Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О генеральном плане развития города Славянска Донецкой области

Совет Министров УССР
Положение, Постановление от 16.01.1984 № 23

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 16 січня 1984 р. N 23

Київ

Про генеральний план розвитку міста Слов'янська Донецької області

З метою забезпечення дальшого планомірного, економічно обгрунтованого і комплексного розвитку міста Слов'янська Донецької області, курорту республіканського значення, підвищення рівня його благоустрою і створення найсприятливіших умов для праці, побуту і відпочинку населення Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Схвалити розроблені інститутом "Донбасцивільпроект" генеральний план розвиту міста Слов'янська Донецької області і проект планування його приміської та зеленої зон. 

Затвердити Основні положення генерального плану розвитку міста Слов'янська Донецької області і проекту планування його приміської та зеленої зон, що додаються.

2. Покласти на Донецький облвиконком і Слов'янський міськвиконком контроль за всіма видами будівництва, що здійснюється на території міста Слов'янська, і регулюванням цього будівництва відповідаю до генерального плану.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Інд. 24

 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
генерального плану розвитку міста Слов'янська Донецької області і проекту планування його приміської та зеленої зон

I

Генеральним планом розвитку міста Слов'янська передбачається:

1. По основних напрямах основних розвитку міста:

а) дальший розвиток Слов'янського бальнеогрязьового курорту республіканського значення із збільшенням місткості санаторно-курортних і оздоровчих закладів цілорічного функціонування на кінець розрахункового періоду /2000 рік/ з 2,1 тис. місць до 7 тис. місць, у тому числі I черга /до 1990 року - 2,9 тис. місць, і чисельності постійного населення з 141,8 до 160 тис. чоловік, у тому числі I черга - 150 тис. чоловік;

б) збереження існуючого рівня розвитку міста Слов'янська як центру хімічної та енергетичної промисловості Донбасу з забороною будівництва у межах міста нових і розширення діючих промислових підприємств та інших об'єктів, не зв'язаних безпосередньо з задоволенням потреб осіб, що прибувають на курорт для лікування і відпочинку, а також місцевого населення, та потреб санаторно-курортного і житлово-цивільного будівництва;

в) розвиток мережі культурно-побутового обслуговування з урахуванням забезпечення осіб, що прибувають на курорт, та місцевого населення усіма видами послуг.

2. По територіальному розвитку міста і його забудові:

а) дальший територіальний розвиток міста в існуючих міських межах на території площею 5735 га;

б) розвиток курортної зони в північному напрямку навколо озер Рапне і Сліпне, на вільних від забудови землях у межах міста;

в) розміщення нового житлового будівництва переважно в західній частині міста на вільних від забудови ділянках, а також за рахунок часткової реконструкції існуючої забудови в центральній частині;

г) забудова міста 5- і 9-поверховими будинками, а на окремих найважливіших у містобудівному відношенні ділянках - будинками більшої поверховості з одночасним спорудженням об'єктів культурно-побутового обслуговування населення, повним благоустроєм, інженерним обладнанням та озелененням території;

д) будівництво в житлових районах міста за кошти населення кооперативних багатоповерхових будинків.

3. По архітектурно-планувальній організації міста:

а) винесення з першої та другої зон санітарної охорони курорту промислових і комунально-складських підприємств, а також піонерських таборів та існуючого одноповерхового житлового фонду;

б) формування курортної зони за рахунок створення укрупнених санаторно-курортних комплексів;

в) упорядкування житлових районів і мікрорайонів із створенням необхідного комплексу закладів культурно-побутового обслуговування населення та зелених насаджень; поступова реконструкція і благоустрій забудованих кварталів та існуючих промислових районів;

г) закінчення формування існуючого загальноміського центру та створення загальнокурортного центру в курортній зоні, дальший розвиток центрів обслуговування міських районів;

д) дальший розвиток системи зелених насаджень міста, а також створення загальнокурортного парку навколо озер Рапне та Сліпне, організація санітарно-захисних зон між промисловими підприємствами і залізницею та житловими районами, поступове винесення з цих зон існуючого житлового фонду;

є) заборона всіх видів будівництва в північній частині міста у зв'язку з наявністю небезпечних деформацій земної поверхні;

ж) організація нового кладовища в північно-західній частині міста і розширення діючого, розташованого на південь від міської межі. 

4. По зовнішньому і міському транспорту та магістральній мережі:

а) будівництво за межами міста об'їзних автошляхів для пропуску транзитного транспорту;

б) розвиток існуючої системи міських вулиць і транспортних магістралей та автомобільних шляхів для забезпечення зручного зв'язку між житловими й промисловими районами, курортною зоною;

в) спорудження розв'язок міського транспорту в різних рівнях, а також шляхопроводу на перетині міських магістралей з залізничними коліями та автомобільним шляхом Харків - Ростов, будівництво підземних переходів;

г) розширення існуючого тролейбусного депо та будівництво нового автовокзалу в південній частині міста.

5. По інженерному обладнанню території:

а) дальший розвиток водопостачання міста від існуючого другого Донецького водопроводу та за рахунок розширення існуючого водозабору на р. Сіверський Донець;

б) розширення системи міської каналізації та очисних споруд з використанням стічних вод після повної біологічної очистки і знешкодження для технічного водопостачання й поливу;

в) організація системи закритих та відкритих зливостоків;

г) теплопостачання житлових і промислових районів від системи районних котелень, курортної зони - за рахунок розширення існуючої загальнокурортної котельні;

д) газопостачання міста від магістрального газопроводу Шебелинка - Слов'янськ - Ізюм; 

є) електропостачання міста від енергосистеми "Донбасенерго";

ж) дальшій розвиток системи телефонізації та радіофікації.

6. По інженерній підготовці території:

а) відведення поверхневих стоків закритою системою при роздільній системі каналізації;

б) спорудження системи вертикального і горизонтального дренажу в центральній частині міста.

7. Першочергові заходи /до 1990 року/:

а) розвиток Слов'янського бальнеогрязьового курорту за рахунок будівництва нових санаторно-курортних закладів із створенням необхідного комплексу медичного та культурно-побутового обслуговування;

б) поступове винесення з першої та другої зон санітарної охорони курорту промислових, комунально-складських підприємств у промислові зони міста, а також одноповерхового житлового фонду та піонерських таборів;

в) будівництво нових мікрорайонів на вільних від забудови ділянках, а також за рахунок реконструкції існуючого малопридатного житлового фонду з одночасним спорудженням закладів культурно-побутового обслуговування населення;

г) розширення існуючих та організація нових міських і районних парків, скверів, благоустрій території міста; 

д) розвиток систем інженерного обладнання, розширення існуючих очисних споруд, розташованих за межами міста в південному напрямку.

II

Проектом планування приміської та зеленої зон, загальних для міст Слов'янська, Слав'яногірська і Краматорська, передбачається:

1. По організації території та розселенню населення:

а) утворення навколо м. Слов'янська приміської та зеленої зон загальною площею 391,4 тис. га з використанням їх для розміщення зв'язаних з народногосподарським комплексом міста промислових підприємств і розвитку приміського сільського господарства, організації позаміського масового відпочинку трудящих, створення лісопаркового поясу;

б) включення до складу приміської зони територій Слов'янського, Краснолиманського, Костянтинівського районів з 155 сільськими населеними пунктами, які економічно зв'язані з розвитком міста;

в) розселення населення, яке має трудові зв'язки з м. Слов'янськом, у прилеглих населених пунктах;

г) будівництво закладів культурно-побутового обслуговування населення: повсякденного - в усіх населених пунктах, періодичного - на центральних садибах господарств, у містах Красному Лимані, Костянтинівці, Слов'янську, епізодичного - в м. Краматорську.

2. По розміщенню промислових підприємств і спеціалізації приміського господарства

Розвиток існуючих та організація нових підприємств і господарств для забезпечення потреб населення м. Слов'янська в ранніх овочах, картоплі, фруктах, молочній продукції, яйцях. 

3. По організації зеленої зони і місць відпочинку:

а) комплексне озеленення всієї території приміської зони, здійснення агротехнічних та меліоративних заходів із збільшенням загальної площі зелених насаджень з 97,4 тис. га до 109,2 тис. га;

б) широкий розвиток системи закладів і місць масового відпочинку населення з розміщенням їх у межах рекреаційних районів - на лівобережжі р. Сіверський Донець та в північно-західній частині м. Слов'янська, на березі оз. Рапне. 

4. По організації транспортних зв'язків:

а) дальший розвиток транспортної мережі приміської зони для організації зручного зв'язку з центрами обслуговування населення та місцями масового відпочинку;

б) будівництво автобусних станцій та павільйонів.

5. По інженерному обладнанню території:

а) водопостачання населених пунктів приміської зони - централізоване, з підземних вод місцевих джерел, з використанням вод каналу Сіверський Донець - Донбас, другого Донецького водопроводу;

б) каналізування з повною біологічною очисткою стічних вод;

в) централізоване теплопостачання від районних і групових котелень;

г) електропостачання від енергосистеми "Донбасенерго";

д) здійснення заходів по регулюванню стоку, берегоукріпленню і обвалуванню річок у межах приміської зони та озеленення балок і ярів;

е) комплексні меліоративні заходи по осушенню та зрошенню колгоспних сільськогосподарських земель, створення ставків.

6. По поліпшенню санітарного стану, охороні природи і збереженню ландшафту:

а) проведення робіт по ліквідації забруднення водоймищ і повітряного басейну;

б) створення санітарно-захисних зон навколо джерел водопостачання;

в) збереження цінних природних ландшафтів і відновлення ландшафтів, порушених господарською діяльністю; 

г) охорона пам'яток природи, історії та культури.

7. Першочергові заходи:

а) спорудження і реконструкція промислових підприємств, а також будівництво житла та закладів культурно-побутового обслуговування населення відповідно до плану економічного і соціального розвитку;

б) розвиток системи закладів і місць масового відпочинку населення приміської зони;

в) збільшення площі зелених насаджень у приміській зоні за рахунок насадження садів, ягідників, залісення ярів, балок та інших не придатних для сільського господарства земель.

III

Основні техніко-економічні показники розвитку міста Слов'янська

 

Одиниця виміру 

Існуючий стан /1983 р./ 

Перша черга /1990 р./ 

Розрахунковий період /2000 р./ 

Населення 

тис. чол. 

141,8 

150,0 

160,0 

Місткість курорту цілорічної дії 

тис. місць 

2,1 

2,9 

7,0 

Територія міста 

га 

5735 

5735 

5735 

Територія курортної зони 

- " - 

158 

188,8 

357 

Житловий фонд 

тис. кв. м загальної площі 

2116,9 

2506,4 

2881,6 

Середня житлозабезпеченість на одного жителя 

кв. м загальної площі 

15,1 

16,7 

18,0 

Рівень культурно-побутового обслуговування: 

  

  

  

  

дитячі дошкільні заклади 

місць 

5830 

8070 

11520 

загальноосвітні школи 

- " - 

12760 

13604 

16320 

Будинки культури, клуби 

- " - 

2304 

4275 

6400 

магазини продовольчих товарів 

кв. м торгової площі 

7500 

10110 

14400 

магазини непродовольчих товарів 

- " - 

7900 

10100 

23400 

підприємства громадського харчування 

посадочних місць 

1173 

2240 

6400 

підприємства побутового обслуговування 

робочих місць 

454 

642 

2240 

лікарні 

ліжок 

1078 

1575 

2165 

поліклініки 

відвідувань на день 

3578 

4995 

5600 

Інженерне обладнання території: 

  

  

  

  

Водопостачання: 

  

  

  

  

потужність споруд водопроводу 

тис. куб. м на добу 

151,0 

151,0 

370,0 

протяжність водопровідної мережі 

км 

120,0 

153,3 

169,4 

Каналізація: 

  

 

 

 

потужність споруд каналізації 

тис. куб. м на добу 

32,0 

50,0 

65,0 

протяжність колекторів та мережі 

км 

45 

64,0 

64,0 

Теплопостачання: 

  

  

  

  

протяжність джерел 

Гкал на год. 

203,5 

309,4 

416,6 

протяжність мережі 

км 

43,4 

48,9 

60,4 

Газопостачання: 

  

  

  

  

протяжність мережі 

км 

100,0 

102,2 

178,0 

Протяжність міських транспортних магістралей: 

  

  

  

  

автобусних 

км 

83 

62 

48 

тролейбусних 

- " - 

21 

22,5 

32 

Вартість будівництва 

  

471,5 

689,0 

у тому числі: 

  

  

  

  

промислового 

млн. крб. 

305,8 

315,8 

житлового 

- " - 

55,3 

124,5 

культурно-побутового 

- " - 

20,3 

45,3 

комунального 

- " - 

31,3 

106,5 

курортного 

- " - 

15,9 

34,2 

іншого 

- " - 

  

42,9 

62,7 

____________

Опрос