Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ходе исполнения министерствами и ведомствами УССР, обл/гор/исполкомами решений Партии и Правительства по вопросам более широкого привлечения пенсионеров и инвалидов к труду в народном хозяйстве

Совет Министров УССР
Постановление от 12.08.1982 № 413
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 12 серпня 1982 р. N 413

Київ

Про хід виконання міністерствами і відомствами УРСР, обл/міськ/виконкомами рішень Партії і Уряду з питань більш широкого залучення пенсіонерів та інвалідів до праці у народному господарстві

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 10 вересня 1991 року N 194)

Рада Міністрів УРСР відзначає, що міністерства, відомства УРСР і обл/міськ/виконкоми, виконуючи рішення Партії і Уряду, проводять певну роботу по залученню пенсіонерів та інвалідів до праці в народному господарстві. Кількість цих осіб з числа робітників і службовців тільки за 1981 рік збільшилась на 105 тис. і становить 1,6 млн. чоловік. У сільському господарстві працює 880 тис. пенсіонерів-колгоспників. Створено понад 300 спеціалізованих підприємств, цехів і дільниць, які застосовують працю пенсіонерів та інвалідів.

Разом з тим рівень організаторської роботи ряду міністерств і відомств УРСР, облвиконкомів по більш широкому залученню пенсіонерів та інвалідів до праці в народному господарстві не відповідає вимогам постанов Партії і Уряду з цього питання. Міністерство житлово-комунального господарства УРСР, Міністерство торгівлі УРСР, Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР та деякі інші міністерства і відомства лише дублюють рішення директивних органів, не здійснюють контролю й перевірки їх виконання, не подають практичної допомоги підвідомчим підприємствам і організаціям в поліпшенні робити по працевлаштуванню пенсіонерів та інвалідів. Державний комітет УРСР по праці, галузеві міністерства і відомства слабо проводять роботу по вивченню, узагальненню і поширенню досвіду підприємств і організацій, у яких широко використовується праця пенсіонерів та інвалідів.

Міністерство промисловості будівельних матеріалів УРСР, Міністерство легкої промисловості УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР та інші міністерства і відомства УРСР, на підприємствах яких відчувається гостра потреба у робочій силі, не проводять належної роботи по залученню робітників, які за станом здоров'я можуть працювати на виробництві після виходу на пенсію за віком. Незадовільно організовано залучення до суспільно корисної праці пенсіонерів та інвалідів у Ворошиловградській, Кіровоградській, Полтавській, Ровенській та інших областях, де питома вага працюючих з числа осіб цієї категорії нижча, ніж у середньому по республіці.

Міністерства і відомства УРСР, обл/міськ/виконкоми не вживають дійових заходів до влаштування пенсіонерів та інвалідів на роботу вдома та з неповним робочим днем, у зв'язку з чим в 1981 році кількість працюючих на вказаних умовах порівняно з 1980 роком зменшилась. На підприємствах та в організаціях 27 міністерств і відомств до роботи вдома не залучено жодного пенсіонера.

Міністерство побутового обслуговування населення УРСР, Міністерство легкої промисловості УРСР, Міністерство місцевої промисловості УРСР, ряд інших міністерств і відомств незадовільно виконують вимоги рішень Уряду про розвиток мережі спеціалізованих підприємств, цехів і дільниць, які використовують працю пенсіонерів та інвалідів, у зв'язку з чим в них зайнято лише 1 процент загальної кількості працюючих пенсіонерів. У містах Дніпропетровську, Харкові, Запоріжжі, Івано-Франківську, Херсоні на цих об'єктах не створено необхідних умов праці і побуту для пенсіонерів та інвалідів, їм не надаються передбачені чинним законодавством пільги й переваги. Названі підприємства не повною мірою забезпечуються матеріалами, устаткуванням і транспортом.

Органи соціального забезпечення недостатньо проводять роботу по виявленню пенсіонерів та інвалідів, які бажають працювати. В ряді областей республіки дані про таких осіб не надсилаються органам по праці, що стримує планомірне працевлаштування цієї категорії населення.

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Звернути увагу міністерств, відомств УРСР, зокрема Міністерства побутового обслуговування населення УРСР, Міністерства легкої промисловості УРСР, Міністерства житлово-комунального господарства УРСР, Міністерства сільського господарства УРСР, Міністерства радгоспів УРСР, облвиконкомів на низький рівень організаторської роботи по виконанню рішень Партії і Уряду з питань більш широкого залучення пенсіонерів та інвалідів до праці в народному господарстві.

2. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, керуючись рішеннями XXVI з'їзду КПРС і XXVI з'їзду Компартії України:

протягом третього кварталу 1982 р. розглянути стан використання праці пенсіонерів та інвалідів і вжити додаткових заходів до їх закріплення в промисловості й сільському господарстві, створення для них належних виробничих і соціально-побутових умов;

зобов'язати керівників підприємств, установ і організацій забезпечити подання в бюро по працевлаштуванню населення своєчасної і повної інформації про вакантні робочі місця і посади, на яких може бути використана праця пенсіонерів та інвалідів, зокрема на умовах неповного робочого часу і вдома;

вжити заходів до зміцнення матеріально-технічної бази спеціалізованих підприємств, цехів і дільниць, які застосовують працю пенсіонерів та інвалідів, поліпшити забезпеченість їх необхідними матеріально-технічними ресурсами, зокрема за рахунок широкого використання матеріалів і відходів виробництва. До 1 січня 1983 р. затвердити номенклатуру виробів, які повинні виготовлятися на цих об'єктах;

поліпшити організацію роботи по навчанню і перекваліфікації пенсіонерів та інвалідів, широко використовувати для цього мережу учбово-виробничих комбінатів і учбово-курсову базу підприємств, закріплювати за ними кваліфікованих інструкторів виробничого навчання.

3. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству плодоовочевого господарства УРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ більше залучати на договірних умовах на сезонні сільськогосподарські роботи пенсіонерів та інвалідів, які проживають у містах та інших населених пунктах, розширити практику натуральної оплати їх праці.

4. Держплану УРСР, Державному комітетові УРСР по праці, Міністерству соціального забезпечення УРСР разом з міністерствами і відомствами УРСР, облвиконкомами підготувати і до 1 жовтня 1982 р. подати Раді Міністрів УРСР проекти завдань на 1983 - 1985 роки по приросту чисельності працюючих пенсіонерів та інвалідів, розвитку мережі спеціалізованих підприємств, цехів і дільниць, які застосовують працю пенсіонерів та інвалідів, а також пропозиції про створення в кожній області виробничих об'єднань /комбінатів/ по застосуванню праці надомників.

5. Зобов'язати Донецький, Житомирський, Чернігівський, Харківський та інші облвиконкоми до кінця 1982 року забезпечити безумовне виконання рішення Президії Ради Міністрів УРСР від 11 вересня 1980 р. /протокол N 14, пункт 5/ в частині виділення в перших поверхах новозбудованих жилих будинків приміщень для організації пунктів по видачі пенсіонерам та інвалідам-надомникам сировини і приймання від них готової продукції.

6. Міністерству охорони здоров'я УРСР і Міністерству соціального забезпечення УРСР посилити контроль за додержанням підприємствами й організаціями, які застосовують працю пенсіонерів та інвалідів, санітарно-гігієнічних норм і правил та за виконанням трудових рекомендацій, які встановлюються інвалідам лікарсько-трудовими експертними комісіями.

7. Міністерству соціального забезпечення УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам організувати належний облік пенсіонерів та інвалідів, які бажають працювати, з тим щоб забезпечити обгрунтоване планування потреби підприємств, установ і організацій у робочій силі за рахунок цієї категорії громадян.

8. Державному комітетові УРСР по праці, Міністерству соціального забезпечення УРСР разом з галузевими міністерствами і відомствами УРСР систематично узагальнювати й поширювати передовий досвід роботи по використанню праці пенсіонерів та інвалідів.

9. Державному комітетові УРСР по праці і Міністерству соціального забезпечення УРСР про хід виконання цієї постанови доповісти Раді Міністрів УРСР до 1 липня 1983 року.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Інд. 38

Опрос