Идет загрузка документа (61 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О состоянии дорожного хозяйства и мерах по завершению строительства подъездных путей с твердым покрытием к центральным усадьбам колхозов и совхозов и к населенным пунктам

Совет Министров УССР
Постановление от 16.11.1981 № 579
редакция действует с 30.11.1989

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 16 листопада 1981 р. N 579

Київ

Про стан шляхового господарства та заходи по завершенню будівництва під'їзних шляхів з твердим покриттям до центральних садиб колгоспів і радгоспів та до населених пунктів

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Ради Міністрів Української РСР
від 11 жовтня 1983 року N 429
,
 від 30 листопада 1989 року N 295

Рада Міністрів Української РСР відзначає, що шляхові організації республіки з активною допомогою місцевих партійних і радянських органів, широким залученням промислових підприємств, колгоспів, радгоспів, господарських та інших організацій за останні роки провели роботу по поліпшенню шляхового господарства. Протяжність шляхів загального користування з твердим покриттям на 1 січня 1981 р. становила 82 проценти.

Значну увагу приділено будівництву шляхів, по яких здійснюються масові перевезення сільськогосподарських продуктів, будівництву під'їздів до центральних садиб колгоспів і радгоспів. Випереджаючими темпами провадилося шляхове будівництво в областях, де мережа шляхів розвинута мало.

Проведено певну роботу по будівництву внутрішньогосподарських шляхів колгоспів і радгоспів.

Розроблено схеми розвитку автомобільних шляхів загальнодержавного і республіканського значення, а також раціональну мережу автомобільних шляхів загального користування місцевого значення по кожній області та району.

В результаті поліпшення стану автомобільних шляхів досягнуто деякого зменшення втрат у народному господарстві від бездоріжжя.

Проте наявна мережа автомобільних шляхів з твердим покриттям не задовольняє зростаючих потреб. Понад 20 процентів населених пунктів не мають під'їзних шляхів з твердим покриттям. У Волинській, Сумській, Чернігівській та інших областях нема таких під'їздів і до багатьох центральних садиб колгоспів і радгоспів.

Зовсім недостатньо розвинута мережа внутрішньогосподарських шляхів з твердим покриттям, які належать колгоспам і радгоспам. Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство плодоовочевого господарства УРСР, облвиконкоми не приділяють належної уваги цьому питанню, як одному з важливих резервів підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Особливо відстає будівництво таких шляхів у Ворошиловградській, Сумській, Тернопільській областях.

Значні недоліки є в ремонті та утриманні автомобільних шляхів, Міністерство будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР, облвиконкоми не використовують усіх наявних резервів для своєчасного ремонту цих шляхів та мостів, підвищення рівня їх експлуатаційного утримання, обладнання необхідними шляховими знаками, влаштування тротуарів та інших засобів підвищення безпеки руху транспорту і пішоходів.

Незадовільно також утримуються внутрішньогосподарські шляхи колгоспів та радгоспів.

Міністерство будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР, Укрміжколгоспбуд недостатньо займаються підвищенням якості будівельних і ремонтних робіт. Міністерство енергетики і електрифікації УРСР не організувало повною мірою роздільний відбір зол і шлаків та відвантаження їх для потреб шляхового будівництва.

З метою дальшого розвитку мережі автомобільних шляхів, особливо у сільській місцевості, завершення в поточній п'ятирічці будівництва під'їзних шляхів до центральних садиб колгоспів і радгоспів, прискорення робіт по будівництву під'їздів до населених пунктів Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Міністерству будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР та облвиконкомам забезпечити будівництво і реконструкцію автомобільних шляхів загального користування згідно з планами та додатковим! завданнями на 1981 - 1985 роки, а також завершення будівництва під'їздів з твердим покриттям до центральних садиб колгоспів і радгоспів згідно з додатком N 1.

2. Встановити Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству плодоовочевого господарства УРСР та облвиконкомам завдання по будівництву в 1981 - 1985 роках внутрішньогосподарських шляхів з твердим покриттям у колгоспах і радгоспах згідно з додатками N 2 - 4, маючи на увазі в першу чергу завершити у поточній п'ятирічці будівництво під'їздів до тваринницьких ферм.

Укрміжколгоспбуду забезпечити виконання вказаних робіт в обсягах згідно з додатком N 5.

При проектуванні агропромислових, тваринницьких, птахівницьких комплексів та інших сільськогосподарських об'єктів передбачати будівництво шляхів з твердим покриттям для сполучення з центральними садибами колгоспів і радгоспів та мережею шляхів загального користування.

3. Міністерству будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству плодоовочевого господарства УРСР, Укрміжколгоспбуду разом з облвиконкомами забезпечити протягом 1981 - 1990 років завершення в основному будівництва під'їзних шляхів з твердим покриттям до всіх населених пунктів республіки.

До 1 квітня 1982 р. розробити і подати Держплану УРСР розподіл обсягів будівництва цих під'їздів по областях та роках п'ятирічки.

4. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству плодоовочевого господарства УРСР забезпечити розробку в поточній п'ятирічці, на підставі проектів внутрішньогосподарського землеустрою, раціональної мережі внутрішньогосподарських шляхів у кожному колгоспі та радгоспі.

Міністерству будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР та Укрміжколгоспбуду на замовлення цих міністерств здійснити силами підвідомчих спеціалізованих проектних організацій складання технічної документації по зазначеній раціональній мережі шляхів.

Держплану УРСР виділяти щороку Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР і Міністерству плодоовочевого господарства УРСР для цієї мети необхідні ліміти проектно-розвідувальних робіт.

ЦСУ УРСР вирішити питання про доповнення діючої статистичної звітності даними про наявність і характеристики за типом покриттів внутрішньогосподарських шляхів колгоспів та радгоспів.

5. Укрміжколгоспбуду забезпечити виконання на замовлення колгоспів робіт по капітальному, середньому і поточному ремонтах та по утриманню внутрішньогосподарських автомобільних шляхів.

Рекомендувати колгоспам провадити фінансування всіх видів ремонту внутрішньогосподарських шляхів за рахунок амортизаційних відрахувань від балансової вартості цих шляхів.

Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству плодоовочевого господарства УРСР, іншим міністерствам і відомствам, які мають відомчі шляхи, здійснювати заходи по збереженню, поліпшенню утримання і своєчасному ремонту внутрішньогосподарських шляхів.

6. Міністерству будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР, Укрміжколгоспбуду, облвиконкомам:

посилити роботу по впровадженню в шляхове господарство прогресивних форм організації будівництва, ремонту й утримання шляхів, досягнень науки і передового досвіду;

широко використовувати для будівництва та реконструкції шляхів усі наявні місцеві шляхобудівельні матеріали, побічні продукти й відходи промисловості;

у проектах на будівництво шляхів передбачати виконання повного обсягу робіт по їх благоустрою та озелененню, влаштуванню тротуарів, спорудженню автопавільйонів, встановленню шляхових знаків тощо.

7. Встановити, що основні параметри для розробки проектно-кошторисної документації на будівництво відомчих автомобільних шляхів на території Української РСР підлягають обов'язковому погодженню з Міністерством будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР.

8. Дозволити, як виняток, організаціям Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР, яким для будівництва й реконструкції автомобільних шляхів та інших об'єктів шляхового господарства відводяться земельні ділянки, зайняті сільськогосподарськими угіддями, відшкодовувати в 1981 - 1985 роках витрати по освоєнню нових земель за нормативами, встановленими постановою Ради Міністрів УРСР від 11 жовтня 1983 р. N 429, без передачі обсягів капітальних вкладень, будівельно-монтажних і проектно-розвідувальних робіт.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Ради Міністрів Української РСР від 11.10.83 р. N 429)

9. Міністерству будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР, Укрміжколгоспбуду, виходячи із завдань, встановлених цією постановою, за погодженням з Держпланом УРСР і Міністерством фінансів УРСР в 3-місячний строк подати Раді Міністрів УРСР пропозиції про вдосконалення типових штатів і нормативів чисельності лінійних інженерно-технічних працівників для шляхобудівельних, ремонтно-будівельних та експлуатаційних організацій і служб, а також про затвердження табельної належності машин і механізмів для шляхово-експлуатаційних організацій.

10. Виконкомам обласних і районних Рад народних депутатів не відвертати транспорт і механізми шляхових організацій на роботи, не зв'язані з будівництвом та ремонтом шляхів.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Ради Міністрів Української РСР від 30.11.89 р. N 295)

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Інд. 34

 

ЗАВДАННЯ
Міншляхбуду УРСР і облвиконкомам по завершенню будівництва під'їздів з твердим покриттям до центральних садиб колгоспів і радгоспів на 1981 - 1983 роки

/під'їздів/

Області 

Обсяг будівництва по роках 

Разом 

1981 

1982 

1983 

Вінницька 

Волинська 

10 

10 

20 

Житомирська 

14 

Кіровоградська 

Миколаївська 

Одеська 

10 

16 

Полтавська 

Ровенська 

Сумська 

13 

21 

Чернігівська 

21 

21 

18 

60 

Всього 

71 

58 

18 

147 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ЗАВДАННЯ
Мінсільгоспу УРСР і облвиконкомам по будівництву внутрішньогосподарських шляхів з твердим покриттям у колгоспах на 1981 - 1985 роки

/кілометрів/

Області 

Обсяг будівництва по роках 

Разом 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

Вінницька 

108 

112 

115 

118 

120 

573 

Волинська 

40 

42 

45 

50 

55 

232 

Ворошиловградська 

29 

17 

30 

32 

33 

141 

Дніпропетровська 

126 

148 

159 

160 

167 

760 

Донецька 

59 

55 

55 

55 

56 

280 

Житомирська 

75 

77 

78 

78 

77 

385 

Закарпатська 

38 

27 

31 

35 

28 

159 

Запорізька 

69 

68 

68 

79 

76 

360 

Івано-Франківська 

33 

32 

34 

32 

34 

165 

Київська 

73 

70 

72 

74 

74 

363 

Кіровоградська 

88 

90 

88 

98 

100 

464 

Кримська 

69 

70 

72 

75 

75 

361 

Львівська 

70 

72 

75 

78 

80 

375 

Миколаївська 

33 

47 

54 

51 

98 

283 

Одеська 

79 

115 

120 

130 

135 

579 

Полтавська 

198 

233 

236 

234 

264 

1165 

Ровенська 

31 

33 

35 

38 

43 

180 

Тернопільська 

30 

33 

49 

61 

62 

235 

Сумська 

69 

72 

75 

80 

82 

378 

Харківська 

139 

133 

127 

149 

153 

701 

Херсонська 

92 

122 

125 

126 

130 

595 

Хмельницька 

54 

53 

58 

64 

67 

296 

Черкаська 

45 

47 

49 

51 

53 

245 

Чернівецька 

16 

17 

18 

19 

20 

90 

Чернігівська 

157 

156 

135 

134 

153 

735 

Всього 

1820 

1941 

2003 

2101 

2235 

10100 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ЗАВДАННЯ
Мінрадгоспів УРСР і облвиконкомам по будівництву внутрішньогосподарських шляхів з твердим покриттям у радгоспах на 1981 - 1985 роки

/кілометрів/

Області 

Обсяг будівництва по роках 

Разом 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

Вінницька 

Ворошиловградська 

15 

Дніпропетровська 

17 

Донецька 

24 

Житомирська 

16 

Запорізька 

13 

Івано-Франківська 

Київська 

20 

Кіровоградська 

Кримська 

14 

Львівська 

19 

Миколаївська 

26 

Одеська 

Полтавська 

18 

Сумська 

22 

Харківська 

13 

28 

Херсонська 

13 

36 

Черкаська 

18 

Чернігівська 

Всього 

68 

66 

62 

62 

56 

314 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ЗАВДАННЯ
Мінплодоовочгоспу УРСР і облвиконкомам по будівництву внутрішньогосподарських шляхів з твердим покриттям у радгоспах на 1981 - 1985 роки

/кілометрів/

Області 

Обсяг будівництва по роках 

Разом 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

Вінницька 

Волинська 

Ворошиловградська 

35 

Дніпропетровська 

30 

Донецька 

8  

42 

Житомирська 

Закарпатська 

Запорізька 

21 

Івано-Франківська 

Київська 

10 

11 

10 

11 

11 

53 

Кіровоградська 

Кримська 

20 

Львівська 

10 

Миколаївська 

Одеська 

17 

Полтавська 

Ровенська 

Сумська 

Тернопільська 

Харківська 

30 

Херсонська 

12 

Хмельницька 

Черкаська 

Чернівецька 

Чернігівська 

Всього 

62 

72 

66 

69 

65 

334 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ОБСЯГИ РОБІТ,
що підлягають виконанню Укрміжколгоспбудом, по будівництву внутрішньогосподарських шляхів з твердим покриттям у колгоспах і радгоспах на 1981 - 1985 роки

/кілометрів/

Області 

Обсяг будівництва по роках 

Разом 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

Вінницька 

96 

102 

105 

108 

110 

521 

Волинська 

37 

39 

42 

42 

43 

203 

Ворошиловградська 

38 

35 

40 

41 

44 

198 

Дніпропетровська 

125 

132 

138 

140 

141 

676 

Донецька 

55 

56 

60 

64 

68 

303 

Житомирська 

96 

98 

98 

98 

99 

489 

Закарпатська 

45 

46 

48 

49 

50 

238 

Запорізька 

85 

87 

88 

92 

97 

449 

Івано-Франківська 

42 

44 

44 

44 

45 

219 

Київська 

75 

75 

78 

80 

84 

392 

Кіровоградська 

75 

77 

79 

83 

86 

400 

Кримська 

74 

76 

78 

81 

84 

393 

Львівська 

95 

99 

101 

101 

103 

499 

Миколаївська 

47 

50 

52 

54 

60 

263 

Одеська 

76 

81 

85 

90 

95 

427 

Полтавська 

170 

175 

178 

185 

190 

898 

Ровенська 

36 

37 

38 

40 

41 

192 

Сумська 

65 

69 

70 

72 

75 

351 

Тернопільська 

28 

30 

31 

34 

40 

163 

Харківська 

165 

170 

170 

172 

174 

851 

Херсонська 

90 

98 

98 

102 

107 

495 

Хмельницька 

55 

55 

60 

62 

64 

296 

Черкаська 

42 

44 

47 

48 

50 

231 

Чернівецька 

19 

Чернігівська 

115 

115 

118 

122 

125 

595 

Всього 

1828 

1893 

1950 

2009 

2081 

9761 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Опрос