Идет загрузка документа (147 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по укреплению материально-технической базы агрохимической службы и повышению эффективности химизации сельского хозяйства в 1981 - 1985 годах

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление от 14.04.1981 № 197
Утратил силу

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 14 квітня 1981 р. N 197

Київ

Про заходи по зміцненню матеріально-технічної бази агрохімічної служби і підвищенню ефективності хімізації сільського господарства в 1981 - 1985 роках

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Центрального Комітету Компартії України і
 Ради Міністрів Української РСР
 від 26 квітня 1988 року N 109
,
 від 14 червня 1989 року N 156

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 липня 2015 року N 468)

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР відмічають, що в період після березневого /1965 р./ Пленуму ЦК КПРС у республіці значно збільшились виробництво і поставка сільському господарству мінеральних добрив, зросли обсяги застосування хімічних кормових добавок, меліорантів грунтів, поліпшився асортимент хімічних та біологічних засобів захисту рослин. Істотно збільшились обсяги нагромадження і застосування органічних добрив.

Однак підвищення ефективності хімізації сільськогосподарського виробництва стримується через слабку забезпеченість колгоспів, радгоспів та об'єднань "Сільгоспхімія" складами для приймання і зберігання хімічної продукції, транспортними засобами та спеціальною технікою, необхідною для перевезення і застосування цієї продукції.

Партійні, радянські і сільськогосподарські органи окремих областей і багатьох районів не вживають дійових заходів до усунення недоліків в агрохімічному обслуговуванні сільського господарства і до розвитку матеріально-технічної бази агрохімічної служби.

Надаючи важливого значення дальшій хімізації колгоспного і радгоспного виробництва, на виконання постанови Центрального Комітету КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 березня 1981 р. N 267 "Про заходи по зміцненню матеріально-технічної бази агрохімічної служби і підвищенню ефективності хімізації сільського господарства з 1981 - 1985 роках" Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Держплану УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству плодоовочевого господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ, партійним, радянським і сільськогосподарським органам областей і районів, керуючись рішеннями XXVI з'їзду КПРС і XXVI з'їзду Компартії України з питань підвищення ролі агрохімічної служби в сільському господарстві та її відповідальності за ефективне застосування мінеральних і органічних добрив, вапнякових матеріалів та хімічних засобів захисту рослин, забезпечити в 1981 - 1985 роках всемірне зміцнення матеріально-технічної бази цієї служби і підвищення ефективності хімізації сільськогосподарського виробництва на основі оснащення районних виробничих об'єднань по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства високопродуктивною спеціальною технікою, транспортними засобами, прискореного будівництва в цих об'єднаннях виробничих об'єктів, господарських /міжгосподарських/ пунктів хімізації, впровадження прогресивних технологій, розширення і поглиблення наукових досліджень у галузі хімізації сільського господарства, удосконалення організаційної структури агрохімічної служби та зміцнення її висококваліфікованими спеціалістами.

2. Прийняти пропозицію Держплану УРСР, Міністерства сільського господарства УРСР, Міністерства радгоспів УРСР, Міністерства плодоовочевого господарства УРСР, Міністерства харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Укрсільгоспхімії і облвиконкомів про здійснення в 1981 - 1985 роках:

введення в дію в об'єднаннях "Сільгоспхімія" прирейкових механізованих складів для приймання і зберігання засобів хімізації сільського господарства згідно з додатками N 1 - 6;

реконструкції на базах об'єднань "Сільгоспхімія" діючих прирейкових складів для приймання зі спеціалізованих вагонів-мінераловозів незатарених мінеральних добрив;

введення в дію у радгоспах та на інших державних сільськогосподарських підприємствах механізованих складів для зберігання мінеральних добрив і кормових добавок згідно з додатком N 7;

введення в дію в об'єднаннях "Сільгоспхімія" пунктів технічного обслуговування тракторів, автомобілів і спеціалізованих машин, гаражів та впорядкованих стоянок для автомобілів згідно з додатками N 8 і 9, а також будівництва додатково необхідної кількості утеплених стоянок, навісів і площадок для зберігання тракторів і спеціальної сільськогосподарської техніки механізованих загонів;

внесення в грунт органічних добрив у колгоспах, радгоспах та інших сільськогосподарських підприємствах згідно з додатком N 10;

будівництва гноєсховищ на діючих тваринницьких фермах і в комплексах згідно з додатком N 11;

будівництва злітно-посадочних смуг і площадок з твердим покриттям для виконання авіаційно-хімічних робіт у сільському господарстві згідно з додатком N 12;

виділення підприємствам і організаціям об'єднань "Сільгоспхімія" окремим рядком фондів на металопрокат та інші матеріали для виготовлення полегшених конструкцій для складів, технологічного обладнання, резервуарів для аміачної води, рідких комплексних добрив, консервантів кормів, а також для реконструкції складських приміщень для розвантаження вагонів-мінераловозів.

Установити, що будівництво глибинних складів для зберігання мінеральних добрив та іншої хімічної продукції здійснюється за погодженням з об'єднаннями "Сільгоспхімія" відповідно до затвердженої Міністерством сільського господарства УРСР єдиної схеми розміщення складів хімічної продукції.

3. Рекомендувати колгоспам здійснювати будівництво колгоспних і міжколгоспних пунктів хімізації зі складами для зберігання мінеральних добрив та іншої хімічної продукції, а також із злітно-посадочними смугами і площадками з твердим покриттям для сільськогосподарської авіації.

Держплану УРСР виділяти для будівництва цих пунктів будівельні матеріали, вантажно-розвантажувальні механізми, обладнання та інші матеріально-технічні ресурси, а також передбачати в проектах планів державних і міжколгоспних будівельних організацій виконання вказаними організаціями необхідних будівельно-монтажних робіт по будівництву цих пунктів.

4. Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству сільського будівництва УРСР, Міністерству будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству енергетики і електрифікації УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, Держкомсільгосптехніці УРСР і Укрміжколгоспбуду виконати в 1981 - 1985 роках підрядні роботи по будівництву прирейкових механізованих складів для приймання і зберігання засобів хімізації сільського господарства, а також виробничих баз у системі об'єднання "Укрсільгоспхімія" згідно з додатком N 13 та ввести в дію виробничі потужності згідно з додатком N 14.

Дозволити Держплану УРСР за поданням міністерств і відомств УРСР вносити при необхідності зміни в завдання, передбачені в додатках N 1 - 15 до цієї постанови.

5. Держкомсільгосптехніці УРСР забезпечити комплектування споруджуваних у системі об'єднання "Укрсільгоспхімія" складів для зберігання хімічної продукції, глибинних складів рідкого аміаку, пунктів технічного обслуговування автомобілів, гаражів, нафтоскладів та інших виробничих об'єктів обладнанням, арматурою, приладами, засобами автоматизації і зв'язку, кабельними та іншими виробами.

6. Прийняти пропозиції Держплану УРСР і Міністерства сільського господарства УРСР про виділення в 1981 - 1985 роках державних капітальних вкладень для розвитку матеріально-технічної бази організацій системи об'єднання "Укрсільгоспхімія" /за рахунок лімітів капітальних вкладень, що виділяються по галузі "Сільське господарство"/ по областях згідно з додатком N 15.

7. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству плодоовочевого господарства УРСР і Міністерству місцевої промисловості УРСР забезпечити в 1981 - 1985 роках добування і використання торфу для потреб сільського господарства у кількості згідно з додатком N 16.

Міністерству меліорації і водного господарства УРСР передбачати в річних планах підготовку торфових боліт для забезпечення добування торфу в указаній кількості.

Міністерству сільського господарства УРСР і Міністерству меліорації і водного господарства УРСР прискорити проведення підготовчих робіт до промислового добування сапропелів на добриво.

8. Держплану УРСР і Міністерству сільського господарства УРСР:

а) виділяти в 1981 - 1985 роках об'єднанням "Сільгоспхімія" автомобілі, переважно великовантажні самоскиди, для комплектування з машинами для внесення добрив, автобуси, польові вагончики, автомобільні і тракторні причепи, автоцистерни, автозаправники, трактори, пересувні і ремонтно-діагностичні майстерні, агрегати для обслуговування сільськогосподарської техніки, електрозварювальне обладнання та інші матеріально-технічні засоби в кількості, необхідній для виконання комплексу запланованих агрохімічних робіт;

б) передбачати в планах на 1982 - 1985 роки виділення об'єднанням "Сільгоспхімія" 300 одноковшових екскаваторів з ковшем місткістю 0,4 куб. метра і вище за рахунок установлюваних республіці фондів по галузі "Сільське господарство" для заготівлі і використання торфу, місцевих органічних добрив і вапна та виконання інших робіт, зв'язаних з підвищенням родючості грунтів.

9. Покласти на об'єднання "Укрсільгоспхімія":

а) розробку і затвердження планів розподілу для потреб сільського господарства по міністерствах, відомствах, областях та інших споживачах фондів на пестициди, мікродобрива /крім борних/, кормову сіль, консерванти кормів, черепашник та інші кормові добавки, на біопрепарати для захисту рослин, хімічні меліоранти грунтів, регулятори росту рослин, на плівку, лабораторні прилади й обладнання та спеціальну техніку.

Держкомсільгосптехніці УРСР здійснювати за погодженням з об'єднанням "Укрсільгоспхімія" поставку споживачам спеціальної техніки й обладнання для застосування мінеральних і органічних добрив, пестицидів, хімічних меліорантів грунтів та консервантів кормів, а також складського обладнання для ремонтно-експлуатаційних потреб діючих складів і баз хімізації;

б) здійснення за договорами з господарствами робіт:

по приготуванню торфогнойових і торфомінеральних компостів, вивезенню їх на поля та внесенню в грунт;

по вивезенню на поля дефекатів, а також компостів, одержаних у результаті переробки твердих міських побутових відходів;

по обробці сільськогосподарських культур регуляторами росту рослин.

10. З метою забезпечення колгоспів, радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств комплексними програмами ефективного застосування всіх засобів хімізації, скорочення періодичності агрохімічного обстеження грунтів і здійснення більш оперативного контролю за їх родючістю перетворити зональні агрохімічні лабораторії системи об'єднання "Укрсільгоспхімія" на обласні проектно-розвідувальні станції хімізації сільського господарства /на госпрозрахунку/, зі збереженням фінансування за рахунок державного бюджету окремих видів робіт, передбачених для цих лабораторій.

11. Державному комітету УРСР по професійно-технічній освіті, Міністерству сільського господарства УРСР забезпечити в 1981 - 1985 роках підготовку для організацій системи об'єднання "Укрсільгоспхімія" трактористів-машиністів, водіїв автомобілів, машиністів-операторів вантажно-розвантажувальних машин і механізмів та інших робітників масових професій по хімізації сільського господарства відповідно до заявок цього об'єднання.

12. Міністерству сільського господарства УРСР, Державному комітету УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, Державному комітету УРСР по телебаченню і радіомовленню і Державному комітету УРСР по кінематографії ширше висвітлювати в пресі та засобами кіно, радіо і телебачення досягнення науки і передового досвіду в галузі хімізації сільського господарства.

13. Довести до відома міністерств і відомств УРСР, що Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 12 березня 1981 р. N 267:

а) зобов'язали Міністерство транспортного будівництва виконати в 1981 - 1985 роках підрядні роботи по будівництву прирейкових механізованих складів для приймання і зберігання засобів хімізації сільського господарства і виробничих баз у системі об'єднання "Укрсільгоспхімія" на суму 38,1 млн. карбованців, а також здійснювати за субпідрядними договорами роботи по будівництву під'їзних залізничних колій до складів для приймання і зберігання хімічної продукції системи об'єднання "Союзсільгоспхімія" і по розвитку сусідніх з ними залізничних станцій;

б) з метою ліквідації короткопробіжних залізничних перевезень хімічної продукції для потреб сільського господарства прийняли пропозицію Міністерства сільського господарства СРСР, Міністерства по виробництву мінеральних добрив і Міністерства шляхів про створення в об'єднаннях "Сільгоспхімія" автомобільних колон для перевезення мінеральних добрив і меліорантів грунтів безпосередньо із заводів та кар'єрів;

в) зобов'язали Міністерство сільського господарства СРСР організувати починаючи з 1982 року промислове добування сапропелів і широке використання їх у сільському господарстві як органо-вапнякового добрива.

Доручили Держплану СРСР і Держпостачу СРСР передбачати в проектах річних планів виділення за заявками об'єднання "Союзсільгоспхімія" землесосних снарядів та іншої техніки й обладнання, необхідних для здійснення вказаних робіт.

Установили, що з 1 січня 1981 р. фінансування робіт по добуванню, транспортуванню і використанню сапропелів провадиться в порядку, передбаченому постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 1 квітня 1965 р. N 256 для робіт по добуванню, транспортуванню і використанню торфу /постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 29 квітня 1965 р. N 420/;

г) поширили на працівників підприємств системи об'єднання "Союзсільгоспхімія" умови оплати праці, пільги і переваги, передбачені постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 14 квітня 1971 р. N 222 "Про заходи по поліпшенню умов праці і закріпленню механізаторських кадрів у сільському господарстві" для працівників підприємств Сільгосптехніки.

* * *

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів УРСР висловлюють впевненість у тому, що партійні, радянські і сільськогосподарські органи, колгоспи і радгоспи, промислові підприємства і транспортні організації, виконуючи рішення XXVI з'їзду КПРС і XXVI з'їзду Компартії України, вживуть усіх заходів до зміцнення матеріально-технічної бази агрохімічної служби, підвищення ефективності використання мінеральних та органічних добрив, хімічних засобів захисту рослин, меліорантів грунтів, кормових добавок і консервантів кормів, до скорочення їх втрат при транспортуванні, зберіганні та внесенні в грунт.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України
 

 
В. ЩЕРБИЦЬКИЙ
 

Голова Ради Міністрів
Української РСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Інд. 22

 

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію прирейкових механізованих складів для приймання і зберігання сухих мінеральних добрив і кормових добавок в об'єднаннях "Сільгоспхімія" на 1981 - 1985 роки

/тис. тонн одночасного зберігання/

Області 

1981 - 1985 роки - всього 

В тому числі 

1981 рік 

1982 рік 

1983 рік 

1984 рік 

1985 рік 

Вінницька 

Ворошиловградська 

17 

10 

Дніпропетровська 

17 

10 

  

Донецька 

14 

Закарпатська 

Запорізька 

16,5 

5,5 

Івано-Франківська 

Київська 

Кіровоградська 

20 

10 

10 

Кримська 

15 

10 

Львівська 

Миколаївська 

20 

10 

10 

Одеська 

15 

7,5 

7,5 

Полтавська 

7,5 

7,5 

Ровенська 

15 

15 

Тернопільська 

Харківська 

101 

10 

30 

30 

31 

Херсонська 

Черкаська 

25 

10 

15 

Чернівецька 

Разом 

328 

45 

55 

83 

85 

60 

 

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію прирейкових механізованих складів для приймання і зберігання аміачної води в об'єднаннях "Сільгоспхімія" на 1981 - 1985 роки

/тис. тонн одночасного зберігання/

Області 

1981 - 1985 роки - всього 

В тому числі 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

Вінницька 

Волинська 

0,4 

0,6 

Дніпропетровська 

Донецька 

Житомирська 

0,8 

1,2 

Закарпатська 

Запорізька 

Івано-Франківська 

2,6 

0,4 

1,2 

Київська 

0,4 

1,6 

Кіровоградська 

0,8 

1,2 

Кримська 

Львівська 

0,8 

1,2 

Миколаївська 

0,4 

1,6 

Одеська 

0,4 

1,6 

Полтавська 

0,4 

1,6 

Ровенська 

0,4 

1,6 

Сумська 

0,4 

0,6 

Тернопільська 

Харківська 

14,4 

6,2 

6,2 

Херсонська 

0,8 

1,2 

Хмельницька 

1,6 

1,4 

Черкаська 

Чернівецька 

Чернігівська 

Разом 

72 

10 

20 

20 

20 

 

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію прирейкових механізованих складів для приймання і зберігання рідких комплексних добрив в об'єднаннях "Сільгоспхімія" на 1981 - 1985 роки

/тис. тонн одночасного зберігання/

Області 

1981 - 1985 роки - всього 

В тому числі 

1981 рік 

1982 рік 

1983 рік 

1984 рік 

1985 рік 

Вінницька 

10 

Волинська 

Дніпропетровська 

10 

Донецька 

Житомирська 

 

Київська 

12 

Кіровоградська 

10 

Львівська 

  

Полтавська 

10 

Ровенська 

  

Сумська 

  

Тернопільська 

  

Харківська 

10 

Хмельницька 

Черкаська 

  

Чернігівська 

  

Разом 

120 

34 

40 

30 

16 

 

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію прирейкових механізованих складів для приймання і зберігання пестицидів в об'єднаннях "Сільгоспхімія" на 1981 - 1985 роки

/тис. тонн одночасного зберігання/

Області 

1981 - 1985 роки - всього 

В тому числі 

1982 рік 

1983 рік 

1984 рік 

1985 рік 

Вінницька 

Волинська 

2,5 

2,5 

Дніпропетровська 

Закарпатська  

2,5 

2,5 

Київська 

10 

Кримська  

2,5 

2,5 

Львівська 

Миколаївська  

Полтавська 

2,5 

2,5 

Харківська 

Херсонська 

Разом 

50 

10 

20 

10 

10 

 

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію прирейкових механізованих складів для приймання і зберігання рідких консервантів кормів в об'єднаннях "Сільгоспхімія" на 1981 - 1985 роки

/тис. тонн одночасного зберігання/

Області 

1981 - 1985 роки - всього 

В тому числі 

1982 рік 

1983 рік 

1984 рік 

1985 рік 

Вінницька 

Волинська 

0,5 

1,5 

Ворошиловградська 

0,6 

2,4 

Дніпропетровська 

Донецька 

0,6 

2,4 

Житомирська 

0,5 

1,5 

Закарпатська 

0,6 

0,2 

0,4 

Запорізька 

3,5 

0,9 

1,6 

Івано-Франківська 

0,5 

0,5 

Київська 

2,6 

0,6 

Кіровоградська 

0,6 

2,4 

Кримська 

0,6 

2,4 

Львівська 

0,5 

1,5 

Миколаївська 

0,6 

2,4 

Одеська 

Полтавська 

3,5 

0,5 

Ровенська 

1,4 

0,4 

Сумська 

2,6 

0,6 

Тернопільська 

1,4 

0,4 

Харківська 

3,7 

0,7 

Херсонська 

0,7 

2,3 

Хмельницька 

0,5 

1,5 

Черкаська 

0,5 

1,5 

Чернівецька 

0,3 

0,7 

Чернігівська 

3,7 

0,7 

Разом 

65 

15 

40 

 

ЗАВДАННЯ
по введенню у дію прирейкових механізованих складів для приймання і зберігання пиловидних вапнякових матеріалів в об'єднаннях "Сільгоспхімія" на 1981 - 1985 роки

/тис. тонн одночасного зберігання/

Області 

1981 - 1985 роки - всього 

В тому числі 

1981 рік 

1982 рік 

1983 рік 

1984 рік 

1985 рік 

Вінницька 

Волинська 

11 

Житомирська 

21 

Закарпатська 

Київська 

16 

Львівська 

Полтавська 

Ровенська 

Сумська 

18 

5,5 

2,5 

Тернопільська 

Хмельницька 

16 

Черкаська 

4,5 

  

1,5 

Чернігівська 

21 

5,5 

5,5 

Разом 

142 

15 

27 

31 

33 

36 

 

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію механізованих складів для зберігання мінеральних добрив і кормових добавок у радгоспах та на інших державних сільськогосподарських підприємствах на 1981 - 1985 роки

/тис. тонн одночасного зберігання/

Області 

1981 - 1985 роки - всього 

В тому числі 

1981 рік 

1982 рік 

1983 рік 

1984 рік 

1985 рік 

Вінницька 

6,6 

1,8 

1,4 

2,0 

1,4 

Волинська 

4,0 

1,5 

0,5 

0,5 

0,5 

1,0 

Ворошиловградська 

19,3 

3,0 

4,8 

3,5 

4,0 

4,0 

Дніпропетровська 

14,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,0 

4,0 

Донецька 

17,2 

1,4 

3,4 

3,2 

4,1 

5,1 

Житомирська 

7,4 

0,6 

1,2 

1,6 

2,0 

2,0 

Закарпатська 

12,1 

2,4 

2,7 

2,7 

2,8 

1,5 

Запорізька 

8,4 

1,5 

3,0 

1,9 

2,0 

Івано-Франківська 

1,8 

0,3 

0,5 

0,5 

0,5 

Київська 

29,5 

10,0 

5,5 

4,0 

4,0 

6,0 

Кіровоградська 

5,1 

0,3 

1,8 

1,6 

0,4 

1,0 

Кримська 

24,5 

7,7 

3,8 

4,0 

5,0 

4,0 

Львівська 

13,0 

4,2 

1,7 

2,2 

3,4 

1,5 

Миколаївська 

17,9 

7,1 

2,7 

3,0 

2,0 

3,1 

Одеська 

23,6 

1,2 

2,8 

6,0 

5,5 

8,1 

Полтавська 

6,1 

0,5 

2,6 

1,5 

1,5 

Ровенська 

2,3 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,7 

Сумська 

8,3 

0,5 

0,5 

2,8 

3,0 

1,5 

Тернопільська 

1,0 

0,5 

0,5 

Харківська 

15,6 

2,5 

4,5 

1,5 

2,0 

5,1 

Херсонська 

13,2 

3,2 

1,0 

4,0 

2,6 

2,4 

Хмельницька 

4,0 

4,0 

Черкаська 

8,5 

0,5 

1,5 

2,2 

2,0 

2,3 

Чернівецька 

4,4 

1,6 

1,8 

1,0 

Чернігівська 

11,7 

3,4 

1,6 

2,0 

3,0 

1,7 

Разом 

280,0 

55,0 

55,0 

55,0 

55,0 

60,0 

 

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію пунктів технічного обслуговування тракторів, автомобілів і спеціалізованих машин в об'єднаннях "Сільгоспхімія" на 1981 - 1985 роки

/одиниць обслуговуваних машин/

Області 

1981 - 1985 роки - всього 

В тому числі 

1981 рік 

1982 рік 

1983 рік 

1984 рік 

1985 рік 

Вінницька 

2000 

320 

400 

450 

440 

390 

Волинська 

1350 

200 

270 

300 

300 

260 

Ворошиловградська 

1550 

250 

310 

340 

340 

310 

Дніпропетровська 

1400 

230 

280 

310 

310 

270 

Донецька  

1550 

250 

310 

340 

340 

310 

Житомирська 

1750 

280 

350 

390 

390 

340 

Закарпатська  

700 

110 

140 

160 

160 

130 

Запорізька 

1650 

270 

330 

360 

370 

320 

Івано-Франківська 

1000 

150 

200 

230 

230 

190 

Київська 

1900 

310 

330 

420 

420 

370 

Кіровоградська 

1450 

240 

290 

320 

320 

280 

Кримська 

1250 

180 

250 

290 

290 

240 

Львівська 

1800 

290 

360 

400 

400 

350 

Миколаївська  

1550 

250 

310 

340 

350 

300 

Одеська 

1450 

240 

290 

320 

320 

280 

Полтавська 

1650 

270 

330 

370 

360 

320 

Ровенська 

1150 

190 

230 

250 

250 

230 

Сумська 

1200 

190 

240 

270 

270 

230 

Тернопільська 

1200 

190 

240 

270 

270 

230 

Харківська 

1800 

310 

360 

390 

390 

350 

Херсонська 

1400 

230 

280 

310 

310 

270 

Хмельницька 

1700 

290 

340 

370 

370 

330 

Черкаська 

1650 

270 

330 

370 

360 

320 

Чернівецька 

1050 

170 

210 

230 

230 

210 

Чернігівська 

1850 

300 

370 

400 

410 

370 

Разом 

37000 

6000 

7400 

8200 

8200 

7200 

 

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію гаражів і впорядкованих стоянок для автомобілів в об'єднаннях "Сільгоспхімія" на 1981 - 1985 роки

/одиниць машино-місць/

Області 

1981 - 1985 роки - всього 

В тому числі 

1981 рік 

1982 рік 

1983 рік 

1984 рік 

1985 рік 

Вінницька 

1100 

150 

220 

220 

250 

260 

Волинська 

750 

50 

150 

150 

200 

200 

Ворошиловградська 

700 

50 

140 

140 

170 

200 

Дніпропетровська 

900 

100 

200 

200 

200 

200 

Донецька 

700 

50 

140 

140 

190 

180 

Житомирська 

1100 

150 

250 

250 

230 

220 

Закарпатська 

500 

50 

100 

100 

120 

130 

Запорізька 

700 

50 

130 

130 

190 

200 

Івано-Франківська 

600 

50 

100 

100 

170 

180 

Київська 

1200 

150 

250 

250 

270 

280 

Кіровоградська 

700 

50 

120 

130 

200 

200 

Кримська 

700 

50 

130 

130 

200 

190 

Львівська 

800 

50 

130 

130 

250 

240 

Миколаївська 

600 

50 

100 

100 

180 

170 

Одеська 

1000 

100 

200 

200 

250 

250 

Полтавська 

900 

100 

200 

200 

200 

200 

Ровенська 

700 

50 

120 

120 

210 

200 

Сумська 

800 

100 

130 

130 

220 

220 

Тернопільська 

700 

50 

130 

130 

190 

200 

Харківська 

900 

100 

200 

200 

200 

200 

Херсонська 

700 

50 

130 

130 

200 

190 

Хмельницька 

900 

100 

200 

200 

200 

200 

Черкаська 

900 

100 

200 

200 

200 

200 

Чернівецька 

450 

50 

110 

110 

100 

80 

Чернігівська 

1000 

150 

220 

210 

210 

210 

Разом 

20000 

2000 

4000 

4000 

5000 

5000 

 

ЗАВДАННЯ
по внесенню в грунт органічних добрив у колгоспах, радгоспах та інших сільськогосподарських підприємствах на 1981 - 1985 роки

/млн. тонн/

Області 

1981 - 1985 роки - всього 

В тому числі 

1981 рік 

1982 рік 

1983 рік 

1984 рік 

1985 рік 

Вінницька 

74,2 

14,8 

14,8 

14,8 

14,9 

14,9 

Волинська 

41,9 

8,3 

8,3 

8,4 

8,4 

8,5 

Ворошиловградська 

48,0 

9,1 

9,3 

9,6 

9,9 

10,1 

Дніпропетровська 

62,5 

12,1 

12,3 

12,5 

12,7 

12,9 

Донецька 

53,8 

9,9 

10,5 

10,8 

11,1 

11,5 

Житомирська  

63,1 

12,2 

12,4 

12,6 

12,8 

13,1 

Закарпатська 

11,2 

2,1 

2,2 

2,2 

2,3 

2,4 

Запорізька 

56,7 

11,1 

11,2 

11,3 

11,4 

11,7 

Івано-Франківська 

22,3 

4,4 

4,4 

4,5 

4,5 

4,5 

Київська 

74,0 

14,7 

14,7 

14,8 

14,9 

14,9 

Кіровоградська 

56,2 

11,1 

11,2 

11,2 

11,3 

11,4 

Кримська 

45,2 

8,6 

8,8 

9,0 

9,2 

9,6 

Львівська 

48,7 

9,7 

9,7 

9,7 

9,8 

9,8 

Миколаївська 

48,1 

9,0 

9,3 

9,6 

9,9 

10,3 

Одеська 

63,9 

12,5 

12,6 

12,8 

12,9 

13,1 

Полтавська 

63,7 

11,5 

12,1 

12,8 

13,3 

14,0 

Ровенська 

36,1 

6,7 

7,0 

7,2 

7,5 

7,7 

Сумська 

58,1 

11,2 

11,4 

11,6 

11,8 

12,1 

Тернопільська 

50,0 

9,8 

9,9 

10,0 

10,1 

10,2 

Харківська 

71,4 

14,2 

14,2 

14,3 

14,3 

14,4 

Херсонська 

54,3 

10,6 

10,7 

10,8 

11,0 

11,2 

Хмельницька 

59,6 

11,7 

11,8 

11,9 

12,0 

12,2 

Черкаська 

60,5 

11,4 

11,8 

12,1 

12,4 

12,8 

Чернівецька 

17,6 

3,4 

3,5 

3,5 

3,6 

3,6 

Чернігівська 

74,9 

14,9 

14,9 

15,0 

15,0 

15,1 

Разом 

1316,0 

255,0 

259,0 

263,0 

267,0 

272,0 

 

ЗАВДАННЯ
по будівництву гноєсховищ на діючих тваринницьких фермах і в комплексах на 1981 - 1985 роки

/тис. тонн/

Області 

1981 - 1985 роки - всього 

В тому числі 

1981 рік 

1982 рік 

1983 рік 

1984 рік 

1985 рік 

Вінницька 

150 

30 

30 

30 

30 

30 

Волинська 

134 

18 

20 

30 

30 

36 

Ворошиловградська 

90 

15 

15 

15 

20 

25 

Дніпропетровська 

400 

80 

80 

80 

80 

80 

Донецька 

251 

48 

49 

65 

57 

32 

Житомирська 

248 

48 

50 

50 

50 

50 

Закарпатська 

30 

Запорізька 

239 

37 

48 

48 

51 

55 

Івано-Франківська 

53 

10 

12 

14 

Київська 

336 

50 

50 

56 

80 

100 

Кіровоградська 

579 

119 

115 

115 

115 

115 

Кримська 

210 

40 

40 

40 

40 

50 

Львівська 

55 

10 

13 

15 

Миколаївська 

316 

49 

67 

54 

58 

88 

Одеська 

319 

46 

54 

72 

66 

81 

Полтавська 

165 

20 

30 

35 

40 

40 

Ровенська 

101 

18 

18 

20 

20 

25 

Сумська 

406 

72 

82 

86 

88 

78 

Тернопільська 

203 

15 

47 

52 

42 

47 

Харківська 

130 

30 

31 

32 

13 

24 

Херсонська 

225 

40 

40 

45 

50 

50 

Хмельницька 

392 

70 

72 

80 

80 

90 

Черкаська 

269 

46 

47 

72 

52 

52 

Чернівецька 

82 

10 

12 

15 

20 

25 

Чернігівська 

417 

78 

80 

83 

86 

90 

Разом 

5800 

1000 

1100 

1200 

1200 

1300 

 

ЗАВДАННЯ
по будівництву злітно-посадочних смуг і площадок з твердим покриттям для виконання авіаційно-хімічних робіт у сільському господарстві на 1981 - 1985 роки

/одиниць/

Області 

1981 - 1985 роки - всього 

В тому числі 

1981 рік 

1982 рік 

1983 рік 

1984 рік 

1985 рік 

Вінницька 

Волинська 

Ворошиловградська 

Дніпропетровська 

12 

Донецька 

Житомирська 

Запорізька 

12 

Івано-Франківська 

Київська 

Кіровоградська 

Кримська 

Миколаївська 

11 

Одеська 

Полтавська 

10 

Ровенська 

Сумська 

11 

Тернопільська 

Харківська 

14 

Херсонська 

11 

Хмельницька 

11 

Черкаська 

Чернігівська 

11 

Разом 

200 

40 

40 

40 

40 

40 

 

ЗАВДАННЯ
по виконанню підрядних робіт по будівництву прирейкових механізованих складів для приймання і зберігання засобів хімізації сільського господарства, а також виробничих баз у системі об'єднання "Укрсільгоспхімія" на 1981 - 1985 роки

/млн. крб./

  

1981 - 1985 роки - всього 

В тому числі 

1981 рік 

1982 рік 

1983 рік 

1984 рік 

1985 рік 

Мінсільбуд УРСР 

100,0 

6,7 

11,8 

20,5 

27,0 

34,0 

Укрміжколгоспбуд 

46,01 

5,16 

5,25 

10,8 

12,8 

12,0 

Мінпромбуд УРСР 

23,1 

3,2 

6,6 

5,0 

4,2 

4,1 

Мінважбуд УРСР 

4,2 

1,05 

2,25 

0,7 

0,2 

Держкомсільгосптехніка УРСР 

11,0 

5,4 

2,1 

1,5 

1,0 

1,0 

Міншляхбуд УРСР 

1,0 

0,3 

0,2 

0,2 

0,2 

0,1 

Мінторг УРСР 

0,65 

0,45 

0,2 

Міненерго УРСР 

1,0 

0,2 

0,2 

0,2 

0,4 

Мінводгосп УРСР 

0,8 

0,1 

0,2 

0,2 

0,3 

Господарський спосіб 

4,14 

3,84 

0,3 

Разом 

230,0х/ 

28,4 

32,8 

44,2 

56,5 

68,1 

____________
х/ В тому числі на 38,1 млн. крб. виконує Мінтрансбуд.

 

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію виробничих потужностей в системі об'єднання "Укрсільгоспхімія" на 1981 - 1985 роки

/тис. тонн одночасного зберігання/

  

1981 - 1985 роки - всього 

В тому числі 

1981 рік 

1982 рік 

1983 рік 

1984 рік 

1985 рік 

Мінсільбуд УРСР 

370 

40 

82 

90 

90 

68 

Укрміжколгоспбуд 

30 

10 

10 

Мінпромбуд УРСР 

35 

15 

10 

Мінважбуд УРСР 

12 

3,5 

3,5 

Держкомсільгосптехніка УРСР 

100 

46 

24 

10 

10 

10 

Разом 

547х/ 

86 

126 

118,5 

118,5 

98 

____________
х/ Крім того на 230 тис. тонн вводиться Мінтрансбудом.

 

ЛІМІТИ
державних капітальних вкладень, що підлягають виділенню для розвитку матеріально-технічної бази організацій системи об'єднання "Укрсільгоспхімія" /за рахунок лімітів капітальних вкладень, що виділяються по галузі "Сільське господарство"/ в 1981 - 1985 роках

/млн. крб./

Області 

Ліміт державних капітальних вкладень /по всьому комплексу робіт/ 

В тому числі ліміт будівельно-монтажних робіт 

Вінницька 

37,417 

11,5 

Волинська 

25,918 

6,5 

Ворошиловградська 

29,644 

7,865 

Дніпропетровська 

35,813 

11,0 

Донецька 

26,079 

7,4 

Житомирська 

31,302 

9,3 

Закарпатська 

18,579 

5,2 

Запорізька 

25,396 

7,1 

Івано-Франківська 

21,357 

6,4 

Київська 

40,753 

11,475 

Кіровоградська 

29,208 

8,6 

Кримська 

24,852 

7,3 

Львівська 

29,822 

9,0 

Миколаївська 

30,211 

9,0 

Одеська 

36,900 

10,5 

Полтавська 

34,306 

9,8 

Ровенська 

27,149 

7,8 

Сумська 

27,760 

8,5 

Тернопільська 

23,467 

6,5 

Харківська 

61,076 

30,0 

Херсонська 

26,693 

8,0 

Хмельницька 

29,351 

8,66 

Черкаська 

30,234 

8,9 

Чернівецька 

14,732 

4,2 

Чернігівська 

31,981 

9,5 

Разом 

750,0 

230,0 

 

ЗАВДАННЯ
по добуванню і використанню торфу для потреб сільського господарства на 1981 - 1985 роки

/тис. тонн/

Області 

1981 - 1985 роки - всього 

В тому числі 

1981 рік 

1982 рік 

1983 рік 

1984 рік 

1985 рік 

Вінницька 

2150 

410 

420 

430 

440 

450 

Волинська 

18184 

3594 

3600 

3630 

3660 

3700 

Ворошиловградська 

65 

13 

13 

13 

13 

13 

Дніпропетровська 

230 

46 

46 

46 

46 

46 

Донецька 

65 

13 

13 

13 

13 

13 

Житомирська 

10433 

2023 

2050 

2070 

2090 

2200 

Закарпатська 

150 

30 

30 

30 

30 

30 

Запорізька 

60 

12 

12 

12 

12 

12 

Івано-Франківська 

4490 

890 

900 

900 

900 

900 

Київська 

14749 

2949 

2950 

2950 

2950 

2950 

Кіровоградська 

Кримська 

440 

88 

88 

88 

88 

88 

Львівська 

13673 

2733 

2735 

2735 

2735 

2735 

Миколаївська 

75 

15 

15 

15 

15 

15 

Одеська 

30 

Полтавська 

1200 

240 

240 

240 

240 

240 

Ровенська 

7796 

1556 

1560 

1560 

1560 

1560 

Сумська 

10670 

2020 

2050 

2100 

2200 

2300 

Тернопільська 

7993 

1593 

1600 

1600 

1600 

1600 

Харківська 

110 

22 

22 

22 

22 

22 

Херсонська 

749 

149 

150 

150 

150 

150 

Хмельницька 

4476 

876 

900 

900 

900 

900 

Черкаська 

2248 

448 

450 

450 

450 

450 

Чернівецька 

20 

Чернігівська 

16000 

3200 

3200 

3200 

3200 

3200 

Разом  

116056 

22930 

23054 

23164 

23324 

23584 

____________

Опрос