Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об управлении жилищного хозяйства исполнительного комитета областного, городского /города республиканского подчинения/ Совета народных депутатов

Совет Министров УССР
Положение, Постановление от 02.12.1981 № 590
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 2 грудня 1981 р. N 590

Київ

Про затвердження Положення про управління житлового господарства виконавчого комітету обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів Української РСР
 від 20 липня 1991 року N 102)

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про управління житлового господарства виконавчого комітету обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів, що додається.

 

Заступник Голови
Ради Міністрів УРСР
 

 
Г. ВАЩЕНКО
 

Керуючий Справами
Ради
Міністрів УРСР 

 
К. БОЙКО
 

Інд. 35

 

ПОЛОЖЕННЯ
про управління житлового господарства виконавчого комітету обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів

1. Управління житлового господарства виконавчого комітету обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів відповідно до законодавства Української РСР утворюється обласного, Міського /міста республіканського підпорядкування/ Радою і підпорядковується у своїй діяльності як Раді та її виконавчому комітетові, так і Міністерству житлово-комунального господарства УРСР.

Управління житлового господарства виконавчого комітету обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів здійснює керівництво житловим господарством, підприємствами й організаціями житлового господарства обласного, міського підпорядкування.

2. Основними завданнями управління житлового господарства є:

забезпечення комплексного розвитку житлового господарства з метою якнайповнішого задоволення потреб населення у всіх видах житлових послуг;

забезпечення належної експлуатації, технічного стану, капітального і поточного ремонту, дальшого підвищення рівня благоустрою житлового фонду місцевих Рад народних депутатів;

здійснення контролю за використанням і схоронністю житлового фонду;

виконання завдань державного плану та дотримання державної дисципліни;

впровадження наукової організації праці, забезпечення підвідомчих підприємств і організацій кваліфікованими кадрами, створення умов для найкращого використання знань і досвіду працівників та закріплення кадрів.

3. Управління житлового господарства вирішує покладені на нього завдання з урахуванням пропозицій постійних комісій обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів, профспілкових органів і органів інших громадських організацій та у взаємодії з ними,

4. Управління житлового господарства у своїй діяльності керується законами СРСР, іншими рішеннями Верховної Ради СРСР та її Президії, законами УРСР, іншими рішеннями Верховної Ради УРСР та її Президії, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів УРСР, рішеннями обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів, рішеннями і розпорядженнями її виконавчого комітету, наказами, інструкціями! та вказівками Міністерства житлово-комунального господарства УРСР, іншими нормативними актами, а також цим Положенням.

5. Управління житлового господарства відповідно до покладених на нього завдань:

а) забезпечує схоронність, правильну експлуатацію, капітальний і поточний ремонт житлового фонду, що є у віданні місцевих Рад;

б) здійснює контроль за станом і експлуатацією відомчого житлового фонду, а також за утриманням будинків громадського та індивідуального житлового фонду; бере участь у здійсненні контролю за діяльністю дачно-будівельних кооперативів;

в) вживає заходів до передачі відомчого житлового фонду у відання місцевих Рад;

г) бере участь у здійсненні контролю за діяльністю житлово-будівельних кооперативів, здійснює контроль за утриманням, експлуатацією та ремонтом належних їм жилих будинків;

д) вивчає потреби населення у житлових послугах, розробляє пропозиції до поточних і перспективних планів по капітальному і поточному ремонту житлового фонду та подає їх виконавчому комітетові обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів і Міністерству житлово-комунального господарства УРСР;

є) затверджує поточні і перспективні плани підвідомчим підприємствам та організаціям і забезпечує їх виконання;

ж) організує виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального і поточного ремонту житлового фонду та забезпечує виконання встановлених планів ремонту жилих будинків, що є у віданні місцевий Рад; здійснює технічний нагляд за правильним веденням ремонтних робіт;

з) вживає заходів до дальшого зміцнення матеріально-технічної і виробничої бази підвідомчих житлово-експлуатаційних і ремонтно-будівельних організацій;

і) розробляє і подає на затвердження в установленому порядку ціни і тарифи на послуги, що надаються підвідомчими підприємствами й організаціями, здійснює контроль за їх правильним застосуванням;

к) організує первинний облік на підвідомчих підприємствах і в організаціях, одержує в установленому порядку статистичну та бухгалтерську звітність, складає зведені бухгалтерські звіти і баланси, забезпечує своєчасне подання їх відповідним органам;

л) забезпечує впровадження підвідомчими підприємствами й організаціями досягнень науки, техніки і передового досвіду, автоматизацію і диспетчеризацію управління роботою інженерного обладнання будинків;

м) здійснює науково-технічну й економічну інформацію, керує справою розвитку винахідництва і раціоналізації на підвідомчих підприємствах і в організаціях, забезпечує впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій, організує обмін досвідом з цих питань;

н) забезпечує ефективне використання фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються на експлуатацію та ремонт житлового фонду;

о) організує матеріально-технічне постачання підвідомчих підприємств і організацій, здійснює контроль за реалізацією видіннях фондів та ефективним використанням їх за призначенням;

п) здійснює заходи по зміцненню господарського розрахунку, підвищенню рентабельності і максимальному збільшенню нагромаджень підвідомчих підприємств та організацій, ефективному використанню основних фондів, оборотних коштів і банківських кредитів.

Фінансує в установленому порядку підприємства й організації, керує їх фінансовою діяльністю і здійснює контроль за належним використанням ними фінансових ресурсів;

забезпечує виконання підприємствами й організаціями фінансових планів, збереження власних оборотних коштів, своєчасні розрахунки з робітниками, службовцями, бюджетом, постачальниками, підрядчиками, банками, а також перерахування підприємствами й організаціями власних коштів, призначених для фінансування капітального ремонту та на інші цілі, передбачені фінансовим планом;

утворює в установленому порядку централізовані фонди, централізує кошти на підготовку кадрів) на будівництво об'єктів житлового господарства, для чого відкриває в установах банків відповідні рахунки; організує разом з установами банків впровадження найбільш економічних і прогресивних форм розрахунків, які сприяють прискоренню платежів, обігу оборотних коштів і зміцненню платіжної дисципліни;

забезпечує регулярне проведення ревізій і перевірок підприємств і організацій; здійснює заходи по збереженню соціалістичної власності;

р) забезпечує підвідомчі підприємства й організації кваліфікованими кадрами працівників, організує підготовку кадрів та підвищення їх кваліфікації, проводить роботу по вихованню кадрів у дусі комуністичного ставлення до праці та по додержанню трудової дисципліни. Здійснює заходи по дальшому поліпшенню й оздоровленню умов праці, суворому додержанню правил з техніки безпеки та вимог виробничої санітарії;

с) забезпечує на підвідомчих підприємствах і в організаціях впровадження прогресивних форм організації праці, правильне застосування діючих умов оплати праці і преміювання, здійснює контроль за витрачанням фондів заробітної плати та заохочувальних фондів;

т) разом з обласним, міським комітетом профспілки:

керує укладанням колективних договорів і здійснює контроль за їх виконанням;

організує соціалістична змагання, підбиває підсумки змагань нагороджує передових працівників підприємств і організацій житлового господарства грамотами та застосовує інші види заохочення. Організує вивчення, узагальнення і поширення передових методів праці та передового досвіду;

забезпечує поліпшення житлових і комунально-побутових умов для працівників підвідомчих підприємств і організацій, а також проведення оздоровчих заходів;

у) організує проведення виховної та фізкультурно-масової роботи серед населення за місцем проживання;

ф) організує своєчасний і правильний розгляд, та вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян, вживає заходів до усунення причин, що викликають скарги;

х) здійснює керівництво правовою роботою на підвідомчих підприємствах і в організаціях, організує роз'яснення серед населення житлового законодавства.

6. Управління житлового господарства звітує про свою роботу перед Радою народних депутатів, її виконавчим комітетом та Міністерством житлово-комунального господарства УРСР, а також на зборах трудових колективів і за місцем проживання громадян.

7. Управління житлового господарства виконавчого комітету обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів очолює начальник, який відповідно до законодавства Української РСР затверджується обласною, міською /міста республіканського підпорядкування/ Радою.

Начальник управління має заступників, яких призначає виконавчий комітет обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради.

8. Начальник управління житлового господарства:

керує діяльністю управління і несе персональну відповідальність за виконання покладенім на управління завдань;

відповідно до чинного законодавства приймає на роботу і звільняє з роботи працівників Управління;

видає у межах компетенції управління накази на основі і на виконання рішень обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради, рішень і розпоряджень її виконавчого комітету, а також актів вищестоящих органів державної влади й управління, організує та перевіряє їх виконання; у необхідних випадках видає з керівниками інших відділів та управлінь виконавчого комітету обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради спільні накази;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат.

9. Для розгляду пропозицій по основних напрямах розвитку житлового господарства, розробки рекомендацій по використанню й впровадженню найновіших досягнень науки, техніки і передового досвіду в управлінні житлового господарства виконавчого комітету обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів утворюється технічна рада з питань житлового господарства в складі начальника /голова/, заступників начальника управління, вчених, висококваліфікованих спеціалістів, новаторів виробництва, а також представників науково-технічних товариств і громадськості.

Склад технічної ради затверджується виконавчим комітетом обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради.

10. Управління житлового господарства перебуває на господарському розрахунку. Структура і штати управління затверджуються в установленому порядку.

11. Управління житлового господарства користується правами юридичної особи, має печатку з зображенням Державного герба Української РСР і з своїм найменуванням.

____________

Опрос