Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о финансовом отделе исполнительного комитета областного, Киевского городского Совета народных депутатов

Совет Министров УССР
Положение, Постановление от 24.09.1981 № 485
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 24 вересня 1981 р. N 485

Київ

Про затвердження Положення про фінансовий відділ виконавчого комітету обласної, Київської міської Ради народних депутатів

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів Української РСР
 від 20 липня 1991 року N 102)

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про фінансовий відділ виконавчого комітету обласної, Київської міської Ради народних депутатів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, абзац другий пункту 1 Положення про фінансовий відділ виконавчого комітету міської, районної в місті Ради депутатів трудящих, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 7 квітня 1972 р. N 164 /ЗП УРСР, 1972 р., N 4, ст. 28/, в частині, що стосується фінансового відділу виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів.

 

Заступник Голови
Ради Міністрів УРСР
 

 
Г. ВАЩЕНКО
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Інд. 26

 

ПОЛОЖЕННЯ
про фінансовий відділ виконавчого комітету обласної, Київської міської Ради народних депутатів

1. Фінансовий відділ виконавчого комітету обласної, Київської міської Ради народних депутатів відповідно до законодавства Української РСР утворюється обласною, Київською міською Радою і підпорядковується у своїй діяльності як Раді та її виконавчому комітетові, так і Міністерству фінансів УРСР.

Фінансовий відділ виконавчого комітету обласної, Київської міської Ради народних депутатів складає проект бюджету області, м. Києва і несе відповідальність за виконання бюджету області, міста як по доходах, так і по видатках, за забезпечення необхідними грошовими коштами заходів, що передбачаються у плані економічного і соціального розвитку області, м. Києва, та інших заходів, які фінансуються з бюджету області, міста, забезпечує мобілізацію на території області, м. Києва фінансових ресурсів на загальнодержавні потреби.

2. Основними завданнями фінансового відділу є:

забезпечення активного використання фінансів з метою підвищення ефективності суспільного виробництва, збільшення соціалістичних нагромаджень у народному господарстві і зростання національного доходу;

мобілізація фінансових ресурсів і спрямування їх відповідно до затверджених планів на фінансування заходів по розвитку господарства області, м. Києва і дальшому підвищенню матеріального та культурного рівня життя народу;

економічно обгрунтоване планування доходів і видатків бюджету області, м. Києва, проведення заходів по забезпеченню своєчасного і повного надходження всіх доходів, передбачених у бюджеті області, м. Києва, економного та цільового витрачання бюджетних коштів;

контроль за дотриманням державної фінансової дисципліни, за виконанням підприємствами, установами і організаціями, розташованими на території області, м. Києва, фінансових зобов'язань перед державою;

впровадження наукової організації праці, здійснення заходів по добору, розстановці та вихованню кадрів, створення умов для найкращого використання знань і досвіду працівників та закріплення кадрів.

3. Фінансовий відділ вирішує покладені на нього завдання з урахуванням пропозицій постійних комісій обласної, Київської міської Ради народних депутатів, профспілкових органів і органів інших громадських організацій та у взаємодії з ними.

4. Фінансовий відділ у своїй діяльності керується законами СРСР, іншими рішеннями Верховної Ради СРСР та її Президії, законами УРСР, іншими рішеннями Верховної Ради УРСР та її Президії, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів УРСР, рішеннями обласної, Київської міської Ради народних депутатів, рішеннями і розпорядженнями її виконавчого комітету, наказами, інструкціями та вказівками Міністерства фінансів СРСР і Міністерства фінансів УРСР, іншими нормативними актами, а також цим Положенням.

5. Фінансовий відділ відповідно до покладених на нього завдань:

а) здійснює згідно з вказівками Міністерства фінансів СРСР і Міністерства фінансів УРСР методичне керівництво в галузі фінансово-бюджетного планування та фінансування місцевого господарства області, м. Києва, вивчає економіку і фінанси галузей господарства з метою виявлення та мобілізації матеріальних і фінансових резервів, забезпечення режиму економії та зміцнення господарського розрахунку;

б) організує роботу по складанню проекту бюджету області, м. Києва на наступний рік у порядку, який встановлюється виконавчим комітетом обласної, Київської міської Ради народних депутатів, та відповідно до вказівок Міністерства фінансів УРСР, складає проект бюджету області, м. Києва і подає його виконавчому комітетові обласної, Київської міської Ради;

в) розглядає проекти фінансових планів підприємств і організацій обласного /міського/ підпорядкування, проекти зведених кошторисів відділів і управлінь виконавчого комітету обласної, Київської міської Ради народних депутатів та окремих установ, що фінансуються фінансовим відділом, по видатках на освіту, охорону здоров'я, соціальне забезпечення та інші заходи по обласному /міському/ бюджету, проекти кошторисів витрат на утримання апарату виконавчого комітету обласної, Київської міської Ради та його відділів і управлінь;

г) подає відповідно виконавчому комітетові обласної, Київської міської Ради народних депутатів пропозиції про розмежування доходів і видатків бюджету області між обласним бюджетом і бюджетами районів і міст обласного підпорядкування, а по бюджету м. Києва - між міським бюджетом і бюджетами районів міста, здійснює заходи по зміцненню доходної бази бюджетів районів, міст, сільських і селищних бюджетів;

д) розглядає і затверджує зведені кошториси спеціальних коштів установ, що перебувають на обласному /міському/ бюджеті, а також кошториси по спеціальних коштах, що знаходяться у безпосередньому розпорядженні відділів і управлінь виконавчого комітету обласної, Київської міської Ради народних депутатів;

є) організує виконанням бюджету області, м. Києва, складає розпис доходів і видатків обласного /міського/ бюджету, затвердженого обласною, Київською міською Радою народних депутатів, виконує обласний /міський/ бюджет і забезпечує надходження в області, м. Києві доходів союзного та республіканського бюджетів; здійснює заходи по забезпеченню надходження усіх передбачених у бюджеті області, м. Києва доходів, по економному витрачанню бюджетних коштів суворо за цільовим призначенням і в міру виконання виробничих і фінансових планів; вносить пропозиції виконавчому комітетові обласної, Київської міської Ради народних депутатів з питань виконання бюджету;

ж) здійснює контроль за точним і неухильним виконанням бюджету області, м. Києва відділами і управліннями виконавчого комітету обласної, Київської міської Ради народних депутатів, бюджетними установами, господарськими організаціями та підприємствами, за додержанням установами Держбанку СРСР в області, м. Києві встановлених правил касового виконання Державного бюджету СРСР, а також за фінансуванням установами Будбанку СРСР і Держбанку СРСР відповідно до затверджених планів капітальних вкладень та інших заходів, що здійснюються за рахунок асигнувань з бюджету і власних коштів підприємств, установ і організацій;

з) організує облік виконання бюджету області, м. Києва, веде облік виконання обласного /міського/ бюджету і облік змін, що вносяться в установленому порядку в затверджені призначення по окремих доходах і видатках бюджету області, м. Києва, бюджетів районів, міст обласного підпорядкування, районів м. Києва; здійснює в установленому порядку взаємні розрахунки обласного /міського/ бюджету з республіканським бюджетом Української РСР, а також з бюджетами районів, міст обласного підпорядкування, районів м. Києва;

і) здійснює контроль за ходом виконання бюджетів районів і міст обласного підпорядкування, районів м. Києва, вживає заходів до забезпечення виконання цих бюджетів;

к) розглядає звіти про виконання бюджетів районів, міст обласного підпорядкування, районів м. Києва, кошторисів видатків відділів і управлінь виконавчого комітету обласної, Київської міської Ради народних депутатів; складає звітність про виконання бюджету області, м. Києва і подає її Міністерству фінансів УРСР. Звітує перед виконавчим комітетом обласної, Київської міської Ради про хід виконання бюджету області, м. Києва і подає йому річний звіт про виконання бюджету області, м. Києва для внесення в установленому порядку на затвердження обласної, Київської міської Ради народних депутатів;

л) організує роботу по обчисленню та сплаті державних і місцевих податків і зборів, які справляються з підприємств, установ, організацій і населення, платежів з прибутку державних підприємств і організацій, податку з обороту та інших платежів у бюджет, здійснює контроль за виконанням цієї роботи;

м) бере участь в установленому порядку у розробці відділом цін обл/міськ/виконкому проектів цін і тарифів;

н) забезпечує перевірку правильності складання і затвердження кошторисів бюджетних установ та кошторисів на централізовані заходи, які фінансуються за рахунок асигнувань з бюджету, а також перевірку правильності тарифікації працівників соціально-культурних та інших закладів, що перебувають на бюджеті області, м. Києва;

о) здійснює контроль за правильним і економним витрачанням коштів на утримання апарату управління і за додержанням граничних асигнувань, що встановлюються на цю мету, а також за додержанням діючого порядку затвердження штатів, кошторисів видатків на утримання апарату управління, розмірів окладів і ставок заробітної плати; розробляє пропозиції по здешевленню апарату управління підприємств, установ і організацій;

п) розглядає бухгалтерські звіти і баланси відділів та управлінь виконавчого комітету обласної, Київської міської Ради народних депутатів, бухгалтерські звіти і баланси окремих підприємств, установ і організацій обласного, міського підпорядкування, перевіряє виконання ними фінансових зобов'язань перед державою, ставить перед відділами і управліннями виконавчого комітету обласної, Київської міської Ради, підприємствами, установами і організаціями вимоги щодо усунення недоліків, виявлених у їх фінансово-господарській діяльності, в необхідних випадках доповідає виконавчому комітетові обласної, Київської міської Ради про фінансово-господарську діяльність відділів і управлінь виконавчого комітету, підприємств, установ і організацій та вносить пропозиції про збільшення доходів бюджету області, м. Києва на основі здійснення заходів по усуненню непродуктивних витрат, підвищенню рентабельності і вжиття інших заходів по підвищенню ефективності виробництва і якості роботи;

р) здійснює контроль за додержанням органами державного страхування законодавства Союзу РСР і Української РСР з питань державного страхування, положень, правил та інструкцій по всіх видах страхування, а також за виконанням планів надходження страхових платежів і виплатою страхового відшкодування і страхових сум;

організує разом з обласним, Київським міським управлінням Держтрудощадкас СРСР роботу по реалізації серед населення облігацій державних внутрішніх позик і білетів грошово-речової лотереї;

с) бере активну участь у виконані касового плану Держбанку СРСР по області, м. Києву, у розробці і здійсненні заходів, спрямованих на більш повне задоволення платоспроможного попиту на товари і послуги, економне витрачання фондів заробітної плати, командировочних і господарсько-операційних витрат;

т) здійснює контроль за додержанням фінансової дисципліни підприємствами, установами і організаціями, за правильним і економним витрачанням ними бюджетних і власних коштів; перевіряє правильність і своєчасність доведення до підприємств, установ і організацій планів платежів у бюджет і фінансування з бюджету;

у) здійснює контроль за станом бухгалтерського обліку і звітності у виконкомах районних і міських Рад народних депутатів, їх управліннях і відділах, виконкомах сільських і селищних Рад народних депутатів, централізованих бухгалтеріях, бюджетних установах області, м. Києва, проводить роботу по вдосконаленню, централізації і механізації бухгалтерського обліку; перевіряє і подає допомогу підприємствам та господарським організаціям у роботі по поліпшенню стану бухгалтерського обліку;

ф) проводить з фінансових питань інструктаж та наради з працівниками відділів і управлінь виконавчого комітету обласної, Київської міської Ради народних депутатів, підприємств, установ і організацій;

х) розглядає і затверджує кошториси видатків на утримання апарату фінансових відділів виконавчих комітетів районних, міських /міст обласного підпорядкування/, районних у м. Києві Рад народних депутатів, фінансує в установленому порядку ці відділи; веде бухгалтерський облік виконання кошторису видатків фінансового відділу виконавчого комітету обласної, Київської міської Ради; складає періодичну та річну звітність про виконання кошторисів видатків на утримання апарату фінансових відділів області, м. Києва і подає її Міністерству фінансів УРСР, здійснює контроль за станом бухгалтерського обліку та звітності у фінансових органах області, м. Києва;

ц) організує матеріально-технічне постачання фінансових відділів виконавчих комітетів районних, міських /міст обласного підпорядкування/, районних у м. Києві Рад народних депутатів, здійснює контроль за реалізацією виділених фондів та використанням їх за призначенням;

ч) здійснює заходи по добору, розстановці і вихованню кадрів у фінансових органах області, м. Києва, організує підвищення кваліфікації працівників і наставництво, створює умови для висування на керівну роботу політично зрілих спеціалістів, які добре знають свою справу та користуються авторитетом і довір'ям у колективі, здійснює заходи по закріпленню кадрів, проводить роботу по вихованню їх у дусі комуністичного ставлення до праці та по додержанню трудової дисципліни;

ш) забезпечує правильне застосування діючих умов оплати праці та преміювання, здійснює контроль за витрачанням фондів заробітної плати і преміювання у фінансових органах області, м. Києва; встановлює і змінює посадові оклади працівникам апарату фінансового відділу виконавчого комітету обласної, Київської міської Ради народних депутатів з додержанням схеми посадових окладів і в межах фонду заробітної плати, обчисленого за середніми посадовими окладами;

щ) організує разом з обласним, Київським міським комітетом профспілки соціалістичне змагання, підбиває підсумки змагання, нагороджує в установленому порядку передових працівників фінансових органів грамотами та застосовує інші види заохочення. Організує вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду роботи;

ю) організує своєчасний і правильний розгляд та вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян, вживає заходів до усунення причин, що викликають скарги;

я) проводить роз'яснення серед населення окремих положень законодавства з фінансових питань.

6. Фінансовий відділ виконавчого комітету обласної Ради народних депутатів крім функцій, передбачених пунктом 5 цього Положення, здійснює контроль за своєчасним внесенням колгоспами і міжколгоспними підприємствами та організаціями відрахувань до централізованого союзного фонду соціального забезпечення колгоспників для виплати пенсій і допомоги членам колгоспів та допомоги на дітей малозабезпеченим сім'ям колгоспників.

7. Фінансовий відділ має право:

а) одержувати від підприємств, установ і організацій фінансові плани, кошториси та інші матеріали, необхідні для складання проекту бюджету області, м. Києва та для його виконання, бухгалтерські звіти і баланси, а також інші матеріали і звітні дані, необхідні для фінансово-бюджетного планування, фінансування, здійснення контролю за виконанням підприємствами, установами і організаціями фінансових зобов'язань перед державою та за додержанням фінансової дисципліни;

б) обмежувати, а в необхідних випадках припиняти фінансування з обласного /міського/ бюджету підприємств, установ і організацій при наявності фактів незаконного витрачання ними коштів, а також при неподанні звітів про витрачання раніше одержаних коштів та іншої встановленої звітності, з повідомленням про це керівників відділів і управлінь виконавчого комітету обласної, Київської міської Ради народних депутатів. В необхідних випадках доповідати про це виконавчому комітетові обласної, Київської міської Ради;

в) провадити в установленому порядку стягнення з платників не сплачених ними в строк податків і неподаткових платежів у бюджет;

г) одержувати від кредитних установ у відповідності з їх статутами відомості про стан рахунків підприємств, установ і організацій та операції по цих рахунках;

д) провадити ревізії і перевірки виконання місцевих бюджетів, фінансової діяльності установ, що перебувають на бюджеті області, м. Києва, і в установленому порядку ревізії та перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій, що перебувають на господарському розрахунку; провадити по первинних документах підприємств, установ і організацій перевірку правильності платежів у бюджет і розрахунків на одержання коштів з бюджету; вимагати при ревізіях і перевірках пред'явлення грошової готівки, цінних паперів, документів бухгалтерського обліку, звітів, кошторисів і планів; одержувати від інших підприємств, установ і організацій необхідні відомості та копії документів, зв'язані з операціями підприємств, установ і організацій, що перевіряються; давати керівникам підприємств, установ і організацій, що перевіряються, обов'язкові для них вказівки про усунення виявлених порушень фінансової дисципліни;

є) здійснювати контроль за своєчасним і правильним розглядом у відділах і управліннях виконавчого комітету обласної, Київської міської Ради народних депутатів бухгалтерських звітів і балансів підвідомчих підприємств, установ і організацій, вносити пропозиції про необхідні виправлення у звітах і балансах, а також перевіряти, яких заходів вжито для здійснення цих пропозицій;

ж) видавати в необхідних випадках за клопотаннями виконавчих комітетів районних, міських /міст обласного підпорядкування/, районних у м. Києві Рад народних депутатів позички з обласного /міського/ бюджету на покриття тимчасових планових касових розривів по бюджетах районів, міст обласного підпорядкування, районів м. Києва з погашенням цих позичок у межах поточного року;

з) брати участь у розробці показників плану економічного і соціального розвитку і подавати свої висновки по них.

Фінансовий відділ поряд з правами, зазначеними в цьому Положенні, має також інші права, надані йому чинним законодавством.

8. Фінансовий відділ звітує про свою роботу перед Радою народних депутатів, її виконавчим комітетом та Міністерством фінансів УРСР, а також на зборах трудових колективів і за місцем проживання громадян.

9. Діяльність фінансового відділу здійснюється на основі поєднання єдиноначальності і колегіальності.

10. Фінансовий відділ виконавчого комітету обласної, Київської міської Ради народних депутатів очолює завідуючий, який відповідно до законодавства Української РСР затверджується обласною, Київською міською Радою.

Завідуючий відділом має заступників, яких призначає виконавчий комітет обласної, Київської міської Ради.

11. Завідуючий фінансовим відділом:

керує діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

відповідно до чинного законодавства приймає на роботу і звільняє з роботи працівників відділу;

видає у межах компетенції відділу накази на підставі і на виконання рішень обласної, Київської міської Ради народних депутатів, рішень і розпоряджень її виконавчого комітету, а також актів вищестоящих органів державної влади та управління, організує і перевіряє їх виконання; у необхідних випадках видає з керівниками інших відділів та управлінь виконавчого комітету обласної, Київської міської Ради спільні накази.

12. У фінансовому відділі виконавчого комітету обласної, Київської міської Ради народних депутатів утворюється колегія в складі завідуючого /голова/, заступників завідуючого відділом, а також інших керівних працівників відділу та апарату Контрольно-ревізійного управління Міністерства фінансів УРСР по області, м. Києву. Склад колегії затверджується виконавчим комітетом обласної, Київської міської Ради.

Колегія відділу на своїх засіданнях, які проводяться регулярно, розглядає основні питання організації роботи по складанню і виконанню бюджету області, м. Києва, виконання планів державних доходів, обговорює питання перевірки виконання, добору і використання кадрів, проекти найважливіших наказів, а також інші важливі питання, що входять до компетенції відділу.

Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами завідуючого відділом. У разі розбіжностей між завідуючим і колегією, завідуючий проводить у життя своє рішення, доповідаючи про розбіжності, що виникли, виконавчому комітетові обласної, Київської міської Ради, а члени колегії, в свою чергу, можуть повідомити свою думку виконавчому комітетові.

13. Фінансовий відділ перебуває на республіканському бюджеті. Структура і штати відділу затверджуються в установленому порядку.

14. Фінансовий відділ користується правами юридичної особи, має печатку з зображенням Державного герба Української РСР і з своїм найменуванням.

____________

Опрос