Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О постановлении Совета Министров СССР от 4 апреля 1983 г. N 273 "Об обеспечении единства измерений в стране"

Совет Министров УССР
Постановление от 28.04.1983 № 192
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 28 квітня 1983 р. N 192

Київ

Про постанову Ради Міністрів СРСР від 4 квітня 1983 р. N 273 "Про забезпечення єдності вимірів у країні"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Ради Міністрів Української РСР
від 15 вересня 1988 року N 278

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 листопада 2016 року N 1066)

Рада Міністрів Української РСР постановляє:

1. Довести до відома міністерств і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів, що у зв'язку з виданням Зводу законів СРСР і з метою забезпечення єдності вимірів у країні Рада Міністрів СРСР постановою від 4 квітня 1983 р. N 273 "Про забезпечення єдності вимірів у країні":

1) Встановила, що результати вимірів з використанням технічних засобів виражаються в СРСР в одиницях фізичних величин, що визначаються Державним комітетом СРСР по стандартах, і використовуються за умови оцінки їх похибки з необхідною точністю.

Єдність вимірів забезпечується державною метрологічною службою, очолюваною Державним комітетом СРСР по стандартах, і метрологічними службами міністерств і відомств.

Порядок виконання робіт по забезпеченню єдності вимірів установлюється Державним комітетом СРСР по стандартах.

Порядок планування розробки, виробництва й розподілу робочих засобів вимірів установлюється Держпланом СРСР, Держпостачем СРСР, Державним комітетом СРСР по стандартах, Держбудом СРСР і Державним комітетом СРСР по науці і техніці.

2) Запропонувала Державному комітетові СРСР по стандартах, міністерствам і відомствам, що є головними (провідними) в розробці та виробництві робочих засобів вимірів, передбачати в планах державної стандартизації завдання по міжгалузевій уніфікації цих засобів вимірів.

3) Підпункт 3 пункту 1 втратив чинність

 (згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 15.09.88 р. N 278)

4) Встановила, що засоби вимірів, які випускаються з виробництва та ремонту, закуповуються за кордоном, а також перебувають в експлуатації, піддаються державній або відомчій перевірці, яка засвідчується клеймуванням засобів вимірів, видачею свідоцтва про перевірку або відміткою в паспорті засобу вимірів.

Державна і відомча перевірки провадяться особами, атестованими як державні або відомчі перевіряючі в порядку, встановлюваному Державним комітетом СРСР по стандартах.

5) Встановила, що державній перевірці, яка провадиться органами Державного комітету СРСР по стандартах, піддаються засоби вимірів, включені до затверджуваного цим Комітетом переліку засобів вимірів, що підлягають обов'язковій державній перевірці.

Абзац другий пункту 1 не для друку.

6) Встановила, що перевірка засобів вимірів, які не включені до переліку засобів вимірів, підлягають обов'язковій державній перевірці, здійснюється на основі дозволу органів Державного комітету СРСР по стандартах, як правило, метрологічними службами підприємств, організацій та установ міністерств і відомств (відомча перевірка).

Засоби вимірів, перевірка яких не може бути забезпечена міністерствами і відомствами, подаються на перевірку до органів Державного комітету СРСР по стандартах або на підприємства, в організації та установи інших міністерств і відомств, яким це право надане органами Державного комітету СРСР по стандартах.

7) Запропонувала виконавчим комітетам районних Рад народних депутатів забезпечувати своєчасне подання на перевірку засобів вимірів, що належать підприємствам, організаціям та установам, які розташовані на території відповідного району і не належать до категорії режимних об'єктів, у разі здійснення державної перевірки пересувною перевірною лабораторією Державного комітету СРСР по стандартах.

8) Зобов'язала керівників підприємств, організацій та установ забезпечувати необхідні умови для здійснення державної перевірки, якщо вона проводиться у місцях виготовлення, експлуатації або ремонту засобів вимірів.

Керівники підприємств, організацій та установ мають право відпускати органам Державного комітету СРСР по стандартах для перевірних і дослідних робіт матеріали й устаткування, включаючи фондовані, з кількості наявних матеріалів та устаткування.

9) Встановила, що засоби вимірів, призначені для серійного виробництва або імпортовані партіями, підлягають державним випробуванням.

Засоби вимірів, що не підлягають державним випробуванням, піддаються метрологічній атестації.

Порядок проведення державних випробувань і метрологічної атестації засобів вимірів, а також критерії віднесення технічних засобів до засобів вимірів установлюються Державним комітетом СРСР по стандартах.

Заборонила передачу серійного виробництва засобів вимірів одним виготовлювачем іншому без проведення державних контрольних випробувань на зразках з установочної серії, виготовленої останнім.

Запропонувала Державному комітетові СРСР по стандартах забезпечувати при проведенні державних випробувань порівняння засобів вимірів з кращими вітчизняними та зарубіжними зразками і запобігати постановці на виробництво засобів вимірів, що поступаються за основними характеристиками цим зразкам.

10) Встановила, що засоби вимірів, які імпортуються, державним випробуванням і перевірці в СРСР до введення їх в експлуатацію не підлягають, якщо це передбачено умовами угод про взаємне визнання результатів державних випробувань або перевірки, укладених СРСР з країнами-експортерами.

Міністерствам і відомствам погоджувати з Державним комітетом СРСР по стандартах заявки на імпорт засобів вимірів у порядку, встановлюваному цим Комітетом і Міністерством зовнішньої торгівлі.

11) Встановила, що розмір плати за перевірку, метрологічну атестацію, державні випробування засобів вимірів та інші види спеціального обслуговування визначається у порядку, встановленому чинним законодавством.

Дозволила Державному комітетові СРСР по стандартах використовувати 20 процентів сум зборів, одержуваних його органами за державну перевірку засобів вимірів, на утримання придбання і розробку устаткування.

Органи Державного комітету СРСР по стандартах мають право реалізувати засоби вимірів, не затребувані власниками більше трьох місяців з моменту одержання ними повідомлення про проведену перевірку. Суми, одержувані від реалізації цих засобів вимірів, підлягають перерахуванню в доход державного бюджету.

12) Встановила, що випуск в обіг і застосування засобів вимірів, які не пройшли державних випробувань або метрологічні атестації, а також неперевірених та несправних забороняється.

Службові особи, винні в порушенні встановлених правил випуску в обіг, утримання і застосування засобів вимірів, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

2. Міністерствам і відомствам УРСР забезпечувати:

а) уніфікацію та стандартизацію методик вимірів, виконуваних підвідомчими, підприємствами, організаціями й установами, методів, засобів і методик перевірки засобів вимірів, що розробляються і випускаються ними, а також проведення робіт по оцінці похибки вимірів з необхідною точністю;

б) розробку й випуск зразкових засобів вимірів, необхідних для перевірки робочих засобів вимірів, що розробляються і випускаються ними;

в) розробку й випуск стандартних зразків складу та властивостей виготовлюваних ними речовин і матеріалів, а в необхідних випадках також речовин і матеріалів, потрібних для продукції, що випускається ними;

г) централізований ремонт засобів вимірів загальнотехнічного застосування, що випускаються ними, виробництво запасних частин і устаткування для цих цілей.

Припинення або скорочення робіт по ремонту засобів вимірів без попереднього погодження з Українським республіканським управлінням Державного комітету СРСР по стандартах забороняється.

Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам з участю обласних центрів стандартизації і метрології та лабораторій державного нагляду визначити номенклатуру засобів вимірів підприємств, організацій і установ, не охоплених централізованим ремонтом, та забезпечити ремонт указаних засобів.

З питань, що потребують рішення Уряду, подати пропозиції в Українське республіканське управління Державного комітету СРСР по стандартах для узагальнення і внесення до Ради Міністрів УРСР;

д) метрологічний контроль за розробкою і виробництвом засобів вимірів, їх станом та застосуванням.

Роботи по забезпеченню єдності вимірів, що проводяться на підприємствах, в організаціях і установах, належать до основних видів робіт.

3. Для виконання робіт по забезпеченню єдності вимірів міністерствам і відомствам УРСР протягом 1983 року затвердити, за погодженням з Українським республіканським управлінням Державного комітету СРСР по стандартах, головні і базові організації метрологічної служби, а на підприємствах в організаціях та установах створити в установленому порядку, де це необхідно, відповідні підрозділи (служби).

Для безпосереднього керівництва роботами по забезпеченню єдності вимірів у центральному апараті міністерств і відомств ввести посаду головного метролога, а в необхідних випадках створити відділи (служби) головного метролога у межах чисельності працівників центрального апарату.

4. Виконавчим комітетам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів забезпечувати за рахунок своїх фондів органи Державного комітету СРСР по стандартах будівельними матеріалами, паливом, лісоматеріалами, санітарно-технічним та іншим допоміжним устаткуванням, необхідним для їх діяльності.

5. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 3, 5 постанови Ради Міністрів УРСР від 21 жовтня 1955 р. N 1302 "Про посилення контролю за вимірювальною технікою та про заходи по забезпеченню одноманітності і точності мір та вимірювальних приладів, що застосовуються в народному господарстві Української РСР" і розпорядження Ради Міністрів УРСР від 3 липня 1962 р. N 1034.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Опрос