Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственном плане экономического и социального развития Украинской ССР на 1981 - 1985 годы

Совет Министров УССР
Постановление, Перечень, Справка от 27.10.1981 № 530
редакция действует с 16.12.1987

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 27 жовтня 1981 р. N 530

Київ

Про Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1981 - 1985 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Ради Міністрів Української РСР
 від 22 листопада 1985 року N 420
,
 від 11 липня 1986 року N 250
,
 від 16 грудня 1987 року N 414

(Розпорядженнями Ради Міністрів Української РСР від 15 березня 1985 року N 147-р, від 18 березня 1985 року N 157-р, від 19 березня 1985 року N 161-р, від 28 березня 1985 року N 192-р передбачено зміни до цієї постанови)

На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 8 жовтня 1981 р. N 990 "Про Державний план економічного і соціального розвитку СРСР на 1981 - 1985 роки" Рада Міністрів Української РСР постановляє:

1. Прийняти підготовлений Держпланом УРСР у відповідності з Основними напрямами економічного і соціального розвитку СРСР на 1981 - 1985 роки і на період до 1990 року, затвердженими XXVI з'їздом КПРС, і з урахуванням проектів планів і цільових комплексних народногосподарських програм, поданих міністерствами і відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами, Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1981 - 1985 роки.

Встановити основні завдання по економічному і соціальному розвитку народного господарства УРСР на 1981 -1985 роки згідно з додатками N 1-3, включаючи такі з них:

 

1981 рік

1982 рік

1983 рік

1984 рік

1985 рік

Продукція промисловості (у порівнянних цінах і тарифах на 1 січня 1975 р., у структурі плану 1981 року) по території республіки, у процентах до 1980 року....

103,5

108

112

117

123

Продуктивність праці у розрахунку на одного працюючого, по території республіки, у процентах до 1980 року:

 

 

 

 

 

у промисловості ......

102,5

105

108,3

112

117

у будівництві .......

103

105,2

107,4

109,7

112

Прибуток від промислової діяльності республіканських і непромислових союзно-республіканських міністерств і відомств УРСР (в цінах 1980 року), млн. карбованців

694,7

739,5

785

846

920,7

Роздрібний товарооборот державної і кооперативної торгівлі, включаючи оборот підприємств громадського харчування (у порівнянних цінах), млрд. карбованців...

46,83

50,05

52,3

54,5

56,7

Державні капітальні вкладення по підвідомчому Раді Міністрів УРСР господарству, млн. карбованців - всього ...........

8384

8139,6

8242,36

8480,93

8374,98

в тому числі будівельно-монтажні роботи, млн. карбованців.

4296,02

4150,1

4248,53

4332,29

4381,37

Вантажооборот:

 

 

 

 

 

річкового транспорту, млрд. тонно-кілометрів ......

10,9

11,2

11,8

12,2

12,65

автомобільного транспорту загального користування, млрд. тонно-кілометрів ....

18,65

18,3

18,94

19,48

20,11

Збільшити середньорічний обсяг виробництва продукції сільського господарства у порівнянні з попереднім п'ятиріччям на 12 процентів. Підвищити за п'ятиріччя середньорічний рівень продуктивності праці у колгоспах і радгоспах на 24 проценти.

2. Внести Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1981 - 1985 роки на розгляд Верховної Ради Української РСР.

3. Доручити Держплану УРСР:

а) у 3-тижневий строк довести до міністерств і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів завдання Державного плану економічного і соціального розвитку УРСР на 1981 - 1985 роки по колу показників, затверджених Радою Міністрів УРСР;

б) у місячний строк затвердити по міністерствах і відомствах УРСР, облвиконкомах, Київському і Севастопольському міськвиконкомах і довести до них завдання (з розподілом по роках п'ятирічки) по інших показниках розділів Державного плану економічного і соціального розвитку УРСР на 1981 - 1985 роки, в тому числі завдання, які випливають з цільових комплексних програм, а також затвердити одночасно:

разом з Міністерством фінансів УРСР - зведений фінансовий баланс республіки на 1981 - 1985 роки, показники по платежах до бюджету і асигнуваннях із бюджету по міністерствах і відомствах УРСР, переведених на нормативний розподіл прибутку;

за погодженням з Міністерством фінансів УРСР - нормативи єдиного фонду розвитку науки і техніки по Міністерству місцевої промисловості УРСР;

разом з Державним комітетом,УРСР по праці і Держбудом УРСР (в частині будівництва) - найважливіші завдання по впровадженню наукової організації праці.

Держплану УРСР встановити на одинадцяту п'ятирічку по республіканських та непромислових союзно-республіканських міністерствах і відомствах УРСР та Київському міськвиконкому (в місячний строк по промисловості і в 2-місячний строк по будівництву) за погодженням з Українською республіканською радою професійних спілок і Міністерством фінансів УРСР стабільні нормативи утворення фондів економічного стимулювання і загальні розміри цих фондів по всіх видах діяльності.

4. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечити виходячи із завдань Державного плану економічного і соціального розвитку Української РСР на 1981 - 1985 роки завершення в 2-місячний строк складання; п'ятирічних планів (з розподілом завдань по роках п'ятирічки) кожним об'єднанням, підприємством та організацією. Вказані п'ятирічні плани повинні бути спрямовані на виконання головного завдання одинадцятої п'ятирічки, що полягає в забезпеченні дальшого зростання добробуту радянських людей на основі сталого, поступального розвитку народного господарства, прискорення науково-технічного прогресу та переведення економіки на інтенсивний шлях розвитку, більш раціонального використання виробничого потенціалу республіки, всемірної економії всіх видів ресурсів та поліпшення якості роботи.

При розробці вказаних п'ятирічних планів забезпечити урахування в них завдань і заходів, передбачених у цільових комплексних програмах, та першочергове виділення для їх виконання необхідних трудових, фінансових і матеріально-технічних ресурсів.

5. Держплану УРСР (у необхідних випадках разом з Держбудом УРСР і Академією наук УРСР) внести в 2-місячний строк у затверджені республіканські науково-технічні програми зміни, що випливають із передбачених у Державному плані економічного і соціального розвитку Української РСР на 1981 - 1985 роки основних завдань цих програм.

6. Міністерствам і відомствам УРСР:

а) в місячний строк після доведення до них Держпланом УРСР завдань Державного плану економічного і соціального розвитку УРСР на 1981 - 1985 роки подати Держплану УРСР основні показники плану на 1981 - 1985 роки (за переліком показників, встановленим Держпланом СРСР) по підвідомчих виробничих об'єднаннях, підприємствах, організаціях та будовах, в розрізі економічних районів, областей, міст Києва і Севастополя;

б) забезпечити подання підвідомчими виробничими об'єднаннями, підприємствами, організаціями та будовами за місцем їх знаходження основних показників планів на 1981 - 1985 роки (за переліком показників, встановленим Держпланом СРСР) обласним, міським і районним плановим комісіям. При цьому в показниках по житловому будівництву і по будівництву дитячих дошкільних закладів повинні бути передбачені ліміти капітальних вкладень, будівельно-монтажних і підрядних робіт та обсяги введення в дію жилої площі і дитячих дошкільних закладів, що підлягають передачі в установленому порядку виконкомам Рад народних депутатів, які здійснюють функції єдиного замовника.

7. Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

а) на основі показників планів на 1981 - 1985 роки, одержаних від виробничих об'єднань, підприємств, організацій і будов, розташованих на території області (міста), в 3-місячний строк розробити і подати Держплану УРСР основні показники проекту зведеного п'ятирічного плану на 1981 - 1985 роки по всьому господарству області (міста), з виділенням показників по господарству союзного і республіканського підпорядкування;

б) забезпечити розробку п'ятирічних планів економічного і соціального розвитку в містах та районах.

8. Держплану УРСР:

а) розробити виходячи із Державного плану економічного і соціального розвитку УРСР на 1981 - 1985 роки і на основі основних показників планів, повідомлених міністерствами і відомствами СРСР і УРСР, облвиконкомами. Київським і Севастопольським міськвиконкомами, зведений п'ятирічний план по всьому господарству республіки у територіальному розрізі (з розподілом завдань по областях, містах Києву і Севастополю) та в програмному розрізі;

б) забезпечити доведення основних показників планів по підвідомчому Раді Міністрів УРСР господарству до виконавчих комітетів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів.

9. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству плодоовочевого господарства УРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ і облвиконкомам:

а) забезпечити:

доведення до колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств і об'єднань показників розвитку сільського господарства, передбачених пунктом 3 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 23 грудня 1980 р. N 657.

Одночасно з затвердженням планів державних закупок сільськогосподарських продуктів по областях, районах і категоріях господарств довести обсяги закупок до міністерств, відомств, організацій і підприємств, які здійснюють ці закупки;

розробку в 3-місячний строк колгоспами, радгоспами та іншими сільськогосподарськими підприємствами і об'єднаннями п'ятирічних планів розвитку сільського господарства на 1981 - 1985 роки, що передбачають виробництво сільськогосподарської продукції в кількостях, що гарантують продаж її державі відповідно до встановлених для них планів;

першочергове виконання встановлених на 1982 - 1985 роки планів поставок м'яса, молока, яєць та інших сільськогосподарських продуктів у загальносоюзний фонд, незалежно від рівня виконання планів державних закупок худоби і птиці, молока, яєць та інших сільськогосподарських продуктів;

б) подати Держплану УРСР зведені плани розвитку сільського господарства на 1981 - 1985 роки у такі строки: облвиконкомам - до 15 лютого 1982 р., міністерствам, Головплодвинпрому УРСР і Південному відділенню ВАСГНІЛ - до 1 березня 1982 року.

Держплану УРСР підготувати зведений план розвитку сільського господарства республіки на 1981 - 1985 роки для подання до 1 квітня 1982 р. Раді Міністрів СРСР і в копії Держплану СРСР та Міністерству сільського господарства СРСР.

10. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

а) продовжити роботу по перегляду проектно-кошторисної документації по будовах, що переходять на одинадцяту п'ятирічку, маючи на увазі виключити з проектів і кошторисів всякого роду надмірності, а також об'єкти, будівництво яких не викликається першочерговою необхідністю або може бути відкладене на більш пізні строки, і за рахунок цього забезпечити зниження кошторисної вартості цих будов не менше ніж на 5 процентів. Про результати проведеної роботи подати до 1 квітня 1982 р. доповідь Держбуду УРСР і в копії Держплану УРСР. Контроль за виконанням цього доручення і керівництво вказаною роботою покласти на Держбуд УРСР.

Держбуду УРСР і Держплану УРСР до 20 квітня 1982 р. подати Раді Міністрів УРСР доповідь про результати проведеної роботи для подання Раді Міністрів СРСР і в копії Держбуду СРСР і Держплану СРСР;

б) затвердити в титульних списках будов виробничого призначення, розпочатих до 1981 року і включених до плану на одинадцяту п'ятирічку, показники на 1981 - 1985 роки з розподілом завдань по роках.

11. Міністерствам і відомствам УРСР:

забезпечити в 2-місячний строк розробку на всіх підвідомчих підприємствах, в організаціях та установах організаційно-технічних заходів по додатковому зниженню в 1982 - 1985 роках матеріальних затрат на одиницю продукції, що випускається, робіт, що провадяться, і послуг, що надаються, в середньому не менше ніж на 3 - 5 процентів проти рівня 1980 року, в тому числі на 1 - 1,5 процента в 1982 році, і встановити постійний контроль за виконанням цих заходів;

подати до 1 січня 1982 р. Держплану УРСР і Міністерству фінансів УРСР зведені дані про розміри економії від зниження матеріальних затрат в результаті здійснення вказаних заходів по міністерству, відомству, з розподілом їх по галузях господарства, видах діяльності і роках п'ятирічки.

Держплану УРСР і Міністерству фінансів УРСР подати до 1 лютого 1982 р. Держплану СРСР і Міністерству фінансів СРСР зазначені дані по республіці, з розподілом їх по галузях господарства, видах діяльності і роках п'ятирічки.

12. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечити в 1981 - 1985 роках:

розробку і здійснення заходів по підвищенню ефективності використання вантажних автомобілів, автопричепів, напівпричепів та автобусів за рахунок скорочення порожніх пробігів, поліпшення використання вантажопідйомності, скорочення часу простою під вантажно-розвантажувальними операціями, збільшення середньої тривалості роботи рухомого складу протягом доби і підвищення технічної готовності автотранспортних засобів;

скорочення кількості дрібних нерентабельних автогосподарств шляхом концентрації вантажних автомобілів у великих госпрозрахункових автотранспортних підприємствах;

дальше зміцнення матеріально-технічної бази, підвищення якості ремонту і технічного обслуговування рухомого складу автомобільного транспорту.

13. Дозволити Міністерству будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР здійснювати в 1982 - 1985 роках будівництво й реконструкцію місцевих автомобільних шляхів понад ліміти державних капітальних вкладень на шляхове будівництво, передбачених у планах економічного і соціального розвитку, в межах коштів, що залучаються відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 16 жовтня 1968 року "Про участь колгоспів, радгоспів, промислових, транспортних, будівельних та інших підприємств і господарських організацій у будівництві і ремонті автомобільних шляхів" (з урахуванням змін і доповнень, внесених Указом Президії Верховної Ради УРСР від 16 травня 1980 року).

У зв'язку з цим встановити, що фонди на основні матеріали, машини і механізми для виконання додаткового обсягу робіт по шляховому будівництву виділяються (у межах суми залучуваних коштів):

Держпланом УРСР у річних планах - з розрахунку забезпечення обсягу робіт, що не перевищує 50 процентів передбаченого в плані ліміту державних капітальних вкладень на шляхове будівництво;

Міністерством будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР - на всю іншу частину додаткового обсягу робіт шляхом вишукання матеріальних ресурсів з місцевих джерел.

Держплану УРСР передбачати в річних планах Міністерству будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР завдання по введенню в дію місцевих автомобільних шляхів у межах додаткового обсягу робіт, що здійснюється понад ліміти державних капітальних вкладень і забезпечується основними матеріально-технічними ресурсами в централізованому порядку.

Держплану УРСР встановлювати у 1982 - 1985 роках (з наступним повідомленням Держплану СРСР) ліміт чисельності робітників і службовців та фонд заробітної плати Міністерству будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР для виконання робіт по проектуванню, будівництву і реконструкції автомобільних шляхів, що здійснюються у вказаному порядку.

14. З метою виконання завдань по вивезенню деревини, підвищенню продуктивності лісів та більш раціональному використанню лісових ресурсів:

а) Міністерству лісового господарства УРСР і Міністерству лісової і деревообробної промисловості УРСР забезпечити відведення та передачу лісозаготівельним підприємствам лісосічного фонду на 1982 - 1985 роки в обсягах затвердженої річної розрахункової лісосіки;

б) Міністерству лісового господарства УРСР, Міністерству лісової і деревообробної промисловості УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР і Міністерству радгоспів УРСР розробити і здійснити заходи по дальшому поліпшенню якості складу лісів та підвищенню їх продуктивності.

15. Схвалити подані Держпланом УРСР баланси грошових доходів і витрат населення в цілому по республіці та по областях і містах республіканського підпорядкування на 1981 - 1985 роки.

Доручити Держплану УРСР довести до облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів вказані баланси по відповідних областях і містах.

Облвиконкомам забезпечити розробку балансів грошових доходів і витрат населення по районах і містах обласного підпорядкування.

Держплану УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечити необхідну відповідність між доходами і витратами населення, планами товарообороту і товарними фондами.

16. Взяти до відома і керівництва, що Рада Міністрів СРСР постановою від 8 жовтня 1981 р. N 990:

1) Визнала за необхідне:

з метою виконання прийнятої XXVI з'їздом КПРС програми соціального розвитку і підвищення народного добробуту здійснити в одинадцятій п'ятирічці у централізованому порядку державні заходи в цій галузі з затратами на загальну суму 16,6 млрд. карбованців (у розрахунку на 1985 рік).

Державному комітету СРСР по праці і соціальних питаннях, Держплану СРСР і Міністерству фінансів СРСР доручено за участю ВЦРПС, заінтересованих міністерств і відомств забезпечувати підготовку та подання Раді Міністрів СРСР пропозицій про порядок і строки здійснення вказаних заходів.

Держплану СРСР запропоновано передбачати в проектах річних планів на 1982 - 1985 роки, а Міністерству фінансів СРСР - у проектах Державного бюджету СРСР на ці роки виділення необхідних ресурсів на проведення відповідних заходів по підвищенню рівня життя народу;

продовжити погашення державних внутрішніх позик.

2) Доручила Держплану СРСР:

а) за участю міністерств і відомств СРСР і Рад Міністрів союзних республік продовжити складання цільових комплексних економічних і соціальних програм, а також програм розвитку окремих регіонів і територіально-виробничих комплексів;

б) внести в завдання п'ятирічного плану, що встановлюються міністерствам і відомствам СРСР і Радам Міністрів союзних республік у діючих оптових цінах і тарифах, необхідні поправки, зв'язані з введенням в дію з 1 січня 1982 р. нових оптових цін і тарифів. Відповідні дані про уточнення завдань повідомити Раді Міністрів СРСР одночасно з проектом Державного плану економічного і соціального розвитку СРСР на 1983 рік.

3) Зобов'язала міністерства і відомства СРСР:

а) в місячний строк після доведення до них Держпланом СРСР завдань Державного плану економічного і соціального розвитку СРСР на 1981 - 1985 роки повідомити Радам Міністрів союзних республік основні показники плану на 1981 - 1985 роки (за переліком показників, встановленим Держпланом СРСР) в цілому по тих, що знаходяться на території відповідної республіки, виробничих об'єднаннях, підприємствах, організаціях та будовах союзного підпорядкування (крім показників по виробництву оборонної продукції у натуральному виразі), з виділенням показників по областях (по Українській РСР, крім того, по економічних районах);

б) забезпечити подання підвідомчими виробничими об'єднаннями, підприємствами, організаціями та будовами за місцем їх знаходження основних показників планів на 1981 - 1985 роки (за переліком показників, встановленим Держпланом СРСР) обласним, міським і районним плановим комісіям. При цьому у показниках по житловому будівництву і по будівництву дитячих дошкільних закладів повинні бути передбачені ліміти капітальних вкладень, будівельно-монтажних і підрядних робіт та обсяги введення в дію жилої площі і дитячих дошкільних закладів, що підлягають передачі в установленому порядку виконкомам Рад народних депутатів, які здійснюють функції єдиного замовника.

4) Дозволила Держбанку СРСР надавати в 1981 - 1985 роках колгоспам у межах плану довгострокового кредитування, а також обсягів капітальних вкладень, передбачених по колгоспах у розрахунках до планів економічного і соціального розвитку, довгостроковий кредит на будівництво внутрігосподарських автомобільних шляхів з твердим покриттям на строк до 15 років з погашенням починаючи з п'ятого року після видачі кредиту.

5) Абзац перший підпункту 5 пункту 16 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
Української РСР від 16.12.87 р. N 414)

Дозволила Держпостачу СРСР використовувати для будівництва підприємств по заготівлі та переробці вторинної сировини, що-здійснюється відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 25 січня 1980 р. N 65, а також для будівництва тароремонтних підприємств оборотні матеріальні ресурси, що є на підвідомчих підприємствах по поставках продукції, у відповідності з потребою, яка визначається проектами і кошторисами.

6) Зберегла, як виняток, на 1982 - 1985 роки передбачені постановами Ради Міністрів СРСР від 27 травня 1967 р. N 482, від 30 липня 1970 р. N 620, від 16 лютого 1971 р. N 103 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 23 лютого 1971 р. N 114) і постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 14 липня 1978 р. N 611 (постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 22 серпня 1978 р. N 426) порядок і умови кредитування банками затрат на заходи по розвитку зв'язку, здійснюваних понад ліміти державних капітальних вкладень.

7) Підпункт 7 пункту 16 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 22.11.85 р. N 420)

8) Затвердила перелік рішень, що додається, строк чинності яких: продовжується на 1982 - 1985 роки.

17. Продовжити на 1982 - 1985 роки строк чинності:

пункту 14 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 2 грудня 1971 р. N 526;

пункту 23 постанови Ради Міністрів УРСР від 29 листопада 1975 р. N 530 в частині дозволу міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам провадити в межах установлених їм обсягів капітальних вкладень будівництво будинків, а також реконструкцію і пристосування приміщень для районних (міських) машинолічильних та інформаційно-обчислювальних станцій (центрів) системи ЦСУ УРСР і централізованих бухгалтерій;

абзацу другого пункту 24 постанови Ради Міністрів УРСР від 12 листопада 1976 р. N 520;

підпункту "б" пункту 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 20 грудня 1976 р. N 567;

абзацу другого пункту 15 (про перерозподіл вільних коштів нецентралізованих джерел) і пункту 19 постанови Ради Міністрів УРСР від 28 жовтня 1980 р. N 580.

18. Держплану УРСР перевірити своєчасність доведення міністерствами і відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами завдань Державного плану економічного і соціального розвитку УРСР на 1981 - 1985 роки і цільових комплексних програм до об'єднань, підприємств, організацій та будов, а також відповідність показників, доведених до об'єднань, підприємств, організацій та будов, вказаним завданням. Про наслідки перевірки доповісти Раді Міністрів УРСР у січні 1982 року.

19 - 24. Цілком таємно.

* * *

Рада Міністрів УРСР зобов'язує міністерства і відомства УРСР, виконкоми місцевих Рад народних депутатів, усі господарські органи, керуючись рішеннями XXVI з'їзду КПРС і XXVI з'їзду Компартії України, положеннями і завданнями, висунутими Генеральним секретарем ЦК КПРС товаришем Л. І. Брежнєвим у Звітній доповіді ЦК КПРС з'їздові, Основними напрямами економічного і соціального розвитку СРСР на 1981 - 1985 роки і на період до 1990 року, а також постановою ЦК Компартії України, Ради Міністрів УРСР, Української республіканської ради професійних спілок і ЦК ЛКСМ України "Про роботу партійних, профспілкових і комсомольських організацій, радянських і господарських органів республіки у зв'язку з постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ "Про Всесоюзне соціалістичне змагання за успішне виконання і перевиконання завдань одинадцятої п'ятирічки", розгорнути цілеспрямовану організаторську роботу по мобілізації широких мас трудящих на підвищення ефективності суспільного виробництва на основі його всебічної інтенсифікації, дальшого прискорення науково-технічного прогресу, поліпшення якості продукції та послуг у всіх галузях народного господарства і промисловості, вдосконалення господарювання в усіх ланках управління, суворого дотримання державної і трудової дисципліни, підвищення відповідальності кадрів, посилюючи орієнтацію на досягнення кращих кінцевих народногосподарських результатів, з тим щоб забезпечити в одинадцятій п'ятирічці сталу роботу народного господарства, добитися виконання та перевиконання планових завдань і взятих трудовими колективами соціалістичних зобов'язань на 1981 - 1985 роки.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ПЕРЕЛІК
рішень, строк чинності яких продовжується на 1982 - 1985 роки

1. Постанова Ради Міністрів СРСР від 10 травня 1967 р. N 405 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 17 травня 1967 р. N 501) про передачу замовниками підрядним будівельним організаціям 10 процентів жилої площі, що вводиться в експлуатацію.

2. Пункт 10 постанови Ради Міністрів СРСР від 1 грудня 1969 р. N 920 (підпункт 1 "б" пункту 42 постанови Ради Міністрів УРСР від 11 грудня 1969 р. N 660).

3. Пункт 9 постанови Ради Міністрів СРСР від 6 вересня 1971 р. N 640 (пункт 12 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 2 грудня 1971 р. N 528) щодо будівництва телевізійних станцій, радіорелейних ліній до них і приймальних станцій системи "Орбіта", а також будівництва апаратно-студійних комплексів на діючих радіотелецентрах.

4. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 13 листопада 1975 р. N 2521 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 21 листопада 1975 р. N 892).

 

ДОВІДКА
до постанови Ради Міністрів УРСР від 27 жовтня 1981 р. N 530 "Про Державний план економічного і соціального розвитку УРСР на 1981 - 1985 роки" в частині продовження чинності раніше прийнятих рішень Уряду

Пункт 16 /підпункти 5 і 6/, стор. 12

Пунктом 2 постанови Ради Міністрів СРСР від 12 травня 1981 р. N 454 /підпункт 2 пункту 8 постанови Ради Міністрів УРСР від 19 червня 1981 р. N 323/ запропоновано Будбанку СРСР забезпечити надання в 1981 - 1986 роках Держпостачу СРСР кредиту на будівництво картонно-паперового комбінату в м. Рубіжному /в комплексі з об'єктами невиробничого призначення/ на умовах, встановлених для кредитування будівництва Ленінградської картонної фабрики і Київського картонно-паперового комбінату. Погашення кредиту провадитиметься за рахунок прибутку комбінату, починаючи з кварталу, наступного за кварталом введення в дію підприємства або його частини.

Також доручено Будбанку СРСР і Держпостачу СРСР визначати строки погашення кредитів виходячи із строків окупності капітальних вкладень на створення цього комбінату, прийнятих у затвердженому проекті, і нормативних строків освоєння його потужностей.

Постановою Ради Міністрів СРСР від 27 травня 1967 р. N 482 дозволено Будбанку СРСР надавати, починаючи з 1968 року, кредит на будівництво будинків районних вузлів зв'язку, установлення апаратури і устаткування, а також на інші заходи, що зв'язані з механізацією виробничих процесів, обласним управлінням зв'язку в сумі до 400 тис. крб. на один об'єкт - за клопотанням цих управлінь: в сумі, що перевищує 400 тис. крб. - за клопотанням і під гарантію Мінзв'язку СРСР або міністерств зв'язку союзних республік. Вказані кредити надаються на строк до 6 років, з погашенням починаючи з другого кварталу після завершення заходу, що кредитується, за рахунок прибутків /економії/, що утворюються по результатах діяльності підприємств зв'язку обласних управлінь зв'язку.

Постановою Ради Міністрів СРСР від 30 липня 1970 р. N 620 дозволено Будбанку СРСР надавати обласним виробничо-технічним управлінням зв'язку і окремим підприємствам зв'язку за клопотанням Мінзв'язку СРСР або міністерств зв'язку союзних республік та під їхню гарантію кредит:

а) на витрати по придбанню і установленню устаткування автоматичних міжміських телефонних станцій із строком погашення до 5 років;

б) на витрати по розвитку внутрішньообласного телефонного зв'язку /прокладка симетричних і коаксиальних кабелів та установлення багатокабельної апаратури для їх ущільнення/ з строком погашення до 4 років.

Встановлено, що погашення вказаних кредитів провадиться за рахунок коштів, що утворюються на підприємствах зв'язку від перевищення експлуатаційних доходів над видатками в результаті проведення заходів, що кредитуються.

Постановою Ради Міністрів СРСР вір 16 лютого 1971 р. N 103 /розпорядження Ради Міністрів УРСР від 23 лютого 1971 р. N 114/ на часткову зміну постанови Ради Міністрів СРСР від 10 червня 1963 р. N 649 /постанова Ради Міністрів УРСР від 8 липня 1963 р. N 788/ дозволено Держбанку СРСР надавати госпрозрахунковим підприємствам зв'язку за клопотанням Мінзв'язку СРСР або міністерств зв'язку союзних республік і під їхню гарантію кредит на розширення і реконструкцію міських телефонних станцій і сіток, а також на монтаж станцій і сіток до них на строк до 6 років.

Постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 14 липня 1978 р. N 611 /постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 22 серпня 1978 р. N 426/ затверджені заходи по дальшому розвитку виробничо-технічної бази і докорінному поліпшенню роботи поштового зв'язку.

Вказаною постановою Рада Міністрів СРСР дозволила Держбанку СРСР надавати обласним виробничо-технічним управлінням і окремим підприємствам за клопотанням Мінзв'язку СРСР або міністерств зв'язку союзних республік і під їхню гарантію кредити на строк до 6 років на затрати по обладненню обмінних поштових пунктів, по придбанню і установці збірно-розбірних будинків для організації обробки пошти, а також по впровадженню на підприємствах поштового зв'язку нової техніки, засобів механізації та автоматизації виробничих процесів, придбанню і установці поштово-технологічного і підйомно-транспортного устаткування" що здійснюються понад план державних капіталовкладень у міру вишукання матеріальних ресурсів.

Кредити при цьому надаються при умові окупності затрат і погашення позичок у вказаний строк за рахунок прибутку, що утворюється в результаті проведення заходу, що кредитується.

Пункт 16 /підпункт 8/, стор. 13

Постановою Ради Міністрів СРСР від 10 травня 1967 р. N 405 /розпорядження Ради Міністрів УРСР від 17 травня 1967 р. N 501/ встановлено, що замовники, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, повинні передавати підрядним будівельним організаціям 10 процентів жилої площі, що вводиться в експлуатацію, в будинках, споруджених цими підрядними організаціями.

Пунктом 10 постанови Ради Міністрів СРСР від 1 грудня 1969 р. N 920 /підпункт 1 "б" пункту 42 постанови Ради Міністрів УРСР від 11 грудня 1969 р. N 660/ надано право Міністерству сільського будівництва СРСР вирішувати питання організації пересувних механізованих колон для здійснення будівництва на селі при наявності необхідних будівельних механізмів та іншого обладнання для укомплектування цих колон.

Пунктом 9 постанови Ради Міністрів СРСР від 6 вересня 1971 р. N 640 /пункт 12 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 2 грудня 1971 р. N 528/ дозволено, як виняток, Радам Міністрів союзних республік і облвиконкомам здійснювати, в міру виявлення додаткових матеріальних ресурсів, будівництво телевізійних станцій /понад кількість, передбачену постановою Щ КПРС і Ради Міністрів СРСР від 19 лютого 1971 р. N 109-44/, радіорелейних ліній до них, а також будівництво на діючих радіотелецентрах апаратно-студійних комплексів.

Розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 13 листопада 1975 р. N 2521 /розпорядження Ради Міністрів УРСР від 21 листопада 1975 р. N 892/ передбачено продовжити на 1976 - 1980 роки строк чинності розпорядження Ради Міністрів СРСР від 24 вересня 1965 р. N 1922 і від 30 листопада 1965 р. N 2307 /розпорядження Ради Міністрів УРСР від 6 жовтня 1965 р. N 1321 та від 4 грудня 1965 р. N 1589/ про порядок використання непридатної для харчових цілей олії, що закуповується організаціями споживчої кооперації, для виробництва оліфи та олійної фарби.

Пункт 17, стор. 13

Пунктом 14 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 2 грудня 1971 р. N 526 дозволено Держплану УРСР, міністерствам і відомствам УРСР та облвиконкомам передбачати в планах на 1972 - 1975 роки виділення щорічно Міністерству сільського будівництва УРСР на розвиток виробничої бази будівельних організацій капітальних вкладень /на будівельно-монтажні роботи/ в розмірі до 3 процентів від обсягу підрядних будівельно-монтажних робіт, що виконуються цими організаціями для сільського господарства та інших галузей народного господарства.

Другим абзацем пункту 24 постанови Ради Міністрів УРСР від 12 листопада 1976 р. N 520 дозволено облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам здійснювати в міру вишукання матеріальних ресурсів з місцевих джерел будівництво кооперативних гаражів і відкритих стоянок для легкових автомобілів, що належать громадянам, за рахунок їх коштів, при завчасній оплаті вартості гаражів і стоянок.

Підпунктом "б" пункту 1 постанови Рада Міністрів УРСР від 20 грудня 1976 р. N 567 дозволено облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам і Міністерству охорони здоров'я УРСР використовувати в 1977 - 1980 роках на будівництво стоматологічних поліклінік частину 5-процентних відрахувань від капітальних вкладень, передбачених пунктом 11 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 вересня 1960 р. N 1563.

Абзац другий пункту 15 і пункт 19 постанови Ради Міністрів УРСР від 28 жовтня 1980 р. N 580:

абзацем другим пункту 15 дозволено міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському міськвиконкому в 1981 році перерозподіляти, як виняток, вільні кошти нецентралізованих джерел у частині, призначеній для фінансування державних капітальних вкладень /крім коштів фонду розвитку виробництва та фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва/, зі спрямуванням їх на фінансування затрат на технічне переозброєння і реконструкцію діючих підприємств та на фінансування інших робіт затрат, що провадяться за планом капітальних вкладень;

пунктом 19 встановлено, що будівельно-монтажні роботи /крім робіт, що виконуються за рахунок кредитів банків/, здійснювані міністерствами і відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами, об'єднаннями та підприємствами відповідно до наданих їм прав понад обсяги робіт, передбачені в планах, а також роботи по ремонту будинків та споруд підприємств і організацій республіканських та союзно-республіканських міністерств і відомств УРСР та місцевого підпорядкування і по ремонту місцевих автомобільних шляхів, що виконуються підвідомчими ремонтно-будівельними організаціями, провадяться в 1981 році в межах ліміту чисельності робітників і службовців та фонду заробітної плати, затверджених у річному плані відповідному міністерству, відомству УРСР і обл/міськ/виконкому.

 

Заст. зав. відділом
по плану, фінансах, праці і
заробітній платі УС РМ УРСР

А. Сич

Опрос