Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О постановлении Совета Министров СССР и ВЦСПС от 10 мая 1984 г. N 429 "Об особенностях применения Закона СССР "О трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учреждениями, организациями" в отдельных отраслях народного хозяйства"

Совет Министров УССР, Украинский республиканский совет профессиональных союзов
Постановление от 24.05.1984 № 228

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
І УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

ПОСТАНОВА

від 24 травня 1984 р. N 228

Київ

Про постанову Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 10 травня 1984 р. N 429 "Про особливості застосування Закону СРСР "Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями" в окремих галузях народного господарства"

Рада Міністрів Української РСР і Українська республіканська рада професійних спілок ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Довести до відома міністерств і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів, республіканських комітетів, обласних і Київської міської рад профспілок, що відповідно до статті 23 Закону СРСР "Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями" Рада Міністрів СРСР і Всесоюзна Центральна Рада Професійних Спілок постановою від 10 травня 1984 р. N 429 "Про особливості застосування Закону СРСР "Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями" в окремих галузях народного господарства":

1/ Установили, що повноваження, передбачені статтею 6 /абзаци другий і шостий/, статтею 9 /абзац другий частини першої/, статтею 10 /абзаци четвертий і п'ятий/ і статтею 13 /абзац четвертий/ Закону про трудові колективи, здійснюються трудовими колективами підприємств, установ, організацій оборонних галузей промисловості і деяких інших галузей народного господарства з урахуванням специфіки їх діяльності.

Порядок здійснення вказаних повноважень трудовими колективами визначається відповідними міністерствами і відомствами СРСР і Радами Міністрів союзних республік за погодженням з Державним комітетом СРСР по праці і соціальних питаннях і ВЦРПС.

2/ Установили, що в установах і організаціях, а також на морських та інших суднах СРСР, які перебувають за кордоном, повноваження, передбачені Законом про трудові колективи, здійснюються з урахуванням актів законодавства СРСР, що визначають порядок їх діяльності /перебування/ за кордоном.

3/ Надали право Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ СРСР і Комітетові державної безпеки СРСР за погодженням з Державним комітетом СРСР по праці і соціальних питаннях і ВЦРПС визначати порядок здійснення трудовими колективами підвідомчих підприємств, установ і організацій інших /крім перелічених у підпункті 1 пункту 1 цієї постанови/ повноважень, передбачених Законом про трудові колективи.

4/ Вирішили, що роз'яснення про порядок застосування окремих положень Закону про трудові колективи даються Державним комітетом СРСР по праці і соціальних питаннях спільно з ВЦРПС, а в необхідних випадках - за погодженням з відповідними міністерствами і відомствами СРСР у межах компетенції зазначених органів.

2. На виконання постанови Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 10 травня 1984 р. N 429 зобов'язати міністерства і відомства УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми разом з відповідними республіканськими комітетами, обласними та Київською міською радами профспілок забезпечувати створення трудовим колективам усіх необхідних умов для повної й ефективної реалізації наданих їм повноважень і сприяти розвиткові демократичних основ у їх діяльності. При цьому звернути особливу увагу на підвищення ініціативи і відповідальності трудових колективів у розробці й реалізації планів, розвитку соціалістичного змагання, впровадженні передових починів та методів роботи, додержанні режиму економії, зміцненні державної, трудової і виробничої дисципліни.

 

Голова Ради Міністрів
Української РСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Голова Української
республіканської ради
професійних спілок
 

 
 
В. СОЛОГУБ
 

Інд. 26

Опрос