Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О состоянии и мерах по развитию экспериментально-производственной базы научных учреждений республики

Совет Министров УССР
Постановление, Перечень от 15.10.1981 № 511

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 15 жовтня 1981 р. N 511

Київ

Про стан та заходи по розвитку експериментально-виробничої бази наукових установ республіки

За роки десятої п'ятирічки в Українській РСР проведено певну роботу по зміцненню експериментально-виробничої бази наукових установ. Зараз в республіці діє 475 дослідно-виробничих баз, в яких працює понад 168 тисяч чоловік.

Досвід показує, що в тих наукових установах, де є належна дослідно-експериментальна і виробнича база, ефективність праці в 3 - 4 рази вища ніж там, де її немає.

Разом з тим в Академії наук УРСР з 71 наукової установи експериментальну базу мають лише 40, Міністерстві вищої і середньої спеціальної освіти УРСР відповідно з 60 - 13, Міністерстві охорони здоров'я УРСР - з 55 тільки 4.

Не приділяють належної уваги питанням розвитку дослідно-експериментальної бази Міністерство чорної металургії УРСР, Міністерство вугільної промисловості УРСР і Міністерство житлово-комунального господарства УРСР.

В окремі роки лише близько 20 процентів науково-дослідних робіт завершується розробкою проектної та конструкторської документації, створенням дослідних зразків машин, приладів, устаткування, прогресивних технологічних процесів і регламентів. У галузях промисловості є багато експериментально-виробничих підприємств, які завантажені випуском серійної продукції і фактично не виконують своїх прямих функцій. 

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Міністерствам і відомствам УРСР:

вжити заходів до усунення недоліків у використанні існуючої експериментально-виробничої бази підвідомчих наукових установ;

підвищити ефективність роботи дослідних /експериментальних/ підприємств і господарств для виконання в повному обсязі дослідно-промислової перевірки результатів наукових розробок у найкоротші строки;

прискорити переведення на госпрозрахунок галузевих науково-дослідних інститутів і проектно-конструкторських організацій, зайнятих розробкою і впровадженням нової техніки;

до 1 червня 1982 р. подати Держплану УРСР пропозиції про завантаження підприємств і господарств, які користуються статусом дослідних /експериментальних/ виробництв, роботами по дослідно-промисловій перевірці закінчених наукових та конструкторських робіт, у тому числі про організацію на промислових підприємствах і цехах других робочих змін.

Держплану УРСР при розробці проекту Державного плану економічного і соціального розвитку УРСР на 1986 - 1990 роки передбачити заходи по зміцненню експериментальної бази наукових установ.

2. Міністерству фінансів УРСР, ЦСУ УРСР разом з міністерствами і відомствами УРСР перевірити на місцях види робіт, що виконуються дослідними /експериментальними/ підприємствами, та їх відповідність завданням, покладеним на ці підприємства, і пропозиції подати Раді Міністрів УРСР у II кварталі 1982 року.

3. Міністерству чорної металургії УРСР, Міністерству вугільної промисловості УРСР, Міністерству житлово-комунального господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР та Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР разом з відповідними будівельними міністерствами УРСР здійснити заходи по прискоренню створення і введення у дію в одинадцятій п'ятирічці дослідно-промислових установок і дослідно-експериментальних баз згідно з додатком N 1.

4. Вважати за доцільне створити, реконструювати або розширити протягом одинадцятої п'ятирічки дослідно-експериментальні бази і дослідно-конструкторські дільниці при науково-дослідних установах і вузах у межах лімітів чисельності робітників і службовців, передбачених державними планами по відповідних міністерствах і відомствах УРСР, згідно з додатком N 2.

Держплану УРСР і Держбуду УРСР разом з відповідними міністерствами і відомствами УРСР розглянути питання про розміщення вказаних баз і ділянок на території республіки.

5. Академії наук УРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Міністерству охорони здоров'я УРСР створити централізований розплідник лабораторних тварин для забезпечення наукових установ необхідним експериментальним матеріалом.

6. Схвалити ініціативу Академії наук УРСР і Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР по організації міжвідомчої кооперації при використанні дослідно-експериментальних баз інститутів Академії наук УРСР. Затвердити перелік наукових установ Академії наук УРСР, які подають допомогу вузам республіки у використанні згаданих баз згідно з додатком N 3.

7. Академії наук УРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Міністерству охорони здоров'я УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ, Держбуду УРСР і Держплану УРСР протягом 1982 - 1985 років:

здійснити заходи по створенню на основі існуючих дослідно-виробничих баз госпрозрахункових підприємств /виробництв/, орієнтованих на виконання замовлень кількох науково-дослідних організацій;

залучати на засадах дольової участі заінтересовані міністерства і відомства УРСР до розширення діючих та створення нових дослідно-експериментальних баз.

8. Міністерствам і відомствам УРСР, у підпорядкуванні яких є науково-дослідні установи та дослідно-експериментальні підприємства, разом з Держпланом УРСР протягом 1982 року розглянути питання про створення на їх базі науково-технічних комплексів, а також скласти і затвердити перспективні плани створення таких комплексів.

9. Встановити, що міністерства і відомства УРСР вносять пропозиції до Ради Міністрів УРСР про створення нових науково-дослідних організацій тільки при наявності необхідної для них експериментальної бази, або разом з пропозиціями по її створенню, керуючись при цьому постановою Ради Міністрів СРСР від 1 жовтня 1981 р. N 960 щодо раціонального використання трудових ресурсів.

10. Міністерству автомобільного транспорту УРСР за погодженням з Міністерством фінансів УРСР і Держпланом УРСР вирішити питання про створення в 1982 році на базі Державного автотранспортного науково-дослідного та проектного інституту науково-виробничого об'єднання "Укравтотранс".

11. Збільшити норматив власних оборотних коштів дослідно-експериментальних підприємств і організацій науково-дослідних установ Академії наук УРСР на 1982 рік на 1,3 млн. карбованців за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні цих підприємств і організацій.

12. Академії наук УРСР подати в січні 1982 р. Раді Міністрів УРСР пропозиції про підвищення ефективності використання науково-дослідних морських і річкових суден.

13. Держпостачу УРСР забезпечити, постачання дослідно-експериментальним виробництвам наукових установ і вузів республіки необхідного обладнання, устаткування і матеріалів.

14. Держплану УРСР:

розглянути з проектом Державного плану економічного і соціального розвитку УРСР на 1983 рік питання про виділення Академії наук УРСР і Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР капіталовкладень цільовим призначенням для прискорення розвитку експериментально-виробничої бази науки;

разом з відповідними міністерствами і відомствами УРСР розглянути питання про передачу Академії наук УРСР окремих нерентабельних підприємств і відповідні пропозиції внести Раді Міністрів УРСР;

посилити контроль за станом розвитку і використання дослідно-експериментальних баз галузей народного господарства, систематично здійснювати аналіз їх роботи і подавати Раді Міністрів УРСР пропозиції щодо її поліпшення.

15. Держплану УРСР Академії наук УРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР про хід виконання цієї постанови доповісти Раді Міністрів УРСР у грудні 1982 року.

 

Заступник Голови
Ради Міністрів УРСР
 

 
Г. ВАЩЕНКО
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Інд. 25

 

ПЕРЕЛІК
дослідно-промислових установок і дослідно-експериментальних баз, що підлягають створенню і введенню в дію в одинадцятій п'ятирічці

Назва установок і дослідно-експериментальних баз 

Міністерство, відомство УРСР, відповідальне за створення 

Дослідно-промислова установка по виробництву залізного порошку у флокульованому шарі Донецького науково-дослідного інституту чорної металургії 

Мінчормет УРСР 

Стендові установки дослідно-експериментального заводу Донецького науково-дослідного інституту чорної металургії /реконструкція прольоту/ 

- " - 

Дослідно-промислова установка для виробництва холоднокатаної дифузійно-хромованої полоси металургійного заводу "Запоріжсталь" 

- " - 

Дослідно-промислова установка по виробництву ксантановодню Ясиновського коксохімічного заводу 

- " - 

Експериментальна база по дослідженнях і доводці засобів механізації закладних робіт 

Мінвуглепром УРСР 

Майстерні Науково-дослідного і конструкторсько-технологічного інституту міського господарства 

Мінжитлокомунгосп УРСР

Дослідно-промисловий цех по виробництву нових видів цукропродуктів з підвищеними поживними і біологічними властивостями Узинського цукрового заводу 

Мінхарчопром УРСР 

Дослідно-експериментальна база по освоєнню прогресивних технологічних процесів в металургійній промисловості при Дніпропетровському металургійному інституті 

Мінвуз УССР 

Комплекс по опрацюванню нових технологічних процесів при Дніпропетровському хіміко-технологічному інституті 

Мінвуз УРСР 

Дослідно-виробничо-учбовий комплекс при Дніпропетровському гірничому інституті 

- " - 

Дослідний полігон для експериментальних досліджень відновлюваних джерел енергії при Київському політехнічному інституті 

- " - 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ПЕРЕЛІК
науково-дослідних установ, які потребують створення, реконструкції або розширення дослідно-експериментальних баз і дослідно-конструкторських дільниць в одинадцятій п'ятирічці

Академія наук УРСР

Інститут кібернетики /науково-експериментальне виробництво мікроелектронних пристроїв обчислювальної техніки/

Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона /експериментально-виробнича база по зварюванню та різанню вибухом/

Інститут проблем, матеріалознавства /дослідний завод тугоплавких сполук/

Інститут геофізики /спеціальне конструкторсько-технологічне бюро геофізичного приладобудування з дослідним виробництвом/

Інститут прикладної математики і механіки /спеціальне конструкторсько-технологічне бюро систем управління/

Міністерство геології УРСР

Інститут мінеральних ресурсів /дослідно-технологічна база/

Держбуд УРСР

Науково-дослідний інститут будівельного виробництва /експериментальна база/

Міністерство побутового обслуговування населення УРСР

Українське науково-виробниче об'єднання побутового обслуговування /дослідно-експериментальна база/

Міністерство вугільної промисловості УРСР

Науково-виробниче об'єднання "Вуглемеханізація" /розширення експериментальної бази/

Міністерство харчової промисловості УРСР

Київський проектно-конструкторський технологічний інститут /розширення експериментальної бази/

Міністерство чорної металургії УРСР

Донецький науково-дослідний інститут чорної металургії /реконструкція дослідно-експериментальної бази/

Міністерство охорони здоров'я УРСР

Харківський науково-дослідний інститут ендокринології і хімії гормонів /дослідно-конструкторська дільниця/

Київський науково-дослідний інститут туберкульозу і грудної хірургії /дослідно-конструкторська дільниця/

Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР

Донецький державний університет /дослідно-експериментальна база/

Київський державний університет /дослідно-експериментальна база та випробувальний полігон для аерозольних засобів, учбово-експериментальні майстерні/

Львівський державний університет /дослідно-експериментальна база та конструкторське бюро/

Одеський державний університет /дослідно-експериментальна база по створенню та випробовуванню нових теплопровідних матеріалів/

Ужгородський державний університет /дослідно-експериментальна база/

Харківський державний університет /дослідно-експериментальна база та конструкторське бюро/

Чернівецький державний університет /дослідно-виробнича база/

Сімферопольський державний університет /дослідно-експериментальна база/

Київський політехнічний інститут /дослідно-експериментальна база та дослідне виробництво/

Одеський політехнічний інститут /дослідно-експериментальний завод/

Харківський політехнічний інститут /дослідно-виробнича база/

Український заочний політехнічний інститут /дослідно-експериментальна база/

Запорізький машинобудівний інститут /дослідно-промислова база/

Запорізький індустріальний інститут /дослідно-виробнича база/

Івано-Франківський інститут нафти та газу /дослідно-експериментальна база/

Комунарський гірничо-металургійний інститут /дослідно-експериментальна база/

Криворізький гірничорудний інститут /дослідно-експериментальна база/

Львівський лісотехнічний інститут /дослідно-експериментальна база/

Дніпродзержинський індустріальний інститут /дослідно-виробнича база/

Ворошиловградський машинобудівний інститут /дослідно-експериментальна база/

Одеський технологічний інститут холодильної промисловості /дослідно-експериментальна база/

Львівський інститут прикладного і декоративного мистецтва /учбово-експериментальна база/

Харківський художньо-промисловий інститут /учбово-експериментальна база/

Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування /дослідно-експериментальна база/

Донецький політехнічний інститут /дослідно-виробнича та експериментальна база/

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ПЕРЕЛІК
наукових установ Академії наук УРСР, які подають допомогу вузам республіки у використанні дослідно-експериментальних баз

Інститут прикладних проблем механіки та математики

Інститут кібернетики

Інститут геотехнічної механіки

Інститут проблем міцності

Інститут фізики

Інститут металофізики

Фізико-технічний інститут низьких температур

Донецький фізико-технічний інститут

Інститут радіофізики і електроніки

Інститут напівпровідників

Головна астрономічна обсерваторія

Інститут геохімії і фізики мінералів

Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона

Інститут проблем лиття

Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка

Інститут надтвердих матеріалів

Інститут технічної теплофізики

Інститут електродинаміки

Інститут проблем машинобудування

Інститут загальної та неорганічної хімії

Інститут колоїдної хімії та хімії води імені. А. В. Думанського

Фізико-хімічний інститут

Інститут органічної хімії

Інститут хімії високомолекулярних сполук

Інститут фізичної хімії Л. В. Писаржевського

Інститут газу

Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Опрос