Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по ускорению внедрения в практику здравоохранения достижений медицинской науки по повышению качества лечебно-профилактической работы

Совет Министров УССР
Постановление от 14.05.1981 № 269

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 14 травня 1981 р. N 269

Київ

Про заходи по прискоренню впровадження в практику охорони здоров'я досягнень медичної науки по підвищенню якості лікувально-профілактичної роботи

Рада Міністрів Української РСР відмічає, що Міністерство охорони здоров'я УРСР у десятій п'ятирічці провело певну роботу по вирішенню важливих проблем медицини, удосконаленню форм зв'язку науково-дослідних установ і медичних закладів, поліпшенню системи планування наукових досліджень та організації винахідництва і патентно-ліцензійної роботи.

Розроблено нові ефективні методи радіоізотопної діагностики, лазерної, кріохірургічної та комбінованої терапії злоякісних пухлин, ефективного лікування і реабілітації хворих на інфаркт міокарда, хірургічного лікування гострого панкреатиту; рекомендації по поліпшенню умов праці і лікувально-профілактичної допомоги жінкам; санітарні правила і нормативи по охороні зовнішнього середовища.

Впроваджено такі перспективні винаходи, як комплекс зшивачів м'яких тканин, електрохірургічні інструменти, м'яка контактна лінза; високоефективні лікувальні препарати: протипухлинні - хлофіден, пролотестон; протизапальні - піримідант, деципіразон, бактерицидні - хлороксицел, альдоцид та інші. В медичних закладах, використовуються розробки Академії наук УРСР по гемосорбції, кріохірургічні і кріоультразвукові інструменти.

У десятій п'ятирічці науковими установами Міністерства охорони здоров'я УРСР виконано понад 1,5 тисячі наукових розробок, одержано 1300 авторських свідоцтв на винаходи.

Внаслідок широкого впровадження в практику наукових досягнень підвищилась якість лікувально-профілактичної допомоги населенню. Зменшилась смертність від інфаркту міокарда, гіпертонічної хвороби, знизився рівень професійних захворювань, травматизму на промислових підприємствах, підвищилась ефективність лікування хворих на злоякісні пухлини, зменшилась дитяча смертність.

Разом з тим в роботі Міністерства охорони здоров'я УРСР по організації впровадження в медичну практику досягнень науки є істотні недоліки. Не створено належної експериментально-виробничої бази внаслідок чого в медичних установах республіки не повною мірою використовуються винаходи, нові вироби медичної техніки і лікарські засоби. Недостатньо залучається до вирішення важливих проблем медицини науковий потенціал медінститутів, а також установ Академії наук УРСР, Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР та інших міністерств і відомств.

Головні республіканські наукові медичні установи - Одеський науково-дослідний інститут стоматології, Харківський науково-дослідний інститут неврології і психіатрії; пульманологічний і ревматологічний республіканські науково-методичні центри, Хмельницький, Одеський, Харківський, Херсонський, Київський обласні відділи охорони здоров'я недостатньо приділяють уваги широкому впровадженню досягнень медичної науки.

Слабо використовуються наукові розробки по пульмонології, алергології, ендокринології, стоматології, офтальмології. Не повністю забезпечено впровадження наукових рекомендацій, спрямованих на поліпшення умов праці в промисловості, транспорті й сільському господарстві. Недостатньо використовуються для профілактики захворювань наукові розробки з питань фізичної культури, раціонального харчування і санітарно-гігієнічного режиму.

З метою прискорення впровадження в практику охорони здоров'я досягнень медичної науки по підвищенню якості лікувально-профілактичної допомоги населенню Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Міністерству охорони здоров'я УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечити розробку і впровадження ефективних методів профілактики, діагностики та лікування найбільш поширених захворювань, докорінно підвищити рівень і якість медичного обслуговування населення.

2. Міністерству охорони здоров'я УРСР, Академії наук УРСР:

провести в 1981 - 1985 роках спільні комплексні наукові дослідження по основних проблемах медицини і прискорити їх використання з установах охорони здоров'я;

забезпечити розробку науковими центрами Академії наук УРСР до кінця поточного року регіональних програм по проблемах профілактики, лікування найбільш поширених захворювань і збереження трудового довголіття населення;

вжити заходів до виконання завдань по проведенню дослідно-клінічної апробації та впровадження в практику охорони здоров'я наукових розробок згідно з додатком.

3. Міністерству охорони здоров'я УРСР:

поліпшити роботу головних республіканських науково-дослідних інститутів, республіканських центрів по організаційно-методичному керівництву впровадженням нових розробок у клінічну практику і посилити їх вплив на якість медичного обслуговування населення;

встановити дійовий контроль за використанням результатів науково-дослідних робіт, звернувши особливу увагу на впровадження розробок, виконаних відповідно до планів міжнародного наукового співробітництва;

сприяти дальшому розвитку масової творчості винахідників і раціоналізаторів, спрямовуючи їх пошук на розробку і впровадження нових і удосконалених методів профілактики, діагностики і лікування найбільш поширених захворювань, а також лікарських засобів, препаратів, медичного обладнання а вжити заходів до поліпшення патентно-ліцензійної роботи;

збільшити масштаби використання в клінічній практиці досягнень кріоультразвукової, кріоендоскопічної, електрохірургічної, лазерної, гемосорбіційної, рідкокристалічної техніки для діагностики, лікування і профілактики захворювань;

широко використовувати в профілактиці захворювань наукові обробки з питань фізичної культури, раціонального харчування і санітарно-гігієнічного режиму праці і відпочинку;

збільшити кошти і матеріально-технічні ресурси-на проведення проектно-конструкторських робіт та виготовлення дослідних зразків медичної техніки;

поліпшити роботу Головного управління лікувально-профілактичної допомоги, Головного управління науково-дослідних робіт, Управління лікувально-профілактичної допомоги дітям і матерям, а також посилити методичне керівництво роботою головних спеціалістів облає, них і міських відділів охорони здоров'я з питань організації впровадження досягнень медичної науки.

4. Погодитись з пропозицією Міністерства охорони здоров'я УРСР і Держплану УРСР про здійснення в 1982 - 1986 роках проектуванні і будівництва двох дослідних виробництв для виготовлення медичної техніки і лікарських засобів за рахунок капітальних вкладень, що виділяються Міністерству на будівництво об'єктів виробничого призначення згідно з постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 22 листопада 1977 р. N 570.

5. Держплану УРСР і Держпостачу УРСР подавати допомогу Міністерству охорони здоров'я УРСР у забезпеченні науково-дослідних інститутів обладнанням, приладами і матеріалами, необхідними для розвитку дослідно-конструкторських робіт по впровадженню нових винаходів і засобів в практику охорони здоров'я.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Інд. 25

 

ЗАВДАННЯ
по проведенню дослідно-клінічної апробації, освоєнню та впровадженню в практику охорони здоров'я нових наукових розробок

Найменування розробок 

Строки впровадження /роки/ 

Відповідальні за виконання 

Впровадити в практику охорони здоров'я: 

  

  

Методи обчислювальної диференціальної діагностики пухлин легень і середостіння 

1982 - 1983 

Київський НД рентгенорадіологічний та онкологічний інститут Міністерства охорони здоров'я УРСР, обласні, Київський і Севастопольський міські відділи охорони здоров'я 

Комбіновані методи лікування хворих на рак шлунку 

1981 - 1983 

Київський НД рентгенорадіологічний та онкологічний інститут Міністерства охорони здоров'я УРСР, обласні, Київський і Севастопольський міські відділи охорони здоров'я 

Метод цитохімічної діагностики гострих лейкозів 

1981 - 1983 

Київський НДІ гематології та переливання крові Міністерства охорони здоров'я УРСР, обласні відділи охорони здоров'я, інститут проблем онкології Академії наук УРСР, Київський і Севастопольський міські відділи охорони здоров'я 

Метод позитивної радіоізотопної діагностики пухлин 

1981 - 1982 

Київський НД рентген о радіологічний та онкологічний інститут Міністерства охорони здоров'я УРСР, обласні, Київський і Севастопольський міські відділи охорони здоров'я 

Метод кріопроменевої терапії злоякісних пухлин 

1981 - 1982 

Київський НД рентгенорадіологічний та онкологічний інститут Міністерства охорони здоров'я УРСР, обласні, Київський і Севастопольський міські відділи охорони здоров'я 

Організаційні заходи по активному виявленню осіб для первинної повторної профілактики ішемічної хвороби серця 

1981 - 1983 

Український НДІ кардіології Міністерства охороні здоров'я УРСР, обласні, Київський і Севастопольський міські відділи охорони здоров'я 

Удосконалені методи відновлювальної терапії хворих на інфаркт міокарда 

1981 - 1983 

Український НДІ кардіології Міністерства охорони здоров'я УРСР, обласні, Київський і Севастопольський міські відділи охорони здоров'я 

Методи комплексної терапії цукрового діабету і його ускладнень з використанням низькомолекулярних колоїдів, гепарину, ангіопротекторів та інших препаратів 

1982 - 1985 

Київський НДІ ендокринології та обміну речовин Міністерства охорони здоров'я УРСР, обласні, Київський і Севастопольський міські відділи охорони здоров'я 

Методи диспансеризації ендокринних хворих в умовах міських та сільських лікувально-профілактичних закладів 

1982 - 1985 

Київський НДІ ендокринології та обміну речовин Міністерства охорони здоров'я УРСР, обласні, Київський і Севастопольський міські відділи охорони здоров'я 

Принципи організації медичного обслуговування хворих в гастроентерологічних кабінетах та відділеннях 

1981 - 1983 

Дніпропетровський НДІ гастроентерології, Київський НДІ клінічної та експериментальної хірургії Міністерства охорони здоров'я УРСР, обласні, Київський і Севастопольський міські відділи охорони здоров'я 

Методику імунотерапії аутовакциною хворих на інфекційно-алергічну бронхіальну астму 

1981 - 1983 

Інститут проблем онкології Академії наук УРСР, Інститут туберкульозу і грудної хірургії Міністерства охорони здоров'я УРСР, обласні, Київський і Севастопольський міські відділи охорони здоров'я 

Методику селективної проксимальної ваготомії в хірургічному лікуванні виразкової хвороби 12-палої кишки 

1981 - 1982 

Київський НДІ клінічної і експериментальної хірургії, Дніпропетровський НДІ гастроентерології міністерства охорони здоров'я УРСР, обласні, Київський і Севастопольський міські відділи охорони здоров'я 

Методи хірургічного лікування гострих панкреатитів 

1981 - 1983 

Київський НДІ клінічної і експериментальної хірургії Міністерства охорони здоров'я УРСР, обласні, Київський і Севастопольський міські відділи охорони здоров'я 

Комплексний метод лікування хворих на перитоніт і кишкову непрохідність 

1981 - 183 

Київський НДІ клінічної і експериментальної хірургії Міністерства охорони здоров'я УРСР, обласні Київський і Севастопольський міські відділи охорони здоров'я 

Ультразвуку ехолокацію в діагностиці гострого холециститу 

1982 - 1986 

Київський НДІ клінічної і експериментальної хірургії Міністерства охорони здоров'я УРСР, обласні, Київський і Севастопольський міські відділи охорони здоров'я  

Принципи організації медичної допомоги при гострій травмі живота 

1981 - 1983 

Харківський НДІ загальної і невідкладної хірургії Міністерства охорони здоров'я УРСР, обласні, Київський і Севастопольський міські відділи охорони здоров'я  

Методи одномоментного оперативного лікування аденоми простати 

1981 - 1986 

Київський НДІ захворювань нирок і сечовивідних шляхів Міністерства охорони здоров'я УРСР, обласні, Київський і Севастопольський міські відділи охорони здоров'я  

Комплексний методи лікування хворих на посттравматичний остеомієліт 

1981 - 1983 

Київський НДІ ортопедії Міністерства охорони здоров'я УРСР, обласні, Київський і Севастопольський міські відділи охорони здоров'я 

Удосконалені методи лікування природжених вивихів стегна 

1981 - 1983 

Київський НДІ ортопедії, Харківський НДІ ортопедії та травматології міністерства охорони здоров я УРСР, обласні, Київський і Севастопольський міські відділи охорони здоров'я 

Принципи реабілітації хворих з ураженням опорно-рухового апарату в умовах поліклінік 

1983 - 1985 

Харківський НДІ ортопедії та травматології Міністерства охорони здоров'я УРСР, обласні, Київський і Севастопольський міські відділи охорони здоров'я 

Методи ранньої діагностики захворювань сітчатої і судинної оболонок ока шляхом вивчення температурних полів на основі використання піроелектричних приймачів і інфрачервоного випромінювання 

1981 - 1985 

Інститут фізики Академії наук УРСР, Одеський НДІ очних хвороб і тканинної терапії міністерства охорони здоров'я УРСР, обласні, Київський і Севастопольський міські відділи охорони здоров'я 

Методи профілактики та лікування невиношування вагітності 

1981 - 1985 

Львівський НДІ педіатрії, акушерства і гінекології, Київський НДІ педіатрії, акушерства і гінекології Міністерства охорони здоров'я УРСР, обласні, Київський і Севастопольський міські відділи охорони здоров'я 

Методи організації невідкладної допомоги дітям раннього віку в умовах сільської місцевості 

1981 - 1983 

Київський НДІ педіатрії, акушерства і гінекології, Київський медичний інститут Міністерства охорони здоров'я УРСР, обласні, Київський і Севастопольський міські відділи охорони здоров'я 

Принципи організації медико-генетичної допомоги, етапної діагностики і лікування спадкових захворювань у дітей 

1981 - 1983 

Одеський медичний інститут Міністерства охорони здоров'я УРСР, Інститут генетики Академії медичних наук СРСР, обласні, Київський і Севастопольський міські відділи охорони здоров'я 

Організаційні заходи по профілактиці та лікуванню дітей з захворюваннями органів дихання 

1981 - 1983 

Київський НДІ педіатрії, акушерства і гінекології Міністерства охорони здоров'я УРСР, обласні, Київський і Севастопольський міські відділи охорони здоров'я 

Методику оксигенотерапії у новонароджених з Синдромом дихальної недостатності 

1981 - 1983 

Київський НДІ педіатрії, акушерства і гінекології Міністерства охорони здоров'я УРСР, Інститут фізіології Академії наук УРСР, обласні, Київський і Севастопольський міські відділи охорони здоров'я 

Метод ранньої діагностики захворювань кровотворних і лімфоїдних органів на основі клінічних кількісних гематологічних, цитоморфологічних, цитохімічних методів 

1982 - 1985 

Інститут проблем онкології Академії наук УРСР, Київський НД рентгенорадіологічний та онкологічний інститут, Івано-Франківський медичний інститут Міністерства охорони здоров'я УРСР, обласні, Київський ї Севастопольський міські відділи охорони здоров'я 

Принципи профілактики, діагностики і лікування вірусного гепатиту "В"  

1981 - 1983 

Київський НДІ інфекційних хвороб Міністерства охорони здоров'я УРСР, обласні, Київський і Севастопольський міські відділи охорони здоров'я 

Методи профілактики, вірусологічної, серологічної Діагностики і лікування грипу та інших респіраторних вірусних захворювань 

1983 - 1985 

Київський НДІ інфекційних хвороб Міністерства охорони здоров'я УРСР, обласні, Київський і Севастопольський міські відділи охорони здоров'я 

Гігієнічні рекомендації по розміщенню проектуванню, будівництву та експлуатації атомних електростанцій на території УРСР 

1981 - 1983 

Київський НДІ загальної та комунальної гігієни, обласні санепідстанції Міністерства охорони здоров'я УРСР, Мінводгосп УРСР, Мінсільгосп УРСР, Міненерго УРСР 

Санітарні норми і правила будівництва та експлуатації високовольтних електромереж у населених пунктах 

1982 - 1985 

Київський НДІ загальної та комунальної гігієни, обласні санепідстанції Міністерства охорони здоров'я УРСР 

Систему оздоровлення умов праці в тваринницькому кормовиробництві на промисловій основі 

1982 - 1985 

Київський НДІ гігієни праці і профзахворювань Міністерства охорони здоров'я УРСР, Мінсільгосп УРСР, обласні санепідстанції Міністерства охорони здоров'я УРСР 

Систему профілактичних заходів по поліпшенню умов праці і підвищенню працездатності робітників на сучасних теплових електростанціях 

1981 - 1985 

Київський НДІ гігієни праці і профзахворювань, обласні санепідстанції Міністерства охорони здоров'я УРСР, Міненерго УРСР 

Удосконалений комплекс заходів по поліпшенню умов праці і стану здоров'я зварників 

1981 - 1985 

Київський НДІ гігієни праці і профзахворювань, обласні санепідстанції Міністерства охорони здоров'я УРСР, інститут електрозварювання імені Є. О. Патона Академії наук УРСР 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Опрос