Идет загрузка документа (306 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственном бюджете Украинской ССР на 1983 год

Совет Министров УССР
Постановление от 26.11.1982 № 561
редакция действует с 20.07.1991

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 26 листопада 1982 р. N 561

Київ

Про Державний бюджет Української РСР на 1983 рік

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Ради Міністрів Української РСР
 від 27 грудня 1983 року N 521
,
 від 16 грудня 1987 року N 414
,
 постановою Кабінету Міністрів Української РСР
 від 20 липня 1991 року N 102

Рада Міністрів Української РСР постановляє:

1. Встановити Державний бюджет Української РСР на 1983 рік по доходах і по видатках у сумі 24.410.082 тис. крб. згідно з додатком N 1.

2. Встановити республіканський бюджет Української РСР на 1983 рік по доходах у сумі 22.176.783 крб., по видатках у сумі 16.574.647 крб. і відрахуваннях з республіканського до місцевих бюджетів у сумі 5.602.136 крб. згідно з додатком N 2 та, крім того, оборотну касову готівку в сумі 64.600 тис. карбованців.

3. Включити в Державний бюджет Української РСР на 1983 рік місцеві бюджети областей, міст Києва і Севастополя по доходах і по видатках у загальній сумі 7.835.435 тис. крб. згідно з додатком N 3.

4. Встановити на 1983 рік розміри відрахувань до місцевих бюджетів областей, міст Києва і Севастополя: від прибуткового податку з колгоспів - 100 процентів, від сільськогосподарського податку - 100 процентів, від податку на нежонатих, одиноких і малосімейних громадян СРСР - 100 процентів, від лісового доходу - 100 процентів, від суми Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року - 50 процентів.

Відрахування до місцевих бюджетів від податку з обороту і прибуткового податку з населення встановити на 1983 рік у розмірах згідно з додатком N 4.

5. Передати місцевим бюджетам областей, міст Києва і Севастополя на 1983 рік:

а) відрахування від платежів з прибутку виробничих об'єднань, підприємств і організацій республіканського підпорядкування, що перебувають у віданні Міністерства лісової і деревообробної промисловості УРСР, Міністерства місцевої промисловості УРСР, Міністерства м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Міністерства легкої промисловості УРСР, Міністерства харчової промисловості УРСР, Міністерства чорної металургії УРСР, у розмірах згідно з додатком N 5;

б) 100 процентів платежів у бюджет з прибутку виробничих об'єднань, управлінь і підприємств автомобільного транспорту Міністерства автомобільного транспорту УРСР, виробничих об'єднань, підприємств і організацій Міністерства лісового господарства УРСР, Держкомсільгосптехніки УРСР та плати за виробничі основні фонди і нормовані оборотні кошти підприємств Міністерства заготівель УРСР.

Дозволити Міністерству фінансів УРСР вносити протягом року за погодженням з Міністерством автомобільного транспорту УРСР необхідні поправки у річні і квартальні плани надходжень до бюджету платежів з прибутку виробничих об'єднань, управлінь і підприємств автомобільного транспорту та у взаємні розрахунки республіканського бюджету з місцевими бюджетами у зв'язку з внесенням змін у їх виробничі плани в межах загального плану платежів у бюджет, встановленого цьому Міністерству.

6. Встановити на 1983 рік відрахування до місцевих бюджетів областей, міст Києва і Севастополя від надходжень платежів по державному страхуванню в таких розмірах:

а) по обов'язковому страхуванню майна в господарствах громадян - 20 процентів;

б) по добровільному страхуванню майна кооперативних і громадських організацій, будівель, домашнього майна, засобів транспорту і тварин, що належать громадянам, а також по страхуванню громадян від нещасних випадків - 50 процентів.

Дозволити Міністерству фінансів УРСР вносити протягом року необхідні зміни у плани відрахувань до місцевих бюджетів від страхових платежів, виходячи з уточнень плану надходжень цих платежів у процесі виконання річного плану доходів і видатків по державному страхуванню.

7. Визначити оборотну касову готівку по місцевих бюджетах областей, міст Києва і Севастополя на 1983 рік в загальній сумі 229.444 тис. крб. згідно з додатком N 6.

8. Встановити в Державному бюджеті УРСР на 1983 рік доходи від державних і кооперативних підприємств та організацій у загальній сумі 21.839.332 тис. карбованців.

9. Затвердити на 1983 рік плани надходжень податку з обороту по областях, містах Києву і Севастополю згідно з додатком N 7 та по міністерствах і відомствах згідно з додатком N 8.

Зобов'язати Міністерство фінансів УРСР подати Раді Міністрів УРСР до 1 лютого 1983 р. уточнений план надходжень податку з обороту на 1983 рік на основі затвердженого плану виробництва і розподілу фондів продовольчих і непродовольчих товарів та плану матеріально-технічного постачання по областях, містах Києву і Севастополю.

10. Затвердити зведений план доходів і видатків по державному страхуванню в Українській РСР на 1983 рік згідно з додатком N 9.

Таємно.

11. Доручити Міністерству фінансів УРСР уточнити план надходжень прибуткового податку з колгоспів на 1983 рік, виходячи з результатів перерахунку платежів по цьому податку за даними річних звітів колгоспів за 1982 рік, а також виходячи з нарахування прибуткового податку з очікуваних за 1983 рік оподатковуваного чистого доходу та оподатковуваної частини фонду оплати праці колгоспників, і внести в процесі виконання Державного бюджету УРСР необхідні зміни у взаємні розрахунки республіканського бюджету з місцевими бюджетами областей.

12. Дозволити Міністерству фінансів УРСР уточнити в IV кварталі 1983 р. плани надходжень прибуткового податку з населення і податку на нежонатих, одиноких та малосімейних громадян СРСР по областях, містах Києву і Севастополю на 1983 рік у зв'язку зі змінами та уточненнями фондів заробітної плати, що проводяться міністерствами, відомствами, облвиконкомами. Київським і Севастопольським міськвиконкомами, та внести відповідні зміни у взаємні розрахунки республіканського бюджету з бюджетами областей, міст Києва і Севастополя.

13. Встановити в Державному бюджеті УРСР на 1983 рік асигнування на фінансування народного господарства в сумі 11.199.116 тис. карбованців.

Урахувати в складі видатків Державного бюджету УРСР на 1983 рік асигнування по місцевих бюджетах областей, міст Києва і Севастополя на фінансування народного господарства згідно з додатком N 10.

14. Затвердити на 1983 рік план фінансування державних капітальних вкладень, приросту оборотних коштів і мобілізації внутрішніх ресурсів у капітальному будівництві по підприємствах і організаціях республіканського підпорядкування міністерств і відомств УРСР та Київського міськвиконкому (по Головкиївміськбуду і тресту промисловості будівельних матеріалів) згідно з додатком N 11.

Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам встановити завдання по мобілізації внутрішніх ресурсів у капітальному будівництві по підприємствах та будовах місцевого підпорядкування.

15. З метою залучення в господарський оборот резервів виробництва зобов'язати міністерства і відомства УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми забезпечити прискорення оборотності власних оборотних коштів підвідомчих підприємств і організацій в розмірах, передбачених у Державному бюджеті УРСР на 1983 рік.

16. Встановити, що в 1983 році економія, яка утворюється на підприємствах і в господарських організаціях у зв'язку із зниженням вартості капітального ремонту, виконуваного господарським способом, спрямовується на фінансування державних капітальних вкладень.

17. Передбачити в республіканському бюджеті на 1983 рік асигнування:

на придбання обладнання та інвентаря для установ і організацій, що перебувають на республіканському бюджеті, згідно з додатком N 12;

на капітальний ремонт житлового фонду міністерств і відомств УРСР згідно з додатком N 13.

18. Затвердити на 1983 рік міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам суми витрат, що провадяться за рахунок прибутку державних підприємств і організацій, на господарське утримання будинків, приміщень, споруд, садів та парків, призначених для проведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи серед робітників і службовців та членів їх сімей і для ведення технічної пропаганди, а також на господарське утримання будинків і приміщень піонерських таборів згідно з додатками N 14 і 15.

19. Передбачити в Державному бюджеті УРСР на 1983 рік асигнування:

на виплату скотозаготівельним організаціям і підприємствам м'ясної промисловості, радгоспам, птахофабрикам різниці в цінах та 50-процентної надбавки за продаж державі худоби, коней, птиці, кроликів і м'яса птиці понад середній рівень, досягнутий в десятій п'ятирічці, - в сумі 3.262.900 тис. крб., з них 215.000 тис. крб. за рахунок коштів, що виділяються з союзного бюджету;

на виплату підприємствам молочної промисловості і колгоспам, радгоспам та іншим господарствам різниці в цінах і 50-процентної надбавки за продаж державі понад середній рівень, досягнутий в десятій п'ятирічці молока і вершків - у сумі 1.455.100 тис. крб., з них 42.100 тис. крб. за рахунок коштів, що виділяються з союзного бюджету;

на відшкодування затрат державних торговельних і торгово-заготівельних організацій, а також організацій і підприємств споживчої кооперації, зв'язаних з підвищенням закупочних цін на картоплю і овочі, збільшенням норм накладних витрат по закупівлі та відвантаженню картоплі, овочів, баштанних культур і введенням 3-процентних відрахувань для заготівельних організацій споживчої кооперації на розвиток матеріально-технічної бази по заготівлях, перевезеннях, переробці і зберіганню картоплі та плодоовочевої продукції, на відшкодування врахованих у плані затрат торговельних і торгово-заготівельних організацій, які не покриваються роздрібною ціною, на закупку, зберігання та реалізацію картоплі (з урахуванням рентабельності в розмірі 4 процентів), - у сумі 222.027 тис. карбованців.

20. Визначити в Державному бюджеті УРСР на 1983 рік видатки на соціально-культурні заходи і науку згідно з додатками N 16 і 17.

21. Встановити на 1983 рік у складі видатків республіканського бюджету на освіту дотацію Міністерству культури УРСР для театрів і державних музичних колективів республіканського підпорядкування в сумі 9.723 тис. карбованців.

22. Зобов'язати міністерства і відомства УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми:

а) на основі дальшого удосконалення апарату управління, ліквідації зайвих та паралельно діючих організацій і структурних підрозділів і усунення надмірностей в штатах скоротити з 1 січня 1983 р. в розмірах згідно з додатками N 18 і 19 чисельність працівників апарату управління, ліміт якої затверджується відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 1 жовтня 1981 р. N 960 (постанова Ради Міністрів УРСР від 20 жовтня 1981 р. N 521), фонд їх заробітної плати та відповідні витрати на внески на державне соціальне страхування, а також витрати на оплату всіх видів службових командировок і забезпечити перерахування економії у бюджет;

б) обмежити в 1983 році (незалежно від джерел) витрати на придбання меблів, інвентаря та обладнання для апарату управління і забезпечити перерахування утворюваної у зв'язку з цим економії в бюджет у розмірах згідно з додатками N 18 і 19;

в) забезпечити у 2-тижневий строк доведення до підприємств, організацій і установ завдань по скороченню чисельності працівників апарату управління і видатків на його утримання та перерахуванню в бюджет економії, передбачених цим пунктом.

Міністерству фінансів УРСР на підставі даних міністерств і відомств УРСР про суми зазначеної економії по підприємствах, організаціях і установах місцевого підпорядкування внести до 10 лютого 1983 р. необхідні зміни у взаємні розрахунки республіканського бюджету з місцевими бюджетами областей, міст Києва і Севастополя.

23. Передбачити в Державному бюджеті УРСР на 1983 рік граничні суми видатків на утримання органів державної влади і органів державного управління та судів згідно з додатками N 20 і 21.

24. Встановити на 1983 рік граничні суми витрат (незалежно від джерел) на преміювання працівників центрального апарату міністерств і відомств УРСР згідно з додатком N 22.

25. Встановити на 1983 рік граничні суми витрат (незалежно від джерел) на поліпшення побутового обслуговування працівників міністерств, відомств УРСР та установ місцевого підпорядкування згідно з додатками N 23 і 24.

26. Затвердити по Державному бюджету УРСР на 1983 рік фонд заробітної плати працівників штатного і нештатного (неспискового) складу бюджетних установ та організацій згідно з додатками N 25 і 26.

27. Зберегти на 1983 рік діючий у 1982 році порядок скорочення витрачання коштів на виплату премій, що не входять до фонду заробітної плати і фонду матеріального заохочення, в розмірах, передбачених постановою Ради Міністрів УРСР від 12 листопада 1975 року.

Зобов'язати міністерства і відомства УРСР та Київський міськвиконком забезпечити перерахування в доход республіканського бюджету сум економії від скорочення в 1983 році коштів, що спрямовуються на виплату премій, згідно з додатком N 27.

Порядок перерахування в доход бюджету вказаних сум встановлюється Міністерством фінансів СРСР.

28. Надати право Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР і Міністерству плодоовочевого господарства УРСР перерозподіляти між радгоспами та іншими державними сільськогосподарськими підприємствами амортизаційні відрахування, призначені на повне відновлення основних фондів, для спрямування їх на фінансування будівництва об'єктів виробничого і невиробничого призначення.

29. Таємно.

30. Визначити в місцевих бюджетах на 1983 рік фонд непередбачених видатків виконкомів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів у розмірах згідно з додатком N 28.

31. Дозволити Міністерству фінансів УРСР:

за поданням Міністерства плодоовочевого господарства УРСР, Міністерства торгівлі УРСР та Укоопспілки перерозподіляти між облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами та міністерствами і відомствами УРСР, що мають роздрібну торговельну мережу, кошти, які виділяються на відшкодування торговельним і торгово-заготівельним організаціям затрат, зв'язаних з підвищенням закупочних цін на картоплю і овочі, збільшенням норм накладних витрат і введенням відрахувань на розвиток плодоовочевої матеріально-технічної бази, в міру реалізації населенню картоплі і овочів та використання їх на переробку;

за поданням Міністерства сільського господарства УРСР перерозподіляти між облвиконкомами кошти, які виділяються по місцевих бюджетах на фінансування робіт по вапнуванню і гіпсуванню грунтів, добуванню, транспортуванню і використанню торфу на добрива, в міру виконання цих робіт без зміни їх загального річного обсягу.

32. Пункт 32 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів Української РСР від 20.07.91 р. N 102)

33. Зобов'язати міністерства і відомства УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми:

довести в місячний строк до підвідомчих підприємств, організацій і установ показники по платежах у бюджет та асигнуваннях з бюджету на 1983 рік та забезпечити правильний і економічно обгрунтований розподіл прибутку та інших економічних показників по кварталах, не допускаючи при цьому встановлення на перші квартали року занижених завдань по платежах у бюджет, мобілізації власних доходних джерел і внутрішніх ресурсів господарства;

розглянути до 1 квітня 1983 р. підсумки фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій і будов за 1982 рік та вжити заходів до усунення недоліків у їх діяльності, забезпечити погашення простроченої кредиторської заборгованості у капітальному будівництві і поліпшення їх фінансового стану;

посилити контрольну і ревізійну роботу, забезпечивши суворе додержання підприємствами, організаціями та установами державної дисципліни при витрачанні фінансових і матеріальних ресурсів, а також збереження соціалістичної власності та безумовне виконання зобов'язань по поставках продукції відповідно до укладених договорів.

34. Продовжити на 1983 рік строк чинності пункту 32 постанови Ради Міністрів УРСР від 8 грудня 1978 р. N 571.

35. Міністерству фінансів УРСР уточнити при необхідності показники Державного бюджету УРСР на 1983 рік, виходячи з фактичних даних про зміну виручки і затрат на виробництво продукції і послуги в 1982 році, у зв'язку з введенням з 1 січня 1982 р. нових оптових цін і тарифів.

36. Взяти до відома і керівництва, що Рада Міністрів СРСР постановою від 18 листопада 1982 р. N 971 "Про Державний бюджет СРСР на 1983 рік":

1) Доручила Міністерству фінансів СРСР уточнити план надходжень прибуткового податку з колгоспів на 1983 рік, виходячи з результатів перерахунку платежів по цьому податку за даними річних звітів колгоспів за 1982 рік, а також виходячи з нарахування прибуткового податку з очікуваних за 1983 рік оподатковуваного чистого доходу та оподатковуваної частини фонду оплати праці колгоспників, і внести в процесі виконання Державного бюджету СРСР необхідні зміни у взаємні розрахунки союзного бюджету з бюджетами союзних республік.

2) Виділила з союзного бюджету на 1983 рік 3.915.000 тис. крб. у централізований союзний фонд соціального забезпечення колгоспників.

Зберегла на 1983 рік встановлені пунктом 3 постанови Ради Міністрів СРСР від 25 вересня 1974 р. N 752 порядок і розміри відрахувань, що провадились в 1975 році колгоспами та міжколгоспними підприємствами і організаціями, в централізований союзний фонд соціального забезпечення колгоспників для виплати допомоги на дітей малозабезпеченим сім'ям.

3) Зобов'язала союзно-республіканські міністерства і відомства СРСР в місячний строк повідомити Радам Міністрів союзних республік встановлені відповідним союзно-республіканським міністерствам і відомствам союзних республік завдання на 1983 рік по скороченню чисельності працівників апарату управління, фонду їх заробітної плати, відповідних витрат на внески на державне соціальне страхування, витрат на оплату всіх видів службових командировок, суми економії у витратах на придбання меблів, інвентаря та обладнання для апарату управління.

Доручила Міністерству фінансів СРСР:

визначити порядок перерахування в бюджет передбаченої в цьому підпункті економії;

на підставі даних союзно-республіканських міністерств і відомств СРСР про суми зазначеної економії по відповідних союзно-республіканських міністерствах і відомствах союзних республік внести до 1 березня 1983 р. необхідні зміни у взаємні розрахунки союзного бюджету з бюджетами союзних республік.

4) Встановила, що не використані в 1982 році підприємствами, організаціями та установами республіканського і місцевого підпорядкування (крім підвідомчих сільським і селищним Радам народних депутатів) асигнування з бюджету на державні капітальні вкладення підлягають зарахуванню в союзний бюджет.

5) Вирішила спрямувати в 1983 році на здійснення заходів, передбачених в Державному бюджеті СРСР, 50 процентів коштів, що підлягають відрахуванню протягом року в фонди уцінки, які утворюються відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 17 серпня 1962 р. N 865 (постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 9 жовтня 1962 N 1183) і розпоряджень Ради Міністрів СРСР від 25 червня 1970 р. N 1264, від 16 серпня 1976 р. N 1790 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 9 липня 1970 р. N 571 і від 26 серпня 1976 р. N 642) і від 15 квітня 1980 р. N 697.

6) Дозволила Держбанку СРСР надати до 31 грудня 1984 р. відстрочку погашення кредитів, виданих об'єднанням і підприємствам харчової промисловості на тимчасове поповнення недостачі власних оборотних коштів і подання фінансової допомоги відповідно до розпоряджень Ради Міністрів СРСР від 31 грудня 1976 р. N 2905, від 29 березня 1978 р. N 586 і постанови Ради Міністрів СРСР від 29 грудня 1978 р. N 1085 в сумі 1.067.900 тис. карбованців.

7) Підпункт 7 пункту 36 втратив чинність

 (згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 16.12.87 р. N 414)

8) Виділила з Державного бюджету СРСР на 1983 рік Міністерству вугільної промисловості СРСР 425.000 тис. крб. на утворення фондів економічного стимулювання в планово-збиткових і малорентабельних виробничих об'єднаннях (підприємствах) по видобутку вугілля та сланцю.

9) Виділила з Державного бюджету СРСР на 1983 рік Міністерству сільського будівництва СРСР 30.000 тис. крб. на утворення фонду матеріального заохочення в планово-збиткових підрядних будівельно-монтажних організаціях цього Міністерства.

10) Продовжила на 1983 рік строк чинності пункту 30 постанови Ради Міністрів СРСР від 1 грудня 1969 р. N 921 (пункт 43 постанови Ради Міністрів УРСР від 11 грудня 1969 р. N 661), пункту 19 постанови Ради Міністрів СРСР від 16 листопада 1971 р. N 852 (пункт 17 постанови Ради Міністрів УРСР від 2 грудня 1971 р. N 522), пункту 32 постанови Ради Міністрів СРСР від 16 листопада 1978 р. N 921 (підпункт 8 пункту 34 постанови Ради Міністрів УРСР від 8 грудня 1978 р. N 571), розпорядження Ради Міністрів СРСР від 24 червня 1981 р. N 1234.

11) Доручила Міністерству фінансів СРСР уточнити в разі необхідності показники Державного бюджету СРСР на 1983 рік, виходячи з фактичних даних про зміну виручки і затрат на виробництво продукції і послуг в 1982 році, у зв'язку з введенням з 1 січня 1982 р. нових оптових цін і тарифів.

37. Схвалити внесений Міністерством фінансів УРСР звіт про виконання Державного бюджету УРСР за 1981 рік по доходах у сумі 25.990.118 тис. крб. і по видатках у сумі 25.541.372 тис. крб., з перевищенням доходів над видатками в сумі 448.746 тис. крб., і подати його Верховній Раді Української РСР.

38. Подати на затвердження Верховної Ради Української РСР Державний бюджет УРСР на 1983 рік.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНСЬКОЇ РСР НА 1983 РІК

Доходи 

/тис. крб./ 

I. 

Податок з обороту 

9994672 

II. 

Платежі державних підприємств і організацій в бюджет з прибутку /плата за виробничі фонди, фіксовані платежі, внески вільного залишку прибутку, відрахування від прибутку/ та інші платежі: 

  

Міністерство будівництва підприємств важкої індустрії УРСР 

5055 

Міністерство вугільної промисловості УРСР 

32714 

Міністерство геології УРСР 

14867 

Міністерство енергетики і електрифікації УРСР 

587728 

Міністерство легкої промисловості УРСР 

1325564 

Міністерство лісової і деревообробної промисловості УРСР 

199547 

Міністерство місцевої промисловості УРСР 

158248 

Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР 

372275 

Міністерство м'ясної і молочної промисловості УРСР 

663868 

Міністерство промислового будівництва УРСР 

63501 

Міністерство промисловості будівельних матеріалів УРСР 

248441 

Міністерство сільського будівництва УРСР 

36525 

Міністерство харчової промисловості УРСР 

801650 

Головне управління по садівництву, виноградарству і виноробній промисловості УРСР 

93339 

Міністерство чорної металургії УРСР 

1553688 

Головне управління рибного господарства внутрішніх водойм УРСР 

33032 

Державний комітет УРСР у справах будівництва 

10814 

Головне управління по нафтопереробній і нафтохімічній промисловості УРСР 

200883 

Промисловість будівельних матеріалів місцевого підпорядкування 

10056 

Будівельні організації підпорядковані місцевим Радам народних депутатів 

6823 

Разом по промисловості і будівництву 

6418624 

Міністерство заготівель УРСР 

284381 

Міністерство лісового господарства УРСР 

32194 

Міністерство меліорації і водного господарства УРСР 

16017 

Міністерство плодоовочевого господарства УРСР 

27427 

Міністерство сільського господарства УРСР 

54642 

Міністерство радгоспів УРСР 

15565 

Держкомсільгосптехніка УРСР 

140069 

Південне відділення ВАСГНІЛ 

791 

Разом по сільському господарству 

571086 

Міністерство автомобільного транспорту УРСР 

433664 

Міністерство будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР 

72860 

Головне управління річкового флоту при Раді Міністрів УРСР 

33459 

Міністерство зв'язку УРСР 

405737 

Разом по транспорту і зв'язку 

945720 

Міністерство житлово-комунального господарства УРСР 

499783 

Міністерство побутового обслуговування населення УРСР 

101204 

Міністерство культури УРСР 

7953 

Міністерство охорони здоров'я УРСР 

46817 

Міністерство торгівлі УРСР 

702350 

Державний комітет УРСР по кінематографії 

9581

Державний комітет УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі 

67198 

Державний комітет УРСР по матеріально-технічному постачанню 

12780 

Держкомнафтопродукт УРСР 

313532 

Органи державного страхування 

136851 

Інші державні підприємства і організації  

176223 

Разом платежів у бюджет 

10009702 

III. 

Прибутковий податок з кооперативних і громадських підприємств і організацій: 

  

Прибутковий податок з колгоспів 

195000 

Прибутковий податок з кооперативних підприємств і організацій та підприємств громадських організацій 

181439 

Разом податків з підприємств і організацій 

376439 

IV. 

Державні податки з населення:  

  

Прибутковий податок з населення 

2031750 

Сільськогосподарський податок 

73300 

Податок на нежонатих, одиноких і малосімейних громадян СРСР 

200200 

Разом податків з населення 

2305250 

V. 

Державне мито, податок з доходів від демонстрації кінофільмів, місцеві податки: 

  

Державне мито 

58540 

Податок з доходів від демонстрації кінофільмів 

94395 

Податок з власників будівель і земельний податок 

62000 

Податок з власників транспортних засобів 

15960 

Разом по державному миту, податку з доходів від демонстрації кінофільмів та місцевих податках 

230895 

VI. 

Державна внутрішня виграшна позика 1982 року 

73000 

VII. 

Надходження по грошово-речовій лотереї 

56000 

VIII. 

Орендні доходи 

1421 

IX. 

Лісовий доход 

33600 

X. 

Відрахування від страхових платежів 

21840 

XI. 

Надходження сум економії від скорочення видатків на утримання апарату управління 

87862 

XII. 

Плата за воду, що забирається промисловими підприємствами з водогосподарських систем 

48047 

XIII. 

Збори і різні неподаткові доходи 

707254 

XIV. 

Надходження з союзного бюджету 

464100 

Всього 

24410082 

Залишки бюджетних коштів на початок року 

294044 

Видатки 

/тис. крб./ 

I. 

На фінансування народного господарства /державних капітальних вкладень, приросту власних оборотних коштів, державної дотації та інших заходів по народному господарству/: 

  

Міністерство будівництва підприємств важкої індустрії УРСР 

104879 

Міністерство вугільної промисловості УРСР  

1612934 

Міністерство геології УРСР 

349654 

Міністерство енергетики і електрифікації УРСР 

10285 

Міністерство легкої промисловості УРСР 

21954 

Міністерство лісової і деревообробної промисловості УРСР 

16219 

Міністерство місцевої промисловості УРСР 

529 

Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР 

100435 

Міністерство м'ясної і молочної промисловості УРСР 

1456544 

Міністерство промислового будівництва УРСР 

253355 

Міністерство промисловості будівельних матеріалів УРСР 

11886 

Міністерство сільського будівництва УРСР 

236828 

Міністерство харчової промисловості УРСР 

66515 

Головне управління по садівництву, виноградарству і виноробній промисловості УРСР 

44732 

Міністерство чорної металургії УРСР 

31278 

Головне управління рибного господарства внутрішніх водойм УРСР 

62979 

Державний комітет УРСР у справах будівництва 

10771 

Головне управління по нафтопереробній і нафтохімічній промисловості УРСР 

5074 

Промисловість будівельних матеріалів місцевого підпорядкування 

Будівельні організації, підпорядковані місцевим Радам народних депутатів, і архітектура 

25456 

Разом по промисловості і будівництву 

4422310 

Міністерство лісового господарства УРСР 

54781 

Міністерство меліорації і водного господарства УРСР 

589200 

Міністерство плодоовочевого господарства УРСР 

353008 

Міністерство сільського господарства УРСР 

379085 

Міністерство радгоспів УРСР 

225884 

Держкомсільгосптехніка УРСР 

16351 

Південне відділення ВАСГНІЛ 

16039 

Разом по сільському господарству 

1634348 

Міністерство автомобільного транспорту УРСР 

63313 

Міністерство будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР 

215732 

Головне управління річкового флоту при Раді Міністрів УРСР 

33375 

Міністерство зв'язку УРСР 

13546 

Разом по транспорту і зв'язку 

325966 

Міністерство житлово-комунального господарства УРСР 

1151885 

Міністерство побутового обслуговування населення УРСР 

5964 

Державний комітет УРСР по праці 

2339 

Міністерство охорони здоров'я УРСР 

3308 

Міністерство торгівлі УРСР 

46143 

Державний комітет УРСР по кінематографії 

33180 

Державний комітет УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі 

373 

Державний комітет УРСР по матеріально-технічному постачанню 

24897 

Держкомнафтопродукт УРСР 

2971 

Видатки за рахунок відрахувань від страхових платежів 

21840 

Інші державні підприємства і організації 

3523592 

Разом на фінансування народного господарства 

11199116 

II. 

На фінансування соціально-культурних заходів: 

  

Освіта 

4731579 

Охорона здоров'я 

2591590 

Фізична культура 

8939 

Державна допомога багатодітним та одиноким матерям 

57500 

Соціальне забезпечення 

4982800 

Разом на фінансування соціально-культурних заходів 

12372408 

Видатки 

/тис. крб./ 

III. 

На утримання органів державної влади і органів державного управління та судів 

307284 

IV. 

На оплату виграшів та інші витрати по грошово-речовій лотереї 

38960 

V. 

Фонд непередбачених видатків виконкомів обласних Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів 

2500 

VI. 

На інші заходи 

489814 

Всього 

24410082 

Оборотна касова готівка по Державному бюджету УРСР 

294044 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНСЬКОЇ РСР НА 1983 РІК

Доходи 

/тис. крб./ 

I. 

Податок з обороту 

9994672 

II. 

Платежі державних підприємств і організацій в бюджет з прибутку /плата за виробничі фонди, фіксовані платежі, внески вільного залишку прибутку, відрахування від прибутку/ та інші платежі: 

  

Міністерство будівництва підприємств важкої індустрії УРСР 

5055 

Міністерство вугільної промисловості УРСР 

32714 

Міністерство геології УРСР 

14867 

Міністерство енергетики і електрифікації УРСР 

587728 

Міністерство легкої промисловості УРСР 

1325564 

Міністерство лісової і деревообробної промисловості УРСР 

193547 

Міністерство місцевої промисловості УРСР 

10740 

Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР 

372275 

Міністерство м'ясної і молочної промисловості УРСР 

663868 

Міністерство промислового будівництва УРСР 

63501 

Міністерство промисловості будівельних матеріалі в УРСР 

248441 

Міністерство сільського будівництва УРСР 

36525 

Міністерство харчової промисловості УРСР 

781890 

Головне управління по садівництву, виноградарству і виноробній промисловості УРСР 

93339 

Міністерство чорної металургії УРСР 

1553688 

Головне управління рибного господарства внутрішніх водойм УРСР 

33032 

Державний комітет УРСР у справах будівництва 

10814 

Головне управління по нафтопереробній і нафтохімічній промисловості УРСР 

200889 

Разом по промисловості і будівництву 

6234477 

Міністерство заготівель УРСР 

284381 

Міністерство лісового господарства УРСР 

32194 

Міністерство меліорації і водного господарства УРСР 

15424 

Міністерство плодоовочевого господарства УРСР 

13819 

Міністерство сільського господарства УРСР 

53639 

Міністерство радгоспів УРСР 

15565 

Держкомсільгосптехніка УРСР 

140069 

Південне відділення ВАСГНІЛ 

791 

Разом по сільському господарству 

555882 

Міністерство автомобільного транспорту УРСР 

76583 

Міністерство будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР 

31500 

Головне управління річкового флоту при Раді Міністрів УРСР 

33459 

Міністерство зв'язку УРСР 

405737 

Разом по транспорту і зв'язку 

547279 

Міністерство житлово-комунального господарства УРСР 

212188 

Міністерство побутового обслуговування населення УРСР 

7588 

Міністерство культури УРСР 

5012 

Міністерство охорони здоров'я УРСР 

11977 

Міністерство торгівлі УРСР 

270761 

Державний комітет УРСР по кінематографії 

6166 

Державний комітет УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі 

38439 

Державний комітет УРСР по матеріально-технічному постачанню 

12780 

Держкомнафтопродукт УРСР 

313532 

Органи державного страхування 

64691 

Інші державні підприємства і організації 

152248 

Разом платежів у бюджет 

8433020 

III. 

Прибутковий податок з кооперативних і громадських підприємств і організацій: 

  

Прибутковий податок з колгоспів 

195000 

Прибутковий податок з кооперативних підприємств і організацій та підприємств громадських організацій 

45205 

Разом податків з підприємств і організацій 

240205 

IV. 

Державні податки з населення: 

  

Прибутковий податок з населення 

2031750 

Сільськогосподарський податок 

73300 

Податок на нежонатих, одиноких і малосімейних громадян СРСР 

200200 

Разом податків з населення 

2305250 

V. 

Державна внутрішня виграшна позика 1982 року 

73000 

VI. 

Лісовий доход 

33600 

VII. 

Надходження сум економії від скорочення видатків на утримання апарату управління 

78465 

VIII. 

Збори і різні неподаткові доходи 

554471 

IX. 

Надходження з союзного бюджету 

464100 

Всього 

22176783 

Залишки бюджетних коштів на початок року 

64600 

Видатки 

/тис. крб./ 

I. 

На фінансування народного господарства /державних капітальних вкладень, приросту власних оборотних коштів, державної дотації та інших заходів по народному господарству/: 

  

Міністерство будівництва підприємств важкої індустрії УРСР 

104879 

Міністерство вугільної промисловості УРСР 

1612934 

Міністерство геології УРСР 

349654 

Міністерство енергетики і електрифікації УРСР 

10285 

Міністерство легкої промисловості УРСР 

21954 

Міністерство лісової і деревообробної промисловості УРСР 

16219 

Міністерство місцевої промисловості УРСР 

529 

Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР 

100435 

Міністерство м'ясної і молочної промисловості УРСР 

1456544 

Міністерство промислового будівництва УРСР 

253355 

Міністерство промисловості будівельних матеріалів УРСР 

11886 

Міністерство сільського будівництва  УРСР 

236828 

Міністерство харчової промисловості УРСР 

66515 

Головне управління по садівництву, виноградарству і виноробній промисловості УРСР 

44732 

Міністерство чорної металургії УРСР 

31278 

Головне управління рибного господарства внутрішніх водойм УРСР 

62979 

Державний комітет УРСР у справах будівництва 

10771 

Головне управління по нафтопереробній і нафтохімічній промисловості УРСР 

5074 

Разом по промисловості і будівництву 

4396851 

Міністерство лісового господарства УРСР 

54781 

Міністерство меліорації і водного господарства УРСР 

509465 

Міністерство плодоовочевого господарства УРСР 

226551 

Міністерство сільського господарства УРСР 

187413 

Міністерство радгоспів УРСР 

225884 

Держкомсільгосптехніка УРСР 

16351 

Південне відділення ВАСГНІЛ 

16039 

Разом по сільському господарству 

1236484 

Міністерство автомобільного транспорту УРСР 

63313 

Міністерство будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР 

215732 

Головне управління річкового флоту при Раді Міністрів УРСР 

33375 

Міністерство зв'язку УРСР 

1146 

Разом по транспорту і зв'язку 

313566 

Міністерство житлово-комунального господарства УРСР 

11699 

Міністерство побутового обслуговування населення УРСР 

1673 

Державний комітет УРСР по праці 

2339 

Міністерство охорони здоров'я УРСР 

447 

Міністерство торгівлі УРСР 

7042 

Державний комітет УРСР по кінематографії 

302 

Державний комітет УРСР по матеріально-технічному постачанню 

24897 

Держкомнафтопродукт УРСР 

2971 

Інші державні підприємства і організації 

3350169 

Разом на фінансування, народного господарства 

9348440 

II. 

На фінансування соціально-культурних заходів: 

  

Освіта 

1809366 

Охорона здоров'я 

131685 

Фізична культура 

4929 

Державна допомога багатодітним та одиноким матерям 

57500 

Соціальне забезпечення 

4801930 

Разом на фінансування соціально-культурних заходів 

6805410 

III. 

На утримання органів державної влади і органів державного управління та судів 

103511 

IV. 

На оплату виграшів та інші витрати по грошово-речовій лотереї 

38960 

V. 

На інші заходи 

278326 

Разом видатків 

16574647 

Видатки 

/тис. крб./ 

Відрахування до місцевих бюджетів - всього 

5602136 

в тому числі: 

  

від загальносоюзних доходів і податків 

4274400 

від платежів з прибутку виробничих об'єднань, підприємств і організацій республіканського підпорядкування 

1327736 

Всього 

22176783 

Оборотна касова готівка по республіканському бюджету 

64600 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ
областей, міст Києва і Севастополя по доходах і видатках на 1983 рік

Області 

/тис. крб./ 

Вінницька 

283611 

Волинська 

187684 

Ворошиловградська 

438727 

Дніпропетровська 

570305 

Донецька 

763438 

Житомирська 

253666 

Закарпатська 

180328 

Запорізька 

307963 

Івано-Франківська 

202196 

Київська 

266027 

Кіровоградська 

207947 

Кримська 

311175 

Львівська 

377092 

Миколаївська 

201059 

Одеська 

376919 

Полтавська 

249261 

Ровенська 

177162 

Сумська 

221428 

Тернопільська 

185780 

Харківська 

473745 

Херсонська 

200138 

Хмельницька 

233213 

Черкаська 

236302 

Чернівецька 

145300 

Чернігівська 

234466 

м. Київ 

491023 

м. Севастополь 

59480 

Всього 

7835435 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

РОЗМІРИ ВІДРАХУВАНЬ
до місцевих бюджетів областей, міст Києва і Севастополя на 1983 рік від податку з обороту і прибуткового податку з населення

/в процентах/

Області 

Від податку з обороту 

Від прибуткового податку з населення 

Вінницька 

20,9 

40 

Волинська 

38,1 

40 

Ворошиловградська 

24,6 

20 

Дніпропетровська 

11,2 

25 

Донецька 

14,0 

20 

Житомирська 

25,9 

25 

Закарпатська 

17,5 

25 

Запорізька 

11,0 

15 

Івано-Франківська 

25,7 

30 

Київська 

13,0 

30 

Кіровоградська 

62,1 

35 

Кримська 

9,2 

25 

Львівська 

8,4 

20 

Миколаївська 

24,4 

30 

Одеська 

9,9 

20 

Полтавська 

22,1 

20 

Ровенська 

54,9 

30 

Сумська 

31,9 

30 

Тернопільська 

37,2 

40 

Харківська 

9,4 

15 

Херсонська 

20,3 

25 

Хмельницька 

57,0 

35 

Черкаська 

18,9 

35 

Чернівецька 

19,6 

30 

Чернігівська 

37,1 

25 

м. Київ 

6,2 

20 

м. Севастополь 

29,8 

20 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

РОЗМІРИ ВІДРАХУВАНЬ
до місцевих бюджетів областей, міст Києва і Севастополя на 1983 рік від платежів з прибутку виробничих об'єднань, підприємств і організацій республіканського підпорядкування, що перебувають у віданні міністерств і відомств УРСР

 /в процентах/

Області 

Виробничі об'єднання, підприємства і організації 

Міністерства лісової і деревообробної промисловості УРСР 

Міністерства місцевої промисловості УРСР 

Міністерства м'ясної і молочної промисловості 

Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР 

Головпродвинпрому УРСР 

Міністерства легкої промисловості УРСР 

Міністерства харчової промисловості УРСР 

Міністерства чорної металургії 

Вінницька 

40 

40 

40 

40 

40 

20 

50 

Волинська 

50 

50 

50 

50 

50 

30 

50 

Ворошиловградська 

50 

50 

50 

50 

50 

10 

40 

5*/ 

Дніпропетровська 

45 

45 

45 

45 

45 

35 

20 

3**/ 

Донецька 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

25 

3***/ 

Житомирська 

50 

50 

50 

50 

20 

10 

50 

Закарпатська 

60 

60 

60 

60 

60 

40 

50 

Запорізька 

35 

35 

35 

35 

35 

20 

20 

Івано-Франківська 

60 

60 

60 

60 

  -

25 

40 

50 

Київська 

50 

50 

50 

50 

50 

35 

10 

Кіровоградська 

50 

  -

50 

50 

50 

40 

15 

50 

Кримська 

  -

10 

10 

10 

Львівська

40 

40 

40 

40 

40 

20 

20 

50 

Миколаївська 

35 

35 

35 

35 

35 

30 

50 

Одеська 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

10 

30 

Полтавська 

35 

35 

35 

35 

35 

50 

10 

20 

Ровенська 

40 

40 

40 

40 

40 

20 

30 

Сумська 

35 

35 

35 

35 

35 

40 

50 

Тернопільська 

70 

70 

70 

70 

50 

10 

Харківська 

45 

45 

45 

45 

45 

30 

10 

40 

Херсонська 

60 

60 

60 

60 

30 

25 

50 

Хмельницька 

50 

50 

50 

50 

50 

40 

10 

50 

Черкаська 

40 

40 

40 

40 

40 

25 

50 

Чернівецька 

50 

50 

50 

50 

50 

40 

20 

50 

Чернігівська 

60 

60 

60 

60 

60 

20 

50 

м. Київ 

40 

40 

40 

40 

40 

30 

40 

40 

м. Севастополь 

30 

30 

50 

50 

____________
За винятком

 
*/ Комунарського металургійного заводу.
**/ Дніпропетровського металургійного заводу імені Дзержинського і Криворізького металургійного заводу імені Леніна.
***/ Макіївського металургійного заводу імені Кірова і Єнакіївського металургійного заводу. 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ОБОРОТНА КАСОВА ГОТІВКА
по місцевих бюджетах областей, міст Києва і Севастополя на 1983 рік

Області 

/тис. крб./ 

Вінницька 

8230 

Волинська 

5270 

Ворошиловградська 

13070 

Дніпропетровська 

16710 

Донецька 

22510 

Житомирська 

7290 

Закарпатська 

5140 

Запорізька 

8920 

Івано-Франківська 

5670 

Київська 

7570 

Кіровоградська 

6100 

Кримська 

8690 

Львівська 

10980 

Миколаївська 

5740 

Одеська 

11009 

Полтавська 

7170 

Ровенська 

4920 

Сумська 

8035 

Тернопільська 

6070 

Харківська 

13980 

Херсонська 

5730 

Хмельницька 

6770 

Черкаська 

6920 

Чернівецька 

4190 

Чернігівська 

6860 

м. Київ 

14220 

м. Севастополь 

1680 

Всього 

229444 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ПЛАН
надходжень податку з обороту по областях, містах Києву і Севастополю на 1983 рік

Області 

/тис. крб./ 

Вінницька 

521078 

Волинська 

234436 

Ворошиловградська 

668235 

Дніпропетровська 

1234780 

Донецька 

1689422 

Житомирська 

401541 

Закарпатська 

386140 

Запорізька 

962148 

Івано-Франківська 

329997 

Київська 

615610 

Кіровоградська 

141713 

Кримська  

919660 

Львівська 

1635217 

Миколаївська 

297870 

Одеська 

1235106 

Полтавська 

386015 

Ровенська 

143267 

Сумська 

323612 

Тернопільська 

204373 

Харківська 

1588853 

Херсонська 

397829 

Хмельницька 

166577 

Черкаська 

459749 

Чернівецька 

275779 

Чернігівська 

290755 

м. Київ 

1872534 

м. Севастополь 

69651 

Всього 

17451947 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ПЛАН
надходжень податку з обороту по міністерствах і відомствах на 1983 рік

/тис. крб./ 

Міністерство енергетики і електрифікації УРСР 

229825 

Міністерство заготівель УРСР 

222757 

Міністерство легкої промисловості УРСР 

1148397 

Міністерство лісової і деревообробної промисловості УРСР 

3844 

Міністерство місцевої промисловості УРСР  

187630 

Міністерство плодоовочевого господарства УРСР 

18430 

Міністерство побутового обслуговування населення УРСР 

26374 

Міністерство промисловості будівельних матеріалів УРСР 

301574 

Міністерство торгівлі УРСР - всього 

3873606 

в тому числі: 

  

Укроптбакалія 

777457 

Укроптгалантерея 

175132 

Укропттекстильторг 

1655305 

Уироптм'ясомолторг 

60072 

Українське республіканське оптово-роздрібне об'єднання - фірма по торгівлі взуттям "Взуття" 

476610 

Українське республіканське оптово-роздрібне об'єднання - фірма по торгівлі одягом "Одяг" 

729030 

Міністерство харчової промисловості УРСР 

4274054 

Міністерство чорної металургії УРСР 

67184 

Держкомнафтопродукт УРСР 

1911312 

Державний комітет УРСР по матеріально-технічному постачанню 

117313 

Головне управління по нафтопереробній і нафтохімічній промисловості УРСР 

195311 

Головне управління по садівництву, виноградарству і виноробній промисловості УРСР 

1296174 

Укоопспілка 

83184 

Підприємства і організації 

  

Міністерства автомобільної промисловості 

504567 

Міністерства газової промисловості 

413637 

Міністерства електротехнічної промисловості 

91325 

Міністерства кольорової металургії СРСР 

1723 

Міністерства легкої промисловості СРСР 

177594 

Міністерства лісової, целюлозно-паперової і деревообробної промисловості СРСР 

6481 

Міністерства машинобудування для легкої і харчової промисловості та побутових приладів 

112538 

Міністерства по виробництву мінеральних добрив 

36818 

Міністерства нафтопереробної і нафтохімічної промисловості СРСР 

142077 

Міністерства приладобудування, засобів автоматизації і систем управління 

950718 

Міністерства промисловості будівельних матеріалів СРСР 

483 

Міністерства хімічної промисловості 

215880 

Міністерства чорної металургії СРСР 

1245 

Інші організації 

839892 

Всього 

17451947 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН
доходів і видатків по державному страхуванню в Українській РСР на 1983 рік

ДОХОДИ 

/тис. крб./ 

Надходження страхових платежів 

Обов'язкове страхування майна колгоспів 

621000 

Обов'язкове страхування майна радгоспів 

105900 

Обов'язкове страхування майна громадян 

75800 

Обов'язкове страхування пасажирів 

12700 

Обов'язкове страхування державних будівель, зданих в оренду або інший вид користування 

500 

Добровільне страхування майна кооперативних і громадських організацій 

19900 

Добровільне страхування майна громадян 

67400 

Особове страхування 

1356700 

Разом доходів 

2259900 

Кошти фонду розвитку державного страхування, спрямовані на фінансування державних капітальних вкладень 

400 

Амортизаційні відрахування - всього 

1070 

в тому числі: 

  

на капітальні вкладення 

820 

на капітальний ремонт 

250 

Всього 

2261370 

ВИДАТКИ 

/тис. крб./ 

I. 

Виплата страхового відшкодування і страхових сум 

  

Обов'язкове страхування майна колгоспів 

565100 

Обов'язкове страхування майна радгоспів 

96370 

Обов'язкове страхування майна громадян 

14210 

Обов'язкове страхування пасажирів і обов'язкове страхування державних будівель, зданих в оренду або інший вид користування 

100 

Добровільне страхування майна кооперативних і громадських організацій 

4000 

Добровільне страхування майна громадян 

28700 

Особове страхування 

1019500 

Разом страхового відшкодування і страхових сум 

1727980 

II. 

Відрахування до міжреспубліканських запасних фондів: 

  

по страхуванню майна колгоспів 

34200 

по страхуванню майна радгоспів 

5820 

III. 

Відрахування на заходи по запобіганню загибелі і пошкодженню сільськогосподарських культур, тварин та іншого майна 

21840 

IV. 

Витрати на утримання органів державного страхування 

122060 

V. 

Відрахування до резерву внесків по страхуванню життя 

178000 

Разом видатків 

2089900 

в тому числі: 

  

по страхуванню майна колгоспів 

621000 

по страхуванню майна радгоспів 

105900 

Перевищення доходів над видатками 

170000 

Капітальні вкладення за рахунок коштів фонду розвитку державного страхування 

400 

Капітальний ремонт 

219 

Платежі в бюджет - всього 

136851 

в тому числі: 

  

відрахування від прибутку 

136000 

внески невикористаних амортизаційних відрахувань

851 

 


Відрахування: 

 

у фонд розвитку державного страхування 

11900 

у фонд житлового будівництва і матеріального заохочення працівників 

13600 

в республіканський запасний фонд /крім страхування майна колгоспів та радгоспів/ 

8500 

Всього 

2261370 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

АСИГНУВАННЯ
по місцевих бюджетах областей, міст Києва і Севастополя на фінансування народного господарства на 1983 рік

Області 

/тис. крб./ 

Вінницька 

43233 

Волинська 

41939 

Ворошиловградська 

128363 

Дніпропетровська 

149216 

Донецька 

212314 

Житомирська 

54079 

Закарпатська 

25029 

Запорізька 

75348 

Івано-Франківська 

32361 

Київська 

39501 

Кіровоградська 

38222 

Кримська 

82961 

Львівська 

80756 

Миколаївська 

36001 

Одеська 

90636 

Полтавська 

45244 

Ровенська 

31817 

Сумська 

50245 

Тернопільська 

32289 

Харківська 

138218 

Херсонська 

40997 

Хмельницька 

42059 

Черкаська 

39669 

Чернівецька 

25727 

Чернігівська 

51464 

м. Київ 

209146 

м. Севастополь 

13842 

Всього 

1850676 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ПЛАН
фінансування державних капітальних вкладень, приросту оборотних коштів і мобілізації внутрішніх ресурсів у капітальному будівництві по підприємствах і організаціях республіканського підпорядкування міністерств і відомств УРСР та Київського міськвиконкому /по Головкиївміськбуду і тресту промбудматеріалів/ на 1983 рік

/тис. крб./

  

Всього 

В тому числі 

асигнування з бюджету 

мобілізація внутрішніх ресурсів 

Міністерство автомобільного транспорту УРСР 

254790 

58813 

500 

Міністерство будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР 

120937 

Міністерство будівництва підприємств важкої індустрії УРСР 

58250 

8000 

2588 

Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР 

13900 

485 

1400 

Міністерство вугільної промисловості УРСР 

1146800 

207223 

37918 

Міністерство геології УРСР 

222900 

168114 

185 

Міністерство енергетики і електрифікації УРСР 

388990 

13168 

Міністерство житлово-комунального господарства УРСР 

30000 

8968 

2200 

Міністерство заготівель УРСР 

99440 

16614 

Міністерство зв'язку УРСР 

92530 

500 

Міністерство культури УРСР 

2000 

1400 

Міністерство легкої промисловості УРСР 

167870 

14000 

13347 

Міністерство лісового господарства УРСР 

15060 

666 

Міністерство лісової і деревообробної промисловості УРСР 

54380 

4565 

Міністерство меліорації і водного господарства УРСР 

519550 

410764 

19189 

Міністерство місцевої промисловості УРСР 

15147 

674 

Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР 

43430 

14000 

709 

Міністерство м'ясної і молочної промисловості УРСР 

135390 

2200 

7783 

Міністерство освіти УРСР 

5000 

4990 

Міністерство охорони здоров'я УРСР 

7880 

6010 

204 

Міністерство плодоовочевого господарства УРСР 

295500 

109125 

14631 

Міністерство побутового обслуговування населення УРСР 

7516 

93 

Міністерство промислового будівництва УРСР 

73500 

29400 

5207 

Міністерство промисловості будівельних матеріалів УРСР 

99570 

4980 

11631 

Міністерство радгоспів УРСР 

503250 

117825 

42567 

Міністерство сільського будівництва УРСР 

37310 

23950 

1421 

Міністерство сільського господарства УРСР 

283014 

133003 

8288 

Міністерство соціального забезпечення УРСР 

3000 

2585 

Міністерство торгівлі УРСР 

32616 

3000 

1270 

Міністерство харчової промисловості УРСР 

246430 

50477 

37221 

Міністерство чорної металургії УРСР

962000 

9090 

85883 

Держкомнафтопродукт УРСР 

27620 

2640 

965 

Держкомсільгосптехніка УРСР 

169500 

8104 

Державний комітет УРСР по кінематографії 

2175 

152 

Державний комітет УРСР по матеріально-технічному постачанню 

12680 

2899 

2073 

Державний комітет УРСР по охороні природи 

50 

50 

Державний комітет УРСР по праці 

150 

Державний комітет УРСР по професійно-технічній освіті 

19000 

18635 

300 

Державний комітет УРСР по телебаченню і радіомовленню 

1800 

Державний комітет УРСР по цінах 

300 

300 

Державний комітет УРСР у справах будівництва 

5500 

3580 

Державний комітет УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі 

7400 

Державний плановий комітет УРСР 

4880 

4792 

Держгіртехнагляд УРСР 

50 

50 

Комітет по фізичній культурі і спорту при Раді Міністрів УРСР 

470 

Головне управління державного страхування УРСР 

400 

Головне управління по нафтопереробній і нафтохімічній промисловості УРСР 

174910 

5000 

18219 

Головне управління по садівництву, виноградарству і виноробній промисловості УРСР 

162530 

30775 

8998 

Головне управління рибного господарства внутрішніх водойм УРСР 

29230 

17980 

208 

Головне управління річкового флоту при Раді Міністрів УРСР 

33000 

10541 

500 

Академія наук УРСР 

23130 

10822 

2500 

Виставка досягнень народного господарства Української РСР 

800 

800 

Головкиївміськбуд 

18000 

1800 

На капітальні вкладення в зонах затоплення водоймищ гідроелектростанцій 

5870 

5870 

Південне відділення ВАСГНІЛ 

28720 

14073 

1760 

Радіо-телеграфне агентство України при Раді Міністрів УРСР 

500 

Трест промбудматеріалів Київського міськвиконкому 

8700 

400 

Управління Справами Ради Міністрів УРСР 

2300 

2300 

Управління справами ЦК Компартії України 

3000 

3000 

Управління справами ЦК ЛКСМУ 

100 

100 

Четверте головне управління при Міністерстві охорони здоров'я УРСР 

2000 

1923 

Інші відомства та організації 

50260 

48025 

1350 

Всього 

6732975 

1572709 

377399 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

АСИГНУВАННЯ
на придбання обладнання та інвентаря для установ і організацій, що перебувають на республіканському бюджеті, на 1983 рік

  
/тис. крб./ 

Міністерство автомобільного транспорту УРСР 

166 

Міністерство будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР 

101,5 

Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР 

10063,5 

Міністерство вугільної промисловості УРСР 

746,4 

Міністерство геології УРСР 

28 

Міністерство енергетики і електрифікації УРСР 

100,1 

Міністерство житлово-комунального господарства УРСР 

171,6 

Міністерство заготівель УРСР 

78 

Міністерство зв'язку УРСР 

18 

Міністерство культури УРСР 

1268 

Міністерство легкої промисловості УРСР  

351 

Міністерство лісового господарства УРСР  

137,2 

Міністерство лісової і деревообробної промисловості УРСР 

165,2 

Міністерство меліорації і водного господарства УРСР 

393 

Міністерство місцевої промисловості УРСР 

91 

Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР 

36 

Міністерство м'ясної і молочної промисловості УРСР 

29,3 

Міністерство освіти УРСР 

3485 

Міністерство охорони здоров'я УРСР 

7293 

Міністерство плодоовочевого господарства УРСР 

275 

Міністерство побутового обслуговування населення УРСР 

100 

Міністерство промислового будівництва УРСР 

137,2 

Міністерство промисловості будівельних матеріалів УРСР 

87,3 

Міністерство радгоспів УРСР 

287 

Міністерство сільського будівництва УРСР 

140 

Міністерство сільського господарства УРСР 

2973 

Міністерство соціального забезпечення УРСР 

156 

Міністерство торгівлі УРСР 

1037 

Міністерство фінансів УРСР та місцеві фінансові органи 

746,2 

Міністерство харчової промисловості УРСР 

430,8 

Міністерство чорної металургії УРСР 

1258 

Міністерство юстиції УРСР 

11 

Державний комітет УРСР по кінематографії 

41,6 

Державний комітет УРСР по матеріально-технічному постачанню 

Державний комітет УРСР по праці 

Державний комітет УРСР по професійно-технічній освіті 

12288 

Державний комітет УРСР по телебаченню і радіомовленню 

460 

Державний комітет УРСР у справах будівництва 

4,6 

Державний комітет УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі 

5,4 

Державний плановий комітет УРСР 

12,4 

Держкомнафтопродукт УРСР 

0,9 

Держкомсільгосптехніка УРСР 

36 

Комітет по фізичній культурі і спорту при Раді Міністрів УРСР 

609 

Головне архівне управління при Раді Міністрів УРСР 

51 

Головне управління по нафтопереробній і нафтохімічній промисловості УРСР 

73 

Головне управління по садівництву, виноградарству і виноробній промисловості УРСР 

253 

Головне управління рибного господарства внутрішніх водойм УРСР 

3,9 

Головне управління річкового флоту при Раді Міністрів УРСР 

32 

Академія наук УРСР 

71 

Апарат Президії Верховної Ради УРСР 

50 

Виставка досягнень народного господарства Української РСР 

16 

Південне відділення ВАСГНІЛ 

22 

Спілка композиторів України 

Спілка письменників України 

Товариство культурних зв'язків з українцями за кордоном 

Управління Справами Ради Міністрів УРСР 

185,9 

Управління справами ЦК ЛКСМУ 

120 

Українське товариство дружби і культурного зв'язку з зарубіжними країнами 

32 

Центральне статистичне управління УРСР 

47 

Четверте головне управління при Міністерстві охорони здоров'я УРСР 

1531 

Інші відомства та організації 

608,5 

Всього 

48933,5 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

АСИГНУВАННЯ
з республіканського бюджету на капітальний ремонт житлового фонду міністерств і відомств УРСР на 1983 рік

  
/тис. крб./ 

Президія Верховної Ради УРСР 

15 

Управління Справами Ради Міністрів УРСР 

335 

Управління справами ЦК Компартії України 

700 

Державний плановий комітет УРСР 

180 

Міністерство охорони здоров'я УРСР 

60 

Міністерство сільського господарства УРСР 

50 

Міністерство фінансів УРСР 

55 

Всього 

1395 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ВИТРАТИ
на господарське утримання будинків, приміщень, споруд, садів і парків, призначених для проведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи серед робітників і службовців та членів їх сімей і для ведення технічної пропаганди, а також на господарське утримання будинків і приміщень піонерських таборів, що провадяться в 1983 році за рахунок прибутку державних підприємств і організацій міністерств і відомств УРСР

 
/тис. крб./ 

Міністерство автомобільного транспорту УРСР 

232 

Міністерство будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР 

145 

Міністерство будівництва підприємств важкої індустрії УРСР 

2892 

Міністерство вугільної промисловості УРСР 

21273 

Міністерство геології УРСР 

187 

Міністерство енергетики і електрифікації УРСР 

2500 

Міністерство житлово-комунального господарства УРСР 

66 

Міністерство заготівель УРСР 

274 

Міністерство зв'язку УРСР 

50 

Міністерство легкої промисловості УРСР 

1370 

Міністерство лісової і деревообробної промисловості УРСР 

133 

Міністерство меліорації і водного господарства УРСР 

313 

Міністерство місцевої промисловості УРСР 

20 

Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР 

413 

Міністерство м'ясної і молочної промисловості УРСР 

1160 

Міністерство плодоовочевого господарства УРСР 

2893 

Міністерство промислового будівництва 

2691 

Міністерство промисловості будівельних матеріалів УРСР 

1514 

Міністерство радгоспів УРСР 

3298 

Міністерство сільського будівництва УРСР 

933 

Міністерство сільського господарства УРСР 

772 

Міністерство харчової промисловості УРСР 

430 

Міністерство чорної металургії УРСР 

24906 

Держкомсільгосптехніка УРСР 

113 

Головне управління по нафтопереробній і нафтохімічній промисловості УРСР 

1248 

Головне управління рибного господарства внутрішніх водойм УРСР 

Головне управління річкового флоту при Раді Міністрів УРСР 

56 

Головне управління по садівництву, виноградарству і виноробній промисловості УРСР 

447 

Південне відділення ВАСГНІЛ 

81 

Всього 

70417 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ВИТРАТИ
на господарське утримання будинків, приміщень, споруд, садів і парків, призначених для проведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи серед робітників і службовців та членів їх сімей і для ведення технічної пропаганди, а також на господарське утримання будинків і приміщень піонерських таборів, що провадяться в 1983 році за рахунок прибутку державних підприємств і організацій місцевого підпорядкування

Області 

/тис. крб./ 

Вінницька 

33 

Волинська 

32 

Ворошиловградська 

44 

Дніпропетровська 

247 

Донецька 

302 

Житомирська 

39 

Закарпатська 

16 

Запорізька 

31 

Івано-Франківська 

61 

Київська 

57 

Кіровоградська 

18 

Кримська 

52 

Львівська 

27 

Миколаївська 

29 

Одеська 

120 

Полтавська 

52 

Ровенська 

21 

Сумська 

16 

Тернопільська 

16 

Харківська 

140 

Херсонська 

80 

Хмельницька 

10 

Черкаська 

10 

Чернівецька 

62 

Чернігівська 

32 

м. Київ 

417 

м. Севастополь 

Всього 

1973 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ВИДАТКИ
на соціально-культурні заходи і науку по республіканському бюджету на 1983 рік

/тис. крб./

  

Освіта 

Охорона здоров'я 

Фізична культура 

Соціальне забезпечення 

Разом 

В тому числі на науку 

Міністерство автомобільного транспорту УРСР 

5414 

5414 

Міністерство будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР 

3206 

3206 

Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР 

366194 

366194 

13000 

Міністерство вугільної промисловості УРСР 

45301 

64 

45365 

Міністерство геології УРСР 

1727 

1727 

Міністерство енергетики і електрифікації УРСР 

6689,6 

6689,6 

Міністерство житлово-комунального господарства УРСР 

4023,8 

34 

4057,8 

120 

Міністерство заготівель УРСР 

2647 

87 

2734 

Міністерство закордонних справ УРСР 

12 

12 

Міністерство зв'язку УРСР 

1208 

1208 

Міністерство культури УРСР 

38747 

38747 

Міністерство легкої промисловості УРСР 

22465 

1243 

23708 

Міністерство лісового господарства УРСР 

4365 

4365 

1361 

Міністерство лісової і деревообробної промисловості УРСР 

5356 

25 

5381 

Міністерство меліорації і водного господарства УРСР 

6317 

6317 

476 

Міністерство місцевої промисловості УРСР 

2856 

2856 

Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР 

2335 

2335 

Міністерство м'ясної і молочної промисловості УРСР 

2062 

2071 

Міністерство освіти УРСР 

87359 

87359 

970 

Міністерство охорони здоров'я УРСР 

102533 

99284 

201817 

21460 

Міністерство плодоовочевого господарства УРСР 

22381 

22381 

1276 

Міністерство побутового обслуговування населення УРСР 

2413 

2413 

Міністерство промислового будівництва УРСР 

8356 

115 

8471 

Міністерство промисловості будівельних матеріалів УРСР 

6005,2 

41 

6046,2 

Міністерство радгоспів УРСР 

20862 

20862 

500 

Міністерство сільського будівництва УРСР 

5970 

5970 

  

Міністерство сільського господарства УРСР 

80655 

80655 

7000 

Міністерство соціального забезпечення УРСР 

2173 

8739 

4801930 

4812842 

700 

Міністерство торгівлі УРСР 

26246 

26246 

Міністерство харчової промисловості УРСР 

20099 

173 

20272 

Міністерство чорної металургії УРСР 

63646 

63646 

Міністерство фінансів УРСР 

2188,3 

2188,3 

Міністерство юстиції УРСР 

778 

778 

600 

Державний комітет УРСР по кінематографії 

1073,4 

1073,4 

Державний комітет УРСР по матеріально-технічному постачанню 

516 

516 

Державний комітет УРСР по охороні природи 

Державний комітет УРСР по праці 

23 

23 

Державний комітет УРСР по професійно-технічній освіті 

504570 

504570 

Державний комітет УРСР по телебаченню і радіомовленню 

116278 

116278 

Державний комітет УРСР по цінах 

Державний комітет УРСР у справах будівництва 

2820,9 

2820,9 

2600 

Державний комітет УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі 

406,4 

406,4 

105 

Державний плановий комітет УРСР 

11325 

11325 

10580 

Держкомнафтопродукт УРСР 

52 

52 

Держкомсільгосптехніка УРСР 

2166 

2166 

Дежгіртехнагляд УРСР 

12 

12 

Комітет по Державних преміях Української РСР в галузі науки і техніки при Раді Міністрів УРСР

102 

102 

102 

Комітет по Державних преміях Української РСР імені Т. Г. Шевченка в галузі літератури, журналістики, мистецтва і архітектури при Раді Міністрів УРСР 

26 

26 

26 

Комітет по фізичній культурі і спорту при Раді Міністрів УРСР 

10189 

4929 

15118 

200 

Головне архівне управління при Раді Міністрів УРСР 

1251 

1251 

1251 

Головне управління по нафтопереробній і нафтохімічній промисловості УРСР 

4476 

4476 

Головне управління по садівництву, виноградарству і виноробній промисловості УРСР 

19286 

19286 

2383 

Головне управління рибного господарства внутрішніх водойм УРСР 

283 

283 

Головне управління річкового флоту при Раді Міністрів УРСР 

1389 

1389 

Академія наук УРСР 

132068,3 

1613 

133681,3 

131075 

Південне відділення ВАСГНІЛ 

19878 

  

  

  

19878 

18000 

Спілка композиторів України 

128 

128 

Спілка письменників України 

310 

310 

Товариство культурних зв'язків з українцями за кордоном 

1936 

1936 

Управління Справами Ради Міністрів УРСР 

1145,1 

1145,1 

Управління справами ЦК ЛКСМУ 

2775 

2775 

Українське товариство дружби і культурного зв'язку з зарубіжними країнами 

1219 

1219 

Центральне статистичне управління УРСР 

572 

572 

21 

Четверте головне управління при Міністерстві охорони здоров'я УРСР 

494 

20258 

20752 

Разом 

1809366 

131685 

4929 

4801930 

6747910 

213806 

Державна допомога багатодітним та одиноким матерям 

57500 

Всього 

1809366 

131685 

4929 

4801930 

6805410 

213806 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ВИДАТКИ
на соціально-культурні заходи по місцевих бюджетах областей, міст Києва і Севастополя на 1983 рік

Області 

/тис. крб./ 

Вінницька 

221026 

Волинська 

134563 

Ворошиловградська 

290290 

Дніпропетровська 

398565 

Донецька 

520505 

Житомирська 

182633 

Закарпатська 

145242 

Запорізька 

218222 

Івано-Франківська 

156653 

Київська 

205897 

Кіровоградська 

156945 

Кримська 

213854 

Львівська 

275467 

Миколаївська 

152674 

Одеська 

267322 

Полтавська 

187980 

Ровенська 

133226 

Сумська 

157074 

Тернопільська 

140661 

Харківська 

313492 

Херсонська 

147068 

Хмельницька 

176160 

Черкаська 

181493 

Чернівецька 

110937 

Чернігівська 

167043 

м. Київ 

268483 

м. Севастополь 

43523 

Всього 

5566998 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ЗАВДАННЯ
по скороченню чисельності працівників апарату управління, витрат на його утримання і на оплату всіх видів службових командировок по республіканських і непромислових союзно-республіканських міністерствах і відомствах УРСР та Київському міськвиконкому на 1983 рік

/Чисельність в одиницях,
витрати в тис. крб./

  

Розміри скорочення

Економія у витратах на придбання меблів, інвентаря та обладнання для апарату управління 

Всього скорочення витрат 

чисельності працівників апарату управління 

фонду заробітної плати і витрат на внески на державне соціальне страхування 

витрат на оплату всіх видів службових командировок1/ 

Міністерство автомобільного транспорту УРСР 

331 

506 

409 

360 

1275 

Міністерство будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР 

734 

1233 

462 

400 

2095 

Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР 

239 

363 

938 

1301 

Міністерство житлово-комунального господарства УРСР 

339 

525 

779 

116 

1420 

Міністерство зв'язку УРСР 

310 

488 

323 

240 

1051 

Міністерство культури УРСР 

830 

1208 

140 

1348 

Міністерство меліорації і водного господарства УРСР2/ 

2386 

4099 

776 

260 

5135 

Міністерство місцевої промисловості УРСР 

77 

129 

279 

180 

588 

Міністерство освіти УРСР 

103 

155 

273 

428 

Міністерство охорони здоров'я УРСР 

602 

878 

345 

250 

1473 

Міністерство побутового обслуговування населення УРСР 

993 

1447 

291 

350 

2088 

Міністерство радгоспів УРСР2/ 

540 

908 

391 

720 

2019 

Міністерство сільського господарства УРСР2/ 

2208 

3280 

241 

30 

3551 

Міністерство соціального забезпечення УРСР 

10 

10 

Міністерство торгівлі УРСР 

1587 

2458 

467 

680 

3605 

Державний комітет УРСР по праці 

16 

28 

50 

78 

Держкомнафтодродукт УРСР 

65 

102 

46 

148 

Держкомсільгосптехніка УРСР2/ 

6700 

10813 

388 

880 

12081 

Державний комітет УРСР по кінематографії 

38 

63 

80 

40 

183 

Державний комітет УРСР по професійно-технічній освіті 

10 

14 

76 

90 

Державний комітет УРСР по цінах 

10 

10 

Державний комітет УРСР по телебаченню і радіомовленню 

16 

43 

59 

Державний комітет УРСР у справах будівництва 

48 

78 

103 

35 

216 

Державний плановий комітет УРСР /науково-дослідні організації/ 

12 

12 

Державний комітет УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі 

65 

100 

46 

65 

211 

Академія наук УРСР 

100 

190 

254 

145 

589 

Головне управління річкового флоту при Раді Міністрів УРСР

65 

107 

54 

166 

Музичне товариство Української РСР 

20 

29 

35 

Південне відділення ВАСГНІЛ 

-  

-  

82 

 - 

82 

Республіканське товариство рятування на воді Української РСР 

19 

32 

11 

19 

62 

Укоопспілка 

1035 

15453/ 

10553/ 

5003/ 

31003/ 

Українське республіканське добровільне протипожежне товариство 

11 

16 

28 

51 

Українське республіканське добровільне товариство автомотолюбителів 

61 

93 

14 

90 

197 

Українське театральне товариство 

20 

15 

40 

Українське товариство глухих 

15 

28 

20 

100 

148 

Українське товариство мисливців і рибалок 

29 

39 

50 

10 

99 

Українське товариство охорони пам'яток історії та культури 

13 

20 

41 

Українське товариство охорони природи 

10 

15 

10 

40 

65 

Українське товариство сліпих 

60 

89 

29 

100 

218 

Українське товариство кролівників і звірівників-любителів 

22 

32 

30 

70 

Управління позавідомчої охорони Міністерства внутрішніх справ УРСР 

1781 

2372 

2372 

Центральний комітет ДТСААФ Української РСР 

20 

24 

13 

100 

137 

Київський міськвиконком 

509 

763 

40 

150 

953 

Всього 

220102/ 

343002/ 

8600 

6000 

48900 

Скорочення чисельності апарату управління проводиться пропорційно в усіх ланках управління.

____________
1/Завдання по скороченню цих витрат встановлюються роздільно по витратах на командировки працівників апарату управління, по витратах на командировки працівників, що не відносяться до апарату управління, і по витратах на командировки працівників, для яких ліміти не затверджуються. Загальна сума завдань по скороченню кожного виду витрат на командировки в цілому по міністерству, відомству УРСР та Київському міськвиконкому повідомляється Раді Міністрів УРСР і в копії Міністерству фінансів УРСР до 10 січня 1983 року.

2/По Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР та Держкомсільгосптехніці УРСР, включаючи чисельність старших майстрів, майстрів і помічників майстрів виробничих дільниць підприємств і організацій, старших виконавців робіт, виконавців робіт і дільничних механіків будівельно-монтажних організацій і фонд заробітної плати та внески на державне соціальне страхування вказаних працівників.

3/Сума скорочення витрат відноситься на результати фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій Укоопспілки і в бюджет не перераховується.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

СУМИ ЕКОНОМІЇ
по витратах на утримання апарату управління, на оплату всіх видів службових командировок і на придбання меблів, інвентаря та обладнання для апарату управління на 1983 рік

/тис. крб./

  

Розміри скорочення 

Економія у витратах на придбання меблів, інвентаря та обладнання для апарату управління 

фонду заробітної плати і витрат на внески на державне соціальне страхування 

витрат на оплату всіх видів службових командировок 

По підприємствах і організаціях республіканського підпорядкування 

Міністерство автомобільного транспорту УРСР 

506 

409  

360 

Міністерство будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР 

656 

244  

293 

Міністерство будівництва підприємств важкої індустрії УРСР 

1375 

633  

970 

Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР 

363 

938 

 - 

Міністерство вугільної промисловості УРСР 

1336 

680  

2690 

Міністерство геології УРСР 

196 

167  

40 

Міністерство енергетики і електрифікації УРСР 

1509 

848  

576 

Міністерство житлово-комунального господарства УРСР 

125 

209  

16 

Міністерство заготівель УРСР 

4075 

84  

500 

Міністерство зв'язку УРСР 

488 

323  

240 

Міністерство культури УРСР 

1071 

46  

Міністерство легкої промисловості УРСР 

924 

535  

1290 

Міністерство лісового господарства УРСР 

95 

81 

Міністерство лісової і деревообробної промисловості УРСР 

1836 

305 

180 

Міністерство меліорації і водного господарства УРСР 

3874 

703 

260 

Міністерство місцевої промисловості УРСР 

29 

72 

60 

Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР 

410 

2038 

853 

Міністерство м'ясної і молочної промисловості УРСР 

330 

900 

150 

Міністерство освіти УРСР 

105 

83 

Міністерство охорони здоров'я УРСР 

346 

149 

218 

Міністерство плодоовочевого господарства УРСР 

198 

126 

-  

Міністерство побутового обслуговування населення УРСР 

397 

84 

110 

Міністерство промислового будівництва УРСР 

1960 

1479 

1360 

Міністерство промисловості будівельних матеріалів УРСР 

825 

738 

291 

Міністерство радгоспів УРСР 

908 

391 

720 

Міністерство сільського будівництва УРСР 

627 

853 

455 

Міністерство сільського господарства УРСР 

2850 

207 

30 

Міністерство соціального забезпечення УРСР 

10 

Міністерство торгівлі УРСР 

1145 

171 

175 

Державний комітет УРСР по праці 

28 

 - 

50 

Міністерство харчової промисловості УРСР 

517 

430 

1643 

Міністерство чорної металургії УРСР 

1335 

265 

2000 

Держкомнафтопродукт УРСР 

102 

46 

Держкомсільгосптехніка УРСР 

10813 

388 

880 

Державний комітет УРСР по кінематографії 

33 

37 

40 

Державний комітет УРСР по матеріально-технічному постачанню 

156 

212 

Державний комітет УРСР по професійно-технічній освіті 

14 

76 

Державний комітет УРСР по цінах 

10 

Державний комітет УРСР по телебаченню і радіомовленню 

16 

43 

Державний комітет УРСР у справах будівництва 

78 

103 

35 

Державний плановий комітет УРСР /науково-дослідні організації/ 

12 

Державний комітет УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі 

34 

26 

40 

Головне управління по нафтопереробній і нафтохімічній промисловості УРСР 

250 

82 

300 

Головне управління рибного господарства внутрішніх водойм УРСР 

65 

29 

Головне управління річкового флоту при Раді Міністрів УРСР 

107 

54 

Академія наук УРСР 

190 

254 

145 

Південне відділення ВАСГНІЛ 

82 

Республіканське товариство рятування на воді Української РСР 

32 

11 

19 

Музичне товариство Української РСР 

29 

Українське республіканське добровільне протипожежне товариство 

16 

28 

Українське республіканське добровільне товариство автомотолюбителів 

93 

14 

90 

Українське театральне товариство 

20 

15 

Українське товариство глухих 

28 

20 

100 

Українське товариство мисливців і рибалок 

39 

50 

10 

Українське товариство охорони пам'яток історії та культури 

13 

20 

Українське товариство охорони природи 

15 

10 

40 

Українське товариство сліпих 

89 

29 

100 

Українське товариство кролівників і звірівників-любителів 

32 

30 

Управління позавідомчої охорони Міністерства внутрішніх справ УРСР 

2372 

Центральний комітет ДТСААФ Української РСР 

24 

13 

100 

Всього 

44945 

15786 

17734 

По підприємствах і організаціях місцевого підпорядкування /по областях/ 

Вінницька 

116 

71 

39 

Волинська 

77 

63 

25 

Ворошиловградська 

239 

90 

59 

Дніпропетровська 

383 

127 

90 

Донецька 

523 

182 

102 

Житомирська 

123 

83 

44 

Закарпатська 

92 

68 

35 

Запорізька 

219 

87 

66 

Івано-Франківська 

200 

71 

36 

Київська 

151 

80 

42 

Кіровоградська 

116 

79 

38 

Кримська 

258 

115 

74 

Львівська 

249 

125 

60 

Миколаївська 

117 

69 

40 

Одеська 

334 

97 

73 

Полтавська 

164 

85 

45 

Ровенська 

77 

64 

32 

Сумська 

126 

69 

38 

Тернопільська 

115 

73 

31 

Харківська 

371 

136 

97 

Херсонська 

122 

69 

37 

Хмельницька 

117 

67 

34 

Черкаська 

131 

67 

39 

Чернівецька 

116 

45 

34 

Чернігівська 

147 

80 

39 

м. Київ 

963 

78 

171 

м. Севастополь 

65 

10 

16 

Всього 

5711 

2250 

1436 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

Виписка

ГРАНИЧНІ СУМИ ВИДАТКІВ
на утримання органів державної влади і органів державного управління та судів по республіканському бюджету на 1983 рік

/тис. крб./

Міністерство юстиції УРСР та місцеві органи 

2420 

Судові органи 

20737 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

Виписка

ГРАНИЧНІ СУМИ ВИТРАТ
на преміювання працівників центрального апарату міністерств і відомств УРСР на 1983 рік

/тис. крб./

Міністерство юстиції УРСР 

5,2 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

Виписка

ГРАНИЧНІ СУМИ ВИТРАТ
на поліпшення побутового обслуговування працівників міністерств і відомств УРСР на 1983 рік

/тис. крб./

Міністерство юстиції УРСР та місцеві органи 

12,6 

Судові органи 

10,2 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

Виписка

ФОНД ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
працівників штатного і нештатного /неспискового/ складу установ і організацій, що перебувають на республіканському бюджеті, на 1983 рік

/тис. крб./

  

Всього фонд заробітної плати 

У тому числі нештатного /неспискового/ складу 

Міністерство юстиції УРСР 

1802 

39 

Судові органи 

15480,7 

100,7 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ФОНД ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
працівників штатного і нештатного /неспискового/ складу установ і організацій, що перебувають на місцевих бюджетах, на 1983 рік

Області 

/тис. крб./ 

Вінницька 

143824,9 

Волинська 

87039,2 

Ворошиловградська 

180955,8 

Дніпропетровська 

250836,5 

Донецька 

316540,8 

Житомирська 

119420,2 

Закарпатська 

92231,8 

Запорізька 

138409,8 

Івано-Франківська 

101929,0 

Київська 

133739,5 

Кіровоградська 

101297,2 

Кримська 

139440,5 

Львівська 

178583,2 

Миколаївська 

99929,7 

Одеська 

175927,9 

Полтавська 

121632,6 

Ровенська 

86963,9 

Сумська 

101135,7 

Тернопільська 

90159,4 

Харківська 

199159,0 

Херсонська 

97905,1 

Хмельницька 

114761,8 

Черкаська 

114996,4 

Чернівецька 

69857,0 

Чернігівська 

109660,5 

м. Київ 

151698,8 

м. Севастополь 

26009,1 

Всього 

3544045,3 

Примітка: Витрати на оплату квартир і комунальних послуг працівникам, що працюють у сільській місцевості і селищах /вчителям, лікарям, ветеринарам та ін./, яким відповідно до чинного законодавства надаються безплатні квартири з опаленням і освітленням, до фонду заробітної плати не включені.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

СУМИ СКОРОЧЕННЯ КОШТІВ
на виплату премій, що не входять до фонду заробітної плати і фонду матеріального заохочення, по міністерствах, відомствах УРСР і Київському міськвиконкому на 1983 рік

/тис. крб./

Міністерство автомобільного транспорту 

3060 

Міністерство будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР 

820 

Міністерство будівництва підприємств важкої індустрії УРСР 

1100 

Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР 

460 

Міністерство внутрішніх справ УРСР 

540 

Міністерство вугільної промисловості УРСР 

2180 

Міністерство геології УРСР 

130 

Міністерство енергетики і електрифікації 

1350 

Міністерство житлово-комунального господарства УРСР 

870 

Міністерство заготівель УРСР 

1400 

Міністерство зв'язку УРСР 

400 

Міністерство культури УРСР 

200 

Міністерство легкої промисловості УРСР 

1780 

Міністерство лісового господарства УРСР 

760 

Міністерство лісової і деревообробної промисловості УРСР 

800 

Міністерство меліорації і водного господарства УРСР 

1390 

Міністерство місцевої промисловості УРСР 

2120 

Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР 

670 

Міністерство м'ясної і молочної промисловості УРСР 

1700 

Міністерство охорони здоров'я УРСР 

360 

Міністерство плодоовочевого господарства УРСР 

2100 

Міністерство побутового обслуговування населення УРСР 

640 

Міністерство промислового будівництва УРСР 

650 

Міністерство промисловості будівельних матеріалів УРСР 

880 

Міністерство радгоспів УРСР 

5750 

Міністерство сільського будівництва УРСР 

330 

Міністерство сільського господарства УРСР  

610 

Міністерство соціального забезпечення УРСР 

 20 

Міністерство торгівлі УРСР 

560 

Міністерство харчової промисловості УРСР 

5300 

Міністерство чорної металургії УРСР 

6240 

Держкомнафтопродукт УРСР 

940 

Держкомсільгосптехніка УРСР 

1120 

Державний комітет УРСР по кінематографії 

400 

Державний комітет УРСР по матеріально-технічному постачанню 

350 

Державний комітет УРСР по професійно-технічній освіті 

10 

Державний комітет УРСР по телебаченню і радіомовленню 

25 

Державний комітет УРСР у справах будівництва 

50 

Державний комітет УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі 

180 

Комітет по фізичній культурі і спорту при Раді Міністрів УРСР 

80 

Головне управління по нафтопереробній і нафтохімічній промисловості УРСР 

550 

Головне управління по садівництву, виноградарству і виноробній промисловості УРСР 

1100 

Головне управління річкового флоту при Раді Міністрів УРСР 

80 

Академія наук УРСР 

500 

Південне відділення ВАСГНІЛ 

280 

Республіканське товариство рятування на воді Української РСР 

10 

Укоопспілка 

820 

Українське республіканське добровільне протипожежне товариство 

65 

Українське республіканське добровільне товариство автомотолюбителів 

10 

Українське театральне товариство 

10 

Українське товариство глухих 

100 

Українське товариство мисливців і рибалок 

10 

Українське товариство охорони пам'яток історії та культури 

10 

Українське товариство охорони природи 

50 

Українське товариство сліпих 

80 

Підприємства Київського міськвиконкому 

1000 

Разом 

53000 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ФОНД НЕПЕРЕДБАЧЕНИХ ВИДАТКІВ
виконкомів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів на 1983 рік

Області 

/тис. крб./ 

Вінницька 

100 

Волинська 

60 

Ворошиловградська 

130 

Дніпропетровська 

170 

Донецька 

230 

Житомирська 

90 

Закарпатська 

60 

Запорізька 

100 

Івано-Франківська 

70 

Київська 

90 

Кіровоградська 

70 

Кримська 

100 

Львівська 

120 

Миколаївська 

70 

Одеська 

120 

Полтавська 

80 

Ровенська 

60 

Сумська 

75 

Тернопільська 

65 

Харківська 

145 

Херсонська 

65 

Хмельницька 

80 

Черкаська 

80 

Чернівецька 

50 

Чернігівська 

80 

м. Київ 

120 

м. Севастополь 

20 

Всього 

2500 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ДОВІДКА
до постанови Ради Міністрів УРСР від 26 листопада 1982 р. N 561 "Про Державний бюджет Української РСР на 1983 рік" в частині продовження на 1983 рік чинності раніше прийнятих рішень Уряду

Пункт 27

Цим пунктом передбачено зберегти на 1983 рік діючий у 1982 році порядок скорочення витрачання коштів на виплату премій, що не входять до фонду заробітної плати і фонду матеріального заохочення, в розмірах, передбачених постановою Ради Міністрів УРСР від 12 листопада 1975 р. /відповідно до постанови РМ СРСР від 28 серпня 1975 р./.

Постановою Ради Міністрів УРСР від 12 листопада 1975 р. було передбачено знизити в 1976 році нормативи відрахувань коштів на виплату премій, що не входять до фонду заробітної плати і фонду матеріального заохочення, на 25 процентів.

Цей порядок скорочення витрачання коштів на виплату премій було збережено на 1977 - 1982 роки за рішеннями Ради Міністрів СРСР.

Пункт 34

Цим пунктом передбачено продовжити на 1983 рік строк чинності пункту 32 постанови Ради Міністрів УРСР від 8 грудня 1978 р. N 571, яким було дозволено Мінфіну УРСР вносити в 1979 році зміни в баланси доходів і видатків міністерств і відомств УРСР та у взаємні розрахунки республіканського бюджету з бюджетами областей при переведенні підприємств на нову систему планування і економічного стимулювання та у випадках уточнення по раніше переведених на цю систему підприємствах обсягів державних капітальних вкладень і джерел фінансування відповідно до пункту 41 постанови ЦК КПРС і РМ СРСР від 4 жовтня 1965 р. N 729.

Пунктом 41 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 4 жовтня 1965 р. N 729 було встановлено, що капітальні вкладення в промисловості здійснюються:

- на будівництво нових підприємств по плану державних капітальних вкладень в діючому порядку за рахунок коштів державного бюджету, прибутку і частини амортизаційних відрахувань, що спрямовуються на повне відновлення основних фондів у розмірах, передбачених по фінансовому плану, а по підприємствах, затрати на будівництво яких можуть бути відшкодовані в строк до п'яти років з моменту введення в експлуатацію, - за рахунок кредиту Будбанку СРСР та передбачених по фінансовому плану на цю мету власних коштів промисловості;

- на реконструкцію і розширення діючих підприємств по плану державних капітальних вкладень за рахунок передбаченої по фінансовому плану частини прибутку і амортизаційних відрахувань, що спрямовуються на повне відновлення основних фондів, а також за рахунок кредиту Будбанку СРСР. Реконструкція підприємств за рахунок державного бюджету провадиться тільки з дозволу Ради Міністрів СРСР.

Погашення кредиту, одержаного на будівництво нових підприємств та на реконструкцію і розширення діючих підприємств по плану державних капітальних вкладень, провадиться за рахунок прибутку і частини амортизаційних відрахувань, що спрямовується на повне відновлення основних фондів.

Міністерство фінансів СРСР зобов'язано передбачати в Державному бюджеті СРСР необхідні кошти для кредитування державних капітальних вкладень і передавати ці кошти Будбанку СРСР як ресурси.

Пункт 36, підпункт 2

Цим підпунктом доводиться до відома, що Рада Міністрів СРСР зберегла на 1983 рік встановлені пунктом 3 постанови Ради Міністрів СРСР від 25 вересня 1974 р. N 752 порядок і розміри відрахувань, що провадились в 1975 році колгоспами та міжколгоспними підприємствами і організаціями в централізований союзнии фонд соціального забезпечення колгоспників для виплати допомоги на дітей малозабезпеченим сім'ям.

Пунктом 3 постанови Ради Міністрів СРСР від 25 вересня 1974 р. N 752 "Про затвердження Положення про порядок призначення і виплати допомоги на дітей малозабезпеченим сім'ям" було встановлено, що для виплати допомоги на дітей колгоспи /включаючи риболовецькі/ і міжколгоспні підприємства і організації, у яких рентабельність господарства перевищує 40 процентів, провадять відрахування в централізований союзний фонд соціального забезпечення колгоспників в 1975 році у таких розмірах:

колгоспи - в розмірі 3 процентів суми валового доходу за попередній рік;

міжколгоспні підприємства і організації - в розмірі 5 процентів суми заробітної плати, виплаченої за попередній рік членам колгоспів, які працювали на цих підприємствах і в організаціях.

Цей порядок і розміри відрахувань були збережені на 1976 - 1982 роки за рішеннями Ради Міністрів СРСР.

Пункт 36, підпункт 5

Цим підпунктом доводиться до відома, що Рада Міністрів СРСР вирішила спрямувати в 1983 р. на здійснення заходів, передбачених в Державному бюджеті СРСР, 50 % коштів, які підлягають відрахуванню протягом року в фонди уцінки, що утворюються відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 17 серпня 1962 р. N 865 та розпоряджень Ради Міністрів СРСР від 25 червня 1970 р. N 1264, від 16 серпня 1976 р. N 790 і від 15 квітня 1980 р. N 697.

Постановою Ради Міністрів СРСР від 17 серпня 1962 р. N 865 /постанова ЦК Компартії України і РМ УРСР від 9 жовтня 1962 р. N 1183/ було збільшено з 1 січня 1963 р. фонд на покриття втрат від уцінки товарів застарілих фасонів і моделей, а також товарів, що частково втратили свою первісну якість, і встановлено його в розмірі 0,5 % до товарообороту роздрібної торговельної мережі. За рахунок цього фонду дозволено провадити у необхідних випадках уцінку товарів також і в оптових організаціях.

Розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 25 червня 1970 р. N 1264 /розпорядження РМ УРСР від 9 липня 1970 р. N 571/ було дозволено передбачати в фінансових планах Сільгосптехніки союзних республік, починаючи з 1971 року, утворення фонду на відшкодування втрат від уцінки застарілих і знятих з виробництва сільськогосподарських машин, устаткування і приладів, а також втрат від уцінки і списання запасних частин і ядохімікатів у розмірі 0,3 % від загального товарообороту цих організацій /з участю в розрахунках/.

Розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 16 серпня 1976 р. N 1790 /розпорядження РМ УРСР від 26 серпня 1976 р. N 642/ було надано право міністерствам і відомствам СРСР і Радам Міністрів союзних республік створювати за рахунок планового прибутку госпрозрахункових аптечних установ фонд на відшкодування втрат від списання, лікарських засобів, строк придатності яких минув, у розмірі до 0,1 % загального товарообороту.

Розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 15 квітня 1980 р. N 697 поширено на підприємства і організації системи об'єднання "Союзсільгоспхімія" Мінсільгоспу СРСР порядок утворення фонду на відшкодування втрат від уцінки і списання ядохімікатів, встановлений розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 25 червня 1970 р. N 1264, тобто дозволено передбачати в фінансових планах Сільгоспхімії утворення фонду уцінки ядохімікатів у розмірі (0,3 % від загального товарообороту цих підприємств і організацій.

Пункт 36, підпункт 6

Цим підпунктом доводиться до відома, що Рада Міністрів СРСР дозволила Держбанку СРСР відстрочити до 31 грудня 1984 р. Мінхарчопрому СРСР погашення кредитів, виданих об'єднанням і підприємствам харчової промисловості на тимчасове поповнення недостачі власних оборотних коштів і подання фінансової допомоги відповідно до розпоряджень Ради Міністрів СРСР від 31 грудня 1976 р. N 2905, від 29 березня 1978 р. N 586 і постанови Ради Міністрів СРСР від 29 грудня 1978 р. N 1085 в сумі 1.067.900 тис. крб.

Заборгованість Мінхарчопрому УРСР по цих кредитах зараз становить 530,9 млн. крб.

Пункт 36, підпункт 10

1) Цим підпунктом доводиться до відома, що Рада Міністрів СРСР продовжила на 1983 рік строк чинності пункту 30 постанови Ради Міністрів СРСР від 1 грудня 1969 р. N 921 /пункт 43 постанови РМ УРСР від 11 грудня 1969 р. N 661/.

Цим пунктом було дозволено Держбанку СРСР надавати в 1970 році підприємствам системи Міністерства лісової і деревообробної промисловості СРСР, які виробляють лісопродукцію для експорту, кредит під запаси сировини і готової продукції понад встановлені нормативи.

2) Продовжено на 1983 рік строк чинності пункту 19 постанови Ради Міністрів СРСР від 16 листопада 1971 р. N 852 /пункт 17 постанови РМ УРСР від 2 грудня 1971 р. N 522/.

Цим пунктом було встановлено, що на 1972 рік відрахування _в резерв для подання фінансової допомоги по підприємствах і господарських організаціях, переведених на нову систему планування і економічного стимулювання, передбачаються в розмірах, встановлених постановою РМ СРСР від 3 січня 1967 р. N 1 /постанова РМ УРСР від 30 січня 1967 р. N 64/, але не від всієї суми прибутку підприємств і господарських організацій, а лише від приросту прибутку_на цей рік.

Постановою Ради Міністрів СРСР від 3 січня 1967 р. N 1 /постанова РМ УРСР від 30 січня 1967 р. N 64/ було встановлено граничні норми відрахувань по підприємствах і господарських організаціях, переведених на нову систему планування і економічного стимулювання, в резерв міністерств, відомств і облвиконкомів для подання фінансової допомоги підприємствам і організаціям.

Ці норми відрахувань встановлено по галузях народного господарства у розмірах від 1 до 3 процентів від всієї суми прибутку підприємств і господарських організацій.

Зокрема

  

для машинобудівних підприємств 

- 1,7 % 

для інших підприємств важкої промисловості 

- 1,9 % 

Для підприємств

  

легкої промисловості 

- 3 % 

харчової, м'ясо-молочної і рибної промисловості 

- 2 % 

транспорту і зв'язку 

- 1 % 

для підприємств місцевого підпорядкування 

- 2 % 

На 1983 рік, як і на попередні роки, передбачається встановити, що вказані відрахування провадяться не від всієї суми прибутку, а тільки від приросту прибутку на цей рік.

3) Продовжено на 1983 рік строк чинності пункту 32 постанови Ради Міністрів СРСР від 16 листопада 1978 р. N 921 /підпункт 8 пункту 34 постанови Ради Міністрів УРСР від 8 грудня 1978 р. N 571/.

Цим пунктом було дозволено Мінфіну СРСР вносити в 1979 році зміни в баланси доходів і видатків міністерств і відомств СРСР та у взаємні розрахунки союзного бюджету з бюджетами союзних республік при переведенні підприємств і організацій на нову систему планування і економічного стимулювання та у випадках уточнення по підприємствах і організаціях, раніше переведених на цю систему обсягів державних капітальних вкладень і джерел фінансування відповідно до пункту 41 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 4 жовтня 1965 р. N 729.

Зміст пункту 41 постанови ЦК КПРС і РМ СРСР від 4 жовтня 1965 р. N 729 викладено в цій довідці в поясненнях до пункту 34 постанови Ради Міністрів УРСР.

4) Продовжено на 1983 рік строк чинності розпорядження Ради Міністрів СРСР від 24 червня 1981 р. N 1234.

Цим розпорядженням було продовжено на 1982 рік строк дії розпорядження Ради Міністрів СРСР від 8 грудня 1980 р. N 2514 про відшкодування з бюджету затрат торговельним і торгово-заготівельним організаціям, зв'язаних з підвищенням закупочних цін на картоплю і плодоовочеву продукцію відповідно до постанови ЦК КПРС і РМ СРСР від 14 листопада 1980 р. N 1032 "Про поліпшення планування та економічного стимулювання виробництва і заготівель сільськогосподарських продуктів" /постанова ЦК КП України і РМ УРСР від 23 грудня 1980 р. N 657/.

Розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 8 грудня 1980 р. N 2514 було встановлено, що в 1981 році затрати торговельних і торгово-заготівельних організацій, викликані підвищенням, відповідно до постанов ЦК КПРС і РМ СРСР від 27 березня 1970 р. N 207 і від 19 жовтня 1978 р. N 848 закупочних цін на картоплю і овочі та збільшенням норм накладних витрат, а також затрати, зв'язані з 3-процентними відрахуваннями заготівельним організаціям на розвиток матеріально-технічної бази по заготівлі, перевезенню, переробці і зберіганню картоплі і плодоовочевої продукції, відшкодовуються в порядку, встановленому постановою_Ради Міністрів СРСР від 6 липня 1971 р. N 467.

Постановою Ради Міністрів СРСР від 6 липня 1971 р. N 467 /постанова РМ УРСР від 6 серпня 1971 р. N 373/ було встановлено, що затрати торговельних і торгово-заготівельних організацій, викликані підвищенням відповідно до постанови ЦК КПРС і РМ СРСР від 27 березня 1970 р. N 207 закупочних цін на овочі, збільшенням норм накладних витрат по заготівлі і відвантаженню картоплі, овочів і баштанних культур та введенням 3-процентних відрахувань на розвиток плодоовочевої матеріально-технічної бази, відшкодовуються вказаним організаціям і підприємствам республіканського і місцевого підпорядкування - за рахунок коштів  бюджетів союзних республік.

Відшкодування повинно провадитися в міру реалізації населенню по державних роздрібних цінах картоплі і овочів та використання їх на переробку.

Цей порядок відшкодування затрат введено в дію з 1 січня 1972 р. на строк до кінця 1975 року, продовжено на 1976 рік розпорядженням РМ СРСР від 27 червня 1975 р. N 1499, на 1977 - 1980 роки розпорядженням РМ СРСР від 22 лютого 1976 р. N 357, на 1981 рік - розпорядженням РМ СРСР від 8 грудня 1980 р. N 2514 і на 1982 рік - розпорядженням РМ СРСР від 24 червня 1981 р. N 1234.

 

Зав. відділом по плану,
фінансах, праці і заробітній
платі УС РМ УРСР
 

 
 
В. Письменний
 

Опрос