Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Правительства УССР по вопросам земельного законодательства

Совет Министров УССР
Постановление от 22.12.1983 № 523
редакция действует с 19.04.1993

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 22 грудня 1983 р. N 523

Київ

Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань земельного законодавства

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів Української РСР
 від 22 серпня 1991 року N 163
,
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 19 квітня 1993 року N 284

Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 21 жовтня 1983 р. N 1015 Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

І. Розділ І втратив чинність

(розділ І із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів Української РСР від 22.08.91 р. N 163,
 втратив чинність згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 19.04.1993 р. N 284)

II. Внести до підпункту 1 "в" пункту 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 10 жовтня 1974 р. N 485 "Про відшкодування збитків землекористувачам і втрат сільськогосподарського виробництва при відведенні земель для державних або громадських потреб" (ЗП УРСР, 1974 р., N 10, ст. 66) такі зміни:

а) в абзаці першому слова: "постановами Ради Міністрів СРСР від 15 грудня 1961 р. N 1131 і від 16 серпня 1966 р. N 651 (постанови Ради Міністрів УРСР від 17 січня 1962 р. N 61 і від 26 вересня 1966 р. N 733)" замінити словами: "постановою Ради Міністрів СРСР від 15 грудня 1961 р. N 1131 (постанова Ради Міністрів УРСР від 17 січня 1962 р. N 61)";

б) в абзаці п'ятому слова: "пунктом 6 постанови Ради Міністрів СРСР від 16 серпня 1966 р. N 651" замінити словами: "пунктом 10 постанови Ради Міністрів СРСР від 15 грудня 1961 р. N 1131 (постанова Ради Міністрів УРСР від 17 січня 1962 р. N 61)".

III. Визнати такими, що втратили чинність:

розпорядження Ради Міністрів УРСР від 23 травня 1962 р. N 737;

постанову Ради Міністрів УРСР від 26 вересня 1966 р. N 733 "Про деякі питання, зв'язані з відшкодуванням громадянам вартості належних їм будівель, що зносяться в містах, селищах міського типу та інших населених пунктах у зв'язку з відведенням земельних ділянок для державних і громадських потреб" (ЗП УРСР, 1966 р., N 9, ст. 99);

розпорядження Ради Міністрів УРСР від 25 березня 1970 р. N 226 (ЗП УРСР, 1970 р., N 3, ст. 38);

постанову Ради Міністрів УРСР від 3 липня 1975 р. N 327 "Про затвердження нормативів визначення вартості освоєння нових земель і вартості плодоягідних насаджень при відведенні земель для державних і громадських потреб" (ЗП УРСР, 1975 р., N 7, ст. 41).

IV. Довести до відома міністерств і відомств УРСР, виконавчих комітетів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів, що Рада Міністрів СРСР постановою від  21 жовтня 1983 р. N 1015 "Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду СРСР з питань земельного законодавства" затвердила зміни рішень Уряду СРСР, що додаються.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Інд. 22

 

НОРМАТИВИ
визначення вартості плодово-ягідних насаджень, що підлягає відшкодуванню громадянам у зв'язку з вилученням земельних ділянок для державних або громадських потреб

Нормативи втратили чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 19 квітня 1993 року N 284)

ЗМІНИ,
що вносяться до рішень Уряду СРСР

(Витяг)

1. Пункт 1 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету Міністрів
 Української РСР від 22.08.91 р. N 163)

2. Внести до пункту 1 постанови Ради Міністрів СРСР від 2 червня 1976 р. N 407 "Про рекультивацію земель, збереження і раціональне використання родючого шару грунту при розробці родовищ корисних копалин і торфу, проведенні геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт" - ЗП СРСР, 1976 р., N 11, ст. 52 (пункт 1 вступної частини постанови Ради Міністрів УРСР від 14 липня 1976 р. N 327 - ЗП УРСР, 1976 р., N 7, ст. 29) такі зміни:

а) з абзаца першого підпункту "а" виключити слова: "зв'язані з порушенням грунтового покриву" і в абзаці другому цього ж підпункту слова: "а при економічній доцільності і на малопродуктивні угіддя" замінити словами: "або на малопродуктивні угіддя";

б) абзац третій підпункту "а" викласти в такій редакції:

"Відновлення родючості земель, що рекультивуються для використання їх у сільському або лісовому господарстві, здійснюється землекористувачами, яким передаються (повертаються) землі, за рахунок коштів підприємств, організацій і установ, що проводили на цих землях роботи, пов'язані з порушенням грунтового покриву".

____________

Опрос