Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по повышению эффективности капитальных вложений, выделяемых на жилищное строительство

Совет Министров УССР
Постановление от 12.11.1981 № 560

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 12 листопада 1981 р. N 560

Київ

Про заходи по підвищенню ефективності капітальних вкладень, що виділяються на житлове будівництво

В результаті послідовного здійснення політики Комуністичної партії, спрямованої на підвищення матеріального і культурного рівня життя радянського народу, у десятій п'ятирічці в Українській РСР побудовано жилі будинки загальною площею 90,8 млн. кв. метрів, що дало можливість поліпшити житлові умови 7,8 млн. чоловік. Близько 57 процентів жилих будинків споруджується за новими типовими проектами з поліпшеними архітектурно-планувальними і конструктивними рішеннями.

Разом з тим у житловому будівництві мають місце серйозні недоліки, які знижують ефективність капіталовкладень, що виділяються для цієї мети, призводять до затримки введення в дію основних фондів, додаткових затрат праці, палива та інших матеріальних ресурсів. Виробничі потужності діючих домобудівних підприємств використовуються незадовільно.

Строки будівництва жилих будинків у багатьох випадках перевищують встановлені норми тривалості будівництва. Будинки вводяться в експлуатацію протягом року неритмічно з серйозними недоробками та без благоустрою прилеглих до них територій. Все ще низькою залишається якість будівельно-монтажних робіт, особливо опоряджувальних. В окремих містах досі не розроблено раціональну планову структуру житлового будівництва, допускається спорудження будинків за індивідуальними проектами, розробленими з порушенням норм проектування.

З метою усунення недоліків у житловому будівництві, забезпечення дальшого його удосконалення і підвищення ефективності капітальних вкладень, що виділяються на житлове будівництво, на виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 5 жовтня 1981 р. N 972 Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Держплану УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам при складанні зведених п'ятирічних планів житлово-комунального і культурно-побутового будівництва розробляти і затверджувати в межах своєї компетенції окремо по кожному місту, де планується введення в експлуатацію жилих будинків загальною площею не менше 35 тис. кв. метрів на рік:

раціональну планову структуру житлового будівництва;

середню кошторисну вартість одного квадратного метра загальної площі жилих будинків з урахуванням розрахункових показників середньої кошторисної вартості одного квадратного метра загальної площі жилих будинків і обсягів введення в експлуатацію цієї площі, які встановлюються Держпланом УРСР для міністерства /відомства/ УРСР, областей, міст Києва і Севастополя.

Будбанку СРСР та Держбанку СРСР запропоновано фінансувати з 1 січня 1983 р. проектування та будівництво жилих будинків, що заново розпочинається, в зазначених містах тільки при наявності затверджених у встановленому порядку планової структури житлового будівництва і середньої кошторисної вартості одного квадратного метра загальної площі жилих будинків.

2. Обмежити будівництво в 1981 - 1985 роках жилих будинків висотою більш як 9 поверхів у всіх містах і селищах республіки, крім міста Києва.

Держбуду УРСР в 1981 - 1985 роках:

вирішувати питання розміщення і проектування таких будинків у виняткових випадках, виходячи з архітектурно-містобудівних та економічних вимог, а також необхідності максимального використання існуючих потужностей підприємств великопанельного домобудування;

дозволити застосування індивідуальних проектів у житловому будівництві у виняткових випадках при умові відповідності їх проектам детального планування і обов'язкового додержання діючих норм проектування та затвердженої середньої кошторисної вартості одного квадратного метра загальної площі жилих будинків;

разом з Держпланом УРСР забезпечити контроль за додержанням в містах планової структури житлового будівництва і середньої кошторисної вартості одного квадратного метра загальної площі жилих будинків.

3. Держплану УРСР, Держбуду УРСР, Міністерству фінансів УРСР, виконкомам Рад народних депутатів завершити в 1982 році створення в місті Києві, обласних центрах, а також у містах з населенням більш як 100 тис. чоловік служб єдиного замовника по будівництву підрядним способом жилих будинків, об'єктів культурно-побутового призначення і комунального господарства, укомплектувавши їх кваліфікованими кадрами.

Міністерству фінансів УРСР і Держплану УРСР уточнити в першому півріччі 1982 року структуру і штати управлінь /відділів/ капітального будівництва виконкомів Рад народних депутатів, які виконують функції єдиного замовника, з урахуванням покладених на них обов'язків і річних обсягів будівництва, в межах загальної чисельності апарату управління і витрат на його утримання, встановлених по республіці. Пропозиції з цього питання подати Раді Міністрів УРСР.

Держплану УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам передбачати починаючи з 1982 року введення в експлуатацію жилих будинків і дитячих дошкільних закладів у першому півріччі в обсягах, які становлять, як правило, не менше 40 процентів річного планового завдання.

Будівельним міністерствам і відомствам УРСР, Держбуду УРСР забезпечити дальше удосконалення організації житлового будівництва, широке впровадження разом з єдиними замовниками прогресивних методів комплексного потокового будівництва жилих будинків, об'єктів культурно-побутового призначення і комунального господарства, що дозволить споруджувати та здавати в експлуатацію об'єкти ритмічно по місяцях і кварталах року.

4. Будівельним міністерствам і відомствам УРСР, Київському міськвиконкому:

забезпечити зниження трудомісткості і вартості житлового будівництва за рахунок здійснення комплексної інженерної підготовки і виробничо-технологічної комплектації об'єктів, що будуються, підвищення ступеня заводської готовності та якості конструкцій і виробів, застосування індустріальних конструкцій перегородок і підлог, впровадження прогресивних методів виконання опоряджувальних робіт;

завершити в 1982 - 1985 роках переведення підвідомчих підприємств великопанельного домобудування потужністю більш як 100 тис. кв. метрів загальної площі жилих будинків на рік на роботу за методом домобудівних комбінатів з введенням в експлуатацію збудованих об'єктів "під ключ", а будівельно-монтажних бригад цих підприємств - за методом наскрізного потокового бригадного підряду, з залученням для виконання спеціальних робіт спеціалізованих субпідрядних організацій. З питань, що потребують рішення Уряду, пропозиції подати Раді Міністрів УРСР до 1 січня 1982 року.

5. Держплану УРСР, Держбуду УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам Рад народних депутатів:

забезпечити доведення до 1985 року питомої ваги великопанельних жилих будинків у загальному обсязі державного і кооперативного житлового будівництва не менше ніж до 65 процентів, а також поліпшити використання виробничих потужностей підвідомчих домобудівних підприємств, маючи на увазі підвищити до 1984 року коефіцієнт використання цих потужностей до 0,9;

довести до 1985 року будівництво жилих будинків за новими типовими проектами з удосконаленим плануванням квартир і поліпшеними умовами їх експлуатації приблизно до 75 процентів загального обсягу державного і кооперативного житлового будівництва;

розвивати будівництво жилих будинків з конструкціями з монолітного залізобетону в першу чергу в районах з високою сейсмічністю, в містах, де недостатньо розвинута база великопанельного домобудування, а також на відповідальних у містобудівному відношенні земельних ділянках великих міст, використовуючи для цього прогресивні види інвентарної опалубки, засоби механізації для транспортування та укладання бетону. Розширення будівництва таких будинків здійснювати за рахунок скорочення будівництва менш економічних жилих будинків.

6. Держплану УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

а) забезпечити суворе додержання норм тривалості будівництва жилих будинків, об'єктів культурно-побутового призначення і комунального господарства, не допускати розпорошування капітальних вкладень, трудових і матеріальних ресурсів, своєчасно створювати технологічно обгрунтовані будівельні заділи та разом з Держпостачем УРСР впорядкувати матеріально-технічне постачання будов і домобудівних підприємств.

Будбанку СРСР і Держбанку СРСР запропоновано не приймати до фінансування будівництво жилих будинків, об'єктів культурно-побутового призначення і комунального господарства за титульними списками, в яких не додержані діючі норми тривалості будівництва;

б) довести в 1983 році обсяги незавершеного житлового будівництва до встановлених нормативів.

7. Довести до відома міністерств і відомств УРСР, що Рада Міністрів СРСР постановою від 5 жовтня 1981 р. N 972 "Про заходи по підвищенню ефективності капітальних вкладень, що виділяються на житлове будівництво":

1) Встановила, що починаючи з 1983 року планування, будівництво та приймання в експлуатацію жилих будинків і громадських будівель у нових жилих мікрорайонах повинні здійснюватись переважно у вигляді закінчених містобудівних комплексів, у яких на момент здачі в експлуатацію жилих будинків повинно бути завершене також будівництво установ і підприємств, зв'язаних з обслуговуванням населення, і виконання всіх робіт по інженерному обладнанню, благоустрою та озелененню території відповідно до затверджених проектів забудови цих мікрорайонів.

2) Доручила Державному комітету по цивільному будівництву і архітектурі при Держбуді СРСР:

а) розробити і затвердити в першому півріччі 1982 р. за погодженням з Держпланом СРСР, заінтересованими міністерствами і відомствами СРСР та Радами Міністрів союзних республік положення про містобудівний комплекс;

б) забезпечити контроль за додержанням в містах раціональної планової структури житлового будівництва, середньої кошторисної вартості одного квадратного метра загальної площі жилих будинків і встановлених норм тривалості їх будівництва, за якістю житлово-цивільного будівництва, комплексністю забудови жилих районів, мікрорайонів і селищ та ефективним використанням міських земель, а також за застосуванням у проектах жилих будинків і об'єктів культурно-побутового призначення архітектурно-планувальних і конструктивних рішень та систем інженерного обладнання, які забезпечують дальше підвищення рівня індустріалізації будівництва, зниження затрат трудових, матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів;

в) аналізувати дані перевірок і статистичної звітності про додержання в союзних республіках, областях і містах планової структури житлового будівництва та середньої кошторисної вартості одного квадратного метра загальної площі жилих будинків і подавати щорічно Держплану СРСР і Держбуду СРСР доповіді з цього питання.

Держплан СРСР і Держбуд СРСР зобов'язані вживати оперативних заходів по виявлених фактах порушення вказаних показників.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Заст. Керуючого Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
Г. ЯРЕМЧУК
 

Інд. 24

Опрос