Идет загрузка документа (122 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об организации своевременного сбора, заготовки и переработки сахарной свеклы урожая 1982 года

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление от 20.08.1982 № 427

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 20 серпня 1982 р. N 427

Київ

Про організацію своєчасного збирання, заготівлі і переробки цукрових буряків урожаю 1982 року

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР надають великого значення забезпеченню своєчасного збирання, заготівлі і переробки цукрових буряків з максимальним одержанням цукру, вважаючи це найважливішим завданням партійних, радянських і господарських органів у першому році реалізації Продовольчої програми СРСР щодо повного задоволення потреб країни в цукрі.

У минулі роки в багатьох бурякосіючих районах допускалися серйозні недоліки в збиранні, вивезенні і переробці цукрових буряків. Початок збирання і пуску цукрових заводів не всюди проходив організовано. Мало місце форсування збирання буряків у першій половині вересня, внаслідок чого не використовувались можливості додаткового приросту коренеплодів і нагромадження цукру в них у цей період, недостиглі буряки раннього копання піддавалися псуванню у полі і при зберіганні на цукрових заводах. У ряді місць початок збирання переносився на невиправдано пізній строк, що призводило до великих втрат вирощеного врожаю і зменшення виробітку цукру. Недостатньо використовувалися комбайни і автомобілі при збиранні та вивезенні цукрових буряків.

Значні втрати урожаю виникали через великий розрив між копанням і вивезенням коренеплодів з полів на приймальні пункти. Окремі підприємства цукрової промисловості були незадовільно підготовлені до сезону приймання і переробки цукрових буряків, працювали неритмічно, не виконували встановленої норми добової переробки буряків, унаслідок чого допускались наднормативні втрати заготовленої сировини при зберіганні та втрати цукру при переробці буряків.

Керуючись рішеннями листопадового /1981 р./ і травневого /1982 р./ Пленумів ЦК КПРС та листопадового /1981 р./ і червневого /1982 р./ Пленумів ЦК Компартії України, колгоспники, робітники радгоспів, спеціалісти, керівники господарств, партійні, радянські і сільськогосподарські органи, широко розгорнувши соціалістичне змагання за гідну зустріч 60-ї річниці СРСР, провели велику роботу по вирощуванню високого врожаю цукрових буряків у 1982 році. Головне тепер у тому, щоб організовано і високоякісно зібрати весь вирощений урожай, забезпечити своєчасне перевезення, якісне зберігання і високоефективну переробку цукрових буряків.

З метою своєчасного і високоякісного проведення збирання, перевезення і переробки цукрових буряків урожаю 1982 року та максимального вироблення з них цукру Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Прийняти пропозиції Міністерства сільського господарства УРСР, Міністерства харчової промисловості УРСР, Міністерства заготівель УРСР, Міністерства плодоовочевого господарства УРСР, Міністерства радгоспів УРСР, Міністерства автомобільного транспорту УРСР, Головплодвинпрому УРСР і Держкомсільгосптехкіки УРСР:

про встановлення середніх строків пуску цукрових заводів у 1982 році по областях згідно з додатком N 1;

про тижневі завдання по збиранню та сезонні і тижневі завдання по вивезенню цукрових буряків з полів колгоспів, радгоспів та інших державних господарств на бурякоприймальні пункти, виділенню для цього вантажних автомобілів, а також про завдання по продажу буряків державі до 15 вересня 1982 р. по областях згідно з додатками N 2 - 8.

2. Зобов'язати Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Міністерство заготівель УРСР, Міністерство плодоовочевого господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство автомобільного транспорту УРСР, Головплодвинпром УРСР, Держкомсільгосптехкіку УРСР, обкоми і райкоми партії, облвиконкоми і райвиконкоми бурякосіючих областей вжити додаткових заходів по догляду за посівами, своєчасному завершенню підготовки й організованому проведенню в кращі строки збирання, перевезення і заготівлі цукрових буряків, недопущенню їх втрат і збільшенню виходу цукру при переробці буряків на цукрових заводах, для чого забезпечити:

доведення в десятиденний строк завдань по збиранню, перевезенню і переробці цукрових буряків до кожного об'єднання і району, а в районах - до господарства і підприємства, передбачивши при цьому безумовне виконання плану виробництва цукру із цукрових буряків у III кварталі 1982 року, та встановити суворий контроль за їх виконанням;

проведення необхідних агротехнічних заходів залежно від стану бурякових полів, маючи на увазі провести там, де це потрібно, прополювання посівів і міжрядний обробіток, з тим щоб утримувати плантації чистими від бур'янів аж до початку збирання, а також своєчасне і якісне виконання робіт по захисту буряків від сільськогосподарських шкідників та хвороб;

завершення до початку збирання цукрових буряків у всіх бурякосіючих колгоспах та радгоспах підготовки збиральної техніки і транспортних засобів, звернувши особливу увагу на якість їх ремонту, своєчасну і якісну підготовку бурякоприймальних пунктів та цукрових заводів до заготівлі, зберігання і переробки цукрових буряків;

укомплектування збиральних агрегатів і бурякоприймальних пунктів кваліфікованими механізаторами та іншими кадрами, проведення навчання їх високопродуктивному використанню техніки, правильному налагодженню й регулюванню збиральних, навантажувальних і розвантажувальних машин для зниження втрат і механічних пошкоджень коренеплодів;

створення збирально-транспортних загонів, керівництво якими покласти на одного з головних спеціалістів господарств;

проведення збирання цукрових буряків, як правило, потоковим і потоково-перевалочним способами без ручної доочистки коренеплодів з одночасним збиранням гички;

чітку роботу всіх бурякоприймальних пунктів, цілодобове приймання зібраних потоковим і потоково-перевалочним способами без ручної доочистки цукрових буряків, що відповідають вимогам ГОСТу, їх ретельне зберігання з широким застосуванням хімічних засобів консервації та укривання кагатів;

проведення збирання цукрових буряків до 20 вересня 1982 р. у кількостях, які б забезпечували безперебійну роботу цукрових заводів у цей період. У кожному господарстві до початку масового копання в першу чергу зібрати буряки з поворотних смуг та міжзагінних проходів для роботи збиральних агрегатів, маючи на увазі своєчасну підготовку бурякових плантацій до збирання та високопродуктивного використання збиральної техніки з перших днів масового копання;

здійснення суворого контролю за додержанням у колгоспах, радгоспах і на бурякоприймальних пунктах технології збирання і зберігання цукрових буряків. Організувати в кожному господарстві щоденне приймання зібраних площ цукрових буряків, установивши порядок, при якому оранка їх проводиться тільки після перевірки якості збирання і повного підбирання коренеплодів;

продаж державі всіх вирощених цукрових буряків з промислових посівів, не допускаючи використання їх на кормові цілі;

чітку організацію роботи всіх ланок збирального конвейєра під поля до цукрового заводу для досягнення найвищих кінцевих результатів - максимального одержання цукру з кожного гектара бурякового поля, широко використовуючи досвід буряководів і працівників цукрового заводу Ямпільського району Вінницької області та передових колективів республіки. Особливу увагу звернути на недопущення втрат цукрових буряків і цукру, що мали місце в минулі роки, від несвоєчасного і неорганізованого проведення збирання, вивезення і переробки буряків на цукрових заводах. Кожен випадок безгосподарності і безконтрольності під час проведення збирання, заготівлі і переробки цукрових буряків не повинен залишатися без відповідного реагування, а винних у цьому осіб треба притягати до відповідальності;

створення працюючим на бурякових полях і бурякоприймальних пунктах необхідних умов для високопродуктивної праці, організацію дійового соціалістичного змагання колгоспників, робітників радгоспів, бурякоприймальних пунктів і цукрових заводів, працівників транспорту і підприємств Держкомсільгосптехкіки УРСР за своєчасне й високоякісне проведення збирання, перевезення і переробки цукрових буряків, передбачивши більш повне використання засобів морального і матеріального заохочення;

проведення в кожному районі на базі передових господарств семінарів агрономів, інженерів, механізаторів колгоспів, радгоспів, спеціалістів і працівників бурякоприймальних пунктів та цукрових заводів по вивченню кращого досвіду організації збирання, вивезення, приймання, зберігання, визначення якісних показників і переробки цукрових буряків з високими кінцевими техніко-економічними показниками й результатами;

здійснення комплексу заходів, спрямованих на високопродуктивне використання техніки на збиранні цукрових буряків, цілодобове вивезення коренів не пізніше ніж на другий день після збирання, безперебійне їх приймання і вивантаження з усіх видів транспортних засобів. З цією метою широко впроваджувати передові форми і методи організації праці водіїв, зокрема бригадний підряд, здійснювати оперативне маневрування транспортними засобами;

створення для керівництва збиранням, перевезенням і переробкою цукрових буряків у кожному районі оперативних та диспетчерських груп, а в господарствах і на бурякоприймальних пунктах та цукрових заводах - постів якості і боротьби з втратами;

організацію чіткої роботи інженерно-технічних служб на підприємствах і в організаціях Держкомсільгосптехніки УРСР, у колгоспах, радгоспах і на цукрових заводах по своєчасному технічному обслуговуванню та ремонту збиральних машин і транспортних засобів, вантажно-розвантажувальної техніки, а також створення обмінного фонду запасних частин, вузлів і агрегатів;

здійснення у колгоспах і радгоспах заходів, спрямованих на одержання високого врожаю цукрових буряків та бурякового насіння в 1983 році, зокрема розміщення фабричних, маточних цукрових буряків та бурякових висадків у суворій відповідності сівозмінам, своєчасне і високоякісне проведення зяблевої оранки з внесенням необхідної кількості органічних та мінеральних добрив у рекомендованому співвідношенні поживних речовин, а також розміщення посівів цукрових буряків на площах, які гарантують безумовне виконання плацу продажу їх державі.

3. Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству заготівель УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, облвиконкомам забезпечити своєчасне внесення змін у договори контрактації цукрових буряків, укладені між цукровими заводами та бурякосіючими господарствами, виходячи з установленого завдання продажу буряків до 15 вересня 1982 року.

4. Міністерству заготівель УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР разом з Українським республіканським управлінням Держстандарту встановити контроль за виконанням договорів контрактації та додержанням вимог ГОСТу на цукрові буряки для промислової переробки при здаванні їх господарствами і прийманні цукровими заводами та систематично доповідати про це ЦК Компартії України і Раді Міністрів УРСР.

Українському республіканському управлінню Держстандарту забезпечити перевірку на цукрових заводах і бурякоприймальних пунктах стану готовності до сезону приймання сировини вагового господарства, обладнання для визначення цукристості і загальної забрудненості цукрових буряків, а також відповідних ліній на дослідних станціях Всесоюзного науково-дослідного інституту цукрових буряків та оформити цей стан відповідними актами; на підготовлених лініях і вузлах провести клеймування. Протягом сезону роботи систематично здійснювати контроль за відповідністю контрольно-вимірювальних приладів вимогам ГОСТу.

Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству заготівель УРСР за участю науково-виробничих об'єднань "Цукрові буряки" і "Цукор" створити міжвідомчі робочі групи, яким систематично проводити на цукрових заводах контрольні визначення цукристості та загальної забрудненості буряків, що надходять з господарств.

5. Міністерству харчової промисловості УРСР, обкомам і райкомам партії, облвиконкомам і райвиконкомам забезпечити пуск цукрових заводів у встановлені строки, максимальне використання їх потужностей, скорочення тривалості сезону цукроваріння, зниження втрат сировини у період зберігання, збільшення виходу цукру при її переробці. В разі необхідності здійснювати перерозподіл цукрових буряків між цукровими заводами для рівномірного завантаження їх сировиною.

6. Міністерству харчової промисловості УРСР, з урахуванням установлених строків початку роботи цукрових заводів, внести зміни до завдань, визначених техпромфінпланами цукрових заводів на 1982 рік, щодо кількості цукрових буряків, які будуть перероблені в III кварталі, вироблення цукру за цей період та інших показників.

7. Обкомам і райкомам партії, облвиконкомам і райвиконкомам забезпечити виділення господарствам, які вирощують цукрові буряки за індустріальною технологією, цільовим призначенням транспортних засобів у повній потребі.

8. Держкомнафтопродукту УРСР і Держкомсільгосптехніці УРСР вжити заходів до своєчасного забезпечення всієї техніки, зайнятої на збиранні і вивезенні цукрових буряків, а також вантажно-розвантажувальної техніки бурякоприймальних пунктів і цукрових заводів необхідною кількістю пально-мастильних матеріалів і запасними частинами, з тим щоб виключити простої техніки з цих причин.

9. Міністерству харчової промисловості УРСР разом з управліннями залізниць вирішити питання про здійснення перевезень цукрових буряків в основному замкнутими маршрутами у напіввагонах з нарощеними бортами, а також виділення вагонів для перевезення буряків, цукру, жому сушеного і свіжого, насіння цукрових буряків у вересні по пред'явленню вантажів. Перевезення буряків із залізничних бурякоприймальних пунктів на цукрові заводи завершити до 15 грудня 1982 року.

10. Міністерству чорної металургії УРСР забезпечити поставку в 1982 році цукровим заводам Міністерства харчової промисловості УРСР 1500 тис. тонн вапнякового каменю, в тому числі 1125 тис. тонн до 1 жовтня 1982 року.

Управлінням Південно-Західної, Львівської і Донецької залізниць посилити перевезення в серпні ц. р. вапнякового каменю на цукрові заводи.

11. Всесоюзному промисловому об'єднанню "Укргазпром" і Міністерству житлово-комунального господарства УРСР забезпечити подачу цукровим заводам /в межах виділених на 1982 рік і I квартал 1983 р. лімітів/ природного газу згідно з графіком, розробленим Міністерством харчової промисловості УРСР.

12. Держпостачу УРСР забезпечити поставку цукровим заводам республіки антрациту крупних сортів та коксу по фондах 9 місяців до 1 вересня і IV кварталу - до 1 грудня 1982 року.

13. Даржкомнафтопродукту УРСР здійснити поставку топкового мазуту по фондах другого півріччя 1982 р. та I кварталу 1983 р. в строки і кількості, що гарантують безперебійну роботу цукрових заводів.

14. Міністерству заготівель УРСР забезпечити до 1 квітня 1983 р. зустрічний продаж колгоспам, радгоспам та іншим сільськогосподарським підприємствам усієї кількості комбікормів, належних їм відповідно до встановлених норм за продані державі цукрові буряки та бурякове насіння з врожаю 1982 року.

15. Облвиконкомам передбачити виділення цукровим заводам автотранспорту для вивезення буряків на переробку з глибинних бурякоприймальних пунктів, а також із кагатів згідно з додатком N 9.

16. Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР і Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР вжити додаткових заходів до виконання встановлених на 1982 рік завдань по будівництву, розширенню, реконструкції і технічному переозброєнню цукрових заводів та введенню в дію на цих заводах виробничих потужностей.

17. Обкомам і райкомам партії, виконкомам місцевих Рад народних депутатів бурякосіючих областей, партійним, профспілковим і комсомольським організаціям, керівникам колгоспів, радгоспів, цукрових заводів, транспортних підприємств та організацій широко розгорнути соціалістичне змагання за виконання і перевиконання завдань по збиранню, перевезенню, зберіганню та переробці цукрових буряків.

Зберегти на 1982 рік умови республіканського соціалістичного змагання колективів агрегатів на збиранні цукрових буряків, трактористів-машиністів буряконавантажувачів, водіїв вантажних автомобілів на вивезенні буряків з полів бурякосіючих господарств, операторів і трактористів буртоукладальних машин бурякоприймальних пунктів, затверджені постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 20 серпня 1980 р. N 488.

Умови соціалістичного змагання опублікувати в пресі.

Виділити на витрати до преміюванню переможців у змаганні 286 тис. крб. з резервного фонду Ради Міністрів УРСР.

18. Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству плодоовочевого господарства УРСР, обкомам і райкомам партії, облвиконкомам і райвиконкомам забезпечити збирання насіння цукрових буряків в оптимальні строки і без втрат, своєчасне очищення й відвантаження його насіннєвим заводам, проведення збирання маточних цукрових буряків у кращі строки і закладання на зимове зберігання всіх придатних до садіння коренів, а також вивезення на бурякоприймальні пункти вибракованих коренів маточних буряків, не допускаючи їх використання на інші цілі. Подавати радгоспам і колгоспам, які вирощують насіння цукрових буряків, допомогу робочою силою, транспортними засобами і комбайнами.

Всебічно сприяти своєчасному і якісному проведенню в колгоспах і радгоспах, які вирощують насіння цукрових буряків безвисадковим способом, усього комплексу робіт по підготовці грунту, сівбі та догляду за посівами для одержання високого врожаю бурякового насіння у 1983 році.

Міністерству харчової промисловості УРСР до 1 грудня 1982 р. забезпечити розрахунки по зустрічному продажу жому, меляси і цукру з господарствами Кримської та Одеської областей за здачу насіння цукрових буряків, вирощених безвисадковим способом у 1982 році.

19. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству плодоовочевого господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Укоопспілці, обкомам партії і облвиконкомам забезпечити створення необхідних культурно-побутових умов для всіх зайнятих на збиранні, перевезенні та переробці цукрових буряків, організувати гаряче харчування в полі, безперебійну роботу їдалень та буфетів на бурякоприймальних пунктах, медичне і торговельне обслуговування працюючих.

20. Комітетові народного контролю УРСР посилити діяльність постів і груп по контролю за проведенням робіт на збиранні, перевезенні, зберіганні та переробці цукрових буряків.

21. Державному комітетові УРСР по телебаченню і радіомовленню, редакціям газет широко висвітлювати хід соціалістичного змагання на збиранні, перевезенні і переробці цукрових буряків та досвід роботи передовиків і новаторів.

22. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству заготівель УРСР, Міністерству плодоовочевого господарства УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Держкомсільгосптехніці УРСР, Міністерству автомобільного транспорту УРСР і облвиконкомам про виконання цієї постанови доповісти Раді Міністрів УРСР до 10 листопада 1982 року.

* * *

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів УРСР висловлюють тверду впевненість у тому, що партійні, радянські, сільськогосподарські і заготівельні органи, профспілкові та комсомольські організації, колгоспи, радгоспи, підприємства цукрової промисловості, Держкомсільгосптехніки УРСР, автомобільного і залізничного транспорту, виконуючи рішення XXVI з"їзду КПРС і XXVI з"їзду Компартії України, листопадового /1981 р./ і травневого /1982 р./ Пленумів ЦК КПРС та листопадового /1981 р./ і червневого /1982 р./ Пленумів ЦК Компартії України, вживуть усіх заходів до того, щоб своєчасно і без втрат зібрати вирощений урожай цукрових буряків, забезпечити перевезення, повне збереження і переробку їх у стислі строки, одержати максимальний вихід цукру з кожного гектара бурякового лану і тим самим уже в поточному році внести гідний вклад у реалізацію Продовольчої програми СРСР.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 22, 23

 

ЗАВДАННЯ
по встановленню середніх строків пуску цукрових заводів у 1982 році

Області

Дата середнього строку пуску цукрових заводів у вересні

Вінницька

2

Волинська

8

Дніпропетровська

2

Житомирська

6

Івано-Франківська

7

Київська

5

Кіровоградська

3

Львівська

14

Миколаївська

8

Одеська

2

Полтавська

5

Ровенська

12

Сумська

7

Тернопільська

6

Харківська

5

Хмельницька

4

Черкаська

3

Чернівецька

6

Чернігівська

10

 

ЗАВДАННЯ
по продажу цукрових буряків колгоспами, радгоспами та іншими державними господарствами до 15 вересня 1982 року

Області

тис. тонн

Вінницька

1040

Волинська

150

Дніпропетровська

40

Житомирська

120

Івано-Франківська

55

Київська

400

Кіровоградська

425

Львівська

65

Миколаївська

100

Одеська

130

Полтавська

475

Ровенська

85

Сумська

280

Тернопільська

370

Харківська

310

Хмельницька

530

Черкаська

645

Чернівецька

110

Чернігівська

60

Всього

5390

 

ТИЖНЕВІ ЗАВДАННЯ
по збиранню цукрових буряків у колгоспах, радгоспах та інших державних господарствах у 1982 році

/тис. гектарів/

Області

Викопати наростаючим підсумком

у вересні на

у жовтні на

20

27

4

11

18

25

Вінницька

54

95

137

179

218

234,8

Волинська

8

15

22

29

36

40,0

Дніпропетровська

4

8

13

18

22

24,7

Житомирська

9

18

27

36

45

51,1

Івано-Франківська

4

8

12

17

21

23,0

Київська

22

43

64

86

106

118,9

Кіровоградська

25

50

75

101

125

137,0

Львівська

9

17

26

35

43

50,4

Миколаївська

8

16

24

33

42

46,6

Одеська

9

20

31

42

51

55,0

Полтавська

26

57

88

119

149

163,6

Ровенська

9

19

30

41

51

55,0

Сумська

23

47

72

97

121

130,0

Тернопільська

23

45

68

92

112

122,1

Харківська

21

42

64

86

106

114,0

Хмельницька

35

61

87

116

143

157,2

Черкаська

33

59

85

112

137

150,0

Чернівецька

6

11

17

23

29

33,6

Чернігівська

7

15

24

33

41

45,0

Всього

335

646

967

1295

1598

1752,0

В процентах

19

37

55

74

91

100

 

ЗАВДАННЯ
по залученню вантажних автомобілів для вивезення цукрових буряків з полів колгоспів, радгоспів та інших державних господарств на бурякоприймальні пункти

/штук в тритонному обчисленні/

Області

Залучається автомобілів всього

в тому числі автомобілі

Мінавтотрансу УРСР

Держкомсіль-
госптехніки УРСР

колгоспів і радгоспів

народного господарства

спеціального призначення

всього

з інших областей

всього

з інших областей

Вінницька

13300

6100

4200

1700

 

3000

500

2000

Волинська

2400

700

 

900

 

700

100

-

Дніпропетровська

1300

400

 

300

 

600

-

-

Житомирська

2600

1300

 

900

 

400

-

-

Івано-Франківська

1500

300

 

600

 

500

100

-

Київська

7100

2800

900

1700

 

1900

700х

-

Кіровоградська

6700

1600

700

1600

 

1800

200

1500

Львівська

3200

1100

 

1100

 

1000

-

-

Миколаївська

2200

800

 

700

 

700

-

-

Одеська

2900

800

 

800

 

300

-

1000

Полтавська

7800

1600

 

3000

1300

1900

300

1000

Ровенська

3400

1000

 

1000

 

1100

300

-

Сумська

6400

1300

 

2900

1500

1000

200

1000

Тернопільська

8000

2700

1700

1400

 

2600

300

1000

Харківська

4800

1900

 

1200

 

1300

400

-

Хмельницька

9000

1100

 

3200

1400

2800

400

1500

Черкаська

7700

1900

500

2600

1000

2400

300

500

Чернівецька

2300

800

 

700

 

600

200

-

Чернігівська

2400

800

 

700

 

400

-

500

Всього

95000

29000

8000

27000

5200

25000

4000

10000

____________
х/ В тому числі 600 з м. Києва.

 

ЗАВДАННЯ
по вивезенню цукрових буряків з полів колгоспів, радгоспів та інших державних господарств на бурякоприймальні пункти

/тис. тонн/

Області

Обсяг перевезень - всього

в тому числі автомобілями

Мінавто-
трансу УРСР

Держкомсіль-
госптехніки УРСР

колгоспів і радгоспів

спеціального призначення

залученими з народного господарства

Вінницька

8140

4500

1150

1265

1000

225

Волинська

1290

500

500

245

-

45

Дніпропетровська

680

250

150

280

-

-

Житомирська

1510

850

530

130

-

-

Івано-Франківська

780

220

360

155

-

45

Київська

4140

2000

1150

675

-

315

Кіровоградська

3670

1200

1000

630

750

90

Львівська

1750

750

650

350

-

-

Миколаївська

1230

550

480

200

-

-

Одеська

1610

600

450

60

500

-

Полтавська

5100

1200

2300

965

500

135

Ровенська

1850

700

620

395

-

135

Сумська

3580

870

1850

270

500

90

Тернопільська

4550

1900

950

1065

500

135

Харківська

3090

1500

850

560

-

180

Хмельницька

5140

830

2300

1080

750

180

Черкаська

5100

1500

1900

1315

250

135

Чернівецька

1330

580

430

230

-

90

Чернігівська

1260

500

380

130

250

-

Всього

55800

21000

18000

10000

5000

1800

 

ТИЖНЕВІ ЗАВДАННЯ
по вивезенню цукрових буряків з полів колгоспів, радгоспів та інших державних господарств на бурякоприймальні пункти

/наростаючим підсумком в тис. тонн/

Області

У вересні до

У жовтні до

20

27

4

11

18

25

31

Вінницька

1520

2870

4205

5620

7030

7760

8140

Волинська

210

410

630

840

1075

1230

1290

Дніпропетровська

90

190

320

450

590

650

680

Житомирська

210

450

710

950

1225

1440

1510

Івано-Франківська

110

240

365

530

660

740

780

Київська

610

1280

1945

2690

3410

3950

4140

Кіровоградська

530

1160

1770

2440

3100

3500

3670

Львівська

250

510

790

1080

1370

1670

1750

Миколаївська

170

360

560

780

1035

1170

1230

Одеська

210

510

800

1110

1390

1530

1610

Полтавська

640

1540

2420

3345

4310

4860

5100

Ровенська

250

550

890

1245

1590

1760

1850

Сумська

510

1130

1750

2420

3095

3410

3580

Тернопільська

680

1450

2240

3100

3870

4340

4550

Харківська

460

990

1550

2120

2680

2950

3090

Хмельницька

920

1720

2530

3410

4330

4900

5140

Черкаська

910

1740

2555

3430

4320

4870

5100

Чернівецька

190

370

580

810

1060

1270

1330

Чернігівська

160

360

590

830

1060

1200

1260

Всього

8630

17830

27200

37200

47200

53200

55800

В тому числі автомобілями Мінавтотрансу УРСР
/наростаючим підсумком в тис. тонн/

Області

У вересні до

У жовтні до

20

27

4

11

18

25

31

Вінницька

830

1590

2310

3090

3880

4290

4500

Волинська

80

160

250

330

420

480

500

Дніпропетровська

30

70

120

170

220

240

250

Житомирська

120

250

400

540

680

820

850

Івано-Франківська

30

70

110

150

190

210

220

Київська

290

610

930

1290

1640

1900

2000

Кіровоградська

180

380

580

810

1010

1160

1200

Львівська

110

220

340

460

590

720

750

Миколаївська

80

160

250

350

470

530

550

Одеська

80

190

300

410

510

570

600

Полтавська

150

350

560

770

990

1130

1200

Ровенська

100

210

340

470

600

670

700

Сумська

120

270

420

580

740

820

870

Тернопільська

290

610

940

1300

1630

1830

1900

Харківська

220

480

740

1020

1290

1430

1500

Хмельницька

150

280

410

550

700

780

830

Черкаська

260

500

740

1000

1250

1420

1500

Чернівецька

80

160

250

360

470

560

580

Чернігівська

70

150

230

330

420

480

500

Всього

3270

6710

10220

13980

17700

20040

21000

В тому числі автомобілями Держкомсільгосптехніки УРСР
/наростаючим підсумком в тис. тонн/

Області

У вересні до

У жовтні до

20

27

4

11

18

25

31

Вінницька

210

400

600

790

980

1100

1150

Волинська

80

160

250

330

420

480

500

Дніпропетровська

20

40

70

100

130

140

150

Житомирська

70

160

250

330

435

500

530

Івано-Франківська

50

110

170

250

305

340

360

Київська

170

360

550

760

960

1110

1150

Кіровоградська

150

330

500

680

880

970

1000

Львівська

90

190

290

400

510

620

650

Миколаївська

70

140

220

310

400

460

480

Одеська

60

140

220

310

390

430

450

Полтавська

290

690

1090

1500

1940

2200

2300

Ровенська

90

190

300

420

540

600

620

Сумська

270

590

910

1260

1610

1780

1850

Тернопільська

140

300

470

650

810

910

950

Харківська

130

280

440

590

750

830

850

Хмельницька

400

760

1110

1500

1900

2180

2300

Черкаська

340

640

950

1270

1610

1810

1900

Чернівецька

60

120

190

260

340

410

430

Чернігівська

50

110

180

250

330

360

380

Всього

2740

5710

8760

11960

15240

17230

18000

В тому числі автомобілями колгоспів і радгоспів
/наростаючим підсумком в тис. тонн/

Області

У вересні до

У жовтні до

20

27

4

11

18

25

31

Вінницька

230

430

630

840

1060

1180

1265

Волинська

45

80

115

160

200

230

245

Дніпропетровська

40

80

130

180

240

270

280

Житомирська

20

40

60

80

110

120

130

Івано-Франківська

25

55

65

100

130

150

155

Київська

100

210

310

430

540

630

675

Кіровоградська

90

200

300

410

530

600

630

Львівська

50

100

160

220

270

330

350

Миколаївська

20

60

90

120

165

180

200

Одеська

10

20

30

40

50

55

60

Полтавська

120

300

460

635

820

920

965

Ровенська

40

110

185

265

335

370

395

Сумська

40

90

140

190

250

265

270

Тернопільська

160

330

510

710

890

1000

1065

Харківська

80

170

280

380

480

520

560

Хмельницька

190

360

530

720

910

1030

1080

Черкаська

240

460

660

890

1120

1270

1315

Чернівецька

35

65

100

135

180

215

230

Чернігівська

10

30

60

80

100

120

130

Всього

1545

3185

4815

6585

8380

9455

10000

В тому числі автомобілями спеціального призначання
/наростаючим підсумком в тис. тонн/

Області

У вересні до

У жовтні до

20

27

4

11

18

25

31

Вінницька

200

370

540

730

910

970

1000

Кіровоградська

100

230

350

490

620

700

750

Одеська

60

160

250

350

440

475

500

Полтавська

60

150

240

340

435

480

500

Сумська

70

160

245

340

435

475

500

Тернопільська

70

160

250

340

425

470

500

Хмельницька

140

260

380

510

650

735

750

Черкаська

45

90

130

170

215

240

250

Чернігівська

30

70

120

170

210

240

250

Всього

775

1650

2505

3440

4340

4785

5000

В тому числі автомобілями, залученими
з народного господарства

/наростаючим підсумком в тис. тонн/

Області

У вересні до

У жовтні до

20

27

4

11

18

25

31

Вінницька

50

80

125

170

200

220

225

Волинська

5

10

15

20

35

40

45

Івано-Франківська

5

10

20

30

35

40

45

Київська

50

100

155

210

270

310

315

Кіровоградська

10

20

40

50

60

70

90

Полтавська

20

50

70

100

125

130

135

Ровенська

20

40

65

90

115

120

135

Сумська

10

20

35

50

60

70

90

Тернопільська

20

50

70

100

115

130

135

Харківська

30

60

90

130

160

170

180

Хмельницька

40

60

100

130

170

175

180

Черкаська

25

50

75

100

125

130

135

Чернівецька

15

25

40

55

70

85

90

Всього

300

575

900

1235

1540

1690

1800

 

ЗАВДАННЯ
по виділенню автомобілів Держкомсільгосптехніки УРСР для вивезення цукрових буряків в інших областях

Області, яким встановлюється завдання

Обсяг перевезень
/тис. тонн/

Виділяється автомобілів /штук в тритонному обчисленні/

Області, в яких будуть працювати автомобілі

Строк прибуття автомобілів на місце роботи

Ворошиловградська

470

700

Полтавська

22 вересня

Херсонська

410

600

22 вересня

Разом

880

1300

 

 

Дніпропетровська

290

500

Сумська

22 вересня

Донецька

580

1000

22 вересня

Разом

870

1500

 

 

Закарпатська

200

300

Хмельницька

22 вересня

Івано-Франківська

130

200

22 вересня

Кримська

590

900

22 вересня

Разом

920

1400

 

 

Запорізька

680

1000

Черкаська

22 вересня

Всього

3350

5200

 

 

Автомобілі направляються в бурякосіючі області на період до 5 листопада.

 

ЗАВДАННЯ
по виділенню автомобілів Мінавтотрансу УРСР для вивезення цукрових буряків в інших областях

Області, яким встановлюється завдання

Обсяг перевезень /тис. тонн/

Виділяється автомобілів /штук в тритонному обчисленні/

Області, в яких будуть працювати автомобілі

Строк прибуття автомобілів на місце роботи

Ворошиловградська

810

1100

Вінницька

15 вересня

Донецька

1430

2000

15 вересня

Запорізька

440

600

22 вересня

Херсонська

360

500

22 вересня

Разом

3040

4200

 

 

м. Київ

600

900

Київська

22 вересня

Дніпропетровська

490

700

Кіровоградська
Тернопільська

22 вересня

Закарпатська

400

600

22 вересня

Івано-Франківська

320

500

22 вересня

Львівська

400

600

22 вересня

Разом

1120

1700

 

 

Кримська

380

500

Черкаська

22 вересня

Всього

5630

8000

 

 

Автомобілі направляються в бурякосіючі області на період до 5 листопада.

 

ЗАВДАННЯ
по виділенню цукровим заводам вантажних автомобілів-самоскидів для перевезення буряків з глибинних бурякоприймальних пунктів і кагатів на переробку

/штук в тритонному
обчисленні/

Області

Кількість

Вінницька

510

Волинська

51

Дніпропетровська

11

Житомирська

82

Івано-Франківська

61

Київська

286

Кіровоградська

71

Львівська

102

Миколаївська

11

Одеська

32

Полтавська

255

Ровенська

61

Сумська

306

Тернопільська

214

Харківська

96

Хмельницька

173

Черкаська

326

Чернівецька

21

Чернігівська

91

Всього

2760

____________

Опрос