Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по улучшению контрольно-ревизионной работы в министерствах, ведомствах УССР и других органах управления

Совет Министров УССР
Постановление от 26.05.1981 № 294
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 26 травня 1981 р. N 294

Київ

Про заходи по поліпшенню контрольно-ревізійної роботи в міністерствах, відомствах УРСР та інших органах управління

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 липня 1992 року N 412

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 10 липня 1998 року N 1053)

Рада Міністрів Української РСР відмічає, що у здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю об'єднань, підприємств, організацій і установ продовжують мати місце серйозні недоліки.

Ревізії і перевірки, що проводяться міністерствами, відомствами УРСР та іншими органами управління все ще малоефективні і не повною мірою відповідають вимогам дальшого зміцнення державної дисципліни, запобігання безгосподарності і забезпечення збереження соціалістичної власності. У багатьох випадках вони мають поверховий, формальний характер і не справляють належного впливу на поліпшення роботи об'єднань, підприємств, організацій і установ. Відомчий контроль не став надійною перешкодою проявам марнотратства, перекрученням державної звітності, порушенням планової і фінансової дисципліни.

З метою дальшого поліпшення контрольно-ревізійної роботи в міністерствах, відомствах УРСР та інших органах управління, керуючись рішеннями XXVI з'їзду КПРС і XXVI з'їзду Компартії України, на виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 2 квітня 1981 р. N 325 Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Міністерствам, відомствам УРСР, виконавчим комітетам Рад народних депутатів:

а) розглянути в місячний строк на засіданнях колегій і виконавчих комітетів стан відомчого контролю, усунути наявні в цій справі недоліки, вжити заходів до підвищення ефективності і дієвості ревізій та перевірок на підвідомчих підприємствах, в організаціях і установах, а також до посилення координації здійснення нього контролю;

б) забезпечити якісне проведення ревізій і перевірок фінансово-господарської діяльності об'єднань, підприємств, організацій та установ, спираючись на трудові колективи, громадські організації, групи і пости народного контролю, з залученням до цієї роботи спеціалістів, які добре знають планування й організацію виробництва, питання організації праці і заробітної плати, фінансів, бухгалтерського обліку та інші питання економіки. Своєчасно розглядати матеріали ревізій і перевірок, вживати необхідних заходів по кожному факту зловживань, розкрадань, безгосподарності та інших порушень державної дисципліни. Не допускати проведення ревізій на одних підвідомчих підприємствах, в організаціях і установах бухгалтерами з інших підвідомчих підприємств без участі в цій роботі ревізорів;

в) підвищити відповідальність працівників планово-економічних, фінансових, облікових та інших служб міністерств, відомств УРСР, об'єднань, підприємств, організацій і установ за здійснення ними попереднього і поточного контролю за правильним, економним та ефективним використанням грошових коштів і матеріальних цінностей, за створенням необхідних умов для забезпечення збереження соціалістичної власності і достовірності звітності про виконання планових завдань;

г) поліпшити роботу по добору і підготовці кадрів для контрольно-ревізійних служб, зміцнити їх кваліфікованими спеціалістами, забезпечити систематичне підвищення кваліфікації працівників відомчого контролю.

2. Визнати за доцільне перетворити /або створити/ контрольно-ревізійні служби міністерств, відомств УРСР, управлінь /відділів/ виконавчих комітетів Рад народних депутатів та інших органів управління на самостійні структурні підрозділи /управління, відділи, групи/, підпорядкувавши їх безпосередньо керівникам вказаних органів.

Перетворення /або створення/ вказаних підрозділів провести в межах чисельності працівників і асигнувань на утримання центрального апарату відповідного міністерства, відомства УРСР або апарату іншого органу управління.

У необхідних випадках зазначені підрозділи можуть бути централізовані в єдину контрольно-ревізійну службу відповідного міністерства, відомства або іншого органу управління, з покладенням на неї обов'язків по проведенню ревізій і перевірок фінансово-господарської діяльності підвідомчих об'єднань, підприємств, організацій та установ.

3. Встановити, що керівник контрольно-ревізійного підрозділу міністерства або відомства УРСР призначається на посаду і звільняється з посади міністром або керівником відомства, а керівник контрольно-ревізійного підрозділу іншого органу управління - відповідною вищестоящою організацією за поданням керівника цього органу і керівника контрольно-ревізійної служби вищестоящої організації.

Начальники контрольно-ревізійних управлінь /відділів/ міністерств і відомств УРСР, як правило повинні входити до складу колегій /комітетів/ цих органів. Міністрам і керівникам відомств подати Раді Міністрів УРСР пропозиції з цього питання.

4. Міністерству фінансів УРСР і місцевим фінансовим органам посилити контроль за станом контрольно-ревізійної роботи в міністерствах і відомствах УРСР та інших органах управління.

Надати право Міністерству фінансів УРСР заслуховувати на засіданнях колегії звіти керівників відповідних міністерств, відомств УРСР та інших органів управління з питань стану контрольно-ревізійної роботи і давати їм обов'язкові вказівки по усуненню виявлених недоліків у цій роботі.

5. Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР продовжити в одинадцятій п'ятирічці роботу одномісячних /з відривом від виробництва/ курсів підвищення кваліфікації відомчих ревізорів, організованих відповідно до розпорядження Ради Міністрів УРСР від 11 липня 1973 р. N 474 при Київському інституті народного господарства імені Д. С. Коротченка і Тернопільському фінансово-економічному інституті.

Міністерствам і відомствам УРСР в місячний строк подати Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР і в копії Міністерству фінансів УРСР заявки на курсову перепідготовку ревізорів в одинадцятій п'ятирічці.

6. Міністерствам, відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам про найбільш серйозні порушення планової і фінансової дисципліни та зловживання, виявлені на підвідомчих підприємствах і в організаціях, та про вжиті заходи оперативно інформувати ЦК Компартії України і Раду Міністрів УРСР. Щороку до 1 лютого надсилати звіти про стан контрольно-ревізійної роботи Раді Міністрів УРСР і в копії Міністерству фінансів УРСР.

Міністерству фінансів УРСР узагальнювати вказані матеріали і щороку до 1 березня подавати Раді Міністрів УРСР проект доповіді Раді Міністрів СРСР.

7. Довести до відома міністерств і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів, що Рада Міністрів СРСР постановою від 2 квітня 1981 р. N 325 "Про заходи по поліпшенню контрольно-ревізійної роботи в міністерствах, відомствах та інших органах управління":

1) Затвердила Положення про відомчий контроль за фінансово-господарською діяльністю об'єднань, підприємств організацій і установ /додається/.

2) Рекомендувала Правлінню Центроспілки і центральним органам громадських організацій встановити порядок здійснення відомчого контролю в підвідомчих організаціях стосовно до Положення, затвердженого вказаною постановою.

8. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду УРСР згідно з переліком /додається/.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Керуючий Справами
Ради
Міністрів УРСР 

 
К. БОЙКО
 

Інд. 26

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчий контроль за фінансово-господарською діяльністю об'єднань, підприємств, організацій і установ

1. Основними завданнями відомчого контролю є здійснення контролю за виконанням планових завдань, економним використанням матеріальних і фінансових ресурсів, збереженням соціалістичної власності, правильністю постановки бухгалтерського обліку, станом контрольно-ревізійної роботи, а також припинення фактів приписок, безгосподарності, марнотратства і різного роду надмірностей.

2. Організація і здійснення відомчого контролю за фінансово-господарською діяльністю об'єднань, підприємств, організацій і установ, що входять до системи міністерств і відомств, покладаються на відповідні міністерства, відомства, виконавчі комітети Рад народних депутатів та інші органи управління.

3. Ревізії і перевірки фінансово-господарської діяльності здійснюються контрольно-ревізійними підрозділами:

а) міністерств і відомств СРСР і союзних республік - в їх головних управліннях /управліннях/, у всесоюзних і республіканських об'єднаннях, а також у безпосередньо підпорядкованих цим міністерствам і відомствам виробничих та науково-виробничих об'єднаннях, на підприємствах, в організаціях і установах;

б) головних управлінь /управлінь/ міністерств і відомств СРСР і союзних республік, всесоюзних і республіканських об'єднань - у підпорядкованих їм виробничих і науково-виробничих об'єднаннях, на підприємствах, в організаціях та установах;

в) міністерств і відомств автономних республік, управлінь /відділів/ крайових, обласних і міських виконавчих комітетів Рад народних депутатів - на безпосередньо підвідомчих їм підприємствах, в організаціях і установах, а також на підприємствах, в організаціях та установах місцевого підпорядкування.

У союзних республіках, які не мають обласного поділу, ревізії перевірки на підприємствах, в організаціях і установах місцевого підпорядкування здійснюються контрольно-ревізійними службами відповідних міністерств і відомств союзних республік.

4. Ревізії і перевірки фінансово-господарської діяльності об'єднань, підприємств, організацій і установ призначаються в кожному окремому випадку керівником відповідного вищестоящого органу і проводяться в об'єднаннях, на підприємствах та в організаціях, що перебувають на господарському розрахунку, комплексно один раз на рік, а в інших організаціях і установах - один раз на два роки.

Керівники міністерств і відомств СРСР, Ради Міністрів союзних і автономних республік і виконавчі комітети Рад народних депутатів  дозволяють в окремих випадках проведення комплексних ревізій фінансово-господарської діяльності окремих об'єднань, підприємств та організацій, що перебувають на господарському розрахунку, один раз на два роки.

5. Контрольно-ревізійні підрозділи перевіряють:

а) стан економіки об'єднань, підприємств, організацій і установ, виконання встановлених виробничих та фінансових планів, дотримання державної дисципліни і законності здійснюваних операцій, збереження грошових коштів та матеріальних цінностей;

б) ефективність використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, своєчасність документального оформлення господарських операцій, повноту виявлення та мобілізації внутрігосподарських резервів, причини утворення непродуктивних витрат і втрат;

в) правильність і достовірність ведення бухгалтерського обліку і звітності, фінансових, кредитних та розрахункових операцій, своєчасність виконання зобов'язань перед бюджетом;

г) додержання діючого порядку встановлення і застосування цін і тарифів, а також своєчасність внесення в доход відповідного бюджету /залежно від підпорядкованості об'єднання, підприємства, організації, установи/ всієї суми додаткової виручки, одержаної внаслідок порушення діючого порядку встановлення або застосування цін і тарифів;

д) виконання вказівок по усуненню недоліків, виявлених попередньою ревізією або перевіркою.

6. Строк проведення ревізій і перевірок не може перевищувати 30 днів. Продовження цього строку допускається з дозволу керівника органу, який призначив ревізію або перевірку.

7. Наслідки ревізії або перевірки оформляються актом за підписами керівника ревізійної групи /ревізора/, керівника і головного бухгалтера об'єднання, підприємства, організації, установи, де проводилась ревізія або перевірка.

Якщо керівник або головний бухгалтер об'єднання, підприємства, організації, установи має заперечення або зауваження по акту ревізії чи перевірки, то він повинен підписати акт і одночасно додати до нього свої письмові заперечення або зауваження.

8. У тих випадках, коли необхідно вжити термінових заходів до усунення виявлених ревізією або перевіркою порушень чи зловживань і притягти до відповідальності винних осіб, у ході ревізії або перевірки складається окремий /проміжний/ акт, а матеріали ревізії чи перевірки надсилаються керівникові вищестоящого органу, який призначив ревізію або перевірку, з передачею відповідних матеріалів слідчим органам. Керівник об'єднання, підприємства, організації, установи зобов'язаний вжити заходів до усунення виявлених порушень, не чекаючи закінчення ревізії або перевірки, про що робиться відповідний запис в акті ревізії.

9. Керівник організації, який призначив ревізію або перевірку, зобов'язаний не пізніше ніж у 2-тижневий строк розглянути наслідки ревізії або перевірки і прийняти необхідне рішення по усуненню порушень і недоліків, відшкодуванню матеріальної шкоди, притягненню до відповідальності винних осіб, усуненню причин та умов, що сприяють порушенню державної дисципліни, і по розробленню необхідних пропозицій щодо їх попередження, а також забезпечити контроль за виконанням рішень, прийнятих по наслідках ревізії або перевірки.

10. Ревізор має право:

перевіряти в об'єднаннях, на підприємствах, в організаціях і установах плани, кошториси, грошові, бухгалтерські та інші документи, наявність грошей і цінностей, а при виявленні підробок, підлогів та інших зловживань вилучати в установленому порядку необхідні документи;

перевіряти правильність списання сировини, матеріалів, палива, електроенергії та інших матеріальних цінностей на витрати виробництва, повноту оприбуткування готової продукції і вимагати від керівників об'єднань, підприємств, організацій і установ, що ревізуються, проведення контрольних обмірів виконаних робіт;

вимагати проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків, у необхідних випадках опечатувати каси і касові приміщення, склади, комори, архіви;

одержувати від інших об'єднань, підприємств, організацій, установ довідки і копії з документів, зв'язаних з операціями об'єднань, підприємств, організацій та установ, що ревізуються;

одержувати від службових осіб письмові пояснення з питань, що виникають у ході проведення ревізій і перевірок.

11. Ревізор зобов'язаний:

суворо керуватися в своїй роботі чинним законодавством, а також наказами та інструкціями відповідних міністерств і відомств та іншими нормативними актами;

при проведенні ревізій і перевірок спиратися на трудові колективи, громадські організації, органи народного контролю;

брати участь у виробленні пропозицій по усуненню виявлених у результаті ревізій і перевірок порушень, по посиленню контролю за фінансово-господарською діяльністю об'єднань, підприємств, організацій і установ, за дотриманням ними державної дисципліни та забезпеченням збереження соціалістичної власності.

12. Організація і порядок проведення ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності об'єднань, підприємств, організацій і установ визначаються інструкціями, затверджуваними міністерствами і відомствами СРСР за погодженням з Міністерством фінансів СРСР, а республіканськими міністерствами і відомствами союзних республік - за погодженням з міністерствами фінансів цих республік, якщо інше не встановлено чинним законодавством.

13. Акти ревізій і перевірок подаються Міністерству фінансів СРСР, міністерствам фінансів союзних і автономних республік та місцевим фінансовим органам на їх вимогу.

 

ПЕРЕЛІК
рішень Уряду Української РСР, що втратили чинність

1. Постанова Раднаркому УРСР від 16 квітня 1936 р. N 414 "Про ревізію фінансового господарства Наркомсоцзабезпечення та його місцевих органів".

2. Постанова Раднаркому УРСР від 8 вересня 1936 р. "Про виконання постанови РНК СРСР про організацію внутрівідомчого контролю" /Протокол N 15/844, пункт 6/.

3. Постанова Раднаркому УРСР від 10 січня 1937 р. N 18 "Про порядок затвердження річних бухгалтерських звітів і балансів" /ЗЗ УРСР, 1937 р., N 1, ст. 5/.

4. Постанова Раднаркому УРСР від 12 липня 1944 р. N 786 "Про зміцнення фінансової і касової дисципліни господарських організацій і установ у звільнених районах УРСР".

5. Постанова Раднаркому УРСР від 26 лютого 1946 р. N 285 "Про порядок і строки розгляду річних, місячних і квартальних звітів і балансів підприємств і організацій республіканської та місцевої підпорядкованості" /ЗП УРСР, 1946 р., N 5, ст. 36/.

6. Постанова Ради Міністрів УРСР від 20 травня 1946 р. N 882 "Про скорочення норм оборотних коштів підрядних будівельно-монтажних організацій міністерств і відомств УРСР".

7. Постанова Ради Міністрів УРСР від 30 вересня 1946 р. N 1712 "Про стан бюджетної дисципліни в міністерствах і центральних установах УРСР".

8. Постанова Ради Міністрів УРСР від 2 грудня 1946 р. N 2023 "Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в установах Станіславської області".

9. Постанова Ради Міністрів УРСР від 28 липня 1948 р. N 1522 "Про посилення роботи внутрівідомчого фінансового контролю в міністерствах і центральних установах УРСР".

10. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 серпня 1948 р. N 1638 "Про хід виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 10 грудня 1947 р. N 3978 "Про перекручення в заготівельно-збутовій роботі і масове розбазарювання худоби в системі Союзтваринконтори Міністерства сільського господарства СРСР".

11. Постанова Ради Міністрів УРСР від 9 квітня 1949 р. N 768 "Про порушення головними /старшими/ бухгалтерами підприємств і організацій міністерств УРСР харчової і легкої промисловості Положення про головних /старших/ бухгалтерів".

12. Постанова Ради Міністрів УРСР від 27 квітня 1949 р. N 982 "Про виконання міністерствами і центральними установами Української РСР постанови Ради Міністрів Української РСР від 28 липня 1948 року N 1522 "Про посилення роботи внутрівідомчого фінансового контролю в міністерствах і установах Української РСР".

13. Постанова Ради Міністрів УРСР від 19 жовтня 1949 р. N 3126 "Про хід виконання міністерствами і відомствами УРСР постанови Ради Міністрів УРСР від 9 квітня 1949 року N 768 "Про порушення головними /старшими/ бухгалтерами підприємств і організацій міністерстві УРСР - харчової і легкої промисловості Положення про головних /старших/ бухгалтерів".

14. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 грудня 1951 р. N 3618 "Про заходи по дальшому поліпшенню роботи дитячих будинків і посиленню контролю за їх навчально-виховною та фінансово-господарською діяльністю".

15. Постанова Ради Міністрів УРСР від 2 серпня 1952 р. N 2476 "Про факти порушення Законів і постанов Уряду органами державного нотаріату УРСР".

16. Постанова Ради Міністрів УРСР від 12 березня 1953 р. N 561 "Про серйозні недоліки в роботі внутрівідомчого фінансового контролю міністерств і відомств УРСР".

17. Постанова Ради Міністрів УРСР від 20 вересня 1956 р. N 1181 "Про строки проведення інвентаризації товарів у торгових підприємствах і документальної ревізії організацій" /ЗП УРСР, 1956 р., N 17-18, ст. 187/.

18. Постанова Ради Міністрів УРСР від 20 червня 1958 р. N 776 "Про заходи до поліпшення роботи внутрівідомчого фінансового контролю".

19. Постанова Ради Міністрів УРСР від 11 серпня 1959 р. N 1199 "Про посилення ролі внутрівідомчого фінансового контролю в боротьбі з розтратами, крадіжками і втратами в народному господарстві та з надмірностями у витрачанні державних коштів".

20. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 17 листопада 1959 р. N 1535.

21. Пункт 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 18 квітня 1972 р. N 187 "Про затвердження Положення про внутрівідомчий контроль і документальні ревізії виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій" /ЗП УРСР, 1972 р., N 5, ст. 32/.

____________

Опрос