Идет загрузка документа (124 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О комплексной программе развития мелиорации земель на 1981 - 1985 годы

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление от 24.07.1981 № 387

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 24 липня 1981 р. N 387

Київ

Про комплексну програму розвитку меліорації земель на 1981 - 1985 роки

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР відмічають, що заходи по меліорації земель, здійснювані в республіці відповідно до рішень травневого /1966 р./ і наступних Пленумів ЦК КПРС, з'їздів партії та постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР, сприяють розвиткові сільськогосподарського виробництва і послабленню впливу на нього засух та інших несприятливих погодних умов. Меліоровані землі, які займають 10,6 процента сільськогосподарських угідь, дають 17,4 процента всієї валової продукції землеробства.

Разом з тим ЦК Компартії України і Рада Міністрів УРСР відмічають, що в проектуванні, будівництві, експлуатації меліоративних систем і у використанні зрошуваних та осушених земель є істотні недоліки.

Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство плодоовочевого господарства УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Міністерство меліорації і водного господарства УРСР, Головплодвинпром УРСР, обкоми і райкоми партії, облвиконкоми і райвиконкоми не забезпечують необхідної концентрації капітальних вкладень і комплексного виконання робіт по меліорації земель та їх сільськогосподарському освоєнню, не пред'являють належної вимогливості до керівників сільськогосподарських і водогосподарських організацій, колгоспів та радгоспів, які не забезпечили високоефективного використання меліорованих земель.

З метою здійснення поставлених XXVI з'їздом КПРС і XXVI з'їздом Компартії України завдань по підвищенню ефективності використання зрошуваних і осушених земель, розв'язання продовольчої програми, на виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 28 травня 1981 р. N 501 Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству плодоовочевого господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Держкомсільгосптехніці УРСР, Головплодвинпрому УРСР, місцевим партійним, радянським, сільськогосподарським і водогосподарським органам забезпечити в 1981 - 1985 роках:

значне збільшення виробництва фуражного зерна, особливо кукурудзи, і сої на зрошуваних землях;

дальший розвиток кормової бази тваринництва, для чого збільшити в усіх районах республіки виробництво кормів, перш за все високобілкових, на меліорованих землях, продовжити роботи по зрошенню пасовищ і сінокосів. Широко практикувати створення спеціалізованих господарств по виробництву кормів, у тому числі на основі міжгосподарської кооперації;

збільшення виробництва овочів, цукрових буряків та іншої сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях;

підвищення родючості всіх сільськогосподарських угідь, для чого в кожному колгоспі і радгоспі здійснити комплекс агротехнічних заходів по ліквідації засоленості, загіпсованості і підвищеної кислотності грунтів, запобіганню вітровій та водній ерозії грунтів;

ефективне використання і дальшу концентрацію капітальних вкладень, спрямовуваних на меліорацію земель, підвищення якості проектування та будівництва меліоративних об'єктів, скорочення обсягу незавершеного будівництва;

здійснення в першочерговому порядку заходів по реконструкції діючих зрошувальних і осушувальних систем з метою швидкого підвищення продуктивності раніше меліорованих земель.

2. Встановити на 1981 - 1985 роки областям обсяги по виробництву основних видів продукції рослинництва на зрошуваних землях згідно з додатком N 1. Облвиконкомам, міністерствам і відомствам УРСР довести вказані обсяги до колгоспів, радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств.

3. Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству плодоовочевого господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР та облвиконкомам забезпечити в 1981 - 1985 роках введення в експлуатацію за рахунок державних капітальних вкладень 503 тис. гектарів зрошувальних земель, осушення 660 тис. гектарів перезволожених сільськогосподарських угідь та проведення робіт по поліпшенню технічного стану діючих зрошувальних систем на площі 172 тис. гектарів, а також проведення культуртехнічних робіт на землях, що не потребують осушення, на площі 850 тис. гектарів, згідно з додатками N 2 - 5.

4. Міністерству меліорації і водного господарства УРСР забезпечити /в межах завдань, установлених цією постановою/ введення в експлуатацію 19,4 тис. гектарів зрошуваних і 13 тис. гектарів осушених земель та проведення робіт по реконструкції зрошувальних систем і підвищенню їх водозабезпеченості на площі 6,6 тис. гектарів у племінних радгоспах, на племінних заводах, в учбово-дослідних, науково-експериментальних насінницьких господарствах, на сортовипробувальних дільницях та в інших державних сільськогосподарських підприємствах союзного підпорядкування Міністерства сільського господарства СРСР і Міністерства плодоовочевого господарства СРСР за рахунок капітальних вкладень, що виділяються Міністерству меліорації і водного господарства УРСР на меліорацію земель.

5. Встановити на 1981 - 1985 роки ліміт державних капітальних вкладень на меліорацію земель, їх сільськогосподарське освоєння /включаючи будівництво об'єктів невиробничого призначення в радгоспах/, розвиток виробничої бази і будівництво об'єктів невиробничого призначення для водогосподарських організацій, а також на проведення культуртехнічних робіт на землях, що не потребують осушення, в обсязі 3849 млн. карбованців, у тому числі 2627 млн. карбованців на будівельно-монтажні роботи, в межах ліміту капітальних вкладень, установленого на розвиток сільського господарства по всьому комплексу робіт, згідно з додатком N 6.

6. Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству плодоовочевого господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, місцевим партійним і радянським органам, сільськогосподарським і водогосподарським організаціям з метою комплексного здійснення робіт по меліорації земель та їх сільськогосподарському освоєнню забезпечувати:

розробку і затвердження в установленому порядку комплексної проектно-кошторисної документації на будівництво зрошувальних і осушувальних систем та об'єктів виробничого і невиробничого призначення в господарствах, які освоюють меліоровані землі;

концентрацію коштів і матеріально-технічних ресурсів на меліорації та освоєнні великих масивів земель, а також вирішення питань, пов'язаних зі здійсненням організаційно-технічного упорядкування території;

створення в господарствах, які мають меліоровані землі, постійних спеціалізованих бригад і ланок, а при необхідності і відділків по виробництву сільськогосподарської продукції на цих землях, з укомплектуванням їх кваліфікованими спеціалістами по зрошуваному землеробству;

прискорення будівництва в господарствах, які освоюють меліоровані землі, жилих будинків і об'єктів виробничого та культурно-побутового призначення, передбачених комплексними проектами;

виділення господарствам цільовим призначенням для проведення робіт на меліорованих землях, що вводяться і введені в експлуатацію, тракторів, сільськогосподарських машин, транспортних засобів, мінеральних добрив, хімічних та біологічних засобів захисту рослин відповідно до діючих норм.

7. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству плодоовочевого господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Головплодвинпрому УРСР та облвиконкомам посилити контроль за дотриманням порядку вилучення у землекористувачів зрошуваних і осушених земель для несільськогосподарських потреб, не допускати розриву між площами меліорованих земель, що вводяться в експлуатацію, та їх приростом у земельному балансі.

8. Академії наук УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству плодоовочевого господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Головплодвинпрому УРСР, облвиконкомам забезпечити поліпшення і дальший розвиток науково-дослідної роботи для прискорення науково-технічного прогресу в будівництві меліоративних систем та використанні зрошуваних і осушених земель, зосередивши увагу наукових колективів на:

розробці прогресивних систем і методів ведення землеробства на меліорованих землях для одержання на цих землях високих урожаїв сільськогосподарських культур при найменших затратах праці /програмування врожаїв/;

розробці та впровадженні меліоративних систем з механізованим і автоматизованим водорозподілом, технології та засобів комплексного регулювання водно-сольового режиму грунтів на меліорованих землях, що забезпечують високу ефективність використання водних і земельних ресурсів, досконалих технологічних процесів та методів організації водогосподарського будівництва, утримання і ремонту меліоративних систем;

раціональному використанні водних ресурсів та охороні їх від забруднення і виснаження, запобіганні можливому негативному впливові меліорації на навколишнє середовище;

прискоренні впровадження у виробництво інтенсивних низькорослих сортів зернових культур, високопродуктивних кормових, овочевих та інших сільськогосподарських культур.

9. Держплану УРСР, Держпостачу УРСР, Держкомсільгосптехніці УРСР передбачати в п'ятирічному і річних планах на 1981 - 1985 роки виділення для будівництва водогосподарських об'єктів і групових водопроводів сільськогосподарського призначення, виконання культуртехнічних робіт, а також робіт по експлуатації меліоративних систем насосно-силового обладнання, сталевих і чавунних засувок, труб, промислової трубопровідної арматури, електрообладнання, кабельної продукції та інших матеріально-технічних ресурсів у кількості, що забезпечує виконання програми підрядних будівельно-монтажних і ремонтних робіт, пов'язаних з експлуатацією меліоративних систем.

10. Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР і відповідним облвиконкомам забезпечити в 1981 - 1985 роках виробництво і поставку водогосподарським організаціям системи Міністерства меліорації і водного господарства УРСР дренажних трубок у кількості згідно з додатком N 7.

11. Держкомсільгосптехніці УРСР здійснити в 1981 - 1985 роках за заявками водогосподарських організацій капітальний ремонт:

електродвигунів для заглибних насосів усіх потужностей, а також інших вітчизняних та імпортних електродвигунів з одиничною потужністю до 50 кіловат /крім двигунів серії 4А сільськогосподарського призначення/;

автомобілів, двигунів і агрегатів до них, а також тракторів класу до 5 тонн.

12. Держкомсільгосптехніці УРСР і Міністерству, автомобільного транспорту УРСР забезпечити капітальний ремонт тракторів класу 6 тонн і вище, великовантажних автомобілів та автомобілів підвищеної прохідності за заявками водогосподарських організацій.

13. Держплану УРСР, Державному комітетові УРСР по праці передбачати в річних планах направлення в порядку організованого набору робітників для роботи в організаціях союзного підпорядкування Міністерства меліорації і водного господарства СРСР, розташованих на території республіки.

14. Облвиконкомам передбачати виділення водогосподарським організаціям у 1981 - 1985 роках нерудних будівельних матеріалів, цегли і керамзиту, необхідних для виконання плану робіт по меліорації земель.

15. Міністерству геології УРСР за погодженням з Міністерством меліорації і водного господарства УРСР провести в 1981 - 1985 роках гідрогеологічну зйомку /в комплексі з інженерно-геологічними дослідженнями/ у масштабі 1:50000 на площі 55 тис. кв. кілометрів.

16. Продовжити на 1981 - 1985 роки строк чинності:

а) пункту 38 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 30 червня 1966 р. N 520 про порядок створення у водогосподарських організаціях пересувних механізованих колон по водогосподарському будівництву.

Організація нових пересувних механізованих колон повинна проводитися в межах чисельності і фонду заробітної плати працівників підрядних організацій системи Міністерства меліорації і водного господарства УРСР;

б) постанови Ради Міністрів УРСР від 17 грудня 1970 р. N 625 про звільнення у 1971 - 1975 роках водогосподарських організацій Міністерства меліорації і водного господарства УРСР від передачі місцевим Радам народних депутатів жилої площі в будинках, збудованих цими організаціями.

17. Дозволити Міністерству меліорації і водного господарства УРСР переобладнати в 1981 - 1985 роках на підвідомчих ремонтних заводах вантажні автомобілі під автобуси в обсязі 250 одиниць щороку.

18. Довести до відома міністерств і відомств УРСР, обкомів партії і облвиконкомів, місцевих радянських, сільськогосподарських та водогосподарських органів, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 28 травня 1981 р. N 501 "Про комплексну програму розвитку меліорації земель на 1981 - 1985 роки":

1) Дозволили, як виняток, Міністерству меліорації і водного господарства СРСР і Радам Міністрів союзних республік затверджувати в 1981 - 1985 роках титульні списки на будівництво меліоративних об'єктів кошторисною вартістю до 10 млн. карбованців відповідно до затверджуваного в установленому порядку в складі п'ятирічного плану переліку підприємств і споруд, що заново розпочинаються будівництвом.

2) Встановили, що будівництво зрошувальних і осушувальних систем на землях сільськогосподарських підприємств Міністерства оборони, розташованих у межах земельних масивів, на яких проектуються і будуються меліоративні системи для колгоспів і радгоспів, або на прилеглих до цих масивів землях, здійснюється організаціями системи Міністерства меліорації і водного господарства СРСР за рахунок капітальних вкладень, що виділяються на меліорацію земель по галузі "Сільське господарство".

3) Прийняли пропозицію ЦК компартій і Рад Міністрів союзних республік, Міністерства сільського господарства СРСР, Міністерства плодоовочевого господарства СРСР, Міністерства меліорації і водного господарства СРСР, Держкомсільгосптехніки СРСР і ЦК профспілки працівників сільського господарства про організацію Всесоюзного соціалістичного змагання колективів колгоспів, радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств і організацій сільського та водного господарства за підвищення ефективності використання меліорованих земель.

Доручили Міністерству сільського господарства СРСР, Міністерству плодоовочевого господарства СРСР, Міністерству меліорації і водного господарства СРСР і Держкомсільгосптехніці СРСР у 3-місячний строк розробити разом з ЦК профспілки працівників сільського господарства та затвердити за погодженням з ВЦРПС умови і порядок підбиття підсумків Всесоюзного соціалістичного змагання за підвищення ефективності використання меліорованих земель.

4) Підтримали ініціативу ЦК ВЛКСМ про направлення й надалі комсомольців на постійну роботу у водогосподарські організації, колгоспи, радгоспи, які освоюють меліоровані землі, і насамперед у Нечорноземну зону РРФСР, у Поволжя та на Далекий Схід. Партійним, радянським, сільськогосподарським і водогосподарським організаціям рекомендовано забезпечити створення належних побутових умов для молодих робітників та спеціалістів, що прибувають, і подавати їм необхідну допомогу в набутті нових спеціальностей та в підвищенні кваліфікації.

19. Обкомам, міськкомам і райкомам партії посилити увагу партійних, профспілкових, комсомольських організацій підприємств, будов, колгоспів і радгоспів до розв'язання завдань по меліорації земель, підвищити рівень їх політичної й організаторської роботи, піднести відповідальність кадрів за своєчасне виконання планів меліорації земель, поліпшення якості і здешевлення меліоративного будівництва, за високу віддачу від кожного гектара зрошуваних та осушених земель. Первинним партійним організаціям повніше використовувати право контролю за діяльністю адміністрації по виконанню намічених заходів, вести систематичну роботу по дальшому зміцненню партійного ядра в колективах водогосподарських будівельних та експлуатаційних організацій, особливо у виробничих бригадах і ланках, добиватися, щоб усі комуністи наполегливо проводили в життя рішення партії, показували приклад високої свідомості й активності.

Рекомендувати обкомам партії розглянути питання про дальший комплексний розвиток меліорації земель та підвищення ефективності їх використання на пленумах обкомів або зборах партійно-господарського активу, в первинних партійних організаціях колгоспів і радгоспів, які мають меліоровані угіддя, а також проектних, будівельних, експлуатаційних та інших водогосподарських організацій і підприємств.

20. Держплану УРСР, Держпостачу УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству плодоовочевого господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР, Держкомсільгосптехніці УРСР, Головплодвинпрому УРСР доповідати ЦК Компартії України і Раді Міністрів УРСР про хід виконання цієї постанови до 1 березня щороку протягом 1982 - 1986 років.

* * *

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів УРСР висловлюють тверду впевненість у тому, що обкоми, облвиконкоми, міністерства і відомства республіки, місцеві партійні, радянські, сільськогосподарські і водогосподарські органи, профспілкові і комсомольські організації, керівники будівельних, промислових, транспортних та інших організацій, трудівники колгоспів і радгоспів, керуючись рішеннями XXVI з'їзду КПРС і XXVI з'їзду Компартії України, розгорнуть належну організаторську роботу, широке соціалістичне змагання і забезпечать безумовне виконання встановлених на одинадцяту п'ятирічку завдань по меліорації земель та збільшенню на них виробництва сільськогосподарської продукції.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України
 

 
В. ЩЕРБИЦЬКИЙ
 

Голова Ради Міністрів
Української РСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Інд. 22

 

ОБСЯГИ
виробництва основних видів продукції рослинництва на зрошуваних землях в колгоспах, радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах на 1981 - 1985 роки

/тис. тонн/

Області 

1981 рік 

1982 рік 

1983 рік 

1984 рік 

1985 рік 

Виробництво зерна 

 

 

 

 

 

Вінницька 

30 

31 

33 

35 

38 

Волинська 

Ворошиловградська 

43 

55 

77 

91 

103 

Дніпропетровська 

315 

315 

331 

364 

384 

Донецька 

94 

99 

111 

132 

148 

Житомирська 

0,2 

Закарпатська 

12 

16 

20 

23 

27 

Запорізька 

286 

312 

340 

376 

411 

Івано-Франківська 

0,6 

Київська 

106 

117 

130 

151 

173 

Кіровоградська 

53 

58 

58 

70 

80 

Кримська 

500 

500 

520 

545 

590 

Львівська 

Миколаївська 

213 

233 

245 

255 

261 

Одеська 

301 

301 

304 

321 

345 

Полтавська 

42 

52 

52 

52 

52 

Ровенська 

Сумська 

18 

23 

23 

24 

28 

Тернопільська 

10 

10 

Харківська 

85 

86 

88 

114 

136 

Херсонська 

656 

721 

770 

840 

906 

Хмельницька 

0,6 

14 

16 

Черкаська 

42 

44 

48 

48 

54 

Чернівецька 

10 

13 

16 

16 

16 

Чернігівська 

1,6 

12 

13 

13 

Всього 

2810 

3000 

3200 

3500 

3800 

Виробництво цукрових буряків 

 

 

 

 

 

Вінницька 

32 

36 

40 

45 

53 

Дніпропетровська 

49,7 

49 

53 

61 

70 

Київська 

55,8 

60 

67 

76 

89 

Кіровоградська 

45,2 

61 

69 

78 

91 

Миколаївська 

246,3 

268 

292 

315 

346 

Одеська 

11,5 

15 

19 

27 

39 

Полтавська 

32,6 

38 

46 

54 

62 

Сумська 

16,8 

25 

33 

41 

52 

Харківська 

75,5 

76 

84 

92 

99 

Черкаська 

73,5 

78 

83 

87 

91 

Чернівецька 

23,5 

24 

24 

24 

28 

Чернігівська 

0,2 

Всього 

662,6 

730 

810 

900 

1020 

Виробництво овочів 

 

 

 

 

 

Вінницька 

20,8 

31 

40 

152 

189 

Волинська 

Ворошиловградська 

257,4 

285 

288 

300 

329 

Дніпропетровська 

410,4 

453 

459 

464 

525 

Донецька 

584,4 

598 

606 

612 

655 

Житомирська 

1,0 

22 

Закарпатська 

47,1 

47 

48 

48 

48 

Запорізька 

237 

291 

312 

315 

353 

Івано-Франківська 

0,7 

10 

Київська 

185 

240 

294 

297 

300 

Кіровоградська 

56 

88 

114 

121 

123 

Кримська 

297 

303 

321 

326 

335 

Львівська 

Миколаївська 

187 

222 

226 

229 

246 

Одеська 

290,8 

357 

455 

486 

538 

Полтавська 

31,5 

35 

90 

190 

195 

Ровенська 

Сумська 

48 

63 

114 

132 

139 

Тернопільська 

4,6 

18 

42 

Харківська 

173 

218 

275 

276 

277 

Херсонська 

300,1 

319 

330 

330 

365 

Хмельницька 

1,3 

22 

Черкаська 

33,3 

59 

82 

168 

192 

Чернівецька 

25,5 

31 

36 

58 

73 

Чернігівська 

2,1 

22 

Всього 

3194 

3640 

4090 

4540 

5000 

Виробництво кормів
/кормових одиниць/ 

 

 

 

 

 

Вінницька 

74,6 

79,3 

80,0 

88,8 

89,0 

Волинська 

4,9 

4,9 

5,1 

5,6 

5,7 

Ворошиловградська 

227,3 

227,3 

232,4 

246,9 

261,5 

Дніпропетровська 

582,7 

676,0 

680,0 

720,2 

741,4 

Донецька 

597,2 

632,0 

636,7 

678,1 

697,3 

Житомирська 

25,8 

29,7 

29,8 

29,9 

30,0 

Закарпатська 

29,9 

34,3 

34,6 

36,3 

36,6 

Запорізька 

412,0 

474,6 

501,7 

553,0 

593,9 

Івано-Франківська 

0,9 

0,9 

1,0 

1,5 

1,5 

Київська 

307,5 

311,4 

312,0 

319,2 

326,7 

Кіровоградська 

116,9 

127,7 

128,0 

138,4 

142,2 

Кримська 

785,4 

845,7 

872,1 

950,7 

998,1 

Львівська 

Миколаївська 

431,9 

438,0 

454,0 

497,2 

530,1 

Одеська 

411,8 

490,9 

500,7 

547,6 

572,5 

Полтавська 

96,3 

108,5 

110,5 

129,7 

137,4 

Ровенська 

8,2 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

Сумська 

39,1 

39,2 

39,6 

45,6 

46,9 

Тернопільська 

24,6 

24,6 

24,7 

28,7 

29,7 

Харківська 

190,8 

222,3 

222,9 

245,2 

259,6 

Херсонська 

1059,0 

1091,4 

1162,8 

1274,3 

1341,0 

Хмельницька 

9,3 

9,3 

9,4 

10,6 

10,6 

Черкаська 

85,6 

93,7 

94,4 

104,1 

107,7 

Чернівецька 

22,0 

23,5 

23,6 

24,0 

24,4 

Чернігівська 

63,3 

63,5 

63,6 

64,0 

65,8 

Всього 

5607 

6050 

6220 

6740 

7050 

 

ЗАВДАННЯ
на 1981 - 1985 роки по введенню в експлуатацію зрошуваних земель по міністерствах і відомствах за рахунок державних капіталовкладень Мінводгоспу УРСР

/тис. гектарів/

Області 

Всього 

в тому числі 

в радгоспах Мінрадгоспів УРСР 

в радгоспах Мінплодоовочгоспу УРСР 

в радгоспах Головплодвинпрому УРСР 

в господарствах Мінсільгоспу СРСР та інших відомств 

в колгоспах 

Вінницька 

15 

0,2 

0,2 

0,2 

2,2 

12,2 

Волинська 

0,1 

0,1 

0,8 

Ворошиловградська 

20 

0,2 

7,7 

0,2 

11,9 

Дніпропетровська 

40 

2,5 

2,4 

0,5 

34,6 

Донецька 

26 

2,3 

7,3 

1,4 

15 

Житомирська 

0,6 

0,4 

3,0 

Закарпатська 

2,0 

Запорізька 

62 

10,3 

5,7 

2,0 

10,7 

33,3 

Івано-Франківська 

1,0 

Київська 

25 

1,1 

10,4 

0,3 

2,8 

10,4 

Кіровоградська 

14 

0,5 

1,0 

12,5 

Кримська 

50 

18,5 

0,9 

4,8 

2,5 

23,3 

Миколаївська 

30 

13,4 

4,0 

1,1 

0,5 

11,0 

Одеська 

50 

1,4 

5,1 

2,1 

2,6 

38,8 

Полтавська 

18 

0,9 

0,2 

16,9 

Ровенська 

1,0 

Сумська 

1,0 

0,7 

1,1 

4,2 

Тернопільська 

0,2 

3,8 

Харківська 

33 

3,2 

8,0 

1,1 

6,2 

14,5 

Херсонська 

72 

22,5 

3,5 

4,7 

4,2 

37,1 

Хмельницька 

0,3 

3,7 

Черкаська 

17 

1,6 

2,8 

0,5 

12,1 

Чернівецька 

0,1 

0,4 

2,5 

Чернігівська 

1,7 

0,3 

0,1 

0,2 

1,7 

Всього 

503 

82,3 

56,3 

21,3 

35,8 

307,3 

 

ЗАВДАННЯ
на 1981 - 1985 роки по введенню в експлуатацію осушених земель по міністерствах і відомствах за рахунок державних капіталовкладень Мінводгоспу УРСР

/тис. гектарів/

Області 

Всього 

в тому числі 

в радгоспах Мінрадгоспів УРСР 

в радгоспах Мінплодоовочгоспу УРСР 

в радгоспах Головплодвинпрому УРСР 

в господарствах Мінсільгоспу СРСР та інших відомств 

в колгоспах 

Вінницька 

18 

0,9 

17,1 

Волинська 

86 

12,2 

1,7 

72,1 

Донецька 

3,0 

Житомирська 

86 

12,1 

0,5 

0,2 

6,6 

66,6 

Закарпатська 

35 

5,6 

2,9 

26,5 

Івано-Франківська 

40 

3,3 

0,9 

0,5 

35,3 

Київська 

45 

3,8 

8,8 

2,2 

30,2 

Львівська 

90 

6,0 

7,0 

0,2 

2,8 

74,0 

Одеська 

0,8 

2,2 

Полтавська 

8,0 

Ровенська 

80 

14,8 

1,1 

64,1 

Сумська 

15 

0,7 

0,2 

0,2 

13,9 

Тернопільська 

38 

1,0 

0,3 

36,7 

Харківська 

0,3 

1,7 

Хмельницька 

28 

0,6 

0,4 

27 

Черкаська 

5,0 

Чернівецька 

25 

1,6 

1,9 

0,5 

21,0 

Чернігівська 

53 

4,6 

1,8 

3,9 

42,7 

Всього 

660 

60,9 

19,8 

9,2 

23,0 

547,1 

Області 

Із загальної площі введення в експлуатацію осушених земель 

осушення земель закритим дренажем 

реконструкція і відбудова осушувальних систем 

Вінницька 

16 

2,5 

Волинська 

70 

36 

Донецька 

0,4 

Житомирська 

75 

20 

Закарпатська 

35 

25 

Івано-Франківська 

40 

Київська 

36 

15 

Львівська 

83 

30 

Одеська 

Полтавська 

5,6 

Ровенська 

72 

45,5 

Сумська 

13,6 

Тернопільська 

38 

Харківська 

0,9 

Хмельницька 

26 

Черкаська 

Чернівецька 

25 

Чернігівська 

38 

23,5 

Всього 

575 

225 

 

ЗАВДАННЯ
по поліпшенню технічного стану діючих зрошувальних систем на 1981 - 1985 роки

/тис. гектарів/

Області 

Реконструкція зрошувальних систем та підвищення їх водозабезпеченості 

Поліпшення меліоративного стану зрошуваних земель 

Капітальна планіровка зрошуваних земель 

Ворошиловградська 

0,8 

Дніпропетровська 

12 

11 

1,0 

Донецька 

10 

Запорізька 

1,0 

Київська 

Кримська 

17 

38 

Миколаївська 

10 

12 

1,1 

Одеська 

1,1 

Харківська 

Херсонська 

13 

Всього 

81 

81 

10 

 

ЗАВДАННЯ
по проведенню культуртехнічних робіт на землях, що не потребують осушення, по міністерствах і відомствах на 1981 - 1985 роки

/тис. гектарів/

Області 

Всього 

в тому числі 

в радгоспах Мінрадгоспів УРСР 

в радгоспах Мінплодоовочгоспу УРСР 

в радгоспах Мінхарчопрому УРСР 

в господарствах Головплодвинпрому УРСР 

в господарствах Мінсільгоспу УРСР 

в колгоспах 

Вінницька 

7,9 

0,3 

0,7 

0,5 

0,4 

6,0 

Волинська 

68,2 

2,0 

0,2 

66,0 

Ворошиловградська 

24,0 

6,8 

7,0 

0,2 

10,0 

Дніпропетровська 

27,0 

1,0 

0,6 

0,4 

25,0 

Донецька 

21,1 

6,5 

5,6 

0,5 

1,0 

7,5 

Житомирська 

152,5 

23,8 

1,4 

0,2 

2,1 

125,0 

Закарпатська 

37,0 

0,5 

8,0 

4,0 

24,5 

Запорізька 

1,4 

0,3 

0,1 

1,0 

Івано-Франківська 

28,6 

1,0 

2,7 

24,9 

Київська 

55,7 

2,3 

22,8 

0,6 

30,0 

Кіровоградська 

1,8 

1,0 

0,3 

0,5 

Кримська 

30,2 

13,0 

3,6 

0,3 

6,4 

0,2 

6,7 

Львівська 

82,6 

9,5 

1,3 

0,1 

71,7 

Миколаївська 

14,3 

9,9 

0,7 

0,5 

0,7 

2,5 

Одеська 

4,0 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

2,0 

Полтавська 

29,6 

0,5 

0,2 

28,9 

Ровенська 

59,8 

0,2 

0,8 

0,8 

58,0 

Сумська 

39,8 

0,5 

0,2 

0,6 

1,0 

37,5 

Тернопільська 

8,5 

0,5 

0,5 

7,5 

Харківська 

12,4 

1,0 

1,8 

0,4 

0,2 

9,0 

Херсонська 

3,7 

1,5 

1,7 

0,5 

Хмельницька 

19,6 

0,2 

0,6 

18,8 

Черкаська 

2,5 

2,5 

Чернівецька 

8,9 

0,2 

0,2 

8,5 

Чернігівська 

108,9 

6,0 

1,5 

0,1 

1,0 

0,3 

100,0 

Всього 

850 

87,5 

49,1 

2,3 

19,3 

17,8 

674,0 

Примітка. 

Розподіл обсягів культуртехнічних робіт на землях, що не потребують осушення, між виконавцями здійснюється міністерствами і відомствами за погодженням з Держпланом УРСР при складанні річних планів. 

 

ЛІМІТ
державних капітальних вкладень на меліорацію земель і їх сільськогосподарське освоєння на 1981 - 1985 роки

/млн. карбованців/

 

Ліміт капіталовкладень 

в тому числі будівельно-монтажні роботи 

1981 - 1985 роки - всього 

в тому числі по роках 

1981 - 1985 роки - всього 

в тому числі по роках 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

Всього по УРСР 

3849,0 

690,6 

748,6 

779,9 

813,4 

816,5 

2627,0 

468,4 

497,8 

522,8 

551,6 

586,4 

в тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінводгосп УРСР 

3080,0 

566,4 

591,6 

620,7 

650,6 

650,7 

2250,0 

414,3 

425,2 

443,5 

469,0 

498,0 

Мінсільгосп УРСР 

220,0 

44,0 

44,0 

44,0 

44,0 

44,0 

61,0 

18,0 

12,0 

11,5 

10,5 

9,0 

Мінрадгоспів УРСР 

225,0 

31,1 

46,8 

47,7 

49,1 

50,3 

122,6 

11,6 

23,3 

26,8 

28,7 

32,2 

Мінплодоовочгосп УРСР 

242,5 

33,4 

50,5 

51,5 

53,0 

54,1 

134,3 

13,0 

25,8 

29,3 

31,3 

34,9 

Мінхарчопром УРСР 

2,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

2,1 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,5 

Головплодвинпром УРСР 

79,0 

15,2 

15,2 

15,5 

16,2 

16,9 

57,0 

11,1 

11,1 

11,3 

11,7 

11,8 

Із загального ліміту: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меліоративні заходи - всього 

3159,0 

579,3 

609,1 

637,8 

667,2 

665,6 

2150,0 

397,3 

405,4 

423,9 

448,6 

474,8 

в тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінводгосп УРСР 

2875,8 

522,3 

552,3 

581,1 

610,5 

609,6 

2063,1 

375,4 

389,0 

407,0 

431,8 

459,9 

Мінсільгосп УРСР 

220,0 

44,0 

44,0 

44,0 

44,0 

44,0 

61,0 

18,0 

12,0 

11,5 

10,5 

9,0 

Мінрадгоспів УРСР 

22,2 

4,7 

4,5 

4,4 

4,4 

4,2 

6,6 

0,7 

0,9 

1,4 

1,9 

1,7 

Мінплодоовочгосп УРСР 

23,5 

4,8 

4,8 

4,8 

4,8 

4,3 

7,7 

0,9 

1,2 

1,7 

2,1 

1,8 

Мінхарчопром УРСР 

2,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

2,1 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,5 

Головплодвинпром УРСР 

15,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

9,5 

1,9 

1,9 

1,9 

1,9 

1,9 

Будівництво об'єктів виробничого призначення в радгоспах, що освоюють меліоровані землі, - всього 

415,0 

55,8 

85,8 

88,1 

90,8 

94,5 

231,0 

22,9 

44,9 

50,1 

52,5 

60,6 

в тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінрадгоспів УРСР 

172,0 

21,6 

36,0 

37,0 

38,0 

39,4 

91,0 

7,2 

17,7 

20,2 

21,1 

24,8 

Мінплодоовочгоспу УРСР 

186,0 

23,4 

39,0 

40,0 

41,0 

42,6 

99,0 

7,8 

19,3 

21,8 

22,9 

27,2 

Головплодвинпрому УРСР 

57,0 

10,8 

10,8 

11,1 

11,8 

12,5 

41,0 

7,9 

7,9 

8,1 

8,5 

8,6 

Будівництво об'єктів невиробничого призначення - всього 

275,0 

55,5 

53,7 

54,0 

55,4 

56,4 

246,0 

48,2 

47,5 

48,8 

50,5 

51,0 

в радгоспах, що освоюють меліоровані землі, - всього 

70,8 

11,4 

14,4 

14,4 

15,3 

15,3 

59,1 

9,3 

11,3 

12,3 

13,3 

12,9 

в тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінрадгоспів УРСР 

30,8 

4,8 

6,3 

6,3 

6,7 

6,7 

25,0 

3,7 

4,7 

5,2 

5,7 

5,7 

Мінплодоовочгоспу УРСР 

33,0 

5,2 

6,7 

6,7 

7,2 

7,2 

27,6 

4,3 

5,3 

5,8 

6,3 

5,9 

Головплодвинпрому УРСР 

7,0 

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

6,5 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

в водогосподарських організаціях Мінводгоспу УРСР 

204,2 

44,1 

39,3 

39,6 

40,1 

41,1 

186,9 

38,9 

36,2 

36,5 

37,2 

38,1 

 

ЗАВДАННЯ
по виробництву і поставці водогосподарським організаціям системи Мінводгоспу УРСР дренажних трубок на 1981 - 1985 роки

/тис. км трубок умовного діаметру/

 

1981 - 1985 роки - всього 

в тому числі по роках 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

Всього 

718 

137 

137 

144 

150 

150 

в тому числі: 

 

 

 

 

 

 

для зони осушення 

600 

122 

115 

118 

123 

122 

для зони зрошення 

118 

15 

22 

26 

27 

28 

____________

Опрос