Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об управлении /Главном управлении/ культуры исполнительного комитета областного, городского /города республиканского подчинения/ Совета народных депутатов

Совет Министров УССР
Положение, Постановление от 24.02.1982 № 103
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 24 лютого 1982 р. N 103

Київ

Про затвердження Положення про управління /Головне управління/ культури виконавчого комітету обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів Української РСР
 від 20 липня 1991 року N 102)

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про управління /Головне управління/ культури виконавчого комітету обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів, що додається.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Інд. 28

 

ПОЛОЖЕННЯ
про управління /Головне управління/ культури виконавчого комітету обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів

1. Управління /Головне управління/ культури виконавчого комітету обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів відповідно до законодавства Української РСР утворюється обласною, міською /міста республіканського підпорядкування/ Радою і підпорядковується у своїй діяльності як Раді та її виконавчому комітетові, так і Міністерству культури УРСР.

Управління /Головне управління/ культури виконавчого комітету обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів здійснює керівництво культурно-освітньою роботою, культурно-освітніми організаціями і закладами, організаціями і закладами мистецтва обласного, міського підпорядкування і несе відповідальність за стан і дальший розвиток культури як одного з важливих засобів комуністичного виховання.

2. Основними завданнями управління /Головного управління/ культури є:

забезпечення підвищення ролі культурно-освітніх закладів і закладів мистецтва в ідейно-політичному, трудовому, моральному і естетичному вихованні; вдосконалення форм культурного обслуговування населення;

розвиток театрального, музичного, хореографічного, образотворчого та інших видів мистецтва, народної творчості і художньої самодіяльності;

здійснення державного управління і державного контролю у галузі охорони і використання пам'яток історії та культури;

сприяння діяльності творчих спілок і організацій;

здійснення заходів по зміцненню матеріально-фінансової бази культурно-освітніх закладів і закладів мистецтва;

виконання завдань державного плану та дотримання державної дисципліни;

впровадження наукової організації праці, забезпечення підвідомчих організації і закладів кваліфікованими кадрами, створення умов для найкращого використання знань і досвіду працівників та закріплення кадрів.

3. Управління /Головне управління/ культури вирішує покладені на нього завдання з урахуванням пропозицій постійних комісій обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів, профспілкових органів, творчих спілок та інших громадських організації і у взаємодії з ними.

4. Управління /Головне управління/ культури у своїй діяльності керується законами СРСР, іншими рішеннями Верховної Ради СРСР та її Президії, законами УРСР, іншими рішеннями Верховної Ради УРСР та її Президії, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів УРСР, рішеннями обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів, рішеннями і розпорядженнями її виконавчого комітету, наказами, інструкціями та вказівками Міністерства культури СРСР і Міністерства культури УРСР, іншими нормативними актами, а також цим Положенням.

5. Управління /Головне управління/ культури відповідно до покладених на нього завдань:

а) вживає заходів щодо охорони, примноження і широкого використання культурно-освітніми організаціями і закладами, організаціями і закладами мистецтва духовних цінностей для морального й естетичного виховання радянських людей, підвищення їх культурного рівня;

б) координує та контролює діяльність клубів, бібліотек, музеїв, дитячих музичних і художніх шкіл та інших організацій і закладів культури і мистецтва незалежно від підпорядкованості і подає їм методичні допомогу;

в) розробляє та здійснює комплексні заходи по розвитку мережі закладів культури і мистецтва, їх ефективному використанню, вдосконаленню системи культурного обслуговування населення, створенню сільських культурних комплексів;

г) забезпечує поліпшення бібліотечної та музейної справи в області, місті;

д) сприяє поліпшенню кінообслуговування населення, контролює роботу до укладенню Будинками та Палацами культури, клубами, парками культури та відпочинку договорів з органами кінофікації на користування приміщеннями для показу кінофільмів;

є) формує в установленому порядку репертуар театрів, концертних організацій, художніх колективів і здійснює контроль за його ідейно-художнім рівнем;

ж) організує в установленому порядку концертну діяльність та сприяє проведенню гастролей театрів, художніх колективів і окремих виконавців;

з) вживає заходів до розвитку народної творчості та художньої самодіяльності, здійснює контроль за ідейно-художнім рівнем репертуару самодіяльних колективів;

і) проводить роботу по розвитку музичної, художньої та хореографічної освіти дітей і юнацтва;

к) організує в установленому порядку проведення фестивалів, декад, конкурсів, оглядів, виставок та інших заходів у галузі культури і мистецтва;

л) координує роботи по матеріально-технічному оснащенню парків культури та відпочинку, садів, зелених зон, ігрових майданчиків, зоопарків; вживає заходів до розвитку форм культурного обслуговування населення у місцях масового відпочинку;

м) сприяє роботі по впровадженню в побут радянських традицій, свят та обрядів;

н) здійснює заходи по виявленню, обліку, охороні, використанню, реставрації, пропаганді і популяризації пам'яток історії та культури;

о) здійснює контроль за схоронністю художніх, історичних чи інших культурних цінностей, що знаходяться в музеях, художніх галереях, а також інших спеціальних сховищах, незалежно від підпорядкованості, та вживає заходів до поліпшення умов їх зберігання;

п) організує проектування пам'ятників, монументів, бюстів і здійснює контроль за ідейним рівнем і художньою якістю пам'ятників, монументів і бюстів, що споруджуються;

р) забезпечує високий художній рівень наочної агітації, святкового та агітаційно-художнього оформлення населених пунктів, підприємств, установ і організацій, що виконується підвідомчими йому підприємствами;

с) сприяє розвитку народних художніх промислів і ремесел;

т) організує планово-фінансову роботу в підвідомчих організаціях і закладах, складає перспективні та річні плани розвитку мережі закладів культури і мистецтва, затверджує штатні розписи і кошториси організацій і закладів, які перебувають на обласному, міському бюджеті, та здійснює їх фінансування;

у) організує первинний облік у підвідомчих організаціях і закладах, одержує в установленому порядку статистичну та бухгалтерську звітність, складає зведені бухгалтерські звіти і баланси, забезпечує своєчасне подання їх відповідним органам;

ф) забезпечує регулярне проведення ревізій і перевірок підвідомчих організацій і закладів; здійснює заходи по збереженню соціалістичної власності;

х) забезпечує ефективне використання капітальних вкладень, раціональне розміщення нового будівництва і вирішує в межах своєї компетенції інші питання, пов'язані з капітальним будівництвом та капітальним ремонтом;

ц) організує матеріально-технічне постачання підвідомчих організацій і закладів, здійснює контроль за реалізацією виділених фондів та ефективним використанням їх за призначенням;

ч) забезпечує підвідомчі організації і заклади кваліфікованими кадрами працівників, здійснює підготовку кадрів та підвищення їх кваліфікації, проводить роботу по вихованню кадрів у дусі комуністичного ставлення до праці та по додержанню трудової дисципліни;

ш) сприяє поліпшенню житлових і культурно-побутових умов працівників культурно-освітніх організацій і закладів, організацій і закладів мистецтва, створення для них безпечних умов праці;

щ) організує разом з обласним, Київським міським комітетом профспілки працівників культури соціалістичне змагання, підбиває підсумки змагання, нагороджує передових працівників культурно-освітніх організацій і закладів, організацій і закладів мистецтва грамотами та застосовує інші види заохочення. Організує вивчення, узагальнення і поширення передових методів праці та передового досвіду;

ю) організує своєчасний і правильний розгляд та вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян, вживає заходів до усунення причин, що викликають скарги.

6. Управління /Головне управління/ культури звітує про свою роботу перед Радою народних депутатів, її виконавчим комітетом та Міністерством культури УРСР, а також на зборах трудових колективів і за місцем проживання громадян.

7. Діяльність управління /Головного управління/ культури здійснюється на основі поєднання єдиноначальності і колегіальності.

8. Управління /Головне управління/ культури виконавчого комітету обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів очолює начальник, який відповідно до законодавства Української РСР затверджується обласною, міською /міста республіканського підпорядкування/ Радою.

Начальник управління /Головного управління/ має заступників, яких призначає виконавчий комітет обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради.

9. Начальник управління /Головного управління/ культури:

керує діяльністю управлінню і несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань;

відповідно до чинного законодавства приймає на роботу і звільняє з роботи працівників управління;

видає у межах компетенції управління накази на основі і на виконання рішень обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів, рішень і розпоряджень її виконавчого комітету, а також актів вищестоящих органів державної влади й управління, організує та перевіряє їх виконання; у необхідних випадках видає з керівниками інших відділів та управлінь виконавчого комітету обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради спільні накази;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат.

10. В управлінні /Головному управлінні/ культури утворюється колегія в складі начальника /голова/, заступників начальника управління, а також інших керівних працівників управління. Склад колегії затверджується виконавчим комітетом обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів.

Колегія управління на своїх засіданнях, які проводяться регулярно, розглядає основні питання розвитку мистецтва, культурно-освітньої роботи та інші питання діяльності управління, обговорює питання перевірки виконання прийнятих рішень, добору, розстановки і виховання кадрів, проекти найважливіших наказів, а також інші важливі питання, що входять до компетенції управління.

Рішення колегії проводиться в життя, як правило, наказами начальника управління. В разі розбіжностей між начальником і колегією начальник проводить у життя своє рішення, доповідаючи про розбіжності, що виникли, виконавчому комітетові обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради, а члени колегії, у свою чергу, можуть повідомити свою думку виконавчому комітетові.

11. Управління /Головне управління/ культури виконавчого комітету обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів перебуває на обласному, міському бюджеті. Структура і штати управління затверджуються в установленому порядку.

12. Управління /Головне управління/ культури користується правами юридичної особи, має печатку з зображенням Державного герба Української РСР і з своїм найменуванням.

____________

Опрос