Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О нормах накладных расходов и плановых нагромождений в строительстве

Совет Министров УССР
Постановление, Перечень, Нормы от 29.04.1983 № 200
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 29 квітня 1983 р. N 200

Київ

Про норми накладних витрат і планових нагромаджень у будівництві

Постанова втратила чинність з 1 січня 1992 року
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 3 жовтня 1991 року N 235)

(На додаток до постанови для Держкомсільгосптехніки УРСР затверджено граничні норми накладних витрат на будівельні роботи, які виконуються підвідомчими Комітетові підрядними організаціями на об'єктах сільського господарства виробничого і невиробничого призначення у районних центрах (крім міст республіканського і обласного підпорядкування) і сільській місцевості, в розмірі 18,1 процента згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 4 травня 1984 року N 198)

На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 28 березня 1983 р. N 249 Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити для міністерств, державних комітетів і відомств УРСР та виконкомів Рад народних депутатів граничні норми накладних витрат на будівельні роботи згідно з додатком N 1.

Встановлені норми накладних витрат на будівельні роботи ввести в дію з 1 січня 1984 року.

2. Зобов'язати міністерства, державні комітети і відомства УРСР та виконкоми Рад народних депутатів:

забезпечити суворе додержання норм накладних витрат у будівництві;

розробити і здійснити заходи по скороченню накладних витрат, при цьому звернути особливу увагу на скорочення адміністративно-управлінських витрат, удосконалення управління капітальним будівництвом, раціональне використання виробничих фондів та скорочення непродуктивних витрат.

Встановити, що при визначенні планової собівартості будівельних і монтажних робіт в кожній будівельно-монтажній організації повинні складатися кошториси накладних витрат за всіма їх статтями.

3. Держбуду УРСР з участю Держплану УРСР, Міністерства фінансів УРСР, Державного комітету УРСР по цінах, ЦСУ УРСР, Українських республіканських контор Будбанку СРСР і Держбанку СРСР, республіканських міністерств і відомств на основі затверджених у додатку N 1 граничних норм накладних витрат визначити у двомісячний строк згідно з порядком, встановленим Держбудом СРСР, граничні норми накладних витрат на будівельні роботи для обчислення нормативної умовно-чистої продукції - показника, який застосовується при плануванні продуктивності праці у будівельно-монтажних організаціях, і подати їх Раді Міністрів УРСР.

4. Визнати такими, що втратили чинність з 1 січня 1984 року:

постанову Ради Міністрів УРСР від 22 січня 1969 р. N 54 "Про норми накладних витрат у будівництві" /ЗП УРСР, 1969 р., N 1, ст. 12;

пункт 36 постанови Ради Міністрів УРСР від 29 листопада 1975 р. N 531.

5. Довести до відома міністерств, державних комітетів і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів, що Рада Міністрів СРСР постановою від 28 березня 1983 р. N 249 "Про норми накладних витрат і планових нагромаджень у будівництві":

1) Встановила для міністерств, державних комітетів і відомств СРСР, а також для союзних республік середні норми накладних витрат на будівельні роботи, зокрема для Української РСР у розмірі /в процентах до кошторисних прямих затрат/ на підрядний спосіб 15,7 та на господарський спосіб 9 процентів.

2) Дозволила міністерствам, державним комітетам і відомствам СРСР і Радам Міністрів союзних республік затверджувати понад встановлені їм середні норми граничні норми накладних витрат на будівельні роботи, які виконуються підвідомчими організаціями на об'єктах сільського господарства виробничого і невиробничого призначення в районних центрах /крім міст республіканського, крайового і обласного підпорядкування/ і сільській місцевості, стосовно до норм накладних витрат, які затверджуються для організацій Міністерства сільського будівництва СРСР, що працюють в цих же місцевостях.

3) Встановила єдині граничні норми накладних витрат на монтажні і спеціальні будівельні роботи для всіх виконавців цих робіт згідно з додатком N 2.

4) Дозволила міністерствам /за винятком Міністерства будівництва в районах Далекого Сходу та Забайкалля і Міністерства середнього машинобудування/, державним комітетам і відомствам СРСР - підрядчикам разом з міністерствами, державними комітетами і відомствами-замовниками і Радам Міністрів союзних республік затверджувати за погодженням відповідно з Будбанком СРСР або Держбанком СРСР підвищені граничні норми накладних витрат на роботи, які виконуються підвідомчими організаціями в районах згідно з додатком N 3.

5) Дозволила міністерствам, державним комітетам і відомствам СРСР і Радам Міністрів союзних республік у виняткових випадках переглядати за погодженням з Держбудом СРСР, Держпланом СРСР, Міністерством фінансів СРСР і відповідно з Будбанком СРСР або Держбанком СРСР затверджені ними граничні норми накладних витрат на будівельні роботи /в межах середніх норм цих витрат/ і підвищені граничні норми накладних витрат.

6) Визначила, що граничні норми накладних витрат на будівельні роботи встановлюються для виконавців цих робіт незалежно від відомчої підпорядкованості замовників, включаючи кооперативні та інші громадські організації.

7) Встановила норми заготівельно-складських витрат у будівництві в процентах до кошторисної вартості /франко-приоб'єктний склад/ будівельних, санітарно-технічних і електротехнічних матеріалів, виробів і конструкцій - 2 проценти, устаткування - 1,2 процента і металевих конструкцій - 0,75 процента.

8) Встановила для організацій, зайнятих на будівельних, монтажних і спеціальних будівельних роботах, а також на тих, що фінансуються за рахунок капітальних вкладень, бурових роботах на нафту і газ, норму планових нагромаджень у розмірі 8 процентів до загальної суми кошторисних прямих затрат і накладних витрат.

9) Зобов'язала Держбуд СРСР:

а) розробити з участю Держплану СРСР, Будбанку СРСР і Держбанку СРСР і затвердити:

порядок застосування норм накладних витрат у будівництві;

у 3-місячний строк - ліміти витрат на утримання дирекцій тих, що будуються, підприємств та інших об'єктів, включаючи витрати на технічний нагляд;

б) розробити з участю Держплану СРСР, Міністерства фінансів СРСР, Будбанку СРСР, Міністерства нафтової промисловості, Міністерства газової промисловості і Міністерства геології СРСР та затвердити середню норму накладних витрат на бурові роботи на нафту і газ, що фінансуються за рахунок капітальних вкладень.

10) Дозволила міністерствам, державним комітетам, відомствам, територіальним головним управлінням /управлінням/ по будівництву, головним управлінням при Радах Міністрів союзних республік, всесоюзним і республіканським будівельно-монтажним об'єднанням, головним управлінням по будівництву, підпорядкованим міським /обласним/ виконкомам Рад народних депутатів, затверджувати для розрахунків між підвідомчими генеральними підрядними і субпідрядними організаціями диференційовані норми накладних витрат на будівельні роботи, виходячи із затверджених граничних норм накладних витрат на будівельні роботи, без зміни в кошторисах і при розрахунках з замовниками граничних норм накладних витрат, встановлених згідно з вказаною постановою, не допускаючи при цьому планових збитків будівельно-монтажних організацій.

11) Встановила, що норми накладних витрат, заготівельно-складських витрат і планових нагромаджень, встановлені зазначеною постановою, а також норми і ліміти, які затверджуються міністерствами, державними комітетами і відомствами СРСР, вводяться в дію з 1 січня 1984 року.

12) Визнала такими, що втратили чинність з 1 січня 1984 р., рішення Уряду СРСР згідно з додатком N 4.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Інд. 24

 

ГРАНИЧНІ НОРМИ
накладних витрат на будівельні роботи для міністерств, державних комітетів і відомств УРСР та виконкомів Рад народних депутатів

  

В процентах до кошторисних прямих затрат 

підрядний спосіб 

господарський спосіб 

Міншляхбуд УРСР 

14,0 

8,8 

Мінторг УРСР 

15,9 

9,2 

Мінжитлокомунгосп УРСР 

13,5 

9,1 

МВС УРСР 

15,2 

9,9 

Мінпобут УРСР 

15,8 

Мінрадгоспів УРСР 

15,8 

9,0 

Мінсільгосп УРСР 

9,0 

Мінмісцевпром УРСР 

14,7 

9,3 

Держкомсільгосптехніка УРСР 

15,7 

9,0 

Головрічфлот УРСР 

15,4 

Держбуд УРСР 

18,2 

Академія наук УРСР 

13,0 

Управління Справами Ради Міністрів УРСР 

14,2 

Всесоюзна академія сільськогосподарських наук /Південне відділення/ 

8,5 

Головкиївміськбуд:  

  

  

а) будівельні роботи 

17,6 

б) роботи по великопанельному житловому будівництву 

14,1 

Інші міністерства і відомства УРСР, обл/міськ/виконкоми 

13,1 

9,1 

Примітки: 1. Підрядним організаціям, які здійснюють будівельні роботи на об'єктах сільського господарства виробничого і невиробничого призначення у районних центрах /крім міст республіканського, крайового і обласного підпорядкування/ і сільській місцевості, можуть бути затверджені у встановленому порядку граничні норми накладних витрат стосовно до норм накладних витрат, які затверджуються для організацій Міністерства сільського будівництва СРСР, що працюють в цих же місцевостях.

2. У граничних нормах накладних витрат, передбачених цим додатком, не враховані такі затрати, що підлягають відшкодуванню в установленому порядку понад ці норми:

затрати, зв'язані з виплатою встановлених спеціальними рішеннями Уряду СРСР одноразової винагороди за вислугу років і процентних надбавок за роботу в районах Крайньої Півночі і у місцевостях, прирівнених до районів Крайньої Півночі;

затрати, зв'язані з доплатами за військові звання, з пересувним і роз'їзним характером робіт у будівництві, відрядженням працівників будівельно-монтажних організацій для виконання будівельних робіт;

затрати, зв'язані з перебазуванням будівельно-монтажних організацій;

затрати, зв'язані з проведенням заходів, передбачених постановою ЦК Компартії України, Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 8 січня 1980 р. N 13, постановами ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 30 серпня 1967 р. N 576, від 28 лютого 1968 р. N 107 і від 20 січня 1978 р. N 48;

затрати, зв'язані з застосуванням вахтового методу організації робіт у промисловому, лінійному будівництві і будівництві роззосереджених об'єктів у малообжитих і важкодоступних районах, значно віддалених від місць перебування підрядних будівельно-монтажних організацій.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ЄДИНІ ГРАНИЧНІ НОРМИ
накладних витрат на монтажні і спеціальні будівельні роботи для всіх виконавців цих робіт

/Затверджені постановою Ради Міністрів СРСР від 28 березня 1983 р. N 249/

Найменування робіт 

Єдина гранична норма накладних витрат 

  

В процентах до основної заробітної плати робітників 

Монтаж устаткування 

80 

Монтаж устаткування атомних електростанцій 

104 

Монтаж радіотелевізійного і електронного устаткування 

84 

Прокладка і монтаж мереж зв'язку 

77 

Прокладка і монтаж міжміських ліній зв'язку 

153 

Електромонтажні роботи 

87 

Влаштування сигналізації, централізації, блокування і зв'язку на залізницях 

97 

Влаштування засобів посадки літаків і систем управління повітряним рухом на аеродромах 

99 

  

В процентах до кошторисних прямих затрат 

Монтаж металоконструкцій 

8,6 

Внутрішні санітарно-технічні роботи 

13,3 

Підземні гірничо-капітальні роботи: 

  

у вугільній промисловості 

28,3 

в інших галузях промисловості 

27,1 

Буровибухові роботи 

17,3 

Бурові роботи на воду 

17,0 

Примітка. У єдиних граничних нормах накладних витрат, передбачених цим додатком, не враховані такі затрати, що підлягають відшкодуванню в установленому порядку понад ці норми:

затрати, зв'язані з виплатою встановлених спеціальними рішеннями Уряду СРСР одноразової винагороди за вислугу років і процентних надбавок за роботу в районах Крайньої Півночі і у місцевостях, прирівнених до районів Крайньої Півночі;

затрати, зв'язані з доплатами за військові звання, з пересувним і роз'їзним характером робіт у будівництві;

затрати, зв'язані зі збільшенням витрат /понад враховані в нормах, наведених у цьому додатку/ на відрядження працівників будівельно-монтажних організацій для виконання монтажних і спеціальних будівельних робіт на об'єктах, розташованих у місцевостях, де застосовуються коефіцієнти до заробітної плати, на об'єктах виробничого призначення, титульні списки яких затверджуються Радою Міністрів СРСР, а також на об'єктах, що будуються на основі компенсаційних угод;

затрати, зв'язані з перебазуванням будівельно-монтажних організацій;

затрати, зв'язані з проведенням заходів, передбачених постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 13 грудня 1979 р. N 1117, постановами ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 20 липня 1967 р. N 730, від 12 січня 1968 р. N 42 і постановою Ради Міністрів СРСР від 22 грудня 1977 р. N 1109;

затрати, зв'язані з застосуванням вахтового методу організації робіт у промисловому, лінійному будівництві і будівництві роззосереджених об'єктів у малообжитих і важкодоступних районах, значно віддалених від місць перебування підрядних будівельно-монтажних організацій.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ПЕРЕЛІК
районів, в яких можуть бути встановлені підвищені норми накладних витрат на будівельні, внутрішні санітарно-технічні і підземні гірничо-капітальні роботи, роботи по монтажу металоконструкцій, буровибухові роботи, бурові роботи на воду, а також на роботи по великопанельному і об'ємно-блочному житловому будівництву

/Затверджений постановою Ради Міністрів СРСР від 28 березня 1983 р. N 249/

Райони Крайньої Півночі і місцевості, прирівнені до районів Крайньої Півночі, а також всі райони Хабаровського і Приморського країв і Амурської області

Пустельні і напівпустельні райони, перелік яких затверджується Радами Міністрів союзних республік

Райони з важкими кліматичними умовами, а також високогірні райони /1500 і більше метрів над рівнем моря/, перелік яких затверджується Радами Міністрів союзних республік.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Ради Міністрів СРСР
від 28 березня 1983 р. N 249 

Додаток N 4
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 29 квітня 1983 р. N 200 

ПЕРЕЛІК
рішень Уряду СРСР, які втрачають чинність з 1 січня 1984 року

1. Пункт 3 постанови Ради Міністрів СРСР від 17 липня 1968 р. N 545 "Про норми накладних витрат на геологорозвідувальні роботи" /в редакції постанови Ради Міністрів СРСР від 7 червня 1982 р. N 501 "Про внесення змін і доповнень в деякі рішення Уряду СРСР про надра" - ЗП СРСР, 1982 р., N 19, ст. 100/ в частині норми планових нагромаджень, що застосовується для бурових організацій Міністерства нафтової промисловості, Міністерства газової промисловості і Міністерства геології СРСР, які здійснюють буріння розвідувальних і експлуатаційних свердловин на нафту і газ і фінансуються за рахунок капітальних вкладень /пункт 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 14 серпня 1968 р. N 423 в редакції постанови Ради Міністрів УРСР від 27 липня 1982 р. N 389 - ЗП УРСР, 1982 р., N 8, ст. 73/.

2. Абзаци третій, четвертий, п'ятий і десятий пункту 2 постанови Ради Міністрів СРСР від 28 липня 1972 р. N 560 "Про заходи по забезпеченню зниження кошторисної вартості будівництва" - ЗП СРСР, 1972 р., N 15, ст. 80 /абзаци третій, четвертий, п'ятий і десятий підпункту "а" пункту 6 постанови Ради Міністрів УРСР від 8 вересня 1972 р. N 424 - ЗП УРСР, 1972 р., N 9, ст. 86/.

3. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 31 травня 1979 р. N 1232 /розпорядження Ради Міністрів УРСР від 6 червня 1979 р. N 332/.

4. Абзац третій пункту 11 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 11 листопада 1979 р. N 1003 /абзац третій підпункту 1 пункту 18 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 18 грудня 1979 р. N 574/.

5. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 28 листопада 1980 р. N 2435 /розпорядження Ради Міністрів УРСР від 5 грудня 1980 р. N 747/.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Опрос