саду може бути розпочате лише після затвердження виконавчим комітетом районної, міської Ради народних депутатів, на території якої знаходиться садівницьке товариство, проекту її організації та забудови.

3. Пункт 3 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету Міністрів
 Української РСР від 22.08.91 р. N 166)

4. Пункт 4 втратив чинність

 (згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 07.07.89 р. N 180)

5. Садівницькі товариства мають право відповідно до проекту організації і забудови території колективного саду споруджувати за типовими проектами овоче- і фруктосховища, колективні стоянки для особистого транспорту, інші будівлі та споруди загального користування.

Абзац другий пункту 5 втратив чинність

 (згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 07.07.89 р. N 180)

6. Абзац перший пункту 6 втратив чинність

 (згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 07.07.89 р. N 180)

Держбуду УРСР забезпечити до 1 липня 1985 р. коригування наявних у республіці типових проектів літніх садових будиночків та інших будівель з урахуванням норм, передбачених пунктом 5 цієї постанови, та природно-економічних зон республіки.

Державному комітетові по цивільному будівництву і архітектурі при Держбуді СРСР запропоновано виключити з числа діючих типові проекти, які не відповідають нормам, передбаченим пунктом 5 постанови Ради Міністрів СРСР від 29 грудня 1984 р. N 1286 /пункт 5 даної постанови/, забезпечити в 1985 - 1986 роках розробку нових і коригування наявних типових проектів літніх садових будиночків та інших будівель з урахуванням вказаних норм, а також природно-економічних особливостей і національних традицій населення окремих районів країни.

До затвердження нових типових проектів можуть застосовуватися раніше затверджені типові проекти, які не суперечать вимогам пункту 5 цієї постанови.

Міністерству сільського господарства СРСР доручено затвердити в 1985 році нормативні вимоги по організації території садівницьких товариств, а Державному комітетові по цивільному будівництву і архітектурі при Держбуді СРСР - по її забудові, а також проектуванню та будівництву на території садівницьких товариств будівель і споруд.

7. Споруджені після набрання чинності цією постановою літні садові будиночки і господарські будівлі повинні прийматися в експлуатацію комісіями, створюваними виконавчими комітетами районних, міських Рад народних депутатів, на території яких знаходяться садівницькі товариства.

Держбуду УРСР за погодженням з Міністерством сільського господарства УРСР, Міністерством житлово-комунального господарства УРСР і Укрпрофрадою в тримісячний строк розробити і подати Раді Міністрів УРСР правила прийняття в експлуатацію вказаних будівель і споруд.

8. Літні садові будиночки не призначаються для постійного проживання та не включаються до житлового фонду.

9. Виконавчим комітетам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів, міністерствам і відомствам УРСР забезпечити здійснення заходів по запобіганню порушенням установленого порядку організації та діяльності садівницьких товариств, будівництва літніх садових будиночків та інших будівель на садових ділянках.

Не допускати відпуску будівельних матеріалів і надання транспортних засобів та механізмів за заниженими цінами і тарифами, незаконного використання робочої сили, а також незаконного залучення неспеціалізованих будівельних організацій для будівництва літніх садових будиночків та інших будівель на садових ділянках.

Виконавчим комітетам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів забезпечити суворий контроль за додержанням діючого порядку визначення цін на ті, що продаються населенню, зайві, невикористовувані, некондиційні і браковані будівельні матеріали й конструкції, наявні на підприємствах і в організаціях, незалежно від їх підпорядкованості, і на матеріали й конструкції, одержувані при знесенні, реконструкції та капітальному ремонті житлових будинків, будівель і споруд, а також за додержанням установленого порядку продажу цих матеріалів і конструкцій населенню.

10. Пункт 10 втратив чинність

 (згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 07.07.89 р. N 180)

11. Пункт 11 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету Міністрів
 Української РСР від 22.08.91 р. N 163)

12. Пункт 12 втратив чинність

 (згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 07.07.89 р. N 180)

13. Укоопспілці, виконавчим комітетам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів забезпечити організацію закупок лишків сільськогосподарської продукції, вирощуваної в колективних садах, безпосередньо у місцях її виробництва.

14. Міністерству юстиції УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Держбуду УРСР, Міністерству житлово-комунального господарства УРСР разом з Укрпрофрадою до 28 лютого ц. р. подати Раді Міністрів УРСР пропозиції про внесення до рішень Уряду УРСР і за погодженням з ВЦРПС до Типового статуту садівницького /виноградарського/ товариства робітників і службовців змін, що випливають з цієї постанови.

15. Довести до відома міністерств і відомств УРСР, виконавчих комітетів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів, що Рада Міністрів СРСР постановою від 29 грудня 1984 р. N 1286 "Про впорядкування організації колективного садівництва і городництва" встановила, що кредити, які надаються членам садівницького товариства на придбання чи будівництво літніх садових будиночків і на благоустрій садових ділянок, видаються робітникам і службовцям госпрозрахункових підприємств та організацій цими підприємствами й організаціями, а робітникам і службовцям бюджетних організацій - через вказані організації під особисті зобов'язання позичальників.

Наданий кредит може бути стягнений достроково, якщо член садівницького товариства після набрання чинності вказаною постановою збудував чи будує літній садовий будиночок та інші будівлі без належно погодженого проекту або з порушенням норм, передбачених пунктом 6 та підпунктом 2 пункту 11 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 листопада 1987 р. N 364 (ЗП УРСР, 1987 р., N 12, ст. 78), чи норм, передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР, чинним на початок будівництва.

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Ради Міністрів Української РСР від 07.07.89 р. N 180)

16. Ця постанова вводиться у дію з 1 січня 1985 року. Щодо літніх садових будиночків та інших будівель, а також розмірів земельних ділянок, відповідно споруджених або розпочатих будівництвом чи виділених до набрання чинності цією постановою, застосовується законодавство, яке діяло раніше.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО 

Інд. 22

Опрос