Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Украинской ССР по вопросам социального обеспечения

Совет Министров УССР
Постановление от 10.11.1982 № 547
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 10 листопада 1982 р. N 547

Київ

Про внесення змін і доповнень до деяких рішень Уряду Української РСР з питань соціального забезпечення

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 липня 1992 року N 417)

У зв'язку з виданням Зводу законів Української РСР і з метою дальшого вдосконалення законодавства про соціальне забезпечення Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити зміни і доповнення, що вносяться до рішень Уряду Української РСР з питань соціального забезпечення /додаються/.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Інд. 38

 

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до рішень Уряду Української РСР з питань соціального забезпечення

I. У Положенні про Міністерство соціального забезпечення Української РСР, затвердженому постановою Ради Міністрів УРСР від 30 січня 1969 р. N 88 /ЗП УРСР, 1969 р., N 2, ст. 18/:

1. Абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

"Міністерство соціального забезпечення УРСР є центральним республіканським органом державного управління Української РСР і підлягає у своїй діяльності Раді Міністрів УРСР".

2. В абзаці сьомому пункту 2 слова "в будинках" замінити словами "в будинках-інтернатах".

3. Абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:

"Міністерство соціального забезпечення УРСР керується у своїй діяльності законами СРСР, іншими рішеннями Верховної Ради СРСР та її Президії, законами УРСР, іншими рішеннями Верховної Ради УРСР та її Президії, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів УРСР, постановами та роз'ясненнями Державного комітету СРСР по праці і соціальних питаннях, цим Положенням, а також іншими нормативними актами і забезпечує правильне застосування чинного законодавства в установах, організаціях і на підприємствах системи Міністерства".

4. У пункті 5:

а) у підпункті "в" слова "почесного звання" замінити словом "звання";

б) підпункт "з" викласти в такій редакції:

"з) за погодженням з виконкомами обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів розробляє заходи по розширенню мережі будинків-інтернатів для престарілих та інвалідів; розробляє і здійснює заходи по зміцненню їх матеріально-технічної бази, сприяє розвиткові підсобних сільських господарств та лікувально-виробничих /трудових/ майстерень /цехів, дільниць/ у будинках-інтернатах і розширенню їх кооперації з виробничими підприємствами; вживає заходів до поліпшення матеріально-побутового, культурного та медичного обслуговування громадян, які перебувають у будинках-інтернатах";

в) у підпункті "м" слова "затверджує кошториси" замінити словами "затверджує штатні розписи і кошториси";

г) у підпункті "п" після слова "установ" слово "будинків" замінити словами "будинків-інтернатів";

д) підпункт "т" викласти в такій редакції:

"т) разом з республіканським комітетом профспілки розробляє і здійснює заходи по розвитку соціалістичного змагання і руху за комуністичне ставлення до праці; затверджує умови республіканського соціалістичного змагання, підбиває підсумки змагання і присуджує колективам-переможцям перехідні Червоні прапори та грошові премії, нагороджує кращих працівників системи Міністерства грамотами і застосовує інші види заохочення. Організує вивчення, узагальнення і поширення передових методів праці та передового досвіду".

5. У пункті 8 слова "керівників підрозділів Міністерства" замінити словами "керівників структурних підрозділів Міністерства",

6. Пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Міністерство соціального забезпечення УРСР у межах своєї компетенції на основі і на виконання законів СРСР, інших рішень Верховної Ради СРСР та її Президії, законів УРСР, інших рішень Верховної Ради УРСР та її Президії, постанов і розпоряджень Ради Міністрів СРСР, постанов і розпоряджень Ради Міністрів УРСР, постанов та роз'яснень Державного комітету СРСР по праці і соціальних питаннях, видає накази й інструкції та дає вказівки, організує і перевіряє їх виконання.

Накази й інструкції Міністерства соціального забезпечення УРСР з питань пенсійного забезпечення громадян, видані в межах компетенції Міністерства, обов'язкові для всіх міністерств і відомств УРСР, підприємств, установ і організацій.

Міністерство соціального забезпечення УРСР у необхідних випадках видає разом з іншими міністерствами і відомствами УРСР спільні акти".

7. В абзаці першому пункту 11 слова "звіти управлінь і відділів" замінити словами "звіти керівників структурних підрозділів".

8. Абзац другий пункту 14 викласти в такій редакції:

"Штатний розпис центрального апарату Міністерства, а також положення про його структурні підрозділи затверджуються Міністром соціального забезпечення УРСР".

9. У пункті 3, підпункті "а" пункту 5 і пункті 11 слова "депутатів трудящих" замінити словами "народних депутатів".

II. У Положенні про відділ соціального забезпечення виконавчого комітету районної Ради депутатів трудящих, затвердженому постановою Ради Міністрів УРСР від 18 травня 1972 р. N 237 /ЗП УРСР, 1972 р., N 5, ст. 39/:

1. У пункті 4:

а) у підпункті "а" слова "почесного звання" замінити словом "звання",

б) підпункт "д" викласти в такій редакції:

"д) готує документи і вносить на розгляд виконавчого комітету районної Ради народних депутатів пропозиції про призначення щомісячної допомоги, а також перевіряє правильність призначення і виплати виконавчими комітетами міських /міст районного підпорядкування/, селищних і сільських Рад народних депутатів допомоги особам, які не мають права на одержання пенсії";

в) у підпункті "у" виключити слова: "та здійснює контроль за їх діяльністю".

2. Підпункт "б " пункту 6 викласти в такій редакції:

"б) видає в межах компетенції відділу накази на основі і на виконання рішень районної Ради, рішень і розпоряджень її виконавчого комітету, а також актів вищестоящих органів державної влади і управління та перевіряє їх виконання".

3. Доповнити Положення пунктом 5 такого змісту:

"5. Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету районної Ради народних депутатів звітує про свою роботу перед Радою та її виконавчим комітетом, а також на зборах трудових колективів і за місцем проживання громадян".

Пункти 5, 6, 7, 8 вважати пунктами 6, 7, 8, 9.

4. У назві і тексті Положення слова "депутатів трудящих" замінити словами "народних депутатів".

III. У Положенні про відділ соціального забезпечення виконавчого комітету міської, районної в місті Ради депутатів трудящих, затвердженому постановою Ради Міністрів УРСР від 18 травня 1972 р. N 237 /ЗП УРСР, 1972 р., N 5, ст. 39/:

1. У пункті 4:

а) у підпункті "а" слова "почесного звання" замінити словом "звання";

б) у підпункті "с" виключити слова: "та здійснює контроль за їх діяльністю".

2. Підпункт "б" пункту 6 викласти в такій редакції:

"б) видає в межах компетенції відділу накази на основі і на виконання рішень міської, районної в місті Ради, рішень і розпоряджень її виконавчого комітету, а також актів вищестоящих органів державної влади і управління та перевіряє їх виконання".

3. Доповнити Положення пунктом 5 такого змісту:

"5. Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів звітує про свою роботу перед Радою та її виконавчим комітетом, а також на зборах трудових колективів і за місцем проживання громадян".

Пункти 5, 6, 7, 8 вважати пунктами 6, 7, 8, 9.

4. У назві і тексті Положення слова "депутатів трудящих" замінити словами "народних депутатів".

____________

Опрос