Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о Комиссии по назначению пенсий при исполнительном комитете районного /городского/ Совета депутатов трудящихся

Совет Министров УССР
Постановление от 05.07.1983 № 294

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 5 липня 1983 р. N 294

Київ

Про внесення змін до Положення про Комісію по призначенню пенсій при виконавчому комітеті районної /міської/ Ради депутатів трудящих

У зв'язку з виданням Зводу законів Української РСР Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Положення про Комісію по призначенню пенсій при виконавчому комітеті районної /міської/ Ради депутатів трудящих, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 28 грудня 1967 р. N 845 /ЗП УРСР, 1967 р., N 12, ст. 195/, зміни, виклавши його в новій редакції /додається/.

2. Визнати таким, що втратив чинність, підпункт "г" пункту 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 12 вересня 1972 р. N 428 "Про зміну та визнання такими, що втратили силу, рішень Уряду УРСР у зв'язку з затвердженням Положення про порядок призначення і виплати державних пенсій" /ЗП УРСР, 1972 р., N 9, ст. 87/.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Інд. 38

 

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію по призначенню пенсій при виконавчому комітеті районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів

1. Відповідно до статті 5 Закону про державні пенсії і пункту 153 Положення про порядок призначення і виплати державних пенсій, затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 3 серпня 1972 р. N 590, при виконавчому комітеті районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів утворюється комісія по призначенню пенсій.

Комісія по призначенню пенсій утворюється за рішенням виконавчого комітету районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів у складі: завідуючого районним, міським, районним у місті відділом соціального забезпечення /голова комісії/, завідуючого районним, міським, районним у місті фінансовим відділом і представника профспілкової організації. При призначенні пенсій військовослужбовцям та їх сім'ям до складу комісії входить, крім того, районний /міський/ військовий комісар.

2. Завданнями комісії по призначенню пенсій є: правильне і своєчасне призначення пенсій та допомоги; подання громадянам допомоги в одержанні документів, необхідних для призначання пенсій та допомоги; сприяння комісіям з пенсійних питань профспілкових комітетів підприємств, установ, організацій у їх роботі; дальше розширення участі громадськості в діяльності органів соціального забезпечення.

3. Комісія по призначенню пенсій у своїй діяльності керується Конституцією СРСР і Конституцією УРСР, законами СРСР, іншими рішеннями Верховної Ради СРСР та її Президії, законами УРСР , іншими рішеннями Верховної Ради УРСР та її Президії, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР і Ради Міністрів УРСР, постановами і роз'ясненнями Державного комітету СРСР по праці і соціальних питаннях, наказами й інструкціями Міністерства соціального забезпечення УРСР, а також цим Положенням та іншими нормативними актами.

4. Комісія по призначенню пенсій здійснює роботу в тісному зв'язку з постійними комісіями по соціальному забезпеченню й охороні здоров'я місцевих Рад народних депутатів, з комісіями з пенсійних питань профспілкових комітетів підприємств, установ, організацій, а також залучає для виконання покладених на неї завдань широкий актив громадськості.

З метою активної участі громадськості в контролі за призначенням пенсій і допомоги комісія періодично провадить засідання на підприємствах, в установах і організаціях з повідомленням заявникові та громадськості місця і часу засідання.

5. Перевірка роботи комісії по призначенню пенсій і контроль за її діяльністю здійснюються виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів.

Комісія регулярно звітує перед виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів, а також доповідає про свою роботу на загальних зборах трудових колективів підприємств, установ, організацій.

6. Комісія по призначенню пенсій:

а) призначає державні пенсії;

б) переводить з однієї пенсії на іншу;

в) установлює стаж роботи, якого не вистачає для призначення пенсії, на підставі показань свідків;

г) призначає допомогу інвалідам з дитинства і на дітей малозабезпеченим сім'ям непрацюючих пенсіонерів та інших категорій громадян, визначених законодавством;

д) переглядає рішення про призначення пенсії або допомоги чи їх розміри в разі подання відділом соціального забезпечення матеріалів про помилковість раніше прийнятого рішення та у випадках, передбачених пунктом 50 Положення про порядок призначення і виплати допомоги на дітей малозабезпеченим сім'ям;

є) приймає рішення про відрахування сум пенсій або допомоги надмірно виплачених пенсіонеру чи одержувачу допомоги внаслідок зловживань з їх боку, а також сум допомоги, надмірно виплаченої внаслідок лічильної /арифметичної/ помилки;

ж) приймає, остаточне рішення в тих випадках, коли заінтересована особа в питаннях виплати і перерахунку пенсій або допомоги не згодна з рішенням завідуючого відділом соціального забезпечення;

з) у кожному конкретному випадку на підставі зібраних даних вирішує питання про відсутність джерела засобів до існування, якщо це є однією з умов для призначення пенсії.

7. Питання про призначення пенсій і допомоги вирішується комісією по призначенню пенсій в 10-денний строк після надходження подання адміністрації підприємства, установи, організації чи заяви громадянина з усіма необхідними документами або після надходження додаткових документів.

8. Право заявника на одержання пенсії або допомоги комісія по призначенню пенсій встановлює на підставі всебічного, повного і об'єктивного розгляду всіх матеріалів справи.

Пенсійні справи та справи про одержувачів допомоги до засідання комісії по призначенню пенсій готує відділ соціального забезпечення.

За дорученням комісії відділ провадить перевірку документів чи обставин, необхідних для призначення пенсії або допомоги, а також вимагає від підприємств, установ, організацій та окремих громадян подачі документів, яких не вистачає.

9. Комісія по призначенню пенсій правомочна приймати рішення за участю в засіданнях усіх членів комісії.

Члени комісії користуються рівними правами у вирішенні всіх питань, які розглядаються на засіданні комісії.

10. Рішення комісії по призначенню пенсій приймаються більшістю голосів і підписуються всіма членами комісії.

Член комісії, який не згоден з рішенням, прийнятим більшістю голосів, має право викласти в письмовій формі свою особисту думку, яка додається до протоколу і доводиться головою комісії до відома виконкому районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів.

11. У рішенні комісії по призначенню пенсій зазначається особа /особи/, якій призначено пенсію або допомогу, вид призначеної пенсії або допомоги, строк, на який вони призначені, та їх розміри.

При відмові у призначенні пенсії або допомоги в рішенні комісії вказуються мотиви відмови та порядок оскарження. Відділ соціального забезпечення в 5-денний строк видає чи направляє адміністрації підприємства, установи, організації або заявникові повідомлення з зазначенням причин відмови та порядку оскарження і одночасно повертає всі документи.

12. Рішення комісії по призначенню пенсій може бути оскаржене у виконавчий комітет районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів. У необхідних випадках за дорученням виконкому районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів комісія знову розглядає всі матеріали справи і приймає нове рішення.

13. Рішення комісії по призначенню пенсій разом з матеріалами, які були підставою для його винесення, передається відділу соціального забезпечення для виконання.

14. При наявності попереднього висновку відділу соціального забезпечення про відсутність у заявника права на пенсію чи допомогу та в інших необхідних випадках відділ запрошує заявника на засідання комісії.

15. Засідання комісії по призначенню пенсій провадяться за графіком, затверджуваним виконавчим комітетом районної, міської районної в місті Ради народних депутатів. 

Виплата заробітної плати членам комісії за час участі в роботі комісії провадиться в установленому порядку.

16. Протоколи засідань комісія по призначенню пенсій веде в порядку, встановленому Міністерством соціального забезпечення УРСР.

____________

Опрос