Идет загрузка документа (60 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О государственном плане экономического и социального развития Украинской ССР на 1984 год

Совет Министров УССР
Постановление, Перечень, Справка от 27.12.1983 № 520
редакция действует с 10.02.1987

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 1983 р. N 520

Київ

Про державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1984 рік

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Ради Міністрів Української РСР
 від 10 серпня 1984 року N 327
,
 від 26 листопада 1984 року N 450
,
 від 22 листопада 1985 року N 420
,
 від 11 липня 1986 року N 250
,
 від 10 лютого 1987 року N 40

На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 15 грудня 1983 р. N 1200 "Про Державний план економічного і соціального розвитку СРСР на 1984 рік" Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Прийняти підготовлений Держпланом УРСР виходячи з Державного плану економічного і соціального розвитку УРСР на 1981 - 1985 роки, а також проектів планів, поданих міністерствами і відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами, Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1984 рік згідно з додатками N 1 - 138.

Установити такі основні завдання по економічному і соціальному розвитку господарства, підпорядкованого Раді Міністрів УРСР, на 1984 рік:

  

Одиниця виміру 

1984 рік 

Продукція промисловості (в цінах і тарифах на 1 січня 1982 р.) - всього* 

в процентах до 1983 року 

103,1 

в тому числі: 

  

  

виробництво засобів виробництва (група "А") 

в процентах до 1983 року 

103 

виробництво предметів споживання (група "Б") 

в процентах до 1983 року 

103,2 

Електроенергія* 

млн. кВт·год 

253356 

____________
* У цілому по території республіки. 

Вугілля 

тис. тонн 

192000 

Чавун 

тис. тонн 

48700 

Сталь 

тис. тонн 

52888,4 

Прокат чорних металів (готовий) 

тис. тонн 

37505 

Труби стальні  

тис. м

590081

тис. тонн

6390,8

Машини сільськогосподарські 

млн. карбованців 

71,71 

Машини для тваринництва і кормовиробництва 

млн. карбованців 

100,2 

Деревина ділова 

тис. куб. метрів 

6467 

Картон 

тис. тонн 

19 

Цемент 

млн. тонн 

21,7 

Тканини бавовняні 

млн. кв. метрів 

511,7 

Тканина шерстяні 

млн. кв. метрів 

70,58 

Тканини шовкові 

млн. кв. метрів 

273,47 

Взуття шкіряне 

млн. пар 

177,31 

Трикотаж білизняний 

млн. штук 

232 

Трикотаж верхній 

млн. штук 

73,13 

Цукор-пісок (з цукрових буряків) 

тис. тонн 

5570 

Олія з сировини державних ресурсів 

тис. тонн 

721 

М'ясо з сировини державних ресурсів 

тис. тонн 

1903 

Масло тваринне з сировини державних, ресурсів 

тис. тонн 

328,5 

Продукція з незбираного молока (в перерахунку на молоко) з сировини державних ресурсів 

тис. тонн 

5142 

Товарна харчова рибна продукція, включаючи консерви рибні* 

млн. карбованців 

143,7 

____________
* Включаючи міжреспубліканський виробничий оборот. 

Борошно із зерна державних ресурсів 

тис. тонн 

7415 

Комбікорми, що виробляються на державних промислових підприємствах 

тис. тонн 

8860 

Комбікорми, що виробляються в колгоспах, радгоспах, на інших державних сільськогосподарських підприємствах і міжгосподарських підприємствах на основі білково-вітамінних добавок промислового виготовлення 

тис. тонн 

10920 

Товари культурно-побутового і господарського призначення (в роздрібних цінах) - всього 

млн. карбованців 

3760,6 

в тому числі: 

  

  

меблі (у роздрібних цінах) 

млн. карбованців 

1304,2 

піаніно і роялі 

тис. штук 

29,5 

посуд фарфоро-фаянсовий і майоліковий (у роздрібних цінах) 

млн. карбованців 

260,74 

посуд сортовий (у роздрібних цінах) 

млн. карбованців 

183,05 

Закупки сільськогосподарської продукції і сировини: 

  

  

зернові культури 

тис. тонн 

18800 

цукрові буряки 

тис. тонн 

50500 

картопля 

тис. тонн 

3360 

льоноволокно 

тис. тонн 

140 

насіння соняшнику 

тис. тонн 

2269 

овочі 

тис. тонн 

5150 

плоди і ягоди 

тис. тонн 

1950 

виноград 

тис. тонн 

750 

худоба і птиця, включаючи залік племінної худоби (у живій вазі) 

тис. тонн 

3550 

молоко 

тис. тонн 

13800 

яйця 

млн. штук 

9200 

пивна (у чистому волокні) 

тис. тонн 

12,6 

Обсяг нормативно-очищених вод* 

млн. куб. м 

2682,3 

Обсяг оборотної і послідовно використовуваної води* 

млн. куб. м 

96,4 

Рекультивація земель* 

га 

9002 

____________
* По республіканських міністерствах і відомствах УРСР. 

Державні капітальні вкладення в кошторисних цінах до 1 січня 1984 р. - всього 

млн. карбованців 

9214,83 

в тому числі будівельно-монтажні роботи 

млн. карбованців 

4603,37 

Із державних капітальних, вкладень - на технічне переозброєння і реконструкцію діючих підприємств 

млн. карбованців 

2166,98 

Введення в дію основних фондів за рахунок державних капітальних вкладень (по кошторисній вартості у цінах відповідних років) 

млн. карбованців 

8568,56 

Роздрібний товарооборот державної і кооперативної торгівлі (включаючи оборот споживчої кооперації по продажу сільськогосподарських продуктів, закуплених по цінах згідно з домовленістю) 

млн. карбованців 

53750 

Обсяг реалізації побутових послуг населенню (у відпускних цінах на початок 1984 року) 

млн. карбованців 

1718,2 

Ліміт чисельності робітників і службовців республіканських та непромислових союзно-республіканських міністерств і відомств УРСР 

тис. чоловік 

7694,25 

Продуктивність праці в цілому по УРСР: 

  

  

у промисловості 

в процентах до 1983 року 

102,7 

у будівництві 

в процентах до 1983 року 

103,5 

Прибуток від промислової діяльності республіканських і непромислових союзно-республіканських міністерств і відомств УРСР 

млн. карбованців 

683,45 

2. Внести Державний план економічного і соціального розвитку УРСР на 1984 рік на розгляд Верховної Ради Української РСР.

3. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, керуючись рішеннями XXVI з'їзду КПРС, листопадового (1982 р.), червневого (1983 р.) і грудневого (1983 р.) Пленумів ЦК КПРС, вказівками Генерального секретаря ЦК КПРС, Голови Президії Верховної Ради СРСР товариша Ю. В. Андропова з питань прискорення переведення економіки на інтенсивний шлях розвитку, поліпшення планування, господарювання й підвищення відповідальності кадрів за доручену справу, рішеннями XXVI з'їзду Компартії України, листопадового (1982 р.) і червневого (1983 р.) Пленумів ЦК Компартії України, розробити і здійснити заходи по виконанню та перевиконанню завдань, встановлених у Державному плані економічного і соціального розвитку УРСР, а також взятих трудовими колективами зустрічних планів та соціалістичних зобов'язань на 1984 рік, маючи па меті виконання додаткового завдання партії, поставленого у виступі товариша Ю. В. Андропова на грудневому (1983 р.) Пленумі ЦК КПРС, про надпланове підвищення продуктивності праці па один процент та зниження собівартості продукції додатково на 0,5 процента.

При проведенні цієї роботи забезпечити:

прискорення темпів зростання продуктивності праці, що є ключовим завданням у сфері економіки, за рахунок ширшого впровадження у практику досягнень науки, техніки та передового досвіду, зміцнення дисципліни праці, дальше підвищення на цій основі життєвого рівня радянських людей;

збільшення обсягів виробництва продукції, підвищення її якості, своєчасне виконання поставок за договорами і замовленнями, поліпшення організованості й порядку на підприємствах, в організаціях і установах;

випереджаюче зростання кінцевих результатів виробництва в порівнянні з зростанням затрат, економію палива, енергії, металу, лісних, будівельних та інших матеріалів, робочого часу, зниження собівартості продукції, що випускається (робіт);

докорінне поліпшення використання виробничих потужностей та основних фондів діючих підприємств, а також прискорення досягнення проектних техніко-економічних показників об'єктів, що заново вводяться в дію, здійснення конкретних заходів по усуненню вузьких місць і ліквідації диспропорцій, які мають місце у розвитку суміжних галузей і виробництв;

збільшення виробництва і закупок зерна, цукрових буряків, соняшнику, м'яса, молока та іншої продукції сільського господарства, різке скорочення її втрат при транспортуванні, зберіганні й переробці, підвищення ефективності роботи колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств і організацій, вважаючи це одним з найважливіших завдань по реалізації Продовольчої програми СРСР;

істотне зростання виробництва товарів народного споживання на карбованець фонду заробітної плати, розширення випуску, поліпшення асортименту й підвищення якості виробів, а також значне зростання обсягів та видів платних послуг, що надаються населенню, особливо в сільській місцевості;

зняття з виробництва застарілих видів продукції, прискорення розробки й освоєння випуску нових машин, устаткування, приладів і технологій, послідовне проведення єдиної науково-технічної політики, дальший розвиток наукових досліджень, поглиблення інтеграції науки й виробництва;

підвищення ефективності капітальних вкладень, скорочення кількості будов, що заново розпочинаються, та обсягів наднормативного незавершеного будівництва, концентрацію капітальних вкладень на пускових будовах і об'єктах 1984 року та створення заділу, необхідного для введення в дію потужностей у 1985 році;

першочергове виділення лімітів капітальних вкладень і підрядних робіт, устаткування, трудових і матеріальних ресурсів для потреб технічного переозброєння та реконструкції діючих підприємств;

значне розширення кооперативного житлового будівництва;

дальше поліпшення, чітку організацію й підвищення ефективності роботи усіх видів транспорту, особливо залізниць, ліквідацію простоїв і порожніх пробігів транспортних засобів;

збільшення виробництва і поставки продукції для експорту, скорочення закупок продукції за кордоном на вільно конвертовану валюту за рахунок організації випуску цієї продукції на вітчизняних підприємствах;

посилення відповідальності керівників підприємств і організацій за економне витрачання фонду заробітної плати та суворе дотримання встановлюваних у плані нормативних співвідношень між приростом продуктивності праці та приростом середньої заробітної плати;

дальше зміцнення господарського розрахунку, підвищення рівня економічної роботи на кожній ділянці виробництва, в усіх сферах управління.

4. Враховуючи значне скорочення в ряді областей республіки приросту працездатного населення, міністерствам, відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, необхідно забезпечити у 1984 році весь приріст обсягів промислового виробництва, будівельно-монтажних робіт і перевезень на діючих підприємствах та в організаціях при зниженні чисельності робітників на основі ширшого впровадження комплексної автоматизації й механізації виробництва, передових форм і методів організації праці, підвищення кваліфікації кадрів, дальшого зміцнення трудової й виробничої дисципліни.

5. Облвиконкомам, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству плодоовочевого господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Держкомсільгосптехніці УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ, міністерствам і відомствам, які мають підсобні сільські господарства, здійснити заходи, спрямовані на повсюдне освоєння науково обгрунтованих систем ведення сільського господарства та індустріальних технологій вирощування сільськогосподарських культур, значне підвищення ефективності використання капітальних вкладень, техніки, мінеральних добрив, інших матеріально-технічних, трудових і фінансових ресурсів, звернувши особливу увагу на необхідність повного й високоефективного використання меліорованих земель; забезпечити успішне проведення зимівлі худоби і птиці, зростання їх продуктивності, посилення роботи по збереженню поголів'я та відтворення стада, виконання колгоспами, радгоспами та іншими сільськогосподарськими підприємствами планів заготівлі кормів і поліпшення їх якості, зниження собівартості сільськогосподарської продукції.

6. Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству плодоовочевого господарства УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, Міністерству житлово-комунального господарства УРСР і Південному відділенню ВАСГНІЛ продовжити роботу по здійсненню заходів, спрямованих на збільшення виробництва кормів тваринного походження з побічної сировини, одержуваної при переробці худоби і птиці, молока та іншої продукції; забезпечити збирання сировини, придатної для виробництва кормів, у колгоспах і радгоспах, на молочних і м'ясопереробних підприємствах, в організаціях громадського харчування і у населення.

7. Установити, що будови кошторисною вартістю до 4 млн. крб. можуть розпочинатися в 1984 році лише у виняткових випадках і за умови, якщо перехідні будови такої ж вартості відповідної галузі повністю забезпечені капітальними вкладеннями. Цей порядок не поширюється на будівництво будинків професійно-технічних учбових закладів.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 10.08.84 р. N 327)

Українській республіканській конторі Будбанку СРСР і Українській республіканській конторі Держбанку СРСР не допускати фінансування будов при порушенні вказаного порядку будівництва.

8. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

а) забезпечити в найкоротший строк затвердження будівельними організаціями разом із замовниками комплексних графіків виконання в 1984 році будівельно-монтажних робіт по пускових будовах (комплексах) та за погодженням із союзголовкомплектами, укрголовкомплектами і територіальними управліннями Держпостачу УРСР графіків поставки для цих будов технологічного та комплектуючого устаткування й матеріалів у повній відповідності з установленими строками введення в дію виробничих потужностей та об'єктів і затвердження заходів по укомплектуванню цих будов робочою силою, а також проведення систематичного контролю за ходом виконання вказаних графіків і заходів;

б) розробити і здійснити заходи по зниженню на підприємствах та будовах наднормативних і зайвих запасів товарно-матеріальних цінностей та по залученню їх у господарський оборот. Доповіді про проведені заходи подати Держплану УРСР, Держпостачу УРСР і Міністерству фінансів УРСР до 15 лютого 1984 року.

Держплану УРСР, Держпостачу УРСР і Міністерству фінансів УРСР узагальнити матеріали і до 1 березня 1984 р. подати їх Держплану СРСР, Держпостачу СРСР і Міністерству фінансів СРСР;

в) уточнити разом з Держпостачем УРСР і Держкомсільгосптехнікою УРСР кількість усього одержуваного підприємствами та будовами в 1984 році устаткування (за типами і марками), а також його вартість, забезпечивши повну ув'язку вартості одержуваного устаткування і завдань по використанню складських залишків устаткування з лімітами капітальних вкладень і розмірами асигнувань на оплату устаткування, передбаченими по підприємствах та будовах на 1984 рік. Уточнені дані по вартості устаткування подати Держплану УРСР до 1 березня 1984 року.

Держплану УРСР разом з Держпостачем УРСР і Держкомсільгосптехнікою УРСР узагальнити матеріали і до 15 березня 1984 р. подати їх Держплану СРСР.

9. Держплану УРСР з урахуванням підсумків виконання плану капітального будівництва на 1983 рік подати в разі необхідності на затвердження Раді Міністрів УРСР погоджені з Держпланом СРСР уточнення до завдань, установлених на 1984 рік у титульних списках будов виробничого призначення кошторисною вартістю 3 млн. крб. і вище.

Дозволити, як виняток, міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам внести необхідні уточнення до завдань, установлених на 1984 рік у затверджених титульних списках окремих будов виробничого призначення кошторисною вартістю менше 3 млн. крб. та невиробничого призначення, одночасно з уточненням плану капітального будівництва на 1984 рік у зв'язку з підсумками виконання плану на 1983 рік.

Уточнення завдань по будовах виробничого призначення кошторисною вартістю від 1 до 3 млн. крб. та невиробничого призначення кошторисною вартістю вище 1 млн. крб. погодити з Держпланом УРСР.

Держплану УРСР подати до 15 лютого 1984 р. Раді Міністрів УРСР на затвердження проекти титульних списків будов виробничого призначення, що заново розпочинаються в 1984 році, кошторисною вартістю 1 млн. крб. і вище. 

Титульні списки будов кошторисною вартістю 3 млн. крб. і вище погодити з Держпланом СРСР.

Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам затвердити до 15 лютого 1984 р. титульні списки будов виробничого призначення, що заново розпочинаються в 1984 році, кошторисною вартістю менше 1 млн. карбованців.

Показники титульних списків будов виробничого призначення кошторисною вартістю від 0,5 до 1 млн. крб., крім будов по сільському господарству, погодити з Держпланом УРСР.

Титульні списки будов невиробничого призначення затверджуються в установленому порядку одночасно з титульними списками будов виробничого призначення.

10. Надаючи важливого значення послідовному розв'язанню завдань, вказаних у постанові ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 23 вересня 1983 р. N 410 "Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про заходи по прискоренню науково-технічного прогресу в народному господарстві", зобов'язати міністерства і відомства УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми передбачити в плані на 1984 рік заходи по поліпшенню будівництва (реконструкції) і прискоренню введення в дію дослідних і експериментальних заводів, виробництв, цехів, дільниць, установок, стендів та баз, першочерговому забезпеченню цих робіт необхідними ресурсами в межах лімітів і фондів, виділених відповідному міністерству, відомству УРСР і облміськвиконкому на 1984 рік.

11. Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, Міністерству охорони здоров'я УРСР забезпечити:

спрямування капітальних вкладень, передбачених на 1984 рік по галузі "Охорона здоров'я", головним чином на будівництво амбулаторно-поліклінічних закладів і лікарень, розширення в сільських районах мережі центральних районних лікарень, центральних районних аптек, амбулаторій, станцій (відділень) швидкої медичної допомоги;

розробку і здійснення заходів по поліпшенню лікувально-профілактичної роботи.

12. Міністерствам і відомствам УРСР передавати починаючи з 1984 року в разі необхідності Міністерству меліорації і водного господарства УРСР ліміти капітальних вкладень і будівельно-монтажних робіт для проведення меліоративних робіт на землях підсобних господарств підприємств і організацій.

ЦСУ УРСР провадити облік введених в експлуатацію зрошуваних і осушених земель у вказаних господарствах.

13. Зобов'язати облвиконкоми, Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Міністерства м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерство плодоовочевого господарства УРСР, Головплодвинпром УРСР і Держкомсільгосптехніку УРСР вжити заходів до розвитку житлово-будівельної кооперації на селі та забезпечення виконання встановлених планів кооперативного будівництва в сільській місцевості.

14. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

а) затвердити на 1984 рік підвідомчим об'єднанням, підприємствам, будовам та організаціям диференційовані завдання по економії і додатковому зниженню витрати сировини, матеріалів, палива й енергії, ввести в дію з 1 січня 1984 р. норми їх витрати, виходячи з планових показників на 1984 рік, та забезпечити додержання цих норм.

Держплану УРСР, після одержання від Держплану СРСР, довести в 2-тижневий строк до фондодержателів диференційовані завдання по додатковому зниженню витрат матеріальних ресурсів одночасно з завданнями по середньому зниженню норм їх витрати;

б) вжити заходів до розробки і здійснення в 1984 році об'єднаннями, підприємствами, організаціями та будовами організаційно-технічних заходів по забезпеченню виконання затверджених завдань по економії сировини, матеріалів, палива й енергії та додержання норм їх витрати, а також виконання завдань по. використанню вторинної сировини;

в) розробити і подати до 1 березня 1984 р. Держплану УРСР пропозиції про норми витрати і коефіцієнти використання металу та інших видів матеріалів на виготовлення продукції машинобудування і металообробки (за номенклатурою виробів, установленою Держпланом СРСР).

Держплану УРСР узагальнити матеріали і до 1 квітня 1984 р. подати їх Держплану СРСР;

г) забезпечити в 1984 році додаткове зниження витрати матеріальних ресурсів проти потреби, визначеної відповідно до затверджених норм витрати, в середньому у таких розмірах: котельно-пічного палива, електричної і теплової енергії, прокату чорних і кольорових металів, стальних труб та інших видів металопродукції і цементу до 3 процентів, лісних матеріалів до 4,5 - 5 процентів, соди кальцинованої і каустичної, полімерних матеріалів та інших хімічних продуктів до 3 процентів, економію автомобільного палива в розмірі не менше 9 процентів, а також зниження річної витрати палива на машини і механізми у розмірі до 8 - 9 процентів проти рівня 1982 року.

Комітетові народного контролю УРСР і Держпостачу УРСР систематично здійснювати контроль за додержанням норм витрати і виконанням завдань по раціональному використанню сировини, матеріалів та паливно-енергетичних ресурсів у народному господарстві, за ходом виконання встановлених завдань по заготівлі та використанню вторинної сировини.

15. Пункт 15 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 10.02.87 р. N 40)

16. Схвалити подані Держпланом УРСР розрахунки балансів грошових доходів і витрат населення та розрахунки балансів трудових ресурсів у цілому по республіці, по областях і містах республіканського підпорядкування на 1984 рік.

Держплану УРСР довести до облвиконкомів. Київського і Севастопольського міськвиконкомів указані розрахунки по відповідних областях і містах.

Облвиконкомам забезпечити розробку балансів грошових доходів і витрат населення по районах і містах обласного підпорядкування.

Держплану УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечити необхідну відповідність між доходами та витратами населення, планами товарообороту і товарними фондами.

17. Зобов'язати міністерства, відомства УРСР, виконкоми обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів вжити необхідних заходів до організації і збільшення випуску на всіх підприємствах, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, товарів народного споживання, що користуються попитом у населення, за рахунок ширшого використання місцевих джерел сировини і відходів виробництва, а також економного витрачання сировини і матеріалів.

18. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському міськвиконкому забезпечити в 1984 році продаж населенню місцевих будівельних матеріалів, залізобетонних виробів і конструкцій та торфу в обсягах, передбачених у додатку N 1 до цієї постанови, по встановлених цінах і доставку їх покупцям транспортними засобами з оплатою за діючими тарифами на транспорт для обслуговування населення.

Міністерствам і відомствам УРСР, які мають неліквідні та некондиційні збірні залізобетонні конструкції, вжити дійових заходів до їх раціонального використання, в тому числі для продажу колгоспам, радгоспам та населенню.

19. Державному комітетові УРСР по цінах вжити заходів до поліпшення роботи по ціноутворенню, особливо по визначенню роздрібних цін на непродовольчі товари народного споживання, і встановлювати надалі ці ціни з участю Держплану УРСР, Міністерства фінансів УРСР та при необхідності із заінтересованими міністерствами і відомствами - виготовлювачами продукції, з тим щоб забезпечувати повну реалізацію вказаних товарів.

Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам підвищити відповідальність керівників підприємств і організацій за підвищення якості товарів народного споживання, що випускаються, розширення їх асортименту, зниження собівартості й забезпечити своєчасне зняття з виробництва застарілих видів і прискорення розробки та освоєння випуску нових товарів народного споживання.

Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам розробити й здійснити додаткові заходи по докорінному поліпшенню організації торгівлі і вивченню попиту населення на товари народного споживання.

20. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерству плодоовочевого господарства УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ і облвиконкомам забезпечити:

термінове доведення до районів, колгоспів, радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств планів закупок сільськогосподарських продуктів на 1984 рік, а також затвердження обсягів закупок цих продуктів по організаціях і підприємствах, які здійснюють закупки їх, виходячи з основних завдань, передбачених у додатку N 4;

складання в колгоспах, радгоспах та в інших державних сільськогосподарських підприємствах виробничо-фінансових планів на 1984 рік.

Зведені плани розвитку сільського господарства УРСР на 1984 рік подати Держплану УРСР у такі строки: облвиконкомам - до 1 лютого 1984 р., міністерствам, Головплодвинпрому УРСР і Південному відділенню ВАСГНІЛ - до 15 лютого 1984 року.

Держплану УРСР узагальнити матеріали і до 15 березня 1984 р. подати Держплану СРСР і Міністерству сільського господарства СРСР зведений план розвитку сільського господарства республіки на 1984 рік.

21. Облвиконкомам, Міністерству плодоовочевого господарства УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству торгівлі УРСР і Укоопспілці забезпечити дальше збільшення виробництва, заготівель і продажу ранніх овочів і картоплі в необхідному асортименті, особливо свіжої зелені і парниково-тепличних овочів, для Поліпшення постачання ними населення великих промислових центрів, вжити заходів до збільшення закупок лишків сільськогосподарської продукції в особистих підсобних господарствах громадян.

22. З метою забезпечення безперебійного постачання населення рибними товарами встановити, що Міністерство торгівлі УРСР, Укоопспілка, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми несуть відповідальність за реалізацію рибних товарів по ринкових фондах.

Укрголоврибгоспу та облвиконкомам забезпечувати своєчасну доставку рибної продукції торговельним організаціям і підприємствам за їх заявками.

Рада Міністрів СРСР встановила, що Міністерство рибного господарства СРСР несе відповідальність за завезення харчової рибної продукції на оптові бази в союзні й автономні республіки, краї та області в обсягах і асортименті відповідно до планів поставок рибних товарів.

23. Міністерствам, відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам невідкладно довести планові показники і завдання, затверджені цією постановою, відповідно до об'єднань, підприємств, будов, науково-дослідних, проектно-конструкторських та інших організацій.

При доведенні установлених завдань річного плану з розподілом по кварталах до підвідомчих об'єднань, підприємств і організацій не допускати заниження планів на перші місяці і квартали року.

24. Держплану УРСР погодити з Держпланом СРСР розподіл по кварталах завдань річного плану з основних показників, квартальна розбивка яких не затверджується Держпланом СРСР.

25. Держплану УРСР у тижневий строк після одержання від Держплану СРСР установити на 1984 рік міністерствам і відомствам УРСР та Київському міськвиконкому:

ліміт (граничили рівень) матеріальних затрат (у грошовому виразі) на карбованець продукції (робіт) у промисловості, будівництві та на транспорті в складі завдань по собівартості продукції (робіт);

чисельність і фонд заробітної плати працівників установ та організацій науки і наукового обслуговування.

26. Затвердити уточнені республіканські цільові комплексні науково-технічні програми "Агрокомплекс", "Енергокомплекс", "Матеріаломісткість", "Метал", "Праця" і "Цукор", розглянуті і схвалені Координаційними радами по відповідних програмах і Держпланом УРСР.

Координаційним радам і Держплану УРСР встановити постійний контроль за реалізацією міністерствами, відомствами УРСР і обл-(міськ)виконкомами заходів та завдань, передбачених програмами на 1984 і наступні роки.

27. Держплану УРСР:

передбачати в планових завданнях по тій, що реалізується, а також товарній (валовій) продукції по міністерствах і відомствах УРСР всіх галузей промисловості обсяги виробництва нової високоефективної продукції;

перевірити своєчасність доведення міністерствами і відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами завдань Державного плану економічного і соціального розвитку УРСР на 1984 рік до об'єднань, підприємств, організацій і будов, а також відповідність показників, доведених до об'єднань, підприємств, організацій та будов, указаним завданням. Про результати перевірки доповісти Раді Міністрів УРСР у січні 1984 року.

28. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від 15 грудня 1983 р. N 1200:

1) Зобов'язала Будбанк СРСР і Держбанк СРСР при виникненні потреби в додаткових коштах на оплату устаткування у зв'язку з введенням нових оптових цін до уточнення вартісного балансу устаткування фінансувати ці затрати в межах річних асигнувань, виділених на капітальні вкладення на 1984 рік відповідним міністерствам і відомств СРСР і Радам Міністрів союзних республік.

2) Надала право Раді Міністрів Української РСР здійснювати в 1984 році роботи по реконструкції та будівництву злітно-посадочних смуг, будівель і споруд в аеропортах місцевих повітряних ліній в обсязі до 2,5 млн. крб. понад обсяги державних капітальних вкладень, передбачуваних у річному плані, за рахунок коштів, що утворюються від перевищення доходів над видатками по бюджету республіки, в міру вишукання матеріальних ресурсів з місцевих джерел.

(дію підпункту 2 пункту 28 продовжено на 1985 рік згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 26.11.84 р. N 450
,
 на 1986 рік - згідно з постановою Ради
 Міністрів Української РСР від 22.11.85 р. N 420
,
на 1987 - 1990 роки - згідно з постановою Ради
 Міністрів Української РСР від 11.07.86 р. N 250)

3) Прийняла пропозицію міністерств і відомств СРСР і Рад Міністрів союзних республік про виготовлення в 1984 році 56 тисяч садових будиночків за рахунок матеріальних ресурсів, що виділяються по ринковому фонду.

Міністерству торгівлі СРСР доручено здійснювати в першочерговому порядку реалізацію садових будиночків робітникам і службовцям міністерств і відомств, підприємства й організації яких зайняті виготовленням цих будиночків.

4) Доручила Держплану СРСР і Держпостачу СРСР при розподілі металообробного устаткування починаючи з плану на 1984 рік виходити з того, що нове прогресивне устаткування повинно поставлятися переважно в галузі машинобудування, а потреби ремонтних підприємств (цехів) повинні забезпечуватися в основному за рахунок передачі їм устаткування, що вивільняється на підприємствах машинобудівних міністерств, після його ремонту або модернізації.

5) Зобов'язала Держплан СРСР внести до 1 липня 1984 р. необхідні уточнення до завдань Державного плану економічного і соціального розвитку СРСР на 1984 рік по міністерствах, відомствах СРСР і Радах Міністрів союзних республік у зв'язку з введенням нових кошторисних норм, цін і тарифів у будівництві та про результати доповісти Раді Міністрів СРСР.

6) Доручила Державному комітетові СРСР по науці і техніці організувати з участю Держплану СРСР перевірку своєчасності доведення міністерствами і відомствами СРСР і Радами Міністрів союзних республік завдань Державного плану економічного і соціального розвитку СРСР на 1984 рік по розділу "Розвиток науки і техніки" до об'єднань, підприємств і організацій, а також відповідність показників, доведених до об'єднань, підприємств і організацій, вказаним завданням. Про результати перевірки доручено доповісти Раді Міністрів СРСР у січні 1984 року.

7) Затвердила перелік рішень, що додається, строк чинності яких продовжується на 1984 рік.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ПЕРЕЛІК
рішень, строк чинності яких продовжується на 1984 рік

1. Пункт 20 постанови Ради Міністрів СРСР від 21 жовтня 1976 р. N 871 (підпункт 2 пункту 34 постанови Ради Міністрів УРСР від 12 листопада 1976 р. N 521).

2. Пункт 10 постанови Ради Міністрів СРСР від 22 грудня 1977 р. N 1104 (підпункт "ж" пункту 9 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 27 грудня 1977 р. N 626).

3. Пункт 34 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 7 вересня 1978 р. N 756 (пункт 17 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 19 вересня 1978 р. N 467).

4. Пункт 8 постанови Ради Міністрів СРСР від 8 жовтня 1981 р. N 991 (пункт 7 постанови Ради Міністрів УРСР від 27 жовтня 1981 р. N 531).

5. Останній абзац пункту 10 постанови Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 11 грудня 1981 р. N 1160.

6. Пункти 7, 12 і 24 постанови Ради Міністрів СРСР від 18 листопада 1982 р. N 970 (пункти 7, 11 і 21 постанови Ради Міністрів УРСР від 26 листопада 1982 р. N 560).

 

ДОВІДКА
до постанови Ради Міністрів УРСР від 27 грудня 1983 р. N 520 "Про Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1984 рік" щодо продовження чинності раніше прийнятих рішень Уряду

Пункт 28, підпункт 7

Пунктом 20 постанови Ради Міністрів СРСР від 21 жовтня 1976 р. N 871 /підпункт 2 пункту 34 постанови Рада Міністрів УРСР від 12 листопада 1976 р. N 521/ дозволено Будбанку СРСР фінансувати в 1977 році роботи по будівництву об'єктів Мінвуглепрому СРСР, зокрема в Донецькому вугільному басейні, а також об'єктів Міннафтопрому в межах річних асигнувань, незалежно від квартального розподілу їх, і в разі необхідності видавати в I - III кварталах 1977 р. цим міністерствам кредити на проведення зазначених робіт, з погашенням кредитів за рахунок амортизаційних відрахувань на капітальне будівництво, нараховуваних у наступних кварталах.

Держпостачу СРСР запропоновано забезпечити поставку в I - III кварталах 1977 р. матеріальних ресурсів для будівництва підприємств нафтової промисловості, а також підприємств вугільної промисловості, зокрема в Донецькому вугільному басейні, по фондах, виділених для цієї мети на 1977 рік.

Пунктом 10 постанови Ради Міністрів СРСР від 22 грудня 1977 р. N 1104 /підпункт "ж" пункту 9 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 27 грудня 1977 р. N 626/ дозволено, як виняток, Мінвуглепрому СРСР виплачувати в 1978 - 1979 роках працівникам організацій, зайнятим на будівництві підприємств вугільної промисловості, і працівникам підприємств і організацій по ремонту, наладці та монтажу гірничо-шахтного устаткування, які живуть на значній відстані від місця роботи, надбавки у розмірі до 20 процентів місячної тарифної ставки /окладу/.

Пунктом 34 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 7 вересня 1978 р. N 756 /пункт 17 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 19 вересня 1978 р. N 467/ установлено, як виняток, що виробничі об'єднання, підприємства та будівельні організації Мінвуглепрому СРСР у 1978 - 1982 роках передають місцевим Радам народних депутатів і будівельним організаціям п'ять процентів жилої площі в будинках, що вводяться в експлуатацію заново, і звільняються від передачі жилої площі для інших цілей.

Пунктом 8 постанови Ради Міністрів СРСР від 8 жовтня 1981 р. N 991 /пункт 7 постанови Ради Міністрів УРСР від 27 жовтня 1981 р. N 531/ дозволено Міністерству меліорації і водного господарства СРСР і Радам Міністрів союзних республік використовувати в 1982 році на створення зрошуваних культурних пасовищ, проведення роб по технічному вдосконаленню меліоративних систем, будівництво дамб обвалування та інших споруд по захисту земель від затоплення, а також на будівництво зрошувальних систем для овочевих культурі колгоспах і радгоспах до 5 процентів загального ліміту капітальних вкладень, який виділяється йому на меліорацію земель по галузі "Сільське господарство", без зміни планів введення у дію виробничих потужностей та основних фондів.

Останнім абзацом пункту 10 постанови Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 11 грудня 1981 р. N 1160 встановлено на 1982 рік преміювання керівних, інженерно-технічних працівників і службовців вуглевидобувних виробничих об'єднань та підприємств системи Міністерства вугільної промисловості СРСР за виконання і перевиконання плану по обсягу виробництва /видобутку вугілля, проходки гірничих виробок, розкривних робіт/ і завдань по зростанню продуктивності праці за умови неперевищення плану з собівартості і дотримання вимог по якості вугілля /робіт/, незалежно від виконання інших показників планів.

Пункти 7, 12 і 24 постанови Ради Міністрів СРСР від 18 листопада 1982 р. N 970 /пункти 7, 11 і 21 постанови Ради Міністрів УРСР від 26 листопада 1982 р. N 560/ зобов'язують:

- пункт 7 - Держпостач СРСР, Міністерство тракторного і сільськогосподарського машинобудування, Міністерство машинобудування для тваринництва і кормовиробництва, Міністерство оборони, Міністерство будівельного, шляхового і комунального машинобудування, Міністерство автомобільної промисловості, Міністерство внутрішніх справ СРСР, Міністерство нафтопереробної і нафтохімічної промисловості СРСР,, Міністерство чорної металургії СРСР, Раду Міністрів Української РСР і Раду Міністрів Казахської РСР забезпечити відповідно поставку сільському господарству в 1983 році:

грунтообробних і посівних машин та іншої техніки /за номенклатурою, погодженою з Міністерством сільського господарства СРСР і Держкомсільгосптехнікою СРСР/, необхідної для проведення весняних польових робіт, до 25 червня у кількості не менше 50 процентів річних фондів;

машин і устаткування /за номенклатурою, погодженою з Міністерством сільського господарства СРСР, Міністерством заготівель СРСР і Держкомсільгосптехнікою СРСР/, необхідних для збирання, заготівлі сільськогосподарських продуктів і кормів, до 25 вересня у кількості не менше 75 процентів річних фондів;

запасних частин до тракторів, автомобілів, сільськогосподарських машин, автотракторного електрообладнання, підшипників кочення, втулково-роликових ланцюгів та гумотехнічних виробів /за номенклатурою, погодженою з Держкомсільгосптехнікою СРСР/ до 15 жовтня у кількості не менше 80 процентів річних фондів;

145 тис. вантажних автомобілів /крім автомобілів типів УАЗ, "Москвич" і спеціалізованих/ у рахунок річних фондів до 25 вересня, в тому числі 100 тис. вантажних автомобілів до 15 липня /включаючи поставку автомобілів для радгоспів Міністерства плодоовочевого господарства СРСР і Міністерства харчової промисловості СРСР/;

шин для вантажних автомобілів до 10 вересня у кількості не менше 75 процентів річних фондів і до 15 листопада повністю по річних фондах;

прокату чорних металів, металевих виробів, сінопресувального дроту і синтетичного шпагату до 15 листопада повністю по річних фондах;

- пункт 12 - з метою підвищення ролі житлово-будівельних кооперативів у дальшому поліпшенні житлових умов населення:

а) міністерства і відомства СРСР і Ради Міністрів союзних республік вжити заходів до створення при підприємствах, установах і організаціях житлово-будівельних кооперативів з участю робітників та службовців, які потребують поліпшення житлових умов;

б) підприємства, установи, організації і виконкоми місцевій Рад народних депутатів передавати в установленому порядку в 1983 році житлово-будівельним кооперативам розпочаті будівництвом і збудовані за рахунок державних капітальних вкладень жилі будинки, а також проектно-кошторисну документацію на будівництво жилих будинків, з відшкодуванням вартості фактично зроблених затрат за рахунок коштів житлово-будівельних кооперативів, із залученням кредитів Будбанку СРСР та Держбанку СРСР.

Будбанку СРСР, Держбанку СРСР і Міністерству фінансів СРСР доручено у місячний строк розробити та за погодженням з Держпланом СРСР затвердити вказівки про порядок передачі житлово-будівельним кооперативам жилих будинків, які будуються і збудовані за рахунок державних капітальних вкладень, а також відповідної проектно-кошторисної документації.

Радам Міністрів союзних і автономних республік та виконкомам: місцевих Рад народних депутатів запропоновано приймати в містах, де єдиним замовником по житловому будівництву є виконком місцевої Ради народних депутатів, від міністерств, відомств" підприємств, установ і організацій установлені їм ліміти капітальних вкладень на будівництво кооперативних жилих будинків у порядку дольової участі.

Міністерствам, відомствам, підприємствам, установам і організаціям доручено при передачі Радам Міністрів союзних і автономних республік та виконкомам місцевих Рад народних депутатів лімітів капітальних вкладень на будівництво кооперативних жилих будинків одночасно передавати їм державні капітальні вкладення на відшкодування в установленому порядку затрат, пов'язаних із звільненням майданчиків під будівництво кооперативних жилих будинків;

- пункт 24 - міністерства і відомства СРСР і Ради Міністрів союзних республік забезпечити в 1983 році на основі впровадження нової техніки і дальшого вдосконалення організації виробництва і праці зменшення чисельності промислово-виробничого персоналу діючих підприємств на 1 - 2 проценти /за винятком підприємств, розташованих у республіках Середньої Азії і Закавказзя/, здійснюючи за рахунок цього комплектування робочою силою нових підприємств і об'єктів.

 

Зав. відділом
по плану, фінансах, праці
і заробітній платі УС РМ УРСР
 

 
 
В. Письменний
 

Опрос