Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О генеральном плане развития города Тернополя

Совет Министров УССР
Положение, Постановление от 07.04.1983 № 152

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 7 квітня 1983 р. N 152

Київ

Про генеральний план розвитку міста Тернополя

З метою забезпечення дальшого планомірного, економічно обгрунтованого і комплексного розвитку міста Тернополя, підвищення рівня його благоустрою та створення найсприятливіших умов для праці, побуту й відпочинку населення Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Схвалити розроблені інститутом "Діпроміст" генеральний план розвитку міста Тернополя і проект планування його приміської та зеленої зон.

Затвердити Основні положення генерального плану розвитку міста Тернополя і проекту планування його приміської та зеленої зон, що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Ради Міністрів УРСР від 29 травня 1965 р. N 620.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

 
О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

 
К. БОЙКО

Інд. 24

 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
генерального плану розвитку міста Тернополя і проекту планування його приміської та зеленої зон

I

Генеральним планом розвитку міста Тернополя передбачається:

1. По основних напрямах розвитку міста:

а) дальше зростання м. Тернополя як адміністративного, промислового і культурного центру Тернопільської області з чисельністю населення на розрахунковий період /2000 рік/ 215 тис. чоловік /на початок 1982 року - 162,5 тис. чоловік/;

б) всемірне зміцнення ролі міста як одного з центрів машинобудування і металообробки з одночасним розвитком легкої та харчової промисловості, а також промислових підприємств, необхідних дія безпосереднього обслуговування населення міста і приміської зони та забезпечення потреб міського будівництва.

2. По територіальному розвитку міста і його забудові:

а) дальший територіальний розвиток міста в існуючих межах у північно-східному напрямку на розрахунковий період на площі 3545 га, включаючи й територіальні резерви для доведення норми жилої забезпеченості населення загальною площею до 18 кв. м на жителя;

б) створення масивів нового житлового будівництва на вільних від забудови ділянках, а також за рахунок часткової реконструкції існуючої забудови;

в) забудова міста 9-поверховими жилими будинками, а на окремих найважливіших у містобудівному відношенні ділянках - будинками більшої поверховості з одночасним спорудженням закладів культурно-побутового обслуговування населення, повним благоустроєм, інженерним обладнанням та озелененням території;

г) будівництво у жилих районах міста за кошти населення кооперативних багатоповерхових жилих будинків.

3. По архітектурно-планувальній організації міста:

а) удосконалення й розвиток архітектурно-планувальної структури міста відповідно до вимог сучасного містобудування;

б) зосередження нових промислових підприємств і складів у північному та південному промислових районах і в східній комунально-складській зоні; обмежений розвиток західної комунально-складської зони;

в) винесення промислових підприємств, які знаходяться в сельбищній зоні міста і не мають умов для розширення, на нові ділянки, передбачені генеральним планом у промислових районах міста /меблевий і ремонтно-монтажні комбінати, склади та інші шкідливі у санітарному і небезпечні в пожежному відношенні об'єкти/;

г) упорядкування жилих районів і мікрорайонів із створенням необхідного комплексу закладів культурно-побутового обслуговування населення та зелених насаджень; поступова реконструкція і благоустрій забудованих кварталів та існуючих промислових районів;

д) реконструкція існуючого загальноміського центру з виділенням окремих функціональних зон /адміністративної, торговельної, видовищно-музейної та інших/, із збереженням цінної забудови - пам'яток архітектури, історії, культури та органічним включенням їх у загальний ансамбль міста;

є) створення системи міських магістралей, вулиць і автомобільних шляхів для забезпечення зручного зв'язку між жилими і промисловими районами та організації руху вантажного автотранспорту;

ж) створення єдиної системи зелених насаджень шляхом розширення існуючих та організації нових міських і районних парків, садів, скверів;

з) організація санітарно-захисних зон між промисловими підприємствами і жилими районами відповідно до діючих норм;

і) організація нового кладовища на північний схід від міської межі.

4. По зовнішньому транспорту:

а) будівництво вантажного двору в північному промисловому районі міста;

б) будівництво обхідних автошляхів.

5. По міському транспорту і магістральній мережі:

а) розвиток існуючої мережі міського транспорту з будівництвом нових ліній для забезпечення транспортним обслуговуванням нових жилих масивів;

б) розвиток тролейбусного депо, розташованого в західній частині міста, і будівництво автобусного парку в північному промисловому районі;

в) спорудження розв'язок руху міського транспорту в різних рівнях, а також естакад, шляхопроводів на перетині міських магістралей з залізничними коліями та магістральними вулицями; будівництво підземних переходів.

6. По інженерному обладнанню території:

а) дальший розвиток водопостачання міста за рахунок розширення існуючого Івачівського водозабору та освоєння нового Таурівського водозабору;

б) розширення системи міської каналізації та очисних споруд з використанням стічних вод після повної біологічної очистки і знешкодження для технічного водопостачання й поливу;

в) організація системи закритих та відкритих зливостоків;

г) теплопостачання жилих і промислових районів міста від районних котелень збільшеної теплоємкості;

д) газопостачання міста від магістрального газопроводу Дашава - Київ;

є) електропостачання міста від системи "Вінницяенерго";

ж) дальший розвиток телефонізації та радіофікації міста.

7. Першочергові заходи /до 1990 року/:

а) будівництво й реконструкція промислових підприємств відповідно до плану економічного і соціального розвитку;

б) здійснення житлового будівництва на вільних від забудови територіях у західній та північно-східній частинах міста і реконструкція існуючої забудови в центральному районі з одночасним спорудженням закладів культурно-побутового обслуговування населення, повним благоустроєм, інженерним обладнанням та озелененням території; обмежений розвиток мікрорайону N 5, розміщеного в зоні шумового впливу аеродрому;

в) будівництво двох підземних переходів по вул. Леніна;

г) збільшення потужності міського водопроводу та очисних споруд міської каналізації, організація вдосконаленого сміттєзвалища;

д) будівництво нових та збільшення потужності діючих районних котелень, ліквідація дрібних котелень.

II

Проектом планування приміської та зеленої зон міста Тернополя передбачається:

1. По організації території та розселенню населення:

а) утворення навколо м. Тернополя приміської зони загальною площею 330 тис. га, з використанням її для розміщення зв'язаних з народногосподарським комплексом міста промислових підприємств, розвитку приміського сільського господарства, організації позаміського масового відпочинку трудящих, створення лісопаркового поясу;

б) включення до складу приміської зони частини території Тернопільського, Збаразького, Зборівського та Козівського районів з 94 сільськими населеними пунктами, які економічно зв'язані з розвитком м. Тернополя;

в) зменшення чисельності населення приміської зони з 230,1 тис. до 210 тис. чоловік;

г) розселення населення, яке має трудові зв'язки з м. Тернополем, у прилеглих населених пунктах;

д) будівництво закладів культурно-побутового обслуговування населення: повсякденного - в усіх населених пунктах; періодичного - в центральних садибах господарств; епізодичного - в м. Тернополі.

2. По розміщенню промислових підприємств і спеціалізації приміського господарства

а) розміщення промислових підприємств і складів, які виносяться з м. Тернополя, в приміській зоні на передбачених для цього ділянках;

б) розвиток існуючих та організація нових підприємств і господарств для забезпечення потреб населення м. Тернополя в ранніх овочах, картоплі, фруктах, молочній продукції, яйцях.

3. По організації зеленої зони і місць відпочинку:

а) створення приміської лісопаркової зеленої зони навколо м. Тернополя зі збільшенням загальної площі зелених насаджень до 4,8 тис. га;

б) широкий розвиток системи закладів і місць масового відпочинку населення з розміщенням їх у межах лісопаркового поясу.

4. По організації транспортних зв'язків:

а) дальший розвиток транспортної мережі приміської зони для організації зручного зв'язку з соціально-культурними і виробничими центрами та місцями масового відпочинку;

б) будівництво автобусних станцій та павільйонів.

5. По інженерному обладнанню території:

а) водопостачання населених пунктів приміської зони - централізоване, з підземних вод місцевих джерел;

б) каналізування з повною біологічною очисткою стічних вод;

в) централізоване теплопостачання від районних і групових котелень;

г) електропостачання від енергосистеми "Вінницяенерго";

д) здійснення заходів по регулюванню стоку, берегоукріпленню й обвалуванню річки Серет;

є) комплексні меліоративні заходи по осушенню та зрошенню земель, будівництво ставків.

6. По поліпшенню санітарного стану, охороні природи і збереженню ландшафту:

а) проведення робіт по ліквідації забруднення водоймищ і повітряного басейну;

б) створення санітарно-захисних зон навколо джерел водопостачання, а також між промисловими підприємствами та жилою забудовою;

в) збереження цінних природних ландшафтів і відновлення ландшафтів, порушених господарською діяльністю;

г) охорона пам'яток природи, історії та культури.

7. Першочергові заходи:

а) спорудження і реконструкція промислових підприємств, а також будівництво житла та закладів культурно-побутового обслуговування населення відповідно до плану економічного і соціального розвитку;

б) будівництво закладів масового відпочинку для дітей та дорослих;

в) збільшення площі зелених насаджень у приміській зоні за рахунок насадження садів, ягідників, залісення ярів, балок та інших непридатних земель.

____________

Опрос