Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об отделе народного образования исполнительного комитета областного, городского /города республиканского подчинения/ Совета народных депутатов

Совет Министров УССР
Положение, Постановление от 08.12.1981 № 599
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 8 грудня 1981 р. N 599

Київ

Про затвердження Положення про відділ народної освіти виконавчого комітету обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів Української РСР
 від 20 липня 1991 року N 102)

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про відділ народної освіти виконавчого комітету обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів, що додається.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Інд. 28

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ народної освіти виконавчого комітету обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів

1. Відділ народної освіти виконавчого комітету обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів відповідно до законодавства Української РСР утворюється обласною, міською /міста республіканського підпорядкування/ Радою і підпорядковується у своїй діяльності як Раді та її виконавчому комітетові, так і Міністерству освіти УРСР.

Відділ народної освіти виконавчого комітету обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів здійснює керівництво підпорядкованими йому навчально-виховними та іншими закладами і несе відповідальність за стан і якість навчання й виховання дітей і молоді.

2. Основними завданнями відділу народної освіти є:

забезпечення загальної обов'язкової середньої освіти молоді, вжиття заходів щодо підвищення якості навчання, трудового й морального виховання в школі, озброєння учнів глибокими і міцними знаннями основ наук, зміцнення зв'язку навчання з життям, поліпшення підготовки школярів до суспільно корисної праці і громадської діяльності;

забезпечення дошкільного і позашкільного виховання;

здійснення заходів по фізичному та естетичному розвитку дітей і молоді;

розвиток мережі і зміцнення навчально-матеріальної бази навчально-виховних закладів, а також матеріальної бази трудового навчання і виховання школярів;

впровадження наукової організації праці, забезпечення підвідомчих навчально-виховних закладів кваліфікованими кадрами, створення умов для найкращого використання знань і досвіду працівників та закріплення кадрів.

3. Відділ народної освіти вирішує покладені на нього завдання з урахуванням пропозицій постійних комісій обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів, профспілкових органів і органів інших громадських організацій та у взаємодії з ними.

4. Відділ народної освіти у своїй діяльності керується законами СРСР, іншими рішеннями Верховної Ради СРСР та її Президії, законами УРСР, іншими рішенцями Верховної Ради УРСР та її Президії, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів УРСР, рішеннями обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів, рішеннями і розпорядженнями її виконавчого комітету, наказами, інструкціями та вказівками Міністерства освіти СРСР і Міністерства освіти УРСР, цим Положенням, а також іншими нормативними актами.

5. Відділ народної освіти відповідно до покладених на нього завдань:

а) забезпечує здійснення загальної обов'язкової середньої освіти молоді; вживає заходів до зміцнення зв'язку школи з виробництвом, поліпшення трудового навчання та виховання і професійної орієнтації школярів; контролює здійснення обліку дітей шкільного віку;

б) вживає заходів до поліпшення роботи вечірніх /змінних/ і заочних середніх загальноосвітніх шкіл; здійснює контроль за сприянням підприємствами, установами і організаціями залученню працюючої молоді до навчання, створенням учням необхідних умов для поєднання роботи з навчанням, за наданням їм встановлених пільг;

в) сприяє комплектуванню професійно-технічних і технічних училищ випускниками восьмих і десятих /одинадцятих/ класів середніх загальноосвітніх шкіл;

г) здійснює заходи по дальшому вдосконаленню навчання і виховання учнів загальноосвітніх шкіл, підвищенню ефективності навчально-виховного процесу в дитячих дошкільних і позашкільних закладах, а також по поліпшенню підготовки спеціалістів у середніх педагогічних навчальних закладах;

д) вживає заходів до розвитку мережі загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, дитячих будинків, дитячих дошкільних і позашкільних закладів, правильного їх розміщення, використання для трудового навчання й виховання учнів навчальних цехів і дільниць підприємств, організацій, колгоспів і радгоспів, а також міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, учнівських виробничих бригад та інших трудових об'єднань школярів;

в) здійснює контроль за роботою загальноосвітніх шкіл, дитячих дошкільних і позашкільних закладів незалежно від їх підпорядкованості;

ж) вживає заходів до зміцнення навчально-матеріальної бази шкіл, шкіл-інтернатів, дитячих будинків, дитячих дошкільних і позашкільних закладів, а також матеріальної бази трудового навчання й виховання школярів;

з) керує створенням і обладнанням у загальноосвітніх школах навчальних кабінетів, майстерень, спортивних залів і майданчиків, впровадженням у навчально-виховний процес шкіл та інших навчальних закладів сучасних технічних засобів навчання, кіно, телебачення і радіо;

і) проводить роботу по забезпеченню навчально-виховних закладів програмами, навчальними планами, навчально-наочними посібниками і навчальним обладнанням, інструктивно-методичного літературою, екзаменаційною документацією, бланками суворої звітності;

к) організує безплатне забезпечення шкільними підручниками учнів загальноосвітніх шкіл;

л) вживає заходів до забезпечення безплатного проїзду до школи і з школи додому учнів загальноосвітніх шкіл, які проживають в сільській місцевості, а також безплатного підвезення учнів до місця занять по праці;

м) здійснює контроль за правильністю утворення і використання фонду всеобучу;

н) контролює організацію харчування дітей в загальноосвітніх школах і дитячих дошкільних закладах;

о) подає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей, які втратили опікування батьків;

п) забезпечує поліпшення якості проведення уроків і занять з фізичного виховання в дитячих дошкільних закладах і загальноосвітніх школах, організує в установленому порядку обласні шкільні спортивні змагання, зльоти туристів, огляди технічної творчості, олімпіади та інші заходи навчально-виховного характеру;

р) організує дозвілля дітей в позашкільний час за місцем їх проживання; вживає заходів по запобіганню дитячій бездоглядності і правопорушенням серед неповнолітніх; здійснює за участю органів юстиції заходи, спрямовані на вдосконалення форм і методів правового виховання учнівської молоді;

с) здійснює разом з органами і закладами охорони здоров'я, з участю громадських організацій контроль за охороною здоров'я дітей та проведенням оздоровчих заходів у загальноосвітніх школах, Дитячих дошкільних і позашкільних закладах;

т) забезпечує своєчасне впровадження в практику роботи навчально-виховних закладів досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

у) забезпечує разом з органами і закладами науки й культури, педагогічними товариствами та іншими громадськими організаціями поширення педагогічних знань серед населення, подання педагогічної допомоги у вихованні дітей і підлітків батькам та особам, які їх замінюють, організує роз'яснення законодавства про народну освіту;

ф) організує планово-фінансову роботу в підвідомчих навчально-виховних та інших закладах, складає перспективні та річні плани розвитку мережі навчально-виховних закладів, затверджує штатні розписи і кошториси навчально-виховних та інших закладів, що перебувають на обласному, міському /міста республіканського підпорядкування/ бюджеті, та здійснює їх фінансування;

х) забезпечує регулярне проведення ревізій і перевірок підвідомчих навчально-виховних та інших закладів; здійснює заходи по збереженню соціалістичної власності;

ц) організує первинний облік у підвідомчих навчально-виховних та інших закладах, одержує в установленому порядку статистичну та бухгалтерську звітність, складає зведені бухгалтерські звіти й баланси, забезпечує своєчасне подання їх відповідним органам;

ч) забезпечує ефективне використання капітальних вкладень, раціональне розміщення нового будівництва і вирішує в межах своєї компетенції інші питання, пов'язані з капітальним будівництвом та капітальним ремонтом;

ш) організує матеріально-технічне постачання підвідомчих навчально-виховних та інших закладів, здійснює контроль за реалізацією виділених фондів та використанням їх за призначенням;

щ) забезпечує підвідомчі навчально-виховні та інші заклади кваліфікованими кадрами працівників;, організує підготовку кадрів та підвищення їх кваліфікації, проводить роботу по вихованню кадрів, у дусі комуністичного ставлення до праці та по додержанню трудової дисципліни;

ю) організує разом з обласним, Київським міським комітетом профспілки соціалістичне змагання, підбиває підсумки змагання, нагороджує передових працівників навчально-виховних та інших закладів грамотами і застосовує інші види заохочення. Організує вивчення, узагальнення і поширення передових методів праці та передового досвіду;

я) організує своєчасний і правильний розгляд та вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян, вживає заходів до усунення причин, що викликають скарги.

6. Відділ народної освіти звітує про свою роботу перед Радою народних депутатів та її виконавчим комітетом, Міністерством освіти УРСР, а також на зборах трудових колективів і за місцем проживання громадян.

7. Діяльність відділу народної освіти здійснюється на основі поєднання єдиноначальності і колегіальності.

8. Відділ народної освіти виконавчого комітету обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів очолює завідуючий, який відповідно до законодавства Української РСР затверджується обласною, міською /міста республіканського підпорядкування/ Радою.

Завідуючий відділом має заступників, яких призначає виконавчий комітет обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради.

9. Завідуючий відділом народної освіти:

керує діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

відповідно до чинного законодавства приймає на роботу і звільняє з роботи працівників відділу;

видає в межах компетенції відділу накази на підставі і на виконання рішень обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів, рішень і розпоряджень її виконавчого комітету, а також актів вищестоящих органів державної влади та управління, організує і перевіряє їх виконання; у необхідних випадках видає з керівниками інших відділів та управлінь виконавчого комітету обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради спільні накази;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат.

10. У відділі народної освіти виконавчого комітету обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів утворюється колегія в складі завідуючого /голова/, заступників завідуючого відділом, а також інших керівних працівників відділу. Склад колегії затверджується виконавчим комітетом обласної міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради.

Колегія відділу на своїх засіданнях, які проводяться регулярно, розглядає основні питання керівництва загальноосвітніми школами, дошкільним і позашкільним вихованням, обговорює питання перевірки виконання, добору і використання кадрів, проекти найважливіших наказів, а також інші важливі питання, що входять до компетенції відділу.

Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами завідуючого відділом. У разі розбіжностей між завідуючим і колегією завідуючий проводить у життя своє рішення, доповідаючи про розбіжності, що виникли, виконавчому комітетові обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради, а члени колегії, у свою чергу, можуть повідомити свою думку виконавчому комітетові.

11. Відділ народної освіти обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради перебуває на обласному, міському бюджеті. Структура і штати відділу затверджуються в установленому порядку.

12. Відділ народної освіти користується правами юридичної особи, має печатку з зображенням Державного герба Української РСР і з своїм найменуванням.

____________

Опрос