Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке создания, реорганизации и ликвидации предприятий, объединений, организаций и учреждений республиканского и местного подчинения

Совет Министров УССР
Постановление от 11.07.1983 № 299
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 11 липня 1983 р. N 299

Київ

Про порядок створення, реорганізації і ліквідації підприємств, об'єднань, організацій і установ республіканського та місцевого підпорядкування

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Ради Міністрів Української РСР і
 Української республіканської ради професійних союзів
 від 22 лютого 1985 року N 82
,
постановами Ради Міністрів Української РСР
від 9 червня 1987 року N 213
,
від 26 червня 1987 року N 229
,
 від 12 серпня 1989 року N 214
,
 від 1 березня 1990 року N 47

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 14 лютого 2007 року N 202)

(Установлено, що до малих підприємств не застосовується порядок створення, передбачений цією постановою, згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 22 вересня 1990 року N 278)

Додатково див.
постанову Ради Міністрів Української РСР
 від 9 червня 1987 року N 213

У зв'язку з виданням Зводу законів Української РСР, з метою дальшого удосконалення законодавства, що регулює порядок створення, реорганізації і ліквідації підприємств, об'єднань, організацій і установ, та відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 2 вересня 1982 р. N 816 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації підприємств, об'єднань, організацій і установ" /ЗП СРСР, 1982 р., N 25, ст. 130/ Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити, що створення підприємств, об'єднань, організацій і установ республіканського та місцевого підпорядкування /за винятком підприємств, об'єднань, організацій і установ, створюваних в установленому законодавством порядку Радою Міністрів СРСР, Радою Міністрів УРСР та іншими державними органами/ провадиться:

а) підприємств, об'єднань, організацій і установ республіканського підпорядкування - міністерствами, державними комітетами і відомствами УРСР.

Рішення про створення вказаних підприємств, об'єднань, організацій і установ приймаються міністерствами, державними комітетами і відомствами УРСР після попереднього розгляду цих питань з виконавчими комітетами відповідно обласних або Севастопольської міської Рад народних депутатів;

б) підприємств, об'єднань, організацій і установ обласного підпорядкування - виконавчими комітетами обласних Рад народних депутатів;

в) підприємств, об'єднань, організацій і установ міського і районного в місті підпорядкування у містах Києві і Севастополі - виконавчими комітетами відповідно Київської або Севастопольської міської Рад народних депутатів;

г) підприємств, об'єднань, організацій і установ районного, міського і районного в місті підпорядкування - виконавчими комітетами відповідно районних або міських Рад народних депутатів за погодженням з виконавчим комітетом обласної Ради народних депутатів.

Рішення про створення підприємств, об'єднань, організацій і установ місцевого підпорядкування, що входять до системи міністерств, державних комітетів і відомств УРСР, повинні бути погоджені з відповідним міністерством, державним комітетом або відомством УРСР.

2. Створення в м. Києві підприємств, об'єднань, організацій і установ /за винятком тих, що створюються для безпосереднього обслуговування населення, для потреб житлового будівництва та інших потреб господарства міста/ провадиться з дозволу Ради Міністрів УРСР. Пропозиції про створення вказаних підприємств, об'єднань, організацій і установ вносяться до Ради Міністрів УРСР після попереднього погодження цих питань з виконавчим комітетом Київської міської Ради народних депутатів.

Рішення про створення в м. Києві підприємств, об'єднань, організацій і установ для безпосереднього обслуговування населення, для потреб житлового будівництва та інших потреб господарства міста приймаються міністерствами, державними комітетами і відомствами УРСР за погодженням з виконавчим комітетом Київської міської Ради народних депутатів.

Створення в м. Києві відповідно до Закону СРСР "Про державне підприємство (об'єднання)" виробничих, науково-виробничих, будівельно-монтажних та інших аналогічних об'єднань (комбінатів) провадиться за погодженням з виконавчим комітетом Київської міської Ради народних депутатів.

(пункт 2 доповнено абзацом третім згідно з постановою
 Ради Міністрів Української РСР від 01.03.90 р. N 47)

3. Створення виробничих, науково-виробничих, будівельно-монтажних та інших аналогічних об'єднань /комбінатів/, галузевих і міжгалузевих інститутів та курсів підвищення кваліфікації при міністерствах, державних комітетах і відомствах УРСР, музеїв, театрально-видовищних підприємств та заповідників провадиться Радою Міністрів УРСР. 

Пропозиції про створення вказаних організацій вносяться заінтересованими органами:

а) об'єднань - до Ради Міністрів УРСР за погодженням з Держпланом УРСР і Міністерством фінансів УРСР;

б) галузевих і міжгалузевих інститутів та курсів підвищення кваліфікації - до Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР і Міністерства фінансів УРСР; 

в) музеїв і театрально-видовищних підприємств - до Міністерства культури УРСР, Держплану УРСР і Міністерства фінансів УРСР;

г) заповідників - до Державного комітету УРСР по охороні природи за погодженням з Міністерством сільського господарства УРСР, Держпланом УРСР, а створюваних на землях державного лісового фонду - також з Міністерством лісового господарства УРСР.

Згідно з Положенням про порядок створення, реорганізації і ліквідації підприємств, об'єднань, організацій і установ, затвердженим постановою Ради Міністрів СРСР від 2 вересня 1982 р. N 816, заінтересовані органи погоджують пропозиції про створення організацій:

галузевих і міжгалузевих інститутів та курсів підвищення кваліфікації - з Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти СРСР;

театрально-видовищних підприємств - з Міністерством культури СРСР;

заповідників - з Міністерством сільського господарства СРСР, Державним комітетом СРСР по науці і техніці і Держпланом СРСР, а створюваних на землях державного лісового фонду - також з Державним комітетом СРСР по лісовому господарству.

Держплану УРСР, Міністерству фінансів УРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Міністерству культури УРСР і Державному комітету УРСР по охороні природи розглядати матеріали, що подаються, про створення організацій, передбачених у підпунктах "б", "в" і "г" цього пункту, і при необхідності вносити до Ради Міністрів УРСР відповідні пропозиції.

4. Згідно з Положенням про порядок створення, реорганізації і ліквідації підприємств, об'єднань, організації і установ створення науково-дослідних, проектних, конструкторських і технологічних організації /у тому числі тих, що входять до складу виробничих, науково-виробничих, будівельно-монтажних та інших аналогічних об'єднань/ провадиться Радою Міністрів УРСР з дозволу Ради Міністрів СРСР.

Пропозиції про створення вказаних організацій вносяться до Ради Міністрів УРСР заінтересованими органами за погодженням з Академією наук УРСР або Держбудом УРСР, а також з Держпланом УРСР і Міністерством фінансів УРСР.

5. Створення підприємств, об'єднань, організацій і установ провадиться державними органами в межах виділених їм фінансових і матеріальних ресурсів, планів з праці, бюджетних асигнувань та інших установлених лімітів і нормативів.

6. Згідно з Положенням про порядок створення, реорганізації і ліквідації підприємств, об'єднань, організацій і установ рішення про створення підприємств, об'єднань, організацій і установ, підвідомчих союзно-республіканським міністерствам, державним комітетам, відомствам УРСР, яким показники плану встановлюються союзно-республіканськими міністерствами, державними комітетами, відомствами СРСР, повинні бути погоджені з відповідним міністерством, державним комітетом або відомством СРСР.

7. Створення таких нижченаведених підприємств, об'єднань, організацій і установ провадиться за погодженням:

а) об'єднань, управлінь, відділень, трестів, торгів, інспекцій, контор та інших організацій з управлінськими функціями, а також органів науково-технічної інформації - з Держпланом УРСР і Міністерством фінансів УРСР;

(підпункт "а" пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 26.06.87 р. N 229)

б) постачальницьких і збутових організацій - з Держпостачем УРСР, Держпланом УРСР і Міністерством фінансів УРСР;

в) інформаційно-обчислювальних і машинолічильних станцій - з ЦСУ УРСР, обчислювальних (інформаційно-обчислювальних) центрів і обчислювальних центрів колективного користування незалежно від їх відомчої належності - з Держпланом УРСР і Міністерством фінансів УРСР;

(підпункт "в" пункту 7 у редакції постанови Ради
 Міністрів Української РСР від 09.06.87 р. N 213)

г) інформаційно-обчислювальних і машинолічильних станцій - з ЦСУ СРСР або з ЦСУ союзної республіки, обчислювальних (інформаційно-обчислювальних) центрів і обчислювальних центрів колективного користування незалежно від їх відомчої належності - з Державним комітетом СРСР по обчислювальній техніці й інформатиці, Держпланом СРСР і Міністерством фінансів СРСР;

(підпункт "г" пункту 7 у редакції постанови Ради
 Міністрів Української РСР від 09.06.87 р. N 213)

д) управлінь і відділів робітничого постачання - з Міністерством торгівлі УРСР і Міністерством фінансів УРСР;

є) середніх спеціальних учбових закладів - з Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, а радгоспів-технікумів чи лісгоспів-технікумів - крім того, відповідно з Міністерством сільського господарства УРСР, Міністерством плодоовочевого господарства УРСР, Міністерством харчової промисловості УРСР або Міністерством лісового господарства УРСР;

ж) курсів підвищення кваліфікації при підприємствах і організаціях - з Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти УРСР і Міністерством фінансів УРСР;

з) позашкільних закладів - з виконавчими комітетами відповідних районних /міських/ Рад народних депутатів, а в разі створення позашкільних закладів, не передбачених затвердженою номенклатурою, - також з Міністерством освіти УРСР і Міністерством фінансів УРСР;

і) видавництв, поліграфічних і штемпельно-граверних підприємств - з Державним комітетом УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, а поліграфічних і штемпельно-граверних підприємств - також з органами внутрішніх справ;

к) платних пансіонатів для престарілих громадян - з Міністерством соціального забезпечення УРСР і Міністерством фінансів УРСР.

Пропозиції про створення підприємств, об'єднань, організацій і установ вносяться для погодження заінтересованими органами у міністерства, державні комітети і відомства УРСР, вказані у цьому пункті, і відповідно до Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації підприємств, об'єднань, організацій і установ - у міністерства, державні комітети і відомства СРСР, передбачені у пункті 7 цього Положення.

Пропозиції про створення підприємств, об'єднань, організацій і установ, що підлягають погодженню з Міністерством фінансів СРСР відповідно до пункту 7 вказаного Положення, вносяться заінтересованими органами /при наявності погодження з відповідними міністерствами, державними комітетами і відомствами УРСР і СРСР/ з необхідними обгрунтуваннями:

об'єднань, управлінь, відділень, трестів, торгів, інспекцій, контор та інших організацій з управлінськими функціями, а також постачальницьких і збутових організацій та органів науково-технічної інформації - до Міністерства фінансів УРСР;

(абзац чотирнадцятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР і Української
 республіканської ради професійних союзів від 22.02.85 р. N 82)

обчислювальних /інформаційно-обчислювальних/ центрів, а також обчислювальних центрів колективного користування або інших обчислювальних /інформаційно-обчислювальних/ центрів, незалежно від їх відомчої належності, в районах, де діють чи створюються обчислювальні центри колективного користування, - до ЦСУ УРСР;

управлінь і відділів робітничого постачання - до Міністерства торгівлі УРСР;

позашкільних закладів, не передбачених затвердженою номенклатурою, - до Міністерства освіти УРСР.

Міністерству фінансів УРСР, ЦСУ УРСР, Міністерству торгівлі УРСР і Міністерству освіти УРСР розглядати матеріали, що подаються, і при необхідності вносити до Ради Міністрів УРСР відповідні пропозиції.

8. Виробничі, науково-виробничі, будівельно-монтажні та інші аналогічні об'єднання (комбінати) створюються на добровільних засадах підприємствами з їхньої ініціативи або з ініціативи вищестоящого органу.

Створення підприємств (організацій) на базі структурних одиниць, що вийшли із складу об'єднання, здійснюється за рішенням трудових колективів цих структурних одиниць без дотримання умов, передбачених пунктами 1 - 7 цієї постанови.

Створення філіалів, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємств, об'єднань, організацій і установ провадиться в порядку, встановленому у пунктах 1 - 7 цієї постанови.

(пункт 8 у редакції постанови Ради
 Міністрів Української РСР від 01.03.90 р. N 47)

9. Статути /положення/ підприємств, об'єднань, організацій і установ затверджуються їх вищестоящими органами.

Статути (положення) підприємств (організацій), які створюються на базі структурних одиниць, що вийшли із складу об'єднання, затверджуються вищестоящим по відношенню до об'єднання органом.

(пункт 9 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Ради Міністрів Української РСР від 01.03.90 р. N 47)

10. Реорганізація підприємств, об'єднань, організацій і установ провадиться в порядку, встановленому для створення відповідних підприємств, об'єднань, організацій і установ.

11. Ліквідація підприємств, об'єднань, організацій і установ повадиться тими органами, за рішенням яких вони створені. При цьому:

рішення про ліквідацію підприємств, об'єднань, організацій і установ республіканського підпорядкування, підвідомчих союзно-республіканським міністерствам, державним комітетам, відомствам УРСР, яким показники плану встановлюються союзно-республіканськими міністерствами, державними комітетами, відомствами СРСР, повинні бути погоджені з відповідним міністерством, державним комітетом або відомством СРСР;

рішення про ліквідацію підприємств, об'єднань, організацій і установ місцевого підпорядкування, що входять до системи міністерств, державних комітетів і відомств УРСР, повинні бути погоджені з відповідним міністерством, державним комітетом або відомством УРСР.

12. Про створення, реорганізацію і ліквідацію підприємств, об'єднань, організацій і установ повідомляється органам державної статистики.

121. Ця постанова не поширюється на створення, реорганізацію і ліквідацію концернів, консорціумів, міжгалузевих державних об'єднань, державних виробничих об'єднань, асоціацій та інших великих організаційних структур, а також спільних підприємств, створюваних відповідно до статей 5 і 21 Закону СРСР "Про державне підприємство (об'єднання)".

(постанову доповнено пунктом 121 згідно з постановою
 Ради Міністрів Української РСР від 01.03.90 р. N 47)

13. Рекомендувати кооперативним та іншим громадським організаціям УРСР провадити створення, реорганізацію і ліквідацію підприємств, об'єднань, організацій і установ, що входять до їх системи, з дотриманням вимог Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації підприємств, об'єднань, організацій і установ та цієї постанови.

14. Міністерству фінансів УРСР, Держплану УРСР, Міністерству юстиції УРСР, Українській республіканській конторі Держбанку СРСР і ЦСУ УРСР розробити і затвердити інструкцію по застосуванню цієї постанови.

15. Довести до відома міністерств, державних комітетів і відомств УРСР, виконавчих комітетів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів, що Рада Міністрів СРСР постановою від 2 вересня 1982 р. N 816 затвердила Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації підприємств, об'єднань, організацій і установ /додаються/.

16. Внести зміни до постанов Ради Міністрів УРСР:

а) в постанові Ради Міністрів УРСР від 1 вересня 1967 р. N 581 "Про удосконалення системи підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів промисловості, будівництва, транспорту, зв'язку і торгівлі" /ЗП УРСР, 1967 р., N 9, ст. 102/: 

з абзаца шостого пункту 2 виключити слова "які організуються міністерствами і відомствами УРСР";

абзац перший підпункту "а" пункту 10 визнати таким, що втратив чинність;

б) пункт 2 Положення про платний пансіонат для престарілих громадян, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 30 травня 1969 р. N 341 /ЗП УРСР, 1969 р., N 6, ст. 71/ після слів "з Міністерством соціального забезпечення УРСР" доповнити словами "і Міністерством фінансів УРСР".

17. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду Української РСР згідно з переліком, що додається.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Інд. 38 

 

ПЕРЕЛІК
рішень Уряду Української РСР, що втратили чинність

1. Постанова Економнаради УРСР від 25 жовтня 1927 р. "Про постанову РПО СРСР з 26.VIII-1927 р. "Про державну роздрібну торгівлю" /Протокол N 51/504, пункт 15/.

2. Постанова ВУЦВК і Раднаркому УРСР від 24 липня 1929 р. "Про допоміжні підприємства при державних установах" /ЗЗ УРСР, 1929 р., N 20, ст. 172/.

3. Постанова Раднаркому УРСР і Економнаради від 22 липня 1931 р. "Про утворення Всеукраїнського державного об'єднання фото-справи "Укрфотооб'єднання" /Протокол N 21/715, пункт 12/.

4. Постанова Раднаркому УРСР від 12 вересня 1931 р. "Про ліквідацію Укрдержторгу" /Протокол N 27/721, пункт 7/.

5. Постанова Економнаради УРСР від 7 лютого 1932 р. "Про надання прав "Комунпостачанню" утворювати підприємства й організувати склепи" /Протокол N 3/668, пункт 14/.

6. Постанова Раднаркому УРСР від 4 лютого 1936 р. N 73 "Про філіали і представництва господарських організацій і підприємств УСРР" /ЗЗ УРСР, 1936 р., N 6, ст. 29/.

7. Постанова Раднаркому УРСР від 9 липня 1936 р. N 907 "Про порядок організації й закриття установ, що утримуються за рахунок державного й місцевих бюджетів, та підпорядкованих їм організацій" /ЗЗ УРСР, 1936 р., N 35, ст. 171/.

8. Підпункт "г" пункту 5 постанови Раднаркому УРСР від 14 березня 1944 р. N 228 "Про заходи щодо покращання кінообслуговування населення Української РСР".

9. Пункт 2 постанови Раднаркому УРСР від 28 листопада 1945 р. N 1876 "Про дитячі будинки при промислових підприємствах" /ЗП УРСР, 1945 р., N 17 - 18, ст. 133/.

10. Постанова Ради Міністрів УРСР від 15 серпня 1946 р. N 1439 "Про заборону розширення штатів адміністративно-управлінського апарату радянських, державних, господарських, кооперативних та громадських організацій" /ЗП УРСР, 1946 р., N 17, ст. 134/ в частині заборони створювати нові організації й установи.

11. Пункт 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 1 листопада 1947 р. N 2032 "Про типові штати лазень і пралень місцевих Рад депутатів трудящих і штатні нормативи перукарень державних, громадських і кооперативних організацій" /ЗП УРСР, 1947 р., N 21, ст. 141/.

12. Постанова Ради Міністрів УРСР від 10 листопада 1947 р. N 2093 "Про штати і посадові оклади адміністративно-педагогічного й обслуговуючого персоналу інтернатів при початкових, семирічних та середніх школах" /ЗП УРСР, 1947 р., N 21, ст. 143/.

13. Постанова Ради Міністрів УРСР від 4 червня 1949 р. N 1405 "Про роботу підсобних рибних господарств міністерств і відомств Української РСР".

14. Пункт 9 постанови Ради Міністрів УРСР від 20 лютого 1950 р. N 383 "Про заходи по впорядкуванню мережі і профілів державних музеїв УРСР і поліпшення їх діяльності".

15. Пункт 10 постанови Ради Міністрів УРСР від 23 квітня 1953 р. N 851 "Про заходи у зв'язку з постановою Ради Міністрів СРСР "Про розширення прав Міністрів СРСР". 

16. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 10 серпня 1954 р. N 819 /ЗП УРСР, 1954 р., N 15 - 16, ст. 107/.

17. Пункт 13 розділу "На вирішення міністрів і керівників відомств УРСР" постанови Ради Міністрів УРСР від 17 червня 1955 р. N 766 "Про передачу деяких питань на вирішення міністрів, керівників відомств і виконкомів обласних, міських і районних Рад депутатів трудящих" /ЗП УРСР, 1955 р., N 11 - 12, ст. 57/.

18. Пункт 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 1 серпня 1957 р. N 846 "Про деякі додаткові права начальника Головкиївбуду при Київському міськвиконкомі" /ЗП УРСР, 1957 р., N 12, ст. 155/ в частині утворення, реорганізації і ліквідації підприємств і господарських організацій.

19. Постанова Ради Міністрів УРСР від 15 квітня 1958 р. N 402 "Про передачу на вирішення виконкомів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад депутатів трудящих питань утворення, реорганізації і ліквідації підприємств і організацій місцевого підпорядкування" /ЗП УРСР, 1958 р., N 5, ст. 87/.

20. Абзац другий пункту 1 вступної частини постанови Ради Міністрів УРСР від 13 лютого 1960 р. N 172 "Про організацію заводів-втузів, а також промислових підприємств і цехів при вищих учбових закладах" /ЗП УРСР, 1960 р., N 2, ст. 19/.

21. Постанова Ради Міністрів УРСР від 5 жовтня 1960 р. N 1652 "Про затвердження Положення про Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР" /ЗП УРСР, 1960 р., N 10, ст. 165/.

22. Пункт 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 22 липня 1961 р. N 1118 "Про впорядкування мережі державних заповідників і мисливських господарств республіки" /ЗП УРСР, 1961 р., N 7, ст. 93/.

23. Пункт 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 8 квітня 1963 р. N 427 "Про упорядкування структури системи Міністерств торгівлі УРСР".

24. Пункт 2 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 9 серпня 1965 р. N 982 /ЗП УРСР, 1965 р., N 8, ст. 120/.

25. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 4 серпня 1966 р. N 904 /ЗП УРСР, 1966 р., N 8, ст. 91/.

26. Підпункт 2 пункту 4 постанови Ради Міністрів УРСР від 27 грудня 1966 р. N 929 "Про загальнодержавну систему науково-технічної інформації" /ЗП УРСР, 1966 р., N 12, ст. 128/.

27. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 7 жовтня 1967 р. N 1093 /ЗП УРСР, 1967 р., N 10, ст. 151/.

28. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 20 червня 1968 р. N 603.

29. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 30 липня 1968 р. N 739 /ЗП УРСР, 1968 р., N 7, ст. 101/.

30. Пункт 15 постанови Ради Міністрів УРСР від 24 червня 1969 р. N 381 "Про заходи по дальшому поліпшенню матеріально-технічного постачання народного господарства" /ЗП УРСР, 1969 р., 17, ст. 87/.

31. Пункт 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 11 вересня 1969 р. N 527 "Про затвердження Положення про Міністерство радгоспів УРСР" /ЗП УРСР, 1969 р., N 9, ст. 118/.

32. Абзац третій підпункту "а" пункту 5 постанови Ради Міністрів УРСР від 6 серпня 1971 р. N 368 "Про заходи по дальшому поліпшенню організації обліку і звітності в народному господарстві" /ЗП УРСР, 1971 р., N 8, ст. 76/.

33. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 23 липня 1973 р. N 500 /ЗП УРСР, 1973 р., N 7, ст. 59/.

34. Пункт 9 постанови Ради Міністрів УРСР від 12 квітня 1974 р. N 189 "Про створення і впровадження автоматизованої системи збирання і обробки інформації для обліку, планування і управління народним господарством Української РСР" в частині створення обчислювальних центрів.

35. Пункт 2 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 10 вересня 1975 р. N 703.

____________

Опрос