Идет загрузка документа (85 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об общеобразовательных школах-интернатах, детских домах и других интернатных заведениях

Совет Министров УССР
Постановление, Перечень, Нормы от 14.02.1984 № 83
редакция действует с 22.08.1991

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 14 лютого 1984 р. N 83

Київ

Про загальноосвітні школи-інтернати, дитячі будинки та інші інтернатні заклади

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Ради Міністрів Української РСР
 від 3 листопада 1989 року N 273
,
розпорядженням Ради Міністрів Української РСР
 від 20 березня 1990 року N 110-р
,
постановою Кабінету Міністрів Української РСР
від 22 серпня 1991 року N 166

У зв'язку з виданням Зводу законів СРСР і з метою дальшого вдосконалення законодавства з питання про загальноосвітні школи-інтернати, дитячі будинки та інші інтернатні заклади Рада Міністрів СРСР постановою від 5 січня 1984 р. N 25 вирішила:

1) Установити, що відповідно до Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про народну освіту створюються такі типи інтернатних закладів:

загальноосвітні школи-інтернати загального типу для дітей, які не мають необхідних умов для виховання в сім'ї;

дитячі будинки та загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків;

загальноосвітні оздоровчі санаторно-лісові школи, санаторні школи-інтернати для дітей з різними захворюваннями, санаторні дитячі будинки;

спеціальні загальноосвітні школи-інтернати і дитячі будинки для дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, що перешкоджають їх навчанню в звичайній загальноосвітній школі;

спеціалізовані загальноосвітні школи-інтернати для поглибленої підготовки дітей у галузі науки, мистецтва і спорту, а також спеціальні школи-інтернати з поглибленим вивченням російської мови;

інтернати при загальноосвітніх школах і при середніх спеціальних музичних та художніх школах.

Надати право Міністерству освіти СРСР затверджувати за погодженням з Міністерством фінансів СРСР і заінтересованими міністерствами та відомствами СРСР інші типи інтернатних закладів.

2) Загальноосвітні школи-інтернати загального типу організовуються в установленому порядку з повним комплектом класів при наявності не менше 280 учнів.

3) Ради Міністрів союзних республік, міністерства і відомства СРСР мають право реорганізовувати в необхідних випадках у встановленому порядку окремі загальноосвітні школи-інтернати загального типу в загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у складі I - VIII класів при наявності не менше 280 дітей на одну школу-інтернат і необхідних умов для їх виховання, навчання та проживання.

4) При загальноосвітніх школах-інтернатах загального типу, школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, можуть створюватися дошкільні відділення, до яких приймаються в першу чергу діти, що перебувають з вихованцями вказаних шкіл-інтернатів у родинних стосунках (їх молодші брати і сестри).

5) Установити в інтернатних закладах таку наповнюваність класів і виховних груп:

у загальноосвітніх школах-інтернатах загального типу в I - VIII класах - 35 чоловік, IX - X/XI/ класах - 30 чоловік;

абзац третій пункту 5 втратив чинність 

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 03.11.89 р. N 273)

у загальноосвітніх оздоровчих санаторно-лісових школах і в санаторних школах-інтернатах для дітей з різними захворюваннями в I - VIII класах - 25 чоловік, а в санаторних школах-інтернатах для дітей, хворих на сколіоз, - 20 чоловік;

у спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, у підготовчих і I - V класах для дітей з порушенням мови, глухих і слабочуючих дітей, сліпих ї слабозорих дітей - 12 чоловік, для розумово відсталих дітей - 16 чоловік.

Установити наповнюваність виховних груп у дитячих будинках для дітей шкільного віку - 30 - 40 чоловік, дитячих будинках для дітей дошкільного віку та спеціальних школах-інтернатах для глухих і слабочуючих дітей - 10 - 12 чоловік, дошкільних груп у загальноосвітніх школах-інтернатах загального типу та дитячих будинках - 25 чоловік.

Надати право Міністерству освіти СРСР установлювати за погодженням з Міністерством фінансів СРСР наповнюваність класів і виховних груп в інших типах інтернатних закладів.

6) До загальноосвітніх шкіл-інтернатів загального типу приймаються в першу чергу діти, які потребують суспільного виховання у зв'язку з умовами життя, праці, станом здоров'я батьків (у тому числі діти, над якими встановлено опіку чи піклування, діти з багатодітних і малозабезпечених сімей та діти одиноких матерів). До цих шкіл-інтернатів приймаються також діти, які залишилися без піклування батьків унаслідок їх смерті, позбавлення батьківських прав або інших причин, якщо нема можливості направити їх до розташованих у даній місцевості дитячих будинків та загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків.

В окремих випадках діти, які перебувають на утриманні в школах-інтернатах, можуть проживати в сім'ях, а діти, які проживають у сім'ях, - навчатися в школах-інтернатах.

Направлення дітей до загальноосвітніх шкіл-інтернатів провадиться міністерствами освіти союзних і автономних республік, крайовими, обласними, районними, міськими і районними у містах відділами (управліннями) народної освіти, а також відповідними органами міністерств і відомств залежно від підпорядкованості шкіл-інтернатів.

7) До дитячих будинків приймаються діти-сироти, діти, які залишилися без піклування батьків, і діти одиноких матерів віком від 3 до 16 років.

Діти-сироти і діти, які залишилися без піклування батьків, - члени однієї сім'ї /брати і сестри/ підлягають влаштуванню, як правило, до одного дитячого будинку.

Діти приймаються до дитячих будинків протягом року на підставі рішень виконавчих комітетів районних, міських і районних у містах Рад народних депутатів за місцем проживання.

Направлення дітей до дитячих будинків провадиться міністерствами освіти союзних і автономних республік, крайовими, обласними, районними, міськими і районними у містах відділами (управліннями) народної освіти, а також відповідними органами міністерств і відомств залежно від підпорядкованості дитячих будинків.

До спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів і дитячих будинків для дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, до загальноосвітніх оздоровчих санаторно-лісових шкіл, санаторних шкіл-інтернатів для дітей з різними захворюваннями і санаторних дитячих будинків прийом дітей провадиться в порядку, який визначається Міністерством освіти СРСР за погодженням з Міністерством охорони здоров'я СРСР.

8) Дитячий будинок організує навчання вихованців шкільного віку в найближчій загальноосвітній школі.

Вихованці дитячого будинку, які одержують середню освіту в загальноосвітній школі, можуть утримуватися в дитячому будинку до 18-річного віку.

9) Вихованці дитячих будинків і загальноосвітніх шкіл-інтернатів - діти-сироти і діти, які залишилися без піклування батьків, після закінчення восьми класів загальноосвітньої школи приймаються до середніх спеціальних навчальних закладів поза конкурсом, а також користуються переважним правом при зарахуванні до професійно-технічних навчальних закладів.

абзац другий пункту 9 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 03.11.89 р. N 273)

У разі відсутності в навчальному закладі гуртожитку вихованці дитячих будинків мають право проживати в дитячому будинку на повному державному забезпеченні до закінчення ними навчального закладу за умови, що навчальний заклад і дитячий будинок знаходяться в одному населеному пункті.

10) Міністерству оборони виділяти щороку в суворовських військових, нахімовських військово-морських і військово-музичних училищах близько 15 процентів місць для кращих вихованців дитячих будинків та загальноосвітніх шкіл-інтернатів з числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, що задовольняють вимоги прийому до цих училищ.

11) Вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів і спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, з числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, та дитячих будинків, що не задовольняють вимог прийому до професійно-технічних навчальних закладів за станом здоров'я та іншими підставами і направляються на роботу на підприємства та в організації, на період виробничого навчання дозволяється залишати в школах-інтернатах і дитячих будинках на строк до 6 місяців, а вихованців, які мають фізичні вади та хронічні захворювання, - на строк до одного року.

У разі необхідності переходу колишнього вихованця з одного підприємства (з організації) на інше протягом першого року після закінчення навчального закладу він може зараховуватися на харчування до школи-інтернату або до дитячого будинку на строк не більше місяця; адміністрація школи-інтернату або дитячого будинку подає йому допомогу в повторному влаштуванні на роботу.

12) Пункт 12 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 03.11.89 р. N 273)

13) Вихованці дитячих будинків, загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, а також вихованці інших інтернатних закладів, які є сиротами або залишилися без піклування батьків, утримуються на повному державному забезпеченні.

14) Установити, що за утримання дітей в загальноосвітніх школах-інтернатах загального типу з батьків стягується плата в розмірах згідно з додатком N 1.

У вказаних розмірах з батьків стягується плата також за утримання дітей в спеціалізованих загальноосвітніх школах-інтернатах для поглибленої підготовки дітей у галузі науки, мистецтва, в інтернатах при середніх спеціальних музичних і художніх школах та спеціальних школах для дітей, які потребують особливих умов виховання.

Плата за утримання дітей в інтернатних закладах не стягується з батьків, у сім'ях яких середній сукупний доход на члена сім'ї не перевищує 60 карбованців на місяць, з одиноких матерів, з батьків вихованців загальноосвітніх оздоровчих санаторно-лісових шкіл і санаторних шкіл-інтернатів, вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів з викладанням ряду предметів китайською, хінді та урду мовами, а також в інших випадках, передбачених рішеннями Ради Міністрів СРСР.

Плата за утримання дітей в інтернатних закладах надходить у доход бюджету.

Інструкція про порядок обчислення і стягнення з батьків плати за утримання дітей в інтернатних закладах затверджується Міністерством освіти СРСР за погодженням з Міністерством фінансів СРСР.

15) Виконавчі комітети районних, міських і районних у містах Рад народних депутатів, на території яких знаходяться загальноосвітні школи-інтернати, міністерства і відомства, що мають у віданні інтернати при середніх спеціальних музичних та художніх школах, мають право у виняткових випадках звільняти батьків від плати за утримання дітей в указаних інтернатних закладах повністю або частково (до 50 процентів) у межах 25 процентів загального числа вихованців, які мають батьків.

Плата за утримання в загальноосвітній школі-інтернаті дітей, що проживають у сім'ях, знижується на 5 процентів.

За час відсутності вихованців у школі-інтернаті, в інтернаті при середній спеціальній музичній, художній школі понад 3 дні підряд (у зв'язку з канікулами, хворобою) плата не стягується.

16) Плата за утримання вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, інтернатів при середніх спеціальних музичних і художніх школах, які перебувають під опікою (піклуванням), стягується з призначених на цих дітей пенсій, державної допомоги та аліментів. У зв'язку з цим зазначені пенсії, допомога й аліменти виплачуються опікунам (піклувальникам).

17) Абзац перший пункту 17 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 03.11.89 р. N 273)

Вихованці загальноосвітніх шкіл-інтернатів загального типу і шкіл-інтернатів для дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, дитячих будинків (крім дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків), а також учні, що перебувають в інтернатах при школах на повному державному забезпеченні, забезпечуються одягом, взуттям і м'яким інвентарем за нормами згідно з додатком N 3.

Вихованцям дитячих будинків, а також дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків, що навчалися в школах-інтернатах усіх типів, при направленні їх до навчальних закладів та на роботу видаються одяг, взуття і м'який інвентар за переліком згідно з додатком N 4.

Розрахункові норми витрат на придбання одягу, взуття і м'якого інвентаря визначаються Міністерством освіти СРСР за погодженням з Міністерством фінансів СРСР.

18) У санаторних школах-інтернатах для дітей з різними захворюваннями, в середніх спеціальних музичних і художніх школах-інтернатах та в інтернатах при середніх спеціальних музичних і художніх школах одягом та взуттям за рахунок держави (частково або повністю) забезпечуються вихованці (учні) з малозабезпечених сімей у кількості не більше 25 процентів загального числа вихованців. Кошти на цю мету передбачаються в кошторисах на утримання вказаних закладів.

19) Директори дитячих будинків і загальноосвітніх шкіл-інтернатів мають право закуповувати для вихованців, які перебувають на повному державному забезпеченні, квитки в театри та інші видовищні заклади за рахунок передбачених у кошторисі асигнувань на культурне обслуговування.

20) Пункт 20 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 03.11.89 р. N 273)

21) Пункт 21 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 03.11.89 р. N 273)

22) Рекомендувати ЦК ВЛКСМ:

забезпечити активну участь комсомольських організацій підприємств, установ і організацій у виховній роботі серед учнів, обладнанні майстерень, організації навчально-дослідних ділянок та підсобних господарств шкіл-інтернатів і дитячих будинків;

виділяти щороку безплатно для кращих вихованців дитячих будинків та шкіл-інтернатів - дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, 10 - 15 процентів путівок до підвідомчих піонерських таборів (від загальної кількості безплатних місць у цих таборах).

23) Академії педагогічних наук СРСР і Академії медичних наук СРСР розширити програму досліджень з проблем виховання, навчання й охорони здоров'я вихованців дитячих будинків і шкіл-інтернатів, підготувати методичні посібники з найбільш актуальних питань роботи інтернатних закладів.

24) Установити, що будівництво дитячих будинків і шкіл-інтернатів здійснюється переважно в приміських зонах та сільській місцевості з тим, щоб забезпечити організацію при них підсобних господарств і створення умов для проведення оздоровчих заходів серед вихованців.

Для будівництва шкіл-інтернатів використовуються діючі типові проекти будинків шкіл-інтернатів, середніх загальноосвітніх шкіл і блоків-добудов до них.

Будівництво і прибудування гуртожитків для шкіл-інтернатів здійснюються за рахунок коштів, які виділяються на житлове будівництво.

Інтернатні заклади, що заново будуються, відкриваються, як правило, до початку навчального року.

25) Затвердити зміни рішень Уряду СРСР, що додаються.

На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 5 січня 1984 р. N 25 "Про загальноосвітні школи-інтернати, дитячі будинки та інші інтернатні заклади" Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів, міністерствам і відомствам УРСР виділяти для підсобних господарств інтернатних закладів насіння, добрива, домашню птицю, продуктивну і робочу худобу, сільськогосподарські машини та інвентар.

Доходи, одержувані від роботи вихованців у майстернях і підсобних господарствах шкіл-інтернатів та дитячих будинків, залишаються повністю в розпорядженні цих закладів і спрямовуються на поліпшення харчування, побутового та культурного обслуговування вихованців, на розширення майстерень і підсобних господарств понад асигнування, передбачені на цю мету за бюджетом.

2. Міністерству освіти УРСР і Міністерству фінансів УРСР у тримісячний строк розробити та подати Раді Міністрів УРСР погоджені в установленому порядку пропозиції про розміри і порядок стягнення плати за утримання в школах-інтернатах дітей колгоспників.

3. Міністерству легкої промисловості УРСР, Міністерству лісової і деревообробної промисловості УРСР, виконкомам обласних, Київської ї Севастопольської міських Рад народних депутатів забезпечити за заявками Міністерства торгівлі УРСР випуск для вихованців інтернатних закладів сучасного одягу і взуття з недорогих, але міцних для носіння матеріалів, виробництво недорогих і зручних меблів для навчальних та житлових приміщень вказаних закладів.

4. Держплану УРСР:

абзац другий пункту 4 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 03.11.89 р. N 273)

виділяти Міністерству освіти УРСР і Міністерству культури УРСР для шкіл-інтернатів і дитячих будинків за їх просьбами бавовняні та інші тканини (замість готових виробів), шкіряні та інші матеріали для пошиття силами вихованців постільної і натільної білизни та верхнього одягу, ремонту одягу і взуття.

абзац четвертий пункту 4 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 03.11.89 р. N 273)

5. Міністерству освіти УРСР у погодженні з Держпланом УРСР установити порядок централізованого постачання промисловими товарами дитячих будинків, розташованих у сільській місцевості.

6. Виконавчим комітетам місцевих Рад народних депутатів:

поліпшити координацію діяльності державних органів і громадських організацій по виявленню та своєчасному влаштуванню до інтернатних закладів дітей, які не мають необхідних умов для виховання в сім'ї;

сприяти розвиткові шефської допомоги підприємств, установ і організацій дитячим будинкам та школам-інтернатам у проведенні виховної роботи, зміцненні навчально-матеріальної бази;

вжити заходів до поліпшення роботи піклувальних рад дитячих будинків. Положення про піклувальну раду дитячого будинку затверджується Міністерством освіти СРСР;

забезпечити використання приміщень дитячих будинків і шкіл-інтернатів тільки за прямим призначенням;

абзац шостий пункту 6 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів Української РСР від 22.08.91 р. N 166)

створювати необхідні житлово-побутові умови для керівних і педагогічних працівників інтернатних закладів.

7. Державному комітетові УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі разом з Міністерством освіти УРСР забезпечити комплектування бібліотек дитячих будинків та шкіл-інтернатів літературою, необхідною для всебічного розвитку вихованців.

8. Міністерству охорони здоров'я УРСР, Міністерству освіти УРСР, Міністерству культури УРСР, виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів:

поліпшити охорону здоров'я дітей у школах-інтернатах, дитячих будинках та інших інтернатних закладах, забезпечити контроль за організацією харчування, фізичного виховання, розвитком гігієнічних навичок у дітей, за санітарно-гігієнічною підготовкою педагогів і поліпшенням санітарної освіти батьків;

забезпечити безперебійне постачання інтернатних закладів медикаментами, предметами медичного призначення, бактерійними препаратами і дезинфекційними засобами:

абзац четвертий пункту 8 виключено 

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 03.11.89 р. N 273)

забезпечити проведення двічі на рік поглибленого медичного огляду вихованців інтернатних закладів.

9. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду Української РСР згідно з переліком, що додається.

10. Ця постанова вводиться у дію з 1 січня 1984 року.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Інд. 28

 

РОЗМІРИ
плати батьків за утримання дітей у загальноосвітніх школах-інтернатах загального типу /установлені постановою Ради Міністрів СРСР від 5 січня 1984 р. N 25/

Середній сукупний доход на члена сім'ї
/карбованців/ 

Розмір плати на місяць за одного вихованця
/карбованців/ 

Понад 60 до 70 

12 

Понад 70 до 80 

15 

Понад 80 до 90 

18 

Понад 90 до 100 

21 

Понад 100 до 110 

24 

Понад 110 до 120 

27 

Понад 120 до 130 

30 

Понад 130 до 140 

34 

Понад 140 

38 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

НОРМИ
забезпечення одягом, взуттям та м'яким інвентарем дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, що виховуються у загальноосвітніх школах-інтернатах і дитячих будинках, а також вихованців дошкільного віку дитячих будинків і шкіл-інтернатів
/установлені постановою Ради Міністрів СРСР від 5 січня 1984 р. N 25/

Найменування одягу, взуття і м'якого інвентаря 

Одиниця виміру 

Норма на одного вихованця 

шкільного віку 

дошкільного віку 

кіль-
кість 

строк носіння
/років/ 

кіль-
кість 

строк носіння
/років/ 

Обмундирування 

  

  

  

  

  

Пальто зимове 

штук 

Пальто зимове або шуба 

- " - 

Пальто демісезонне, куртка 

- " - 

Шкільна форма 

комплектів 

Костюми бавовняні для хлопців 

- " - 

Плаття бавовняні /спідниця, блуза/ для дівчат 

штук 

Фартухи до форменого плаття для дівчат: 

  

  

  

  

  

бавовняний чорний 

- " - 

бавовняний білий 

- " - 

Сорочки верхні бавовняні для хлопців 

- " - 

Светр /джемпер/ шерстяний 

- " - 

Рейтузи для дівчат 

- " - 

Комірці 

- " - 

Носові хусточки 

- " - 

Ремінь брючний для хлопців 

- " - 

Літній головний убір 

- " - 

Зимовий головний убір 

штук 

Шарф напівшерстяний 

- " - 

Рукавички /рукавиці/ 

пар 

Натільна білизна  

комплектів 

Пояс для дівчат 

штук 

Ліфчики для дівчат
/у дошкільному відділенні також і для хлопців/ 

- " - 

Трико для дівчат 

- " - 

Труси сатинові спортивні 

- " - 

Майки 

- " - 

Панчохи, шкарпетки, гольфи бавовняні 

пар 

Панчохи, шкарпетки, гольфи шерстяні 

- " - 

Черевики /туфлі/ шкіряні на шкіряній або шкірімітовій підошві 

- " - 

8 місяців 

8 місяців 

Тапочки 

- " - 

Валянки або утеплене взуття 

- " - 

Чоботи гумові 

- " - 

Калоші 

- " - 

Лижний костюм 

штук 

Плаття шерстяне святкове 

- " - 

Костюм шерстяний святковий  

комплектів 

Форма піонерська і галстук 

- " - 

Форма спортивна і кеди 

- " - 

Нічні сорочки, піжами 

штук 

Колготки 

- " - 

Комбінезон для роботи 

- " - 

М'який інвентар 

  

  

  

  

  

Простирадла 

штук 

Підодіяльники 

- " - 

Наволочка для подушки нижня 

- " - 

Наволочки для подушки верхні 

- " - 

Рушники 

- " - 

Рушники махрові 

- " - 

Ковдра шерстяна, ватна 

- " - 

Ковдра байкова 

- " - 

Матрац 

- " - 

Подушка пухо-пір'яна 

- " - 

10 

10 

Покривало 

- " - 

Примітка. 

Директору загальноосвітньої школи-інтернату і дитячого будинку надається право провадити окремі зміни норм забезпечення в межах вартості повного комплекту обмундирування на одного вихованця. 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

НОРМИ
забезпечення одягом, взуттям та м'яким інвентарем вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів загального типу і шкіл-інтернатів для дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, дитячих будинків /крім дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків/, а також учнів, що перебувають в інтернатах при школах на повному державному забезпеченні
/установлені постановою Ради Міністрів СРСР від 5 січня 1984 р. N 25/

Найменування одягу, взуття і м'якого інвентаря 

Одиниця виміру 

Норма на одного вихованця, учня 

Строк носіння
/років/ 

Обмундирування 

  

  

  

Пальто зимове 

штук 

Пальто демісезонне, куртка 

- " - 

Шкільна форма 

комплектів 

Костюми бавовняні для хлопців
/включаючи піонерську форму/ 

  

Плаття бавовняні /спідниці, блузки/ для дівчат /включаючи піонерську форму/ 

штук 

Фартухи до форменого плаття для дівчат: 

  

  

  

бавовняний, чорний 

- " - 

бавовняний білий 

- " - 

Сорочки верхні бавовняні для хлопчиків 

- " - 

Светр /джемпер/ шерстяний 

- " - 

Рейтузи для дівчат 

- " - 

Комірці 

- " - 

Носові хусточки 

- " - 

Ремінь брючний для хлопців 

- " - 

Літній головний убір 

- " - 

Зимовий головний убір 

- " - 

Шарф напівшерстяний 

- " - 

Рукавички /рукавиці/ 

пар 

Натільна білизна  

комплектів 

Ліфчики для дівчат 

штук 

Трико для дівчат 

- " - 

Труси сатинові 

- " - 

Форма спортивна і кеди 

комплектів 

Майки 

штук 

Панчохи, шкарпетки, гольфи бавовняні 

пар 

Панчохи, шкарпетки, гольфи шерстяні 

- " - 

Черевики /туфлі/ 

- " - 

8 місяців 

Тапочки 

- " - 

8 місяців 

Валянки або утеплене взуття 

- " - 

Лижний костюм 

штук 

Галстук піонерський 

- " - 

Нічні сорочки, піжами 

- " - 

Колготки 

- " - 

Комбінезон для роботи 

- " - 

М'який інвентар 

 

  

  

Простирадла 

- " - 

Підодіяльники 

- " - 

Наволочки для подушки верхні 

- " - 

Наволочка для подушки нижня 

- " - 

Рушники /включаючи рушник для ніг/ 

- " - 

Рушник махровий 

- " - 

Ковдра шерстяна, ватна 

- " - 

Ковдра байкова 

- " - 

Матрац 

- " - 

Подушка пухо-пір'яна 

- " - 

10 

Покривало 

- " - 

Примітка. 

Директору інтернатного закладу надається право провадити окремі зміни норм забезпечення в межах вартості повного комплекту обмундирування на одного вихованця.

У районах, де видача зимового одягу і взуття не передбачена, демісезонне пальто видається на 2 роки, а черевики /туфлі/ шкіряні - на 7 місяців. 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ПЕРЕЛІК
одягу, взуття та м'якого інвентаря, що видаються вихованцям дитячих будинків, а також дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків, що навчалися в школах-інтернатах усіх типів, при направленні їх у навчальні заклади і на роботу
/установлений постановою Ради Міністрів СРСР від 5 січня 1984 р. N 25/

Найменування одягу, взуття і м'якого інвентаря 

Одиниця виміру 

Норма на одного вихованця 

для юнака 

для дівчини 

Пальто зимове 

штук 

Пальто демісезонне 

- " - 

Головний убір: 

  

  

  

зимовий 

- " - 

літній 

- " - 

Взуття: 

  

  

  

літнє 

пар 

зимове утеплене 

- " - 

тапочки 

- " - 

Натільна білизна 

комплектів 

Жіночі сорочки 

штук 

Нічна сорочка 

- " - 

Бюстгальтер
/із шовкової тканини/ 

- " - 

Пояс жіночий 

- " - 

Трико 

- " - 

Костюм шерстяний 

комплектів 

Блуза шовкова 

штук 

Сорочка чоловіча шовкова 

- " - 

Сарафан шерстяний 

- " - 

Брюки шерстяні 

- " - 

Сорочка, блуза верхня /бавовняні/ 

- " - 

Плаття або костюм /бавовняні/ 

- " - 

Жакет або джемпер /шерстяні/ 

штук 

Носові хусточки 

- " - 

Панчохи або шкарпетки шовкові 

пар 

Рушник вафельний або лляний 

штук 

Рушник махровий 

- " - 

Наволочка для подушки нижня 

- " - 

Наволочки для подушки верхні 

- " - 

Наволочка матрацна 

- " - 

Ковдра шерстяна 

- " - 

Простирадла 

- " - 

Підодіяльник 

- " - 

Покривало 

- " - 

Портфель 

- " - 

Чемодан 

- " - 

Примітка. 

Крім того, вихованцям видається на руки по 20 карбованців на початкові витрати. 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до рішень Уряду СРСР

1. Пункт 1 втратив чинність

(згідно з розпорядженням Ради Міністрів
 Української РСР від 20.03.90 р. N 110-р)

2. У пункті 1 постанови Ради Міністрів СРСР від 11 травня 1982 р. N 398 "Про поліпшення матеріального забезпечення деяких категорій учнів професійно-технічних учбових закладів" /підпункт перший пункту 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 27 травня 1982 р. N 302/ слова: "постановою Ради Міністрів СРСР від 1 грудня 1977 р. N 1040 /з наступними змінами і доповненнями/ для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, що виховуються у загальноосвітніх школах-інтернатах та дитячих будинках" замінити словами: "пунктом 1 постанови Ради Міністрів СРСР від 13 січня 1981 р. N 39 - у редакції постанови Ради Міністрів СРСР від 5 січня 1984 р. N 25 /підпункт перший пункту 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 30 січня 1981 р. N 56 - у редакції постанови Ради Міністрів УРСР від 14 лютого 1984 р. N 83/".

 

ПЕРЕЛІК
рішень Уряду Української РСР, що втратили чинність

1. Постанова Раднаркому УРСР від 28 листопада 1945 р. N 1875 "Про перевід на державний бюджет колгоспних дитячих будинків" /ЗП УРСР, 1945 р., N 17 - 18, ст. 132/.

2. Постанова Раднаркому УРСР від 28 листопада 1945 р. N 1876 "Про дитячі будинки при промислових підприємствах" /ЗП УРСР, 1945 р., N 17 - 18, ст. 133/.

3. Постанова Ради Міністрів УРСР від 19 березня 1948 р. N 377 "Про заходи щодо поліпшення роботи дитячих будинків" /ЗП УРСР, 1948 р., N 6, ст. 19/.

4. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 19 жовтня 1948 р. N 1294.

5. Постанова Ради Міністрів УРСР від 23 березня 1949 р. N 598 "Про заходи по дальшому поліпшенню роботи дитячих будинків", крім пункту 8.

6. Пункти 12 і 13 постанови Ради Міністрів УРСР від 2 липня 1949 р. N 1763 "Про заходи по розширенню мережі дитячих закладів і родильних будинків Української РСР та поліпшенню їх роботи", а також пункт 8 цієї постанови в частині норм харчування для санаторно-лісових шкіл.

7. Постанова Ради Міністрів УРСР від 13 серпня 1949 р. N 2271 "Про хід виконання постанов Ради Міністрів Союзу РСР від 24 лютого 1949 року N 824 і Ради Міністрів Української РСР від 23 березня 1949 року N 598 "Про заходи по дальшому поліпшенню роботи дитячих будинків", крім абзаца другого підпункту "б" пункту 2.

8. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 січня 1950 р. N 46 "Про стан виконання постанов Ради Міністрів Союзу РСР від 24 лютого 1949 року N 824 і Ради Міністрів Української РСР від 23 березня 1949 року й 598 "Про заходи по дальшому поліпшенню роботи дитячих будинків".

9. Постанова Ради Міністрів УРСР від 4 березня 1950 р. N 497 "Про доповнення постанови Ради Міністрів Української РСР від 23 березня 1949 року N 598 "Про заходи по дальшому поліпшенню роботи дитячих будинків" /ЗП УРСР, 1950 р., N 5 - 6, ст. 9/.

10. Пункт 13 постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК КП/б/У від 8 травня 1952 р. N 1375 "Про заходи ліквідації дитячої безпритульності в Українській РСР".

11. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 21 липня 1952 р. N 1004 /ЗП УРСР, 1952 р., N 13 - 14, ст. 68/.

12. Постанова Ради Міністрів УРСР від 5 лютого 1953 р. N 292 "Про роботу дитячих будинків і шкіл-інтернатів Української РСР".

13. Пункти 3, 8 і 9 постанови Ради Міністрів УРСР від 13 лютого 1954 р. N 201 "Про заходи по поліпшенню роботи дитячих будинків Української РСР".

14. Підпункт "б" пункту 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 14 червня 1954 р. N 805 "Про поліпшення виховання і навчання глухонімих і туговухих дітей" в частині наповнюваності навчально-виховних груп дитячих будинків і шкіл-інтернатів для глухонімих і туговухих дітей.

15. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 23 вересня 1955 р. N 1071 /ЗП УРСР, 1955 р., N 17 - 18, ст. 111/.

16. Постанова Ради Міністрів УРСР від 18 липня 1956 р. N 831 "Про поліпшення роботи дитячих будинків і патронування дітей-сиріт в Українській РСР".

17. Постанова Ради Міністрів УРСР від 14 вересня 1956 р. N 1134 "Про заходи поліпшення виховання дітей, які залишилися без піклування батьків" /ЗП УРСР, 1956 р., N 17 - 18, ст. 185/, крім підпунктів "б" і "в" пункту 7, а також пункту 13 в частині, яка відноситься до професійно-технічних і спеціальних професійно-технічних училищ.

18. Пункти 3, 8 - 12 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 20 жовтня 1956 р. N 1308 "Про заходи до дальшому розвитку мережі шкіл-інтернатів в Українській РСР" /ЗП УРСР, 1956 р., N 19 - 20, ст. 198/.

19. Постанова Ради Міністрів УРСР від 22 січня 1957 р. N 44 "Про типові штати адміністративного, педагогічного і обслуговуючого персоналу для дитячих будинків Міністерства освіти УРСР" /ЗП УРСР, 1957 р., N 1 - 2, ст. 7/.

20. Постанова Ради Міністрів УРСР від 20 березня 1957 р. N 238 "Про забезпечення вихованців дитячих будинків одягом і взуттям" /ЗП УРСР, 1957 р., N 5 - 6, ст. 55/.

21. Постанова Ради Міністрів УРСР від 9 серпня 1957 р. 892 "Про додаткові заходи, зв'язані з організацією роботи шкіл-інтернатів" /ЗП УРСР, 1957 р., N 12, ст. 160 /, крім пункту 1.

22. Постанова Ради Міністрів УРСР від 29 листопада 1957 р. N 1355 "Про стан і заходи до поліпшення патронування дітей, роботи дитячих будинків та спеціальних шкіл-інтернатів", крім підпункту "д" пункту 1 і підпункту "в" пункту 3.

23. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 12 жовтня 1959 р. N 1392 /ЗП УРСР, 1959 р., N 10, ст. 148/.

24. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 27 червня 1962 р. N 981.

25. Постанова Ради Міністрів УРСР від 16 липня 1962 р. N 795 "Про заходи по поліпшенню роботи шкіл-інтернатів в Українській РСР і більш економному витрачанню коштів на їх утримання".

26. Абзаци сьомий і восьмий вступної частини та підпункт "д" пункту 5 постанови Ради Міністрів УРСР від 10 жовтня 1962 р. N 1169 "Про заходи допомоги виховним і трудовим колоніям для неповнолітніх" /ЗП УРСР, 1962 р., N 10, ст. 144/.

27. Постанова Ради Міністрів УРСР від 15 лютого 1963 р. N 199 "Про пільги для вихованців дитячих будинків і шкіл-інтернатів, які поступили для продовження навчання в середні спеціальні учбові заклади" /ЗП УРСР, 1963 р., N 3, ст. 20/ із збереженням її дії щодо вихованців учбових закладів, зазначених у підпункті "о" пункту 11 постанови Ради Міністрів УРСР від 2 листопада 1964 р. N 1115.

28. Підпункт "л" пункту 11 постанови Ради Міністрів УРСР від 2 листопада 1964 р. N 1115 "Про перетворення виховних колоній для неповнолітніх в спеціальні школи і спеціальні професійно-технічні училища" /ЗП УРСР, 1964 р., N 11, ст. 145/.

У підпункті "ф" пункту 11 постанови слова: "постановою Ради Міністрів СРСР від 18 вересня 1962 р. N 956 /постанова Ради Міністрів УРСР від 10 жовтня 1962 р. N 1169" замінити словами: "постановою Ради Міністрів СРСР від 5 січня 1984 р. N 25 /постанова Ради Міністрів УРСР від 14 лютого 1984 р. N 83/ за утримання вихованців у школах-інтернатах. Інструкція про порядок обчислення та стягнення вказаної плати затверджується Державним комітетом СРСР по професійно-технічній освіті за погодженням з Міністерством фінансів СРСР".

29. Пункт 5 Змін і доповнень до типових штатів адміністративного, учбово-допоміжного та обслуговуючого персоналу установ освіти, затверджених розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 25 травня 1965 р. N 586 /ЗП УРСР, 1965 р., N 5, ст. 65/.

30. Пункт 1 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 29 січня 1969 р. N 63 /ЗП УРСР, 1969 р., N 1, ст. 15/.

31. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 25 жовтня 1973 р. N 803.

32. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 20 січня 1975 р. N 33 /ЗП УРСР, 1975 р., N 1, ст. 5/.

33. Підпункт 2 пункту 10 постанови Ради Міністрів УРСР від 7 березня 1975 р. N 119 "Про заходи по дальшому поліпшенню навчання, трудового влаштування і обслуговування осіб з дефектами розумового і фізичного розвитку" в частині наповнюваності виховних груп спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку.

34. Абзаци третій і четвертий пункту 1 і пункт 9 постанови Ради Міністрів УРСР від 12 січня 1978 р. N 26 "Про організацію загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, та про поліпшення матеріального забезпечення цих дітей у школах-інтернатах і дитячих будинках".

Виключити з вступної частини цієї постанови слова: "у відповідності з постановою Ради Міністрів СРСР від 1 грудня 1977 р. N 1040".

____________

Опрос