Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О государственном надзоре за стандартами и средствами измерений

Совет Министров УССР
Положение, Постановление от 20.10.1983 № 440
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 20 жовтня 1983 р. N 440

Київ

Про державний нагляд за стандартами і засобами вимірювань

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Ради Міністрів Української РСР
 від 25 лютого 1991 року N 43

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 листопада 2016 року N 1066)

Рада Міністрів Української РСР постановляє:

1. Довести до відома міністерств, відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів, що у зв'язку з виданням Зводу законів СРСР і з метою підвищення ефективності державного нагляду за стандартами і засобами вимірювань Рада Міністрів СРСР постановою від 28 вересня 1983 р. N 936 "Про державний нагляд за стандартами і засобами вимірювань в СРСР" затвердила Положення про державний нагляд за стандартами і засобами вимірювань в СРСР (додається).

2. Зобов'язати міністерства і відомства УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми:

забезпечувати контроль за впровадженням і додержанням стандартів, технічних умов і метрологічних правил на підвідомчих підприємствах, в організаціях та установах, розглядати результати перевірок і вживати оперативних заходів до усунення виявлених недоліків;

систематично перевіряти стан засобів вимірювань на підвідомчих підприємствах, в організаціях та установах, вживати необхідних заходів до додержання суворої державної дисципліни у справі їх застосування.

3. Держбуду УРСР посилити контроль за додержанням підприємствами, організаціями та установами, незалежно від їх підпорядкованості, стандартів, затверджуваних Держбудом СРСР і Держбудом УРСР.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

підпункт "в" пункту 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 26 січня 1953 р. N 189 "Про план робіт по стандартизації на 1953 рік";

пункт 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 21 жовтня 1955 р. N 1302 "Про посилення контролю за вимірювальною технікою і про заходи по забезпеченню одноманітності і точності мір і вимірювальних приладів, що застосовуються в народному господарстві Української РСР";

абзац третій підпункту 3 пункту 9 постанови Ради Міністрів УРСР від 6 березня 1965 р. N 243 "Про поліпшення роботи по стандартизації в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1965 р. N 3, ст. 23).

 

Заступник Голови
Ради Міністрів УРСР
 

 
Є. КАЧАЛОВСЬКИЙ
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про державний нагляд за стандартами і засобами вимірювань в СРСР

1. Головними завданнями державного нагляду за стандартами і засобами вимірювань в СРСР є забезпечення міністерствами, відомствами, підприємствами, організаціями й установами своєчасного впровадження та суворого додержання стандартів* і метрологічних правил, єдності вимірювань в країні, а також аналіз науково-технічного рівня стандартів та засобів вимірювань і сприяння при їх розробці найбільш ефективному використанню досягнень науки і техніки з метою підвищення ефективності суспільного виробництва, прискорення науково-технічного прогресу, зростання продуктивності праці, підвищення технічного рівня та якості продукції.

____________
* У цьому і в наступних пунктах під стандартами розуміються також затверджені в установленому порядку технічні умови та зразки (еталони).

2. Державний нагляд за стандартами і засобами вимірювань в СРСР здійснюється:

Державним комітетом СРСР по стандартах;

республіканськими управліннями Державного комітету СРСР по стандартах у союзних республіках;

центрами стандартизації та метрології, лабораторіями Державного нагляду за стандартами і вимірювальною технікою Державного комітету СРСР по стандартах.

Державний контроль за відповідністю лікарських засобів вимогам Державної фармакопеї СРСР або технічних умов здійснюється в установленому порядку Міністерством охорони здоров'я СРСР.

3. Заступник Голови Державного комітету СРСР по стандартах, який відає питаннями державного нагляду за стандартами і засобами вимірювань, є за посадою одночасно головним державним інспектором СРСР по нагляду за стандартами і засобами вимірювань, а начальники управлінь Державного комітету СРСР по стандартах, на які покладено здійснення державного нагляду за стандартами і засобами вимірювань, - заступниками головного державного інспектора СРСР по нагляду за стандартами і засобами вимірювань.

Начальники республіканських управлінь Державного комітету СРСР по стандартах є за посадою одночасно головними державними інспекторами союзної республіки по нагляду за стандартами і засобами вимірювань, а їх заступники - заступниками головного державного інспектора союзної республіки по нагляду за стандартами і засобами вимірювань.

Директори центрів стандартизації і метрології, начальники лабораторій державного нагляду за стандартами і вимірювальною технікою Державного комітету СРСР по стандартах в автономних республіках, краях, областях і містах є за посадою одночасно головними державними інспекторами автономної республіки, краю, області, міста по нагляду за стандартами і засобами вимірювань, а їх заступники - заступниками головного державного інспектора автономної республіки, краю, області, міста по нагляду за стандартами і засобами вимірювань.

Заступники начальників управлінь, начальники відділів, головні спеціалісти, провідні інженери, старші інженери та інженери Державного комітету СРСР по стандартах, керівники і заступники керівників підрозділів, старші інженери й інженери республіканських управлінь, центрів стандартизації та метрології, лабораторій державного нагляду за стандартами і вимірювальною технікою Державного комітету СРСР по стандартах, на яких покладено здійснення державного нагляду за стандартами і засобами вимірювань, є за посадою одночасно державними інспекторами по нагляду за стандартами і засобами вимірювань.

Службові особи, які здійснюють державний нагляд за стандартами засобами вимірювань, повинні бути атестовані як державний контролер або державний перевірник у порядку, встановлюваному Державним комітетом СРСР по стандартах.

4. Органи державного нагляду за стандартами і засобами вимірювань відповідно до покладених на них завдань:

а) контролюють своєчасність впровадження і додержання стандартів та метрологічних правил, у тому числі тих, що встановлюють вимоги  до випробувань;

(підпункт "а" пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 25.02.91 р. N 43)

б) перевіряють правильність застосування встановлених в СРСР одиниць фізичних величин, стан засобів вимірювань, умови їх виготовлення, зберігання, ремонту, перевірки і застосування, своєчасність зняття з виробництва застарілих засобів вимірювань та заміни їх на нові;

в) контролюють роботу відомчих служб стандартизації та метрологічних служб;

г) здійснюють методичне керівництво діяльністю інспекції по якості продукції та інших органів міністерств і відомств щодо контролю за впровадженням та додержанням стандартів і метрологічних правил та координують цю діяльність;

д) узагальнюють результати державного нагляду за стандартами і засобами вимірювань, сприяють при їх розробці найбільш ефективному використанню досягнень науки і техніки, аналізують причини несвоєчасного впровадження та порушень стандартів і метрологічних правил, розробляють та проводять заходи по підвищенню дієвості роботи органів державного нагляду за стандартами і засобами вимірювань;

є) проводять державні випробування, метрологічну атестацію і державну перевірку засобів вимірювань;

ж) вносять у встановленому порядку пропозиції про скасування, обмеження строку чинності або про перегляд стандартів, метрологічних правил і технічних умов, якщо вони не забезпечують підвищення технічного рівня та якості продукції або суперечать чинному законодавству;

з) проводять експертизу стандартів і технічних умов при їх державній реєстрації;

і) перевіряють готовність підприємств, організацій і установ до виконання робіт по виготовленню, ремонту та перевірці засобів вимірювань і видають їм при наявності такої готовності реєстраційні посвідчення на право проведення вказаних робіт;

к) здійснюють атестацію головних організацій міністерств і відомств по державних випробуваннях найважливіших видів продукції виробничо-технічного та культурно-побутового призначення і видають їм реєстраційні посвідчення на право проведення цих випробувань по закріпленій за ними продукції;

л) вживають заходів до усунення порушень, виявлених у процесі контролю за впровадженням та додержанням стандартів і засобів вимірювань.

5. Головні державні інспектори та їх заступники, державні інспектори по нагляду за стандартами і засобами вимірювань мають право:

а) одержувати від підприємств, організацій та установ, міністерств і відомств необхідні відомості й матеріали з питань впровадження та додержання стандартів і метрологічних правил;

б) залучати в необхідних випадках технічні засоби та спеціалістів підприємств, організацій і установ за погодженням з їх керівниками для проведення перевірок та експертиз, пов'язаних із здійсненням державного нагляду за стандартами і засобами вимірювань, а також для контролю за усуненням виявлених порушень стандартів і метрологічних правил;

в) безперешкодно відвідувати при пред'явленні службового посвідчення підприємства, організації й установи з урахуванням встановленого режиму їх роботи для виконання покладених на них обов'язків;

г) відбирати зразки продукції для перевірки відповідності її стандартам у порядку, встановлюваному Державним комітетом СРСР по стандартах за погодженням з Міністерством фінансів СРСР;

д) затримувати випуск в обіг і припиняти застосування засобів вимірювань, які не пройшли державних випробувань, метрологічної атестації, неперевірених або несправних, давати обов'язкові для підприємств, організацій та установ розпорядження про зняття з обігу таких засобів, а в разі необхідності безпосередньо вилучати їх з обігу;

є) забороняти передачу замовникові (у виробництво) і застосування конструкторської, технологічної та проектної документації, що не відповідає вимогам стандартів і метрологічних правил, якщо це може викликати зниження технічного рівня та якості виробів;

ж) забороняти випуск (у тому числі з ремонту), реалізацію, транспортування, зберігання та використання продукції, а також надання послуг у сфері побутового обслуговування з порушенням стандартів і метрологічних правил;

з) вносити у відповідні міністерства і відомства, а також подавати керівникам підприємств, організацій та установ пропозиції про притягнення до відповідальності службових осіб, винних у порушенні стандартів і метрологічних правил аж до увільнення їх у встановленому порядку від посади, яку вони займають;

і) давати обов'язкові для підприємств, організацій та установ розпорядження про усунення порушень стандартів і метрологічних правил та причин, що породжують ці порушення;

к) давати в установленому порядку розпорядження про застосування економічних санкцій до підприємств, організацій та установ у випадках порушення ними стандартів;

л) запроваджувати на підприємствах і в організаціях в порядку, встановлюваному Державним комітетом СРСР по стандартах, особливий режим приймання готової продукції у випадках систематичного порушення стандартів при її випуску;

м) забороняти головним організаціям по державних випробуваннях найважливіших видів продукції виробничо-технічного та культурно-побутового призначення проводити випробування продукції, якщо при цьому не забезпечується додержання порядку випробувань, встановленого стандартами і метрологічними правилами, а також скасовувати прийняті рішення по результатах цих випробувань;

н) припиняти роботи по виготовленню, ремонту і перевірці засобів вимірювань підприємствами, організаціями й установами, які не одержали в органах Державного комітету СРСР по стандартах реєстраційного посвідчення на право проведення вказаних робіт;

о) анулювати реєстраційні посвідчення на право виготовлення, ремонту і перевірки засобів вимірювань або виключати з реєстраційних посвідчень окремі види робіт у випадках, якщо підприємствами, організаціями й установами, які виконують ці роботи, допущені порушення стандартів і метрологічних правил;

п) призначати суцільну одноразову перевірку та встановлювати скорочені міжперевірочні інтервали для засобів вимірювань, що є в експлуатації на підприємствах, в організаціях та установах, які допустили порушення правил перевірки, забороняти використовувати результати вимірювань, похибку яких не оцінено з необхідною точністю;

р) давати службовим особам підприємств і організацій обов'язкові для виконання розпорядження про припинення виробництва продукції при порушенні на цих підприємствах та в організаціях стандартів і метрологічних правил до усунення порушень.

Права, передбачені цим пунктом, надаються службовим особам органів Державного нагляду за стандартами і засобами вимірювань в обсягах, що визначаються Головою Державного комітету СРСР по стандартах. При цьому право, передбачене підпунктом "р", може бути надане тільки головним державним інспекторам СРСР і союзної республіки по нагляду за стандартами і засобами вимірювань та їх заступникам, а права, передбачені підпунктами "є", "к", - головним державним інспекторам по нагляду за стандартами і засобами вимірювань та їх заступникам.

6. Органи Державного нагляду за стандартами і засобами вимірювань покликані суворо додержувати чинного законодавства та загальнодержавних інтересів при використанні наданих їм прав і здійсненні покладених на них функцій, припиняти будь-які прояви відомчого і місницького підходу в питаннях, пов'язаних з додержанням стандартів і метрологічних правил та забезпеченням єдності вимірювань.

Службові особи, які здійснюють державний нагляд за стандартами і засобами вимірювань, несуть встановлену законодавством відповідальність за невиконання покладених на них обов'язків і за неправильне використання наданих їм прав.

7. Дії службових осіб, які здійснюють державний нагляд за стандартами і засобами вимірювань, можуть бути оскаржені вищестоящій службовій особі в десятиденний строк, якщо законодавством не встановлений інший порядок оскарження.

Подання скарги не припиняє виконання оскаржуваного рішення, за винятком випадку застосування заходу, передбаченого підпунктом "р" пункту 5 цього Положення.

Розгляд скарг на дії службових осіб, які здійснюють державний нагляд за стандартами і засобами вимірювань, провадиться негайно, але не пізніше як у 15-денний строк з дня надходження скарги, а скарг, що потребують додаткового вивчення і перевірки, - у строк до одного місяця.

8. Керівники підприємств, організацій та установ зобов'язані створювати службовим особам органів державного нагляду за стандартами і засобами вимірювань необхідні умови для виконання покладених на них обов'язків (забезпечувати в установленому порядку службовими та житловими приміщеннями, засобами зв'язку, транспорту і т. д.).

9. Органи державного нагляду за стандартами і засобами вимірювань проводять свою роботу в тісній взаємодії з іншими державними органами, органами народного контролю, громадськими організаціями трудящих.

10. З метою координації робіт по контролю за стандартами і засобами вимірювань при Державному комітеті СРСР по стандартах утворюється Міжвідомча рада по контролю за стандартами і засобами вимірювань з представників міністерств і відомств.

Положення про Міжвідомчу раду та її склад затверджуються Головою Державного комітету СРСР по стандартах за погодженням із заінтересованими міністерствами і відомствами.

11. Органи державного нагляду за стандартами і засобами вимірювань мають печатку із зображенням Державного герба СРСР та з своїм найменуванням.

____________

Опрос