Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об организации исполнения постановления Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР от 19 марта 1981 г. N 292 "О дальнейшем повышении роли Советов народных депутатов в хозяйственном строительстве"

ПВС УССР, Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление от 28.04.1981 № 221
Утратил силу

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ,
ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 28 квітня 1981 р. N 221

Київ

Про організацію виконання постанови Центрального Комітету КПРС, Президії Верховної Ради СРСР і Ради Міністрів СРСР від 19 березня 1981 р. N 292 "Про дальше підвищення ролі Рад народних депутатів у господарському будівництві"

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 19 жовтня 1991 року N 280)

На виконання постанови Центрального Комітету КПРС, Президії Верховної Ради СРСР і Ради Міністрів СРСР від 19 березня 1981 р. N 292, з метою дальшого підвищення ролі Рад народних депутатів і їх органів у господарському будівництві, забезпечення комплексного економічного і соціального розвитку областей, районів і міст, розширення координаційних і контрольних функцій Рад, посилення їх впливу на підвищення ефективності роботи об'єднань, підприємств і організацій, розташованих на відповідній території, на поліпшення умов праці та побуту радянських людей Центральний Комітет Компартії України, Президія Верховної Ради Української РСР і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Держплану УРСР розробляти за участю міністерств, відомств УРСР і обл/міськ/виконкомів у територіальному розрізі п'ятирічні плани комплексного економічного і соціального розвитку УРСР /з розподілом по роках/, включаючи господарство міністерств і відомств СРСР і УРСР, подавати їх на затвердження Ради Міністрів УРСР та доводити показники цих планів до виконавчих комітетів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів.

2. Держплану УРСР і Міністерству фінансів УРСР узагальнити пропозиції виконкомів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів про передачу об'єднань і підприємств, продукція яких використовується переважно для задоволення потреб населення областей, районів і міст, із союзного і республіканського підпорядкування у місцеве підпорядкування і до 1 жовтня 1981 р. подати Раді Міністрів УРСР.

3. Встановити, що в розпорядження виконавчих комітетів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів передається для продажу населенню через роздрібну торговельну мережу до 50 процентів товарів народного споживання, вироблених понад план на території відповідних областей і міст, що залишаються в розпорядженні Ради Міністрів УРСР.

4. З метою пов'язання планів капітального будівництва з потужностями будівельних організацій і трудовими ресурсами, своєчасного введення в дію об'єктів, що будуються, та посилення контролю за ходом будівництва виконавчим комітетам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів разом з об'єднаннями, підприємствами і організаціями союзного і республіканського підпорядкування - замовниками і підрядчиками підготовляти починаючи з 1982 року пропозиції по проектах планів підрядних робіт будівельно-монтажних організацій будівельних міністерств, які виконують роботи загальнобудівельного профілю на території відповідних областей і міст, і подавати їх Держплану УРСР і вищестоящим будівельним організаціям.

5. У зв'язку з розширенням повноважень Рад народних депутатів у господарському будівництві виконавчим комітетам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів здійснити заходи по дальшому удосконаленню структури і штатів апарату виконавчих комітетів обласних, районних і міських Рад народних депутатів та зміцненню їх кадрами.

Зазначені заходи здійснити в межах асигнувань на утримання органів державного управління відповідних областей, міст Києва і Севастополя.

Міністерству фінансів УРСР разом з обл/міськ/виконкомами і відповідними міністерствами і відомствами УРСР підготувати пропозиції по питаннях структури і штатів виконкомів місцевих Рад народних депутатів, які потребують рішення Уряду СРСР і Уряду УРСР, і до 15 червня 1981 р. подати пропозиції Раді Міністрів УРСР.

6. З метою підвищення наукової обгрунтованості планування комплексного економічного і соціального розвитку областей, районів і міст вважати за доцільне, щоб виконавчі комітети обласних, районних і міських Рад народних депутатів залучали вищі учбові заклади, науково-дослідні та інші організації до розробки відповідних планів.

Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Академії наук УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, які мають у підпорядкуванні вищі учбові заклади та науково-дослідні організації, забезпечувати їх участь у проведенні вказаної роботи.

7. Держплану УРСР підвищити рівень керівництва розробкою державних планів економічного і соціального розвитку в територіальному розрізі та посилити контроль за їх виконанням, забезпечити після одержання від Держплану СРСР типових методичних вказівок по складанню планів економічного і соціального розвитку областей, районів і міст затвердження у 2-місячний строк відповідних вказівок для областей, районів і міст республіки, а також розробити разом з Міністерством юстиції УРСР проекти положень про планові комісії виконавчих комітетів обласних, районних і міських Рад народних депутатів і в 6-місячний строк подати їх Раді Міністрів УРСР.

8. ЦК КПРС, Президія Верховної Ради СРСР і Рада Міністрів СРСР постановою від 19 березня 1981 р. N 292 визнали за доцільне, щоб голови планових комісій виконавчих комітетів обласних, районних і міських Рад народних депутатів по посаді були одночасно заступниками голів виконавчих комітетів відповідних Рад народних депутатів.

Обкомам, міськкомам, райкомам Компартії України забезпечити зміцнення цих ділянок роботи підготовленими кваліфікованими і ініціативними працівниками.

9. ЦСУ УРСР забезпечувати подання територіальними статистичними органами відповідно виконавчим комітетам обласних, районних і міських Рад народних депутатів звітних даних про хід виконання п'ятирічних і річних планів по областях, районах і містах.

10. Довести до відома облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів, міністерств, відомств УРСР, що Центральний Комітет КПРС, Президія Верховної Ради СРСР і Рада Міністрів СРСР постановою від 19 березня 1981 р. N 292:

1) Встановили, що Ради народних депутатів включають у п'ятирічні та річні плани економічного і соціального розвитку областей, районів і міст показники планів, що подаються об'єднаннями, підприємствами та організаціями вищестоящого підпорядкування, які є на їх території /крім показників по виробництву оборонної продукції в натуральному виразі/, необхідні для забезпечення комплексного економічного і соціального розвитку на відповідній території.

Держплану СРСР з участю міністерств і відомств СРСР і Рад Міністрів союзних республік доручено розглянути і в 3-місячний строк затвердити перелік вказаних показників, порядок і строки їх подання об'єднаннями, підприємствами та організаціями виконавчим комітетам обласних, районних і міських Рад народних депутатів.

2) Встановили, що об'єднання, підприємства та організації союзного і республіканського підпорядкування до подання вищестоящим органам проектів п'ятирічних і річних планів та пропозицій про зміну цих планів направляють їх на розгляд у частині питань землекористування, охорони природи, будівництва, використання трудових ресурсів, виробництва товарів народного споживання, соціально-культурного, побутового та іншого обслуговування населення виконавчому комітету обласної, районної, міської Ради народних депутатів.

Виконавчі комітети обласних, районних і міських Рад народних депутатів свої пропозиції по результатах розгляду вказаних проектів планів та їх змін повідомляють об'єднанням, підприємствам і організаціям, а в необхідних випадках - також вищестоящим органам.

Міністерствам і відомствам СРСР і союзних республік запропоновано враховувати вказані пропозиції при розробці, затвердженні та зміні планів підвідомчих об'єднань, підприємств і організацій.

3) Встановили, що титульні списки будов, незалежно від їх відомчого підпорядкування, в частині будівництва жилих будинків, об'єктів комунального господарства, культурно-побутового призначення і природоохоронних об'єктів підлягають погодженню замовниками з виконавчим комітетом обласної, районної, міської Ради народних депутатів за місцем розташування будови, з тим щоб пов'язати будівництво цих об'єктів за обсягами затрат і строками введення в експлуатацію з будівництвом об'єктів виробничого призначення.

4) Визнали за доцільне ввести, як дослід, в одинадцятій п'ятирічці в окремих союзних республіках порядок планування і фінансування будівництва жилих будинків, об'єктів комунального господарства і культурно-побутового призначення, за яким усі капітальні вкладення, матеріально-технічні ресурси, ліміти на проектування та підрядні роботи на будівництво вказаних об'єктів встановлюються Радам Міністрів союзних республік.

Держплану СРСР доручили у 3-місячний строк розробити і внести до Ради Міністрів СРСР пропозиції по цьому питанню.

5) З метою дальшого розширення фінансових можливостей місцевих Рад народних депутатів вирішили зараховувати в доходи місцевих бюджетів:

відрахування від плати за воду, яка забирається промисловими підприємствами з водогосподарських систем, у розмірі 50 процентів нарахованої суми;

додатковий прибуток, який одержується виробничими об'єднаннями і підприємствами союзного і республіканського /союзних республік/ підпорядкування від реалізації нової високоефективної продукції та продукції з державним Знаком якості, в розмірі 10 процентів цього прибутку, який підлягає відповідно до діючого законодавства внесенню в державний бюджет.

Виконавчий комітет обласної Ради народних депутатів визначає місцевий бюджет, до якого спрямовуються вказані відрахування і прибуток.

6) Зобов'язали об'єднання, підприємства і організації союзного і республіканського підпорядкування погоджувати з виконавчим комітетом обласної, районної, міської Ради народних депутатів за місцем свого знаходження приріст чисельності робітників і службовців, який передбачається ними в проектах п'ятирічних і річних планів, а по підприємствах, що заново вводяться в експлуатацію, - потребу в робочій силі і про результати погодження повідомляти вищестоящі організації одночасно з поданням проекту плану на відповідний період.

* * *

Центральний Комітет Компартії України, Президія Верховної Ради Української РСР і Рада Міністрів УРСР висловлюють впевненість, що місцеві Ради народних депутатів, їх виконавчі комітети, обкоми, міськкоми і райкоми партії, міністерства і відомства УРСР, виконуючи історичні рішення XXVI з'їзду КПРС і XXVI з'їзду Компартії України, вживуть всіх заходів по дальшому підвищенню ролі Рад народних депутатів у господарському будівництві, забезпеченні комплексного економічного і соціального розвитку, зростанні ефективності виробництва, повнішому задоволенню матеріальних і культурних потреб радянських людей.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України
 

 
В. ЩЕРБИЦЬКИЙ
 

Голова Президії Верховної
Ради Української РСР
 

 
О. ВАТЧЕНКО
 

Голова Ради Міністрів
Української РСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Інд. 26, 20

Опрос